wrapper

آخرین اخبار

تسلی دهنده کیست؟ - قسمت هفتم

تسلی دهنده کیست؟ - قسمت هفتم

روشنگری:

در قسمت پیشین آیه (یوحنا 14: 16) را بررسی نمودیم،که در آن آمده است:

(و من از پدر سؤال می‌کنم و تسلی‌دهنده‌ای دیگر به شما عطا خواهد کرد تا همیشه با شما بماند).

سؤالی که ممکن است پیش آید، این است که چگونه «همیشه ماندن» تسلی‌دهنده به‌رغم ماهیت بشریش امکان‌پذیر است؟!

به‌ این پرسش باید از دید کتاب مقدسی بنگریم و قضیۀ «همیشه ماندن» را از طریق آن تحلیل نماییم؛ ذکر این نکته ضروری است که عباراتی که در کتاب مقدس بیان می‌شوند، همواره معنای ظاهری ندارند بلکه مفاهیمی را می‌توانند در ورای خود داشته باشند؛ بنابراین «همیشه ماندن» در کتاب مقدس همواره معنای ظاهری ندارد بلکه می‌تواند به مفهوم دیگری نیز اشاره داشته باشد؛ در ابتدا به (2 سموئیل 7: 16) که در ارتباط با سخن خدا در مورد داوود است، دقت کنید:

(خاندان و پادشاهی تو تا ابد نزد من پایدار خواهد بود و تخت سلطنتت جاودانه استوار خواهد ماند).

سؤالی که با خواندن این آیه، پیش می‌آید این است که‌ آیا منظور خدا این بود که داوود تا ابد پادشاهی خواهد کرد؟! یا اینکه منظور خدا چیزی فراتر از معنی ظاهری آیه است؟! باید بگوییم که جواب به سؤال دوم مثبت است، چراکه در چند آیه قبل یعنی در (2 سموئیل 7: 12) خـطاب به داوود آمده است:

(زیرا روزهای تو تمام خواهد شد و با پدران خودخواهی خوابید...)

بنابراین منظور از برقراری پادشاهی داوود تا ابد، مفهومی ندارد، جز برقراری سلطنت و پادشاهی نسل‌های او تا ابد.

پس «همیشه ماندنِ تسلی‌دهنده» می‌تواند همچون قضیه داوود باشد یعنی ماندن او می‌تواند با حضور نسل‌های وی که بعد از او خواهند آمد، برقرار باشد؛ درواقع تسلی‌دهنده یک انسان است و شخصیتی مذکر است، بنابراین او نیز طعم موت را خواهد چشید و ابدیت جسمانی برای او منتفی است و ما می‌دانیم که «بره» که همان «تسلی‌دهنده» است، فرزندانی خواهد داشت که اگر کسی کل مجموعه‌هایی که در این کتاب بیان‌شده است را بخواند، متوجه ‌این نکته خواهد شد.

 
 ادله دعوت سید احمد الحسن برای مسیحیان https://goo.gl/PFPbpc
 پاسخ به شبهات مسیحیان https://goo.gl/bQ4r3r

 تهیه شده توسط کارگروه علمی ادله مسیحیت تحت اشراف موسسه وارثین ملکوت

ادامه مطلب...

تسلی دهنده کیست؟ - قسمت ششم

تسلی دهنده کیست؟ - قسمت ششم

در ادامه شواهد مبنی بر اینکه (تسلی‌دهنده)، (صاحب روح‌القدس) می‌باشد، به فراز دیگری خواهیم پرداخت؛ در (یوحنا ۱۴: ۱۶) آمده است:

(و من از پدر سؤال می‌کنم و تسلی‌دهنده‌ای دیگر به شما عطا خواهد کرد تا همیشه با شما بماند).

در آیه بالا گفته می‌شود: (و تسلی‌دهنده‌ای دیگر به شما عطا خواهد کردکه معادل یونانی واژه (دیگر) در (یوحنا 14: 16) جنسیتی مردانه دارد یعنی: (ἄλλον)؛ و اگر مؤنث بود عبارت یونانی آن (ἄλλην) می‌گشت؛ پس ما حداقل با 2 تسلی‌دهندۀ مذکر روبرو هستیم و اگر عیسای مسیح برحسب (لوقا 2: 25 - 31) یکی از تسلی‌دهندگان باشد شبیه او چه کسی است؟!

در (لوقا 2: 25) آمده است:

(و اینک شخصی شمعون نام در اورشلیم بود که مرد صالح و متقی و منتظر تسلی اسراییل بود و روح‌القدس بر وی بود)

و منظور از تسلی اسراییل در این آیه کسی نیست جز عیسای مسیح چنانکه درآیات بعدی آن واضح است.

و اگر عیسای مسیح خود تسلی‌دهنده باشد، پس تسلی‌دهنده دیگرکسی شبیه به عیسای مسیح می‌باشد؛ چنانکه بارها در کتاب مقدس سخن از (شبیه پسر انسان) در (دانیال 7: 13) و (مکاشفه 14: 14) آمده است؛ مایکل ویلکاک، شبان سابق کلیسای سنت نیکلاس، دورهام انگلستان در بخشی از تفسیرش به مسئله وجود اختلاف بر سر ماهیت «شبیه پسر انسان» اشاره می‌نماید و می‌گوید:

(هر یک از دو دروگر، حتی آنی که «شبیه پسر انسان» است (که ما او را مسیح فرض می‌کنیم، گرچه عده‌ای از مفسرین موافق نیستند)، قبل از شروع کار منتظر اجازه خدا هستند).([1])

و سؤال مهمی که مسیحیان با آن مواجه هستند این است که اگر (پسر انسان) عیسای مسیح می‌باشد، پس (شبیه پسر انسان) چه کسی ست؟! و اگر یک تسلی‌دهنده عیسای مسیح می‌باشد پس تسلی‌دهنده دیگر چه کسی ست؟!

 


[1]- پیام مکاشفه/ مایکل ویکلاک/ انتشارات نور جهان/ صفحه 153.

 
 ادله دعوت سید احمد الحسن برای مسیحیان https://goo.gl/PFPbpc
 پاسخ به شبهات مسیحیان https://goo.gl/bQ4r3r

 تهیه شده توسط کارگروه علمی ادله مسیحیت تحت اشراف موسسه وارثین ملکوت

ادامه مطلب...

تسلی دهنده کیست؟ - قسمت پنجم

تسلی دهنده کیست؟ - قسمت پنجم

 ایستگاه اول

بعدازآنکه اثبات نمودیم تسلی‌دهنده صاحب روح‌القدس می‌باشد به نظرات تعدادی از الهیات‌دان‌های مسیحی در ارتباط با مذکر بودن ضمیری که برای تسلی‌دهنده استفاده‌شده است، رجوع خواهیم کرد.

میلارد جی.اریکسون استاد الهیات مسیحی می‌گوید:

(در (یوحنا 16: 13 – 14) پدیده‌ای استثنایی یافتیم. هنگامی‌که عیسی خدمت روح‌القدس را توصیف می‌کند؛ درجایی که انتظار ضمیر خنثی داریم، او ضمیر مذکر (ἐκεῖνος - اکیُنوس (چنین)) به کار می‌برد).

تنها مرجع ضمیر ممکن در متن مجاور «روح حقیقت» می‌باشد (آیه 13). این‌گونه اظهارشده است که مرجع ضمیر ممکن است اسم مذکر παράκλητος (پاراکلیتوس) در آیه 7 باشد. اگرچه فاصله آن از ضمیر این احتمال را نسبتاً / بسیار بعید می‌سازد.

یا یوحنا در گزارش کلام عیسی مرتکب خطای دستوری‌شده است (این غیرممکن است زیرا ما هیچ خطای مشابه‌ای در هیچ جای انجیل نیافته‌ایم) و یا او عمداً و حساب‌شده تصمیم بر بکار بردن جنسیت مذکر گرفته تا این حقیقت را به ما بفهماند که عیسی به یک شخص / فرد اشاره می‌کند نه یک شی.([1])

در ارتباط با آنچه که میلارد جی.اریکسون بیان نمود می‌گوییم: درواقع ضمیر مذکر خود گویای این نکته است که تسلی‌دهنده انسانی مذکر می‌باشد، و نمی‌تواند شخصیتی خنثی چون روح‌القدس باشد.

 

 ایستگاه دوم

روبرت کارلس اسپرول، کشیش و الهیات دان و نویسنده مسیحی در ارتباط با ناهمگونی ضمایر دریکی از آیات مربوط به تسلی‌دهنده (یوحنا 16: 13) می‌گوید:

(اینجا هیچ‌گونه دلیل دستوری مبنی بر استفاده از ضمیر مذکر اوجود ندارد، مگر اینکه عیسی قصد داشته باشد که در این قطعه تعلیمی تصریح کند که روح‌القدس یک شخص/ فرد است).([2])

همچنین دونالدآرتورکارسون، استاد عهد جدید و الهیات دان مسیحی می‌گوید:

(این اتفاقی نیست که در (یوحنا ۱۵: ۲۶)، هنگامی‌که عیسی در ادامه می‌گوید: «او بر من شهادت می‌دهد»، یوحنا ضمیر مذکر ekeinos را بکار می‌برد. اگرچه این ضمیر (به‌طور رسمی) تطابق باحالت خنثی ضمیر موصولی پیشین را نقض می‌کند:به‌عبارت‌دیگر «روح به‌عنوان شخص/با معیار انسانی درنظر گرفته‌شده ([Barrett, p. 482([3)

سؤال بزرگی که بعد از مشاهده تفاسیر مفسرین مسیحی پیش می‌آید، آن است که به‌رغم شواهد گوناگون از ضمایر و افعال تسلی‌دهنده، چرا آنان به انسان بودن تسلی‌دهنده و صاحب روح‌القدس بودن او اذعان نمی‌نمایند؟!

 


[1]- الهیات مسیحی/ میلارد جی.اریکسون/ ویرایش دوم، (گرند رپیدز: بیکر،1998)/ صفحه 876.

[2] -R. C. Sproul, The Mystery of the Holy Spirit (Wheaton: Tyndale House, 1990), pp. 17–18

[3] -D. A. Carson, The Gospel According to John, PNTC (Grand Rapids: Eerdmans,1991), p. 529

 
 ادله دعوت سید احمد الحسن برای مسیحیان https://goo.gl/PFPbpc
 پاسخ به شبهات مسیحیان https://goo.gl/bQ4r3r

 تهیه شده توسط کارگروه علمی ادله مسیحیت تحت اشراف موسسه وارثین ملکوت

ادامه مطلب...

تسلی دهنده کیست؟ - قسمت چهارم

تسلی دهنده کیست؟ -  قسمت چهارم

با توجه به آنچه که در بخش اول در اثبات منجی بودنِ تسلی‌دهنده بیان گردید و همچنین با توجه به نرینه بودن جنسیت (تسلی‌دهنده)، تنها نتیجه‌ای که می‌توان از آیات باب 14 و 15 بیان کرد این است که‌ آیات این نکته را به تصویر می‌کشند که (تسلی‌دهنده)، صاحب (روح‌القدس) می‌باشد.

برای مثال، در (لوقا 9: 55) آمده است:

(آنگاه (عیسی) روی گردانیده بدیشان([1]) (حواریون) گفت: نمی‌دانید که شما کدام روح ([2]) هستید؟).

عیسای مسیح حواریون را با عنوان روح خطاب نمود درحالی‌که حواریون افراد مذکری بودند که صاحب روح بودند، نه ‌اینکه آنان تنها روحی بدون جسم باشند، و قضیه تسلی‌دهنده نیز شبیه به آن می‌باشد.

و همچنین آیا وقتی بر طبق (متی 16: 23) عیسی به پطرس بیان نمود (ای شیطان)، آیا عاقلی می‌تواند نتیجه بگیرد که پطرس همان شیطان است؟! یا اینکه بنا بر نظر مسیحیان ازآن‌جهت عیسی، پطرس را به‌ این وصف خطاب کرد که او به‌وسیله شیطان وسوسه شد؟! در تفسیر تام هیل و استیو تورسون آمده است:

(شیطان حتی از زبان شاگرد اصلی عیسی یعنی پطرس سخن گفت تا عیسی را وسوسه کند تا از صلیب اجتناب ورزد (مرقس ۸: ۳۱ - ۳۳)).([3])

پس تسلی‌دهنده نیز صاحب روح‌القدس است نه اینکه او خود روح‌القدس باشد، چراکه قرار است در ابعاد جسمانی فعالیت نماید و او درواقع همان منجی از بصره می‌باشد، پس یک مسیحی هیچ ایرادی نمی‌تواند بر آنچه که ارائه نمودیم وارد نماید.


[1]- معادل عبارت «ایشان» در آیه، جنسیت مذکر دارد: (αὐτοῖς).

[2]- معادل عبارت «روح» در آیه، جنسیت خنثی دارد: (πνεύματός).

[3]- تفسیر کاربردی عهد جدید، صفحه 145.

 
 ادله دعوت سید احمد الحسن برای مسیحیان https://goo.gl/PFPbpc
 پاسخ به شبهات مسیحیان https://goo.gl/bQ4r3r

 تهیه شده توسط کارگروه علمی ادله مسیحیت تحت اشراف موسسه وارثین ملکوت

ادامه مطلب...

امام احمدالحسن (ع) فرمودند:

«ای مردم، علمای گمراه و پیروان‌شان شما را فریب ندهند. بخوانید، جستجو کنید، دقت کـنید و بـیاموزید و خود ، حقيقت را بـيابـيد و بر كس دیگری توکل نکـنید تا برای آخرت شما تصمیم‌گیری کند زیرا که فردا پشیـمان خواهید شد و فردا پشیمانی را سودی نخواهد داشت». خطبه پنجم محرم ۱۳۸۹ هـ.ش.سايت مهديون , سايت انصار امام مهدي , سايت رسمي فارسي انصار امام مهدي , سايت سيد احمدالحسن , سايت يماني , نقد يماني , يماني کيست , نقد احمدالحسن , ادله احمدالحسن , راه شناخت يماني , راه شناخت يماني چيست , يمن و آخرالزمان , سيد يماني , سيد احمد الحسن يماني , عکس سيد يماني , يماني ظهور کرد , نشانه هاي سيد يماني , سيد احمدالحسن,يماني , يماني موعود , مهدي اول , احمدالحسن , احمد الحسن , طالع مشرقي , خراساني , پرچم هاي خراسان , طالقان , انصار طالقان , علائم ظهور , امام احمدالحسن , احمد, خسف بيداء , خسف بيدا , شبيه عيسي , مصلوب , ملک عبدالله , سفياني , دجال اکبر , شام , يمن , انا يماني , سوريه , ايران , عراق , بصره , دجال بصره , حيدر مشتت , دجله بصره , قائم , امام زمان , مهدي , مهديون , سيد احمد الحسن يماني , سيد يماني کيست , احمد الحسن کيست , سيد يماني در عراق , يماني موعود , کشته شدن نفس زکيه چيست , خروج يماني , ظهور يماني , سايت سيد احمد الحسن يماني , عکس احمد الحسن يماني , فرقه يماني در ايران , فرقه يماني , فرقه يماني چيست , احمد الحسن يماني کيست ؟ , رائفي پور احمد الحسن , عکس احمد الحسن يماني , مسيح , دين مسيح , عيسي مسيح کيست , صليب مسيح , صليب کشيدن , صليب مسيحيت , عکس هاي صليب , صليب نشانه چيست , قوانين دين مسيحيت , احکام دين مسيحيت , مسيحيت در ايران , آشنايي با دين مسيحيت , کتاب مقدس , انجيل , تورات , حواريون , مريم , مريم مقدس , تنخ , نظريه تکامل انسان , نظريه تکامل داروين چيست , نظريه تکامل داروين pdf , رد نظريه تکامل , نظريه تکامل داروين به زبان ساده , نظريه داروين تکامل انسان , نظريه تکامل و انسان , فيلم تکامل , داوکينز , هاوکينگ , خداناباوران مشهور , دلايل خداناباوران , خداناباوران , آتئيست , منکر وجود خدا در جدول ,دانشمندان خدا باور , آتئيست و آگنوستيک , نقد آتئيست , کانال آتئيست ها در تلگرام , آتئيست تلگرام , آتئيست کيست , نماد آتئيست , ستاره شش پر , ستاره پنج پر , ستاره حضرت سليمان , ستاره داوود در اسلام , طلسم ستاره داوود , قانون معرفت حجت , راه شناخت حجت هاي الهي , راه شناخت امام , قيامت , عذاب , آخرالزمان , نشانه هاي آخر الزمان , نشانه هاي آخرالزمان در تهران , آخرالزمان+پيشگويي , اخر الزمان رائفي پور , آخرالزمان و داعش , نشانه هاي آخرالزمان در قرآن , صاحب الزمان , حجت بن الحسن , آيا امام زمان داراي زن و فرزند هستند , فرزندان امام زمان , 12 مهدي , وصيت پيامبر , وصيت پيامبر دوازده مهدي , متن وصيت پيامبر , وصيت پيامبر به امام علي , وصيت نامه پيامبر , وصيت نامه حضرت محمد , شب وفات پيامبر , حديث وصيت , حديث ثقلين , امام احمد , احمدالحسن , دلايل سيد احمد الحسن براي شيعه ,الحاد , ادله دعوت يماني , روياي صادقه , مکتب نجف اشرف , کتاب توهم الحاد , کتاب توهم بي خدايي , کتاب عقائد الاسلام , کتب سيد احمدالحسن , آيه اکمال الدين , تدريس آيه اکمال الدين , پالتاک , فيس بوک امام احمدالحسن , فيسبوک امام احمد الحسن , خطبه هاي امام احمدالحسن , ادله دعوت براي سني ها , دانلود کتب ترجمه احمدالحسن , کتب سيد احمد الحسن , دعوت سيد احمد الحسن , پيام هاي فيس بوک سيد احمد الحسن , منابع رسمي دعوت يماني , دعوت يماني , يماني کيست , نقد الحاد , محمد نبي در عهدين , هفته نامه زمان ظهور , سايت هفته نامه زمان ظهور , موسسه وارثين ملکوت , وبسايت انگليسي انصار امام مهدي , وبسايت فارسي انصار امام مهدي , تالار گفتگو انصار امام مهدي , علماي غير عامل , فقهاي آخرالزمان , گوساله سامري , اهل تسنن , انصار امام مهدي , 10313 , 313 , دوازده مهديين , احمد الحسني , احمد الحسن اليماني , احمد الحسن يماني سايت , احمد الحسن يماني کيست؟ , سيد احمد الحسن يماني ع , سيد حسن حمامي , شيخ ناظم عقيلي , دکتر علاء سالم , دعوت مبارک يماني , راه شناخت يماني , يماني از يمن , يماني از کجا خروج مي کند , انصار الله , انصار امام مهدي , انصار امام احمد اليماني , انصار امام المهدي , سيد يماني , سيد يماني ظهور کرد , سيد يماني کيست , روايات آخرالزمان , روايات خمس , روايات ظهور , روايات يماني , روايات درباره يماني , روايات خروج يماني , روايات قيام يماني , حديث وصيت , مهديون , مهديون شاهد , مهديون چه کساني هستند , حديث 12 مهدي , 12 مهدي , احمديم احمدي , عکس يماني , تصاوير يماني , عکس سيد يماني , عکس احمد الحسن يماني , صاحب پرچم هدايت , جريان مدعي يماني ,تصاوير دروغين منتسب به سيد احمد الحسن يماني ,پسر انسان در کتاب مقدس , پسر انسان در انجيل , پسر انسان کيست, صليب شکسته , يماني , احمد الحسن , کتاب توهم بي خدايي , کتاب توهم الحاد , کتاب عقائد الاسلام , کتاب گوساله , کتاب همگام با بنده صالح , کتاب همگام با عبد صالح , کتاب وصيت مقدس , کتاب وصيت مقدس نوشتار بازدارنده از گمراهي , کتاب توحيد , کتاب وصي در تورات, انجيل و قرآن , کتاب چشم اندازي هاي از قوم سومر و آکد , سومر و آکد , سومر , کتاب تفسير آيه اي از سوره يونس , تفسير سوره يونس , کتاب سرگرداني , کتاب راه به سوي خدا , کتاب شرايع الاسلام , کتاب شرائع الاسلام , کتاب رجعت , کتاب رجعت سومين روز از روزهاي بزرگ خدا , رساله اي در فقه خمس , کتب سيد احمد الحسن , دانلود کتاب هاي سيد احمد الحسن , کتاب سيد احمد الحسن , علم سيد احمد الحسن , علوم سيد احمد الحسن , کتب روايي , سفر حضرت موسي به مجمع البحرين , کتاب روشنگري هايي از دعوت فرستادگان , کتاب روشنگري از دعوت فرستادگان , نامه هدايت , ادله مسيحيان , کتاب پاسخ هاي روشنگرانه , جواب المنير , نصيحتي براي طلبه هاي حوزه هاي علميه , نصيحتي براي طلاب حوزه هاي علميه , کتاب جهاد درب بهشت , جهاد , جهاد اکبر , کتاب متشابهات , دانلود کتاب متشابهات , بيان حق و سداد از طريق علم اعداد , علم اعداد , کتاب سيزدهمين حواري , کتاب حواري سيزده , حواريون , کتاب حاکميت الله نه حاکميت مردم , حاکميت الله , دموکراسي , کتاب گزيده اي از تفسير سوره فاتحه , سوره فاتحه , تفسير سوره فاتحه , پاسخ هاي فقهي , کتاب طهارت , دانلود کتب يماني , دانلود کتب سيد احمد الحسن , کتب انصار امام مهدي , دلايل عام دعوت , علم سيد احمد الحسن , دانلود کتب انصار سيد احمد الحسن , دانلود کتب انصار امام مهدي , سايت انصار امام مهدي , انصار , علاء سالم ,رسالتي در يگانگي شخصيت مهدي اول, قائم و يماني , گفتگوي داستاني درباره‌ي دعوت مبارک يماني , رسالتي آشکار , کتاب دليل ادله , شيخ ناظم عقيلي , وصي در کتاب , کتاب برهان مبين , ابن تمام , يماني کيست , ملاقات با امام مهدي , کتاب وصيت و وصي احمد الحسن عليه السلام ,پژوهشي در شخصيت يماني , کتاب يماني موعود حجت الله , شيخ حيدر زيادي , علامات زمان ظهور , يماني امام مهدي , کتاب ضرورت وجود زمينه ساز , بشار الفيصلي , سفياني به آستانه‌ي درب‌ها رسيده پس يماني کجاست؟ , شيخ عادل سعيدي , اخبار طاهرين در مورد مهدي و مهديين (ع) , روايات مهديين , دلايل اثبات ذريه‎ي امام مهدي , رسالتي در مورد روايت اصبغ بن نُباته  , چهل حديث در مورد مهديين و ذريه قائم , کتاب چهل حديث , کتاب مهديين دوازده‌گانه فرزندان امام مهدي  , کتاب در پيشگاه صيحه , زکي انصاري , خواب , ارکان رويا , کتاب کرامات و غيبيات , انصار سيد احمد الحسن , کتاب رؤيا در مفهوم اهل بيت  , استاد ضياء زيدي , رؤياي صادقه , بازگو کردن رؤيا ,کتاب شيعيان در معرض آزمايش , دکتر عبدالرزاق ديراوي , کتاب خوش آمدي اي فرزند فاطمه  , کتاب شکست منتظران , کتاب مجتمع ما بين تکبر و نفاق , کتاب بلکه هدايت شويد , شيخ ناظم عقيلي , فقهاي آخر الزمان , کتاب فرمان‌روايي امروز از آنِ کيست , کتاب همانا که تأويلش فرا رسيد , متشابهات , حق اين‌گونه شناخته مي‌شود نه با شبهات , شيخ عبد العالي منصوري , احمد الحسن , احمد موعود- پيوند دهنده‌ي رسالت‌هاي آسماني و کشتي نجات برگزيدگان , دکتر علاء سالم , کتاب احمد موعود , شبيه عيسي و مصلوب کيست؟ , شبيه عيسي , شبيه عيسي عليه السلام , روزگار رهائي (روز بزرگ و وحشتناک خدا) , کتاب روزگار رهايي , استاد عادل سعيدي , کتاب مسيح راز خداوند , شيخ صادق محمدي , کتاب يحياي عصر , کتاب مهدي ولي الله , دعوت يماني , يماني , سيد يماني , سيد احمد الحسن , مهديين , دانلود کتاب غيبت طوسي , کتاب الغيبه طوسي , کتاب غيبت نعماني , کتاب اصول کافي , کتاب ملاحم و فتن , کتاب بشارت الاسلام , کتاب کمال الدين , دانلود کتاب مقدس , عهد عتيق , کتاب مقدس , تورات , دانلود کتاب تورات , عهد جديد , انجيل , اناجيل اربعه , دانلود کتاب انجيل , سفر پيدايش , کتاب پيدايش , کتاب خروج , کتاب تثنيه , کتاب اشعيا , کتاب داوود , کتاب مزامير , کتاب ارميا , کتاب دانيال , کتاب حبقوق , انجيل متي , انجيل يوحنا , انجيل مرقس , انجيل لوقا , انجيل برنابا , انجيل يهودا , کتاب روميان , دانلود کتب مسيحيان , دانلود کتب يهوديان , رساله يهودا , يهودا , مکاشفه يوحنا , يوحنا لاهوتي , شمعون , پطرس , نظریه فرگشت , نظریه تکامل , تطور , تکامل , فرگشت ,چارلز داروین , داوکینز , خداناباوران , توهم بی خدایی , کتاب توهم بی خدایی , ادله سید احمدالحسن برای خداناباوران , خدا , دلایل وجود خدا , برهان نظم , اثرات خدا , آتئیست , ادله امام احمد الحسن , یمانی , قیام گر مشرق , مهدی اول , عصمت یمانی , یمانی از یمن , یمن , راه شناخت یمانی چیست , راه شناخت یمانی , قانون شناخت خلفای الهی , قانون معرفت حجت , دعوت به حاکمیت خدا , رویای صادقه , استخاره , سید احمد الحسن یمانی , سید یمانی , وصی سیزدهم , مهدیین , فرزندان امام مهدی , وصیت مقدس رسول الله , مهدیین , مهدیین در قرآن , نام احمد در روایات , صاحب الامر , کتاب عقائد الاسلام , یمانی کیست  , مهدی آخرالزمان , مهدی در قرآن , خلیفة الله مهدی , امام مهدی , علائم قیام , وقت ظهور امام مهدی , حجیت رویا , راههای شناخت خلیفة الله , علم مهدی , بزرگان ادیان الهی , کتاب وصیت مقدس , سیرت سید احمد الحسن , یهودیان , مسیحیان , آیات کتاب مقدس , عیسی مسیح , یحیی , یحیا , فرستادگان الهی , پسر نرینه , پسر انسان , منجی از بصره , تسلی دهنده , غلام امین , یحیی نبی , اشعیا نبی , احمد الحسن , حجت های الهی , نامه هدایت , پاسخ های روشنگرانه , سیزدهمین حواری , حواری سیزده , توهم الحاد , جایگاه معجزه در کتاب مقدس , محمد نبی , بشارت اشعیا , وصی در تورات , سیره دعوت سید احمد الحسن , وصیت شب وفات پیامبر , شجره سید احمد الحسن , نسب سید احمد الحسن , بصره , امام مهدی , صدام طاغوت , طلاب حوزه , صدام ملعون , انصار امام مهدی , یمانی , نسب امام احمد الحسن, نسب سید احمد الحسن , یمانی موعود , سید یمانی , سید احمد الحسن یمانی , وبسایت رسمی مکتب نجف اشرف , وبسایت رسمی انصار امام مهدی , وبسایت رسمی فارسی انصار امام مهدی , وبسایت موسسه وارثین ملکوت , صفحه فیس بوک مکتب نجف