wrapper

آخرین اخبار

نحوه نوشتن و خواندن آیات

نحوه نوشتن و خواندن آیات:

در ذکر آیات کتاب مقدس 3 چیز اهمیت دارد:

1) نام کتاب

2) باب کتاب

3) آیه‌ یا آیات کتاب

آیات را چگونه می‌خوانیم؟!

مثلاً اگر نوشته‌شده باشد: (لوقا 5: 4) آن را این‌گونه می‌خوانیم: کتاب لوقا باب 5، آیۀ 4 و همچنین برخی کتب دارای دو بخش هستند، به‌عنوان‌مثال کتاب «تواریخ» یا «پادشاهان» یا «رسالات یوحنا» و «رسالات پطرس» و...؛ برای آنکه به مخاطب بفهمانیم که ‌آیۀ مدنظر ما در کدام بخش می‌باشد باید پیش از نام کتاب عدد آن بخش را ذکر نماییم؛ به‌عنوان‌مثال اگر بخواهیم بگوییم که در نامۀ اول پطرس باب 1، آیۀ 2 چنین آمده است، باید آن را این‌گونه بنویسیم: (1 پطرس 1: 2).

 

 

 

ادامه مطالب این بخش :

 

کتب مقدس مسیحیان

نحوه نوشتن و خواندن آیات
 
 ادله دعوت سید احمد الحسن برای مسیحیان https://goo.gl/PFPbpc
 پاسخ به شبهات مسیحیان https://goo.gl/bQ4r3r

 تهیه شده توسط لجنه علمی ادله مسیحیت تحت اشراف موسسه وارثین ملکوت

ادامه مطلب...

عیسی در نگاه یهود قسمت سوم

عیسی در نگاه یهود قسمت سوم

در انجیل (متی 27: 3 - 10)، آمده است:

(۳ در آن هنگام، چون یهودا تسلیم‌کننده او دید که بر او فتوا دادند، پشیمان شده، سی پاره نقره را به رؤسای کهنه و مشایخ رد کرده، ۴ گفت: «گناه کردم کـه خون بی‌گناهی را تسلیم نمودم.» گفتند: «ما را چه، خود دانی!» ۵ پس آن نقره را در هیکل انداختـه، روانه شد و رفته خود را خفه نمـود. ۶ اما رؤسـای کهنه نقـره را برداشته، گفتنـد: «انداختــن ایـــن در بیت‌المال جایز نیست زیـرا خون‌بهـا است.» ۷ پس شـورا نمـوده، به آن مبلغ، مزرعــه کــوزه‌گـر را به جهت مقبره غُرباء خریدند. ۸ ازآن‌جهت، آن مزرعه تا امـروز بحَقْـلالدم مشهور است. ۹ آنگاه سخنی که به زبـان ارمیـای نبی گفته‌شده بـود تمـام گشت کـه سـی پاره نقـره را برداشـــتنـد، بهـای آن قیمـت کـرده شـده‌ای که بعضـی از بنـی اسراییل بـر او قیمت گذاردند ۱۰ و آن‌ها را به جهت مزرعه کوزه‌گر دادنـد، چنانکـه خدا بـه مــن گفت).

آنچه درآیات 9 الی 10 به ارمیا منسوب شده، در کتاب ارمیا بیان‌نشده است و مفسرین مسیحی معتقدند که آن در زکریا باب 11 آمده است، و این‌گونه اشاره می‌نمایند ازآنجاکه اسم ارمیا در صدر لیست کتب پیامبران قرار داشت به همین جهت متی آن را این‌گونه نقل کرده است.

اما اگر به زکریا خصوصاً آیات مورد استناد مسیحیان یعنی آیات 12 و 13 از باب 11 نیز رجوع کنیم خواهیم یافت که ماجرای زکریا مربوط به عمل و مزد خود اوست و اصلاً چیزی به نام پیشگویی وجود ندارد؛ به‌عنوان‌مثال به تفسیر کاربردی عهد جدید که توسط مفسرین مسیحی، یعنی تام هیل و استیو تورسون بیان‌شده است، توجه نمایید؛ در آنجا نوشته‌شده است که:

بر طبق زکریا ۱۱: ۱۲-۱۳، (مردم اسراییل سی پاره نقره به زکریا به خاطر خدمتش به‌عنوان یک نبی دادند. اما خدا به او گفت که پول را به کوزه‌گر بازگرداند. لذا زکریا سی پاره نقره را در خانۀ خدا نزد کوزه‌گر انداخت. (زکریا ۱۱: ۱۳). به همان طریق نیز یهودا سی پاره نقره را در هیکل انداخت (آیۀ ۵). سپس آن پول برای خرید مزرعۀ کوزه‌گر به کار رفت). (سایت مسیحی راز گاه ([1]) کلیک بر روی تفسیر کاربردی عهد جدید، انتخاب انجیل متی، فصل 27، آیات 9-10). همچنین در این رابطه می‌توانید مطلب سایت یهودی را نیز مشاهده نمایید.([2])

همچنین آنچه در متی آمده است دقیقاً منطبق بر آن چیزی نیست که در زکریا آمده است؛ به‌عنوان‌مثال عباراتی مثل «بنی اسراییل» و «مزرعه» در (زکریا 11: 12 - 13) نیامده است؛ با دقت تدبر نمایید که درواقع دلایل انجیل مسیحیان ازنظر یهودیان بقول معروف «بر روی هواست» و هیچ ارزش و اعتباری ندارد و جالب آنجاست که در بحث‌های پیش رو که در آینده نه‌چندان دور ارائه خواهیم داد ثابت خواهیم نمود که دلایل حقانیت حضرت محمد و همچنین اوصیاء او بسیار محکم‌تر از دلایل حقانیت عیسی و یحیی می‌باشد.

 


[1]-https://goo.gl/j5JDx3

[2]- https://goo.gl/uTFndY

 

 

 

 
ادامه مطالب این بخش :
 

 

 ادله دعوت سید احمد الحسن برای مسیحیان

https://goo.gl/PFPbpc

 پاسخ به شبهات مسیحیان

https://goo.gl/bQ4r3r

 تهیه شده توسط لجنه علمی ادله مسیحیت تحت اشراف موسسه وارثین ملکوت

ادامه مطلب...

عیسی در نگاه یهود قسمت اول

عیسی در نگاه یهود

پس از آنکه در « سبک بشارت های کتاب مقدس; تاریخ را چگونه درک کرده‌ایم؟» با مطالب مهمی آشنا شدیم تصمیم داریم تا به نمونه هایی از آیات رمزی که در انجیلِ مسیحیان به عیسی و یحیی تأویل شده است نظری بیافکنیم و سپس به رد این تاویلات از طرف یهودیان بپردازیم و نظرات آنان را در ارتباط با آن آیات قرار دهیم تا عزیزان خواننده مشاهده نمایند که یهودیان به چه راحتی تأویلات انجیل را با تفاسیر خویش رد می نمایند؛ بنابراین در این فراز به برخی از آیات انجیل خواهیم پرداخت که در آن سعی شده است که حقانیت عیسی را از طریق نصوص تنخ به اثبات برساند و در فراز بعدی به نمونه هایی از تاویلات انجیل در اثبات حقانیت یحیی و تفاسیر یهود از آن آیات خواهیم پرداخت.

قسمت اول

در انجیل متی باب اول هنگامی‌که قضیه تولد عیسی مسیح بیان می‌شود این اتفاق به‌ آیه‌ای در عهد قدیم نسبت داده‌شده است یعنی (اشعیا 7: 14) که در آن آمده است:

(بنابراین خود خدا به شما آیتی خواهد داد: اینک باکره حامله شده، پسری خواهد زایید و نام او را عمّانوئیل خواهد خواند).

این استناد نمونه‌ای از استنادات مسیحیان می‌باشد که یهودیان علاوه بر ایراد بر نوع استناد گزینشی مسیحیان، به ترجمه مسیحیان نیز ایراد وارد می‌نمایند و معتقدند که همواره واژه (علمه: עלמה) به معنای زن جوان است نه باکره!

پس یهودیان ممکن است این‌گونه گمان کنند که مسیحیان با این تغییر در ترجمه سعی می‌نمایند حقایق را کتمان کرده و آیات کتاب مقدس را به نفع عیسی تأویل نمایند تا با تغییر در ترجمه نشان دهند که عیسی نیز از یک باکره متولدشده است پس او درواقع مصداق این آیه می‌باشد.

ربی رئوون لافر بیان نمود:

(در (اشعیا 7: 14)، (نسخه) عبری می‌گوید: ("hinei ha'almah harah veyoledet ben" «اینک (hineih) زن جوان (ha_the almah young woman) باردار (harah) است و به دنیا خواهد آورد (ve-and yoledet-shall give birth) یک پسر (ben)». مسیحیان این را این‌گونه ترجمه می‌کنند «اینک یک دختر باکره به دنیا خواهد آورد». آن‌ها دو اشتباه مرتکب شده‌اند (احتمالاً به‌طور عمد) در یک آیه. آن‌ها کلمۀ "ha"([1]) را به‌جای اینکه "the"([2]) ترجمه کنند، به‌طور اشتباه "a"([3]) ترجمه کرده‌اند. آن‌ها به‌طور اشتباه "almah" را «باکره» ترجمه کرده‌اند، درحالی‌که درواقع معادل عبری برای باکره "betula" است. گذشته از این واقعیت که اگر شما متن پیشگویی را بخوانید به‌طور واضح خواهید دید که آن‌یک پیشگوییِ یک واقعه‌ای است که قرار بود به‌وسیلۀ پادشاه آحاز که هفتصدسال پیش از عیسی زندگی می‌کرد دیده شود و اتفاق بیافتد).([4])

همچنین معتقد می‌باشند که‌ این آیه در کنار آیات دیگر تفسیر مسیحیان را نقض می‌نماید؛ در (اشعیا 7: 16) آمده است:

(۱۶ زیرا قبل از آنکه پسر، ترک نمودن بدی و اختیار کردن خوبی را بداند، زمینی که شما از هر دو پادشاه آن می‌ترسید، متروک خواهد شد)

و در (اشعیا 8: 1 - 4) آمده است:

(۱ و خدا مرا گفت: «لوحی بزرگ به جهت خود بگیر و بر آن با قلم انسان برای مهیر شلال حاش بز بنویس. ۲ و من شهود امین یعنی اوریای کاهن و زکریا ابن یبَرکیا را به جهت خود برای شهادت می‌گیرم». ۳ پس من به نبیه نزدیکی کردم و او حامله شده، پسری زایید. آنگاه خدا به من گفت: «او را مَهیر شَلال حاش بَز بنام»، ۴ زیرا قبل از آنکه طفل بتواند ای پدرم و ای مادرم بگوید، اموال دمشق و غنیمت سامره را پیش پادشاه آشور به یغما خواهند برد).

در باب 7 مشخص می‌شود که خدا از آحاز پادشاه می‌خواهد تا آیتی بطلبد اما آحاز نمی‌طلبد (اشعیا 7: 10 - 12) بنابراین خود خدا آیتی را نشان می‌دهد و پیامی را می‌فرستد که نشانه‌اش تولد یک پسر است (عمانوئیل)؛ و قبل از آنکه پسر ترک نمودن بدی و اختیار کردن خوبی را بداند زمین 2 پادشاه متروک می‌شود؛ در باب بعدی آن، صریح‌تر مشخص می‌شود که منظور از آن طفل همان پسر اشعیا می‌باشد که خدا با تولد این طفل و نام‌گذاری‌های رمزی بر روی طفل پیام‌هایی را به‌سوی آحاز پادشاه می‌فرستد؛ و خدا اشاره می‌نماید پیش از آنکه طفل بتواند ای پدرم و ای مادرم بگوید، اموال دمشق و غنیمت سامره به یغما خواهند رفت. و همچنین منظور از دمشق و سامره در آیه 4 از باب 8 مطابق با همان زمین دو پادشاه در آیه 16 از باب 7 می‌باشد که قبل از اینکه عمانوئیل ترک نمودن بدی و اختیار کردن خوبی را بداند زمینِ آن 2 پادشاه واژگون می‌شود. و همچنین این اتفاق در زمان آحاز پادشاه رخ داد و برای اطلاع می‌توانید (2 پادشاهان 17: 1 - 6) را مطالعه نمایید و همچنین (2 پادشاهان 16: 9) را مطالعه نمایید؛ برای اطلاع بیشتر می‌توانید به نظر ربی شراقا سیمونس رجوع نمایید([5]) و همچنین به مقاله ربی بنتزیون کروایتز رجوع نمایید.([6])

 


[1]- تلفظی که ربی آورده است، تلفظ حرف "ה" در عبری می‌باشد.
[2]- این حرف‌اضافه در زبان انگلیسی، معادل همان "ה" در عبری و معادل «ال» در عربی است، و برای یک شخص شناخته‌شده می‌آید و مسیحیان به‌اشتباه (یا به عمد) آن ‌را ترجمه نمی‌کنند و به‌جای آن، در ترجمه به زبان انگلیسی، از حرف "a" استفاده می‌نمایند.
[3]- مسیحیان حرف "ה" را به‌اشتباه (یا به عمد) به این حرف در انگلیسی ترجمه می‌نمایند درحالی‌که این حرف برای اسامی ناشناخته استفاده می‌شود و معادل عبارت "ה" نمی‌باشد.

 

 

 
ادامه مطالب این بخش :
 
 
 ادله دعوت سید احمد الحسن برای مسیحیان https://goo.gl/PFPbpc
 پاسخ به شبهات مسیحیان https://goo.gl/bQ4r3r

 تهیه شده توسط لجنه علمی ادله مسیحیت تحت اشراف موسسه وارثین ملکوت

ادامه مطلب...

کتب مقدس مسیحیان

کتب مقدس مسیحیان:

ابتدا سعی خواهیم نمود تا اطلاعاتی را به‌صورت مختصر ارائه نماییم؛ تمام فرقه‌های بزرگ مسیحی کتاب‌های زیر را قبول داشته و آن را الهامی می‌دانند که به آن در اصطلاح «عهد جدید» می‌گویند که شامل کتب زیر می‌باشد:

انجیل مَتّی (مَتّا)/ انجیل مَرقُس/ انجیل لوقا/ انجیل یوحَنّا/ اعمالِ رَسولان/ رومیان (رُمیان)/ قُرِنتیان1و2/ غَلّاطیان/ اَفَسُسیان/ فیلیپیان/ کُولُسیان (کُلُسیان)/ تِسالونیکیان (تِسالُنیکیان) 1و2/ تیموتائوس 1و2/ تیتوس (تیتُس)/ فیلیمون (فِلیمُن)/ عِبرانیان/ یَعقوب/ پِطرُس 1و2/ یوحَنّا 1و2و3/ یَهودا/ مُکاشِفه یوحَنّا؛ پس کتب عهد جدید 27 کتاب می‌باشد.

همچنین همه آن‌ها به مجموعه کتب «عهد قدیم»، ایمان‌دارند که شامل کتب زیر می‌باشد:

پیدایش/ خروج/ لاویان/ اعداد/ تَثنیِه/ یوشَع/ داوران/ سَموئیل 1و2/ پادشاهان 1و2/ اِشعَیا/ اِرمیا/ حِزقیال/ هوشَع/ یوئیل/ عاموس/ عوبدیا (عُبَدیا)/ یونس/ میکاه/ ناحوم/ حَبَقوق/ صَفَنیا/ حجی (حَجَّ ای)/ زَکریا/ مَلاکی/ مزامیر/ اَمثال/ جامِعِه/ غزل غزل‌ها/ ایوب/ روت/ مَراثی یرمیا/ اِستر/ دانیال/ عَزرا/ نَحَمیا/ تَواریخ 1و2؛ پس کتب عهد قدیم 39 کتاب می‌باشد.

اما برای نمونه دو فرقه بزرگ مسیحی یعنی کاتولیک‌ها و پروتستان‌ها در قبول یا عدم قبول 7 کتاب دیگر به‌عنوان کتب الهامی، با یکدیگر اختلاف دارند؛ پروتستان‌ها که از دیگر شاخه‌های بزرگ مسیحی می‌باشند این کتب را به‌هیچ‌وجه قبول ندارند؛ این 7 کتاب عبارت‌اند از: جودیت/ طوبیت/ مکابیان 1و2/ باروخ/ حکمت یشوع بن سیراخ/ حکمت سلیمان می‌باشند؛ بنابراین کاتولیک‌ها 73 کتاب و پروتستان‌ها 66 کتاب را قبول دارند و همچنین ارتدوکس شرقی که فرقه‌ای دیگر می‌باشند، به نسبت کاتولیک‌ها 5 کتاب دیگر را نیز جزو کتاب مقدس برمی‌شمارند و بنابراین به نسبت پروتستان‌ها، 12 کتاب دیگر را جزو کتاب مقدس خود برمی‌شمارند؛ بنابراین کتاب مقدس آنان دارای اشتراک و اختلافاتی می‌باشد؛ اما همه‌ی آنان به 66 کتابی که در بالا اسامی‌شان ذکر گردید ایمان‌دارند؛ بنابراین پروتستان‌ها 66 کتاب و کاتولیک‌ها 73 کتاب و ارتدوکس شرقی 78 کتاب را جزو کتاب مقدس می‌دانند.

 

 

ادامه مطالب این بخش :

 

کتب مقدس مسیحیان

نحوه نوشتن و خواندن آیات
 
 ادله دعوت سید احمد الحسن برای مسیحیان https://goo.gl/PFPbpc
 پاسخ به شبهات مسیحیان https://goo.gl/bQ4r3r

 تهیه شده توسط لجنه علمی ادله مسیحیت تحت اشراف موسسه وارثین ملکوت

ادامه مطلب...

امام احمدالحسن (ع) فرمودند:

«ای مردم، علمای گمراه و پیروان‌شان شما را فریب ندهند. بخوانید، جستجو کنید، دقت کـنید و بـیاموزید و خود ، حقيقت را بـيابـيد و بر كس دیگری توکل نکـنید تا برای آخرت شما تصمیم‌گیری کند زیرا که فردا پشیـمان خواهید شد و فردا پشیمانی را سودی نخواهد داشت». خطبه پنجم محرم ۱۳۸۹ هـ.ش.سايت مهديون , سايت انصار امام مهدي , سايت رسمي فارسي انصار امام مهدي , سايت سيد احمدالحسن , سايت يماني , نقد يماني , يماني کيست , نقد احمدالحسن , ادله احمدالحسن , راه شناخت يماني , راه شناخت يماني چيست , يمن و آخرالزمان , سيد يماني , سيد احمد الحسن يماني , عکس سيد يماني , يماني ظهور کرد , نشانه هاي سيد يماني , سيد احمدالحسن,يماني , يماني موعود , مهدي اول , احمدالحسن , احمد الحسن , طالع مشرقي , خراساني , پرچم هاي خراسان , طالقان , انصار طالقان , علائم ظهور , امام احمدالحسن , احمد, خسف بيداء , خسف بيدا , شبيه عيسي , مصلوب , ملک عبدالله , سفياني , دجال اکبر , شام , يمن , انا يماني , سوريه , ايران , عراق , بصره , دجال بصره , حيدر مشتت , دجله بصره , قائم , امام زمان , مهدي , مهديون , سيد احمد الحسن يماني , سيد يماني کيست , احمد الحسن کيست , سيد يماني در عراق , يماني موعود , کشته شدن نفس زکيه چيست , خروج يماني , ظهور يماني , سايت سيد احمد الحسن يماني , عکس احمد الحسن يماني , فرقه يماني در ايران , فرقه يماني , فرقه يماني چيست , احمد الحسن يماني کيست ؟ , رائفي پور احمد الحسن , عکس احمد الحسن يماني , مسيح , دين مسيح , عيسي مسيح کيست , صليب مسيح , صليب کشيدن , صليب مسيحيت , عکس هاي صليب , صليب نشانه چيست , قوانين دين مسيحيت , احکام دين مسيحيت , مسيحيت در ايران , آشنايي با دين مسيحيت , کتاب مقدس , انجيل , تورات , حواريون , مريم , مريم مقدس , تنخ , نظريه تکامل انسان , نظريه تکامل داروين چيست , نظريه تکامل داروين pdf , رد نظريه تکامل , نظريه تکامل داروين به زبان ساده , نظريه داروين تکامل انسان , نظريه تکامل و انسان , فيلم تکامل , داوکينز , هاوکينگ , خداناباوران مشهور , دلايل خداناباوران , خداناباوران , آتئيست , منکر وجود خدا در جدول ,دانشمندان خدا باور , آتئيست و آگنوستيک , نقد آتئيست , کانال آتئيست ها در تلگرام , آتئيست تلگرام , آتئيست کيست , نماد آتئيست , ستاره شش پر , ستاره پنج پر , ستاره حضرت سليمان , ستاره داوود در اسلام , طلسم ستاره داوود , قانون معرفت حجت , راه شناخت حجت هاي الهي , راه شناخت امام , قيامت , عذاب , آخرالزمان , نشانه هاي آخر الزمان , نشانه هاي آخرالزمان در تهران , آخرالزمان+پيشگويي , اخر الزمان رائفي پور , آخرالزمان و داعش , نشانه هاي آخرالزمان در قرآن , صاحب الزمان , حجت بن الحسن , آيا امام زمان داراي زن و فرزند هستند , فرزندان امام زمان , 12 مهدي , وصيت پيامبر , وصيت پيامبر دوازده مهدي , متن وصيت پيامبر , وصيت پيامبر به امام علي , وصيت نامه پيامبر , وصيت نامه حضرت محمد , شب وفات پيامبر , حديث وصيت , حديث ثقلين , امام احمد , احمدالحسن , دلايل سيد احمد الحسن براي شيعه ,الحاد , ادله دعوت يماني , روياي صادقه , مکتب نجف اشرف , کتاب توهم الحاد , کتاب توهم بي خدايي , کتاب عقائد الاسلام , کتب سيد احمدالحسن , آيه اکمال الدين , تدريس آيه اکمال الدين , پالتاک , فيس بوک امام احمدالحسن , فيسبوک امام احمد الحسن , خطبه هاي امام احمدالحسن , ادله دعوت براي سني ها , دانلود کتب ترجمه احمدالحسن , کتب سيد احمد الحسن , دعوت سيد احمد الحسن , پيام هاي فيس بوک سيد احمد الحسن , منابع رسمي دعوت يماني , دعوت يماني , يماني کيست , نقد الحاد , محمد نبي در عهدين , هفته نامه زمان ظهور , سايت هفته نامه زمان ظهور , موسسه وارثين ملکوت , وبسايت انگليسي انصار امام مهدي , وبسايت فارسي انصار امام مهدي , تالار گفتگو انصار امام مهدي , علماي غير عامل , فقهاي آخرالزمان , گوساله سامري , اهل تسنن , انصار امام مهدي , 10313 , 313 , دوازده مهديين , احمد الحسني , احمد الحسن اليماني , احمد الحسن يماني سايت , احمد الحسن يماني کيست؟ , سيد احمد الحسن يماني ع , سيد حسن حمامي , شيخ ناظم عقيلي , دکتر علاء سالم , دعوت مبارک يماني , راه شناخت يماني , يماني از يمن , يماني از کجا خروج مي کند , انصار الله , انصار امام مهدي , انصار امام احمد اليماني , انصار امام المهدي , سيد يماني , سيد يماني ظهور کرد , سيد يماني کيست , روايات آخرالزمان , روايات خمس , روايات ظهور , روايات يماني , روايات درباره يماني , روايات خروج يماني , روايات قيام يماني , حديث وصيت , مهديون , مهديون شاهد , مهديون چه کساني هستند , حديث 12 مهدي , 12 مهدي , احمديم احمدي , عکس يماني , تصاوير يماني , عکس سيد يماني , عکس احمد الحسن يماني , صاحب پرچم هدايت , جريان مدعي يماني ,تصاوير دروغين منتسب به سيد احمد الحسن يماني ,پسر انسان در کتاب مقدس , پسر انسان در انجيل , پسر انسان کيست, صليب شکسته , يماني , احمد الحسن , کتاب توهم بي خدايي , کتاب توهم الحاد , کتاب عقائد الاسلام , کتاب گوساله , کتاب همگام با بنده صالح , کتاب همگام با عبد صالح , کتاب وصيت مقدس , کتاب وصيت مقدس نوشتار بازدارنده از گمراهي , کتاب توحيد , کتاب وصي در تورات, انجيل و قرآن , کتاب چشم اندازي هاي از قوم سومر و آکد , سومر و آکد , سومر , کتاب تفسير آيه اي از سوره يونس , تفسير سوره يونس , کتاب سرگرداني , کتاب راه به سوي خدا , کتاب شرايع الاسلام , کتاب شرائع الاسلام , کتاب رجعت , کتاب رجعت سومين روز از روزهاي بزرگ خدا , رساله اي در فقه خمس , کتب سيد احمد الحسن , دانلود کتاب هاي سيد احمد الحسن , کتاب سيد احمد الحسن , علم سيد احمد الحسن , علوم سيد احمد الحسن , کتب روايي , سفر حضرت موسي به مجمع البحرين , کتاب روشنگري هايي از دعوت فرستادگان , کتاب روشنگري از دعوت فرستادگان , نامه هدايت , ادله مسيحيان , کتاب پاسخ هاي روشنگرانه , جواب المنير , نصيحتي براي طلبه هاي حوزه هاي علميه , نصيحتي براي طلاب حوزه هاي علميه , کتاب جهاد درب بهشت , جهاد , جهاد اکبر , کتاب متشابهات , دانلود کتاب متشابهات , بيان حق و سداد از طريق علم اعداد , علم اعداد , کتاب سيزدهمين حواري , کتاب حواري سيزده , حواريون , کتاب حاکميت الله نه حاکميت مردم , حاکميت الله , دموکراسي , کتاب گزيده اي از تفسير سوره فاتحه , سوره فاتحه , تفسير سوره فاتحه , پاسخ هاي فقهي , کتاب طهارت , دانلود کتب يماني , دانلود کتب سيد احمد الحسن , کتب انصار امام مهدي , دلايل عام دعوت , علم سيد احمد الحسن , دانلود کتب انصار سيد احمد الحسن , دانلود کتب انصار امام مهدي , سايت انصار امام مهدي , انصار , علاء سالم ,رسالتي در يگانگي شخصيت مهدي اول, قائم و يماني , گفتگوي داستاني درباره‌ي دعوت مبارک يماني , رسالتي آشکار , کتاب دليل ادله , شيخ ناظم عقيلي , وصي در کتاب , کتاب برهان مبين , ابن تمام , يماني کيست , ملاقات با امام مهدي , کتاب وصيت و وصي احمد الحسن عليه السلام ,پژوهشي در شخصيت يماني , کتاب يماني موعود حجت الله , شيخ حيدر زيادي , علامات زمان ظهور , يماني امام مهدي , کتاب ضرورت وجود زمينه ساز , بشار الفيصلي , سفياني به آستانه‌ي درب‌ها رسيده پس يماني کجاست؟ , شيخ عادل سعيدي , اخبار طاهرين در مورد مهدي و مهديين (ع) , روايات مهديين , دلايل اثبات ذريه‎ي امام مهدي , رسالتي در مورد روايت اصبغ بن نُباته  , چهل حديث در مورد مهديين و ذريه قائم , کتاب چهل حديث , کتاب مهديين دوازده‌گانه فرزندان امام مهدي  , کتاب در پيشگاه صيحه , زکي انصاري , خواب , ارکان رويا , کتاب کرامات و غيبيات , انصار سيد احمد الحسن , کتاب رؤيا در مفهوم اهل بيت  , استاد ضياء زيدي , رؤياي صادقه , بازگو کردن رؤيا ,کتاب شيعيان در معرض آزمايش , دکتر عبدالرزاق ديراوي , کتاب خوش آمدي اي فرزند فاطمه  , کتاب شکست منتظران , کتاب مجتمع ما بين تکبر و نفاق , کتاب بلکه هدايت شويد , شيخ ناظم عقيلي , فقهاي آخر الزمان , کتاب فرمان‌روايي امروز از آنِ کيست , کتاب همانا که تأويلش فرا رسيد , متشابهات , حق اين‌گونه شناخته مي‌شود نه با شبهات , شيخ عبد العالي منصوري , احمد الحسن , احمد موعود- پيوند دهنده‌ي رسالت‌هاي آسماني و کشتي نجات برگزيدگان , دکتر علاء سالم , کتاب احمد موعود , شبيه عيسي و مصلوب کيست؟ , شبيه عيسي , شبيه عيسي عليه السلام , روزگار رهائي (روز بزرگ و وحشتناک خدا) , کتاب روزگار رهايي , استاد عادل سعيدي , کتاب مسيح راز خداوند , شيخ صادق محمدي , کتاب يحياي عصر , کتاب مهدي ولي الله , دعوت يماني , يماني , سيد يماني , سيد احمد الحسن , مهديين , دانلود کتاب غيبت طوسي , کتاب الغيبه طوسي , کتاب غيبت نعماني , کتاب اصول کافي , کتاب ملاحم و فتن , کتاب بشارت الاسلام , کتاب کمال الدين , دانلود کتاب مقدس , عهد عتيق , کتاب مقدس , تورات , دانلود کتاب تورات , عهد جديد , انجيل , اناجيل اربعه , دانلود کتاب انجيل , سفر پيدايش , کتاب پيدايش , کتاب خروج , کتاب تثنيه , کتاب اشعيا , کتاب داوود , کتاب مزامير , کتاب ارميا , کتاب دانيال , کتاب حبقوق , انجيل متي , انجيل يوحنا , انجيل مرقس , انجيل لوقا , انجيل برنابا , انجيل يهودا , کتاب روميان , دانلود کتب مسيحيان , دانلود کتب يهوديان , رساله يهودا , يهودا , مکاشفه يوحنا , يوحنا لاهوتي , شمعون , پطرس , نظریه فرگشت , نظریه تکامل , تطور , تکامل , فرگشت ,چارلز داروین , داوکینز , خداناباوران , توهم بی خدایی , کتاب توهم بی خدایی , ادله سید احمدالحسن برای خداناباوران , خدا , دلایل وجود خدا , برهان نظم , اثرات خدا , آتئیست , ادله امام احمد الحسن , یمانی , قیام گر مشرق , مهدی اول , عصمت یمانی , یمانی از یمن , یمن , راه شناخت یمانی چیست , راه شناخت یمانی , قانون شناخت خلفای الهی , قانون معرفت حجت , دعوت به حاکمیت خدا , رویای صادقه , استخاره , سید احمد الحسن یمانی , سید یمانی , وصی سیزدهم , مهدیین , فرزندان امام مهدی , وصیت مقدس رسول الله , مهدیین , مهدیین در قرآن , نام احمد در روایات , صاحب الامر , کتاب عقائد الاسلام , یمانی کیست  , مهدی آخرالزمان , مهدی در قرآن , خلیفة الله مهدی , امام مهدی , علائم قیام , وقت ظهور امام مهدی , حجیت رویا , راههای شناخت خلیفة الله , علم مهدی , بزرگان ادیان الهی , کتاب وصیت مقدس , سیرت سید احمد الحسن , یهودیان , مسیحیان , آیات کتاب مقدس , عیسی مسیح , یحیی , یحیا , فرستادگان الهی , پسر نرینه , پسر انسان , منجی از بصره , تسلی دهنده , غلام امین , یحیی نبی , اشعیا نبی , احمد الحسن , حجت های الهی , نامه هدایت , پاسخ های روشنگرانه , سیزدهمین حواری , حواری سیزده , توهم الحاد , جایگاه معجزه در کتاب مقدس , محمد نبی , بشارت اشعیا , وصی در تورات , سیره دعوت سید احمد الحسن , وصیت شب وفات پیامبر , شجره سید احمد الحسن , نسب سید احمد الحسن , بصره , امام مهدی , صدام طاغوت , طلاب حوزه , صدام ملعون , انصار امام مهدی , یمانی , نسب امام احمد الحسن, نسب سید احمد الحسن , یمانی موعود , سید یمانی , سید احمد الحسن یمانی , وبسایت رسمی مکتب نجف اشرف , وبسایت رسمی انصار امام مهدی , وبسایت رسمی فارسی انصار امام مهدی , وبسایت موسسه وارثین ملکوت , صفحه فیس بوک مکتب نجف