wrapper

آخرین اخبار

سه شنبه, 28 شهریور 1396 ساعت 13:57

مصلوب کیست؟ - قسمت دهم

نوشته شده توسط

مصلوب کیست؟ - قسمت دهم

در ادامه بخش‌های پیشین به بخشی دیگر از سخن احمدالحسن خواهیم پرداخت، او در ادامه بیان نمود:

(اکنون یهودا ذکرشده در بعضی از متون انجیل یهودا مانند متن گذشته، یهودا اسخریوطی که به عیسی خیانت کرده و او را به علمای یهودی تسلیم کرده نیست، همان‌طوری که در آخر انجیل یهودا آمده: «و آن‌ها به یهودا نزدیک شدند و به او گفتند: اینجا چه‌کار می‌کنی؟ شما شاگرد عیسی مسیح هستی، و همان‌طوری که از او خواستند به آن‌ها جواب داد و مقداری پول دریافت کرد و او را به آن‌ها تسلیم کرد»([1]) بلکه‌ این یهودایی که در انجیل یهودا وصف شد یک انسان صالح و از خلفای خدا در زمین است، بلکه بعضی از نسل او می‌توانند خلفای خدا در زمین باشند. همچنین او از نسل و زمان عیسی نمی‌باشد، یعنی او در زمان عیسی از ملکوت نازل شد. و علاوه بر همۀ این‌ها، متن می‌گوید: یهودا همان ‌کسی است که زمین را پر از عدل می‌کند و در آخر زمان پادشاهی می‌کند. اکنون همۀ آن صفات یهودا که به‌جای عیسی به صلیب کشیده، بر منجی که در آخر زمان می‌آید منطبق شده است. پس اگر اکنون در مورد معنی کلمۀ یهودا از ما سؤال شود به‌ این نگاه می‌کنیم که‌ این شخص چه کسی است؟ درمی‌یابیم که کلمۀ یهودا در عربی به معنی الحمد یا احمد است، و این معنی در کتاب تورات مورد تأکید قرارگرفته است، ازآنجایی‌که در تورات آمده: «۳۵ و بار دیگر حامله‌ شده‌، پسری‌ زایید و گفت‌: این‌ مرتبه‌ خدا را حمد می‌گویم‌ پس‌ او را یهودا نامید. آن‌گاه‌ از زاییدن‌ بازایستاد».([2])

اکنون یهودا به معنی احمد و آن اسم مهدی یا منجی یا معزی موعود در آخر زمان است که در تورات، انجیل، قرآن وصیت رسول خدا حضرت محمد a ذکرشده است).([3])


[1]- انجیل یهودا – رؤیای سوم.

[2]- سفر پیدایش - اصحاح بیست‌ونه

[3]- احمدالحسن، سیزدهمین حواری،  ص 155.

 

 
 ادله دعوت سید احمد الحسن برای مسیحیان https://goo.gl/PFPbpc
 پاسخ به شبهات مسیحیان https://goo.gl/bQ4r3r

 تهیه شده توسط کارگروه علمی ادله مسیحیت تحت اشراف موسسه وارثین ملکوت

 

سه شنبه, 28 شهریور 1396 ساعت 13:38

مصلوب کیست؟ - قسمت نهم

نوشته شده توسط

مصلوب کیست؟ - قسمت نهم

در ادامۀ بررسی آیات انجیل یهودا و تفسیر احمدالحسن به‌ این بخش می‌رسیم:

(«و یهودا گفت ای سرورم آیا ممکن است که نسل من تحت سلطه حکام قرار گیرد؟ عیسی پاسخ داد و به او گفت: بیا این من هستم (دو خط مفقود شدند) لیکن تو هنگامی‌که ملکوت و فرزندانش را ببینی غم‌انگیز خواهی شد، و هنگامی‌که آن را شنید یهودا به او گفت: من چه خیری را حاصل کردم؟ زیرا که تو مرا از آن نسل دور ساختی» «آیا ممکن است که نسل من تحت سلطه حکام قرار گیرد؟»؛ حکام بر همه حکومت می‌کنند. آیا در آنجا معنا و حکمتی هست تا شخصی دربارۀ نسلش سؤالی کند وقتی‌که آن‌ها تحت سلطۀ حکام بوده باشند؟

این سخن معنایی ندارد مگر در یک حالت، و آن این است که نسلی که دربارۀ آن‌ها سؤال می‌کند، آن‌ها جانشینان خدا در زمینش هستند و در آخر سؤال می‌کند که‌ آیا آن‌ها تحت سلطۀ حکام طاغوت‌اند، یا مردم آن‌ها را بر حکم تمکین می‌کنند. اکنون انتظار این را نداریم که (یهودا) به‌تنهایی پادشاهی کند، بلکه نسل او نیز خلفای خدا در زمینش هستند و او از خلفای خدا در زمین‌اش از نسلش سؤال می‌کند، آیا ممکن است که آن‌ها به‌رغم انتصاب الهی زیر سلطۀ حکام طاغوتی مانند حال بسیاری از خلفای الهی پیشین ازجمله ابراهیم (ع)، موسی و عیسی باشند، یا این‌که‌ آیا مردم آن‌ها را برای اجرای حاکمیت الهی بر زمین تمکین می‌کنند؟ در این سؤال و جواب عیسی امور بسیاری وارد می‌شود و حتمی می‌کند که منظور از یهودا در اینجا همان اسخریوطی نیست و اصلاً یهودا اسخریوطی از خلفای خدا در زمین نیست. پس اگر سؤال‌کننده یهودا اسخریوطی باشد برای سؤالش معنی وجود ندارد. یهودا اسخریوطی نسلی ندارد بلکه بعد از حادثۀ به دار آویختن فوت کرد، پس اگر او بود سؤال معنی ندارد.

«لیکن تو هنگامی‌که ملکوت و فرزندانش را ببینی غم‌انگیز خواهی شد»؛ چگونه یهودا اسخریوطی ناصالح می‌تواند ملکوت را ببیند؟ بله، اگر یهودا در اینجا شخص الهی باشد و از ملکوت آمده باشد می‌تواند ملکوت را ببیند و او بعد از اتمام مأموریت خود یعنی به‌جای عیسی (ع) به صلیب کشیده شدن؛ به ملکوت بازخواهد گشت، پس او یهودا اسخریوطی نیست.

«و هنگامی‌که آن را شنید یهودا به او گفت: من چه خیری را حاصل کردم؟ زیرا که تو مرا از آن نسل دور ساختی»؛ آنچه نسلی است که یهودا اسخریوطی را از آن دور کردند؟!!! در حقیقت این سخن در یک حالت می‌تواند درست باشد، و آن این است که یهودا در اینجا یهودا اسخریوطی نیست بلکه او شخصی الهی ملکوتی که در زمان و نسل عیسی آمد و زمان و نسلش هنوز نیامده است، بلکه برای ادای مأموریت آمد و از راهی که آمده بازخواهد گشت. هم‌چنین: به علت دعای عیسی (ع) آمد تا به صلیب کشیده شدن را از او بردارد، و بدین سبب گفته او به عیسی (ع) درست است «زیرا که تو مرا از آن نسل دور ساختی»).([1])


[1]- احمدالحسن، سیزدهمین حواری، صص 154 - 155.

 

 
 ادله دعوت سید احمد الحسن برای مسیحیان https://goo.gl/PFPbpc
 پاسخ به شبهات مسیحیان https://goo.gl/bQ4r3r

 تهیه شده توسط کارگروه علمی ادله مسیحیت تحت اشراف موسسه وارثین ملکوت

سه شنبه, 28 شهریور 1396 ساعت 13:28

مصلوب کیست؟ - قسمت هشتم

نوشته شده توسط

مصلوب کیست؟ - قسمت هشتم:

هم چنانکه در بخش پیشین بیان نمودیم، در این بخش و بخش‌های بعدی به بررسی آیاتی از انجیل یهودا و توضیح احمدالحسن خواهیم پرداخت؛ در انجیل یهودا، رؤیای سوم آمده است:

(و یهودا گفت ای سرورم آیا ممکن است که نسل من تحت سلطه حکام قرار گیرد؟ عیسی پاسخ داد و به او گفت: بیا این من هستم (دو خط گمشده) لیکن تو هنگامی‌که ملکوت و فرزندانش را ببینی غم‌انگیز خواهی شد، و هنگامی‌که آن را شنید یهودا به او گفت: من چه خیری را حاصل کردم؟ زیرا که تو مرا از آن نسل دور ساختی. عیسی جواب داد و گفت: تو سیزدهمین خواهی بود و در آینده از نسل‌های دیگر ملعون خواهی بود، لیکن تو برای فرمانروایی بر آنان بازخواهی گشت و در آخرین روزها صعود تو را لعنت خواهند کرد تا نسل مقدس).

و در قسمتی دیگر از این بخش آمده است:

(لیکن تو برتر از همه آن‌ها خواهی بود زیرا تو آن انسانی که مرا پوشیده است را قربانی خواهی کرد، و شاخ تو بلند خواهد شد و خشم تو شعله‌ور خواهد گشت، و ستاره‌ات درخشان ظاهر خواهد شد و قلب تو).

احمدالحسن در تفسیر آیاتی که ذکر گردید، نکات بسیار مهمی را آشکار کردند و فرمودند:

(علاوه بر این متن به‌روشنی بیان می‌کند که شخص به صلیب کشیده شده عیسی نیست، «لیکن تو برتر از همه آن‌ها خواهی بود زیرا تو آن انسانی که مرا پوشیده است را قربانی خواهی کرد»، پس در اینجا اسم شخص به صلیب کشیده شده مطرح می‌شود که او یهودا باشد. به‌طور مؤکد منظور از یهودا در این متن، یهودا اسخریوطی خائنی که نزد علمای یهودی رفته و با سربازان دینی برای دستگیری شخص به صلیب کشیده شده، آمده بود نیست. همان‌طوری که در متن انجیل یهودا آمده، یهودایی که به‌جای عیسی به صلیب کشیده می‌شود، او انسانی صالح است و خود را قربانی عیسی می‌کند. بلکه عیسی در انجیل یهودا او را به صفتی وصف می‌کند که نمی‌توان آن را به یهودا اسخریوطی نسبت داد و آن صفت این است که او سیزدهمین خواهد بود. ازآنجایی‌که همه متفق‌اند حواریون فقط دوازده‌تا هستند و بعد از خیانت یهودا اسخریوطی، به‌جای آن شخص دیگری آوردند تا عدد دوازده کامل شود و هیچ‌وقت سیزده‌تا نبودند، و حتماً این باعث می‌شود یهودایی که در اینجا مورد خطاب قرار می‌گیرد غیر از یهودا اسخریوطی باشد.

این علاوه بر عباراتی است که در انجیل یهودا آمده است و این عبارت چنین است: «لیکن تو برای پادشاهی بر آنان بازخواهی گشت»؛ و این عبارت امر را در آن منجی که در آخر زمان می آید تا زمین را پر از عدل کند منحصر می کند، پس یهودای اسخریوطی در آخر زمان نمی آید؛ چرا که به اختصار او شخصی ناصالح است که در آن زمان به دنیا آمد و فوت کرد.).([1])


[1]- احمدالحسن، سیزدهمین حواری، ص 153

 

 
 ادله دعوت سید احمد الحسن برای مسیحیان https://goo.gl/PFPbpc
 پاسخ به شبهات مسیحیان https://goo.gl/bQ4r3r

 تهیه شده توسط کارگروه علمی ادله مسیحیت تحت اشراف موسسه وارثین ملکوت

سه شنبه, 28 شهریور 1396 ساعت 13:21

مصلوب کیست؟ - قسمت هفتم

نوشته شده توسط

مصلوب کیست؟ - قسمت هفتم

در بخش‌های پیشین با توضیحاتی که احمدالحسن از کتاب مقدس بیان نمود، به قطع و یقین دانستیم که شخصیت مصلوب شده، عیسای مسیح نمی‌باشد، بلکه آن باید شخص دیگری باشد و یک مسیحی چاره‌ای ندارد جز به آنچه که احمدالحسن بیان نموده است، ایمان آورد.

اما پس‌ازآن، این سؤال برای ما ایجاد خواهد شد که آن شخص چه کسی است؟! پاسخ این سؤال در کتابی است که در قرون ابتدایی میلادی در بین مسیحیان وجود داشته و حتی در بین برخی از آنان مورداستفاده قرار می‌گرفت یعنی (انجیل یهودا)؛ همچنین آیاتی در این انجیل وجود دارد که مطابق است با آنچه که در بخش‌های پیشین آورده شد.

اما ازآنجاکه قرار است آیاتی از انجیل یهودا در بخش‌های بعدی ارائه گردد، باید بیان نماییم که مسیحیان کنونی به‌ این انجیل اعتقادی ندارند و حتی برخی از آنان امروز به کتبی معتقدند که دیگر فرقه‌ها به آن معتقد نیستند؛ به‌عنوان‌مثال کاتولیک‌ها و ارتدوکس‌ها ۷ کتاب بیشتر از پروتستان‌ها دارند، و در نظر پروتستان‌ها که یکی از سه بخش بزرگ جامعه مسیحیت امروز می‌باشند، این ۷ کتاب بی‌ارزش می‌باشند و در حقیقت علمای مسیحی نیز گاهاً رأی‌های گوناگونی در ارتباط با برخی کتبی که امروزه با عنوان عهد جدید وجود دارند، داشتند.

شاید بتوان گفت که یکی از دلایلی که مسیحیان بر اساس کانن کتاب مقدس، این انجیل را نادیده گرفتند، بحث (یهودا) باشد چراکه ما در انجیل یهودا، با دو چهره از یهودا مواجه می‌شویم، درجایی یهودا دارای نسل بوده و برای پادشاهی بازخواهد گشت و به‌جای عیسای مسیح قربانی می‌شود و درجایی دیگر شخصیت یهودا، شخصیتی خائن می‌باشد؛ در بخش‌های بعدی تفسیر احمدالحسن را از بخشی از آیات این انجیل خواهیم آورد و در کنار آن دلایل سندیت و درست بودن آن را بر طبق کتبی که مسیحیان امروز آن را الهامی می‌پندارند، به برکت وجود احمدالحسن تقدیم خواهیم نمود.

 

 
 ادله دعوت سید احمد الحسن برای مسیحیان https://goo.gl/PFPbpc
 پاسخ به شبهات مسیحیان https://goo.gl/bQ4r3r

 تهیه شده توسط کارگروه علمی ادله مسیحیت تحت اشراف موسسه وارثین ملکوت

سه شنبه, 28 شهریور 1396 ساعت 13:09

مصلوب کیست؟ - قسمت ششم

نوشته شده توسط

مصلوب کیست؟ - قسمت ششم

در ادامه بخش‌های پیشین در رد مصلوب شدن عیسای مسیح به بخش دیگری خواهیم پرداخت؛ زمانی رسید که عیسی از قضیه‌ای که قرار بود برایش در جریان رنج دیدن و کشته شدن اتفاق بیافتد نزد شاگردان سخن به میان آورد،([1]) لحظاتی بعد عیسی به شاگردان اشاره می‌نماید هر که جانش را به خاطر من هلاک نماید آن را دریابد،([2]) این نکته بسیار مهم می‌باشد که عیسی به دنبال یک فدایی برای قضیه مصلوب شدنش می‌گشت، یک فدایی که به‌جای او مصلوب شده و رنج‌ها را به دوش کشد، و الا چرا عیسی اشاره می‌نماید هر که جانش را به خاطر من هلاک نماید آن را دریابد؟ و شواهد آن را در انجیل می‌یابیم تا آنجا که به روایت‌های مختلف نویسندگان اناجیل، عیسی در دعا از خدا طلب می‌نماید که آن‌ جام (قضیه صلیب و مصلوب شدن) را از او بردارد،([3]) در انجیل به روایت یوحنا اشاره می‌شود که پطرس آمادگی گذشتن از جان خویش را به عیسی اعلام می‌دارد([4]) اما عیسی می‌دانست که پطرس نمی‌توانست گزینه خوبی برای فدا شدن باشد.([5])

احمدالحسن بیان نمود:

(این متن از انجیل یوحنا به‌روشنی بیان می‌کند که عیسی (ع) از پطرس درخواست می‌کند که به‌جای او فدا شود یا به پطرس چنین پاسخ می‌گوید «آیا جان خود را درراه من می‌نهی؟»، و می‌بینیم که عیسی این پرسش را این‌گونه پاسخ می‌دهد که پطرس توانایی چنین چیزی را ندارد: «به‌یقین به تو می‌گویم تا سهم رتبه مرا انکار نکرده باشی، خروس بانگ نخواهد زد». این گفت‌وگو بی‌هیچ مقدمه‌ای نیامده است؛ اگر عیسی (ع) چنین موضوع مهمی را برای ایشان مطرح نمی‌کرد، چه چیزی باعث شد تا پطرس چنین درخواستی را بیان کند؟!

همچنین این سخن پطرس «جان خود را درراه تو خواهم نهاد»، را به چه صورتی غیر از مسئلۀ شبیه شدن می‌توان درک کرد؛ در غیر این صورت چگونه پطرس خودش را به‌جای عیسی (ع) برای به صلیب کشیده شدن قرار می‌دهد، اگر پیش از آن به او شبیه نشده باشد؛ تا یهود او را بگیرند و به‌عنوان اینکه او عیسی (ع) است، به صلیب کشیده شود. این‌ها دنبال عیسی (ع) بودند، نه پطرس و تا زمانی که پطرس شبیه او نشده باشد، او را نمی‌گیرند. همچنین پاسخ عیسی (ع) این‌گونه نبود که ای پطرس، صحیح نیست تو به‌جای من فدا شوی، یا ناگزیر من باید به صلیب کشیده شوم، یا هر پاسخ دیگر؛ جز اینکه تو توانایی این مهم را نداری. این مسئله ما را به این پرسش می‌کِشاند که اگر پطرس و حواریون این توانایی را ندارند تا جان خود را به خاطر عیسی (ع) بدهند و به صلیب کشیده شدن را تحمل کنند، آیا خداوند هیچ‌کس دیگری ندارد که این وظیفۀ مهم را انجام دهد آن‌هم پس از این‌که همان‌طور که گفته شد، عیسی (ع) به‌روشنی درخواست می‌کند که به صلیب کشیدن از او بر‌داشته شود؟!).([6])


[1]- متی 16: 21

[2]- متی 16: 25

[3]- لوقا 22: 42 - 44

[4]- یوحنا 13: 37

[5]- یوحنا 13: 38

[6]- احمدالحسن، سیزدهمین حواری، ص 151.

 

 
 ادله دعوت سید احمد الحسن برای مسیحیان https://goo.gl/PFPbpc
 پاسخ به شبهات مسیحیان https://goo.gl/bQ4r3r

 تهیه شده توسط کارگروه علمی ادله مسیحیت تحت اشراف موسسه وارثین ملکوت

سه شنبه, 28 شهریور 1396 ساعت 13:08

مصلوب کیست؟ - قسمت پنجم

نوشته شده توسط

مصلوب کیست؟ - قسمت پنجم

در ادامه بخش‌های پیشین و اثبات آنکه عیسای مسیح هرگز مصلوب نگشته است، به بخش دیگری خواهیم پرداخت که بسیار قابل‌تأمل می‌باشد؛ ما عیسی را می‌بینیم که قبل از مصلوب شدن در دعا از پدر (خدا) می‌خواهد که‌ این جام را از وی بردارد([1]) او طاقت مصلوب شدن را نداشت و این دعا نشانه­ای بود از عدم رضایت کامل او نسبت به قضیه صلیب کشیده شدن، نکته تأمل‌برانگیزتر آن است که زمانی بعد شخصیت مصلوب باحالتی رضایت‌آمیز به پطرس اشاره می‌نماید آیا جامی را که پدر به من داده است، ننوشم؟([2])

نکته) اگر معتقد باشیم که‌ این دو شخصیت یکی هستند سؤالی که مطرح است این است که چرا از ابتدا عیسی به دعا کردن مشغول می‌شود تا قضیه صلیب از وی برداشته شود؟ آیا غیرازاین است که عیسی رضایت نداشت که‌ این جام را بنوشد؟ و اگر رضایت داشت و راضی بود به آنکه بر صلیب کشیده شود و کشته شود، چرا دعا نمود که‌ این جام را ننوشد؟ و اگر می‌دانست که قرار است این جام از او برداشته نشود چرا دعا نمود که برداشته شود؟ و اگر راضی نبود به نوشیدن جام (به صلیب کشیده شدن) چرا اندکی بعد شخصیت مصلوب (که می‌دانیم عیسی نیست و مسیحیان معتقدند او عیسی است) به پطرس اشاره نمود که‌ آیا جامی که پدر به من داده است را ننوشم؟! این نکته چند نتیجه دارد:

1) یا عیسی نمی‌دانست چه می‌گوید و مسیحیان او را ناخواسته متهم به جهل و بیهوده‌گویی کرده‌اند.

2) یا آن شخصی که از نوشیدن جام ناراضی بود با آن شخصی که از نوشیدن جام و به صلیب کشیدن رضایت داشت یکی نمی‌باشند. که هم عقل این نتیجه را تأیید می‌کند و هم انجیل، چراکه همانند آن است که شخصی به مهمانی دعوت‌شده باشد و قبل از ساعت مقرر از حضور در مهمانی راضی نباشد اما 1 ساعت بعد به یکی از اعضای خانواده‌اش بگوید «آیا به مهمانی‌ای که دعوت‌شده‌ام نروم؟» این قرینه تنها قرینه‌ای نیست که از آن در اثبات عدم مصلوب شدن عیسی مسیح استفاده می‌نماییم بلکه قراین همانند پازل به یکدیگر متصل می‌باشند تا درنهایت قضیه به صلیب کشیده شدن عیسی را نفی کنند.


[1]- لوقا 22: 42 - 44، متی 26: 39، مرقس 14: 36

[2]- یوحنا 18: 11

 

 
 ادله دعوت سید احمد الحسن برای مسیحیان https://goo.gl/PFPbpc
 پاسخ به شبهات مسیحیان https://goo.gl/bQ4r3r

 تهیه شده توسط کارگروه علمی ادله مسیحیت تحت اشراف موسسه وارثین ملکوت

سه شنبه, 28 شهریور 1396 ساعت 11:52

مصلوب کیست؟ - قسمت چهارم

نوشته شده توسط

مصلوب کیست؟ - قسمت چهارم

هنگامی‌که مشخص شد مصلوب دیگر عیسی نیست بلکه شخصیتی شبیه به اوست، این نکته را بیان می‌نماییم که راویان انجیل به جهت ندانستن امر، او را بانام عیسی خطاب می‌نمودند چراکه از قضیه آگاه نبودند.

همچنین وقتی یهود مصلوب را نزد پیلاطس بردند دیگر بحث پسر خدا بودن نزد پیلاطس مفهومی نداشت چراکه او به خدا اعتقادی نداشت پس سعی نمودند بحث پادشاهِ یهود بودنِ عیسی را نزد پیلاطس مطرح کرده تا راه را از این طریق برای از بین بردن به‌زعم خودشان عیسی هموار نمایند،([1]) چراکه عیسی بر طبق عهد قدیم و عهد جدید پادشاه یهود بود.([2])

همچنین هنگامی‌که پیلاطس از مصلوب پرسید که‌ آیا تو پادشاه یهود هستی، مصلوب در جوابش اشاره نمود که تو می‌گویی([3]) پیلاطس بعد از جواب منفی شخصیت مصلوب که اشاره نمود این نسبتی است که تو به من می‌زنی (تو می‌گویی / تو این را می‌گویی سؤال خویش را تکرار نمود([4]) و مصلوب جوابی به او نداد و پیلاطس بسیار متعجب شد([5]) و پیلاطس اشاره نمود که در این شخص هیچ عیبی نمی‌یابم([6]) حتی پیلاطس بعد از سخن مصلوب، روی به مردم کرده، از مردم سؤال نمود و اشاره کرد چه می‌خواهید بکنم با آن‌کس که پادشاه یهودش می‌خوانید،([7]) حتی پیلاطس نیز فهمیده بود که‌ این نسبتی است که به او زده‌اند و او پادشاه یهود نبود.

پرسش: چرا مصلوب اشاره نمود این نسبتی است که تو می‌گویی نه آن چیزی که حقیقت من است؟

1) اگر او را عیسی می‌پندارید و می‌گویید او به فکر نجات خویش بود! بااین‌وجود چرا عیسی مسیح بارها به قضیه کشته شدنش اشاره می‌نمود؟ اینکه او اقرار نکند به‌ اینکه پادشاه واقعی یهود است چه چیزی را حل می‌کرد؟ آیا این دادن نسبت جهل و نادانی به عیسی نیست که او از طرفی می‌دانست کشته می‌شود و از طرفی اقرار نمی‌کرد به‌ اینکه او پادشاه یهود است؟! پس یا عیسی پادشاه یهود نبود که‌ این مخالف نبوت زکریا می‌باشد([8]) یا آن شخص عیسی نبود. که مورد دوم صحیح است.

2) او پادشاه یهود یعنی عیسی مسیح نبود. او همانی نبود که با الاغ به اورشلیم رفت تا نبوت زکریا در مورد پادشاه یهود تحقق یابد، مصلوب اشاره کرد که پادشاهی من از این جهان نیست، اگر پادشاهی من از این جهان بود خادمان من جنگ می‌کردند،([9]) این دلایل بسیار نشان از این می‌دهد که شخصیت مصلوب اصلاً عیسی نبوده است.


[1]- لوقا 23: 1 - 2

[2]- زکریا 9: 9 و یوحنا 12: 12- 15

[3]- لوقا 23: 3

[4]- مرقس 15: 4

[5]- مرقس 5: 15

[6]- لوقا 23: 4

[7]- مرقس 15: 12

[8]- زکریا 9: 9

[9]- یوحنا 18: 36

 

 
 ادله دعوت سید احمد الحسن برای مسیحیان https://goo.gl/PFPbpc
 پاسخ به شبهات مسیحیان https://goo.gl/bQ4r3r

 تهیه شده توسط کارگروه علمی ادله مسیحیت تحت اشراف موسسه وارثین ملکوت

شنبه, 25 شهریور 1396 ساعت 16:48

مصلوب کیست؟ - قسمت سوم

نوشته شده توسط

مصلوب کیست؟ - قسمت سوم:

در ادامه بخش‌های پیشین در رد مصلوب شدن عیسای مسیح، سخن احمدالحسن را خواهیم آورد:

(پس چگونه خدا خواهش و دعا و توسل او را که به صلیب کشیده نشود و به صلیب کشیده شدن را از او دفع کند، رد کند؟ آیا عیسی استحقاق این را ندارد که دعای او استجابت شود، یا به‌طور مثال نزد خدا بدلی که به‌جای عیسی به صلیب کشیده شود وجود ندارد؟!

علاوه بر این مسیحیان اعتقاددارند که عیسی (ع) همان لاهوت مطلق است و درنتیجه آن‌ها در مورد درخواست عیسی که درگذشته تقدیم کردیم نیاز به توضیح‌دارند، توضیحی که باعث تضاد در انکار لاهوت مطلق که آن‌ها به آن اعتقاددارند نشود و این دست‌نیافتنی است.

اگر آن‌ها بگویند که: درخواست او در دفع صلیب از او به علت جهلش در حتمی بودن حادثه است، در این حالت لاهوت مطلق او را نقض کردند زیرا آن‌ها او را به جهل توصیف کردند و آن‌همان تاریکی است. پس روشن می‌شود که او نور و تاریکی است و او نوری که تاریکی ندارد نیست و درنتیجه لاهوت مطلق (بودنِ) او نقض می شود.

حال اگر بگویند که: درخواست او در دفع صلب به علت علم او در حتمی بودن رویداد است، او را به نادانی متهم کردند و الا درخواست او چه معنایی خواهد داشت وقتی‌که او به حتمی بودن رویداد علم داشته باشد؟! و این سخنان لاهوت مطلق او را نفی می‌کند بلکه چیزهای دیگری هم از او نفی می‌شود و آن‌همان حکمت انبیاء علیهم السلام است).([1])


[1]- احمدالحسن، سیزدهمین حواری، صص 146 - 147

 
 ادله دعوت سید احمد الحسن برای مسیحیان https://goo.gl/PFPbpc
 پاسخ به شبهات مسیحیان https://goo.gl/bQ4r3r

 تهیه شده توسط کارگروه علمی ادله مسیحیت تحت اشراف موسسه وارثین ملکوت

شنبه, 25 شهریور 1396 ساعت 16:42

مصلوب کیست؟ - قسمت دوم

نوشته شده توسط

مصلوب کیست؟ - قسمت دوم:

در بخش پیشین سؤالی مطرح نمودیم که‌ آیا درخواست عیسای مسیح از سوی خدا موردپذیرش قرار گرفت یا خیر؟!

1) اگر جواب یک مسیحی بلی می‌باشد، به او خواهیم گفت پس عیسی را طبق کلام پولس رسول انسان کامل متصور شده‌اید([1]) و طبق سخن عیسی باور کرده‌اید که او حداقل به‌اندازه دانه خردلی ایمان داشته است تا دعایش مستجاب گردد([2]) و به‌ این نکته مهم در کلام عیسی باور داشته‌اید که پدر (خدا) او را رها نکرده است و با اوست.([3])

2) اگر جواب مسیحی خیر است! پس به او خواهیم گفت که در نظر شما عیسای مسیح حتی به‌اندازه خردلی ایمان نداشته است و اصلاً انسان کاملی نبوده است و پدر او را رها کرده است([4]) و حتی ارزش او را از یبعیص([5]) و حزقیا([6]) و راحیل([7]) و موسی([8]) و ایلیا([9]) و اسحاق([10]) و داوود([11]) و دانیال([12]) و یونس([13]) و زکریا([14]) پایین‌تر دانسته‌اید، چراکه خدا دعاهای این اشخاص را شنید اما دعای عیسی را هرگز نشنید. (آدرس آیاتی که در مقابل هر شخصیت قرارگرفته است به مسئله ذکر دعا و اجابت آن از سوی خدا اشاره دارد) بنابراین او به ۳ گزینه ایمان دارد:

1) او به کامل بودن عیسی و بی‌عیب بودن او دیگر اعتقادی ندارد (برخلاف کلیسا).

2) او معتقد است عیسی به‌اندازه دانه خردلی ایمان ندارد! (برخلاف کلیسا).

3) مقام عیسی از بسیاری از انبیاء و حتی مردم پایین‌تر است! (برخلاف کلیسا).

و این نشان از این دارد که مسیحیان معتقدند عیسی باایمان دعا نمی‌نمود و این نشانۀ این است که او کامل نمی‌باشد، پس چطور او را انسان کامل و خدای کامل می‌پندارند؟! منتظر پاسخی منطقی به‌ این سؤال هستیم!


[1]- افسسیان 4: 13

[2]- متی 17: 20

[3]- یوحنا 8: 29

[4]-  1 تواریخ 4 : 10

[5]- 1 تواریخ 4: 20

[6]- 2 پادشاهان 19: 20

[7]- پیدایش 30: 22

[8]- خروج 8: 13

[9]- یعقوب 5: 17

[10]- پیدایش 25: 21

[11]- 1 تواریخ 21: 26

[12]- دانیال 10: 12

[13]- یونس 2: 2

[14]- لوقا 1: 13

 
 ادله دعوت سید احمد الحسن برای مسیحیان https://goo.gl/PFPbpc
 پاسخ به شبهات مسیحیان https://goo.gl/bQ4r3r

 تهیه شده توسط کارگروه علمی ادله مسیحیت تحت اشراف موسسه وارثین ملکوت

شنبه, 25 شهریور 1396 ساعت 16:36

مصلوب کیست؟ - قسمت اول

نوشته شده توسط

مصلوب کیست؟ - قسمت اول

از دوستان مسیحی درخواست می‌نماییم که در آنچه ارائه خواهیم داد، تدبر نمایند چراکه ارائه آن‌ها مستند و طبق کتاب مقدس می‌باشد پس راهی جز پذیرش آن وجود ندارد.

در مقدمه باید بگوییم که عیسی وعده نمود هر آنچه باایمان به دعا طلب کنید، خواهید یافت؛([1]) او حتی اشاره نمود اگر به‌اندازه خردلی ایمان داشته باشید به کوه می‌گفتید منتقل شو آن منتقل می‌شد و هیچ امری محال نبود.([2])

احمدالحسن در کتاب سیزدهمین حواری با ذکر آیات انجیل نشان داد که قبل از واقعۀ مصلوب شدن، عیسای مسیح در دعا از خدا درخواست نمود که قضیۀ صلیب از وی برداشته شود؛ به روایت لوقا حتی عرق او مثل قطرات خون بر روی زمین می‌ریخت؛([3]) سؤال: دعای عیسی مستجاب گردید؟! یا خیر؟!


[1]- متی 21: 22

[2]- متی 17: 20

[3]- لوقا 22: 42 - 44

 
 ادله دعوت سید احمد الحسن برای مسیحیان https://goo.gl/PFPbpc
 پاسخ به شبهات مسیحیان https://goo.gl/bQ4r3r

 تهیه شده توسط کارگروه علمی ادله مسیحیت تحت اشراف موسسه وارثین ملکوت

چگونه به حقانیت «احمد الحسن» پی ببریم؟ قسمت چهارم

(رؤیا)؛ در بخش (رؤیا) دلایلی از کتاب مقدس در ارتباط بااهمیت رؤیا ارائه گردید و از طریق کتاب مقدس اثبات شد که خدا پیام‌های مهمی را از طریق رؤیا به بشر می‌فرستد که آن می‌تواند حامل دستور و هشدار باشد، چنانکه به‌عنوان‌مثال خدا در عالم رؤیا، پیامی را برای حواریون در ارتباط با عیسای مسیح ارسال نمود.

اما در ارتباط با (احمدالحسن) هزاران رؤیا در خواب، حقانیت او را اثبات می‌نماید و خدا و صدیقین برای او شهادت می‌دهند و هزاران نفر از مذاهب و آئین‌ها و اعتقادات گوناگون به حقانیت وی از طریق رؤیا پی بردند و به او ایمان آوردند؛ آیا شهادت خدا برای او کافی نیست؟! آیا شهادت عیسای مسیح برای او کافی نیست؟! آیا شهادت قدیسین برای او کافی نیست؟!

در (یوحنا 8: 17 - 18) آمده است:

(۱۷ و نیز در شریعت شما مکتوب است که شهادت دو کس حق است. ۱۸ من بر خود شهادت می‌دهم و پدری که مرا فرستاد نیز برای من شهادت می‌دهد).

و در (متی 18: 16) از فرموده عیسای مسیح آمده است:

(...از زبان دو یا سه شاهد، هر سخنی ثابت شود).

و اگر علاوه بر وجود (نص) و (علم و حکمت) و (دعوتگری او به حاکمیت خدا)، شهادت خدا و صدیقین و کتاب مقدس برای یک مسیحی در راستای ایمان به (احمدالحسن) کفایت نمی‌کند پس چه چیزی برای او کفایت می‌کند؟!! و اگر زمان اشعیا و ارمیا قرار می‌گرفت پس چگونه حقانیت آنان را قبول می‌نمود؟!

 
 ادله دعوت سید احمد الحسن برای مسیحیان https://goo.gl/PFPbpc
 پاسخ به شبهات مسیحیان https://goo.gl/bQ4r3r

 تهیه شده توسط کارگروه علمی ادله مسیحیت تحت اشراف موسسه وارثین ملکوت

چگونه به حقانیت «احمد الحسن» پی ببریم؟ قسمت سوم

(دعوت به حاکمیت خدا یکی از نشانه‌های فرستادگان خدا اقرار به حاکمیت الهی و دعوت به‌سوی آن است، چنان‌که در قسمت حاکمیت خدا آن را ارائه نمودیم.

در این زمان در دنیایی که همه پرچم (حاکمیت مردم بر مردم) را در دست گرفته‌اند و شعار (دموکراسی) سر می‌دهند و حاکمیت مردم بر مردم را بر حاکمیت الهی مقدم داشته‌اند، این (احمدالحسن) بود که نه‌تنها حاکمیت مردم بر مردم را رد نمود بلکه به سمت حاکمیت الهی دعوت نموده است، یعنی همان حقیقتی که بسیاری از مردم از آن غافل شده‌اند.

او در کتاب (حاکمیت خدا، نه حاکمیت مردم) بطلان حاکمیت مردم بر مردم و دموکراسی را از طریق نصوص مقدس اثبات نموده و تناقضات دموکراسی و تبعیض‌هایی که در آن وجود دارد را تبیین کرده است و با دلایل محکم اثبات می‌نماید که حاکمیت مردم بر مردم در مقابل و برخلاف حاکمیت الهی است.

دعوت به سمت حاکمیت خدا و زنده کردن امر او توسط (احمدالحسن)، در کنار دو معیار دیگر یعنی وجود (نص) بر او (علم و حکمت) او این نتیجه را به همراه دارد که (احمدالحسن) تأییدشده خدا می‌باشد و اگر او را رد کنیم به‌صراحت می‌توان گفت با این کار تمامی انبیاء و کتاب مقدس را رد نموده‌ایم و ایمانمان زیر سؤال خواهد رفت، چراکه دعوت او دقیقاً بر پایه معیارهای الهی است.

 
 ادله دعوت سید احمد الحسن برای مسیحیان https://goo.gl/PFPbpc
 پاسخ به شبهات مسیحیان https://goo.gl/bQ4r3r

 تهیه شده توسط کارگروه علمی ادله مسیحیت تحت اشراف موسسه وارثین ملکوت

چگونه به حقانیت «احمد الحسن» پی ببریم؟ قسمت دوم

(علم و حکمت)؛ در بخش علم و حکمت اثبات گردید که (علم و حکمت) یکی از ویژگی‌های اصلی فرستادگان الهی می‌باشد و همچنین مشخص شد که شخصیت (غلام امین) یا (تسلی‌دهنده) که به شخصیت (بره) = (احمد) اشاره دارد با علم و حکمت و غذای روحانی می‌آید.

از احمدالحسن حدود 50 کتاب موجود است که در آن علومی را بیان نموده است که جز فرستادگان الهی کسی قادر به بیان آن نمی‌باشد، همچنین توسط وی کتبی از قبیل (نامۀ هدایت) و بخش‌هایی از (پاسخ‌های روشنگرانه، ج 1) در ارتباط با دلایل حقانیتش از کتاب مقدس نوشته‌شده است و در کتاب (سیزدهمین حواری) وی تفاسیر مفسرین مسیحی را با دلایل محکم رد نموده است و توضیحات بسیار مفیدی را در اختیار علاقه‌مندان قرار داده است.

و همچنین او کتابی علمی در پاسخ به خدا نا باوران به نام (توهم بی‌خدایی) نوشته است که می‌توانید آن را از طریق اینترنت به زبان فارسی مشاهده نمایید،([1]) که در آن موضوعاتی از قبیل آفرینش آدم، طوفان نوح و تکامل و... به روش علمی بیان‌شده است و همچنین از تناقضات و کج‌فهمی‌های بزرگان کلیسا و همچنین خدا نا باوران پرده‌برداری شده و از بزرگان الحاد نظیر (ریچارد داوکینز) و (استیون هاوکینگ) دعوت به مناظره علمی به عمل آماده است.

احمدالحسن فرمود:

(برای مناظره با اصحاب همۀ اديان هر یک با کتابش آماده‌ام؛ و من اين بندۀ مسکین و جاهل در مقابل پروردگار، داناتر از همۀ آن‌ها به قرآن و انجیل و تورات و همچنين به مواضع تحریف هستم، با آن علمی که خداوند تبارک‌وتعالی به من عطا فرموده است، بلکه هیچ‌کدام از آن‌ها قدرت پاسخ به اين علمی که خدا از علم و آگاهی‌اش به من داده است را ندارد، و یقین دارم، کسی که حق‌طلب باشد هدايت می‌شود، و اما کسی که به خاطر طلب اين دنیای چرک آلود، حق را قبول نکند و کفر ورزد، من در همان مجلس با وی مباهله می‌کنم تا کسی که زنده می‌ماند با دلیلی آشکار زندگی کند، و کسی که می‌میرد با اتمام‌حجت و دلیلی آشکار بمیرد؛ و هرکس که به خاطر حق‌طلبی‌اش مرا قبول کند نجات‌یافته و در دنیا و آخرت سعادتمند گشته است، و کسی که مرا رد کند حق را رد کرده و دنیا و آخرت را باهم ازدست‌داده است).([2])

بر یک مسیحی واجب است که در آنچه که احمدالحسن آورده است تدبر نماید، و علم او را با تمامی انبیاء عهد قدیم و عهد جدید و عیسای مسیح و یحیای نبی مقایسه نماید و از تعصب و تنگ‌نظری رهاشده و حقیقت را بپذیرد که اگر او را رد نماید درواقع تمامی انبیاء را رد نموده است چراکه دلایل حقانیت او حتی بسیار بیشتر از انبیایی‌ست که یک مسیحی آن‌ها را قبول دارد.


[1] -https://goo.gl/uZV4rs

[2]- احمدالحسن، خطبۀ داستان ملاقات.

 
 ادله دعوت سید احمد الحسن برای مسیحیان https://goo.gl/PFPbpc
 پاسخ به شبهات مسیحیان https://goo.gl/bQ4r3r

 تهیه شده توسط کارگروه علمی ادله مسیحیت تحت اشراف موسسه وارثین ملکوت

چگونه به حقانیت «احمد الحسن» پی ببریم؟ قسمت اول

(وجود نصوص متعدد)؛ در قسمت وصیت اثبات نمودیم که نص (تأکید) در کتاب مقدس یکی از راه‌های شناخت فرستادگان خدا می‌باشد، و فرستاده خدا از طریق آن بر مردم احتجاج می‌نماید؛ همان‌طور که برای عیسای مسیح و برای یحیای نبی نصوصی در اثبات حقانیتشان وجود داشت، در ارتباط با (احمدالحسن) نیز نصوص متعددی وجود دارد و او به آنان احتجاج نموده است.

نصوصی که احمدالحسن به آنان احتجاج نموده است، شامل موارد زیر است:

1) (بره)؛ (مکاشفه باب 4 و 5) (مکاشفه 14: 1) (مکاشفه 19: 11).

2) (پسر نرینه)؛ (مکاشفه 12: 5).

3) (پسر انسان)؛ (متی 24: 27)؛به توضیحات آن بخش رجوع نمایید.

4) (منجی از بصره)؛ (اشعیا 63).

5) (تسلی‌دهنده)؛ (یوحنا 16: 7 - 8).

6) (غلام امین)؛ (متی 24: 45 - 47).

7) (سنگ)؛ (مزامیر 118: 22) (متی 21: 42 - 44) (دانیال 2: 31 - 45).

8) ( شاخه)؛ (اشعیا 11).

و...

و یادآور شوید که یحیای نبی چگونه حقانیتش را از طریق یک نص رمزی اعلام نمود؛ در (یوحنا 1: 23) آمده است:

(«یحیی» گفت: من صدای ندا کننده‌ای در بیابانم که راه خدا را راست کنید، چنانکه اشعیا نبی گفت)؛

درواقع او به‌ آیه (اشعیا 40: 3) احتجاج نمود:

(صدای ندا کننده‌ای در بیابان، راه خدا را مهیاسازید و طریقی برای خدای ما در صحرا راست نمایید).

و برای (احمدالحسن) چند برابر یحیی نص و تأکید وجود دارد، پس آیا یک مسیحی عاقل می‌تواند او را رد نماید؟! و اگر رد نماید دیگر به چه چیزی معتقد است؟!

 
 ادله دعوت سید احمد الحسن برای مسیحیان https://goo.gl/PFPbpc
 پاسخ به شبهات مسیحیان https://goo.gl/bQ4r3r

 تهیه شده توسط کارگروه علمی ادله مسیحیت تحت اشراف موسسه وارثین ملکوت

 

قوانین شناخت فرستادگان الهی در کتاب مقدس/ رویای صادقه

رؤیاها و خواب‌ها شاید برای بسیاری از مردم پیش‌پاافتاده به نظر آید اما درواقع آن حامل پیام‌های مهمی می‌باشد که گاهی تبعیت از آن از بُعد انفرادی خارج‌شده و ابعاد همگانی به خود می‌گیرد.

انبیاء الهی بر طبق کتاب مقدس، پیام‌ها را از طریق رؤیا و خواب دریافت می‌نمودند؛ همانند رؤیای ابراهیم نبی([1]) و رؤیای سموئیل نبی([2]) و رؤیای ناتان نبی([3]) و رؤیای اشعیای نبی([4]) و رؤیای حزقیال نبی([5]) و رؤیای دانیال نبی.([6])

اما موضوع بسیار مهم دیگر آن است که رؤیاهای راستین توسط انسان‌های دیگری که حتی نبی نیز نبودند مکشوف می‌گردید؛ ما می‌توانیم به رؤیای هشدارآمیزی که به ابی ملک در ارتباط با ساره همسر ابراهیم نشان داده‌شده بود رجوع نماییم([7]) و همچنین می‌توانیم به رؤیایی که همسر پیلاطس در ارتباط با بی‌گناهی مصلوب دیده بود اشاره نماییم([8]) و همچنین به رؤیای پادشاه بابل اشاره نماییم.([9])

همچنین رؤیای فرعون برای یک ملت حجت شد و به اشاره یوسف، این خدا بود که فرعون را ازآنچه که می‌خواست انجام دهد،آگاه نمود.([10])

از همه‌ این‌ها نیز اگر بخواهیم بگذریم از قضیه رؤیای حواریون نمی‌توانیم بگذریم، رؤیایی که در آن خدا به حواریون اشاره می‌نماید که از عیسای مسیح تبعیت و حرف‌شنوی داشته باشند.([11])

پس می‌توان به‌اختصار بیان نمود که رؤیا کانالی است که از سوی خدا برای مردم گشوده شده است تا مردم به‌وسیله آن بتوانند پیام‌های الهی را دریافت نمایند، در امثال همچنین آمده است:

(جایی که رؤیا نیست قوم گردنکش می‌شوند) (امثال 29: 18).


[1]- پیدایش 15: 1

[2]- 1 سموئیل 3: 1 - 21

[3]- 2 سموئیل 7: 4 - 17

[4]- اشعیا 1: 1

[5]- حزقیال 1: 1

[6]- دانیال 7: 2 - 28

[7]- پیدایش 20: 1 - 7

[8]- متی 27: 16 - 19

[9]- دانیال 2: 31 - 45

[10]- پیدایش 41: 15 - 25

[11]- متی 17: 1 - 9

 
 ادله دعوت سید احمد الحسن برای مسیحیان https://goo.gl/PFPbpc
 پاسخ به شبهات مسیحیان https://goo.gl/bQ4r3r

 تهیه شده توسط کارگروه علمی ادله مسیحیت تحت اشراف موسسه وارثین ملکوت

قوانین شناخت فرستادگان الهی در کتاب مقدس/ حاکمیت خداوند

دعوت به ‌حق «حاکمیت خدا» دعوتی ا‌ست که همواره از سوی فرستادگان خدا انجام می‌گیرد تا مردم را به‌ این حق و حقیقت آگاه سازند که او (خدا) در واقع حاکم حقیقی این جهان است و حق تعیین حاکم تنها برای او می‌باشد.

در (تثنیه 17: 14 - 15)  می‌توانیم سخن موسای نبی را در ارتباط با پذیرش حاکیمت خدا، مشاهده نمائیم:

(۱4 چون به زمینی که یهُوَه، خدایت، به تو می‌دهد، داخل شوی و در آن تصرف نموده، ساکن شوی و بگویی مثل جمیع امت‌هایی که به اطراف منند پادشاهی بر خود نصب نمایم، ۱۵ البته پادشاهی را که یهُوَه خدایت برگزیند بر خود نصب نما. یکی از برادرانت را بر خود پادشاه بساز، و مرد بیگانه‌ای را که از برادرانت نباشد، نمی‌توانی بر خود مسلط نمایی).

همچنین در (1تواریخ 29: 10-11) سخنان داوود نبی را مشاهده می‌کنیم که چگونه او، پادشاهی را حق خدا می‌داند:

(۱۰ و داوود به حضور تمامی جماعت خداوند را متبارک خواند و داوود گفت: «ای یهُوَه خدای پدر ما اسراییل تو از ازل تا به ابد متبارک هستی. ۱۱ و ای خداوند عظمت و جبروت و جلال و قوت و کبریا از آن تو است زیرا هر چه در آسمان و زمین است از آنِ تو می‌باشد. و ای خداوند پادشاهی از آنِ تو است و تو بر همه سرْ و متعال هستی).

بر طبق این سخن داوود اگر پادشاهی از آن خدا است، پس آیا غیر از این است که حق انتخاب حاکم نیز برای او می‌باشد؟

بر طبق (1 تواریخ 28: 2-5) داوود تبیین نمود که خدا، پسرش سلیمان را بر کرسی سلطنت اسراییل گماشته است و او با این اقرارش، حق حاکمیت الهی را تأیید نمود:

(2 پس داوود پادشاه بر پا ایستاده، گفت: ای برادرانم و ای قوم من! مرا بشنوید! من اراده داشتم خانه‌ای که آرامگاه تابوت عهد خداوند و پای‌انداز پایه‌های خدای ما باشد بنا نمایم، و برای بنای آن تدارک دیده بودم. ۳ لیکن خدا مرا گفت: تو خانه‌ای به جهت اسم من بنا نخواهی نمود، زیرا مرد جنگی هستی و خون ریخته‌ای. ۴ لیکن یهوه خدای اسراییل مرا از تمامی خاندان پدرم برگزیده است که بر اسراییل تا به ابد پادشاه بشوم، زیرا که یهودا را برای ریاست اختیار کرد و از خاندان یهودا خاندان پدر مرا و از فرزندان پدرم مرا پسند کرد تا مرا بر تمامی اسراییل به پادشاهی نصب نماید. ۵ و از جمیع پسران من - زیرا خداوند پسران زیاد به من داده است - پسرم سلیمان را برگزیده است تا بر کرسی سلطنت خداوند بر اسراییل بنشیند).

همچنین در ارتباط با دانیال نبی، در (دانیال 2: 20-21) آمده است:

(20 و دانیال متکلّم شده، گفت: «اسم خدا تا ابدلآباد متبارک باد زیرا که حکمت و توانایی از آن وی است. ۲۱ و او وقت‌ها و زمان‌ها را تبدیل می‌کند. پادشاهان را معزول می‌نماید و پادشاهان را نصب می‌کند. حکمت را به حکیمان می‌بخشد و فطانت پیشه‌گان را تعلیم می‌دهد).

بر طبق (هوشع 8: 4)، خدا، به‌شدت اعمال اسراییلیان را مورد سرزنش قرار‌ می‌دهد. او بیان می‌نماید:

(ایشان پادشاهان نصب نمودند، اما نه از جانب من. سروران تعیین کردند، اما ایشان را نشناختم)؛

آیا این سخن جز این است که حق نَصبِ حاکم بر عهدۀ خدا بوده است؟

اما در طول تاریخ می‌توانیم مشاهده نماییم که مردم چندان علاقه‌ای به حاکمیت خدا و جانشین او بر روی زمین نداشته‌اند، به طور مثال در (یوحنا 19: 15) می‌‌بینیم که چگونه سران کاهنان اعلام نمودند که ما پادشاهی به‌ جز قیصر نداریم درحالی‌که عیسای مسیح پادشاه حقیقی یهود برای آنان مبعوث شده بود تا بر آنان حکومت نماید با این‌حال آنان وی را رد نمودند و عیسی رفع گردید و شبیه او مصلوب شد.

پس حاکمیت الهی حقیقتی است که به فراموشی سپرده‌شده است، حقیقتی که انبیاء الهی بر آنان اقرار و تأکید می‌نمودند اما علمای گمراهی و مقلدین آنان به جهت به خطر نیفتادن موقعیت‌های دینی و دنیوی با آن مخالفت می‌کردند.

 
 ادله دعوت سید احمد الحسن برای مسیحیان https://goo.gl/PFPbpc
 پاسخ به شبهات مسیحیان https://goo.gl/bQ4r3r

 تهیه شده توسط کارگروه علمی ادله مسیحیت تحت اشراف موسسه وارثین ملکوت

قوانین شناخت فرستادگان الهی در کتاب مقدس/ علم و حکمت

یکی دیگر از راه‌های شناخت فرستادگان خدا «علم و حکمت» می‌باشد.

بر طبق کتاب مقدس حکمت از سوی خدا صادر می‌شود([1]) و آن به تعبیری حتی از اسلحه جنگ بهتر است.([2])

موسی با استفاده از این نعمت فرایض و شرایع را برای مردم تبیین کرده و داوری را بر آنان اقامه می‌نمود([3]) و همچنین در وصف جانشین وی در کتاب مقدس آمده است: (یوشع بن نون از روح حکمت مملو بود) (تثنیه 34: 9).

 علاوه بر این موارد می‌توان به حکمت دانیال نبی اشاره کرد.([4])

و همچنین حکمت عیسای مسیح([5]) و همچنین در (مرقس 1: 21 - 22) آمده است:

(و چون وارد کفرناحوم شدند، (عیسی) بی‌تأمل در روز سَبَّت به کنیسه درآمده، به تعلیم دادن شروع کرد به قسمی که از تعلیم وی حیران شدند، زیرا که ‌ایشان را مقتدرانه تعلیم می‌داد نه مانند کاتبان).

بنابراین بعد از وصیت، علم و حکمت قانونی دیگر به جهت شناخت مدعی راستین می‌باشد؛ چراکه با خواندن و یا دیدن مطالبی که ارائه می‌دهد، مشخص می‌شود که علمش از سوی خدا است یا که بالعکس.

 


[1]- امثال 2: 6 و دانیال 2: 20

[2]- جامعه 9: 18

[3]- خروج 18: 15 - 16

[4]- دانیال 2: 23

[5]- متی 12: 1-5، مرقس 3: 22-26، مرقس 12: 28-34.

 
 ادله دعوت سید احمد الحسن برای مسیحیان https://goo.gl/PFPbpc
 پاسخ به شبهات مسیحیان https://goo.gl/bQ4r3r

 تهیه شده توسط کارگروه علمی ادله مسیحیت تحت اشراف موسسه وارثین ملکوت

قوانین شناخت فرستادگان الهی در کتاب مقدس/ وصیت

عیسی بارها یهودیان را به وجود اشاراتی که در تورات و کتب انبیاء در رابطه با وی آمده بود یادآور می‌ساخت.([1])

و این نکته آن‌قدر اهمیت داشت که فیلیپس، حواری عیسی هنگامی‌که قصد داشت تا بشارت عیسای مسیح را به نتنائیل بدهد به وی اشاره می‌کند:

(آن‌کسی را که موسی در تورات و انبیا مذکور داشته‌اند، یافته‌ایم) (یوحنا 1: 45)

و این نکته از اهمیت داشتنِ نصوص و تأکیدات کتاب مقدس در نزد حواریون خبر می‌دهد.

همچنین یحیی نبی برای اثبات حقانیت خویش به کتاب اشعیا احتجاج نمود([2]) و خود را همان صدای ندا کننده‌ای در بیابان معرفی نمود چنانکه اشعیا نبوت نموده بود.([3])

پس مسئله وجود نص (تأکید) و اشاره به فرستاده خدا و احتجاج آن فرستاده بر مردم، از اساسی‌‎ترین معیارهای شناخت فرستاده الهی است.

ما می‌توانیم فرمان الهی به موسی نبی برای انجام وصیت و تعیین یوشع بن نون به‌عنوان وصی را در (تثنیه 31: 14) مشاهده نماییم و همچنین فرمان الهی به ایلیای نبی برای مسح الیشع بن شافاط به‌عنوان نبی را در (1 پادشاهان 19: 16) مشاهده نماییم.

پس هم چنانکه ذکر کردیم، به‌طور واضح مشخص می‌شود علت وجود وصیت و تأکید بر فرستادگان بعدی در چیست؛ درواقع موضوع وجود نص و تأکید از سوی انبیاء پیشین یکی از ارکان شناخت فرستادگان الهی می‌باشد.


[1]- یوحنا 5: 45 و لوقا 4: 16 - 19

[2]- یوحنا 1: 23

[3]- اشعیا 40: 3

 
 ادله دعوت سید احمد الحسن برای مسیحیان https://goo.gl/PFPbpc
 پاسخ به شبهات مسیحیان https://goo.gl/bQ4r3r

 تهیه شده توسط کارگروه علمی ادله مسیحیت تحت اشراف موسسه وارثین ملکوت

 

صفحه3 از6

امام احمدالحسن (ع) فرمودند:

«ای مردم، علمای گمراه و پیروان‌شان شما را فریب ندهند. بخوانید، جستجو کنید، دقت کـنید و بـیاموزید و خود ، حقيقت را بـيابـيد و بر كس دیگری توکل نکـنید تا برای آخرت شما تصمیم‌گیری کند زیرا که فردا پشیـمان خواهید شد و فردا پشیمانی را سودی نخواهد داشت». خطبه پنجم محرم ۱۳۸۹ هـ.ش.سايت مهديون , سايت انصار امام مهدي , سايت رسمي فارسي انصار امام مهدي , سايت سيد احمدالحسن , سايت يماني , نقد يماني , يماني کيست , نقد احمدالحسن , ادله احمدالحسن , راه شناخت يماني , راه شناخت يماني چيست , يمن و آخرالزمان , سيد يماني , سيد احمد الحسن يماني , عکس سيد يماني , يماني ظهور کرد , نشانه هاي سيد يماني , سيد احمدالحسن,يماني , يماني موعود , مهدي اول , احمدالحسن , احمد الحسن , طالع مشرقي , خراساني , پرچم هاي خراسان , طالقان , انصار طالقان , علائم ظهور , امام احمدالحسن , احمد, خسف بيداء , خسف بيدا , شبيه عيسي , مصلوب , ملک عبدالله , سفياني , دجال اکبر , شام , يمن , انا يماني , سوريه , ايران , عراق , بصره , دجال بصره , حيدر مشتت , دجله بصره , قائم , امام زمان , مهدي , مهديون , سيد احمد الحسن يماني , سيد يماني کيست , احمد الحسن کيست , سيد يماني در عراق , يماني موعود , کشته شدن نفس زکيه چيست , خروج يماني , ظهور يماني , سايت سيد احمد الحسن يماني , عکس احمد الحسن يماني , فرقه يماني در ايران , فرقه يماني , فرقه يماني چيست , احمد الحسن يماني کيست ؟ , رائفي پور احمد الحسن , عکس احمد الحسن يماني , مسيح , دين مسيح , عيسي مسيح کيست , صليب مسيح , صليب کشيدن , صليب مسيحيت , عکس هاي صليب , صليب نشانه چيست , قوانين دين مسيحيت , احکام دين مسيحيت , مسيحيت در ايران , آشنايي با دين مسيحيت , کتاب مقدس , انجيل , تورات , حواريون , مريم , مريم مقدس , تنخ , نظريه تکامل انسان , نظريه تکامل داروين چيست , نظريه تکامل داروين pdf , رد نظريه تکامل , نظريه تکامل داروين به زبان ساده , نظريه داروين تکامل انسان , نظريه تکامل و انسان , فيلم تکامل , داوکينز , هاوکينگ , خداناباوران مشهور , دلايل خداناباوران , خداناباوران , آتئيست , منکر وجود خدا در جدول ,دانشمندان خدا باور , آتئيست و آگنوستيک , نقد آتئيست , کانال آتئيست ها در تلگرام , آتئيست تلگرام , آتئيست کيست , نماد آتئيست , ستاره شش پر , ستاره پنج پر , ستاره حضرت سليمان , ستاره داوود در اسلام , طلسم ستاره داوود , قانون معرفت حجت , راه شناخت حجت هاي الهي , راه شناخت امام , قيامت , عذاب , آخرالزمان , نشانه هاي آخر الزمان , نشانه هاي آخرالزمان در تهران , آخرالزمان+پيشگويي , اخر الزمان رائفي پور , آخرالزمان و داعش , نشانه هاي آخرالزمان در قرآن , صاحب الزمان , حجت بن الحسن , آيا امام زمان داراي زن و فرزند هستند , فرزندان امام زمان , 12 مهدي , وصيت پيامبر , وصيت پيامبر دوازده مهدي , متن وصيت پيامبر , وصيت پيامبر به امام علي , وصيت نامه پيامبر , وصيت نامه حضرت محمد , شب وفات پيامبر , حديث وصيت , حديث ثقلين , امام احمد , احمدالحسن , دلايل سيد احمد الحسن براي شيعه ,الحاد , ادله دعوت يماني , روياي صادقه , مکتب نجف اشرف , کتاب توهم الحاد , کتاب توهم بي خدايي , کتاب عقائد الاسلام , کتب سيد احمدالحسن , آيه اکمال الدين , تدريس آيه اکمال الدين , پالتاک , فيس بوک امام احمدالحسن , فيسبوک امام احمد الحسن , خطبه هاي امام احمدالحسن , ادله دعوت براي سني ها , دانلود کتب ترجمه احمدالحسن , کتب سيد احمد الحسن , دعوت سيد احمد الحسن , پيام هاي فيس بوک سيد احمد الحسن , منابع رسمي دعوت يماني , دعوت يماني , يماني کيست , نقد الحاد , محمد نبي در عهدين , هفته نامه زمان ظهور , سايت هفته نامه زمان ظهور , موسسه وارثين ملکوت , وبسايت انگليسي انصار امام مهدي , وبسايت فارسي انصار امام مهدي , تالار گفتگو انصار امام مهدي , علماي غير عامل , فقهاي آخرالزمان , گوساله سامري , اهل تسنن , انصار امام مهدي , 10313 , 313 , دوازده مهديين , احمد الحسني , احمد الحسن اليماني , احمد الحسن يماني سايت , احمد الحسن يماني کيست؟ , سيد احمد الحسن يماني ع , سيد حسن حمامي , شيخ ناظم عقيلي , دکتر علاء سالم , دعوت مبارک يماني , راه شناخت يماني , يماني از يمن , يماني از کجا خروج مي کند , انصار الله , انصار امام مهدي , انصار امام احمد اليماني , انصار امام المهدي , سيد يماني , سيد يماني ظهور کرد , سيد يماني کيست , روايات آخرالزمان , روايات خمس , روايات ظهور , روايات يماني , روايات درباره يماني , روايات خروج يماني , روايات قيام يماني , حديث وصيت , مهديون , مهديون شاهد , مهديون چه کساني هستند , حديث 12 مهدي , 12 مهدي , احمديم احمدي , عکس يماني , تصاوير يماني , عکس سيد يماني , عکس احمد الحسن يماني , صاحب پرچم هدايت , جريان مدعي يماني ,تصاوير دروغين منتسب به سيد احمد الحسن يماني ,پسر انسان در کتاب مقدس , پسر انسان در انجيل , پسر انسان کيست, صليب شکسته , يماني , احمد الحسن , کتاب توهم بي خدايي , کتاب توهم الحاد , کتاب عقائد الاسلام , کتاب گوساله , کتاب همگام با بنده صالح , کتاب همگام با عبد صالح , کتاب وصيت مقدس , کتاب وصيت مقدس نوشتار بازدارنده از گمراهي , کتاب توحيد , کتاب وصي در تورات, انجيل و قرآن , کتاب چشم اندازي هاي از قوم سومر و آکد , سومر و آکد , سومر , کتاب تفسير آيه اي از سوره يونس , تفسير سوره يونس , کتاب سرگرداني , کتاب راه به سوي خدا , کتاب شرايع الاسلام , کتاب شرائع الاسلام , کتاب رجعت , کتاب رجعت سومين روز از روزهاي بزرگ خدا , رساله اي در فقه خمس , کتب سيد احمد الحسن , دانلود کتاب هاي سيد احمد الحسن , کتاب سيد احمد الحسن , علم سيد احمد الحسن , علوم سيد احمد الحسن , کتب روايي , سفر حضرت موسي به مجمع البحرين , کتاب روشنگري هايي از دعوت فرستادگان , کتاب روشنگري از دعوت فرستادگان , نامه هدايت , ادله مسيحيان , کتاب پاسخ هاي روشنگرانه , جواب المنير , نصيحتي براي طلبه هاي حوزه هاي علميه , نصيحتي براي طلاب حوزه هاي علميه , کتاب جهاد درب بهشت , جهاد , جهاد اکبر , کتاب متشابهات , دانلود کتاب متشابهات , بيان حق و سداد از طريق علم اعداد , علم اعداد , کتاب سيزدهمين حواري , کتاب حواري سيزده , حواريون , کتاب حاکميت الله نه حاکميت مردم , حاکميت الله , دموکراسي , کتاب گزيده اي از تفسير سوره فاتحه , سوره فاتحه , تفسير سوره فاتحه , پاسخ هاي فقهي , کتاب طهارت , دانلود کتب يماني , دانلود کتب سيد احمد الحسن , کتب انصار امام مهدي , دلايل عام دعوت , علم سيد احمد الحسن , دانلود کتب انصار سيد احمد الحسن , دانلود کتب انصار امام مهدي , سايت انصار امام مهدي , انصار , علاء سالم ,رسالتي در يگانگي شخصيت مهدي اول, قائم و يماني , گفتگوي داستاني درباره‌ي دعوت مبارک يماني , رسالتي آشکار , کتاب دليل ادله , شيخ ناظم عقيلي , وصي در کتاب , کتاب برهان مبين , ابن تمام , يماني کيست , ملاقات با امام مهدي , کتاب وصيت و وصي احمد الحسن عليه السلام ,پژوهشي در شخصيت يماني , کتاب يماني موعود حجت الله , شيخ حيدر زيادي , علامات زمان ظهور , يماني امام مهدي , کتاب ضرورت وجود زمينه ساز , بشار الفيصلي , سفياني به آستانه‌ي درب‌ها رسيده پس يماني کجاست؟ , شيخ عادل سعيدي , اخبار طاهرين در مورد مهدي و مهديين (ع) , روايات مهديين , دلايل اثبات ذريه‎ي امام مهدي , رسالتي در مورد روايت اصبغ بن نُباته  , چهل حديث در مورد مهديين و ذريه قائم , کتاب چهل حديث , کتاب مهديين دوازده‌گانه فرزندان امام مهدي  , کتاب در پيشگاه صيحه , زکي انصاري , خواب , ارکان رويا , کتاب کرامات و غيبيات , انصار سيد احمد الحسن , کتاب رؤيا در مفهوم اهل بيت  , استاد ضياء زيدي , رؤياي صادقه , بازگو کردن رؤيا ,کتاب شيعيان در معرض آزمايش , دکتر عبدالرزاق ديراوي , کتاب خوش آمدي اي فرزند فاطمه  , کتاب شکست منتظران , کتاب مجتمع ما بين تکبر و نفاق , کتاب بلکه هدايت شويد , شيخ ناظم عقيلي , فقهاي آخر الزمان , کتاب فرمان‌روايي امروز از آنِ کيست , کتاب همانا که تأويلش فرا رسيد , متشابهات , حق اين‌گونه شناخته مي‌شود نه با شبهات , شيخ عبد العالي منصوري , احمد الحسن , احمد موعود- پيوند دهنده‌ي رسالت‌هاي آسماني و کشتي نجات برگزيدگان , دکتر علاء سالم , کتاب احمد موعود , شبيه عيسي و مصلوب کيست؟ , شبيه عيسي , شبيه عيسي عليه السلام , روزگار رهائي (روز بزرگ و وحشتناک خدا) , کتاب روزگار رهايي , استاد عادل سعيدي , کتاب مسيح راز خداوند , شيخ صادق محمدي , کتاب يحياي عصر , کتاب مهدي ولي الله , دعوت يماني , يماني , سيد يماني , سيد احمد الحسن , مهديين , دانلود کتاب غيبت طوسي , کتاب الغيبه طوسي , کتاب غيبت نعماني , کتاب اصول کافي , کتاب ملاحم و فتن , کتاب بشارت الاسلام , کتاب کمال الدين , دانلود کتاب مقدس , عهد عتيق , کتاب مقدس , تورات , دانلود کتاب تورات , عهد جديد , انجيل , اناجيل اربعه , دانلود کتاب انجيل , سفر پيدايش , کتاب پيدايش , کتاب خروج , کتاب تثنيه , کتاب اشعيا , کتاب داوود , کتاب مزامير , کتاب ارميا , کتاب دانيال , کتاب حبقوق , انجيل متي , انجيل يوحنا , انجيل مرقس , انجيل لوقا , انجيل برنابا , انجيل يهودا , کتاب روميان , دانلود کتب مسيحيان , دانلود کتب يهوديان , رساله يهودا , يهودا , مکاشفه يوحنا , يوحنا لاهوتي , شمعون , پطرس , نظریه فرگشت , نظریه تکامل , تطور , تکامل , فرگشت ,چارلز داروین , داوکینز , خداناباوران , توهم بی خدایی , کتاب توهم بی خدایی , ادله سید احمدالحسن برای خداناباوران , خدا , دلایل وجود خدا , برهان نظم , اثرات خدا , آتئیست , ادله امام احمد الحسن , یمانی , قیام گر مشرق , مهدی اول , عصمت یمانی , یمانی از یمن , یمن , راه شناخت یمانی چیست , راه شناخت یمانی , قانون شناخت خلفای الهی , قانون معرفت حجت , دعوت به حاکمیت خدا , رویای صادقه , استخاره , سید احمد الحسن یمانی , سید یمانی , وصی سیزدهم , مهدیین , فرزندان امام مهدی , وصیت مقدس رسول الله , مهدیین , مهدیین در قرآن , نام احمد در روایات , صاحب الامر , کتاب عقائد الاسلام , یمانی کیست  , مهدی آخرالزمان , مهدی در قرآن , خلیفة الله مهدی , امام مهدی , علائم قیام , وقت ظهور امام مهدی , حجیت رویا , راههای شناخت خلیفة الله , علم مهدی , بزرگان ادیان الهی , کتاب وصیت مقدس , سیرت سید احمد الحسن , یهودیان , مسیحیان , آیات کتاب مقدس , عیسی مسیح , یحیی , یحیا , فرستادگان الهی , پسر نرینه , پسر انسان , منجی از بصره , تسلی دهنده , غلام امین , یحیی نبی , اشعیا نبی , احمد الحسن , حجت های الهی , نامه هدایت , پاسخ های روشنگرانه , سیزدهمین حواری , حواری سیزده , توهم الحاد , جایگاه معجزه در کتاب مقدس , محمد نبی , بشارت اشعیا , وصی در تورات , سیره دعوت سید احمد الحسن , وصیت شب وفات پیامبر , شجره سید احمد الحسن , نسب سید احمد الحسن , بصره , امام مهدی , صدام طاغوت , طلاب حوزه , صدام ملعون , انصار امام مهدی , یمانی , نسب امام احمد الحسن, نسب سید احمد الحسن , یمانی موعود , سید یمانی , سید احمد الحسن یمانی , وبسایت رسمی مکتب نجف اشرف , وبسایت رسمی انصار امام مهدی , وبسایت رسمی فارسی انصار امام مهدی , وبسایت موسسه وارثین ملکوت , صفحه فیس بوک مکتب نجف