wrapper

آخرین اخبار

ادله دعوت برای مسیحیان

ادله دعوت برای مسیحیان (154)

تسلی دهنده کیست؟ - قسمت اول

تسلی دهنده کیست؟ - قسمت اول

یکی از بخش‌هایی که در کتاب مقدس (انجیل یوحنا) از تسلی‌دهنده سخن به میان آمده است، (یوحنا 16: 5 - 8) می‌باشد:

(5 اما الان نزد فرستنده خود می‌روم و کسی از شما از من نمی‌پرسد به کجا می‌روی. ۶ ولیکن چون این را به شما گفتم، دل شما از غم پرشده است. ۷ و من به شماراسـت می‌گویم که رفتن من برای شما مفید است، زیرا اگر نـروم تسلی‌دهنده نزد شما نخواهد آمد. اما اگر بروم او را نزد شما می‌فرستم. ۸ و چون او آید، جهان را بر گناه و عدالت و داوری محکوم خواهد نمود).

در (یوحنا 16: 8) در مورد شخصیت تسلی‌دهنده بیان می‌شود:

(و چون او آید، جهان را بر گناه و عدالت و داوری محکوم خواهد نمود).

در بخش (روشنگری چهارم از قضیه برهمشخص شد که (تسلی‌دهنده) همان (بره) می‌باشد و همچنین در بخش (منجی از بصره قسمت دوم) مشخص شد که (بره) همان شخصیتی ست که از (بصره) خواهد آمد و همچنین در بخش (روشنگری دوم از قضیه بره) مشخص شد که بره (احمد)، وصی سیزدهم حضرت محمد می‌باشد، پس بنابراین (تسلی‌دهنده) همان احمد است یعنی کسی که از (بصره) خواهد آمد.

 
 ادله دعوت سید احمد الحسن برای مسیحیان https://goo.gl/PFPbpc
 پاسخ به شبهات مسیحیان https://goo.gl/bQ4r3r

 تهیه شده توسط کارگروه علمی ادله مسیحیت تحت اشراف موسسه وارثین ملکوت

ادامه مطلب...

غلام امین کیست؟ (قسمت دوم)

غلام امین کیست؟ (قسمت دوم)

در بخش پیشین دریافتیم که غلام امین نماینده آقایش می‌باشد و همچنین وظیفه خوراک را بر عهده دارد و منظور خوراک روحانی و علم و حکمت الهی است نه خوراک جسم (تثنیه 8: 3).

اما نکته مهم آن است که شخصیت (غلام امین) مطابق است باشخصیت (تسلی‌دهنده)، ازآنجاکه تسلی‌دهنده نیز دقیقاً به تعلیم خواهد پرداخت و در (یوحنا 14: 26) در ارتباط با تسلی‌دهنده آمده است:

(او همه‌چیز را به شما تعلیم خواهد داد و آنچه به شما گفتم به یاد شما خواهد آورد).

و نکته دیگر آن است که شخصیت (آقا) که سرور و رئیس (غلام امین) است، ما را به یاد شخصیت واحد (رئیس این جهان) و (قدیم‌الایام) می‌اندازد و با دقت می‌نگریم که‌ این دو شخصیت یعنی (بره و پدرش یا تسلی‌دهنده و رئیس این جهان یا شبیه پسر انسان و قدیم‌الایام) در جای‌جای کتاب مقدس با اوصاف مختلف در کنار یکدیگر قرارگرفته‌اند و هر صفت درواقع گویای بخشی از وجه شخصیتی آنان می‌باشد.

و همچنین نکته دیگری که می‌توان به آن اشاره نمود بحث مالکیتی (غلام امین) می‌باشد که در (متی 24: 47) اشاره‌شده است که (سرور او) او را صاحب تمام مایملک خود، خواهد کرد هم‌ چنانکه‌ این اوصاف را حتی در ارتباط باشخصیت (شبیه پسر انسان) در (دانیال 7: 14) نظاره می‌نماییم،آنجا که آمده است:

(و سلطنت و جلال و ملکوت به او داده شد تا جمیع قوم‌ها و امّت‌ها و زبان‌ها او را خدمت نمایند. سلطنت او سلطنت جاودانی و بی‌زوال است و ملکوت او زایل نخواهد شد).

اما یکی از راه‌های شناخت (غلام امین)، (علم و حکمت) می‌باشد چنانکه او به نشر آن اقدام خواهد نمود، و در بخش (علم و حکمت) درخواهیم یافت که (حکمت) یکی از راه‌های شناخت فرستادگان خدا می‌باشد که از طریق آن می‌توان به حقانیت آنان پی برد همچنین با قرار دادن تمام بخش‌ها در کنار یکدیگر مشخص می‌شود که (غلام امین) همان (بره) می‌باشد چنانکه پیشتر مشخص شد که (تسلی‌دهنده) همان (بره) می‌باشد؛

و (بره) وصی سیزدهم حضرت محمد می‌باشد و او (احمد) است، پس درنتیجه مشخص می‌شود که (غلام امین) همان (احمد) می‌باشد.

 
 ادله دعوت سید احمد الحسن برای مسیحیان https://goo.gl/PFPbpc
 پاسخ به شبهات مسیحیان https://goo.gl/bQ4r3r

 تهیه شده توسط کارگروه علمی ادله مسیحیت تحت اشراف موسسه وارثین ملکوت

 

ادامه مطلب...

غلام امین کیست؟ (قسمت اول)

غلام امین کیست؟ (قسمت اول)

بر طبق (متی 24: 45 - 47) عیسای مسیح بیان نمود:

(۴۵ پس آن غلام امین و دانا کیست که آقایش او را بر اهل خانه خود بگمارد تا ایشان را در وقت معین خوراک دهد؟ ۴۶ خوشا به حال آن غلامی که چون آقایش آید، او را در چنین کار مشغول یابد.۴۷ هرآینه به شما می‌گویم که او را بر تمام مایملک خود خواهد گماشت).

برخی نکات که از آیات بالا دریافت خواهیم کرد، بدین شرح می‌باشند:

1) غلام امین نماینده و دستِ راست و جانشین آقای خود می‌باشد.

2) غلام امین مسئولیت خوراک دادن (حکمت، خوراک روحانی) را در وقت معین (آخرالزمان) بر عهده خواهد داشت (دارای علم و حکمت).

احمدالحسن در ارتباط با آیات بالا فرمود:

(پس این غلام امین و دانا کیست؟ جز فرستاده امام مهدی (ع) و عیسی و ایلیا و خضر (ع) چه كسی می‌تواند باشد؟).([1])

 


[1]- احمدالحسن، پاسخ‌های روشنگرانه، جلد اول، ص 30.

 
 ادله دعوت سید احمد الحسن برای مسیحیان https://goo.gl/PFPbpc
 پاسخ به شبهات مسیحیان https://goo.gl/bQ4r3r

 تهیه شده توسط کارگروه علمی ادله مسیحیت تحت اشراف موسسه وارثین ملکوت

ادامه مطلب...

تا اینجا چه آموختیم؟

تا اینجا چه آموختیم؟

در طی مطالبی که در طی چند بخش بیان گردید، مشخص شد که‌ آیات (اشعیا 63: 1 - 6) شخصیت (بره) را به تصویر می‌کشند و (بره) هم چنانکه در چندین قسمت تبیین گردید، کسی نیست جز مهدی اول در وصیت حضرت محمد.

و همچنین مشخص شد که بره از (بصره) خواهد آمد/ از زادگاهش؛ ما همچنین به شبهات احتمالی حول عبارت (ادوم) پرداختیم و منابع مختلفی را به‌اختصار بیان نمودیم.

در بخش‌های بعدی به مبحث بسیار مهم و البته پرسروصدای (تسلی‌دهنده) خواهیم پرداخت و سعی خواهیم نمود تا نکات مختلفی را در ارتباط با آن بیان نماییم و به شبهات حول این مبحث پاسخ دهیم.

 
 ادله دعوت سید احمد الحسن برای مسیحیان https://goo.gl/PFPbpc
 پاسخ به شبهات مسیحیان https://goo.gl/bQ4r3r

 تهیه شده توسط کارگروه علمی ادله مسیحیت تحت اشراف موسسه وارثین ملکوت

 

ادامه مطلب...

منجی از بصره کیست؟ (قسمت ششم)

منجی از بصره کیست؟ (قسمت ششم)

روشنگری: سؤالی که شاید در ارتباط با (اشعیا 63: 1) مطرح شود این است که مفهوم اینکه آن منجی از بصره می‌آید چیست؟!

در (میکاه 5: 2) آمده است:

(و تو ای بَیتْ لَحَمِ اَفْراتَه اگرچه در هزاره‌های یهودا کوچک هستی، از تو برای من کسی بیرون خواهد آمد که بر قوم من اسراییل حکمرانی خواهد نمود و طلوع‌های او از قدیم و از ایام ازل بوده است)؛

این آیه بنا بر عقیده مسیحیان به تولد مسیحای موعود اشاره دارد، و مسیحیان از آن برای اثبات حقانیت عیسای مسیح استفاده می‌نمایند.

نکته‌ای که قابل‌تأمل می‌باشد این است که در آیه به‌طور واضح گفته نشده است که مسیح در بیت لحم متولد می‌شود، و همچنین (بیرون آمدن/יצא) معادل (تولد) می‌باشد.

 پس در همین راستا معادله همان معادله است؛ «آمدنِ» منجی از بصره در نبوت اشعیا به معنی تولد او در آن مکان می‌باشد و یک مسیحی هرگز نمی‌تواند بر آنچه که ارائه نمودیم اشکالی وارد کند در (اشعیا 63: 1) آمده است:

(این کیست که از ادوم بالباس سرخ از بصره می‌آید؟...)

و معنی آیه ‌این‌گونه است که صاحب لباس سرخ متولد بصره خواهد بود؛ لباسی که به دلیل کشتار فراوانی که انجام خواهد داد سرخ خواهد شد.

 
 ادله دعوت سید احمد الحسن برای مسیحیان https://goo.gl/PFPbpc
 پاسخ به شبهات مسیحیان https://goo.gl/bQ4r3r

 تهیه شده توسط کارگروه علمی ادله مسیحیت تحت اشراف موسسه وارثین ملکوت

ادامه مطلب...

منجی از بصره کیست؟ (قسمت پنجم)

منجی از بصره کیست؟ (قسمت پنجم)

تحلیل موقعیت (3):

بعدازآنکه عبارت (ادوم) در (اشعیا 63: 1) از حیث معنای سمبلیک مورد کندوکاو قرار گرفت و با نظرات برخی از یهودیان در ارتباط با اشاره آیه به (بابل) عراق آشنا شدیم، مسئله دیگری را موردبررسی قرارخواهیم‌داد و آن شباهت عراق و ادوم می‌باشد که قضیه آن شبیه به قضیه ایلیا و یحیی می‌باشد.

احمدالحسن بیان نمود:

(و همچنین گاهی اوقات ممکن است در رؤیا شخصی را ببینی و مقصود رؤیا خود او نیست بلکه فقط اسم اوست، و گاهی اوقات شهری را در رؤیا می‌بینی و مقصود رؤیا خود آن شهر نیست بلکه شهری که در بعضی از صفات به آن شباهت دارد یا ممکن است منظور اسم آن باشد، پس رؤیاها کلمات خداوند و گاهی اوقات همراه با رموزی و اشاره‌هایی و حکمت کامل الهی می‌آیند، همانند وحی و کلام انبیاء و کلام خداوند در کتاب‌هایی که نازل کرده است).([1])

توجه داشته باشید که سرزمین ادوم برگرفته از لقب عیسو برادر یعقوب است، و ادومیان از نسل عیسو بوده و خون عیسو در رگ‌های آن‌ها جریان داشت، می‌توان بغض عیسو (ملقب به ادوم) به برادرش یعقوب را در (پیدایش 27: 41) مشاهده نماییم و همچنین به قضیۀ ممانعت عبور موسی و بنی‌اسراییل توسط پادشاه ادوم نگاهی داشته باشیم و آن را در (اعداد 20: 14 - 21) بیابیم و همچنین می‌توانیم حمله بابلیان به سرزمین مقدس و تشویق آنان به‌وسیله ادومیان را در (مزامیر 137: 7) بیابیم؛ تمامی این شواهد نشان از دشمنی و کینه ادوم و ادومیان نسبت به منصوبین خداوند دارد.

حال به این بخش که برگرفته از کتاب پاسخ‌های روشنگرانه، جلد 5، می‌باشد دقت کنید:

(امام مهدی (ع) به عراق وصی و فرستاده‌اش را فرستاد، ولی او را تکذیب کردند و به استهزاء گرفتند، و او را طَرد کردند، و خونش را حلال شمردند، و حسینیه‌های او را مُنهدم کردند، و انصارش را کشتند، و جسدهای پاکشان را به بدترین نوع مُثله کردند، و بقیه آنان از خانواده‌شان طردشده‌اند، و یا در زندان هستند که منافقین آنان را عذاب می‌کنند، آنان که با ستم و جورشان از صدام ملعون سبقت جستند، شما الان می‌بینید که همه مردم در عراق نسبت به کاری که حکومت بغداد با انصار امام مهدی (ع) انجام دادند خشنود هستند، بلکه بعضی از آنان به خاطر کشتن انصار امام مهدی (ع) به بعضی دیگر تبریک می‌گویند. آیا این کفایت نمی‌کند تا عذاب الهی به عراق و اهل آن برسد، مردمی که نه پیامبری را یاری دادند و نه امامی را، بلکه قبرهای اولیاء در عراق افزایش پیداکرده است، چون هرزمانی امامی برایشان می‌آمد او را خوار می‌کردند و می‌کشتند...الخ).

 نکتۀ دیگری که می‌توان از طریق آن عراق را مصداق «ادوم» در (اشعیا 63: 1) دانست، این است که عبارت «ادوم» به معنی «قرمز» می‌باشد، و سرزمین ادوم می‌تواند این‌گونه خوانده شود: «سرزمین قرمز»؛ اما آیا می‌توانیم عراق را سرزمین قرمز بخوانیم؟ پاسخ: اگر ما به (مکاشفه 18: 24) رجوع نماییم در مورد بابل یا «عراق» این‌گونه آمده است:

(و در آن، خون انبیا و مقدسین و تمام مقتولان روی زمین یافت شد).

پس از وجه دیگری نیز می‌توانیم عراق را سرزمین قرمز (ادوم) خطاب نماییم؛ همچنین در ارتباط با ادوم در (اشعیا 63: 1) جوزف بنسون سخنی را از اُسقف لوط آورده است که قابل‌تأمل می‌باشد؛ او گفته است:

(... اما واژه‌های ادوم و بصره را می‌توان به معنای اسم عام در نظر گرفت برای اینکه به‌طورکلی معنای یک دشت پر از خون یا مکان قتل‌عام را بدهد...).([2])

 اما حکومت و مردم عراق کسی را رد و مورد آزار قراردادند که با دلایل بسیاری آمده است؛ نام او احمدالحسن و متولدشده در بصره عراق می‌باشد؛ در مباحث بعدی از او بیشتر خواهیم گفت.


[1]- احمدالحسن، سیزدهمین حواری، ص ۱۲۸

[2] -https://goo.gl/4Af74C

 
 ادله دعوت سید احمد الحسن برای مسیحیان https://goo.gl/PFPbpc
 پاسخ به شبهات مسیحیان https://goo.gl/bQ4r3r

 تهیه شده توسط کارگروه علمی ادله مسیحیت تحت اشراف موسسه وارثین ملکوت

ادامه مطلب...

منجی از بصره کیست؟ (قسمت چهارم)

منجی از بصره کیست؟ (قسمت چهارم)

تحلیل موقعیت (2): در بخش پیشین بیان شد که بسیاری ازیهودیان و مسیحیان عبارت (ادوم) در (اشعیا 63: 1) را یک عبارت سمبلیک می‌دانند و نکته مهم این است که با توجه به آنچه در ارتباط با موقعیت جغرافیایی ظهور منجی بیان‌شده است، چاره‌ای نیست جز اینکه (ادوم) را در وجه سمبلیک آن در نظر بگیریم و ما به نظر دوعالم یهودی اشاره نمودیم که (اشعیا 63: 1 - 6) را به عـراق مربوط می‌دانند.

همچنین از نکات بسیار مهم دیگر آن است که ربی ادونیم حالوی که در قرن دهم می‌زیست در اشعارش که با عنوان (דרור יקרא/ Deror Yikra) بیان‌شده است، با الهام‌گیری از آیات اشعیا باب ۶۳ ابیاتی را می‌سراید که در آن سخنی از ادوم نیست بلکه مستقیماً به بابل (عراق) و (بصره) اشاره نموده است و جالب است که‌ این سرود از مشهورترین و قدیمی‌ترین سرودهای شبات یهودیان می‌باشد:

דרֺךְ פּוּרָה בְּתוֹךְ בָּצְרָה (لگدمال شدن چرخشت در بصره).

וגַם בָּבֶל אֲשֶׁר גָּבְרָה (و همچنین بابلی که فتح گشته).

נתֺץ צָרַי בְּאַף עֶבְרָה (دشمنانم را باخشم و غضب از پا دربیاورید).

שמַע קוֹלִי בְּיוֹם אֶקְרָא (بشنو صدایم را در روزی که فریاد برمی‌آورم).

در یک سایت یهودی، پی‌دی‌افی با عنوان (Invitaon to Piyut North America, 18 Piyutim and Mizmorim) معرفی‌شده که در آن به نکتۀ جالبی اشاره‌شده است که شاید بتوان گفت که تنها علتی است که یهودیان، عبارت «ادوم» در این آیه را، در وجه سمبلیک تفسیر می‌نمایند؛ این نکته بسیار مهم که در (صفحه ۶۸) بیان‌شده است و در ارتباط با آیه اشعیا ۶۳ می‌باشد، ازاین‌قرار است:

(جالب است توجه داشته باشید که در رسم بابلی، کلمه «بابل» به «ادوم» تغییر کرد برای اینکه احساسات ملت میزبان جریحه‌دار نشود).([1])


[1]- شما می‌توانید برای مطالعۀ این فایل، لینک مقابل را کلیک نمائید:

 (https://goo.gl/rKyGu4) و سپس در دومین خط آن، روی عبارات (18 Piyutim and Mizmorim) کلیک نموده تا به این پی دی اف دسترسی پیدا نمائید.

 
 ادله دعوت سید احمد الحسن برای مسیحیان https://goo.gl/PFPbpc
 پاسخ به شبهات مسیحیان https://goo.gl/bQ4r3r

 تهیه شده توسط کارگروه علمی ادله مسیحیت تحت اشراف موسسه وارثین ملکوت

ادامه مطلب...

منجی از بصره کیست؟ (قسمت سوم)

منجی از بصره کیست؟ (قسمت سوم)

تحلیل موقعیت (1): در آیه 1 از باب 63 اشعیا اشاره‌شده است که منجی از سرزمین ادوم و از بصره خواهد آمد و ادوم سرزمینی در جنوب شرقی دریای مُردِه و جنوب کوه زیتون می‌باشد پس بنا بر ظاهر آیه منجی از سرزمینی واقع در جنوب اردن و از شهر بصره خواهد آمد؛ اما این ابتدای ماجرا نیست!

در بخش (پسر انسان / قسمت دوم) مشخص گردید که منجی از مشرق کوه زیتون خواهد آمد؛ پس در اینجا تعارض جدی پیش می‌آید چراکه اگر ادوم را در معنای ظاهری آن متصور شویم آن با (متی 24: 27) و آنچه که پیشتر اثبات شد سازگار نیست.

پس باید قبول نماییم که ادوم در این آیه سمبل یک سرزمین می‌باشد چنانکه ‌ایلیا در کتاب ملاکی به یحیی اشاره داشت و از یهودیان گرفته تا بسیاری از مفسرین مسیحی، آنان ادوم در (اشعیا 63: 1) را سمبلیک می‌دانند و در نوشته‌های ربای‌های یهود آن اغلب برابر (روم) می‌باشد([1]) و بسیاری از مفسرین مسیحی آن را سمبلیک می‌دانند.([2])

اما منطقی آن است که ادوم در این آیه نماد سرزمینی باشد که اولاً اوصافش شبیه به ادوم باشد و ثانیاً در مشرق کوه زیتون باشد و ثالثاً شهری را به اسم (بصره) در خود داشته باشد؛ در نوشته‌ای که توسط ربی یوسف جکوب سان ارائه شده است، پس از ارائۀ آیات ابتدایی باب 63 از کتاب إشعیا بیان می‌دارد:

(با توجه به بسیاری از منابع تلمود، شهری که توسط اشعیا نبی در این پیشگویی موردبحث قرارگرفته در بابل یا عراق امروزی واقع‌شده است).([3])


[1] -https://goo.gl/f0eq4I

[2]- می‌توانید برای نمونه به تفاسیر منتشر شده به‌وسیلۀ:

 جوزف بنسون [https://goo.gl/4Af74C]، آدام کلارک [https://goo.gl/baV4g6] و کافمن [https://goo.gl/U1QbWv] و نکات توضیحی وسلی[https://goo.gl/42RZ3z] و تفسیر کتاب مقدس توسط جیمیسون-فاست-براون [https://goo.gl/1xip7z] و کتاب مقدس کمبریج برای دانشکده‌هاوکالج‌ها [https://goo.gl/zhk5Py] و تفسیر کاتولیکی کتاب مقدس توسط جورج هیدوک [https://goo.gl/wBnfnN] و تعلیقات(حاشیه نویسی) انگلیسی متیو پول درمورد کتاب مقدس [https://goo.gl/9XZoGh] و تفسیر ودون از کتاب مقدس[https://goo.gl/5FkW1p] رجوع نمایید.

[3] -https://goo.gl/McRZ60

 

 
 ادله دعوت سید احمد الحسن برای مسیحیان https://goo.gl/PFPbpc
 پاسخ به شبهات مسیحیان https://goo.gl/bQ4r3r

 تهیه شده توسط کارگروه علمی ادله مسیحیت تحت اشراف موسسه وارثین ملکوت

ادامه مطلب...

منجی از بصره کیست؟ (قسمت دوم)

منجی از بصره کیست؟ (قسمت دوم)

در بخش پیشین آیات (اشعیا 63: 1 - 6) آورده شد؛ در آیه 1 سخن از شخصی به میان آمده است که از بصره خواهد آمد.

מי־זה ׀ בא מאדום חמוץ בגדים מבצרה זה הדור בלבושו צעה ברב כחו אני מדבר בצדקה רב להושיע׃ (בצרה)؛

تجزیۀ عبارت (בצרה) که در متن آیه آمده است، بدین شکل است: ב = ب،  צ = ص،  ר = ر،  ה = ه.

او همان (بره) می‌باشد چنانکه مفسرین مسیحی نیز به آن اذعان می‌نمایند؛ سرخی لباس وی ما را به یاد سرخی لباس بره می‌اندازد (مکاشفه 19: 13) و عدالت‌خواهی وی ما را به یاد عدالت بره می‌اندازد (مکاشفه 19: 11) و کشتار وی ما را به یاد کشتار بره می‌اندازد (مکاشفه 19: 19 - 21).

و در بخش‌های پیشین بر طبق آنچه که احمدالحسن به ما آموخت مشخص شد که (بره) همان مهدی اول در وصیت حضرت محمد می‌باشد و نام او (احمد) است.

پس آن منجی که از (بصره) خواهد آمد، درواقع (احمد) می‌باشد.

 
 ادله دعوت سید احمد الحسن برای مسیحیان https://goo.gl/PFPbpc
 پاسخ به شبهات مسیحیان https://goo.gl/bQ4r3r

 تهیه شده توسط کارگروه علمی ادله مسیحیت تحت اشراف موسسه وارثین ملکوت

ادامه مطلب...

منجی از بصره کیست؟ (قسمت اول)

منجی از بصره کیست؟ (قسمت اول)

ما در بخش (پسر انسان/قسمت سوم) اشاره‌ای بسیار کوتاه به‌ آیات اشعیا باب 63 نمودیم برای بررسی آیات، ابتدا متن آن را قرار خواهیم داد:

(اشعیا 63: 1- 6) (1 این کیست که از ادوم بالباس سرخ از بصره می‌آید؟ یعنی این‌که به لباس جلیل خود ملبّس است و در کثرت قوّت خویش می‌خرامد؟ من که به عدالت تکلّم می‌کنم و برای نجات، زور آور می‌باشم. ۲ چرا لباس تو سرخ است و جامۀ تو مثل کسی که چرخشت را پایمال کند؟ ۳ من چرخشت را تنها پایمال نمودم و احدی از قوم‌ها با من نبود و ایشان را به غضب خود پایمال کردم و به حدّت خشم خویش لگدکوب نمودم و خون ایشان به لباس من پاشیده شده، تمامی جامه خود را آلوده ساختم. ۴ زیرا که یوم انتقام در دل من بود و سال فدیه شدگانم رسیده بود. ۵ و نگریستم و اعانت کننده‌ای نبود و تعجّب نمودم زیرا دستگیری نبود. لهذا بازوی من مرا نجات داد و حدّت خشم من مرا دستگیری نمود. ۶ و قوم‌ها را به غضب خود پایمال نموده، ایشان را از حدّت خشم خویش مست ساختم. و خون ایشان را بر زمین ریختم).

این نبوتی است که اشعیای نبی آن را در ارتباط با منجی دیده و بیان می‌نماید، بسیاری از مفسرین مسیحی معتقدند که‌ این آیات درواقع به عیسای مسیح اشاره دارد و در ارتباط با بازگشت ثانویه او می‌باشد، اما در قسمت‌های بعدی به‌صورت مفصل آن را با توجه به آنچه که احمدالحسن به ما آموخته است، تشریح خواهیم نمود

 
 ادله دعوت سید احمد الحسن برای مسیحیان https://goo.gl/PFPbpc
 پاسخ به شبهات مسیحیان https://goo.gl/bQ4r3r

 تهیه شده توسط کارگروه علمی ادله مسیحیت تحت اشراف موسسه وارثین ملکوت

ادامه مطلب...

امام احمدالحسن (ع) فرمودند:

«ای مردم، علمای گمراه و پیروان‌شان شما را فریب ندهند. بخوانید، جستجو کنید، دقت کـنید و بـیاموزید و خود ، حقيقت را بـيابـيد و بر كس دیگری توکل نکـنید تا برای آخرت شما تصمیم‌گیری کند زیرا که فردا پشیـمان خواهید شد و فردا پشیمانی را سودی نخواهد داشت». خطبه پنجم محرم ۱۳۸۹ هـ.ش.سايت مهديون , سايت انصار امام مهدي , سايت رسمي فارسي انصار امام مهدي , سايت سيد احمدالحسن , سايت يماني , نقد يماني , يماني کيست , نقد احمدالحسن , ادله احمدالحسن , راه شناخت يماني , راه شناخت يماني چيست , يمن و آخرالزمان , سيد يماني , سيد احمد الحسن يماني , عکس سيد يماني , يماني ظهور کرد , نشانه هاي سيد يماني , سيد احمدالحسن,يماني , يماني موعود , مهدي اول , احمدالحسن , احمد الحسن , طالع مشرقي , خراساني , پرچم هاي خراسان , طالقان , انصار طالقان , علائم ظهور , امام احمدالحسن , احمد, خسف بيداء , خسف بيدا , شبيه عيسي , مصلوب , ملک عبدالله , سفياني , دجال اکبر , شام , يمن , انا يماني , سوريه , ايران , عراق , بصره , دجال بصره , حيدر مشتت , دجله بصره , قائم , امام زمان , مهدي , مهديون , سيد احمد الحسن يماني , سيد يماني کيست , احمد الحسن کيست , سيد يماني در عراق , يماني موعود , کشته شدن نفس زکيه چيست , خروج يماني , ظهور يماني , سايت سيد احمد الحسن يماني , عکس احمد الحسن يماني , فرقه يماني در ايران , فرقه يماني , فرقه يماني چيست , احمد الحسن يماني کيست ؟ , رائفي پور احمد الحسن , عکس احمد الحسن يماني , مسيح , دين مسيح , عيسي مسيح کيست , صليب مسيح , صليب کشيدن , صليب مسيحيت , عکس هاي صليب , صليب نشانه چيست , قوانين دين مسيحيت , احکام دين مسيحيت , مسيحيت در ايران , آشنايي با دين مسيحيت , کتاب مقدس , انجيل , تورات , حواريون , مريم , مريم مقدس , تنخ , نظريه تکامل انسان , نظريه تکامل داروين چيست , نظريه تکامل داروين pdf , رد نظريه تکامل , نظريه تکامل داروين به زبان ساده , نظريه داروين تکامل انسان , نظريه تکامل و انسان , فيلم تکامل , داوکينز , هاوکينگ , خداناباوران مشهور , دلايل خداناباوران , خداناباوران , آتئيست , منکر وجود خدا در جدول ,دانشمندان خدا باور , آتئيست و آگنوستيک , نقد آتئيست , کانال آتئيست ها در تلگرام , آتئيست تلگرام , آتئيست کيست , نماد آتئيست , ستاره شش پر , ستاره پنج پر , ستاره حضرت سليمان , ستاره داوود در اسلام , طلسم ستاره داوود , قانون معرفت حجت , راه شناخت حجت هاي الهي , راه شناخت امام , قيامت , عذاب , آخرالزمان , نشانه هاي آخر الزمان , نشانه هاي آخرالزمان در تهران , آخرالزمان+پيشگويي , اخر الزمان رائفي پور , آخرالزمان و داعش , نشانه هاي آخرالزمان در قرآن , صاحب الزمان , حجت بن الحسن , آيا امام زمان داراي زن و فرزند هستند , فرزندان امام زمان , 12 مهدي , وصيت پيامبر , وصيت پيامبر دوازده مهدي , متن وصيت پيامبر , وصيت پيامبر به امام علي , وصيت نامه پيامبر , وصيت نامه حضرت محمد , شب وفات پيامبر , حديث وصيت , حديث ثقلين , امام احمد , احمدالحسن , دلايل سيد احمد الحسن براي شيعه ,الحاد , ادله دعوت يماني , روياي صادقه , مکتب نجف اشرف , کتاب توهم الحاد , کتاب توهم بي خدايي , کتاب عقائد الاسلام , کتب سيد احمدالحسن , آيه اکمال الدين , تدريس آيه اکمال الدين , پالتاک , فيس بوک امام احمدالحسن , فيسبوک امام احمد الحسن , خطبه هاي امام احمدالحسن , ادله دعوت براي سني ها , دانلود کتب ترجمه احمدالحسن , کتب سيد احمد الحسن , دعوت سيد احمد الحسن , پيام هاي فيس بوک سيد احمد الحسن , منابع رسمي دعوت يماني , دعوت يماني , يماني کيست , نقد الحاد , محمد نبي در عهدين , هفته نامه زمان ظهور , سايت هفته نامه زمان ظهور , موسسه وارثين ملکوت , وبسايت انگليسي انصار امام مهدي , وبسايت فارسي انصار امام مهدي , تالار گفتگو انصار امام مهدي , علماي غير عامل , فقهاي آخرالزمان , گوساله سامري , اهل تسنن , انصار امام مهدي , 10313 , 313 , دوازده مهديين , احمد الحسني , احمد الحسن اليماني , احمد الحسن يماني سايت , احمد الحسن يماني کيست؟ , سيد احمد الحسن يماني ع , سيد حسن حمامي , شيخ ناظم عقيلي , دکتر علاء سالم , دعوت مبارک يماني , راه شناخت يماني , يماني از يمن , يماني از کجا خروج مي کند , انصار الله , انصار امام مهدي , انصار امام احمد اليماني , انصار امام المهدي , سيد يماني , سيد يماني ظهور کرد , سيد يماني کيست , روايات آخرالزمان , روايات خمس , روايات ظهور , روايات يماني , روايات درباره يماني , روايات خروج يماني , روايات قيام يماني , حديث وصيت , مهديون , مهديون شاهد , مهديون چه کساني هستند , حديث 12 مهدي , 12 مهدي , احمديم احمدي , عکس يماني , تصاوير يماني , عکس سيد يماني , عکس احمد الحسن يماني , صاحب پرچم هدايت , جريان مدعي يماني ,تصاوير دروغين منتسب به سيد احمد الحسن يماني ,پسر انسان در کتاب مقدس , پسر انسان در انجيل , پسر انسان کيست, صليب شکسته , يماني , احمد الحسن , کتاب توهم بي خدايي , کتاب توهم الحاد , کتاب عقائد الاسلام , کتاب گوساله , کتاب همگام با بنده صالح , کتاب همگام با عبد صالح , کتاب وصيت مقدس , کتاب وصيت مقدس نوشتار بازدارنده از گمراهي , کتاب توحيد , کتاب وصي در تورات, انجيل و قرآن , کتاب چشم اندازي هاي از قوم سومر و آکد , سومر و آکد , سومر , کتاب تفسير آيه اي از سوره يونس , تفسير سوره يونس , کتاب سرگرداني , کتاب راه به سوي خدا , کتاب شرايع الاسلام , کتاب شرائع الاسلام , کتاب رجعت , کتاب رجعت سومين روز از روزهاي بزرگ خدا , رساله اي در فقه خمس , کتب سيد احمد الحسن , دانلود کتاب هاي سيد احمد الحسن , کتاب سيد احمد الحسن , علم سيد احمد الحسن , علوم سيد احمد الحسن , کتب روايي , سفر حضرت موسي به مجمع البحرين , کتاب روشنگري هايي از دعوت فرستادگان , کتاب روشنگري از دعوت فرستادگان , نامه هدايت , ادله مسيحيان , کتاب پاسخ هاي روشنگرانه , جواب المنير , نصيحتي براي طلبه هاي حوزه هاي علميه , نصيحتي براي طلاب حوزه هاي علميه , کتاب جهاد درب بهشت , جهاد , جهاد اکبر , کتاب متشابهات , دانلود کتاب متشابهات , بيان حق و سداد از طريق علم اعداد , علم اعداد , کتاب سيزدهمين حواري , کتاب حواري سيزده , حواريون , کتاب حاکميت الله نه حاکميت مردم , حاکميت الله , دموکراسي , کتاب گزيده اي از تفسير سوره فاتحه , سوره فاتحه , تفسير سوره فاتحه , پاسخ هاي فقهي , کتاب طهارت , دانلود کتب يماني , دانلود کتب سيد احمد الحسن , کتب انصار امام مهدي , دلايل عام دعوت , علم سيد احمد الحسن , دانلود کتب انصار سيد احمد الحسن , دانلود کتب انصار امام مهدي , سايت انصار امام مهدي , انصار , علاء سالم ,رسالتي در يگانگي شخصيت مهدي اول, قائم و يماني , گفتگوي داستاني درباره‌ي دعوت مبارک يماني , رسالتي آشکار , کتاب دليل ادله , شيخ ناظم عقيلي , وصي در کتاب , کتاب برهان مبين , ابن تمام , يماني کيست , ملاقات با امام مهدي , کتاب وصيت و وصي احمد الحسن عليه السلام ,پژوهشي در شخصيت يماني , کتاب يماني موعود حجت الله , شيخ حيدر زيادي , علامات زمان ظهور , يماني امام مهدي , کتاب ضرورت وجود زمينه ساز , بشار الفيصلي , سفياني به آستانه‌ي درب‌ها رسيده پس يماني کجاست؟ , شيخ عادل سعيدي , اخبار طاهرين در مورد مهدي و مهديين (ع) , روايات مهديين , دلايل اثبات ذريه‎ي امام مهدي , رسالتي در مورد روايت اصبغ بن نُباته  , چهل حديث در مورد مهديين و ذريه قائم , کتاب چهل حديث , کتاب مهديين دوازده‌گانه فرزندان امام مهدي  , کتاب در پيشگاه صيحه , زکي انصاري , خواب , ارکان رويا , کتاب کرامات و غيبيات , انصار سيد احمد الحسن , کتاب رؤيا در مفهوم اهل بيت  , استاد ضياء زيدي , رؤياي صادقه , بازگو کردن رؤيا ,کتاب شيعيان در معرض آزمايش , دکتر عبدالرزاق ديراوي , کتاب خوش آمدي اي فرزند فاطمه  , کتاب شکست منتظران , کتاب مجتمع ما بين تکبر و نفاق , کتاب بلکه هدايت شويد , شيخ ناظم عقيلي , فقهاي آخر الزمان , کتاب فرمان‌روايي امروز از آنِ کيست , کتاب همانا که تأويلش فرا رسيد , متشابهات , حق اين‌گونه شناخته مي‌شود نه با شبهات , شيخ عبد العالي منصوري , احمد الحسن , احمد موعود- پيوند دهنده‌ي رسالت‌هاي آسماني و کشتي نجات برگزيدگان , دکتر علاء سالم , کتاب احمد موعود , شبيه عيسي و مصلوب کيست؟ , شبيه عيسي , شبيه عيسي عليه السلام , روزگار رهائي (روز بزرگ و وحشتناک خدا) , کتاب روزگار رهايي , استاد عادل سعيدي , کتاب مسيح راز خداوند , شيخ صادق محمدي , کتاب يحياي عصر , کتاب مهدي ولي الله , دعوت يماني , يماني , سيد يماني , سيد احمد الحسن , مهديين , دانلود کتاب غيبت طوسي , کتاب الغيبه طوسي , کتاب غيبت نعماني , کتاب اصول کافي , کتاب ملاحم و فتن , کتاب بشارت الاسلام , کتاب کمال الدين , دانلود کتاب مقدس , عهد عتيق , کتاب مقدس , تورات , دانلود کتاب تورات , عهد جديد , انجيل , اناجيل اربعه , دانلود کتاب انجيل , سفر پيدايش , کتاب پيدايش , کتاب خروج , کتاب تثنيه , کتاب اشعيا , کتاب داوود , کتاب مزامير , کتاب ارميا , کتاب دانيال , کتاب حبقوق , انجيل متي , انجيل يوحنا , انجيل مرقس , انجيل لوقا , انجيل برنابا , انجيل يهودا , کتاب روميان , دانلود کتب مسيحيان , دانلود کتب يهوديان , رساله يهودا , يهودا , مکاشفه يوحنا , يوحنا لاهوتي , شمعون , پطرس , نظریه فرگشت , نظریه تکامل , تطور , تکامل , فرگشت ,چارلز داروین , داوکینز , خداناباوران , توهم بی خدایی , کتاب توهم بی خدایی , ادله سید احمدالحسن برای خداناباوران , خدا , دلایل وجود خدا , برهان نظم , اثرات خدا , آتئیست , ادله امام احمد الحسن , یمانی , قیام گر مشرق , مهدی اول , عصمت یمانی , یمانی از یمن , یمن , راه شناخت یمانی چیست , راه شناخت یمانی , قانون شناخت خلفای الهی , قانون معرفت حجت , دعوت به حاکمیت خدا , رویای صادقه , استخاره , سید احمد الحسن یمانی , سید یمانی , وصی سیزدهم , مهدیین , فرزندان امام مهدی , وصیت مقدس رسول الله , مهدیین , مهدیین در قرآن , نام احمد در روایات , صاحب الامر , کتاب عقائد الاسلام , یمانی کیست  , مهدی آخرالزمان , مهدی در قرآن , خلیفة الله مهدی , امام مهدی , علائم قیام , وقت ظهور امام مهدی , حجیت رویا , راههای شناخت خلیفة الله , علم مهدی , بزرگان ادیان الهی , کتاب وصیت مقدس , سیرت سید احمد الحسن , یهودیان , مسیحیان , آیات کتاب مقدس , عیسی مسیح , یحیی , یحیا , فرستادگان الهی , پسر نرینه , پسر انسان , منجی از بصره , تسلی دهنده , غلام امین , یحیی نبی , اشعیا نبی , احمد الحسن , حجت های الهی , نامه هدایت , پاسخ های روشنگرانه , سیزدهمین حواری , حواری سیزده , توهم الحاد , جایگاه معجزه در کتاب مقدس , محمد نبی , بشارت اشعیا , وصی در تورات , سیره دعوت سید احمد الحسن , وصیت شب وفات پیامبر , شجره سید احمد الحسن , نسب سید احمد الحسن , بصره , امام مهدی , صدام طاغوت , طلاب حوزه , صدام ملعون , انصار امام مهدی , یمانی , نسب امام احمد الحسن, نسب سید احمد الحسن , یمانی موعود , سید یمانی , سید احمد الحسن یمانی , وبسایت رسمی مکتب نجف اشرف , وبسایت رسمی انصار امام مهدی , وبسایت رسمی فارسی انصار امام مهدی , وبسایت موسسه وارثین ملکوت , صفحه فیس بوک مکتب نجف