wrapper

آخرین اخبار

تثلیث (اقانیم سه گانه) - قسمت هفتم

تثلیث (اقانیم سه گانه) - قسمت هفتم:

یکی دیگر از آیاتی که مسیحیان در اثبات عقیده تثلیث به آن استناد می‌نمایند، (اشعیا 7: 14) می‌باشد که در آن آمده است:

(بنابراین خود خدا به شما آیتی خواهد داد: اینک باکره حامله شده، پسری خواهد زایید و نام او را عمّانوئیل خواهد خواند).

این ترجمه، ترجمه قدیم می‌باشد و در انجیل نیز این آیه آورده شده است؛ اما آقای آرمان رشدی، مقاله‌نویس مشهور مسیحی دراین‌باره می‌گوید:

(درواقع‌، لقب عیسی ناصری‌، «عمانوئیل‌» بود، زیرا او خدایی بود که «با انسان‌ها» و «در میان انسان‌ها» بود).([1])

در پاسخ به‌ این تفسیر باید یادآوری نماییم که ما شبیه به‌ این تفسیر مسیحیان را در ارتباط با (اشعیا 9: 6) رد نمودیم یعنی در قسمت‌های (تثلیث قسمت دوم) و (تثلیث قسمت سوم)؛ و نکته‌ای که از آن حاصل شد این است که اسامی یک شخص صرفاً ماهیت اصلی آن شخص نمی‌باشند، و یک مسیحی نمی‌تواند به استناد این آیه بر الوهیت مطلق عیسای مسیح نتیجه‌گیری نماید و درواقع وقتی این نکته را دریافت نمودیم مشخص می‌شود که اسم عمانوئیل (خدا با ما است) بر روی عیسای مسیح بدین معنی نیست که او خود پدر = خدا می‌باشد، بلکه همچون آینه‌ای می‌باشد که در بین مردم قرارگرفته است و تصویر دریا از طریق آن بر مردم منعکس می‌شود و درواقع او خود دریا نیست، در (یوحنا 12: 44 - 45) آمده است:

(۴۴ آنگاه عیسی ندا کرده، گفت: آنکه به من ایمان آورد، نه به من بلکه به آنکه مرا فرستاده است، ایمان آورده است. ۴۵ و کسی که مرا دید فرستنده مرا دیده است بله او را می‌توان به تعبیری وجه و صورت خدا = پدر در بین خلق خواند، بدین طریق که گویی خدا در بین مردم می‌باشد «دریا در بین مردم»).

نکته دیگر آن است که یهودیان، تفسیر انجیل و مسیحیان در ارتباط با ربط این پیشگویی به عیسای مسیح را رد نموده‌اند، و برای اطلاع بیشتر می‌توانید به «عیسی در نگاه یهود قسمت اول» رجوع نمایید.

 


[1] -https://goo.gl/pNz5Ng

 

 

 
 ادله دعوت سید احمد الحسن برای مسیحیان https://goo.gl/PFPbpc
 پاسخ به شبهات مسیحیان https://goo.gl/bQ4r3r

 تهیه شده توسط کارگروه علمی ادله مسیحیت تحت اشراف موسسه وارثین ملکوت

ادامه مطلب...

تثلیث (اقانیم سه گانه) - قسمت ششم

تثلیث (اقانیم سه گانه) - قسمت ششم:

مسیحیان بر طبق (یوحنا 10: 30) که از قول عیسی آمده است: «من و پدر یک هستیم» ممکن است که نتیجه‌گیری نمایند که عیسای مسیح نیز الوهیت مطلق دارد؛ اما این اشتباه بزرگ مسیحیان با توجه به آنچه که در بخش‌های پیشین بیان نمودیم اثبات می‌شود، اما پیش از آن، از مسیحیان خواهیم پرسید که اگر بخواهیم برداشتی ظاهری از این سخن عیسی داشته باشیم، آیا می‌توانید نتیجه‌گیری نمایید که پسر و پدر یکی هستند یعنی پسر = پدر است؟ قطعاً یک مسیحی تثلیثی با آن مخالفت می‌نماید، چراکه بر طبق تثلیث، پسر، همان پدر نمی‌باشد، بنابراین مفهوم این سخن عیسی چیست؟! بنابراین باید آیه را به‌صورت عمیق‌تر تجزیه‌وتحلیل نماییم، در حقیقت عیسای مسیح وجه و صورت خدا در بین خلق بود و نه خود خدا؛ همچنین در راستای همین نکته، سخنی از عیسای مسیح وجود دارد که قابل‌تأمل است؛ در (یوحنا 12: 44 - 45) آمده است:

(۴۴ آنگاه عیسی ندا کرده، گفت: آنکه به من ایمان آورد، نه به من بلکه به آنکه مرا فرستاده است، ایمان آورده است. ۴۵ و کسی که مرا دید فرستنده مرا دیده است)؛

درواقع این سخنان عیسی چه مفهومی را دربردارد جز آنکه بر طبق آن می‌شود نتیجه گرفت که عیسای مسیح نماینده و صورت و جلوۀ خدا بر روی زمین است و کسی که او را رد نماید گویی خدا را رد نموده است؟!

و همچنین در (یوحنا 14: 28) آمده است:

(شنیده‌اید که من به شما گفتم می‌روم و نزد شما می‌آیم. اگر مرا محبت می‌نمودید، خوشحال می‌گشتید که گفتم نزد پدر می‌روم، زیرا که پدر بزرگ‌تر از من است)؛

بر طبق این آیه مشخص می‌شود که پدر = خدا، بزرگ‌تر از پسر می‌باشد و معنی اینکه عیسای مسیح خدا می‌باشد در حقیقت این است که اگر کسی او را رد نماید پدر = خدا را رد نموده است، و آیا کسی از مسیحیان امروز اعتقاد دارد که یحیی همان ایلیای نبی می‌باشد؟! مسلماً هیچ‌کدامشان چنین نخواهند گفت؛ پس چرا خدا او را ایلیا خطاب می‌نماید؟! به جهت آنکه او اوصافش شبیه به‌ ایلیا بود و الا خدا می‌توانست او را یحیی خطاب نماید اما فرهنگ کلام خدا شبیه به بشر نیست بلکه متشابه می‌باشد و درکش نیاز به توضیح حجت‌های خدا دارد.

در حقیقت تأسف‌بارتر آن است که مسیحیان هیچ ارزشی برای کتاب مقدس و سخن عیسای مسیح قائل نیستند و چشم بر دهان اشخاصی داشته‌اند که افکارشان جسمانی و بشری بوده است و سطح سواد و دانش الهیاتی آنان بسیار پایین بوده است، در حقیقت اکثریت پدران کلیسا در «خوب حرف زدن» مهارت بیشتری داشتند تا «حرفِ خوب زدن»، چنانکه امروز ثمره آنان یعنی کشیشان چرب‌زبان و مسلط به فنون بیان را می‌نگریم که چگونه با مغالطات و پیچاندن مردم را سحر کرده‌اند.

 

 
 ادله دعوت سید احمد الحسن برای مسیحیان https://goo.gl/PFPbpc
 پاسخ به شبهات مسیحیان https://goo.gl/bQ4r3r

 تهیه شده توسط کارگروه علمی ادله مسیحیت تحت اشراف موسسه وارثین ملکوت

ادامه مطلب...

تثلیث (اقانیم سه گانه) - قسمت پنجم

تثلیث (اقانیم سه گانه) - قسمت پنجم:

در ادامۀ آنچه که در قسمت پیشین بیان نمودیم، به بخشی از کلام عیسی مسیح که در عهد جدید بیان‌شده است، رجوع خواهیم نمود، در (یوحنا 10: 32 - 35) آمده است:

(۳۲ عیسی بدیشان جواب داد: «از جانب پدر خود بسیار کارهای نیک به شما نمودم. به سبب کدام‌یک از آن‌ها مرا سنگسار می‌کنید؟» ۳۳ یهودیان در جواب گفتند: «به سبب عمل نیک، تو را سنگسار نمی‌کنیم، بلکه به سبب کفر، زیرا تو انسان هستی و خود را خدا می‌خوانی». ۳۴ عیسی در جواب ایشان گفت: «آیا در تورات شما نوشته‌نشده است که من گفتم شما خدایان هستید؟» ۳۵ پس اگر آنانی را که کلام خدا بدیشان نازل شد، خدایان خواند و ممکن نیست که کتاب محو گردد).

از اعتراض یهود بر عیسی این‌گونه استنباط می‌شود که عیسای مسیح خود را خدا خواند و این مسئله اعتراض یهود را در برداشت، اما اگر یهود به تورات رجوع می‌نمودند([1]) چنین اشتباهی را مرتکب نمی‌شدند؛ به جهت اینکه در توراتی که به آن ایمان داشتند، کسانی که کلامِ خدا بر آن‌ها نازل شد، خدایان خوانده‌شده بودند.

در (یوحنا 12: 44 - 50) آمده است:

(۴۴ آنگاه عیسی ندا کرده، گفت: آنکه به من ایمان آورد، نه به من بلکه به آنکه مرا فرستاده است، ایمان آورده است. ۴۵ و کسی که مرا دید فرستنده مرا دیده است. ۴۶ من نوری در جهان آمدم تا هر که به من ایمان آورد در ظلمت نماند. ۴۷ و اگر کسی کلام مرا شنید و ایمان نیاورد، من بر او داوری نمی‌کنم زیرا که نیامده‌ام تا جهان را داوری کنم بلکه تا جهان را نجات‌بخشم. ۴۸ هر که مرا حقیر شمارد و کلام مرا قبول نکند، کسی هست که در حق او داوری کند، همان کلامی که گفتم در روز بازپسین بر او داوری خواهد کرد. ۴۹ ازآن‌رو که من از خود نگفتم، لکن پدری که مرا فرستاد، به من فرمان داد که چه بگویم و به چه چیز تکلم کنم. ۵۰ و می‌دانم که فرمان او حیات جاودانی است. پس آنچه من می‌گویم چنانکه پدر به من گفته است، تکلم می‌کنم).

عیسای مسیح با توجه به آنچه که در (یوحنا 10: 32 - 35) آمده است، تأکید کرده است که بر طبق تورات، کسانی که کلام خدا بر آن‌ها نازل شد، خدا خطاب شده‌اند؛ عیسی یک نبی بود و درآیات بالا به‌وضوح این نکته را تبیین می‌دارد همچنان که در (لوقا 4: 24) اشاره‌کرده است؛ بنابراین هنگامی‌که او یک نبی بود و کلام خدا بر او نازل می‌شد اشکالی وجود نداشت که او خود را خدا خطاب نماید و آن به معنی الوهیت مطلق نیست؛ درواقع او همچون آینه‌ای بود که جلوۀ دریا «خدا» را با توجه به وسعت صفحۀ وجودی خود منعکس می‌نمود، پس این تعبیر بی‌اشکال است که بگوییم او دریا «خدا» در میان خلق بود و اگر کسی او را رد می‌نمود، خدا را رد می‌کرد.

 


[1]- مزامیر 82: 1 - 8

 

 
 ادله دعوت سید احمد الحسن برای مسیحیان https://goo.gl/PFPbpc
 پاسخ به شبهات مسیحیان https://goo.gl/bQ4r3r

 تهیه شده توسط کارگروه علمی ادله مسیحیت تحت اشراف موسسه وارثین ملکوت

ادامه مطلب...

تثلیث (اقانیم سه گانه) - قسمت جهارم

تثلیث (اقانیم سه گانه) - قسمت جهارم:

قبل از ادامه بحث در ارتباط با تثلیث و آیات شاخص از عهد جدید که مسیحیان از آن در ارتباط با تثلیث استفاده می‌نمایند، یک مبحث را به‌صورت خلاصه در این بخش مطرح خواهیم نمود: فرستادگان خدا همانند آینه‌ای بزرگ بر روی ملت‌ها می‌باشند که تصویر دریا را به وسط شهر منعکس می‌کنند و اگر آن‌ها را با تعبیر دریا در شهر نام ببریم سخن اشتباهی نگفته‌ایم، بلکه آن‌ها هرگز خود دریا نمی‌باشند بلکه تجلی دریا بوده و رنگ و شکوه دریا را به‌اندازه وسعتشان به نمایش می‌گذارند.

گاهی آینه‌ای بزرگ می‌باشد و گاهی آینه‌ای کوچک‌تر و به نسبت بزرگی‌شان زیبایی و شکوه دریا را به نمایش می‌گذارند؛ فرستادگان خدا نیز این گونه‌اند، که مظهر صفات الهی و تجلی اوصاف او می‌باشند، اما درواقع آنان خود خدا نبوده‌اند بلکه همچون آینه‌هایی بوده‌اند که به خاطر موصوف شدنشان به اوصاف الهی به‌ این وصف توصیف‌شده‌اند هم چنانکه در (اشعیا 45: 5 - 6) در رابطه با یکتا بودن خدا می‌خوانیم:

(من یهوه هستم و دیگری نیست و غیر از من خدایی نی. من کمر تو را بستم هنگامی‌که مرا نشناختی. تا از مشرق آفتاب و مغرب آن بدانند که سوای من احدی نیست. من یهوه هستم و دیگری نی).

 

 

 
 ادله دعوت سید احمد الحسن برای مسیحیان https://goo.gl/PFPbpc
 پاسخ به شبهات مسیحیان https://goo.gl/bQ4r3r

 تهیه شده توسط کارگروه علمی ادله مسیحیت تحت اشراف موسسه وارثین ملکوت

ادامه مطلب...

امام احمدالحسن (ع) فرمودند:

«ای مردم، علمای گمراه و پیروان‌شان شما را فریب ندهند. بخوانید، جستجو کنید، دقت کـنید و بـیاموزید و خود ، حقيقت را بـيابـيد و بر كس دیگری توکل نکـنید تا برای آخرت شما تصمیم‌گیری کند زیرا که فردا پشیـمان خواهید شد و فردا پشیمانی را سودی نخواهد داشت». خطبه پنجم محرم ۱۳۸۹ هـ.ش.سايت مهديون , سايت انصار امام مهدي , سايت رسمي فارسي انصار امام مهدي , سايت سيد احمدالحسن , سايت يماني , نقد يماني , يماني کيست , نقد احمدالحسن , ادله احمدالحسن , راه شناخت يماني , راه شناخت يماني چيست , يمن و آخرالزمان , سيد يماني , سيد احمد الحسن يماني , عکس سيد يماني , يماني ظهور کرد , نشانه هاي سيد يماني , سيد احمدالحسن,يماني , يماني موعود , مهدي اول , احمدالحسن , احمد الحسن , طالع مشرقي , خراساني , پرچم هاي خراسان , طالقان , انصار طالقان , علائم ظهور , امام احمدالحسن , احمد, خسف بيداء , خسف بيدا , شبيه عيسي , مصلوب , ملک عبدالله , سفياني , دجال اکبر , شام , يمن , انا يماني , سوريه , ايران , عراق , بصره , دجال بصره , حيدر مشتت , دجله بصره , قائم , امام زمان , مهدي , مهديون , سيد احمد الحسن يماني , سيد يماني کيست , احمد الحسن کيست , سيد يماني در عراق , يماني موعود , کشته شدن نفس زکيه چيست , خروج يماني , ظهور يماني , سايت سيد احمد الحسن يماني , عکس احمد الحسن يماني , فرقه يماني در ايران , فرقه يماني , فرقه يماني چيست , احمد الحسن يماني کيست ؟ , رائفي پور احمد الحسن , عکس احمد الحسن يماني , مسيح , دين مسيح , عيسي مسيح کيست , صليب مسيح , صليب کشيدن , صليب مسيحيت , عکس هاي صليب , صليب نشانه چيست , قوانين دين مسيحيت , احکام دين مسيحيت , مسيحيت در ايران , آشنايي با دين مسيحيت , کتاب مقدس , انجيل , تورات , حواريون , مريم , مريم مقدس , تنخ , نظريه تکامل انسان , نظريه تکامل داروين چيست , نظريه تکامل داروين pdf , رد نظريه تکامل , نظريه تکامل داروين به زبان ساده , نظريه داروين تکامل انسان , نظريه تکامل و انسان , فيلم تکامل , داوکينز , هاوکينگ , خداناباوران مشهور , دلايل خداناباوران , خداناباوران , آتئيست , منکر وجود خدا در جدول ,دانشمندان خدا باور , آتئيست و آگنوستيک , نقد آتئيست , کانال آتئيست ها در تلگرام , آتئيست تلگرام , آتئيست کيست , نماد آتئيست , ستاره شش پر , ستاره پنج پر , ستاره حضرت سليمان , ستاره داوود در اسلام , طلسم ستاره داوود , قانون معرفت حجت , راه شناخت حجت هاي الهي , راه شناخت امام , قيامت , عذاب , آخرالزمان , نشانه هاي آخر الزمان , نشانه هاي آخرالزمان در تهران , آخرالزمان+پيشگويي , اخر الزمان رائفي پور , آخرالزمان و داعش , نشانه هاي آخرالزمان در قرآن , صاحب الزمان , حجت بن الحسن , آيا امام زمان داراي زن و فرزند هستند , فرزندان امام زمان , 12 مهدي , وصيت پيامبر , وصيت پيامبر دوازده مهدي , متن وصيت پيامبر , وصيت پيامبر به امام علي , وصيت نامه پيامبر , وصيت نامه حضرت محمد , شب وفات پيامبر , حديث وصيت , حديث ثقلين , امام احمد , احمدالحسن , دلايل سيد احمد الحسن براي شيعه ,الحاد , ادله دعوت يماني , روياي صادقه , مکتب نجف اشرف , کتاب توهم الحاد , کتاب توهم بي خدايي , کتاب عقائد الاسلام , کتب سيد احمدالحسن , آيه اکمال الدين , تدريس آيه اکمال الدين , پالتاک , فيس بوک امام احمدالحسن , فيسبوک امام احمد الحسن , خطبه هاي امام احمدالحسن , ادله دعوت براي سني ها , دانلود کتب ترجمه احمدالحسن , کتب سيد احمد الحسن , دعوت سيد احمد الحسن , پيام هاي فيس بوک سيد احمد الحسن , منابع رسمي دعوت يماني , دعوت يماني , يماني کيست , نقد الحاد , محمد نبي در عهدين , هفته نامه زمان ظهور , سايت هفته نامه زمان ظهور , موسسه وارثين ملکوت , وبسايت انگليسي انصار امام مهدي , وبسايت فارسي انصار امام مهدي , تالار گفتگو انصار امام مهدي , علماي غير عامل , فقهاي آخرالزمان , گوساله سامري , اهل تسنن , انصار امام مهدي , 10313 , 313 , دوازده مهديين , احمد الحسني , احمد الحسن اليماني , احمد الحسن يماني سايت , احمد الحسن يماني کيست؟ , سيد احمد الحسن يماني ع , سيد حسن حمامي , شيخ ناظم عقيلي , دکتر علاء سالم , دعوت مبارک يماني , راه شناخت يماني , يماني از يمن , يماني از کجا خروج مي کند , انصار الله , انصار امام مهدي , انصار امام احمد اليماني , انصار امام المهدي , سيد يماني , سيد يماني ظهور کرد , سيد يماني کيست , روايات آخرالزمان , روايات خمس , روايات ظهور , روايات يماني , روايات درباره يماني , روايات خروج يماني , روايات قيام يماني , حديث وصيت , مهديون , مهديون شاهد , مهديون چه کساني هستند , حديث 12 مهدي , 12 مهدي , احمديم احمدي , عکس يماني , تصاوير يماني , عکس سيد يماني , عکس احمد الحسن يماني , صاحب پرچم هدايت , جريان مدعي يماني ,تصاوير دروغين منتسب به سيد احمد الحسن يماني ,پسر انسان در کتاب مقدس , پسر انسان در انجيل , پسر انسان کيست, صليب شکسته , يماني , احمد الحسن , کتاب توهم بي خدايي , کتاب توهم الحاد , کتاب عقائد الاسلام , کتاب گوساله , کتاب همگام با بنده صالح , کتاب همگام با عبد صالح , کتاب وصيت مقدس , کتاب وصيت مقدس نوشتار بازدارنده از گمراهي , کتاب توحيد , کتاب وصي در تورات, انجيل و قرآن , کتاب چشم اندازي هاي از قوم سومر و آکد , سومر و آکد , سومر , کتاب تفسير آيه اي از سوره يونس , تفسير سوره يونس , کتاب سرگرداني , کتاب راه به سوي خدا , کتاب شرايع الاسلام , کتاب شرائع الاسلام , کتاب رجعت , کتاب رجعت سومين روز از روزهاي بزرگ خدا , رساله اي در فقه خمس , کتب سيد احمد الحسن , دانلود کتاب هاي سيد احمد الحسن , کتاب سيد احمد الحسن , علم سيد احمد الحسن , علوم سيد احمد الحسن , کتب روايي , سفر حضرت موسي به مجمع البحرين , کتاب روشنگري هايي از دعوت فرستادگان , کتاب روشنگري از دعوت فرستادگان , نامه هدايت , ادله مسيحيان , کتاب پاسخ هاي روشنگرانه , جواب المنير , نصيحتي براي طلبه هاي حوزه هاي علميه , نصيحتي براي طلاب حوزه هاي علميه , کتاب جهاد درب بهشت , جهاد , جهاد اکبر , کتاب متشابهات , دانلود کتاب متشابهات , بيان حق و سداد از طريق علم اعداد , علم اعداد , کتاب سيزدهمين حواري , کتاب حواري سيزده , حواريون , کتاب حاکميت الله نه حاکميت مردم , حاکميت الله , دموکراسي , کتاب گزيده اي از تفسير سوره فاتحه , سوره فاتحه , تفسير سوره فاتحه , پاسخ هاي فقهي , کتاب طهارت , دانلود کتب يماني , دانلود کتب سيد احمد الحسن , کتب انصار امام مهدي , دلايل عام دعوت , علم سيد احمد الحسن , دانلود کتب انصار سيد احمد الحسن , دانلود کتب انصار امام مهدي , سايت انصار امام مهدي , انصار , علاء سالم ,رسالتي در يگانگي شخصيت مهدي اول, قائم و يماني , گفتگوي داستاني درباره‌ي دعوت مبارک يماني , رسالتي آشکار , کتاب دليل ادله , شيخ ناظم عقيلي , وصي در کتاب , کتاب برهان مبين , ابن تمام , يماني کيست , ملاقات با امام مهدي , کتاب وصيت و وصي احمد الحسن عليه السلام ,پژوهشي در شخصيت يماني , کتاب يماني موعود حجت الله , شيخ حيدر زيادي , علامات زمان ظهور , يماني امام مهدي , کتاب ضرورت وجود زمينه ساز , بشار الفيصلي , سفياني به آستانه‌ي درب‌ها رسيده پس يماني کجاست؟ , شيخ عادل سعيدي , اخبار طاهرين در مورد مهدي و مهديين (ع) , روايات مهديين , دلايل اثبات ذريه‎ي امام مهدي , رسالتي در مورد روايت اصبغ بن نُباته  , چهل حديث در مورد مهديين و ذريه قائم , کتاب چهل حديث , کتاب مهديين دوازده‌گانه فرزندان امام مهدي  , کتاب در پيشگاه صيحه , زکي انصاري , خواب , ارکان رويا , کتاب کرامات و غيبيات , انصار سيد احمد الحسن , کتاب رؤيا در مفهوم اهل بيت  , استاد ضياء زيدي , رؤياي صادقه , بازگو کردن رؤيا ,کتاب شيعيان در معرض آزمايش , دکتر عبدالرزاق ديراوي , کتاب خوش آمدي اي فرزند فاطمه  , کتاب شکست منتظران , کتاب مجتمع ما بين تکبر و نفاق , کتاب بلکه هدايت شويد , شيخ ناظم عقيلي , فقهاي آخر الزمان , کتاب فرمان‌روايي امروز از آنِ کيست , کتاب همانا که تأويلش فرا رسيد , متشابهات , حق اين‌گونه شناخته مي‌شود نه با شبهات , شيخ عبد العالي منصوري , احمد الحسن , احمد موعود- پيوند دهنده‌ي رسالت‌هاي آسماني و کشتي نجات برگزيدگان , دکتر علاء سالم , کتاب احمد موعود , شبيه عيسي و مصلوب کيست؟ , شبيه عيسي , شبيه عيسي عليه السلام , روزگار رهائي (روز بزرگ و وحشتناک خدا) , کتاب روزگار رهايي , استاد عادل سعيدي , کتاب مسيح راز خداوند , شيخ صادق محمدي , کتاب يحياي عصر , کتاب مهدي ولي الله , دعوت يماني , يماني , سيد يماني , سيد احمد الحسن , مهديين , دانلود کتاب غيبت طوسي , کتاب الغيبه طوسي , کتاب غيبت نعماني , کتاب اصول کافي , کتاب ملاحم و فتن , کتاب بشارت الاسلام , کتاب کمال الدين , دانلود کتاب مقدس , عهد عتيق , کتاب مقدس , تورات , دانلود کتاب تورات , عهد جديد , انجيل , اناجيل اربعه , دانلود کتاب انجيل , سفر پيدايش , کتاب پيدايش , کتاب خروج , کتاب تثنيه , کتاب اشعيا , کتاب داوود , کتاب مزامير , کتاب ارميا , کتاب دانيال , کتاب حبقوق , انجيل متي , انجيل يوحنا , انجيل مرقس , انجيل لوقا , انجيل برنابا , انجيل يهودا , کتاب روميان , دانلود کتب مسيحيان , دانلود کتب يهوديان , رساله يهودا , يهودا , مکاشفه يوحنا , يوحنا لاهوتي , شمعون , پطرس , نظریه فرگشت , نظریه تکامل , تطور , تکامل , فرگشت ,چارلز داروین , داوکینز , خداناباوران , توهم بی خدایی , کتاب توهم بی خدایی , ادله سید احمدالحسن برای خداناباوران , خدا , دلایل وجود خدا , برهان نظم , اثرات خدا , آتئیست , ادله امام احمد الحسن , یمانی , قیام گر مشرق , مهدی اول , عصمت یمانی , یمانی از یمن , یمن , راه شناخت یمانی چیست , راه شناخت یمانی , قانون شناخت خلفای الهی , قانون معرفت حجت , دعوت به حاکمیت خدا , رویای صادقه , استخاره , سید احمد الحسن یمانی , سید یمانی , وصی سیزدهم , مهدیین , فرزندان امام مهدی , وصیت مقدس رسول الله , مهدیین , مهدیین در قرآن , نام احمد در روایات , صاحب الامر , کتاب عقائد الاسلام , یمانی کیست  , مهدی آخرالزمان , مهدی در قرآن , خلیفة الله مهدی , امام مهدی , علائم قیام , وقت ظهور امام مهدی , حجیت رویا , راههای شناخت خلیفة الله , علم مهدی , بزرگان ادیان الهی , کتاب وصیت مقدس , سیرت سید احمد الحسن , یهودیان , مسیحیان , آیات کتاب مقدس , عیسی مسیح , یحیی , یحیا , فرستادگان الهی , پسر نرینه , پسر انسان , منجی از بصره , تسلی دهنده , غلام امین , یحیی نبی , اشعیا نبی , احمد الحسن , حجت های الهی , نامه هدایت , پاسخ های روشنگرانه , سیزدهمین حواری , حواری سیزده , توهم الحاد , جایگاه معجزه در کتاب مقدس , محمد نبی , بشارت اشعیا , وصی در تورات , سیره دعوت سید احمد الحسن , وصیت شب وفات پیامبر , شجره سید احمد الحسن , نسب سید احمد الحسن , بصره , امام مهدی , صدام طاغوت , طلاب حوزه , صدام ملعون , انصار امام مهدی , یمانی , نسب امام احمد الحسن, نسب سید احمد الحسن , یمانی موعود , سید یمانی , سید احمد الحسن یمانی , وبسایت رسمی مکتب نجف اشرف , وبسایت رسمی انصار امام مهدی , وبسایت رسمی فارسی انصار امام مهدی , وبسایت موسسه وارثین ملکوت , صفحه فیس بوک مکتب نجف