wrapper

آخرین اخبار

ادله دعوت برای مسیحیان

ادله دعوت برای مسیحیان (154)

مصلوب کیست؟ - قسمت ششم

مصلوب کیست؟ - قسمت ششم

در ادامه بخش‌های پیشین در رد مصلوب شدن عیسای مسیح به بخش دیگری خواهیم پرداخت؛ زمانی رسید که عیسی از قضیه‌ای که قرار بود برایش در جریان رنج دیدن و کشته شدن اتفاق بیافتد نزد شاگردان سخن به میان آورد،([1]) لحظاتی بعد عیسی به شاگردان اشاره می‌نماید هر که جانش را به خاطر من هلاک نماید آن را دریابد،([2]) این نکته بسیار مهم می‌باشد که عیسی به دنبال یک فدایی برای قضیه مصلوب شدنش می‌گشت، یک فدایی که به‌جای او مصلوب شده و رنج‌ها را به دوش کشد، و الا چرا عیسی اشاره می‌نماید هر که جانش را به خاطر من هلاک نماید آن را دریابد؟ و شواهد آن را در انجیل می‌یابیم تا آنجا که به روایت‌های مختلف نویسندگان اناجیل، عیسی در دعا از خدا طلب می‌نماید که آن‌ جام (قضیه صلیب و مصلوب شدن) را از او بردارد،([3]) در انجیل به روایت یوحنا اشاره می‌شود که پطرس آمادگی گذشتن از جان خویش را به عیسی اعلام می‌دارد([4]) اما عیسی می‌دانست که پطرس نمی‌توانست گزینه خوبی برای فدا شدن باشد.([5])

احمدالحسن بیان نمود:

(این متن از انجیل یوحنا به‌روشنی بیان می‌کند که عیسی (ع) از پطرس درخواست می‌کند که به‌جای او فدا شود یا به پطرس چنین پاسخ می‌گوید «آیا جان خود را درراه من می‌نهی؟»، و می‌بینیم که عیسی این پرسش را این‌گونه پاسخ می‌دهد که پطرس توانایی چنین چیزی را ندارد: «به‌یقین به تو می‌گویم تا سهم رتبه مرا انکار نکرده باشی، خروس بانگ نخواهد زد». این گفت‌وگو بی‌هیچ مقدمه‌ای نیامده است؛ اگر عیسی (ع) چنین موضوع مهمی را برای ایشان مطرح نمی‌کرد، چه چیزی باعث شد تا پطرس چنین درخواستی را بیان کند؟!

همچنین این سخن پطرس «جان خود را درراه تو خواهم نهاد»، را به چه صورتی غیر از مسئلۀ شبیه شدن می‌توان درک کرد؛ در غیر این صورت چگونه پطرس خودش را به‌جای عیسی (ع) برای به صلیب کشیده شدن قرار می‌دهد، اگر پیش از آن به او شبیه نشده باشد؛ تا یهود او را بگیرند و به‌عنوان اینکه او عیسی (ع) است، به صلیب کشیده شود. این‌ها دنبال عیسی (ع) بودند، نه پطرس و تا زمانی که پطرس شبیه او نشده باشد، او را نمی‌گیرند. همچنین پاسخ عیسی (ع) این‌گونه نبود که ای پطرس، صحیح نیست تو به‌جای من فدا شوی، یا ناگزیر من باید به صلیب کشیده شوم، یا هر پاسخ دیگر؛ جز اینکه تو توانایی این مهم را نداری. این مسئله ما را به این پرسش می‌کِشاند که اگر پطرس و حواریون این توانایی را ندارند تا جان خود را به خاطر عیسی (ع) بدهند و به صلیب کشیده شدن را تحمل کنند، آیا خداوند هیچ‌کس دیگری ندارد که این وظیفۀ مهم را انجام دهد آن‌هم پس از این‌که همان‌طور که گفته شد، عیسی (ع) به‌روشنی درخواست می‌کند که به صلیب کشیدن از او بر‌داشته شود؟!).([6])


[1]- متی 16: 21

[2]- متی 16: 25

[3]- لوقا 22: 42 - 44

[4]- یوحنا 13: 37

[5]- یوحنا 13: 38

[6]- احمدالحسن، سیزدهمین حواری، ص 151.

 

 
 ادله دعوت سید احمد الحسن برای مسیحیان https://goo.gl/PFPbpc
 پاسخ به شبهات مسیحیان https://goo.gl/bQ4r3r

 تهیه شده توسط کارگروه علمی ادله مسیحیت تحت اشراف موسسه وارثین ملکوت

ادامه مطلب...

مصلوب کیست؟ - قسمت پنجم

مصلوب کیست؟ - قسمت پنجم

در ادامه بخش‌های پیشین و اثبات آنکه عیسای مسیح هرگز مصلوب نگشته است، به بخش دیگری خواهیم پرداخت که بسیار قابل‌تأمل می‌باشد؛ ما عیسی را می‌بینیم که قبل از مصلوب شدن در دعا از پدر (خدا) می‌خواهد که‌ این جام را از وی بردارد([1]) او طاقت مصلوب شدن را نداشت و این دعا نشانه­ای بود از عدم رضایت کامل او نسبت به قضیه صلیب کشیده شدن، نکته تأمل‌برانگیزتر آن است که زمانی بعد شخصیت مصلوب باحالتی رضایت‌آمیز به پطرس اشاره می‌نماید آیا جامی را که پدر به من داده است، ننوشم؟([2])

نکته) اگر معتقد باشیم که‌ این دو شخصیت یکی هستند سؤالی که مطرح است این است که چرا از ابتدا عیسی به دعا کردن مشغول می‌شود تا قضیه صلیب از وی برداشته شود؟ آیا غیرازاین است که عیسی رضایت نداشت که‌ این جام را بنوشد؟ و اگر رضایت داشت و راضی بود به آنکه بر صلیب کشیده شود و کشته شود، چرا دعا نمود که‌ این جام را ننوشد؟ و اگر می‌دانست که قرار است این جام از او برداشته نشود چرا دعا نمود که برداشته شود؟ و اگر راضی نبود به نوشیدن جام (به صلیب کشیده شدن) چرا اندکی بعد شخصیت مصلوب (که می‌دانیم عیسی نیست و مسیحیان معتقدند او عیسی است) به پطرس اشاره نمود که‌ آیا جامی که پدر به من داده است را ننوشم؟! این نکته چند نتیجه دارد:

1) یا عیسی نمی‌دانست چه می‌گوید و مسیحیان او را ناخواسته متهم به جهل و بیهوده‌گویی کرده‌اند.

2) یا آن شخصی که از نوشیدن جام ناراضی بود با آن شخصی که از نوشیدن جام و به صلیب کشیدن رضایت داشت یکی نمی‌باشند. که هم عقل این نتیجه را تأیید می‌کند و هم انجیل، چراکه همانند آن است که شخصی به مهمانی دعوت‌شده باشد و قبل از ساعت مقرر از حضور در مهمانی راضی نباشد اما 1 ساعت بعد به یکی از اعضای خانواده‌اش بگوید «آیا به مهمانی‌ای که دعوت‌شده‌ام نروم؟» این قرینه تنها قرینه‌ای نیست که از آن در اثبات عدم مصلوب شدن عیسی مسیح استفاده می‌نماییم بلکه قراین همانند پازل به یکدیگر متصل می‌باشند تا درنهایت قضیه به صلیب کشیده شدن عیسی را نفی کنند.


[1]- لوقا 22: 42 - 44، متی 26: 39، مرقس 14: 36

[2]- یوحنا 18: 11

 

 
 ادله دعوت سید احمد الحسن برای مسیحیان https://goo.gl/PFPbpc
 پاسخ به شبهات مسیحیان https://goo.gl/bQ4r3r

 تهیه شده توسط کارگروه علمی ادله مسیحیت تحت اشراف موسسه وارثین ملکوت

ادامه مطلب...

مصلوب کیست؟ - قسمت چهارم

مصلوب کیست؟ - قسمت چهارم

هنگامی‌که مشخص شد مصلوب دیگر عیسی نیست بلکه شخصیتی شبیه به اوست، این نکته را بیان می‌نماییم که راویان انجیل به جهت ندانستن امر، او را بانام عیسی خطاب می‌نمودند چراکه از قضیه آگاه نبودند.

همچنین وقتی یهود مصلوب را نزد پیلاطس بردند دیگر بحث پسر خدا بودن نزد پیلاطس مفهومی نداشت چراکه او به خدا اعتقادی نداشت پس سعی نمودند بحث پادشاهِ یهود بودنِ عیسی را نزد پیلاطس مطرح کرده تا راه را از این طریق برای از بین بردن به‌زعم خودشان عیسی هموار نمایند،([1]) چراکه عیسی بر طبق عهد قدیم و عهد جدید پادشاه یهود بود.([2])

همچنین هنگامی‌که پیلاطس از مصلوب پرسید که‌ آیا تو پادشاه یهود هستی، مصلوب در جوابش اشاره نمود که تو می‌گویی([3]) پیلاطس بعد از جواب منفی شخصیت مصلوب که اشاره نمود این نسبتی است که تو به من می‌زنی (تو می‌گویی / تو این را می‌گویی سؤال خویش را تکرار نمود([4]) و مصلوب جوابی به او نداد و پیلاطس بسیار متعجب شد([5]) و پیلاطس اشاره نمود که در این شخص هیچ عیبی نمی‌یابم([6]) حتی پیلاطس بعد از سخن مصلوب، روی به مردم کرده، از مردم سؤال نمود و اشاره کرد چه می‌خواهید بکنم با آن‌کس که پادشاه یهودش می‌خوانید،([7]) حتی پیلاطس نیز فهمیده بود که‌ این نسبتی است که به او زده‌اند و او پادشاه یهود نبود.

پرسش: چرا مصلوب اشاره نمود این نسبتی است که تو می‌گویی نه آن چیزی که حقیقت من است؟

1) اگر او را عیسی می‌پندارید و می‌گویید او به فکر نجات خویش بود! بااین‌وجود چرا عیسی مسیح بارها به قضیه کشته شدنش اشاره می‌نمود؟ اینکه او اقرار نکند به‌ اینکه پادشاه واقعی یهود است چه چیزی را حل می‌کرد؟ آیا این دادن نسبت جهل و نادانی به عیسی نیست که او از طرفی می‌دانست کشته می‌شود و از طرفی اقرار نمی‌کرد به‌ اینکه او پادشاه یهود است؟! پس یا عیسی پادشاه یهود نبود که‌ این مخالف نبوت زکریا می‌باشد([8]) یا آن شخص عیسی نبود. که مورد دوم صحیح است.

2) او پادشاه یهود یعنی عیسی مسیح نبود. او همانی نبود که با الاغ به اورشلیم رفت تا نبوت زکریا در مورد پادشاه یهود تحقق یابد، مصلوب اشاره کرد که پادشاهی من از این جهان نیست، اگر پادشاهی من از این جهان بود خادمان من جنگ می‌کردند،([9]) این دلایل بسیار نشان از این می‌دهد که شخصیت مصلوب اصلاً عیسی نبوده است.


[1]- لوقا 23: 1 - 2

[2]- زکریا 9: 9 و یوحنا 12: 12- 15

[3]- لوقا 23: 3

[4]- مرقس 15: 4

[5]- مرقس 5: 15

[6]- لوقا 23: 4

[7]- مرقس 15: 12

[8]- زکریا 9: 9

[9]- یوحنا 18: 36

 

 
 ادله دعوت سید احمد الحسن برای مسیحیان https://goo.gl/PFPbpc
 پاسخ به شبهات مسیحیان https://goo.gl/bQ4r3r

 تهیه شده توسط کارگروه علمی ادله مسیحیت تحت اشراف موسسه وارثین ملکوت

ادامه مطلب...

مصلوب کیست؟ - قسمت سوم

مصلوب کیست؟ - قسمت سوم:

در ادامه بخش‌های پیشین در رد مصلوب شدن عیسای مسیح، سخن احمدالحسن را خواهیم آورد:

(پس چگونه خدا خواهش و دعا و توسل او را که به صلیب کشیده نشود و به صلیب کشیده شدن را از او دفع کند، رد کند؟ آیا عیسی استحقاق این را ندارد که دعای او استجابت شود، یا به‌طور مثال نزد خدا بدلی که به‌جای عیسی به صلیب کشیده شود وجود ندارد؟!

علاوه بر این مسیحیان اعتقاددارند که عیسی (ع) همان لاهوت مطلق است و درنتیجه آن‌ها در مورد درخواست عیسی که درگذشته تقدیم کردیم نیاز به توضیح‌دارند، توضیحی که باعث تضاد در انکار لاهوت مطلق که آن‌ها به آن اعتقاددارند نشود و این دست‌نیافتنی است.

اگر آن‌ها بگویند که: درخواست او در دفع صلیب از او به علت جهلش در حتمی بودن حادثه است، در این حالت لاهوت مطلق او را نقض کردند زیرا آن‌ها او را به جهل توصیف کردند و آن‌همان تاریکی است. پس روشن می‌شود که او نور و تاریکی است و او نوری که تاریکی ندارد نیست و درنتیجه لاهوت مطلق (بودنِ) او نقض می شود.

حال اگر بگویند که: درخواست او در دفع صلب به علت علم او در حتمی بودن رویداد است، او را به نادانی متهم کردند و الا درخواست او چه معنایی خواهد داشت وقتی‌که او به حتمی بودن رویداد علم داشته باشد؟! و این سخنان لاهوت مطلق او را نفی می‌کند بلکه چیزهای دیگری هم از او نفی می‌شود و آن‌همان حکمت انبیاء علیهم السلام است).([1])


[1]- احمدالحسن، سیزدهمین حواری، صص 146 - 147

 
 ادله دعوت سید احمد الحسن برای مسیحیان https://goo.gl/PFPbpc
 پاسخ به شبهات مسیحیان https://goo.gl/bQ4r3r

 تهیه شده توسط کارگروه علمی ادله مسیحیت تحت اشراف موسسه وارثین ملکوت

ادامه مطلب...

مصلوب کیست؟ - قسمت دوم

مصلوب کیست؟ - قسمت دوم:

در بخش پیشین سؤالی مطرح نمودیم که‌ آیا درخواست عیسای مسیح از سوی خدا موردپذیرش قرار گرفت یا خیر؟!

1) اگر جواب یک مسیحی بلی می‌باشد، به او خواهیم گفت پس عیسی را طبق کلام پولس رسول انسان کامل متصور شده‌اید([1]) و طبق سخن عیسی باور کرده‌اید که او حداقل به‌اندازه دانه خردلی ایمان داشته است تا دعایش مستجاب گردد([2]) و به‌ این نکته مهم در کلام عیسی باور داشته‌اید که پدر (خدا) او را رها نکرده است و با اوست.([3])

2) اگر جواب مسیحی خیر است! پس به او خواهیم گفت که در نظر شما عیسای مسیح حتی به‌اندازه خردلی ایمان نداشته است و اصلاً انسان کاملی نبوده است و پدر او را رها کرده است([4]) و حتی ارزش او را از یبعیص([5]) و حزقیا([6]) و راحیل([7]) و موسی([8]) و ایلیا([9]) و اسحاق([10]) و داوود([11]) و دانیال([12]) و یونس([13]) و زکریا([14]) پایین‌تر دانسته‌اید، چراکه خدا دعاهای این اشخاص را شنید اما دعای عیسی را هرگز نشنید. (آدرس آیاتی که در مقابل هر شخصیت قرارگرفته است به مسئله ذکر دعا و اجابت آن از سوی خدا اشاره دارد) بنابراین او به ۳ گزینه ایمان دارد:

1) او به کامل بودن عیسی و بی‌عیب بودن او دیگر اعتقادی ندارد (برخلاف کلیسا).

2) او معتقد است عیسی به‌اندازه دانه خردلی ایمان ندارد! (برخلاف کلیسا).

3) مقام عیسی از بسیاری از انبیاء و حتی مردم پایین‌تر است! (برخلاف کلیسا).

و این نشان از این دارد که مسیحیان معتقدند عیسی باایمان دعا نمی‌نمود و این نشانۀ این است که او کامل نمی‌باشد، پس چطور او را انسان کامل و خدای کامل می‌پندارند؟! منتظر پاسخی منطقی به‌ این سؤال هستیم!


[1]- افسسیان 4: 13

[2]- متی 17: 20

[3]- یوحنا 8: 29

[4]-  1 تواریخ 4 : 10

[5]- 1 تواریخ 4: 20

[6]- 2 پادشاهان 19: 20

[7]- پیدایش 30: 22

[8]- خروج 8: 13

[9]- یعقوب 5: 17

[10]- پیدایش 25: 21

[11]- 1 تواریخ 21: 26

[12]- دانیال 10: 12

[13]- یونس 2: 2

[14]- لوقا 1: 13

 
 ادله دعوت سید احمد الحسن برای مسیحیان https://goo.gl/PFPbpc
 پاسخ به شبهات مسیحیان https://goo.gl/bQ4r3r

 تهیه شده توسط کارگروه علمی ادله مسیحیت تحت اشراف موسسه وارثین ملکوت

ادامه مطلب...

مصلوب کیست؟ - قسمت اول

مصلوب کیست؟ - قسمت اول

از دوستان مسیحی درخواست می‌نماییم که در آنچه ارائه خواهیم داد، تدبر نمایند چراکه ارائه آن‌ها مستند و طبق کتاب مقدس می‌باشد پس راهی جز پذیرش آن وجود ندارد.

در مقدمه باید بگوییم که عیسی وعده نمود هر آنچه باایمان به دعا طلب کنید، خواهید یافت؛([1]) او حتی اشاره نمود اگر به‌اندازه خردلی ایمان داشته باشید به کوه می‌گفتید منتقل شو آن منتقل می‌شد و هیچ امری محال نبود.([2])

احمدالحسن در کتاب سیزدهمین حواری با ذکر آیات انجیل نشان داد که قبل از واقعۀ مصلوب شدن، عیسای مسیح در دعا از خدا درخواست نمود که قضیۀ صلیب از وی برداشته شود؛ به روایت لوقا حتی عرق او مثل قطرات خون بر روی زمین می‌ریخت؛([3]) سؤال: دعای عیسی مستجاب گردید؟! یا خیر؟!


[1]- متی 21: 22

[2]- متی 17: 20

[3]- لوقا 22: 42 - 44

 
 ادله دعوت سید احمد الحسن برای مسیحیان https://goo.gl/PFPbpc
 پاسخ به شبهات مسیحیان https://goo.gl/bQ4r3r

 تهیه شده توسط کارگروه علمی ادله مسیحیت تحت اشراف موسسه وارثین ملکوت

ادامه مطلب...

چگونه به حقانیت «احمد الحسن» پی ببریم؟ قسمت چهارم

چگونه به حقانیت «احمد الحسن» پی ببریم؟ قسمت چهارم

(رؤیا)؛ در بخش (رؤیا) دلایلی از کتاب مقدس در ارتباط بااهمیت رؤیا ارائه گردید و از طریق کتاب مقدس اثبات شد که خدا پیام‌های مهمی را از طریق رؤیا به بشر می‌فرستد که آن می‌تواند حامل دستور و هشدار باشد، چنانکه به‌عنوان‌مثال خدا در عالم رؤیا، پیامی را برای حواریون در ارتباط با عیسای مسیح ارسال نمود.

اما در ارتباط با (احمدالحسن) هزاران رؤیا در خواب، حقانیت او را اثبات می‌نماید و خدا و صدیقین برای او شهادت می‌دهند و هزاران نفر از مذاهب و آئین‌ها و اعتقادات گوناگون به حقانیت وی از طریق رؤیا پی بردند و به او ایمان آوردند؛ آیا شهادت خدا برای او کافی نیست؟! آیا شهادت عیسای مسیح برای او کافی نیست؟! آیا شهادت قدیسین برای او کافی نیست؟!

در (یوحنا 8: 17 - 18) آمده است:

(۱۷ و نیز در شریعت شما مکتوب است که شهادت دو کس حق است. ۱۸ من بر خود شهادت می‌دهم و پدری که مرا فرستاد نیز برای من شهادت می‌دهد).

و در (متی 18: 16) از فرموده عیسای مسیح آمده است:

(...از زبان دو یا سه شاهد، هر سخنی ثابت شود).

و اگر علاوه بر وجود (نص) و (علم و حکمت) و (دعوتگری او به حاکمیت خدا)، شهادت خدا و صدیقین و کتاب مقدس برای یک مسیحی در راستای ایمان به (احمدالحسن) کفایت نمی‌کند پس چه چیزی برای او کفایت می‌کند؟!! و اگر زمان اشعیا و ارمیا قرار می‌گرفت پس چگونه حقانیت آنان را قبول می‌نمود؟!

 
 ادله دعوت سید احمد الحسن برای مسیحیان https://goo.gl/PFPbpc
 پاسخ به شبهات مسیحیان https://goo.gl/bQ4r3r

 تهیه شده توسط کارگروه علمی ادله مسیحیت تحت اشراف موسسه وارثین ملکوت

ادامه مطلب...

چگونه به حقانیت «احمد الحسن» پی ببریم؟ قسمت سوم

چگونه به حقانیت «احمد الحسن» پی ببریم؟ قسمت سوم

(دعوت به حاکمیت خدا یکی از نشانه‌های فرستادگان خدا اقرار به حاکمیت الهی و دعوت به‌سوی آن است، چنان‌که در قسمت حاکمیت خدا آن را ارائه نمودیم.

در این زمان در دنیایی که همه پرچم (حاکمیت مردم بر مردم) را در دست گرفته‌اند و شعار (دموکراسی) سر می‌دهند و حاکمیت مردم بر مردم را بر حاکمیت الهی مقدم داشته‌اند، این (احمدالحسن) بود که نه‌تنها حاکمیت مردم بر مردم را رد نمود بلکه به سمت حاکمیت الهی دعوت نموده است، یعنی همان حقیقتی که بسیاری از مردم از آن غافل شده‌اند.

او در کتاب (حاکمیت خدا، نه حاکمیت مردم) بطلان حاکمیت مردم بر مردم و دموکراسی را از طریق نصوص مقدس اثبات نموده و تناقضات دموکراسی و تبعیض‌هایی که در آن وجود دارد را تبیین کرده است و با دلایل محکم اثبات می‌نماید که حاکمیت مردم بر مردم در مقابل و برخلاف حاکمیت الهی است.

دعوت به سمت حاکمیت خدا و زنده کردن امر او توسط (احمدالحسن)، در کنار دو معیار دیگر یعنی وجود (نص) بر او (علم و حکمت) او این نتیجه را به همراه دارد که (احمدالحسن) تأییدشده خدا می‌باشد و اگر او را رد کنیم به‌صراحت می‌توان گفت با این کار تمامی انبیاء و کتاب مقدس را رد نموده‌ایم و ایمانمان زیر سؤال خواهد رفت، چراکه دعوت او دقیقاً بر پایه معیارهای الهی است.

 
 ادله دعوت سید احمد الحسن برای مسیحیان https://goo.gl/PFPbpc
 پاسخ به شبهات مسیحیان https://goo.gl/bQ4r3r

 تهیه شده توسط کارگروه علمی ادله مسیحیت تحت اشراف موسسه وارثین ملکوت

ادامه مطلب...

چگونه به حقانیت «احمد الحسن» پی ببریم؟ قسمت دوم

چگونه به حقانیت «احمد الحسن» پی ببریم؟ قسمت دوم

(علم و حکمت)؛ در بخش علم و حکمت اثبات گردید که (علم و حکمت) یکی از ویژگی‌های اصلی فرستادگان الهی می‌باشد و همچنین مشخص شد که شخصیت (غلام امین) یا (تسلی‌دهنده) که به شخصیت (بره) = (احمد) اشاره دارد با علم و حکمت و غذای روحانی می‌آید.

از احمدالحسن حدود 50 کتاب موجود است که در آن علومی را بیان نموده است که جز فرستادگان الهی کسی قادر به بیان آن نمی‌باشد، همچنین توسط وی کتبی از قبیل (نامۀ هدایت) و بخش‌هایی از (پاسخ‌های روشنگرانه، ج 1) در ارتباط با دلایل حقانیتش از کتاب مقدس نوشته‌شده است و در کتاب (سیزدهمین حواری) وی تفاسیر مفسرین مسیحی را با دلایل محکم رد نموده است و توضیحات بسیار مفیدی را در اختیار علاقه‌مندان قرار داده است.

و همچنین او کتابی علمی در پاسخ به خدا نا باوران به نام (توهم بی‌خدایی) نوشته است که می‌توانید آن را از طریق اینترنت به زبان فارسی مشاهده نمایید،([1]) که در آن موضوعاتی از قبیل آفرینش آدم، طوفان نوح و تکامل و... به روش علمی بیان‌شده است و همچنین از تناقضات و کج‌فهمی‌های بزرگان کلیسا و همچنین خدا نا باوران پرده‌برداری شده و از بزرگان الحاد نظیر (ریچارد داوکینز) و (استیون هاوکینگ) دعوت به مناظره علمی به عمل آماده است.

احمدالحسن فرمود:

(برای مناظره با اصحاب همۀ اديان هر یک با کتابش آماده‌ام؛ و من اين بندۀ مسکین و جاهل در مقابل پروردگار، داناتر از همۀ آن‌ها به قرآن و انجیل و تورات و همچنين به مواضع تحریف هستم، با آن علمی که خداوند تبارک‌وتعالی به من عطا فرموده است، بلکه هیچ‌کدام از آن‌ها قدرت پاسخ به اين علمی که خدا از علم و آگاهی‌اش به من داده است را ندارد، و یقین دارم، کسی که حق‌طلب باشد هدايت می‌شود، و اما کسی که به خاطر طلب اين دنیای چرک آلود، حق را قبول نکند و کفر ورزد، من در همان مجلس با وی مباهله می‌کنم تا کسی که زنده می‌ماند با دلیلی آشکار زندگی کند، و کسی که می‌میرد با اتمام‌حجت و دلیلی آشکار بمیرد؛ و هرکس که به خاطر حق‌طلبی‌اش مرا قبول کند نجات‌یافته و در دنیا و آخرت سعادتمند گشته است، و کسی که مرا رد کند حق را رد کرده و دنیا و آخرت را باهم ازدست‌داده است).([2])

بر یک مسیحی واجب است که در آنچه که احمدالحسن آورده است تدبر نماید، و علم او را با تمامی انبیاء عهد قدیم و عهد جدید و عیسای مسیح و یحیای نبی مقایسه نماید و از تعصب و تنگ‌نظری رهاشده و حقیقت را بپذیرد که اگر او را رد نماید درواقع تمامی انبیاء را رد نموده است چراکه دلایل حقانیت او حتی بسیار بیشتر از انبیایی‌ست که یک مسیحی آن‌ها را قبول دارد.


[1] -https://goo.gl/uZV4rs

[2]- احمدالحسن، خطبۀ داستان ملاقات.

 
 ادله دعوت سید احمد الحسن برای مسیحیان https://goo.gl/PFPbpc
 پاسخ به شبهات مسیحیان https://goo.gl/bQ4r3r

 تهیه شده توسط کارگروه علمی ادله مسیحیت تحت اشراف موسسه وارثین ملکوت

ادامه مطلب...

چگونه به حقانیت «احمد الحسن» پی ببریم؟ قسمت اول

چگونه به حقانیت «احمد الحسن» پی ببریم؟ قسمت اول

(وجود نصوص متعدد)؛ در قسمت وصیت اثبات نمودیم که نص (تأکید) در کتاب مقدس یکی از راه‌های شناخت فرستادگان خدا می‌باشد، و فرستاده خدا از طریق آن بر مردم احتجاج می‌نماید؛ همان‌طور که برای عیسای مسیح و برای یحیای نبی نصوصی در اثبات حقانیتشان وجود داشت، در ارتباط با (احمدالحسن) نیز نصوص متعددی وجود دارد و او به آنان احتجاج نموده است.

نصوصی که احمدالحسن به آنان احتجاج نموده است، شامل موارد زیر است:

1) (بره)؛ (مکاشفه باب 4 و 5) (مکاشفه 14: 1) (مکاشفه 19: 11).

2) (پسر نرینه)؛ (مکاشفه 12: 5).

3) (پسر انسان)؛ (متی 24: 27)؛به توضیحات آن بخش رجوع نمایید.

4) (منجی از بصره)؛ (اشعیا 63).

5) (تسلی‌دهنده)؛ (یوحنا 16: 7 - 8).

6) (غلام امین)؛ (متی 24: 45 - 47).

7) (سنگ)؛ (مزامیر 118: 22) (متی 21: 42 - 44) (دانیال 2: 31 - 45).

8) ( شاخه)؛ (اشعیا 11).

و...

و یادآور شوید که یحیای نبی چگونه حقانیتش را از طریق یک نص رمزی اعلام نمود؛ در (یوحنا 1: 23) آمده است:

(«یحیی» گفت: من صدای ندا کننده‌ای در بیابانم که راه خدا را راست کنید، چنانکه اشعیا نبی گفت)؛

درواقع او به‌ آیه (اشعیا 40: 3) احتجاج نمود:

(صدای ندا کننده‌ای در بیابان، راه خدا را مهیاسازید و طریقی برای خدای ما در صحرا راست نمایید).

و برای (احمدالحسن) چند برابر یحیی نص و تأکید وجود دارد، پس آیا یک مسیحی عاقل می‌تواند او را رد نماید؟! و اگر رد نماید دیگر به چه چیزی معتقد است؟!

 
 ادله دعوت سید احمد الحسن برای مسیحیان https://goo.gl/PFPbpc
 پاسخ به شبهات مسیحیان https://goo.gl/bQ4r3r

 تهیه شده توسط کارگروه علمی ادله مسیحیت تحت اشراف موسسه وارثین ملکوت

 

ادامه مطلب...

امام احمدالحسن (ع) فرمودند:

«ای مردم، علمای گمراه و پیروان‌شان شما را فریب ندهند. بخوانید، جستجو کنید، دقت کـنید و بـیاموزید و خود ، حقيقت را بـيابـيد و بر كس دیگری توکل نکـنید تا برای آخرت شما تصمیم‌گیری کند زیرا که فردا پشیـمان خواهید شد و فردا پشیمانی را سودی نخواهد داشت». خطبه پنجم محرم ۱۳۸۹ هـ.ش.سايت مهديون , سايت انصار امام مهدي , سايت رسمي فارسي انصار امام مهدي , سايت سيد احمدالحسن , سايت يماني , نقد يماني , يماني کيست , نقد احمدالحسن , ادله احمدالحسن , راه شناخت يماني , راه شناخت يماني چيست , يمن و آخرالزمان , سيد يماني , سيد احمد الحسن يماني , عکس سيد يماني , يماني ظهور کرد , نشانه هاي سيد يماني , سيد احمدالحسن,يماني , يماني موعود , مهدي اول , احمدالحسن , احمد الحسن , طالع مشرقي , خراساني , پرچم هاي خراسان , طالقان , انصار طالقان , علائم ظهور , امام احمدالحسن , احمد, خسف بيداء , خسف بيدا , شبيه عيسي , مصلوب , ملک عبدالله , سفياني , دجال اکبر , شام , يمن , انا يماني , سوريه , ايران , عراق , بصره , دجال بصره , حيدر مشتت , دجله بصره , قائم , امام زمان , مهدي , مهديون , سيد احمد الحسن يماني , سيد يماني کيست , احمد الحسن کيست , سيد يماني در عراق , يماني موعود , کشته شدن نفس زکيه چيست , خروج يماني , ظهور يماني , سايت سيد احمد الحسن يماني , عکس احمد الحسن يماني , فرقه يماني در ايران , فرقه يماني , فرقه يماني چيست , احمد الحسن يماني کيست ؟ , رائفي پور احمد الحسن , عکس احمد الحسن يماني , مسيح , دين مسيح , عيسي مسيح کيست , صليب مسيح , صليب کشيدن , صليب مسيحيت , عکس هاي صليب , صليب نشانه چيست , قوانين دين مسيحيت , احکام دين مسيحيت , مسيحيت در ايران , آشنايي با دين مسيحيت , کتاب مقدس , انجيل , تورات , حواريون , مريم , مريم مقدس , تنخ , نظريه تکامل انسان , نظريه تکامل داروين چيست , نظريه تکامل داروين pdf , رد نظريه تکامل , نظريه تکامل داروين به زبان ساده , نظريه داروين تکامل انسان , نظريه تکامل و انسان , فيلم تکامل , داوکينز , هاوکينگ , خداناباوران مشهور , دلايل خداناباوران , خداناباوران , آتئيست , منکر وجود خدا در جدول ,دانشمندان خدا باور , آتئيست و آگنوستيک , نقد آتئيست , کانال آتئيست ها در تلگرام , آتئيست تلگرام , آتئيست کيست , نماد آتئيست , ستاره شش پر , ستاره پنج پر , ستاره حضرت سليمان , ستاره داوود در اسلام , طلسم ستاره داوود , قانون معرفت حجت , راه شناخت حجت هاي الهي , راه شناخت امام , قيامت , عذاب , آخرالزمان , نشانه هاي آخر الزمان , نشانه هاي آخرالزمان در تهران , آخرالزمان+پيشگويي , اخر الزمان رائفي پور , آخرالزمان و داعش , نشانه هاي آخرالزمان در قرآن , صاحب الزمان , حجت بن الحسن , آيا امام زمان داراي زن و فرزند هستند , فرزندان امام زمان , 12 مهدي , وصيت پيامبر , وصيت پيامبر دوازده مهدي , متن وصيت پيامبر , وصيت پيامبر به امام علي , وصيت نامه پيامبر , وصيت نامه حضرت محمد , شب وفات پيامبر , حديث وصيت , حديث ثقلين , امام احمد , احمدالحسن , دلايل سيد احمد الحسن براي شيعه ,الحاد , ادله دعوت يماني , روياي صادقه , مکتب نجف اشرف , کتاب توهم الحاد , کتاب توهم بي خدايي , کتاب عقائد الاسلام , کتب سيد احمدالحسن , آيه اکمال الدين , تدريس آيه اکمال الدين , پالتاک , فيس بوک امام احمدالحسن , فيسبوک امام احمد الحسن , خطبه هاي امام احمدالحسن , ادله دعوت براي سني ها , دانلود کتب ترجمه احمدالحسن , کتب سيد احمد الحسن , دعوت سيد احمد الحسن , پيام هاي فيس بوک سيد احمد الحسن , منابع رسمي دعوت يماني , دعوت يماني , يماني کيست , نقد الحاد , محمد نبي در عهدين , هفته نامه زمان ظهور , سايت هفته نامه زمان ظهور , موسسه وارثين ملکوت , وبسايت انگليسي انصار امام مهدي , وبسايت فارسي انصار امام مهدي , تالار گفتگو انصار امام مهدي , علماي غير عامل , فقهاي آخرالزمان , گوساله سامري , اهل تسنن , انصار امام مهدي , 10313 , 313 , دوازده مهديين , احمد الحسني , احمد الحسن اليماني , احمد الحسن يماني سايت , احمد الحسن يماني کيست؟ , سيد احمد الحسن يماني ع , سيد حسن حمامي , شيخ ناظم عقيلي , دکتر علاء سالم , دعوت مبارک يماني , راه شناخت يماني , يماني از يمن , يماني از کجا خروج مي کند , انصار الله , انصار امام مهدي , انصار امام احمد اليماني , انصار امام المهدي , سيد يماني , سيد يماني ظهور کرد , سيد يماني کيست , روايات آخرالزمان , روايات خمس , روايات ظهور , روايات يماني , روايات درباره يماني , روايات خروج يماني , روايات قيام يماني , حديث وصيت , مهديون , مهديون شاهد , مهديون چه کساني هستند , حديث 12 مهدي , 12 مهدي , احمديم احمدي , عکس يماني , تصاوير يماني , عکس سيد يماني , عکس احمد الحسن يماني , صاحب پرچم هدايت , جريان مدعي يماني ,تصاوير دروغين منتسب به سيد احمد الحسن يماني ,پسر انسان در کتاب مقدس , پسر انسان در انجيل , پسر انسان کيست, صليب شکسته , يماني , احمد الحسن , کتاب توهم بي خدايي , کتاب توهم الحاد , کتاب عقائد الاسلام , کتاب گوساله , کتاب همگام با بنده صالح , کتاب همگام با عبد صالح , کتاب وصيت مقدس , کتاب وصيت مقدس نوشتار بازدارنده از گمراهي , کتاب توحيد , کتاب وصي در تورات, انجيل و قرآن , کتاب چشم اندازي هاي از قوم سومر و آکد , سومر و آکد , سومر , کتاب تفسير آيه اي از سوره يونس , تفسير سوره يونس , کتاب سرگرداني , کتاب راه به سوي خدا , کتاب شرايع الاسلام , کتاب شرائع الاسلام , کتاب رجعت , کتاب رجعت سومين روز از روزهاي بزرگ خدا , رساله اي در فقه خمس , کتب سيد احمد الحسن , دانلود کتاب هاي سيد احمد الحسن , کتاب سيد احمد الحسن , علم سيد احمد الحسن , علوم سيد احمد الحسن , کتب روايي , سفر حضرت موسي به مجمع البحرين , کتاب روشنگري هايي از دعوت فرستادگان , کتاب روشنگري از دعوت فرستادگان , نامه هدايت , ادله مسيحيان , کتاب پاسخ هاي روشنگرانه , جواب المنير , نصيحتي براي طلبه هاي حوزه هاي علميه , نصيحتي براي طلاب حوزه هاي علميه , کتاب جهاد درب بهشت , جهاد , جهاد اکبر , کتاب متشابهات , دانلود کتاب متشابهات , بيان حق و سداد از طريق علم اعداد , علم اعداد , کتاب سيزدهمين حواري , کتاب حواري سيزده , حواريون , کتاب حاکميت الله نه حاکميت مردم , حاکميت الله , دموکراسي , کتاب گزيده اي از تفسير سوره فاتحه , سوره فاتحه , تفسير سوره فاتحه , پاسخ هاي فقهي , کتاب طهارت , دانلود کتب يماني , دانلود کتب سيد احمد الحسن , کتب انصار امام مهدي , دلايل عام دعوت , علم سيد احمد الحسن , دانلود کتب انصار سيد احمد الحسن , دانلود کتب انصار امام مهدي , سايت انصار امام مهدي , انصار , علاء سالم ,رسالتي در يگانگي شخصيت مهدي اول, قائم و يماني , گفتگوي داستاني درباره‌ي دعوت مبارک يماني , رسالتي آشکار , کتاب دليل ادله , شيخ ناظم عقيلي , وصي در کتاب , کتاب برهان مبين , ابن تمام , يماني کيست , ملاقات با امام مهدي , کتاب وصيت و وصي احمد الحسن عليه السلام ,پژوهشي در شخصيت يماني , کتاب يماني موعود حجت الله , شيخ حيدر زيادي , علامات زمان ظهور , يماني امام مهدي , کتاب ضرورت وجود زمينه ساز , بشار الفيصلي , سفياني به آستانه‌ي درب‌ها رسيده پس يماني کجاست؟ , شيخ عادل سعيدي , اخبار طاهرين در مورد مهدي و مهديين (ع) , روايات مهديين , دلايل اثبات ذريه‎ي امام مهدي , رسالتي در مورد روايت اصبغ بن نُباته  , چهل حديث در مورد مهديين و ذريه قائم , کتاب چهل حديث , کتاب مهديين دوازده‌گانه فرزندان امام مهدي  , کتاب در پيشگاه صيحه , زکي انصاري , خواب , ارکان رويا , کتاب کرامات و غيبيات , انصار سيد احمد الحسن , کتاب رؤيا در مفهوم اهل بيت  , استاد ضياء زيدي , رؤياي صادقه , بازگو کردن رؤيا ,کتاب شيعيان در معرض آزمايش , دکتر عبدالرزاق ديراوي , کتاب خوش آمدي اي فرزند فاطمه  , کتاب شکست منتظران , کتاب مجتمع ما بين تکبر و نفاق , کتاب بلکه هدايت شويد , شيخ ناظم عقيلي , فقهاي آخر الزمان , کتاب فرمان‌روايي امروز از آنِ کيست , کتاب همانا که تأويلش فرا رسيد , متشابهات , حق اين‌گونه شناخته مي‌شود نه با شبهات , شيخ عبد العالي منصوري , احمد الحسن , احمد موعود- پيوند دهنده‌ي رسالت‌هاي آسماني و کشتي نجات برگزيدگان , دکتر علاء سالم , کتاب احمد موعود , شبيه عيسي و مصلوب کيست؟ , شبيه عيسي , شبيه عيسي عليه السلام , روزگار رهائي (روز بزرگ و وحشتناک خدا) , کتاب روزگار رهايي , استاد عادل سعيدي , کتاب مسيح راز خداوند , شيخ صادق محمدي , کتاب يحياي عصر , کتاب مهدي ولي الله , دعوت يماني , يماني , سيد يماني , سيد احمد الحسن , مهديين , دانلود کتاب غيبت طوسي , کتاب الغيبه طوسي , کتاب غيبت نعماني , کتاب اصول کافي , کتاب ملاحم و فتن , کتاب بشارت الاسلام , کتاب کمال الدين , دانلود کتاب مقدس , عهد عتيق , کتاب مقدس , تورات , دانلود کتاب تورات , عهد جديد , انجيل , اناجيل اربعه , دانلود کتاب انجيل , سفر پيدايش , کتاب پيدايش , کتاب خروج , کتاب تثنيه , کتاب اشعيا , کتاب داوود , کتاب مزامير , کتاب ارميا , کتاب دانيال , کتاب حبقوق , انجيل متي , انجيل يوحنا , انجيل مرقس , انجيل لوقا , انجيل برنابا , انجيل يهودا , کتاب روميان , دانلود کتب مسيحيان , دانلود کتب يهوديان , رساله يهودا , يهودا , مکاشفه يوحنا , يوحنا لاهوتي , شمعون , پطرس , نظریه فرگشت , نظریه تکامل , تطور , تکامل , فرگشت ,چارلز داروین , داوکینز , خداناباوران , توهم بی خدایی , کتاب توهم بی خدایی , ادله سید احمدالحسن برای خداناباوران , خدا , دلایل وجود خدا , برهان نظم , اثرات خدا , آتئیست , ادله امام احمد الحسن , یمانی , قیام گر مشرق , مهدی اول , عصمت یمانی , یمانی از یمن , یمن , راه شناخت یمانی چیست , راه شناخت یمانی , قانون شناخت خلفای الهی , قانون معرفت حجت , دعوت به حاکمیت خدا , رویای صادقه , استخاره , سید احمد الحسن یمانی , سید یمانی , وصی سیزدهم , مهدیین , فرزندان امام مهدی , وصیت مقدس رسول الله , مهدیین , مهدیین در قرآن , نام احمد در روایات , صاحب الامر , کتاب عقائد الاسلام , یمانی کیست  , مهدی آخرالزمان , مهدی در قرآن , خلیفة الله مهدی , امام مهدی , علائم قیام , وقت ظهور امام مهدی , حجیت رویا , راههای شناخت خلیفة الله , علم مهدی , بزرگان ادیان الهی , کتاب وصیت مقدس , سیرت سید احمد الحسن , یهودیان , مسیحیان , آیات کتاب مقدس , عیسی مسیح , یحیی , یحیا , فرستادگان الهی , پسر نرینه , پسر انسان , منجی از بصره , تسلی دهنده , غلام امین , یحیی نبی , اشعیا نبی , احمد الحسن , حجت های الهی , نامه هدایت , پاسخ های روشنگرانه , سیزدهمین حواری , حواری سیزده , توهم الحاد , جایگاه معجزه در کتاب مقدس , محمد نبی , بشارت اشعیا , وصی در تورات , سیره دعوت سید احمد الحسن , وصیت شب وفات پیامبر , شجره سید احمد الحسن , نسب سید احمد الحسن , بصره , امام مهدی , صدام طاغوت , طلاب حوزه , صدام ملعون , انصار امام مهدی , یمانی , نسب امام احمد الحسن, نسب سید احمد الحسن , یمانی موعود , سید یمانی , سید احمد الحسن یمانی , وبسایت رسمی مکتب نجف اشرف , وبسایت رسمی انصار امام مهدی , وبسایت رسمی فارسی انصار امام مهدی , وبسایت موسسه وارثین ملکوت , صفحه فیس بوک مکتب نجف