wrapper

آخرین اخبار

ادله دعوت برای مسیحیان

ادله دعوت برای مسیحیان (154)

تا اینجا چه آموختیم؟

تا اینجا چه آموختیم؟

در مباحثی که در بخش‌های پیشین گذشت باب دوازده مکاشفه یوحنا بررسی شد و نظر مفسرین مسیحی که حاوی چندین دیدگاه مختلف می‌باشد، در برخی بخش‌ها توسط احمدالحسن و در بخش‌های دیگر با الهام از نکاتی که بیان نمودند به‌طور علمی و دقیق رد شد و آموختیم که تفسیر (زن) در باب دوازده به «اسراییل» یا «کلیسا» و یا «مریم مقدس» اشتباه می‌باشد و منظور از (پسر نرینه) نه «عیسای مسیح» و نه «ایمان‌داران مسیحی» می‌باشند.

سپس سخن احمدالحسن در تبیین (زن) و (آفتاب) و (ماه) و (دوازده ستاره) و (پسر نرینه) را مرور نمودیم و ایشان بیان نمودند که زن دریکی از وجه‌ها به «مادر امام مهدی» اشاره دارد و آفتاب اشاره به «حضرت محمد» دارد و ماه به «حضرت علی» اشاره دارد و دوازده ستاره همان «حضرت فاطمه و یازده فرزندش» می‌باشند و آن‌ها 14 شخصیت می‌باشند و پسر نرینه اشاره به «مهدی اول» دارد که بعدازآنان می‌آید و او همان بره‌ای‌ست که هفت شاخ و هفت چشم دارد (14= 7+7) و آن‌ها به تفسیر احمدالحسن به 14 معصوم اشاره دارند و احمدالحسن در تبیین وجه دیگر فرمودند که برای زن وجه دیگری نیز می‌باشد و آن «حضرت فاطمه» می‌باشد و آفتاب و ماه و دوازده ستاره اشاره دارد به «حضرت محمد و حضرت خدیجه و دوازده امام» و پسر نرینه که محور رؤیا می‌باشد همان مهدی اول است.

و سپس بعد از تبیین احمدالحسن، به اشکالات احتمالی که ممکن است برخی مدعی آن شوند پرداختیم و ثابت نمودیم که پسر نرینه همان مهدی اول و بره می‌باشد و همچنین در پاسخ به کسانی که ممکن است مدعی شوند که چگونه احمدالحسن اشاره به دوجه می‌نماید، از طریق کتاب مقدس ثابت نمودیم که‌ آیات می‌توانند چندین وجه را حمل نمایند، با اتمام این مبحث، وارد مباحث دیگری خواهیم شد.

 
 ادله دعوت سید احمد الحسن برای مسیحیان https://goo.gl/PFPbpc
 پاسخ به شبهات مسیحیان https://goo.gl/bQ4r3r

 تهیه شده توسط کارگروه علمی ادله مسیحیت تحت اشراف موسسه وارثین ملکوت

ادامه مطلب...

مکاشفه یوحنا باب دوازدهم، قسمت ششم

مکاشفه یوحنا باب دوازدهم، قسمت ششم

در ادامه جواب به سؤالات یا شبهات احتمالی که ممکن است در ارتباط با تفسیر احمدالحسن حول آیات باب دوازده از کتاب مکاشفه یوحنا بیان شود، به پاسخ یکی دیگر از سؤالات یا شبهات احتمالی خواهیم پرداخت و آن سؤال این است که: چگونه احمدالحسن دو وجه از تفسیر را برای شخصیت زن و سایر شخصیت‌های دیگر ارائه داده‌اند؟! چگونه چنین چیزی ممکن است؟!

پاسخ:

در (هوشع 11: 1) آمده است:

(هنگامی‌که اسراییل طفل بود، او را دوست داشتم و پسر خود را از مصر خواندم).

و در (خروج 4: 22) خدا اسراییل را پسر خود و نخست زاده خود معرفی می‌نماید هم‌چنین، آیات باب یازده هوشع به قضیه قوم اسراییل و خروج بنی‌اسراییل از مصر به سمت سرزمین مقدس اشاره دارد و انجیل متی با استناد به‌ آیه هوشع 11: 1، قضیه خروج عیسی و مریم و یوسف نجار به سمت مصر را تمام‌کننده ‌این نبوت می‌داند (متی 2: 14- 15) پس به هر صورت این آیه دوجه را حمل می‌نماید.

ویلیام مک‌دونالد، مفسر برجسته مسیحی در ارتباط با این قضیه اشاره می‌نماید:

(خدا به‌واسطه هوشع نبی گفت: پسر خود را از مصر خواندم (هوش 11: 1) در موقعیت اصلی این به نجات اسراییلیان از مصر در زمان خروج اشاره داشت. اما آن بیان قابلیت دو معنی را دارد).([1])

پس باوجود آیاتی که چند وجه را با خود حمل می‌نمایند، چگونه می‌توان بر احمدالحسن ایراد وارد کنیم جز اینکه با این ایراد، ایمان خود را به کتاب مقدس نقض می‌نماییم.

 


[1] - تفسیر کتاب مقدس برای ایمانداران، صفحه 1208/ https://goo.gl/Vj2QKQ

 

 
 ادله دعوت سید احمد الحسن برای مسیحیان https://goo.gl/PFPbpc
 پاسخ به شبهات مسیحیان https://goo.gl/bQ4r3r

 تهیه شده توسط کارگروه علمی ادله مسیحیت تحت اشراف موسسه وارثین ملکوت

 

ادامه مطلب...

مکاشفه یوحنا باب دوازدهم؛ قسمت پنجم

مکاشفه یوحنا باب دوازدهم؛ قسمت پنجم

با توجه به آنچه پیشتر ارائه شد، سعی خواهیم نمود تا جواب‌هایی را به شبهات احتمالی کسانی که می‌خواهند به تفسیر احمدالحسن در ارتباط با مکاشفه باب 12 ایراد وارد نمایند، ارائه نماییم؛ پس آن را به چند بخش تقسیم خواهیم نمود:

1: اگر شخصی با توجه به آنچه که در مکاشفه باب 12 آمده است مدعی شود که اگر (پسر نرینه) از آن (زن: نرجس خاتون) متولد شود پس امام دوازدهم فرزند مستقیم آن زن است! پس شما چگونه می‌گویید که مهدی اول فرزند آن زن می‌باشد درحالی‌که او مستقیماً فرزند آن زن نمی‌باشد؟!

 در جواب به او خواهیم گفت:

اولاً: (پسر نرینه) همان (بره) می‌باشد چنانکه در (مکاشفه یوحنا باب 12/ قسمت سوم) اثبات نمودیم و (بره) نمی‌تواند امام دوازدهم باشد چنانکه آن را در (روشنگری دوم از قضیه بره) با دلایل مختلف تشریح نمودیم.

دوما: برای مثال وقتی در کتاب مقدس بیان می‌شود بنی (فرزندان) اسراییل (یعقوب)، لزوماً بدین معنی نیست که آن قوم فرزندانِ مستقیم اسراییل (یعقوب) هستند، بلکه منظور این است که از نسل او می‌باشند. پس معادله همان معادله است و در مورد آن زن و پسر نرینه نیز بدین ترتیب خواهد بود.

 
 ادله دعوت سید احمد الحسن برای مسیحیان https://goo.gl/PFPbpc
 پاسخ به شبهات مسیحیان https://goo.gl/bQ4r3r

 تهیه شده توسط کارگروه علمی ادله مسیحیت تحت اشراف موسسه وارثین ملکوت

ادامه مطلب...

مکاشفه یوحنا باب دوازدهم؛ قسمت پنجم

مکاشفه یوحنا باب دوازدهم؛ قسمت پنجم

با توجه به آنچه پیشتر ارائه شد، سعی خواهیم نمود تا جواب‌هایی را به شبهات احتمالی کسانی که می‌خواهند به تفسیر احمدالحسن در ارتباط با مکاشفه باب 12 ایراد وارد نمایند، ارائه نماییم؛ پس آن را به چند بخش تقسیم خواهیم نمود:

1: اگر شخصی با توجه به آنچه که در مکاشفه باب 12 آمده است مدعی شود که اگر (پسر نرینه) از آن (زن: نرجس خاتون) متولد شود پس امام دوازدهم فرزند مستقیم آن زن است! پس شما چگونه می‌گویید که مهدی اول فرزند آن زن می‌باشد درحالی‌که او مستقیماً فرزند آن زن نمی‌باشد؟!

 در جواب به او خواهیم گفت:

اولاً: (پسر نرینه) همان (بره) می‌باشد چنانکه در (مکاشفه یوحنا باب 12/ قسمت سوم) اثبات نمودیم و (بره) نمی‌تواند امام دوازدهم باشد چنانکه آن را در (روشنگری دوم از قضیه بره) با دلایل مختلف تشریح نمودیم.

دوما: برای مثال وقتی در کتاب مقدس بیان می‌شود بنی (فرزندان) اسراییل (یعقوب)، لزوماً بدین معنی نیست که آن قوم فرزندانِ مستقیم اسراییل (یعقوب) هستند، بلکه منظور این است که از نسل او می‌باشند. پس معادله همان معادله است و در مورد آن زن و پسر نرینه نیز بدین ترتیب خواهد بود.

 
 ادله دعوت سید احمد الحسن برای مسیحیان https://goo.gl/PFPbpc
 پاسخ به شبهات مسیحیان https://goo.gl/bQ4r3r

 تهیه شده توسط کارگروه علمی ادله مسیحیت تحت اشراف موسسه وارثین ملکوت

ادامه مطلب...

مکاشفه یوحنا باب دوازدهم قسمت چهارم

مکاشفه یوحنا باب دوازدهم قسمت چهارم

احمدالحسن در تبیین 15 شخصیت اصلی در مکاشفه 12 فرمود:

(قبل از بیان کردن معنی متن رؤیا باید توجه کرد که رؤیاها کلمات خدا هستند و درنهایت رؤیا مانند قرآن و تورات و انجیل است و از حیث تجدید شدن و انطباق آن بر مصادیق زیاد در زمان‌های مختلف همانند جریان خورشید و ماه در احوال ما جریان دارد، و از حیث این‌که وجود رمزی دارد و برای آن معانی متعددی است، پس خورشید و ماه در رؤیا ممکن است که رسول وصی باشد، یا پدر و مادر جسمانی، یا پدر و مادر روحی باشند.

و همچنین گاهی اوقات ممکن است در رؤیا شخصی را ببینی و مقصود رؤیا خود او نیست، بلکه فقط اسم اوست؛ و گاهی اوقات شهری را در رؤیا می‌بینی و مقصود رؤیا خود آن شهر نیست بلکه شهری که در بعضی از صفات به آن شباهت دارد یا ممکن است منظور اسم آن باشد. پس رؤیاها کلمات خدا و گاهی اوقات همراه با رموزی و اشاره‌هایی و حکمت کامل الهی می‌آیند، همانند وحی و کلام انبیاء و کلام خدا در کتاب‌هایی که نازل کرده است.

هنگامی‌که‌ این‌ها روشن شد، می‌گوییم: همانا «زن» در رؤیای یوحنا در زمان معین به مادر امام مهدی اشاره می‌کند، و او لباسی پوشیده و به‌وسیلۀ خورشید و ماه و دوازده نفر احاطه‌شده است، یعنی: به‌وسیلۀ محمد و علی و فاطمه و ائمه از فرزندان فاطمه (س) تا امام مهدی یعنی چهارده تا، و فرزندی که در رؤیا به دنیا می‌آورد، او مهدی اول که در وصیت رسول‌الله محمد (ص) ذکرشده است می‌باشد، و تعداد پانزده نفرند همان‌طوری که در رؤیا آمده است؛ شیطان‌های انس و جن با نسل او می‌جنگند زیرا آن‌ها جانشینان خدا در زمین اویند.

اما از طرفی فرزند به‌طور مستقیم از او نیست، پس معنی این‌که او آبستن است و او را زاییده چیست؟! و جواب این است که: او پدرش را به دنیا آورده یا اصل و نسبی که او از آن منشاء گرفته است.

و باید به‌ این توجه کرد: همانا اگر برای زن در زمان دیگری مصداقی باشد، مانعی وجود ندارد. به اعتبار این‌که او همان بچه‌ای را که محور رؤیاست به دنیا آورده است، پس آن زن فاطمه (س) و آن پانزده تن: پدرش و مادرش و همسرش، و یازده تن ائمه از فرزندانش، و سری که در او قرار داده‌شده یا همان دوازدهمین مولود از فرزندانش که محور رؤیا می‌باشد).([1])

 


[1]- احمدالحسن، سیزدهمین حواری، صفحه 128 - 130.

 

 
 ادله دعوت سید احمد الحسن برای مسیحیان https://goo.gl/PFPbpc
 پاسخ به شبهات مسیحیان https://goo.gl/bQ4r3r

 تهیه شده توسط کارگروه علمی ادله مسیحیت تحت اشراف موسسه وارثین ملکوت

ادامه مطلب...

مکاشفه یوحنا باب دوازدهم، قسمت سوم

مکاشفه یوحنا باب دوازدهم، قسمت سوم

در قسمت پیشین احمدالحسن معروف‌ترین تفاسیر مسیحیان را حول معنی (زن) و (فرزند زن) در (مکاشفه 12) بیان و آن را با دلایل محکم رد نمود، همچنین ما قصد داریم تفاسیر دیگر مفسرین مسیحی را نیز آورده و بطلان آن را نشان دهیم، مفسرین مسیحی زن و پسر نرینه را به یکی از 4 شکل زیر تفسیر می‌نمایند و ما رد برخی از آن تفاسیر را مقابل آن بیان خواهیم نمود.

1: (زن: کلیسا/ پسر نرینه: عیسی): احمدالحسن این تفسیر را به‌صورت علمی و دقیق رد نمودند برای اطلاع از آن به مطلب پیشین رجوع نمایید.

2: (زن: کلیسا/ پسر نرینه: ایمان‌داران مسیحی): در رد آن دسته از مسیحیان که زن را به کلیسا تفسیر می‌نمایند و چاره‌ای نمی‌یابند جز اینکه پسر نرینه را ایمان‌داران مسیحی در نظرگیرند، خواهیم گفت که در مورد پسر نرینه در (مکاشفه 12: 5) آمده است: (همه امّت‌های زمین را به عصای آهنین حکمرانی خواهد کرد) و این از اوصاف بره است چنانچه ‌این وصف در (مکاشفه 19: 15) در ارتباط با بره اشاره‌شده است و ما در قسمت‌های پیشین اثبات نمودیم که بره درواقع مهدی اول (احمد) در وصیت حضرت محمد می‌باشد و نه عیسای مسیح و نه‌ ایمان‌داران مسیحی؛ پس بطلان این تفسیر نیز واضح می‌باشد.

3: (زن: مریم مقدس/ پسر نرینه: عیسی): این تفسیر نیز که موردعلاقه کلیسای کاتولیک می‌باشد، توسط احمدالحسن رد شد، برای اطلاع از آن به مبحث پیشین رجوع نمایید.

4: (زن: اسراییل/ پسر نرینه: عیسی): این تفسیر نیز طبق آنچه که احمدالحسن در رد دو تفسیر دیگر تشریح نمودند رد می‌شود؛ و علت اصلی رد تفسیر برخی مسیحیان مبنی بر اینکه زن اسراییل می‌باشد و 12 ستاره به اسباط اسراییل و خورشید و ماه به یعقوب و همسر وی اشاره دارد، بحث نبوتی بودن آیه می‌باشد چراکه در (مکاشفه 1: 1 - 3) و در (مکاشفه 22: 7 - 8) به‌وضوح اشاره‌شده است که‌ این اخبار پیشگویی‌هایی برای آینده می‌باشند و به‌عنوان‌مثال در باب آخر کتاب مکاشفه و در (مکاشفه 22: 10) آمده است:

(و مرا گفت: «کلام نبوت (προφητείας) این کتاب را مهر مکن زیرا که وقت نزدیک است»).

عبارت προφητείας در آیه 10 معادل نبوت و پیشگویی یا prophecy می‌باشد.

نتیجه: پس به هر صورت بطلان تفسیر مفسرین مسیحی اثبات می‌شود.

 
 ادله دعوت سید احمد الحسن برای مسیحیان https://goo.gl/PFPbpc
 پاسخ به شبهات مسیحیان https://goo.gl/bQ4r3r

 تهیه شده توسط کارگروه علمی ادله مسیحیت تحت اشراف موسسه وارثین ملکوت

 

ادامه مطلب...

مکاشفه یوحنا باب دوازده، بخش دوم

مکاشفه یوحنا باب دوازده، بخش دوم

احمدالحسن در رد تفسیر برخی مفسرین مسیحی در ارتباط با آیات باب 12 از کتاب مکاشفه یوحنا بیان نمودند:

(اولاً: تفسیر زن که او همان کلیسا بوده، همان‌گونه که مسیحیان به‌طوری عادی تفسیر می‌کنند، باطل بودنش آشکار است، پس چگونه آن‌ها تفسیر می‌کنند که پسرش عیسی (ع) است، درحالی‌که عیسی (ع) متولد و مبعوث شد و به آسمان عروج کرد قبل از این‌که کلیسا متولد شود و برای آن وجودی باشد!!

و این‌چنین برداشتی از تفسیر آن برای مریم (س) غیر صحیح است. و کسی جویای حقیقت باشد باید توجه کند که: اگر زن، مریم (س) باشد، پس پسرش چه کسی است؟ و دوازده ستاره و خورشید و ماه چه کسانی هستند؟ پس اگر آن‌ها گفتند که آن زن در رؤیا مریم (س) است، به پانزده شخصیت دیگری برای تفسیر رؤیا به‌صورت صحیح نیاز دارند).([1])

و همچنین فرمودند:

(و همچنین هنگامی‌که رؤیا حوادثی را بیان می‌کند، در حقیقت به‌طور عادی امور غیبی که در آینده به وقوع می‌پیوندند را بیان می‌کند، در غیر این صورت دیدن آنچه در دیروز روی‌داده تا آن را به مردم خبر دهیم معنی ندارد و در اصل ما می‌دانیم، و خبر کردن مردم نسبت به آن رویداد چه فایده‌ای خواهد داشت؟ و رؤیای یوحنا بعد از ولادت عیسی به‌وسیله مریم (س) در مدت‌زمان طولانی حاصل شد، بلکه حتی بعد از بعثت عیسی و بعد از اتمام رسالت او رفع است.

حال، رؤیای یوحنا از امر غیبی سخن خواهد گفت، و از امر تاریخی‌ای که حاصل‌شده و تمام‌شده است، نیست؛ همان‌طوری که بعضی‌ها این‌چنین تفسیر می‌کنند و می‌گویند: همانا آن زن مریم (س) است. آنچه تقدیم کردیم از اموری که روشن بوده و مسئله‌ی آن زن که همان مریم (س) باشد را نقض می‌کند).([2])


[1]- احمدالحسن، سیزدهمین حواری، صص 122 - 125.

[2]- احمدالحسن، سیزدهمین حواری، صص 126 و 128.

 
 ادله دعوت سید احمد الحسن برای مسیحیان https://goo.gl/PFPbpc
 پاسخ به شبهات مسیحیان https://goo.gl/bQ4r3r

 تهیه شده توسط کارگروه علمی ادله مسیحیت تحت اشراف موسسه وارثین ملکوت

ادامه مطلب...

مکاشفه یوحنا باب دوازده؛ قسمت اول

مکاشفه یوحنا باب دوازده؛ قسمت اول

بعد از آوردن روشنگری احمدالحسن در ارتباط باشخصیت‌های مهم آیات 4 و 5 و 14 و 19 و 21 در مکاشفه یوحنا، یعنی تخت‌نشین و 24 شیخ و رمز بره، به مبحث دیگری رجوع خواهیم نمود یعنی باب 12 از کتاب مکاشفه یوحنا:

(مکاشفه یوحنا 12: 1 – 7) (1 و علامتی عظیم در آسمان ظاهر شد: زنی که آفتاب را در بردارد و ماه زیر پای‌هایش و بر سرش تاجی از دوازده ستاره است، ۲ و آبستن بوده، از درد زه و عذاب زاییدن فریاد برمی‌آورد. ۳ و علامتی دیگر در آسمان پدید آمد که‌ اینک اژدهای بزرگ آتشگون که او را هفت‌سر و ده شاخ بود و بر سرهایش هفت افسر؛ 4 و دمش ثلث ستارگان آسمان را کشیده، آن‌ها را بر زمین ریخت. و اژدها پیش آن زن که می‌زایید بایستاد تا چون بزاید فرزند او را ببلعد. ۵ پس پسر نرینه‌ای را زایید که همه امّت‌های زمین را به عصای آهنین حکمرانی خواهد کرد؛ و فرزندش به نزد خدا و تخت او ربوده شد. ۶ و زن به بیابان فرار کرد که در آنجا مکانی برای وی از خدا مهیا شده است تا او را مدت هزار و دویست و شصت روز بپرورند. ۷ و در آسمان جنگ شد: میکائیل و فرشتگانش با اژدها جنگ کردند و اژدها و فرشتگانش جنگ کردند).

بر طبق آیات بالا، منظور از آن زن و آفتاب و ماه و 12 ستاره و پسر نرینه‌ای که از آن زن متولد می‌شود چه کسانی هستند؟!

 
 ادله دعوت سید احمد الحسن برای مسیحیان https://goo.gl/PFPbpc
 پاسخ به شبهات مسیحیان https://goo.gl/bQ4r3r

 تهیه شده توسط کارگروه علمی ادله مسیحیت تحت اشراف موسسه وارثین ملکوت

ادامه مطلب...

تا اینجا چه آموختیم؟

تا اینجا چه آموختیم؟

در بخش‌های پیشین با الهام از سخن احمدالحسن به‌صورت خلاصه‌وار به شخصیت تخت‌نشین و 24 شیخ در مکاشفه باب‌های 4 و 5 پرداختیم و مشخص شد که تخت‌نشین در حقیقت حضرت محمد می‌باشد و 24 شیخ (πρεσβυτέρους /پِرِسبوتِرُس) همان خلفای خدا در زمین می‌باشند که حضرت محمد در وصیت خود به آن‌ها اشاره‌کرده است.

همچنین با بررسی صفات بره مشخص می‌شود که او درواقع همان مهدی اول در وصیت حضرت محمد می‌باشد که نامش «احمد» است، و همچنین دلایلی را در رد تفسیر مسیحیان مبنی بر اینکه «بره»، عیسای مسیح می‌باشد، ارائه کردیم.

و باید عرض نماییم که یک مسیحی هرگز نمی‌تواند بر آنچه که احمدالحسن ارائه نموده است ایرادی وارد نماید، چراکه انجیلی که یک مسیحی به آن اعتقاد دارد دقیقاً با همین روش نصوصی که در عهد قدیم آمده است را بر عیسی تأویل می‌نماید.

برخی از نصوص در عهد قدیم تقریباً مبهم و پررمز و راز می‌باشند و به‌طور مثال چنانکه در یکی از بخش‌های پیشین ارائه شد، مشخص شد که یحیی چگونه خود را از طریق یک نص رمزی بر یهود اثبات نمود، پس اگر یک مسیحی اعتراضی به تفسیر احمدالحسن وارد نماید، قبل از آن لازم است تا قضیه یحیی و تأویل‌های انجیل بر نصوص عهد قدیم را برای خود یادآوری نماید تا از ایرادگیری‌های پوچ که ‌ایمانش را بر باد می‌دهد دست بردارد.

 

 
 ادله دعوت سید احمد الحسن برای مسیحیان https://goo.gl/PFPbpc
 پاسخ به شبهات مسیحیان https://goo.gl/bQ4r3r

 تهیه شده توسط کارگروه علمی ادله مسیحیت تحت اشراف موسسه وارثین ملکوت

 

ادامه مطلب...

روشنگری ششم از قضیه بره در مکاشفه یوحنا

روشنگری ششم از قضیه بره در مکاشفه یوحنا

تا اینجا دریافتیم که بره‌ای که غالب می‌آید رمزی است برای یکی از آن 24 شیخ و همچنین او یاران پدرش را جمع خواهد کرد.

همچنین در (مکاشفه 21: 5 - 7) آمده است:

(۵ و آن تخت‌نشین گفت: «الحال همه‌ چیز را نو می‌سازم». و گفت: «بنویس، زیرا که‌ این کلام امین و راست است». ۶ باز مرا گفت: «تمام شد! من الف و یا و ابتدا و انتها هستم. من به هر که تشنه باشد، از چشمه آب حیات، مفت خواهم داد». ۷ و هر که غالب آید، وارث همه‌ چیز خواهد شد، و او را خداخواهم بود و او مرا پسر خواهد بود).

برای درک شخصیت تخت‌نشین در این آیه ما به سراغ سایر آیات کتاب مقدس خواهیم رفت؛ در (مکاشفه 4: 2 - 4) آمده است:

(۲ فی‌الفور در روح شدم و دیدم که تختی در آسمان قائم است و بر آن تخت‌نشیننده‌ای. ۳ و آن نشیننده، در صورت، مانند سنگ یشم و عقیق است و قوس قزحی در گرد تخت که به منظر شباهت به زمرد دارد ۴ و گرداگرد تخت، بیست‌وچهار تخت است؛ و بر آن تخت‌ها بیست‌وچهار شیخ که جامه‌ای سفید در بر دارند نشسته دیدم و بر سر ایشان تاج‌های زرین).

بنابراین تمامی آن 25 شخصیت بر روی تخت نشسته بودند؛ احمدالحسن در تفسیر آیات بالا فرمودند:

(امام مهدی (ع) الف و یاء و آغاز و نهایت است، اما کسی که غالب می‌شود او خودش شیری است که غالب می‌شود در اول رؤیا، و او مهدی اول و یمانی است)([1])

و همچنین شخصیت شیر همان شخصیت بره می‌باشد چنانکه با رجوع به (مکاشفه 5: 5 - 7) به آن اشاره‌شده است.

نکته دیگری که در ارتباط با (مکاشفه 21) می‌توان بیان نمود این است که آن با وقایعی که دانیال نبی آن را در رؤیا دیده است، پیوستگی بسیار زیادی دارد؛ برای نمونه هنگامی‌که به (دانیال 7) رجوع می‌نماییم، باشخصیت (تخت‌نشین) و شخصیت (شبیه پسر انسان) روبرو می‌شویم؛ تخت‌نشین در آنجا با وصف «قدیم‌الایام» ذکر می‌شود که دارای لباسی سپید است (دانیال 7: 9) و ما با رجوع به (مکاشفه 4: 4) متوجه می‌شویم که 24 شیخ همگی دارای «لباسی سفید» هستند؛ و این اوصاف بی‌دلیل در کتاب مقدس ذکر نشده است؛ و همچنین وصفِ «قدیم‌الایام» برای آن تخت‌نشین که امام مهدی است، بی‌دلیل نیامده است؛ احمدالحسن دلیل آن را توضیح داده است و بیان نمود: (و نام‌گذاری می‌شود در آن به «قدیم‌الایام» برای طول عمرش([2]) و تنها امام دوازدهم در وصیت حضرت محمد است، که دارای عمری طولانی است.

بنابراین تخت‌نشینی که در (دانیال 7) وجود دارد همان تخت‌نشین (مکاشفه 21) می‌باشد؛ و همچنین هم چنانکه در (مکاشفه 21: 7) به وارث شدن شخصی که غالب آید، اشاره می‌شود، در (دانیال 7: 13 - 14) نیز همان وصف در ارتباط با وارث شدن (شبیه پسر انسان) بیان می‌شود که‌ این‌چنین بیان‌شده است:

(۱۳ و در رؤیای شب نگریستم و اینک شبیه پسر انسان با ابرهای آسمان آمد و نزد قدیم‌الایام رسید و او را به حضور وی آوردند. ۱۴ و سلطنت و جلال و ملکوت به او داده شد تا جمیع قوم‌ها و امّت‌ها و زبان‌ها او را خدمت نمایند. سلطنت او سلطنت جاودانی و بی‌زوال است و ملکوت او زایل نخواهد شد).

درنتیجه: تخت‌نشین در مکاشفه باب 21 همان شخصیت قدیم‌الایام است که در دانیال باب 7 روی تخت نشسته است، و همان‌کسی که در وصیت حضرت محمد ذکرش آمده است؛ و فرزندش وارث او می‌باشد، یعنی بره یا همان (شبیهِ پسرِ انسان: شبیه «عیسی») که در مباحث بعدی، بیشتر حول آن خواهیم پرداخت.

 


[1]- احمدالحسن، نامۀ هدایت، صفحه 18.

[2]- احمدالحسن، سرگردانی یا راه به‌سوی خدا، ص ۶۷.

 

 
 ادله دعوت سید احمد الحسن برای مسیحیان https://goo.gl/PFPbpc
 پاسخ به شبهات مسیحیان https://goo.gl/bQ4r3r

 تهیه شده توسط کارگروه علمی ادله مسیحیت تحت اشراف موسسه وارثین ملکوت

ادامه مطلب...

امام احمدالحسن (ع) فرمودند:

«ای مردم، علمای گمراه و پیروان‌شان شما را فریب ندهند. بخوانید، جستجو کنید، دقت کـنید و بـیاموزید و خود ، حقيقت را بـيابـيد و بر كس دیگری توکل نکـنید تا برای آخرت شما تصمیم‌گیری کند زیرا که فردا پشیـمان خواهید شد و فردا پشیمانی را سودی نخواهد داشت». خطبه پنجم محرم ۱۳۸۹ هـ.ش.سايت مهديون , سايت انصار امام مهدي , سايت رسمي فارسي انصار امام مهدي , سايت سيد احمدالحسن , سايت يماني , نقد يماني , يماني کيست , نقد احمدالحسن , ادله احمدالحسن , راه شناخت يماني , راه شناخت يماني چيست , يمن و آخرالزمان , سيد يماني , سيد احمد الحسن يماني , عکس سيد يماني , يماني ظهور کرد , نشانه هاي سيد يماني , سيد احمدالحسن,يماني , يماني موعود , مهدي اول , احمدالحسن , احمد الحسن , طالع مشرقي , خراساني , پرچم هاي خراسان , طالقان , انصار طالقان , علائم ظهور , امام احمدالحسن , احمد, خسف بيداء , خسف بيدا , شبيه عيسي , مصلوب , ملک عبدالله , سفياني , دجال اکبر , شام , يمن , انا يماني , سوريه , ايران , عراق , بصره , دجال بصره , حيدر مشتت , دجله بصره , قائم , امام زمان , مهدي , مهديون , سيد احمد الحسن يماني , سيد يماني کيست , احمد الحسن کيست , سيد يماني در عراق , يماني موعود , کشته شدن نفس زکيه چيست , خروج يماني , ظهور يماني , سايت سيد احمد الحسن يماني , عکس احمد الحسن يماني , فرقه يماني در ايران , فرقه يماني , فرقه يماني چيست , احمد الحسن يماني کيست ؟ , رائفي پور احمد الحسن , عکس احمد الحسن يماني , مسيح , دين مسيح , عيسي مسيح کيست , صليب مسيح , صليب کشيدن , صليب مسيحيت , عکس هاي صليب , صليب نشانه چيست , قوانين دين مسيحيت , احکام دين مسيحيت , مسيحيت در ايران , آشنايي با دين مسيحيت , کتاب مقدس , انجيل , تورات , حواريون , مريم , مريم مقدس , تنخ , نظريه تکامل انسان , نظريه تکامل داروين چيست , نظريه تکامل داروين pdf , رد نظريه تکامل , نظريه تکامل داروين به زبان ساده , نظريه داروين تکامل انسان , نظريه تکامل و انسان , فيلم تکامل , داوکينز , هاوکينگ , خداناباوران مشهور , دلايل خداناباوران , خداناباوران , آتئيست , منکر وجود خدا در جدول ,دانشمندان خدا باور , آتئيست و آگنوستيک , نقد آتئيست , کانال آتئيست ها در تلگرام , آتئيست تلگرام , آتئيست کيست , نماد آتئيست , ستاره شش پر , ستاره پنج پر , ستاره حضرت سليمان , ستاره داوود در اسلام , طلسم ستاره داوود , قانون معرفت حجت , راه شناخت حجت هاي الهي , راه شناخت امام , قيامت , عذاب , آخرالزمان , نشانه هاي آخر الزمان , نشانه هاي آخرالزمان در تهران , آخرالزمان+پيشگويي , اخر الزمان رائفي پور , آخرالزمان و داعش , نشانه هاي آخرالزمان در قرآن , صاحب الزمان , حجت بن الحسن , آيا امام زمان داراي زن و فرزند هستند , فرزندان امام زمان , 12 مهدي , وصيت پيامبر , وصيت پيامبر دوازده مهدي , متن وصيت پيامبر , وصيت پيامبر به امام علي , وصيت نامه پيامبر , وصيت نامه حضرت محمد , شب وفات پيامبر , حديث وصيت , حديث ثقلين , امام احمد , احمدالحسن , دلايل سيد احمد الحسن براي شيعه ,الحاد , ادله دعوت يماني , روياي صادقه , مکتب نجف اشرف , کتاب توهم الحاد , کتاب توهم بي خدايي , کتاب عقائد الاسلام , کتب سيد احمدالحسن , آيه اکمال الدين , تدريس آيه اکمال الدين , پالتاک , فيس بوک امام احمدالحسن , فيسبوک امام احمد الحسن , خطبه هاي امام احمدالحسن , ادله دعوت براي سني ها , دانلود کتب ترجمه احمدالحسن , کتب سيد احمد الحسن , دعوت سيد احمد الحسن , پيام هاي فيس بوک سيد احمد الحسن , منابع رسمي دعوت يماني , دعوت يماني , يماني کيست , نقد الحاد , محمد نبي در عهدين , هفته نامه زمان ظهور , سايت هفته نامه زمان ظهور , موسسه وارثين ملکوت , وبسايت انگليسي انصار امام مهدي , وبسايت فارسي انصار امام مهدي , تالار گفتگو انصار امام مهدي , علماي غير عامل , فقهاي آخرالزمان , گوساله سامري , اهل تسنن , انصار امام مهدي , 10313 , 313 , دوازده مهديين , احمد الحسني , احمد الحسن اليماني , احمد الحسن يماني سايت , احمد الحسن يماني کيست؟ , سيد احمد الحسن يماني ع , سيد حسن حمامي , شيخ ناظم عقيلي , دکتر علاء سالم , دعوت مبارک يماني , راه شناخت يماني , يماني از يمن , يماني از کجا خروج مي کند , انصار الله , انصار امام مهدي , انصار امام احمد اليماني , انصار امام المهدي , سيد يماني , سيد يماني ظهور کرد , سيد يماني کيست , روايات آخرالزمان , روايات خمس , روايات ظهور , روايات يماني , روايات درباره يماني , روايات خروج يماني , روايات قيام يماني , حديث وصيت , مهديون , مهديون شاهد , مهديون چه کساني هستند , حديث 12 مهدي , 12 مهدي , احمديم احمدي , عکس يماني , تصاوير يماني , عکس سيد يماني , عکس احمد الحسن يماني , صاحب پرچم هدايت , جريان مدعي يماني ,تصاوير دروغين منتسب به سيد احمد الحسن يماني ,پسر انسان در کتاب مقدس , پسر انسان در انجيل , پسر انسان کيست, صليب شکسته , يماني , احمد الحسن , کتاب توهم بي خدايي , کتاب توهم الحاد , کتاب عقائد الاسلام , کتاب گوساله , کتاب همگام با بنده صالح , کتاب همگام با عبد صالح , کتاب وصيت مقدس , کتاب وصيت مقدس نوشتار بازدارنده از گمراهي , کتاب توحيد , کتاب وصي در تورات, انجيل و قرآن , کتاب چشم اندازي هاي از قوم سومر و آکد , سومر و آکد , سومر , کتاب تفسير آيه اي از سوره يونس , تفسير سوره يونس , کتاب سرگرداني , کتاب راه به سوي خدا , کتاب شرايع الاسلام , کتاب شرائع الاسلام , کتاب رجعت , کتاب رجعت سومين روز از روزهاي بزرگ خدا , رساله اي در فقه خمس , کتب سيد احمد الحسن , دانلود کتاب هاي سيد احمد الحسن , کتاب سيد احمد الحسن , علم سيد احمد الحسن , علوم سيد احمد الحسن , کتب روايي , سفر حضرت موسي به مجمع البحرين , کتاب روشنگري هايي از دعوت فرستادگان , کتاب روشنگري از دعوت فرستادگان , نامه هدايت , ادله مسيحيان , کتاب پاسخ هاي روشنگرانه , جواب المنير , نصيحتي براي طلبه هاي حوزه هاي علميه , نصيحتي براي طلاب حوزه هاي علميه , کتاب جهاد درب بهشت , جهاد , جهاد اکبر , کتاب متشابهات , دانلود کتاب متشابهات , بيان حق و سداد از طريق علم اعداد , علم اعداد , کتاب سيزدهمين حواري , کتاب حواري سيزده , حواريون , کتاب حاکميت الله نه حاکميت مردم , حاکميت الله , دموکراسي , کتاب گزيده اي از تفسير سوره فاتحه , سوره فاتحه , تفسير سوره فاتحه , پاسخ هاي فقهي , کتاب طهارت , دانلود کتب يماني , دانلود کتب سيد احمد الحسن , کتب انصار امام مهدي , دلايل عام دعوت , علم سيد احمد الحسن , دانلود کتب انصار سيد احمد الحسن , دانلود کتب انصار امام مهدي , سايت انصار امام مهدي , انصار , علاء سالم ,رسالتي در يگانگي شخصيت مهدي اول, قائم و يماني , گفتگوي داستاني درباره‌ي دعوت مبارک يماني , رسالتي آشکار , کتاب دليل ادله , شيخ ناظم عقيلي , وصي در کتاب , کتاب برهان مبين , ابن تمام , يماني کيست , ملاقات با امام مهدي , کتاب وصيت و وصي احمد الحسن عليه السلام ,پژوهشي در شخصيت يماني , کتاب يماني موعود حجت الله , شيخ حيدر زيادي , علامات زمان ظهور , يماني امام مهدي , کتاب ضرورت وجود زمينه ساز , بشار الفيصلي , سفياني به آستانه‌ي درب‌ها رسيده پس يماني کجاست؟ , شيخ عادل سعيدي , اخبار طاهرين در مورد مهدي و مهديين (ع) , روايات مهديين , دلايل اثبات ذريه‎ي امام مهدي , رسالتي در مورد روايت اصبغ بن نُباته  , چهل حديث در مورد مهديين و ذريه قائم , کتاب چهل حديث , کتاب مهديين دوازده‌گانه فرزندان امام مهدي  , کتاب در پيشگاه صيحه , زکي انصاري , خواب , ارکان رويا , کتاب کرامات و غيبيات , انصار سيد احمد الحسن , کتاب رؤيا در مفهوم اهل بيت  , استاد ضياء زيدي , رؤياي صادقه , بازگو کردن رؤيا ,کتاب شيعيان در معرض آزمايش , دکتر عبدالرزاق ديراوي , کتاب خوش آمدي اي فرزند فاطمه  , کتاب شکست منتظران , کتاب مجتمع ما بين تکبر و نفاق , کتاب بلکه هدايت شويد , شيخ ناظم عقيلي , فقهاي آخر الزمان , کتاب فرمان‌روايي امروز از آنِ کيست , کتاب همانا که تأويلش فرا رسيد , متشابهات , حق اين‌گونه شناخته مي‌شود نه با شبهات , شيخ عبد العالي منصوري , احمد الحسن , احمد موعود- پيوند دهنده‌ي رسالت‌هاي آسماني و کشتي نجات برگزيدگان , دکتر علاء سالم , کتاب احمد موعود , شبيه عيسي و مصلوب کيست؟ , شبيه عيسي , شبيه عيسي عليه السلام , روزگار رهائي (روز بزرگ و وحشتناک خدا) , کتاب روزگار رهايي , استاد عادل سعيدي , کتاب مسيح راز خداوند , شيخ صادق محمدي , کتاب يحياي عصر , کتاب مهدي ولي الله , دعوت يماني , يماني , سيد يماني , سيد احمد الحسن , مهديين , دانلود کتاب غيبت طوسي , کتاب الغيبه طوسي , کتاب غيبت نعماني , کتاب اصول کافي , کتاب ملاحم و فتن , کتاب بشارت الاسلام , کتاب کمال الدين , دانلود کتاب مقدس , عهد عتيق , کتاب مقدس , تورات , دانلود کتاب تورات , عهد جديد , انجيل , اناجيل اربعه , دانلود کتاب انجيل , سفر پيدايش , کتاب پيدايش , کتاب خروج , کتاب تثنيه , کتاب اشعيا , کتاب داوود , کتاب مزامير , کتاب ارميا , کتاب دانيال , کتاب حبقوق , انجيل متي , انجيل يوحنا , انجيل مرقس , انجيل لوقا , انجيل برنابا , انجيل يهودا , کتاب روميان , دانلود کتب مسيحيان , دانلود کتب يهوديان , رساله يهودا , يهودا , مکاشفه يوحنا , يوحنا لاهوتي , شمعون , پطرس , نظریه فرگشت , نظریه تکامل , تطور , تکامل , فرگشت ,چارلز داروین , داوکینز , خداناباوران , توهم بی خدایی , کتاب توهم بی خدایی , ادله سید احمدالحسن برای خداناباوران , خدا , دلایل وجود خدا , برهان نظم , اثرات خدا , آتئیست , ادله امام احمد الحسن , یمانی , قیام گر مشرق , مهدی اول , عصمت یمانی , یمانی از یمن , یمن , راه شناخت یمانی چیست , راه شناخت یمانی , قانون شناخت خلفای الهی , قانون معرفت حجت , دعوت به حاکمیت خدا , رویای صادقه , استخاره , سید احمد الحسن یمانی , سید یمانی , وصی سیزدهم , مهدیین , فرزندان امام مهدی , وصیت مقدس رسول الله , مهدیین , مهدیین در قرآن , نام احمد در روایات , صاحب الامر , کتاب عقائد الاسلام , یمانی کیست  , مهدی آخرالزمان , مهدی در قرآن , خلیفة الله مهدی , امام مهدی , علائم قیام , وقت ظهور امام مهدی , حجیت رویا , راههای شناخت خلیفة الله , علم مهدی , بزرگان ادیان الهی , کتاب وصیت مقدس , سیرت سید احمد الحسن , یهودیان , مسیحیان , آیات کتاب مقدس , عیسی مسیح , یحیی , یحیا , فرستادگان الهی , پسر نرینه , پسر انسان , منجی از بصره , تسلی دهنده , غلام امین , یحیی نبی , اشعیا نبی , احمد الحسن , حجت های الهی , نامه هدایت , پاسخ های روشنگرانه , سیزدهمین حواری , حواری سیزده , توهم الحاد , جایگاه معجزه در کتاب مقدس , محمد نبی , بشارت اشعیا , وصی در تورات , سیره دعوت سید احمد الحسن , وصیت شب وفات پیامبر , شجره سید احمد الحسن , نسب سید احمد الحسن , بصره , امام مهدی , صدام طاغوت , طلاب حوزه , صدام ملعون , انصار امام مهدی , یمانی , نسب امام احمد الحسن, نسب سید احمد الحسن , یمانی موعود , سید یمانی , سید احمد الحسن یمانی , وبسایت رسمی مکتب نجف اشرف , وبسایت رسمی انصار امام مهدی , وبسایت رسمی فارسی انصار امام مهدی , وبسایت موسسه وارثین ملکوت , صفحه فیس بوک مکتب نجف