wrapper

آخرین اخبار

تثلیث (اقانیم سه گانه) - قسمت پانزدهم

تثلیث (اقانیم سه گانه) - قسمت پانزدهم:

بررسی بخشی از سخنان منسوب به پولس در رساله‌های منسوب به او: در (1 قرنتیان 8: 6) می‌خوانیم:

(لکن ما را یک خداست (Θεὸς) یعنی پدر که همه‌چیز از اوست و ما برای او هستیم، و یک سرور (Κύριος) یعنی عیسی مسیح که همه‌چیز از اوست و ما از او هستیم).

چطور یک مسیحی می‌تواند این اعتراف پولس را نادیده بگیرد که او خدا را تنها متوجه یک شخصیت می‌نماید و آن پدر است؛ نه پسر و نه روح‌القدس! اما مسیحیان تثلیثی می‌گویند ما یک خدا داریم در سه شخصیت و نه در یک شخصیت یعنی خدای پدر و خدای روح‌القدس و خدای پسر؛ درواقع باید بگوییم که‌ این نظر آنان برخلاف نظر پولس می‌باشد.

همچنین در «ترجمه قدیم» که از مجموعه ترجمه‌های معتبر نزد مسیحیان می‌باشد در ترجمه (2 قرنتیان 13: 14) از سخن پولس آمده است:

(فیض عیسی خدا و محبت خدا و شرکت روح‌القدس با جمیع شما باد. آمین). که با توجه به‌ این قسمت، استوارت اولیوت می‌گوید: (خدا عیسی مسیح خدا است، درست به همان مفهومی که پدر و روح‌القدس، خدا هستند)؛([1])

که‌ این تفسیر و ترجمه مسیحیان غلط بوده و نشانه عدم بررسی متن یونانی می‌باشد و ترجمه صحیح (2 قرنتیان 13: 14) این‌گونه است:

(فیض سرور عیسای مسیح و محبت خدا و شرکت روح‌القدس با جمیع شما باد. آمین)

یعنی عبارت (Κυρίου) به معنی سرور می‌باشد و نه خدا؛ بلکه واژه یونانی خدا برابر است با (Θεοῦ) و همچنین در بخش‌های پیشین اثبات نمودیم که اختیارات عیسی بر طبق تعلیم خود، برگرفته از (پدر = خدا) می‌باشد و نه از خود او؛ با این حساب اگر به او حقی داده‌شده باشد آن به‌ این مفهوم نیست که او از ابتدا صاحب آن اختیارات بوده است.


[1]- یگانگی در تثلیث، استوارت اولیوت، انتشارات نور جهان، ص 43.

 

 

 ادله دعوت سید احمد الحسن برای مسیحیان

https://goo.gl/PFPbpc

 پاسخ به شبهات مسیحیان

https://goo.gl/bQ4r3r

 تهیه شده توسط کارگروه علمی ادله مسیحیت تحت اشراف موسسه وارثین ملکوت

ادامه مطلب...

تثلیث (اقانیم سه گانه) - قسمت چهاردهم

تثلیث (اقانیم سه گانه) - قسمت چهاردهم:

روشنگری: در بخش‌های پیشین توضیحاتی را از کلام احمدالحسن آوردیم که علت وجود ضمایر جمع در ارتباط با خلقت را شرح می‌داد اما او در قسمتی می‌گوید:

(خالق اصلی، همان خدای سبحان و اله مطلق است ولی خالق مستقیم، خدای سبحان و تعالی نیست بلکه مخلوقاتی گرامی داشته شده‌اند که به‌فرمان خدای سبحان، به‌صورت مستقیم خلق می‌کنند و نقص خود را به‌صورت مخلوقاتی نورانی که حاوی تاریکی هستند منعکس می‌سازند زیرا نوری که ظلمتی در آن نیست،خدای سبحان و تعالی است که بهترین آفرینندگان می‌باشدهمان‌که خلق اول یا محمد (ص) را آفرید و از او، نخستین نورها را آفرید سپس به آن‌ها فرمان داد تا به‌صورت مستقیم همان‌گونه که اراده کرده بود و با حول و قدرت آن معبود سبحان، بیافرینند).([1])

اما شاید یک مسیحی بپرسد که‌ این چگونه امکان‌پذیر است؟! جواب: در (مکاشفه 4: 10 - 11) اشاره‌شده است:

(۱۰ آنگاه آن بیست‌وچهار شیخ می‌افتند در حضور آن تخت‌نشین و او را که زنده است سال‌های سال، عبادت می‌کنند و تاج‌های خود را پیش تخت انداخته، می‌گویند: ۱۱ ای خدا، مستحقی که جلال و اکرام و قوت را بیابی، زیرا که تو همه موجودات را آفریده‌ای و محض اراده تو بودند و آفریده شدند).

و احمدالحسن مشخص نمود که آن تخت‌نشین کسی نیست جز (حضرت محمد) و آن 24 شیخ کسانی نیستند به‌جز (12 امام و 12 مهدی) که جانشینان او می‌باشند هم چنانکه در وصیت حضرت محمد آمده بود و همچنین احمدالحسن در تبیین اینکه (تخت‌نشین) خدا نیست، می‌گوید:

(...اما تفسیر آن‌ها به‌ اینکه برۀ ذبح‌شده، همان عیسی (ع) است به‌ این دلیل باطل می‌شود که تخت‌نشین در نزد آن‌ها همان خداست -خداوند، از این، بسیار بالاتر است- و بر کسی پوشیده نباشد به‌ اینکه آن‌ها درواقع با این تفسیر برای خدا متعال حدود تعیین کردند و این الوهیت مطلق او را نقض می‌کند و برای شرح هرچه بیشتر می‌توانید کتاب توحید را بخوانید...).([2])

بله درواقع تخت‌نشین که بر تخت نشسته است وجه خدا می‌باشد و نه خود خدا و الا اگر او را خود خدا متصور شویم با این تصور او را محدود نموده‌ایم و حالاتی مثل عبادت و یا سجده و... در ملکوت معنایی فراتر از ابعاد دنیوی و جسمانی دارد.


[1]- احمدالحسن، توهم بی‌خدایی، ص 288.

[2]- احمدالحسن، سیزدهمین حواری، صص 134 - 135

 

 

 ادله دعوت سید احمد الحسن برای مسیحیان

https://goo.gl/PFPbpc

 پاسخ به شبهات مسیحیان

https://goo.gl/bQ4r3r

 تهیه شده توسط کارگروه علمی ادله مسیحیت تحت اشراف موسسه وارثین ملکوت

ادامه مطلب...

تثلیث (اقانیم سه گانه) - قسمت سیزدهم

تثلیث (اقانیم سه گانه) - قسمت سیزدهم:

در بخش‌های پیشین بیان شد که در تورات بخش‌هایی وجود دارد که اسامی و ضمایر مرتبط باخدا به‌صورت جمع آمده است، سپس توضیحات احمدالحسن را در ارتباط با (نظریۀ طراحی هوشمند) آوردیم و سپس احمدالحسن آیه‌ای از قرآن را آورد که در آن ضمایر جمع وجود دارد و در ادامه آن بیان نمود:

(به مفرد و جمع در آیه نگاه کن: (آفریدیم، او را قراردادیم، آفریدیم، پس آفریدیم، پس آفریدیم، پس پوشاندیم، او را آفریدیم). سپس آیه با این بیان به پایان می‌رسد که مهیمن و مسلط بر آفرینندگان مستقیم آفرینش، خدای سبحان و تعالی است (پس مبارک است الله که بهترین آفرینندگان است). و خدا حال این آفرینندگان را تبیین کرد و بیان کرد که آن‌ها دستان خدای سبحان‌اند یعنی کسانی هستند که خدا یا احسن الخالقین، باواسطه آن‌ها به آفرینش اقدام می‌کند (و آسمان را بنا کردیم و توسعه‌اش می‌دهیم).([1])

شاید برخی از آن‌ها بگوید قرار دادن ستون فقرات انسان به‌ این شکل و نقشه عصب حنجره در جسم به‌ این صورت، فواید معنی در مسیر تکامل یا حتی در مراحل معین عمر دارد و در حقیقت حتی اگر این کلام بدون هیچ تردیدی درست باشد این سخن، این واقعیت را نفی نمی‌کند که‌ این امور دلالت بر آن دارند که میراثی تکاملی و تاریخی هستند و به‌این‌ترتیب، خلق به‌صورت ناگهانی و دفعی را نفی می‌کنند.

و این سخن همچنین نفی نمی‌کند که‌ این‌ها تصمیمی صادرشده از عالم قادر مطلق نیست بلکه می‌توان وجود تصمیمی برتر از آن را تصور کرد و این به آن معنی است که‌ این تصمیم، برترین و کامل‌ترین و دقیق‌ترین تصمیم نیست و به‌این‌ترتیب چاره‌ای جز قبول آنچه خدا در قرآن در مورد وساطت دستان خدا در خلق تبیین کرد، باقی نمی‌ماند)؛([2])

پس تمامی این توضیحات برای کسی که خواهان حقیقت باشد کافی است که به علت وجود ضمایر جمع درآیات پی ببرد.


[1]- ذاریات: 47.

{2}- احمدالحسن، توهم بی‌خدایی، صص 288 - 289.

 

 

 ادله دعوت سید احمد الحسن برای مسیحیان

https://goo.gl/PFPbpc

 پاسخ به شبهات مسیحیان

https://goo.gl/bQ4r3r

 تهیه شده توسط کارگروه علمی ادله مسیحیت تحت اشراف موسسه وارثین ملکوت

ادامه مطلب...

تثلیث (اقانیم سه گانه) - قسمت دوازدهم

تثلیث (اقانیم سه گانه) - قسمت دوازدهم:

در ارتباط با علت وجود اسامی و ضمایر جمع در ارتباط باخدا در کتاب مقدس، ادامه سخنان احمدالحسن را که در بخش پیشین ارائه شد، خواهیم آورد:

(در مورد کسانی که معتقد به خلق ناگهانی هستند، رد این اشکال به‌صورت منطقی ممکن نیست زیرا خطا در عصب حنجره، خطایی بزرگ است و به‌این‌ترتیب، برای نفی تصمیم هوشمندانه برای همه اجزای جسم در هرگونه، کافی می‌باشد و این نظریه نمی‌تواند این کمبودها را تفسیر کند و در این سطح، از تصمیم هوشمندانه دور می‌شود و راهی جز آنکه‌ این طویل‌شدن عصب، میراثی تکاملی است باقی نمی‌ماند.

همچنین کسانی که قائل به فرگشت و تکامل هستند و بااین‌حال، قائل به تصمیم هوشمندانه هم می‌باشند، اگر بگویند که تصمیم‌گیرنده برای خلقت، همان لاهوت مطلق است یعنی علم و قدرت او کامل است، اشکال پابرجا می‌ماند زیرا در تصمیم‌گیری اجسام زنده، نقص‌هایی وجود دارد که علم مطلق کسی را که اراده آن‌ها را کرده است نفی می‌کند و اگر همان‌گونه که خدا در قرآن فرمود، بگویند که خلق یا تصمیم‌گیری برای آن و اجرای آفرینش، به‌وسیله دستان خدا یعنی باواسطه خلق خدای سبحان انجام می‌شود به‌گونه‌ای که بتوان برای این تصمیمی که به‌طور کامل، بدون نقص و ایده آل نیست علت‌یابی کرد و بتوان علت وجود خطایی کوچک در تصمیم‌گیری را در هنگام شروع فرگشت و تکامل جستجو کرد؛ آن خطای ابتدایی که سبب توسعه نتیجه فرگشت شده است تا آنکه آن توسعه، به‌صورت میراثی تکاملی و متراکم درآمد؛ میراثی که اشاره‌ای به خطای واضح در تصمیم‌گیری دارد.

و این مورد همچنین به‌وضوح نشان می‌دهد که خالق اصلی، همان خدای سبحان و اله مطلق است ولی خالق مستقیم، خدای سبحان و تعالی نیست بلکه مخلوقاتی گرامی داشته شده‌اند که به‌فرمان خدای سبحان، به‌صورت مستقیم خلق می‌کنند و نقص خود را به‌صورت مخلوقاتی نورانی که حاوی تاریکی هستند منعکس می‌سازند زیرا نوری که ظلمتی در آن نیست، خدای سبحان و تعالی است که بهترین آفرینندگان می‌باشد همان‌که خلق اول یا محمد (ص) را آفرید و از او، نخستین نورها را آفرید سپس به آن‌ها فرمان داد تا به‌صورت مستقیم همان‌گونه که اراده کرده بود و با حول و قدرت آن معبود سبحان، بیافرینند و به‌ این دلیل خدای تعالی فرمود: (و همانا آفریدیم انسان را از کشیده‌ای (چکیده) از گل‌ * پس او را قراردادیم چکه آبی در آرامگاهی جادار * سپس آفریدیم نطفه (چکه) را خونی بسته پس آفریدیم خون را گوشتی جویده پس آفریدیم گوشت را استخوان‌هایی پس پوشانیدیم استخوان‌ها را گوشتی سپس او را آفریدیم آفرینشی دیگر پس مبارک است الله که بهترین آفرینندگان است)([1])).([2])


[1]- مؤمنين: 14 – 12.

[2]- احمدالحسن، توهم بی‌خدایی، صص 287 – 288.

 

 

 ادله دعوت سید احمد الحسن برای مسیحیان

https://goo.gl/PFPbpc

 پاسخ به شبهات مسیحیان

https://goo.gl/bQ4r3r

 تهیه شده توسط کارگروه علمی ادله مسیحیت تحت اشراف موسسه وارثین ملکوت

ادامه مطلب...

امام احمدالحسن (ع) فرمودند:

«ای مردم، علمای گمراه و پیروان‌شان شما را فریب ندهند. بخوانید، جستجو کنید، دقت کـنید و بـیاموزید و خود ، حقيقت را بـيابـيد و بر كس دیگری توکل نکـنید تا برای آخرت شما تصمیم‌گیری کند زیرا که فردا پشیـمان خواهید شد و فردا پشیمانی را سودی نخواهد داشت». خطبه پنجم محرم ۱۳۸۹ هـ.ش.سايت مهديون , سايت انصار امام مهدي , سايت رسمي فارسي انصار امام مهدي , سايت سيد احمدالحسن , سايت يماني , نقد يماني , يماني کيست , نقد احمدالحسن , ادله احمدالحسن , راه شناخت يماني , راه شناخت يماني چيست , يمن و آخرالزمان , سيد يماني , سيد احمد الحسن يماني , عکس سيد يماني , يماني ظهور کرد , نشانه هاي سيد يماني , سيد احمدالحسن,يماني , يماني موعود , مهدي اول , احمدالحسن , احمد الحسن , طالع مشرقي , خراساني , پرچم هاي خراسان , طالقان , انصار طالقان , علائم ظهور , امام احمدالحسن , احمد, خسف بيداء , خسف بيدا , شبيه عيسي , مصلوب , ملک عبدالله , سفياني , دجال اکبر , شام , يمن , انا يماني , سوريه , ايران , عراق , بصره , دجال بصره , حيدر مشتت , دجله بصره , قائم , امام زمان , مهدي , مهديون , سيد احمد الحسن يماني , سيد يماني کيست , احمد الحسن کيست , سيد يماني در عراق , يماني موعود , کشته شدن نفس زکيه چيست , خروج يماني , ظهور يماني , سايت سيد احمد الحسن يماني , عکس احمد الحسن يماني , فرقه يماني در ايران , فرقه يماني , فرقه يماني چيست , احمد الحسن يماني کيست ؟ , رائفي پور احمد الحسن , عکس احمد الحسن يماني , مسيح , دين مسيح , عيسي مسيح کيست , صليب مسيح , صليب کشيدن , صليب مسيحيت , عکس هاي صليب , صليب نشانه چيست , قوانين دين مسيحيت , احکام دين مسيحيت , مسيحيت در ايران , آشنايي با دين مسيحيت , کتاب مقدس , انجيل , تورات , حواريون , مريم , مريم مقدس , تنخ , نظريه تکامل انسان , نظريه تکامل داروين چيست , نظريه تکامل داروين pdf , رد نظريه تکامل , نظريه تکامل داروين به زبان ساده , نظريه داروين تکامل انسان , نظريه تکامل و انسان , فيلم تکامل , داوکينز , هاوکينگ , خداناباوران مشهور , دلايل خداناباوران , خداناباوران , آتئيست , منکر وجود خدا در جدول ,دانشمندان خدا باور , آتئيست و آگنوستيک , نقد آتئيست , کانال آتئيست ها در تلگرام , آتئيست تلگرام , آتئيست کيست , نماد آتئيست , ستاره شش پر , ستاره پنج پر , ستاره حضرت سليمان , ستاره داوود در اسلام , طلسم ستاره داوود , قانون معرفت حجت , راه شناخت حجت هاي الهي , راه شناخت امام , قيامت , عذاب , آخرالزمان , نشانه هاي آخر الزمان , نشانه هاي آخرالزمان در تهران , آخرالزمان+پيشگويي , اخر الزمان رائفي پور , آخرالزمان و داعش , نشانه هاي آخرالزمان در قرآن , صاحب الزمان , حجت بن الحسن , آيا امام زمان داراي زن و فرزند هستند , فرزندان امام زمان , 12 مهدي , وصيت پيامبر , وصيت پيامبر دوازده مهدي , متن وصيت پيامبر , وصيت پيامبر به امام علي , وصيت نامه پيامبر , وصيت نامه حضرت محمد , شب وفات پيامبر , حديث وصيت , حديث ثقلين , امام احمد , احمدالحسن , دلايل سيد احمد الحسن براي شيعه ,الحاد , ادله دعوت يماني , روياي صادقه , مکتب نجف اشرف , کتاب توهم الحاد , کتاب توهم بي خدايي , کتاب عقائد الاسلام , کتب سيد احمدالحسن , آيه اکمال الدين , تدريس آيه اکمال الدين , پالتاک , فيس بوک امام احمدالحسن , فيسبوک امام احمد الحسن , خطبه هاي امام احمدالحسن , ادله دعوت براي سني ها , دانلود کتب ترجمه احمدالحسن , کتب سيد احمد الحسن , دعوت سيد احمد الحسن , پيام هاي فيس بوک سيد احمد الحسن , منابع رسمي دعوت يماني , دعوت يماني , يماني کيست , نقد الحاد , محمد نبي در عهدين , هفته نامه زمان ظهور , سايت هفته نامه زمان ظهور , موسسه وارثين ملکوت , وبسايت انگليسي انصار امام مهدي , وبسايت فارسي انصار امام مهدي , تالار گفتگو انصار امام مهدي , علماي غير عامل , فقهاي آخرالزمان , گوساله سامري , اهل تسنن , انصار امام مهدي , 10313 , 313 , دوازده مهديين , احمد الحسني , احمد الحسن اليماني , احمد الحسن يماني سايت , احمد الحسن يماني کيست؟ , سيد احمد الحسن يماني ع , سيد حسن حمامي , شيخ ناظم عقيلي , دکتر علاء سالم , دعوت مبارک يماني , راه شناخت يماني , يماني از يمن , يماني از کجا خروج مي کند , انصار الله , انصار امام مهدي , انصار امام احمد اليماني , انصار امام المهدي , سيد يماني , سيد يماني ظهور کرد , سيد يماني کيست , روايات آخرالزمان , روايات خمس , روايات ظهور , روايات يماني , روايات درباره يماني , روايات خروج يماني , روايات قيام يماني , حديث وصيت , مهديون , مهديون شاهد , مهديون چه کساني هستند , حديث 12 مهدي , 12 مهدي , احمديم احمدي , عکس يماني , تصاوير يماني , عکس سيد يماني , عکس احمد الحسن يماني , صاحب پرچم هدايت , جريان مدعي يماني ,تصاوير دروغين منتسب به سيد احمد الحسن يماني ,پسر انسان در کتاب مقدس , پسر انسان در انجيل , پسر انسان کيست, صليب شکسته , يماني , احمد الحسن , کتاب توهم بي خدايي , کتاب توهم الحاد , کتاب عقائد الاسلام , کتاب گوساله , کتاب همگام با بنده صالح , کتاب همگام با عبد صالح , کتاب وصيت مقدس , کتاب وصيت مقدس نوشتار بازدارنده از گمراهي , کتاب توحيد , کتاب وصي در تورات, انجيل و قرآن , کتاب چشم اندازي هاي از قوم سومر و آکد , سومر و آکد , سومر , کتاب تفسير آيه اي از سوره يونس , تفسير سوره يونس , کتاب سرگرداني , کتاب راه به سوي خدا , کتاب شرايع الاسلام , کتاب شرائع الاسلام , کتاب رجعت , کتاب رجعت سومين روز از روزهاي بزرگ خدا , رساله اي در فقه خمس , کتب سيد احمد الحسن , دانلود کتاب هاي سيد احمد الحسن , کتاب سيد احمد الحسن , علم سيد احمد الحسن , علوم سيد احمد الحسن , کتب روايي , سفر حضرت موسي به مجمع البحرين , کتاب روشنگري هايي از دعوت فرستادگان , کتاب روشنگري از دعوت فرستادگان , نامه هدايت , ادله مسيحيان , کتاب پاسخ هاي روشنگرانه , جواب المنير , نصيحتي براي طلبه هاي حوزه هاي علميه , نصيحتي براي طلاب حوزه هاي علميه , کتاب جهاد درب بهشت , جهاد , جهاد اکبر , کتاب متشابهات , دانلود کتاب متشابهات , بيان حق و سداد از طريق علم اعداد , علم اعداد , کتاب سيزدهمين حواري , کتاب حواري سيزده , حواريون , کتاب حاکميت الله نه حاکميت مردم , حاکميت الله , دموکراسي , کتاب گزيده اي از تفسير سوره فاتحه , سوره فاتحه , تفسير سوره فاتحه , پاسخ هاي فقهي , کتاب طهارت , دانلود کتب يماني , دانلود کتب سيد احمد الحسن , کتب انصار امام مهدي , دلايل عام دعوت , علم سيد احمد الحسن , دانلود کتب انصار سيد احمد الحسن , دانلود کتب انصار امام مهدي , سايت انصار امام مهدي , انصار , علاء سالم ,رسالتي در يگانگي شخصيت مهدي اول, قائم و يماني , گفتگوي داستاني درباره‌ي دعوت مبارک يماني , رسالتي آشکار , کتاب دليل ادله , شيخ ناظم عقيلي , وصي در کتاب , کتاب برهان مبين , ابن تمام , يماني کيست , ملاقات با امام مهدي , کتاب وصيت و وصي احمد الحسن عليه السلام ,پژوهشي در شخصيت يماني , کتاب يماني موعود حجت الله , شيخ حيدر زيادي , علامات زمان ظهور , يماني امام مهدي , کتاب ضرورت وجود زمينه ساز , بشار الفيصلي , سفياني به آستانه‌ي درب‌ها رسيده پس يماني کجاست؟ , شيخ عادل سعيدي , اخبار طاهرين در مورد مهدي و مهديين (ع) , روايات مهديين , دلايل اثبات ذريه‎ي امام مهدي , رسالتي در مورد روايت اصبغ بن نُباته  , چهل حديث در مورد مهديين و ذريه قائم , کتاب چهل حديث , کتاب مهديين دوازده‌گانه فرزندان امام مهدي  , کتاب در پيشگاه صيحه , زکي انصاري , خواب , ارکان رويا , کتاب کرامات و غيبيات , انصار سيد احمد الحسن , کتاب رؤيا در مفهوم اهل بيت  , استاد ضياء زيدي , رؤياي صادقه , بازگو کردن رؤيا ,کتاب شيعيان در معرض آزمايش , دکتر عبدالرزاق ديراوي , کتاب خوش آمدي اي فرزند فاطمه  , کتاب شکست منتظران , کتاب مجتمع ما بين تکبر و نفاق , کتاب بلکه هدايت شويد , شيخ ناظم عقيلي , فقهاي آخر الزمان , کتاب فرمان‌روايي امروز از آنِ کيست , کتاب همانا که تأويلش فرا رسيد , متشابهات , حق اين‌گونه شناخته مي‌شود نه با شبهات , شيخ عبد العالي منصوري , احمد الحسن , احمد موعود- پيوند دهنده‌ي رسالت‌هاي آسماني و کشتي نجات برگزيدگان , دکتر علاء سالم , کتاب احمد موعود , شبيه عيسي و مصلوب کيست؟ , شبيه عيسي , شبيه عيسي عليه السلام , روزگار رهائي (روز بزرگ و وحشتناک خدا) , کتاب روزگار رهايي , استاد عادل سعيدي , کتاب مسيح راز خداوند , شيخ صادق محمدي , کتاب يحياي عصر , کتاب مهدي ولي الله , دعوت يماني , يماني , سيد يماني , سيد احمد الحسن , مهديين , دانلود کتاب غيبت طوسي , کتاب الغيبه طوسي , کتاب غيبت نعماني , کتاب اصول کافي , کتاب ملاحم و فتن , کتاب بشارت الاسلام , کتاب کمال الدين , دانلود کتاب مقدس , عهد عتيق , کتاب مقدس , تورات , دانلود کتاب تورات , عهد جديد , انجيل , اناجيل اربعه , دانلود کتاب انجيل , سفر پيدايش , کتاب پيدايش , کتاب خروج , کتاب تثنيه , کتاب اشعيا , کتاب داوود , کتاب مزامير , کتاب ارميا , کتاب دانيال , کتاب حبقوق , انجيل متي , انجيل يوحنا , انجيل مرقس , انجيل لوقا , انجيل برنابا , انجيل يهودا , کتاب روميان , دانلود کتب مسيحيان , دانلود کتب يهوديان , رساله يهودا , يهودا , مکاشفه يوحنا , يوحنا لاهوتي , شمعون , پطرس , نظریه فرگشت , نظریه تکامل , تطور , تکامل , فرگشت ,چارلز داروین , داوکینز , خداناباوران , توهم بی خدایی , کتاب توهم بی خدایی , ادله سید احمدالحسن برای خداناباوران , خدا , دلایل وجود خدا , برهان نظم , اثرات خدا , آتئیست , ادله امام احمد الحسن , یمانی , قیام گر مشرق , مهدی اول , عصمت یمانی , یمانی از یمن , یمن , راه شناخت یمانی چیست , راه شناخت یمانی , قانون شناخت خلفای الهی , قانون معرفت حجت , دعوت به حاکمیت خدا , رویای صادقه , استخاره , سید احمد الحسن یمانی , سید یمانی , وصی سیزدهم , مهدیین , فرزندان امام مهدی , وصیت مقدس رسول الله , مهدیین , مهدیین در قرآن , نام احمد در روایات , صاحب الامر , کتاب عقائد الاسلام , یمانی کیست  , مهدی آخرالزمان , مهدی در قرآن , خلیفة الله مهدی , امام مهدی , علائم قیام , وقت ظهور امام مهدی , حجیت رویا , راههای شناخت خلیفة الله , علم مهدی , بزرگان ادیان الهی , کتاب وصیت مقدس , سیرت سید احمد الحسن , یهودیان , مسیحیان , آیات کتاب مقدس , عیسی مسیح , یحیی , یحیا , فرستادگان الهی , پسر نرینه , پسر انسان , منجی از بصره , تسلی دهنده , غلام امین , یحیی نبی , اشعیا نبی , احمد الحسن , حجت های الهی , نامه هدایت , پاسخ های روشنگرانه , سیزدهمین حواری , حواری سیزده , توهم الحاد , جایگاه معجزه در کتاب مقدس , محمد نبی , بشارت اشعیا , وصی در تورات , سیره دعوت سید احمد الحسن , وصیت شب وفات پیامبر , شجره سید احمد الحسن , نسب سید احمد الحسن , بصره , امام مهدی , صدام طاغوت , طلاب حوزه , صدام ملعون , انصار امام مهدی , یمانی , نسب امام احمد الحسن, نسب سید احمد الحسن , یمانی موعود , سید یمانی , سید احمد الحسن یمانی , وبسایت رسمی مکتب نجف اشرف , وبسایت رسمی انصار امام مهدی , وبسایت رسمی فارسی انصار امام مهدی , وبسایت موسسه وارثین ملکوت , صفحه فیس بوک مکتب نجف