wrapper

آخرین اخبار

شبهات حول حقانیت حضرت محمد ; بر طبق [متی 15:7] و [متی 11:24] بعد از عیسی فقط انبیای کذبه خواهند آمد.

شبهات حول حقانیت حضرت محمد ; بر طبق [متی 15:7] و [متی 11:24] بعد از عیسی فقط انبیای کذبه خواهند آمد.

یکی از شبهات مسیحیان بر مسلمانان آیه‌ای در (متی 7: 15) می‌باشد که در آن آمده است:

(اما از انبیای کذَبِه احتراز کنید، که به لباس میش‌ها نزد شما می‌آیند ولی در باطن، گرگان درنده می‌باشند)

و همچنین آیۀ (متی 24: 11) که می‌گوید:

(پیامبران دروغینِ زیادی برخاسته، بسیاری را گمراه خواهند کرد).

برخی از مسیحیان ناآگاه ممکن است بر طبق این آیات نتیجه‌گیری نمایند که هر نبی‌ای بعد از عیسای مسیح بیاید، بنابراین او کذبه و دروغ‌گو می‌باشد، درحالی‌که‌ این‌یک نتیجه‌گیری اشتباه از آیه می‌باشد، چراکه ما در آیه حصری را مشاهده نمی‌نماییم که بگوید: هر نبی‌ای که بعد از عیسی بیاید کذبه است!

به‌عنوان‌مثال فرض نمایید که سازمان هواشناسی پیش‌بینی می‌نماید که بارندگی‌های بسیاری در سال به وقوع خواهد پیوست و نمی‌گوید تمام سال بارندگی خواهد بود، پس می‌پرسیم آیا عاقلی وجود دارد که معتقد باشد بر طبق این گزارش تمام سال با بارندگی باران سپری خواهد شد؟!

اما به سراغ چند تن از مفسرین مسیحی خواهیم رفت تا با تفاسیر آنان از این آیات آشنا شویم؛ در تفسیر کاربردی عهد جدید که توسط توماس هیل و استیو تورسون نگاشته شده است، در ارتباط با (متی 7: 15 - 16)، نوشته‌شده است:

(15 از انبیای کذبه احتراز کنید. این انبیای کذبه، معلمین دروغین می‌باشند، مسیحیانِ دروغین، که سعی دارند نگذارند که مردم از در تنگ داخل شوند. ایشان چنین می‌گویند: «راه این نیست. ما به شما دری فراخ‌تر و آسان‌تر نشان خواهیم داد.

چرا ایشان آن‌قدر خطرناک هستند؟ زیرا که ظاهراً خوب به نظر می‌آیند و تعلیم ایشان نیز نیکو جلوه می‌کند. اما این‌گونه اشخاص انسان‌ها را به‌سوی هلاکت می‌رانند. به همین دلیل است که عیسی ایشان را گرگان درنده می‌خواند.([1])

۱۶ می‌توانیم انبیای کذبه را از میوه‌شان یعنی از تعلیم و کارشان تشخیص دهیم. ایشان در مورد خدا، عیسی، محبت و شادی صحبت می‌کنند لیکن در مورد در تنگ حرفی به میان نمی‌آورند).

ایشان فقط مسائل راحت و چیزهای دلپذیر مذهب مسیحیت را تعلیم می‌دهند. لیکن هرگز در مورد قدوسیت خدا و غضب او نسبت به گناه تعلیمی نمی‌دهند.

انبیای کذبه به انسان گناه‌کار چنین می‌گویند: (نگران نباش. همه‌چیز خوب است. خدا تو را خواهد بخشید). لیکن در مورد توبه و پشیمانی از گناه و انکار نفس تعلیم نمی‌دهند و موعظه نمی‌کنند. ارمیا، در روزگار خود در مورد این‌گونه انبیای کذبه‌ای گفته است: «جراحت قوم مرا اندک شفایی دادند، چون‌که می‌گویند سلامتی است، سلامتی است، باآنکه سلامتی نیست»([2])

(عدۀ بسیاری به چنین انبیایی گوش فرا می‌دهند، زیرا که ایشان چیزهایی می‌گویند که آن‌ها دوست دارند بشنوند([3])).([4])

ویلیام مک‌دونالد، مفسر مسیحی (که بعداً در ارتباط با او خواهیم گفت) در تفسیر (متی 7: 15) چنین می‌گوید:

(هرجائی که ضرورت‌های سخت‌گیرانه برای پیروی واقعی از مسیح تعلیم داده می‌شود، پیامبران دروغینی وجود دارند که طرفدار درِ فراخ و راهِ آسان می‌باشند. همان‌طور که سی اچ سپرجن گفته است: آن‌ها آن‌قدر حقیقت را آبدار می‌کنند تا «اینکه آبی باقی نمی‌ماند که حتی برای یک ملخ بیمار سوپ درست کرد». این مرد آن‌که اقرار دارند که درراه خدا سخن می‌گویند به لباس گوسفندان درمی‌آیند و ظاهر ایمان‌داران واقعی را به خود می‌گیرند. اما در باطن آن‌ها گرگانی درنده هستند، بدین معنی که آن‌ها بی‌ایمانان خبیثی هستند که اشخاص بی‌تجربه و نا‌بالغ و بی‌ثبات و ساده‌لوح را شکار می‌کنند).([5])

و همچنین در تفسیر (متی 24: 11) چنین می‌گوید:

(۱۱ پیامبران دروغین بسیاری برخاسته و مردم بسیاری را گمراه می‌کنند. این پیامبران را نباید با مسیح‌های دروغین آیه ۵ اشتباه گرفت. پیامبران دروغین ادعا می‌کنند که سخنگویان خدا می‌باشند. به دو طریق می‌توان آن‌ها را تشخیص داد: پیشگویی‌های آن‌ها همیشه اتفاق نمی‌افتد؛ و تعالیم آن‌ها همواره بشر را از واقعیت خدا دور می‌سازد. ذکر پیامبران دروغین جمله (گفته) ما را که رنج و عذاب دارای مشخصه یهودی می‌باشد تأیید می‌نماید. پیامبران دروغین با ملت اسراییل پیوند دارند؛ در کلیسا خطر از طرف معلم‌های دروغین ما را تهدید می‌نماید ([6])).([7])

بنابراین آنچه لازم است از طریق تفاسیر این مسیحیان بدانیم این است که آنان بیش از هر چیز ایمان‌داران مسیحی را مصداق انبیای دروغین تفسیر نموده‌اند؛ در (متی 7: 22 - 23) نکاتی بیان‌شده است که قابل‌تأمل است:

(22 در آن روز بسیاری مرا خواهند گفت: «سرور ما، سرور ما، آیا به نام تو نبوّت نکردیم؟ آیا به نام تو دیوها را بیرون نراندیم؟ آیا به نام تو معجزات بسیار انجام ندادیم؟» 23 امّا به آن‌ها به‌صراحت خواهم گفت، «هرگز شمارا نشناخته‌ام. از من دور شوید، ای بدکاران!»).

 در انتها لازم است یادآوری نماییم که حقانیت حضرت محمد با دلایلی محکم‌تر از یحیی از طریق کتاب مقدس ثابت می‌شود، همان یحیای نبی که مسیحیان آن را یک نبی می‌دانند اما به دلیل حرص و کینه نسبت به حضرت محمد، به حقانیت او اقرار نمی‌نمایند.

 


[1]- اعمال 29: 20 – 31 نیز مشاهده شود.

[2]- ارمیا ۶: ۱۳ - ۱۴.

[3]- 2 تیموتائوس ۴: ۳ - ۴.

[4] -https://goo.gl/tRLsB1

[5] -https://goo.gl/RWn7tT

[6]- 2 پطرس ۲‌: ۱.

[7] -https://goo.gl/Eu6XNT

 

 ادله دعوت سید احمد الحسن برای مسیحیان

https://goo.gl/PFPbpc

 پاسخ به شبهات مسیحیان

https://goo.gl/bQ4r3r

 تهیه شده توسط کارگروه علمی ادله مسیحیت تحت اشراف موسسه وارثین ملکوت

 

ادامه مطلب...

شبهات حول حقانیت حضرت محمد ; اعراب دشمن بنی اسرائیل بودند امکان ندارد که خدا از میان دشمنان بنی اسرائیل پیامبری مبعوث نماید.

 اعراب دشمن بنی اسرائیل بودند امکان ندارد که خدا از میان دشمنان بنی اسرائیل پیامبری مبعوث نماید.

یکی از شبهات دیگر مسیحیان حول وجود جانشینان الهی از نسل اسماعیل، آن است که می‌گویند: چگونه برای بنی اسراییل نبی‌ای از میان دشمنانش یعنی بنی اسماعیل مبعوث می‌شود؟! ما به چند طریق جواب این شبهه بنی اسراییلی مسیحیان را خواهیم داد:

نکته اول: از مسیحیان می‌خواهیم به ما بگویند که چه کسی دشمن‌ترین دشمنان انبیای بنی اسراییل بود به‌جز خود بنی اسراییل؟! آیا بنی اسراییل نبود که پیامبران را می‌کشت و سنگسار می‌کرد و بت‌پرست شده و علیه انبیای خدا اقدام می‌نمود؟!

به اشاره انجیل ([1]) عیسی مسیح خطاب به یهود بیان نمود:

(۳۳ ای ماران و افعی زادگان! چگونه از عذاب جهنّم فرار خواهید کرد؟ ۳۴ به همین خاطر انبیا و حکما و کاتبان نزد شما می‌فرستم و بعضی را خواهید کشت و به دار خواهید کشید و بعضی را در کنایس خود تازیانه زده، از شهر به شهر خواهید راند، ۳۵ تا همه خون‌های صادقان که بر زمین ریخته شد بر شما وارد آید، از خون هابیل صدیق تا خون زکریا ابن برخیا که او را در میان هیکل و مذبح کشتید. ۳۶ هرآینه به شما می‌گویم که‌ این‌همه بر این طایفه خواهد آمد! ۳۷ ای اورشلیم، اورشلیم، قاتل انبیا و سنگسار کننده مرسلان خود! چند مرتبه خواستم فرزندان تو را جمع کنم، مثل مرغی که جوجه‌‌‌های خود را زیر بال خود جمع می‌کند و نخواستید! ۳۸ اینک خانه شما برای شما ویران گذارده می‌شود. ۳۹ زیرا به شما می‌گویم ازاین‌پس مرا نخواهید دید تا بگویید مبارک است او که به نام خدا می‌آید).

همچنین کدام‌یک از اعراب حتی یک نبی بنی اسراییل را سنگسار کرده یا به قتل رسانیدند؟! پس لطف کنید این استدلال مضحک را کنار بگذارید و تاریخ را ورق بزنید که حتی پیامبر اسلام نیز هیچ دشمنی‌ای با یهودیان نداشتند تا وقتی‌که یهودیان پیامبر کش طبق سنت همیشگی خودشان، علیه نبی‌ای از انبیای خدا توطئه‌چینی کرده و در عهد و پیمان خود خیانت نمودند چراکه آنان حتی طبق کتاب مقدس در کتاب (اشعیا 1: 3) این‌گونه خطاب شده‌اند:

(گاو مالک خویش را و الاغ آخور صاحب خود را می‌شناسد، امّا اسراییل نمی‌شناسند و قوم من فهم ندارند)؛

بله قومی که نزد خدا از گاو الاغ پایین‌تر می‌باشند.

نکته دوم: می‌گویید چطور ممکن است از اعراب و بنی اسماعیل یک نبی مبعوث شود؟؟

می‌گوییم مانند نتنائیل باشید هرچند به گمان چنگ زد اما بعدازآن نور را دید و به او اقرار کرد؛ در انجیل ([2]) آمده است:

(نتنائیل بدو گفت: مگر می‌شود که از ناصره چیزی خوب پیدا شود؟ فیلپس بدو گفت: بیا و ببین).

و ما نیز چون فیلیپس می‌گوییم بیاید و دلایل را بخوانید و ببینید، و اگر این دلایل را رد کنید پس وای به حال شما چراکه دلایل حقانیت حضرت محمد واضح‌تر و بسیار محکم‌تر از دلایل همان یحیای نبی است که آن را پیامبری بزرگ می‌دانید.

و شاید به جهت فرار بگویند که انجیل برای یحیی شهادت می‌دهد! در جواب می‌گوییم اناجیل ده‌ها سال پس از شهادت یحیی نوشته‌شده‌اند، چنانکه مسیحیان نیز آن را می‌دانند و معتقدند در زمان وی تنها تنخ «کتاب مقدس یهودیان؛ و عهد قدیم در نزد مسیحیان» موجود بوده است و یهودیان امروز نیز به چیزی به‌عنوان بشارت آمدن یحیی در تنخ هیچ اعتقادی ندارند و تفاسیر انجیل را رد می‌نمایند و برای آن ارزشی قائل نیستند.

بلکه می‌گوییم حتی دلایل حقانیت حضرت محمد بسیار عظیم‌تر واضح‌تر از دلایلی است که انجیل مسیحیان در تفسیر از تنخ در ارتباط با حقانیت یحیی ارائه نموده است، آیا شما مسیحیان می‌خواهید بدتر از یهود عمل نمایید؟!

 


[1]- متی 23: 33 - 39.

[2]- یوحنا 1: 46.

 

 ادله دعوت سید احمد الحسن برای مسیحیان

https://goo.gl/PFPbpc

 پاسخ به شبهات مسیحیان

https://goo.gl/bQ4r3r

 تهیه شده توسط کارگروه علمی ادله مسیحیت تحت اشراف موسسه وارثین ملکوت

 

ادامه مطلب...

شبهات حول حقانیت حضرت محمد ; عهد خدا با اسحاق بسته شد و نه با اسماعیل بنابراین هیچ پیامبری از بنی اسماعیل برانگیخته نخواهد شد

 عهد خدا با اسحاق بسته شد و نه با اسماعیل بنابراین هیچ پیامبری از بنی اسماعیل برانگیخته نخواهد شد

مسیحیان معتقدند که با توجه به‌ اینکه عهد خدا با اسحاق بسته شد پس هیچ نبی‌ای از نسل اسماعیل بر نخواهد خاست و برای اثبات مدعای خویش به (پیدایش 17: 21) رجوع می‌نمایند که در آن آمده است:

(لکن عهد خود را با اسحاق استوار خواهم ساخت، که ساره او را بدین وقت در سال آینده برای تو خواهد زایید)؛

همراهان عزیز اگر با این شبهه مسیحیان روبرو گشتید لطفاً به چند نکته توجه فرمایید:

نکته اول: از مسیحیان بطلبید که تنها یک آیه از تنخ (عهد قدیم نزد مسیحیان) بیاورند که در آن بیان‌شده باشد که انبیاء فقط و فقط از نسل اسحاق خواهند آمد و نه از نسل اسماعیل!

نکته دوم: ثانیاً از مسیحیان بطلبید که یک آیه بیاورند که گفته‌شده باشد که منظور از عهد همان نبوت است!

نکته سوم: باید توجه داشته باشید که آن عهد طبق کتاب مقدس بخشیدن زمین می‌باشد؛ کافی ست برای نمونه به (خروج 6: 3 - 8) رجوع نماییم که به‌صورت روشن‌تر منظور از آن عهد بیان می‌شود و در آن آمده است:

(۳ و به ابراهیم و اسحاق و یعقوب به نام خدای قادر مطلق ظاهر شدم، لیکن به نام خود، یهوه، نزد ایشان معروف نگشتم. ۴ و عهد خود را نیز با ایشان استوار کردم، که زمین کنعان را بدیشان دهم، یعنی زمین غربت ایشان را که در آن غریب بودند. ۵ و من نیز چون نالة بنی اسراییل را که مصریان ایشان را مملوک خودساخته‌اند، شنیدم، عهد خود را به یادآوردم. ۶ بنابراین بنی اسراییل را بگو، من یهوه هستم، و شمارا از زیر مشقت‌های مصریان بیرون خواهم آورد، و شمارا از بندگی ایشان رهایی دهم، و شمارا به بازوی بلند و به داوری‌های عظیم نجات دهم. ۷ و شمارا خواهم گرفت تا برای من قوم شوید، و شمارا خداخواهم بود، و خواهید دانست که من یهوه هستم، خدای شما، که شمارا از مشقت‌های مصریان بیرون آوردم. ۸ و شمارا خواهم رسانید به زمینی که دربارة آن قسم خوردم که آن را به ابراهیم و اسحاق و یعقوب بخشم. پس آن را به ارثیت شما خواهم داد. من یهوه هستم).

و همچنین در (لاویان 26: 42) آمده است:

(آنگاه عهد خود را با یعقوب به یاد خواهم آورد، و عهد خود را با اسحاق نیز و عهد خود را با ابراهیم نیز به یاد خواهم آورد، و آن زمین را به یاد خواهم آورد).

نکته چهارم: همچنین از دیگر موارد قابل‌توجه سخنی‌ست که در انجیل([1]) آمده است، که عیسی مسیح خطاب به بنی اسراییل این‌گونه بیان نمود که:

(ازاین‌جهت شمارا می‌گویم که ملکوت خدا از شما گرفته‌شده، به امتی که میوه‌اش را بیاورند، عطا خواهد شد)؛

و این امت در کلام عیسی مسیح، همان «امتی عظیم» می‌باشد که در (پیدایش 21: 17 - 18) خدا وعده داده است که از نسل اسماعیل پدید خواهند آمد؛ چنانکه احمدالحسن آن را برای ما تشریح نمودند.([2])

 


[1]- متی 21: 43.

[2]- احمدالحسن، سیزدهمین حواری، صفحه 212 - 214.

 

 ادله دعوت سید احمد الحسن برای مسیحیان

https://goo.gl/PFPbpc

 پاسخ به شبهات مسیحیان

https://goo.gl/bQ4r3r

 تهیه شده توسط کارگروه علمی ادله مسیحیت تحت اشراف موسسه وارثین ملکوت

 

ادامه مطلب...

شبهات حول حقانیت حضرت محمد ; احمدالحسن تیمن را به یمن تفسیر کرده در حالی که تیمن منطقه ای در ادوم در جنوب اردن بوده است نه یمن!

 احمدالحسن تیمن را به یمن تفسیر کرده در حالی که تیمن منطقه ای در ادوم در جنوب اردن بوده است نه یمن!

یکی از شبهات احتمالی از قسمت دوم «حضرت محمد در عهدین» ممکن است این‌گونه مطرح شود که: منظور از تیمن یا تیمان، منطقه‌ای‌ست در ادوم، و نه یمن!

ما برای این اشکال چند پله را به‌عنوان پاسخ بیان خواهیم نمود:

پله اول: اول آنکه بعد از حبقوق هیچ اتفاقی از تیمن موردنظر مسیحیان به وقوع نپیوست تا از آن بتوان آمدن خدا را برداشت نمود؛ توجه داشته باشید که حالت فعل در آیه (حبقوق 3: 3)، آینده می‌باشد و نه گذشته و آن به جهت وجود حرف «י» در ابتدای فعل می‌باشد: יבוא = י + בוא؛ و معنای صحیح آن را احمدالحسن برای ما گشود و مشخص شد که مکه از تهامه بود و تهامه از یمن و محمد و خاندان او همگی یمنی یا یمانی هستند و ریشه در آنجا دارند

(تهامه در زمان‌های دور همچون نواری بخش‌های غربی عربستان سعودی امروزی را در برمی‌گرفت و آن بخشی از یمن بود و مکه جزو آن بود).

پله دوم: به سخن احمدالحسن در این رابطه دقت نمایید:

(و اینکه تیمان ‌همان یمن است حتی در انجیل بر زبان عیسی ع ذکرشده است، وقتی‌که ملکه یمن را ملکه تیمن و یا تیمان خوانید: انجیل متی: (۴۲ ملکه تیمن در روز داوری با این نسل بر خواهد خواست و محکومشان خواهد کرد، زیرا از آن‌سوی دنیا آمد تا حکمت سلیمان را بشنود و حال‌آنکه کسی بزرگ‌تر از سلیمان اینجاست).([1]) ([2])

اما شاید شخصی بگوید: در ترجمه‌ی یونانیِ انجیل متی اصلاً عبارت تیمن وجود ندارد و اصل اناجیل به یونانی نوشته‌شده است و در آن عبارت «νοτου» نوشته‌شده است که به معنی جنوب است و نه تیمن!

در جواب خواهیم گفت اصلِ انجیل متی در رابطه با یهودیان نوشته‌شده بود، همچنان که بزرگان مسیحی می‌دانند و برخی نیز معتقدند که اصل آن عبری است، اما معتقدند که اصل آن موجود نمی‌باشد اما در نسخه‌ی عبری متی و همچنین عربی که مسیحیان آن را ارائه می‌نمایند، دقیقاً عبارت (תימן) (تیمن) و التیمن آمده است؛ می‌توانید به لینک زیر و آیه 42 رجوع نمایید.([3])

پله سوم: همچنین لازم به یادآوری است که هنگامی‌که سایت‌ها و نقشه‌های یهودیان را می‌نگریم، یمن را به‌صورت (תימן) می‌نویسند و می‌خوانند پس این نکات در کنار یکدیگر این حقیقت را می‌رساند که تیمن در عبری به سرزمین یمن نیز اطلاق شده است.([4])

پس با توجه به نکاتی که بیان شد، منطقی نبودن این اشکال اثبات می‌گردد.

 


[1]- انجیل متی باب ۱۲.

[2]- سیزدهمین حواری، صفحه ۶۶ – ۶۸.

[3]- https://goo.gl/gfSqgh

[4]- https://goo.gl/G5SvWG

 

 

 ادله دعوت سید احمد الحسن برای مسیحیان

https://goo.gl/PFPbpc

 پاسخ به شبهات مسیحیان

https://goo.gl/bQ4r3r

 تهیه شده توسط کارگروه علمی ادله مسیحیت تحت اشراف موسسه وارثین ملکوت

 

ادامه مطلب...

امام احمدالحسن (ع) فرمودند:

«ای مردم، علمای گمراه و پیروان‌شان شما را فریب ندهند. بخوانید، جستجو کنید، دقت کـنید و بـیاموزید و خود ، حقيقت را بـيابـيد و بر كس دیگری توکل نکـنید تا برای آخرت شما تصمیم‌گیری کند زیرا که فردا پشیـمان خواهید شد و فردا پشیمانی را سودی نخواهد داشت». خطبه پنجم محرم ۱۳۸۹ هـ.ش.سايت مهديون , سايت انصار امام مهدي , سايت رسمي فارسي انصار امام مهدي , سايت سيد احمدالحسن , سايت يماني , نقد يماني , يماني کيست , نقد احمدالحسن , ادله احمدالحسن , راه شناخت يماني , راه شناخت يماني چيست , يمن و آخرالزمان , سيد يماني , سيد احمد الحسن يماني , عکس سيد يماني , يماني ظهور کرد , نشانه هاي سيد يماني , سيد احمدالحسن,يماني , يماني موعود , مهدي اول , احمدالحسن , احمد الحسن , طالع مشرقي , خراساني , پرچم هاي خراسان , طالقان , انصار طالقان , علائم ظهور , امام احمدالحسن , احمد, خسف بيداء , خسف بيدا , شبيه عيسي , مصلوب , ملک عبدالله , سفياني , دجال اکبر , شام , يمن , انا يماني , سوريه , ايران , عراق , بصره , دجال بصره , حيدر مشتت , دجله بصره , قائم , امام زمان , مهدي , مهديون , سيد احمد الحسن يماني , سيد يماني کيست , احمد الحسن کيست , سيد يماني در عراق , يماني موعود , کشته شدن نفس زکيه چيست , خروج يماني , ظهور يماني , سايت سيد احمد الحسن يماني , عکس احمد الحسن يماني , فرقه يماني در ايران , فرقه يماني , فرقه يماني چيست , احمد الحسن يماني کيست ؟ , رائفي پور احمد الحسن , عکس احمد الحسن يماني , مسيح , دين مسيح , عيسي مسيح کيست , صليب مسيح , صليب کشيدن , صليب مسيحيت , عکس هاي صليب , صليب نشانه چيست , قوانين دين مسيحيت , احکام دين مسيحيت , مسيحيت در ايران , آشنايي با دين مسيحيت , کتاب مقدس , انجيل , تورات , حواريون , مريم , مريم مقدس , تنخ , نظريه تکامل انسان , نظريه تکامل داروين چيست , نظريه تکامل داروين pdf , رد نظريه تکامل , نظريه تکامل داروين به زبان ساده , نظريه داروين تکامل انسان , نظريه تکامل و انسان , فيلم تکامل , داوکينز , هاوکينگ , خداناباوران مشهور , دلايل خداناباوران , خداناباوران , آتئيست , منکر وجود خدا در جدول ,دانشمندان خدا باور , آتئيست و آگنوستيک , نقد آتئيست , کانال آتئيست ها در تلگرام , آتئيست تلگرام , آتئيست کيست , نماد آتئيست , ستاره شش پر , ستاره پنج پر , ستاره حضرت سليمان , ستاره داوود در اسلام , طلسم ستاره داوود , قانون معرفت حجت , راه شناخت حجت هاي الهي , راه شناخت امام , قيامت , عذاب , آخرالزمان , نشانه هاي آخر الزمان , نشانه هاي آخرالزمان در تهران , آخرالزمان+پيشگويي , اخر الزمان رائفي پور , آخرالزمان و داعش , نشانه هاي آخرالزمان در قرآن , صاحب الزمان , حجت بن الحسن , آيا امام زمان داراي زن و فرزند هستند , فرزندان امام زمان , 12 مهدي , وصيت پيامبر , وصيت پيامبر دوازده مهدي , متن وصيت پيامبر , وصيت پيامبر به امام علي , وصيت نامه پيامبر , وصيت نامه حضرت محمد , شب وفات پيامبر , حديث وصيت , حديث ثقلين , امام احمد , احمدالحسن , دلايل سيد احمد الحسن براي شيعه ,الحاد , ادله دعوت يماني , روياي صادقه , مکتب نجف اشرف , کتاب توهم الحاد , کتاب توهم بي خدايي , کتاب عقائد الاسلام , کتب سيد احمدالحسن , آيه اکمال الدين , تدريس آيه اکمال الدين , پالتاک , فيس بوک امام احمدالحسن , فيسبوک امام احمد الحسن , خطبه هاي امام احمدالحسن , ادله دعوت براي سني ها , دانلود کتب ترجمه احمدالحسن , کتب سيد احمد الحسن , دعوت سيد احمد الحسن , پيام هاي فيس بوک سيد احمد الحسن , منابع رسمي دعوت يماني , دعوت يماني , يماني کيست , نقد الحاد , محمد نبي در عهدين , هفته نامه زمان ظهور , سايت هفته نامه زمان ظهور , موسسه وارثين ملکوت , وبسايت انگليسي انصار امام مهدي , وبسايت فارسي انصار امام مهدي , تالار گفتگو انصار امام مهدي , علماي غير عامل , فقهاي آخرالزمان , گوساله سامري , اهل تسنن , انصار امام مهدي , 10313 , 313 , دوازده مهديين , احمد الحسني , احمد الحسن اليماني , احمد الحسن يماني سايت , احمد الحسن يماني کيست؟ , سيد احمد الحسن يماني ع , سيد حسن حمامي , شيخ ناظم عقيلي , دکتر علاء سالم , دعوت مبارک يماني , راه شناخت يماني , يماني از يمن , يماني از کجا خروج مي کند , انصار الله , انصار امام مهدي , انصار امام احمد اليماني , انصار امام المهدي , سيد يماني , سيد يماني ظهور کرد , سيد يماني کيست , روايات آخرالزمان , روايات خمس , روايات ظهور , روايات يماني , روايات درباره يماني , روايات خروج يماني , روايات قيام يماني , حديث وصيت , مهديون , مهديون شاهد , مهديون چه کساني هستند , حديث 12 مهدي , 12 مهدي , احمديم احمدي , عکس يماني , تصاوير يماني , عکس سيد يماني , عکس احمد الحسن يماني , صاحب پرچم هدايت , جريان مدعي يماني ,تصاوير دروغين منتسب به سيد احمد الحسن يماني ,پسر انسان در کتاب مقدس , پسر انسان در انجيل , پسر انسان کيست, صليب شکسته , يماني , احمد الحسن , کتاب توهم بي خدايي , کتاب توهم الحاد , کتاب عقائد الاسلام , کتاب گوساله , کتاب همگام با بنده صالح , کتاب همگام با عبد صالح , کتاب وصيت مقدس , کتاب وصيت مقدس نوشتار بازدارنده از گمراهي , کتاب توحيد , کتاب وصي در تورات, انجيل و قرآن , کتاب چشم اندازي هاي از قوم سومر و آکد , سومر و آکد , سومر , کتاب تفسير آيه اي از سوره يونس , تفسير سوره يونس , کتاب سرگرداني , کتاب راه به سوي خدا , کتاب شرايع الاسلام , کتاب شرائع الاسلام , کتاب رجعت , کتاب رجعت سومين روز از روزهاي بزرگ خدا , رساله اي در فقه خمس , کتب سيد احمد الحسن , دانلود کتاب هاي سيد احمد الحسن , کتاب سيد احمد الحسن , علم سيد احمد الحسن , علوم سيد احمد الحسن , کتب روايي , سفر حضرت موسي به مجمع البحرين , کتاب روشنگري هايي از دعوت فرستادگان , کتاب روشنگري از دعوت فرستادگان , نامه هدايت , ادله مسيحيان , کتاب پاسخ هاي روشنگرانه , جواب المنير , نصيحتي براي طلبه هاي حوزه هاي علميه , نصيحتي براي طلاب حوزه هاي علميه , کتاب جهاد درب بهشت , جهاد , جهاد اکبر , کتاب متشابهات , دانلود کتاب متشابهات , بيان حق و سداد از طريق علم اعداد , علم اعداد , کتاب سيزدهمين حواري , کتاب حواري سيزده , حواريون , کتاب حاکميت الله نه حاکميت مردم , حاکميت الله , دموکراسي , کتاب گزيده اي از تفسير سوره فاتحه , سوره فاتحه , تفسير سوره فاتحه , پاسخ هاي فقهي , کتاب طهارت , دانلود کتب يماني , دانلود کتب سيد احمد الحسن , کتب انصار امام مهدي , دلايل عام دعوت , علم سيد احمد الحسن , دانلود کتب انصار سيد احمد الحسن , دانلود کتب انصار امام مهدي , سايت انصار امام مهدي , انصار , علاء سالم ,رسالتي در يگانگي شخصيت مهدي اول, قائم و يماني , گفتگوي داستاني درباره‌ي دعوت مبارک يماني , رسالتي آشکار , کتاب دليل ادله , شيخ ناظم عقيلي , وصي در کتاب , کتاب برهان مبين , ابن تمام , يماني کيست , ملاقات با امام مهدي , کتاب وصيت و وصي احمد الحسن عليه السلام ,پژوهشي در شخصيت يماني , کتاب يماني موعود حجت الله , شيخ حيدر زيادي , علامات زمان ظهور , يماني امام مهدي , کتاب ضرورت وجود زمينه ساز , بشار الفيصلي , سفياني به آستانه‌ي درب‌ها رسيده پس يماني کجاست؟ , شيخ عادل سعيدي , اخبار طاهرين در مورد مهدي و مهديين (ع) , روايات مهديين , دلايل اثبات ذريه‎ي امام مهدي , رسالتي در مورد روايت اصبغ بن نُباته  , چهل حديث در مورد مهديين و ذريه قائم , کتاب چهل حديث , کتاب مهديين دوازده‌گانه فرزندان امام مهدي  , کتاب در پيشگاه صيحه , زکي انصاري , خواب , ارکان رويا , کتاب کرامات و غيبيات , انصار سيد احمد الحسن , کتاب رؤيا در مفهوم اهل بيت  , استاد ضياء زيدي , رؤياي صادقه , بازگو کردن رؤيا ,کتاب شيعيان در معرض آزمايش , دکتر عبدالرزاق ديراوي , کتاب خوش آمدي اي فرزند فاطمه  , کتاب شکست منتظران , کتاب مجتمع ما بين تکبر و نفاق , کتاب بلکه هدايت شويد , شيخ ناظم عقيلي , فقهاي آخر الزمان , کتاب فرمان‌روايي امروز از آنِ کيست , کتاب همانا که تأويلش فرا رسيد , متشابهات , حق اين‌گونه شناخته مي‌شود نه با شبهات , شيخ عبد العالي منصوري , احمد الحسن , احمد موعود- پيوند دهنده‌ي رسالت‌هاي آسماني و کشتي نجات برگزيدگان , دکتر علاء سالم , کتاب احمد موعود , شبيه عيسي و مصلوب کيست؟ , شبيه عيسي , شبيه عيسي عليه السلام , روزگار رهائي (روز بزرگ و وحشتناک خدا) , کتاب روزگار رهايي , استاد عادل سعيدي , کتاب مسيح راز خداوند , شيخ صادق محمدي , کتاب يحياي عصر , کتاب مهدي ولي الله , دعوت يماني , يماني , سيد يماني , سيد احمد الحسن , مهديين , دانلود کتاب غيبت طوسي , کتاب الغيبه طوسي , کتاب غيبت نعماني , کتاب اصول کافي , کتاب ملاحم و فتن , کتاب بشارت الاسلام , کتاب کمال الدين , دانلود کتاب مقدس , عهد عتيق , کتاب مقدس , تورات , دانلود کتاب تورات , عهد جديد , انجيل , اناجيل اربعه , دانلود کتاب انجيل , سفر پيدايش , کتاب پيدايش , کتاب خروج , کتاب تثنيه , کتاب اشعيا , کتاب داوود , کتاب مزامير , کتاب ارميا , کتاب دانيال , کتاب حبقوق , انجيل متي , انجيل يوحنا , انجيل مرقس , انجيل لوقا , انجيل برنابا , انجيل يهودا , کتاب روميان , دانلود کتب مسيحيان , دانلود کتب يهوديان , رساله يهودا , يهودا , مکاشفه يوحنا , يوحنا لاهوتي , شمعون , پطرس , نظریه فرگشت , نظریه تکامل , تطور , تکامل , فرگشت ,چارلز داروین , داوکینز , خداناباوران , توهم بی خدایی , کتاب توهم بی خدایی , ادله سید احمدالحسن برای خداناباوران , خدا , دلایل وجود خدا , برهان نظم , اثرات خدا , آتئیست , ادله امام احمد الحسن , یمانی , قیام گر مشرق , مهدی اول , عصمت یمانی , یمانی از یمن , یمن , راه شناخت یمانی چیست , راه شناخت یمانی , قانون شناخت خلفای الهی , قانون معرفت حجت , دعوت به حاکمیت خدا , رویای صادقه , استخاره , سید احمد الحسن یمانی , سید یمانی , وصی سیزدهم , مهدیین , فرزندان امام مهدی , وصیت مقدس رسول الله , مهدیین , مهدیین در قرآن , نام احمد در روایات , صاحب الامر , کتاب عقائد الاسلام , یمانی کیست  , مهدی آخرالزمان , مهدی در قرآن , خلیفة الله مهدی , امام مهدی , علائم قیام , وقت ظهور امام مهدی , حجیت رویا , راههای شناخت خلیفة الله , علم مهدی , بزرگان ادیان الهی , کتاب وصیت مقدس , سیرت سید احمد الحسن , یهودیان , مسیحیان , آیات کتاب مقدس , عیسی مسیح , یحیی , یحیا , فرستادگان الهی , پسر نرینه , پسر انسان , منجی از بصره , تسلی دهنده , غلام امین , یحیی نبی , اشعیا نبی , احمد الحسن , حجت های الهی , نامه هدایت , پاسخ های روشنگرانه , سیزدهمین حواری , حواری سیزده , توهم الحاد , جایگاه معجزه در کتاب مقدس , محمد نبی , بشارت اشعیا , وصی در تورات , سیره دعوت سید احمد الحسن , وصیت شب وفات پیامبر , شجره سید احمد الحسن , نسب سید احمد الحسن , بصره , امام مهدی , صدام طاغوت , طلاب حوزه , صدام ملعون , انصار امام مهدی , یمانی , نسب امام احمد الحسن, نسب سید احمد الحسن , یمانی موعود , سید یمانی , سید احمد الحسن یمانی , وبسایت رسمی مکتب نجف اشرف , وبسایت رسمی انصار امام مهدی , وبسایت رسمی فارسی انصار امام مهدی , وبسایت موسسه وارثین ملکوت , صفحه فیس بوک مکتب نجف