wrapper

آخرین اخبار

انجیل یهودا - قسمت پنجم

انجیل یهودا - قسمت پنجم

ایستگاه چهارم: تسلیم کردن عیسی توسط یهودای اسخریوطی

در قسمت‌های پیشین از پیوستگی‌های متونی از انجیل یهودا و کتبی گفتیم که مسیحیان امروز به آن‌ها معتقدند، و اثبات نمودیم که تک‌تک آن بخش‌ها سندیت داشته و بر طبق عهدین پذیرفتنی می‌باشند؛ اما در ارتباط با این بخش هم چنانکه از عنوانش پیداست، قصد داریم تا نمونه‌ای دیگر از قرائن تطابق انجیل یهودا با نصوص عهدین را ذکر نماییم.

در انجیل یهودا آمده است:

«و آن‌ها به یهودا نزدیک شدند و به او گفتند: اینجا چه‌کار می‌کنی؟ شما شاگرد عیسی مسیح هستی، و همان‌طوری که از او خواستند به آن‌ها جواب داد و مقداری پول دریافت کرد و او را به آن‌ها تسلیم کرد».

که‌ این قسمت از انجیل یهودا نیز شبیه به روایتی است که منسوب به متی می‌باشد؛ در (متی 26: 14 - 15) آمده است:

(۱۴ آنگاه یکی از آن دوازده که به یهودای اسخریوطی مسمی بود، نزد رؤسای کهنه رفته، ۱۵ گفت: «مرا چند خواهید داد تا او را به شما تسلیم کنم؟» ایشان سی پاره نقره با وی قراردادند).

نتیجه آن است که بخش‌هایی که احمدالحسن از انجیل یهودا، به آن‌ها احتجاج کرده است نه‌تنها متعارض با تورات و اناجیلی که مسیحیان به آن‌ها معتقدند، نیست بلکه مطابق با آن نیز می‌باشد.

 

 
 ادله دعوت سید احمد الحسن برای مسیحیان https://goo.gl/PFPbpc
 پاسخ به شبهات مسیحیان https://goo.gl/bQ4r3r

 تهیه شده توسط کارگروه علمی ادله مسیحیت تحت اشراف موسسه وارثین ملکوت

ادامه مطلب...

انجیل یهودا - قسمت چهارم

انجیل یهودا - قسمت چهارم

ایستگاه سوم: پادشاهی یهودا در زمان‌های آخر

در دو بخش پیشین به 2 قسمت از انجیل یهودا پرداختیم که احمدالحسن به آن‌ها احتجاج نموده بود و تطابق و صحت درستی آن دو قسمت را بر طبق کتبی که مسیحیان امروزی به آن‌ها معتقدند اثبات نمودیم؛ در این بخش قسمت دیگری را بررسی خواهیم نمود و آن در ارتباط با پادشاهی یهودا می‌باشد.

بر طبق (انجیل یهودا، رؤیای سوم) عیسی به یهودا می‌گوید: «لیکن تو برای فرمانروایی بر آنان بازخواهی گشت»؛ این سخن عیسی نشان از حاکمیتی است که یهودا در آینده خواهد داشت. یهودایی که به صلیب کشیده شد و کشته شد و در حضور پیلاطس قرار گرفت و مردم به جهت جسد مادی‌اش که مانند جسد عیسی بود، گمان بردند که وی همان عیسی مسیح است و دقت نمایید که‌ این مصلوب بر طبق (یوحنا 18: 36) که انجیلی است که موردقبول مسیحیان است، چه عباراتی را خطاب به پیلاطس بیان می‌نماید: عیسی (شبیه عیسی) جواب داد که «پادشاهی من از این جهان نیست. اگر پادشاهی من از این جهان می‌بود، خدام من جنگ می‌کردند تا به یهود تسلیم نشوم. لیکن اکنون پادشاهی من از این جهان نیست».

یهودا می‌دانست که پادشاهی او مربوط به زمان‌های بعد است، چراکه او مژده پادشاهی خویش را پیش از آنکه نزد پیلاطس رود، از زبان عیسی شنیده بود پس درنهایت می‌بینیم که‌ این نص در انجیل یهودا نیز مطابق با انجیلی می‌باشد که مسیحیان به آن اعتقاددارند و آن‌همان قضیۀ پادشاهی مصلوب در زمان‌های آخر است.

 

 
 ادله دعوت سید احمد الحسن برای مسیحیان https://goo.gl/PFPbpc
 پاسخ به شبهات مسیحیان https://goo.gl/bQ4r3r

 تهیه شده توسط کارگروه علمی ادله مسیحیت تحت اشراف موسسه وارثین ملکوت

ادامه مطلب...

انجیل یهودا - قسمت سوم

انجیل یهودا - قسمت سوم

ایستگاه دوم: ذریه داشتن یهودا

در دومین قسمت از قسمت‌هایی که برای شما تهیه‌شده است، قصد داریم تا سندیت بخش دیگری ازآنچه که احمدالحسن از انجیل یهودا احتجاج کرده است را اثبات نماییم.

در انجیل یهودا سیزدهمین روح که خدا به‌واسطه دعای عیسی لباسی جسمانی به او پوشانید ، در مکالمه با عیسی از نسلش سخن به میان آورد: «و یهودا گفت: ای سرورم آیا ممکن است که نسل من تحت سلطه حکام قرار گیرد؟» پس بر طبق این مکالمه او دارای نسل می‌باشد.

ما می‌توانیم سندیت این بخش را همچون قسمت پیشین اثبات نماییم اما این بار بر طبق عهد قدیم آن را اثبات خواهیم نمود. اگر به (اشعیا 53: 8 - 10) رجوع نماییم، درخواهیم‌یافت که مصلوب دارای ذریه می‌باشد:

(8 با محاکمه‌ای ظالمانه برده شد؛ چه کسی از نسل او سخن تواند گفت، زیرا او از زمین زندگان منقطع شد، و به سبب نافرمانی قوم من مضروب گردید؟ 9 گرچه هیچ خشونت نورزید، و فریبی در دهانش نبود، قبرش را با شریران تعیین کردند، و پس از مرگش، با دولتمندان. 10 اما خواست خدا این بود که او را لِه کرده، به دردها مبتلا سازد. چون جان خود را قربانی گناه ساخت، نسل خود را خواهد دید و عمرش دراز خواهد شد، و ارادۀ خدا به دست وی به انجام خواهد رسید).

(در متن بالا در ترجمه (اشعیا 53: 8 - 10) از ترجمه معروف «هزاره نو» که مورد تأیید جامعه مسیحیت می‌باشد، استفاده‌شده است و به‌طور استنثنا دلیل به‌کارگیری این ترجمه در این آیات روان بودن آن نسبت به «ترجمه قدیم» در آیه 8 می‌باشد، اما همچون ترجمه قدیم دارای یک اشکال می‌باشد و اشکال آن برمی‌گردد به‌ آیه 10 که در آن باید به‌جای جمله (نسل خود را خواهد دید)، جمله (نسل را خواهد دید) بیاید و در حقیقت ضمیر (او) به‌صورت اضافی آمده است چنانکه با رجوع به متن عبری مشخص خواهد شد: (יראה זרע). هرچند در آیه 8 مشخص‌شده است که منظور نسل وی می‌باشد؛ اما به‌هرحال رعایت امانت بسیار مهم می‌باشد و مترجمین می‌توانستند آن را در پرانتز قرار دهند).

بنابراین ذکر این مورد در انجیل یهودا و همچنین انطباق آن بر آیات کتاب اشعیا که مسیحیان به آن معتقدند، تأییدکننده سندیت این بخش از انجیل یهودا می‌باشد که احمدالحسن به آن احتجاج نموده است.

همچنین در بخش‌های (روشنگری از قضیه بره) اثبات شد که (بره) سیزدهمین شخصیت از آن 24 شیخ در مکاشفه یوحنا (باب‌های 4 و 5) می‌باشد که آن‌ها مجموعاً خلفای الهی در وصیت حضرت محمد می‌باشند و بنابراین 11 شخصیت دیگر از فرزندان او وجود خواهند داشت هم چنانکه در وصیت حضرت محمد به آن اشاره‌شده است.

 بنابراین ما با آیات و حقایقی روبرو هستیم که همچون تاروپود به یکدیگر گره‌خورده‌اند تا درنهایت مفهومی بی‌نقص را ارائه می‌نمایند که تا پیش از بازنمودن معانی آن توسط احمدالحسن در فهمش سرگردان بودیم.

 

 
 ادله دعوت سید احمد الحسن برای مسیحیان https://goo.gl/PFPbpc
 پاسخ به شبهات مسیحیان https://goo.gl/bQ4r3r

 تهیه شده توسط کارگروه علمی ادله مسیحیت تحت اشراف موسسه وارثین ملکوت

ادامه مطلب...

انجیل یهودا - قسمت دوم

انجیل یهودا - قسمت دوم

ایستگاه اول: قربانی شدن یهودا به‌جای عیسی

در این بخش قصد داریم تا به سراغ قضیۀ قربانی شدن شخص یهودا به‌جای عیسای مسیح رویم که در انجیل یهودا به آن اشاره‌شده است؛ در انجیل یهودا از قول عیسی به یهودا (نه آن اسخریوطی) آمده است:

«لیکن تو برتر از همه آن‌ها خواهی بود زیرا تو قربانی خواهی کرد آن انسانی که مرا پوشیده».

در سخن عیسی که خطاب به یهودا بیان گردیده است: انسانی که عیسی را پوشیده است، اشاره به جسدی دارد که شبیه عیسی بوده است و روح یهودا در آن قرارگرفته است. یعنی همان سیزدهمین روح که عیسی او را به‌ این وصف خطاب می‌کند و قربانی کردن آن جسد توسط یهودا اشاره دارد به قضیۀ مصلوب شدن، که در جریان آن جسدی که شبیه به عیسی بوده است و روح یهودا در آن قرارگرفته است قربانی می‌شود.

مفهوم کلی این بخش: یهودا که سیزدهمین روح می‌باشد جسدی را به قربانگاه می‌برد که ازنظر شباهت جسمانی شبیه به عیسی می‌باشد و آن جسد درواقع حامل روح یهودا می‌باشد.

اثبات آنکه‌ این بخش از انجیل یهودا مطابق است با اناجیلی که مسیحیان امروز به آن معتقدند: پیشتر مشخص گردید که عیسی در دعا طلب می‌نماید تا قضیه مصلوب شدن از وی برداشته شود. پس دعای عیسی بدون هیچ تردیدی مستجاب گردید و این بخش در انجیل یهودا موافق آن بخشی‌ست که پیشتر در آن از طریق اناجیل اثبات نمودیم که دعای عیسی مستجاب گردیده بود. پس نه‌تنها هیچ تعارضی بین این بخش با آن بخش‌های اناجیلی که مسیحیان به آن معتقدند، وجود ندارد بلکه تأییدکننده و منطبق بر آن اناجیل نیز می‌باشد در حقیقت مشخص شد که عیسی نیاز به‌ این داشت که شخصی شبیه به وی و باهمان صورت و شکل وجود داشته باشد تا آن‌ها به‌جای عیسای مسیح او را به صلیب کشیده و قربانی نمایند و یهودا به امر خدا برای تحقق دعای عیسای مسیح آمد.

نکته دیگر آن است که در انجیل یهودا، یهودا خطاب به عیسی گفت:

«من چه خیری را حاصل کردم؟ زیرا که تو مرا از آن نسل دور ساختی» و عیسی در جواب به او گفت: «تو سیزدهمین خواهی بود و در آینده از نسل‌های دیگر ملعون خواهی بود، لیکن تو برای فرمانروایی بر آنان باز‌خواهی گشت» و این حیات و زندگی دوباره وی بر روی زمین در سخن عیسای مسیح، ما را یاد آن قسمت از سخنش دریکی از اناجیلی می‌اندازد که مسیحیان امروزی به آن معتقد می‌باشند؛ در (متی 16: 25) آمده است: «زیرا هر کس بخواهد جان خود را برهاند، آن را هلاک سازد؛ اما هر که جان خود را به خاطر من هلاک کند، آن را دریابد».

 
 
 ادله دعوت سید احمد الحسن برای مسیحیان https://goo.gl/PFPbpc
 پاسخ به شبهات مسیحیان https://goo.gl/bQ4r3r

 تهیه شده توسط کارگروه علمی ادله مسیحیت تحت اشراف موسسه وارثین ملکوت

ادامه مطلب...

امام احمدالحسن (ع) فرمودند:

«ای مردم، علمای گمراه و پیروان‌شان شما را فریب ندهند. بخوانید، جستجو کنید، دقت کـنید و بـیاموزید و خود ، حقيقت را بـيابـيد و بر كس دیگری توکل نکـنید تا برای آخرت شما تصمیم‌گیری کند زیرا که فردا پشیـمان خواهید شد و فردا پشیمانی را سودی نخواهد داشت». خطبه پنجم محرم ۱۳۸۹ هـ.ش.سايت مهديون , سايت انصار امام مهدي , سايت رسمي فارسي انصار امام مهدي , سايت سيد احمدالحسن , سايت يماني , نقد يماني , يماني کيست , نقد احمدالحسن , ادله احمدالحسن , راه شناخت يماني , راه شناخت يماني چيست , يمن و آخرالزمان , سيد يماني , سيد احمد الحسن يماني , عکس سيد يماني , يماني ظهور کرد , نشانه هاي سيد يماني , سيد احمدالحسن,يماني , يماني موعود , مهدي اول , احمدالحسن , احمد الحسن , طالع مشرقي , خراساني , پرچم هاي خراسان , طالقان , انصار طالقان , علائم ظهور , امام احمدالحسن , احمد, خسف بيداء , خسف بيدا , شبيه عيسي , مصلوب , ملک عبدالله , سفياني , دجال اکبر , شام , يمن , انا يماني , سوريه , ايران , عراق , بصره , دجال بصره , حيدر مشتت , دجله بصره , قائم , امام زمان , مهدي , مهديون , سيد احمد الحسن يماني , سيد يماني کيست , احمد الحسن کيست , سيد يماني در عراق , يماني موعود , کشته شدن نفس زکيه چيست , خروج يماني , ظهور يماني , سايت سيد احمد الحسن يماني , عکس احمد الحسن يماني , فرقه يماني در ايران , فرقه يماني , فرقه يماني چيست , احمد الحسن يماني کيست ؟ , رائفي پور احمد الحسن , عکس احمد الحسن يماني , مسيح , دين مسيح , عيسي مسيح کيست , صليب مسيح , صليب کشيدن , صليب مسيحيت , عکس هاي صليب , صليب نشانه چيست , قوانين دين مسيحيت , احکام دين مسيحيت , مسيحيت در ايران , آشنايي با دين مسيحيت , کتاب مقدس , انجيل , تورات , حواريون , مريم , مريم مقدس , تنخ , نظريه تکامل انسان , نظريه تکامل داروين چيست , نظريه تکامل داروين pdf , رد نظريه تکامل , نظريه تکامل داروين به زبان ساده , نظريه داروين تکامل انسان , نظريه تکامل و انسان , فيلم تکامل , داوکينز , هاوکينگ , خداناباوران مشهور , دلايل خداناباوران , خداناباوران , آتئيست , منکر وجود خدا در جدول ,دانشمندان خدا باور , آتئيست و آگنوستيک , نقد آتئيست , کانال آتئيست ها در تلگرام , آتئيست تلگرام , آتئيست کيست , نماد آتئيست , ستاره شش پر , ستاره پنج پر , ستاره حضرت سليمان , ستاره داوود در اسلام , طلسم ستاره داوود , قانون معرفت حجت , راه شناخت حجت هاي الهي , راه شناخت امام , قيامت , عذاب , آخرالزمان , نشانه هاي آخر الزمان , نشانه هاي آخرالزمان در تهران , آخرالزمان+پيشگويي , اخر الزمان رائفي پور , آخرالزمان و داعش , نشانه هاي آخرالزمان در قرآن , صاحب الزمان , حجت بن الحسن , آيا امام زمان داراي زن و فرزند هستند , فرزندان امام زمان , 12 مهدي , وصيت پيامبر , وصيت پيامبر دوازده مهدي , متن وصيت پيامبر , وصيت پيامبر به امام علي , وصيت نامه پيامبر , وصيت نامه حضرت محمد , شب وفات پيامبر , حديث وصيت , حديث ثقلين , امام احمد , احمدالحسن , دلايل سيد احمد الحسن براي شيعه ,الحاد , ادله دعوت يماني , روياي صادقه , مکتب نجف اشرف , کتاب توهم الحاد , کتاب توهم بي خدايي , کتاب عقائد الاسلام , کتب سيد احمدالحسن , آيه اکمال الدين , تدريس آيه اکمال الدين , پالتاک , فيس بوک امام احمدالحسن , فيسبوک امام احمد الحسن , خطبه هاي امام احمدالحسن , ادله دعوت براي سني ها , دانلود کتب ترجمه احمدالحسن , کتب سيد احمد الحسن , دعوت سيد احمد الحسن , پيام هاي فيس بوک سيد احمد الحسن , منابع رسمي دعوت يماني , دعوت يماني , يماني کيست , نقد الحاد , محمد نبي در عهدين , هفته نامه زمان ظهور , سايت هفته نامه زمان ظهور , موسسه وارثين ملکوت , وبسايت انگليسي انصار امام مهدي , وبسايت فارسي انصار امام مهدي , تالار گفتگو انصار امام مهدي , علماي غير عامل , فقهاي آخرالزمان , گوساله سامري , اهل تسنن , انصار امام مهدي , 10313 , 313 , دوازده مهديين , احمد الحسني , احمد الحسن اليماني , احمد الحسن يماني سايت , احمد الحسن يماني کيست؟ , سيد احمد الحسن يماني ع , سيد حسن حمامي , شيخ ناظم عقيلي , دکتر علاء سالم , دعوت مبارک يماني , راه شناخت يماني , يماني از يمن , يماني از کجا خروج مي کند , انصار الله , انصار امام مهدي , انصار امام احمد اليماني , انصار امام المهدي , سيد يماني , سيد يماني ظهور کرد , سيد يماني کيست , روايات آخرالزمان , روايات خمس , روايات ظهور , روايات يماني , روايات درباره يماني , روايات خروج يماني , روايات قيام يماني , حديث وصيت , مهديون , مهديون شاهد , مهديون چه کساني هستند , حديث 12 مهدي , 12 مهدي , احمديم احمدي , عکس يماني , تصاوير يماني , عکس سيد يماني , عکس احمد الحسن يماني , صاحب پرچم هدايت , جريان مدعي يماني ,تصاوير دروغين منتسب به سيد احمد الحسن يماني ,پسر انسان در کتاب مقدس , پسر انسان در انجيل , پسر انسان کيست, صليب شکسته , يماني , احمد الحسن , کتاب توهم بي خدايي , کتاب توهم الحاد , کتاب عقائد الاسلام , کتاب گوساله , کتاب همگام با بنده صالح , کتاب همگام با عبد صالح , کتاب وصيت مقدس , کتاب وصيت مقدس نوشتار بازدارنده از گمراهي , کتاب توحيد , کتاب وصي در تورات, انجيل و قرآن , کتاب چشم اندازي هاي از قوم سومر و آکد , سومر و آکد , سومر , کتاب تفسير آيه اي از سوره يونس , تفسير سوره يونس , کتاب سرگرداني , کتاب راه به سوي خدا , کتاب شرايع الاسلام , کتاب شرائع الاسلام , کتاب رجعت , کتاب رجعت سومين روز از روزهاي بزرگ خدا , رساله اي در فقه خمس , کتب سيد احمد الحسن , دانلود کتاب هاي سيد احمد الحسن , کتاب سيد احمد الحسن , علم سيد احمد الحسن , علوم سيد احمد الحسن , کتب روايي , سفر حضرت موسي به مجمع البحرين , کتاب روشنگري هايي از دعوت فرستادگان , کتاب روشنگري از دعوت فرستادگان , نامه هدايت , ادله مسيحيان , کتاب پاسخ هاي روشنگرانه , جواب المنير , نصيحتي براي طلبه هاي حوزه هاي علميه , نصيحتي براي طلاب حوزه هاي علميه , کتاب جهاد درب بهشت , جهاد , جهاد اکبر , کتاب متشابهات , دانلود کتاب متشابهات , بيان حق و سداد از طريق علم اعداد , علم اعداد , کتاب سيزدهمين حواري , کتاب حواري سيزده , حواريون , کتاب حاکميت الله نه حاکميت مردم , حاکميت الله , دموکراسي , کتاب گزيده اي از تفسير سوره فاتحه , سوره فاتحه , تفسير سوره فاتحه , پاسخ هاي فقهي , کتاب طهارت , دانلود کتب يماني , دانلود کتب سيد احمد الحسن , کتب انصار امام مهدي , دلايل عام دعوت , علم سيد احمد الحسن , دانلود کتب انصار سيد احمد الحسن , دانلود کتب انصار امام مهدي , سايت انصار امام مهدي , انصار , علاء سالم ,رسالتي در يگانگي شخصيت مهدي اول, قائم و يماني , گفتگوي داستاني درباره‌ي دعوت مبارک يماني , رسالتي آشکار , کتاب دليل ادله , شيخ ناظم عقيلي , وصي در کتاب , کتاب برهان مبين , ابن تمام , يماني کيست , ملاقات با امام مهدي , کتاب وصيت و وصي احمد الحسن عليه السلام ,پژوهشي در شخصيت يماني , کتاب يماني موعود حجت الله , شيخ حيدر زيادي , علامات زمان ظهور , يماني امام مهدي , کتاب ضرورت وجود زمينه ساز , بشار الفيصلي , سفياني به آستانه‌ي درب‌ها رسيده پس يماني کجاست؟ , شيخ عادل سعيدي , اخبار طاهرين در مورد مهدي و مهديين (ع) , روايات مهديين , دلايل اثبات ذريه‎ي امام مهدي , رسالتي در مورد روايت اصبغ بن نُباته  , چهل حديث در مورد مهديين و ذريه قائم , کتاب چهل حديث , کتاب مهديين دوازده‌گانه فرزندان امام مهدي  , کتاب در پيشگاه صيحه , زکي انصاري , خواب , ارکان رويا , کتاب کرامات و غيبيات , انصار سيد احمد الحسن , کتاب رؤيا در مفهوم اهل بيت  , استاد ضياء زيدي , رؤياي صادقه , بازگو کردن رؤيا ,کتاب شيعيان در معرض آزمايش , دکتر عبدالرزاق ديراوي , کتاب خوش آمدي اي فرزند فاطمه  , کتاب شکست منتظران , کتاب مجتمع ما بين تکبر و نفاق , کتاب بلکه هدايت شويد , شيخ ناظم عقيلي , فقهاي آخر الزمان , کتاب فرمان‌روايي امروز از آنِ کيست , کتاب همانا که تأويلش فرا رسيد , متشابهات , حق اين‌گونه شناخته مي‌شود نه با شبهات , شيخ عبد العالي منصوري , احمد الحسن , احمد موعود- پيوند دهنده‌ي رسالت‌هاي آسماني و کشتي نجات برگزيدگان , دکتر علاء سالم , کتاب احمد موعود , شبيه عيسي و مصلوب کيست؟ , شبيه عيسي , شبيه عيسي عليه السلام , روزگار رهائي (روز بزرگ و وحشتناک خدا) , کتاب روزگار رهايي , استاد عادل سعيدي , کتاب مسيح راز خداوند , شيخ صادق محمدي , کتاب يحياي عصر , کتاب مهدي ولي الله , دعوت يماني , يماني , سيد يماني , سيد احمد الحسن , مهديين , دانلود کتاب غيبت طوسي , کتاب الغيبه طوسي , کتاب غيبت نعماني , کتاب اصول کافي , کتاب ملاحم و فتن , کتاب بشارت الاسلام , کتاب کمال الدين , دانلود کتاب مقدس , عهد عتيق , کتاب مقدس , تورات , دانلود کتاب تورات , عهد جديد , انجيل , اناجيل اربعه , دانلود کتاب انجيل , سفر پيدايش , کتاب پيدايش , کتاب خروج , کتاب تثنيه , کتاب اشعيا , کتاب داوود , کتاب مزامير , کتاب ارميا , کتاب دانيال , کتاب حبقوق , انجيل متي , انجيل يوحنا , انجيل مرقس , انجيل لوقا , انجيل برنابا , انجيل يهودا , کتاب روميان , دانلود کتب مسيحيان , دانلود کتب يهوديان , رساله يهودا , يهودا , مکاشفه يوحنا , يوحنا لاهوتي , شمعون , پطرس , نظریه فرگشت , نظریه تکامل , تطور , تکامل , فرگشت ,چارلز داروین , داوکینز , خداناباوران , توهم بی خدایی , کتاب توهم بی خدایی , ادله سید احمدالحسن برای خداناباوران , خدا , دلایل وجود خدا , برهان نظم , اثرات خدا , آتئیست , ادله امام احمد الحسن , یمانی , قیام گر مشرق , مهدی اول , عصمت یمانی , یمانی از یمن , یمن , راه شناخت یمانی چیست , راه شناخت یمانی , قانون شناخت خلفای الهی , قانون معرفت حجت , دعوت به حاکمیت خدا , رویای صادقه , استخاره , سید احمد الحسن یمانی , سید یمانی , وصی سیزدهم , مهدیین , فرزندان امام مهدی , وصیت مقدس رسول الله , مهدیین , مهدیین در قرآن , نام احمد در روایات , صاحب الامر , کتاب عقائد الاسلام , یمانی کیست  , مهدی آخرالزمان , مهدی در قرآن , خلیفة الله مهدی , امام مهدی , علائم قیام , وقت ظهور امام مهدی , حجیت رویا , راههای شناخت خلیفة الله , علم مهدی , بزرگان ادیان الهی , کتاب وصیت مقدس , سیرت سید احمد الحسن , یهودیان , مسیحیان , آیات کتاب مقدس , عیسی مسیح , یحیی , یحیا , فرستادگان الهی , پسر نرینه , پسر انسان , منجی از بصره , تسلی دهنده , غلام امین , یحیی نبی , اشعیا نبی , احمد الحسن , حجت های الهی , نامه هدایت , پاسخ های روشنگرانه , سیزدهمین حواری , حواری سیزده , توهم الحاد , جایگاه معجزه در کتاب مقدس , محمد نبی , بشارت اشعیا , وصی در تورات , سیره دعوت سید احمد الحسن , وصیت شب وفات پیامبر , شجره سید احمد الحسن , نسب سید احمد الحسن , بصره , امام مهدی , صدام طاغوت , طلاب حوزه , صدام ملعون , انصار امام مهدی , یمانی , نسب امام احمد الحسن, نسب سید احمد الحسن , یمانی موعود , سید یمانی , سید احمد الحسن یمانی , وبسایت رسمی مکتب نجف اشرف , وبسایت رسمی انصار امام مهدی , وبسایت رسمی فارسی انصار امام مهدی , وبسایت موسسه وارثین ملکوت , صفحه فیس بوک مکتب نجف