wrapper

آخرین اخبار

ادله دعوت برای مسیحیان

ادله دعوت برای مسیحیان (154)

تثلیث (اقانیم سه گانه) - قسمت چهاردهم

تثلیث (اقانیم سه گانه) - قسمت چهاردهم:

روشنگری: در بخش‌های پیشین توضیحاتی را از کلام احمدالحسن آوردیم که علت وجود ضمایر جمع در ارتباط با خلقت را شرح می‌داد اما او در قسمتی می‌گوید:

(خالق اصلی، همان خدای سبحان و اله مطلق است ولی خالق مستقیم، خدای سبحان و تعالی نیست بلکه مخلوقاتی گرامی داشته شده‌اند که به‌فرمان خدای سبحان، به‌صورت مستقیم خلق می‌کنند و نقص خود را به‌صورت مخلوقاتی نورانی که حاوی تاریکی هستند منعکس می‌سازند زیرا نوری که ظلمتی در آن نیست،خدای سبحان و تعالی است که بهترین آفرینندگان می‌باشدهمان‌که خلق اول یا محمد (ص) را آفرید و از او، نخستین نورها را آفرید سپس به آن‌ها فرمان داد تا به‌صورت مستقیم همان‌گونه که اراده کرده بود و با حول و قدرت آن معبود سبحان، بیافرینند).([1])

اما شاید یک مسیحی بپرسد که‌ این چگونه امکان‌پذیر است؟! جواب: در (مکاشفه 4: 10 - 11) اشاره‌شده است:

(۱۰ آنگاه آن بیست‌وچهار شیخ می‌افتند در حضور آن تخت‌نشین و او را که زنده است سال‌های سال، عبادت می‌کنند و تاج‌های خود را پیش تخت انداخته، می‌گویند: ۱۱ ای خدا، مستحقی که جلال و اکرام و قوت را بیابی، زیرا که تو همه موجودات را آفریده‌ای و محض اراده تو بودند و آفریده شدند).

و احمدالحسن مشخص نمود که آن تخت‌نشین کسی نیست جز (حضرت محمد) و آن 24 شیخ کسانی نیستند به‌جز (12 امام و 12 مهدی) که جانشینان او می‌باشند هم چنانکه در وصیت حضرت محمد آمده بود و همچنین احمدالحسن در تبیین اینکه (تخت‌نشین) خدا نیست، می‌گوید:

(...اما تفسیر آن‌ها به‌ اینکه برۀ ذبح‌شده، همان عیسی (ع) است به‌ این دلیل باطل می‌شود که تخت‌نشین در نزد آن‌ها همان خداست -خداوند، از این، بسیار بالاتر است- و بر کسی پوشیده نباشد به‌ اینکه آن‌ها درواقع با این تفسیر برای خدا متعال حدود تعیین کردند و این الوهیت مطلق او را نقض می‌کند و برای شرح هرچه بیشتر می‌توانید کتاب توحید را بخوانید...).([2])

بله درواقع تخت‌نشین که بر تخت نشسته است وجه خدا می‌باشد و نه خود خدا و الا اگر او را خود خدا متصور شویم با این تصور او را محدود نموده‌ایم و حالاتی مثل عبادت و یا سجده و... در ملکوت معنایی فراتر از ابعاد دنیوی و جسمانی دارد.


[1]- احمدالحسن، توهم بی‌خدایی، ص 288.

[2]- احمدالحسن، سیزدهمین حواری، صص 134 - 135

 

 

 ادله دعوت سید احمد الحسن برای مسیحیان

https://goo.gl/PFPbpc

 پاسخ به شبهات مسیحیان

https://goo.gl/bQ4r3r

 تهیه شده توسط کارگروه علمی ادله مسیحیت تحت اشراف موسسه وارثین ملکوت

ادامه مطلب...

تثلیث (اقانیم سه گانه) - قسمت سیزدهم

تثلیث (اقانیم سه گانه) - قسمت سیزدهم:

در بخش‌های پیشین بیان شد که در تورات بخش‌هایی وجود دارد که اسامی و ضمایر مرتبط باخدا به‌صورت جمع آمده است، سپس توضیحات احمدالحسن را در ارتباط با (نظریۀ طراحی هوشمند) آوردیم و سپس احمدالحسن آیه‌ای از قرآن را آورد که در آن ضمایر جمع وجود دارد و در ادامه آن بیان نمود:

(به مفرد و جمع در آیه نگاه کن: (آفریدیم، او را قراردادیم، آفریدیم، پس آفریدیم، پس آفریدیم، پس پوشاندیم، او را آفریدیم). سپس آیه با این بیان به پایان می‌رسد که مهیمن و مسلط بر آفرینندگان مستقیم آفرینش، خدای سبحان و تعالی است (پس مبارک است الله که بهترین آفرینندگان است). و خدا حال این آفرینندگان را تبیین کرد و بیان کرد که آن‌ها دستان خدای سبحان‌اند یعنی کسانی هستند که خدا یا احسن الخالقین، باواسطه آن‌ها به آفرینش اقدام می‌کند (و آسمان را بنا کردیم و توسعه‌اش می‌دهیم).([1])

شاید برخی از آن‌ها بگوید قرار دادن ستون فقرات انسان به‌ این شکل و نقشه عصب حنجره در جسم به‌ این صورت، فواید معنی در مسیر تکامل یا حتی در مراحل معین عمر دارد و در حقیقت حتی اگر این کلام بدون هیچ تردیدی درست باشد این سخن، این واقعیت را نفی نمی‌کند که‌ این امور دلالت بر آن دارند که میراثی تکاملی و تاریخی هستند و به‌این‌ترتیب، خلق به‌صورت ناگهانی و دفعی را نفی می‌کنند.

و این سخن همچنین نفی نمی‌کند که‌ این‌ها تصمیمی صادرشده از عالم قادر مطلق نیست بلکه می‌توان وجود تصمیمی برتر از آن را تصور کرد و این به آن معنی است که‌ این تصمیم، برترین و کامل‌ترین و دقیق‌ترین تصمیم نیست و به‌این‌ترتیب چاره‌ای جز قبول آنچه خدا در قرآن در مورد وساطت دستان خدا در خلق تبیین کرد، باقی نمی‌ماند)؛([2])

پس تمامی این توضیحات برای کسی که خواهان حقیقت باشد کافی است که به علت وجود ضمایر جمع درآیات پی ببرد.


[1]- ذاریات: 47.

{2}- احمدالحسن، توهم بی‌خدایی، صص 288 - 289.

 

 

 ادله دعوت سید احمد الحسن برای مسیحیان

https://goo.gl/PFPbpc

 پاسخ به شبهات مسیحیان

https://goo.gl/bQ4r3r

 تهیه شده توسط کارگروه علمی ادله مسیحیت تحت اشراف موسسه وارثین ملکوت

ادامه مطلب...

تثلیث (اقانیم سه گانه) - قسمت دوازدهم

تثلیث (اقانیم سه گانه) - قسمت دوازدهم:

در ارتباط با علت وجود اسامی و ضمایر جمع در ارتباط باخدا در کتاب مقدس، ادامه سخنان احمدالحسن را که در بخش پیشین ارائه شد، خواهیم آورد:

(در مورد کسانی که معتقد به خلق ناگهانی هستند، رد این اشکال به‌صورت منطقی ممکن نیست زیرا خطا در عصب حنجره، خطایی بزرگ است و به‌این‌ترتیب، برای نفی تصمیم هوشمندانه برای همه اجزای جسم در هرگونه، کافی می‌باشد و این نظریه نمی‌تواند این کمبودها را تفسیر کند و در این سطح، از تصمیم هوشمندانه دور می‌شود و راهی جز آنکه‌ این طویل‌شدن عصب، میراثی تکاملی است باقی نمی‌ماند.

همچنین کسانی که قائل به فرگشت و تکامل هستند و بااین‌حال، قائل به تصمیم هوشمندانه هم می‌باشند، اگر بگویند که تصمیم‌گیرنده برای خلقت، همان لاهوت مطلق است یعنی علم و قدرت او کامل است، اشکال پابرجا می‌ماند زیرا در تصمیم‌گیری اجسام زنده، نقص‌هایی وجود دارد که علم مطلق کسی را که اراده آن‌ها را کرده است نفی می‌کند و اگر همان‌گونه که خدا در قرآن فرمود، بگویند که خلق یا تصمیم‌گیری برای آن و اجرای آفرینش، به‌وسیله دستان خدا یعنی باواسطه خلق خدای سبحان انجام می‌شود به‌گونه‌ای که بتوان برای این تصمیمی که به‌طور کامل، بدون نقص و ایده آل نیست علت‌یابی کرد و بتوان علت وجود خطایی کوچک در تصمیم‌گیری را در هنگام شروع فرگشت و تکامل جستجو کرد؛ آن خطای ابتدایی که سبب توسعه نتیجه فرگشت شده است تا آنکه آن توسعه، به‌صورت میراثی تکاملی و متراکم درآمد؛ میراثی که اشاره‌ای به خطای واضح در تصمیم‌گیری دارد.

و این مورد همچنین به‌وضوح نشان می‌دهد که خالق اصلی، همان خدای سبحان و اله مطلق است ولی خالق مستقیم، خدای سبحان و تعالی نیست بلکه مخلوقاتی گرامی داشته شده‌اند که به‌فرمان خدای سبحان، به‌صورت مستقیم خلق می‌کنند و نقص خود را به‌صورت مخلوقاتی نورانی که حاوی تاریکی هستند منعکس می‌سازند زیرا نوری که ظلمتی در آن نیست، خدای سبحان و تعالی است که بهترین آفرینندگان می‌باشد همان‌که خلق اول یا محمد (ص) را آفرید و از او، نخستین نورها را آفرید سپس به آن‌ها فرمان داد تا به‌صورت مستقیم همان‌گونه که اراده کرده بود و با حول و قدرت آن معبود سبحان، بیافرینند و به‌ این دلیل خدای تعالی فرمود: (و همانا آفریدیم انسان را از کشیده‌ای (چکیده) از گل‌ * پس او را قراردادیم چکه آبی در آرامگاهی جادار * سپس آفریدیم نطفه (چکه) را خونی بسته پس آفریدیم خون را گوشتی جویده پس آفریدیم گوشت را استخوان‌هایی پس پوشانیدیم استخوان‌ها را گوشتی سپس او را آفریدیم آفرینشی دیگر پس مبارک است الله که بهترین آفرینندگان است)([1])).([2])


[1]- مؤمنين: 14 – 12.

[2]- احمدالحسن، توهم بی‌خدایی، صص 287 – 288.

 

 

 ادله دعوت سید احمد الحسن برای مسیحیان

https://goo.gl/PFPbpc

 پاسخ به شبهات مسیحیان

https://goo.gl/bQ4r3r

 تهیه شده توسط کارگروه علمی ادله مسیحیت تحت اشراف موسسه وارثین ملکوت

ادامه مطلب...

تثلیث (اقانیم سه گانه) - قسمت یازدهم

تثلیث (اقانیم سه گانه) - قسمت یازدهم:

در ارتباط با علت وجود اسامی و ضمایر جمع در ارتباط باخدا، سخنی از احمدالحسن با این مقدمه خواهیم آورد:

(نظریه طراحی هوشمندانه، بر اثبات طراحی هوشمندانه در سلسله موجودات زنده و اجزای آن استوار است و استوار است بر اینکه‌ این تصمیم هوشمندانه دلالت بر تصمیم‌گیرنده‌ای دارد که برای این موجودات زنده تصمیم می‌گیرد و به‌این‌ترتیب وجود خدایی را اثبات می‌کند و این نظریه می‌تواند به دو بخش تقسیم گردد:

رویکرد اول: نظریه تصمیم هوشمندانه که قائل به خلق یک‌باره است و این نظریه می‌خواهد از طریق پرداختن و مرور دقت و استواری اجسام زنده و اجزای آن‌ها اثبات کند که تصمیمی برای ایجاد موجودات زنده وجود دارد و به‌این‌ترتیب این تصمیم، اجرایی و مستقیم است و از هیچ مرحله‌ای از فرگشت و تکامل نگذشته است و این روی کرد از نظریه تصمیم هوشمندانه، غالب و معروف است و به‌طور عام، ما دلایل فرگشت و تکامل را بیان کردیم وجود آن، چنان قدرت و استواری‌ای دارد که اعتقاد به خلق به‌صورت ناگهانی را، سخنی ساده لوحانه می‌کند.

رویکرد دوم: می‌توان نظریه تصمیم هوشمندانه را به‌گونه‌ای تصور کرد که موافق با فرگشت باشد و این رویکرد از طریق ترکیب و استواری و دقت نظام اجسام زنده و اجزای آن می‌خواهد اثبات کند که موجودات زنده را تصمیمی ایجاد کرده است و فرگشت، هدفمند می‌باشد و به‌این‌ترتیب در پس آن خدایی وجود دارد که می‌خواهد به هدف برسد.

و اشکال بر هر دو رویکرد، وجود نقص‌های بزرگی در تصمیم‌گیری است باآنکه آن تصمیم گیر ادعاشده، یعنی خدا، علم و قدرتش مطلق است و هر که‌ این‌گونه باشد، به‌ناچار باید تصمیمش کامل و بی‌نقص باشد و نقص‌های بزرگی مانند ضعف ستون فقرات در انسان را نداشته باشد و علت این ضعف در ستون فقرات، آن است که‌ این ستون فقرات به‌صورت جسمی منحنی اراده شده است و یک تصمیم کامل و بی‌نقص، برای جسمی راست‌قامت مانند جسم انسان، نیست و به‌ این دلیل بسیاری از مردم بر کره زمین شاهد دردهایی در کمر حداقل در پایان زندگی‌شان خواهند بود، همچنین عصب حنجره و طویل بودن آن‌که برخی متخصصان تشریح مقایسه‌ای، آن را اشتباهی در تصمیم‌گیری تعبیر می‌کنند و به‌این‌ترتیب این‌گونه تعبیر می‌کنند که ممکن نیست در همه موجودات تصمیمی هوشمندانه باشد زیرا این طویل‌شدن، طویل‌شدنی حقیقتاً بدون فایده بلکه زیان‌آور است زیرا این طویل‌شدن، عصب را در معرض مقدار زیان و ضرری قرار می‌دهد که بیشتر از آن زمانی که عصب کوتاه باشد و مختصر به مقدار موردنیازش باشد).([1])


[1]- احمدالحسن، توهم بی‌خدایی، صص 286 – 287.

 

 

 

 ادله دعوت سید احمد الحسن برای مسیحیان

https://goo.gl/PFPbpc

 پاسخ به شبهات مسیحیان

https://goo.gl/bQ4r3r

 تهیه شده توسط کارگروه علمی ادله مسیحیت تحت اشراف موسسه وارثین ملکوت

ادامه مطلب...

تثلیث (اقانیم سه گانه) - قسمت دهم

تثلیث (اقانیم سه گانه) - قسمت دهم:

یکی دیگر از دلایلی که مسیحیان بر اثبات عقیده تثلیث از آن بهره می‌برند، وجود اسم و ضمیر جمع در ارتباط بانام خدا در عهد قدیم می‌باشد به‌عنوان‌مثال در سایت مسیحی (gotquestions) آمده است:

((در پیدایش 1: 1) اسم جمع «الوهیم» بکار رفته است. در (پیدایش 1: 26؛ 3: 22؛ 11: 7) و (اشعیا 6: 8) ضمیر جمع «ما» بکار گرفته‌شده است. اسم جمع «الوهیم» و ضمیر جمع «ما»، بدون شک دلالت بر بیش از یک نفر می‌کند. در دستور زبان فارسی، ما فقط دو حالت داریم: مفرد و جمع. اما در زبان عبری سه حالت وجود دارد: مفرد، تثنیه و جمع. حالت تثنیه فقط برای اشاره به دو تا است. در عبری حالت تثتیه برای اشاره به چیزهایی بکار می‌رود که به حالت جفت می‌باشند؛ مثل چشم‌ها، گوش‌ها و دست‌ها. حال، واژۀ «الوهیم» و ضمیر «ما» حالت جمع دارند و به‌طور یقین، به بیش از دو شخص اشاره می‌کنند. «و باید به سه -پدر، پسر و روح‌القدس- یا بیشتر دلالت داشته باشند»).([1])

به‌عنوان‌مثال دریکی از آدرس‌هایی که‌ این نوشته به آن اشاره می‌کند یعنی (پیدایش 1: 1) آمده است: (در ابتدا، خدا (אלהים: الهیم) آسمان‌ها و زمین را آفرید). اما علت بکار بردن این اسم در حالت جمع در چیست؟!

با دیدن این ضمیر و اسم جمع، به یاد سخن احمدالحسن در کتاب علمی (توهم بی‌خدایی) افتادم، که شاید بتوان گفت که دلیل این حالت، همان چیزی است که احمدالحسن آن را تبیین نموده است؛ در بخش‌های بعدی ترجمه آن متن را در اختیار شما قرار خواهیم داد و آن ‌را به جهت طولانی بودن در چند بخش تقدیم خواهیم نمود.


[1] -https://goo.gl/FLdqEj

 

 
 ادله دعوت سید احمد الحسن برای مسیحیان https://goo.gl/PFPbpc
 پاسخ به شبهات مسیحیان https://goo.gl/bQ4r3r

 تهیه شده توسط کارگروه علمی ادله مسیحیت تحت اشراف موسسه وارثین ملکوت

ادامه مطلب...

تثلیث (اقانیم سه گانه) - قسمت نهم

تثلیث (اقانیم سه گانه) - قسمت نهم:

یکی دیگر از بخش‌هایی که به‌صورت مکرر توسط مسیحیان در اثبات عقیده تثلیث بهره‌برداری می‌شود آیات (متی 22: 44 - 45) می‌باشد؛ در (متی 22: 41 - 46) آمده است:

(۴۱ و چون فریسیان جمع بودند، عیسی از ایشان پرسیده، ۴۲ گفت: «درباره مسیح چه گمان می‌برید؟ او پسر کیست؟» بدو گفتند: «پسر داوود» ۴۳ ایشان را گفت: «پس چطور داوود در روح، او را خدا می‌خواند؟» چنانکه می‌گوید: ۴۴ «خدا به خدا من گفت، به دست راست من بنشین تا دشمنان تو را پای‌انداز تو سازم» ۴۵ پس هرگاه داوود او را خدا می‌خواند، چگونه پسرش می‌باشد؟ ۴۶ و هیچ‌کس قدرت جواب وی هرگز نداشت و نه کسی ازآن‌روز دیگر جرئت سؤال کردن از او نمود).

یکی از مشکلات اساسی مسیحیان این است که‌ آیات را در کلیت نمی‌نگرند بلکه به یک قسمت چسبیده و آن را تفسیر می‌نمایند هم چنانکه یهودیان نیز به‌ این مشکل اساسی دچار می‌باشند؛ اما در ارتباط با آیات بالا باید نکته‌ای را یادآوری نماییم و آن این است که‌ این آیات مطابق است با آنچه که عیسای مسیح در باب دهم انجیل یوحنا خطاب به یهودیان بیان می‌نماید در (یوحنا 10: 32 - 35) آمده است:

(۳۲ عیسی بدیشان جواب داد: «از جانب پدر خود بسیار کارهای نیک به شما نمودم. به سبب کدام‌یک از آن‌ها مرا سنگسار می‌کنید؟» ۳۳ یهودیان در جواب گفتند: «به سبب عمل نیک، تو را سنگسار نمی‌کنیم، بلکه به سبب کفر، زیرا تو انسان هستی و خود را خدا می‌خوانی». ۳۴ عیسی در جواب ایشان گفت: «آیا در تورات شما نوشته‌نشده است که من گفتم شما خدایان هستید؟» ۳۵ پس اگر آنانی را که کلام خدا بدیشان نازل شد، خدایان خواند و ممکن نیست که کتاب محو گردد).

بر طبق انجیل، یهودیان بااینکه کسی خدا خطاب شود مخالف بودند، و این به جهت درک پایین آنان از عهد قدیم بود؛ عیسای مسیح این قصد را داشت تا اثبات نماید که کسانی که کلام خدا به آن‌ها نازل شد، در تورات با لفظ «خدا» خطاب شده‌اند تا آنان را از این تعصب بی‌جا بیرون آورد و او به بخش‌هایی در مقابل یهود احتجاج نمود که آن را قبول داشته‌اند تا آنان را متوجه سازد که عقایدشان مخالفِ تورات می‌باشد.

و یهودیان از این سؤال چالش‌انگیز عیسای مسیح شگفت‌زده بودند و همچنین پیش از آن عبارت خدا را منحصراً در یک شخصیت خلاصه می‌نمودند و درواقع عیسی نیز قصد داشت تا اشتباه و دوری آنان از کتاب مقدس را مشخص نماید، و جواب به‌ این سؤال عیسی این است که: او هم بر طبق کتاب مقدس پسر داوود بود و هم بر طبق کتاب مقدس خدا بود و خدا بودنش به جهت نبی بودنش می‌باشد، چراکه انبیاء وجه و صورت خدا در بین خلق می‌باشند و همچنان که پیشتر ذکر کردیم، در تورات، کسانی که کلام خدا بر آن‌ها نازل می‌شود خدا خطاب شده‌اند، بنابراین سخن عیسی دلیل بر الوهیت مطلق او نمی‌باشد.

 

 
 ادله دعوت سید احمد الحسن برای مسیحیان https://goo.gl/PFPbpc
 پاسخ به شبهات مسیحیان https://goo.gl/bQ4r3r

 تهیه شده توسط کارگروه علمی ادله مسیحیت تحت اشراف موسسه وارثین ملکوت

ادامه مطلب...

تثلیث (اقانیم سه گانه) - قسمت هشتم

تثلیث (اقانیم سه گانه) - قسمت هشتم:

یکی دیگر از آیاتی که مسیحیان در اثبات عقیده تثلیث از آن بهره می‌برند (یوحنا 1: 1 - 3) می‌باشد که در آن آمده است:

(۱ در ابتدا کلمه بود و کلمه نزد خدا بود و کلمه خدا بود.۲ همان در ابتدا نزد خدا بود.۳ همه‌چیز به‌واسطه او آفریده شد و به‌غیراز او چیزی از موجودات وجود نیافت).

احمدالحسن در تفسیر آیات بالا چنین می‌گوید:

(«در ابتدا کلمه بود»: لاهوت مطلق آغازی و ابتدايی ندارد تا گفته شود در ابتدا، بلکه آن‌که در آغاز است مخلوق و آفریده‌شده است، بنابراين يسوع (عيسی (ع)) مخلوق است و اين آيه به‌روشنی بيان می‌کند که او مخلوق است بله ممکن است گفته شود که در اینجا منظور مخلوق اول يا عقل اول است که با اين وصف مناقشه اين امر تمام‌شده است، آيا یسوع (عیسی (ع)) او کلمه اول است؟ يا این‌که يسوع (عيسی (ع)) کلمه‌ای از کلمات خدا است که از کلمه اول متأخر است؟

«و کلمه نزد خدا است»: حقيقت لاهوت مطلق غیر مرکب است و گفتار به ترکيب يا ملزومات به ترکيب آن باطل است، پس اعتقاد به‌منظور از گفتار «و کلمه نزد خدا است» این‌که کلمه خود لاهوت مطلق است يعنی این‌که لاهوت مطلق مرکب است. اما اعتقاد به این‌که کلمه آن خدا است یعنی بدون تمايز او آن است و آن او است با این‌که او غير مرکب است باعث می‌شود که اين قول و گفتار سفيهانه و خالی از هرگونه حکمتی باشد، و اين کلام معنايی ندارد که شیء نزد خود است.

«و کلمه خدا بود»: در اينجا جای شبهه و متشابه است که شنوده (پاپ ارتدوکس) در آن واقع‌شده همان‌طور که گذشتگان قبل از او در آن واقع شدند، و در حقيقت بعد از این‌که روشن شد که کلمه، مخلوق است غيرممکن است که او خود لاهوت مطلق باشد و باقی نمی‌ماند جز این‌که خدا در اینجا آن لاهوت مطلق نيست، بلکه منظور خدا در خلق است يا وجه خدا همان‌طور که در تورات يا عهد قديم آمده است.(۲۶ و خدا گفت: «آدم را به‌صورت ما و موافق شبیه ما بسازیم» پس خدا آدم را به‌صورت خود آفرید. او را به‌صورت خدا آفرید).([1])


[1]- احمدالحسن، توحید، صص 87 - 88.

 

 

 
 ادله دعوت سید احمد الحسن برای مسیحیان https://goo.gl/PFPbpc
 پاسخ به شبهات مسیحیان https://goo.gl/bQ4r3r

 تهیه شده توسط کارگروه علمی ادله مسیحیت تحت اشراف موسسه وارثین ملکوت

ادامه مطلب...

تثلیث (اقانیم سه گانه) - قسمت هفتم

تثلیث (اقانیم سه گانه) - قسمت هفتم:

یکی دیگر از آیاتی که مسیحیان در اثبات عقیده تثلیث به آن استناد می‌نمایند، (اشعیا 7: 14) می‌باشد که در آن آمده است:

(بنابراین خود خدا به شما آیتی خواهد داد: اینک باکره حامله شده، پسری خواهد زایید و نام او را عمّانوئیل خواهد خواند).

این ترجمه، ترجمه قدیم می‌باشد و در انجیل نیز این آیه آورده شده است؛ اما آقای آرمان رشدی، مقاله‌نویس مشهور مسیحی دراین‌باره می‌گوید:

(درواقع‌، لقب عیسی ناصری‌، «عمانوئیل‌» بود، زیرا او خدایی بود که «با انسان‌ها» و «در میان انسان‌ها» بود).([1])

در پاسخ به‌ این تفسیر باید یادآوری نماییم که ما شبیه به‌ این تفسیر مسیحیان را در ارتباط با (اشعیا 9: 6) رد نمودیم یعنی در قسمت‌های (تثلیث قسمت دوم) و (تثلیث قسمت سوم)؛ و نکته‌ای که از آن حاصل شد این است که اسامی یک شخص صرفاً ماهیت اصلی آن شخص نمی‌باشند، و یک مسیحی نمی‌تواند به استناد این آیه بر الوهیت مطلق عیسای مسیح نتیجه‌گیری نماید و درواقع وقتی این نکته را دریافت نمودیم مشخص می‌شود که اسم عمانوئیل (خدا با ما است) بر روی عیسای مسیح بدین معنی نیست که او خود پدر = خدا می‌باشد، بلکه همچون آینه‌ای می‌باشد که در بین مردم قرارگرفته است و تصویر دریا از طریق آن بر مردم منعکس می‌شود و درواقع او خود دریا نیست، در (یوحنا 12: 44 - 45) آمده است:

(۴۴ آنگاه عیسی ندا کرده، گفت: آنکه به من ایمان آورد، نه به من بلکه به آنکه مرا فرستاده است، ایمان آورده است. ۴۵ و کسی که مرا دید فرستنده مرا دیده است بله او را می‌توان به تعبیری وجه و صورت خدا = پدر در بین خلق خواند، بدین طریق که گویی خدا در بین مردم می‌باشد «دریا در بین مردم»).

نکته دیگر آن است که یهودیان، تفسیر انجیل و مسیحیان در ارتباط با ربط این پیشگویی به عیسای مسیح را رد نموده‌اند، و برای اطلاع بیشتر می‌توانید به «عیسی در نگاه یهود قسمت اول» رجوع نمایید.

 


[1] -https://goo.gl/pNz5Ng

 

 

 
 ادله دعوت سید احمد الحسن برای مسیحیان https://goo.gl/PFPbpc
 پاسخ به شبهات مسیحیان https://goo.gl/bQ4r3r

 تهیه شده توسط کارگروه علمی ادله مسیحیت تحت اشراف موسسه وارثین ملکوت

ادامه مطلب...

تثلیث (اقانیم سه گانه) - قسمت ششم

تثلیث (اقانیم سه گانه) - قسمت ششم:

مسیحیان بر طبق (یوحنا 10: 30) که از قول عیسی آمده است: «من و پدر یک هستیم» ممکن است که نتیجه‌گیری نمایند که عیسای مسیح نیز الوهیت مطلق دارد؛ اما این اشتباه بزرگ مسیحیان با توجه به آنچه که در بخش‌های پیشین بیان نمودیم اثبات می‌شود، اما پیش از آن، از مسیحیان خواهیم پرسید که اگر بخواهیم برداشتی ظاهری از این سخن عیسی داشته باشیم، آیا می‌توانید نتیجه‌گیری نمایید که پسر و پدر یکی هستند یعنی پسر = پدر است؟ قطعاً یک مسیحی تثلیثی با آن مخالفت می‌نماید، چراکه بر طبق تثلیث، پسر، همان پدر نمی‌باشد، بنابراین مفهوم این سخن عیسی چیست؟! بنابراین باید آیه را به‌صورت عمیق‌تر تجزیه‌وتحلیل نماییم، در حقیقت عیسای مسیح وجه و صورت خدا در بین خلق بود و نه خود خدا؛ همچنین در راستای همین نکته، سخنی از عیسای مسیح وجود دارد که قابل‌تأمل است؛ در (یوحنا 12: 44 - 45) آمده است:

(۴۴ آنگاه عیسی ندا کرده، گفت: آنکه به من ایمان آورد، نه به من بلکه به آنکه مرا فرستاده است، ایمان آورده است. ۴۵ و کسی که مرا دید فرستنده مرا دیده است)؛

درواقع این سخنان عیسی چه مفهومی را دربردارد جز آنکه بر طبق آن می‌شود نتیجه گرفت که عیسای مسیح نماینده و صورت و جلوۀ خدا بر روی زمین است و کسی که او را رد نماید گویی خدا را رد نموده است؟!

و همچنین در (یوحنا 14: 28) آمده است:

(شنیده‌اید که من به شما گفتم می‌روم و نزد شما می‌آیم. اگر مرا محبت می‌نمودید، خوشحال می‌گشتید که گفتم نزد پدر می‌روم، زیرا که پدر بزرگ‌تر از من است)؛

بر طبق این آیه مشخص می‌شود که پدر = خدا، بزرگ‌تر از پسر می‌باشد و معنی اینکه عیسای مسیح خدا می‌باشد در حقیقت این است که اگر کسی او را رد نماید پدر = خدا را رد نموده است، و آیا کسی از مسیحیان امروز اعتقاد دارد که یحیی همان ایلیای نبی می‌باشد؟! مسلماً هیچ‌کدامشان چنین نخواهند گفت؛ پس چرا خدا او را ایلیا خطاب می‌نماید؟! به جهت آنکه او اوصافش شبیه به‌ ایلیا بود و الا خدا می‌توانست او را یحیی خطاب نماید اما فرهنگ کلام خدا شبیه به بشر نیست بلکه متشابه می‌باشد و درکش نیاز به توضیح حجت‌های خدا دارد.

در حقیقت تأسف‌بارتر آن است که مسیحیان هیچ ارزشی برای کتاب مقدس و سخن عیسای مسیح قائل نیستند و چشم بر دهان اشخاصی داشته‌اند که افکارشان جسمانی و بشری بوده است و سطح سواد و دانش الهیاتی آنان بسیار پایین بوده است، در حقیقت اکثریت پدران کلیسا در «خوب حرف زدن» مهارت بیشتری داشتند تا «حرفِ خوب زدن»، چنانکه امروز ثمره آنان یعنی کشیشان چرب‌زبان و مسلط به فنون بیان را می‌نگریم که چگونه با مغالطات و پیچاندن مردم را سحر کرده‌اند.

 

 
 ادله دعوت سید احمد الحسن برای مسیحیان https://goo.gl/PFPbpc
 پاسخ به شبهات مسیحیان https://goo.gl/bQ4r3r

 تهیه شده توسط کارگروه علمی ادله مسیحیت تحت اشراف موسسه وارثین ملکوت

ادامه مطلب...

تثلیث (اقانیم سه گانه) - قسمت پنجم

تثلیث (اقانیم سه گانه) - قسمت پنجم:

در ادامۀ آنچه که در قسمت پیشین بیان نمودیم، به بخشی از کلام عیسی مسیح که در عهد جدید بیان‌شده است، رجوع خواهیم نمود، در (یوحنا 10: 32 - 35) آمده است:

(۳۲ عیسی بدیشان جواب داد: «از جانب پدر خود بسیار کارهای نیک به شما نمودم. به سبب کدام‌یک از آن‌ها مرا سنگسار می‌کنید؟» ۳۳ یهودیان در جواب گفتند: «به سبب عمل نیک، تو را سنگسار نمی‌کنیم، بلکه به سبب کفر، زیرا تو انسان هستی و خود را خدا می‌خوانی». ۳۴ عیسی در جواب ایشان گفت: «آیا در تورات شما نوشته‌نشده است که من گفتم شما خدایان هستید؟» ۳۵ پس اگر آنانی را که کلام خدا بدیشان نازل شد، خدایان خواند و ممکن نیست که کتاب محو گردد).

از اعتراض یهود بر عیسی این‌گونه استنباط می‌شود که عیسای مسیح خود را خدا خواند و این مسئله اعتراض یهود را در برداشت، اما اگر یهود به تورات رجوع می‌نمودند([1]) چنین اشتباهی را مرتکب نمی‌شدند؛ به جهت اینکه در توراتی که به آن ایمان داشتند، کسانی که کلامِ خدا بر آن‌ها نازل شد، خدایان خوانده‌شده بودند.

در (یوحنا 12: 44 - 50) آمده است:

(۴۴ آنگاه عیسی ندا کرده، گفت: آنکه به من ایمان آورد، نه به من بلکه به آنکه مرا فرستاده است، ایمان آورده است. ۴۵ و کسی که مرا دید فرستنده مرا دیده است. ۴۶ من نوری در جهان آمدم تا هر که به من ایمان آورد در ظلمت نماند. ۴۷ و اگر کسی کلام مرا شنید و ایمان نیاورد، من بر او داوری نمی‌کنم زیرا که نیامده‌ام تا جهان را داوری کنم بلکه تا جهان را نجات‌بخشم. ۴۸ هر که مرا حقیر شمارد و کلام مرا قبول نکند، کسی هست که در حق او داوری کند، همان کلامی که گفتم در روز بازپسین بر او داوری خواهد کرد. ۴۹ ازآن‌رو که من از خود نگفتم، لکن پدری که مرا فرستاد، به من فرمان داد که چه بگویم و به چه چیز تکلم کنم. ۵۰ و می‌دانم که فرمان او حیات جاودانی است. پس آنچه من می‌گویم چنانکه پدر به من گفته است، تکلم می‌کنم).

عیسای مسیح با توجه به آنچه که در (یوحنا 10: 32 - 35) آمده است، تأکید کرده است که بر طبق تورات، کسانی که کلام خدا بر آن‌ها نازل شد، خدا خطاب شده‌اند؛ عیسی یک نبی بود و درآیات بالا به‌وضوح این نکته را تبیین می‌دارد همچنان که در (لوقا 4: 24) اشاره‌کرده است؛ بنابراین هنگامی‌که او یک نبی بود و کلام خدا بر او نازل می‌شد اشکالی وجود نداشت که او خود را خدا خطاب نماید و آن به معنی الوهیت مطلق نیست؛ درواقع او همچون آینه‌ای بود که جلوۀ دریا «خدا» را با توجه به وسعت صفحۀ وجودی خود منعکس می‌نمود، پس این تعبیر بی‌اشکال است که بگوییم او دریا «خدا» در میان خلق بود و اگر کسی او را رد می‌نمود، خدا را رد می‌کرد.

 


[1]- مزامیر 82: 1 - 8

 

 
 ادله دعوت سید احمد الحسن برای مسیحیان https://goo.gl/PFPbpc
 پاسخ به شبهات مسیحیان https://goo.gl/bQ4r3r

 تهیه شده توسط کارگروه علمی ادله مسیحیت تحت اشراف موسسه وارثین ملکوت

ادامه مطلب...

امام احمدالحسن (ع) فرمودند:

«ای مردم، علمای گمراه و پیروان‌شان شما را فریب ندهند. بخوانید، جستجو کنید، دقت کـنید و بـیاموزید و خود ، حقيقت را بـيابـيد و بر كس دیگری توکل نکـنید تا برای آخرت شما تصمیم‌گیری کند زیرا که فردا پشیـمان خواهید شد و فردا پشیمانی را سودی نخواهد داشت». خطبه پنجم محرم ۱۳۸۹ هـ.ش.سايت مهديون , سايت انصار امام مهدي , سايت رسمي فارسي انصار امام مهدي , سايت سيد احمدالحسن , سايت يماني , نقد يماني , يماني کيست , نقد احمدالحسن , ادله احمدالحسن , راه شناخت يماني , راه شناخت يماني چيست , يمن و آخرالزمان , سيد يماني , سيد احمد الحسن يماني , عکس سيد يماني , يماني ظهور کرد , نشانه هاي سيد يماني , سيد احمدالحسن,يماني , يماني موعود , مهدي اول , احمدالحسن , احمد الحسن , طالع مشرقي , خراساني , پرچم هاي خراسان , طالقان , انصار طالقان , علائم ظهور , امام احمدالحسن , احمد, خسف بيداء , خسف بيدا , شبيه عيسي , مصلوب , ملک عبدالله , سفياني , دجال اکبر , شام , يمن , انا يماني , سوريه , ايران , عراق , بصره , دجال بصره , حيدر مشتت , دجله بصره , قائم , امام زمان , مهدي , مهديون , سيد احمد الحسن يماني , سيد يماني کيست , احمد الحسن کيست , سيد يماني در عراق , يماني موعود , کشته شدن نفس زکيه چيست , خروج يماني , ظهور يماني , سايت سيد احمد الحسن يماني , عکس احمد الحسن يماني , فرقه يماني در ايران , فرقه يماني , فرقه يماني چيست , احمد الحسن يماني کيست ؟ , رائفي پور احمد الحسن , عکس احمد الحسن يماني , مسيح , دين مسيح , عيسي مسيح کيست , صليب مسيح , صليب کشيدن , صليب مسيحيت , عکس هاي صليب , صليب نشانه چيست , قوانين دين مسيحيت , احکام دين مسيحيت , مسيحيت در ايران , آشنايي با دين مسيحيت , کتاب مقدس , انجيل , تورات , حواريون , مريم , مريم مقدس , تنخ , نظريه تکامل انسان , نظريه تکامل داروين چيست , نظريه تکامل داروين pdf , رد نظريه تکامل , نظريه تکامل داروين به زبان ساده , نظريه داروين تکامل انسان , نظريه تکامل و انسان , فيلم تکامل , داوکينز , هاوکينگ , خداناباوران مشهور , دلايل خداناباوران , خداناباوران , آتئيست , منکر وجود خدا در جدول ,دانشمندان خدا باور , آتئيست و آگنوستيک , نقد آتئيست , کانال آتئيست ها در تلگرام , آتئيست تلگرام , آتئيست کيست , نماد آتئيست , ستاره شش پر , ستاره پنج پر , ستاره حضرت سليمان , ستاره داوود در اسلام , طلسم ستاره داوود , قانون معرفت حجت , راه شناخت حجت هاي الهي , راه شناخت امام , قيامت , عذاب , آخرالزمان , نشانه هاي آخر الزمان , نشانه هاي آخرالزمان در تهران , آخرالزمان+پيشگويي , اخر الزمان رائفي پور , آخرالزمان و داعش , نشانه هاي آخرالزمان در قرآن , صاحب الزمان , حجت بن الحسن , آيا امام زمان داراي زن و فرزند هستند , فرزندان امام زمان , 12 مهدي , وصيت پيامبر , وصيت پيامبر دوازده مهدي , متن وصيت پيامبر , وصيت پيامبر به امام علي , وصيت نامه پيامبر , وصيت نامه حضرت محمد , شب وفات پيامبر , حديث وصيت , حديث ثقلين , امام احمد , احمدالحسن , دلايل سيد احمد الحسن براي شيعه ,الحاد , ادله دعوت يماني , روياي صادقه , مکتب نجف اشرف , کتاب توهم الحاد , کتاب توهم بي خدايي , کتاب عقائد الاسلام , کتب سيد احمدالحسن , آيه اکمال الدين , تدريس آيه اکمال الدين , پالتاک , فيس بوک امام احمدالحسن , فيسبوک امام احمد الحسن , خطبه هاي امام احمدالحسن , ادله دعوت براي سني ها , دانلود کتب ترجمه احمدالحسن , کتب سيد احمد الحسن , دعوت سيد احمد الحسن , پيام هاي فيس بوک سيد احمد الحسن , منابع رسمي دعوت يماني , دعوت يماني , يماني کيست , نقد الحاد , محمد نبي در عهدين , هفته نامه زمان ظهور , سايت هفته نامه زمان ظهور , موسسه وارثين ملکوت , وبسايت انگليسي انصار امام مهدي , وبسايت فارسي انصار امام مهدي , تالار گفتگو انصار امام مهدي , علماي غير عامل , فقهاي آخرالزمان , گوساله سامري , اهل تسنن , انصار امام مهدي , 10313 , 313 , دوازده مهديين , احمد الحسني , احمد الحسن اليماني , احمد الحسن يماني سايت , احمد الحسن يماني کيست؟ , سيد احمد الحسن يماني ع , سيد حسن حمامي , شيخ ناظم عقيلي , دکتر علاء سالم , دعوت مبارک يماني , راه شناخت يماني , يماني از يمن , يماني از کجا خروج مي کند , انصار الله , انصار امام مهدي , انصار امام احمد اليماني , انصار امام المهدي , سيد يماني , سيد يماني ظهور کرد , سيد يماني کيست , روايات آخرالزمان , روايات خمس , روايات ظهور , روايات يماني , روايات درباره يماني , روايات خروج يماني , روايات قيام يماني , حديث وصيت , مهديون , مهديون شاهد , مهديون چه کساني هستند , حديث 12 مهدي , 12 مهدي , احمديم احمدي , عکس يماني , تصاوير يماني , عکس سيد يماني , عکس احمد الحسن يماني , صاحب پرچم هدايت , جريان مدعي يماني ,تصاوير دروغين منتسب به سيد احمد الحسن يماني ,پسر انسان در کتاب مقدس , پسر انسان در انجيل , پسر انسان کيست, صليب شکسته , يماني , احمد الحسن , کتاب توهم بي خدايي , کتاب توهم الحاد , کتاب عقائد الاسلام , کتاب گوساله , کتاب همگام با بنده صالح , کتاب همگام با عبد صالح , کتاب وصيت مقدس , کتاب وصيت مقدس نوشتار بازدارنده از گمراهي , کتاب توحيد , کتاب وصي در تورات, انجيل و قرآن , کتاب چشم اندازي هاي از قوم سومر و آکد , سومر و آکد , سومر , کتاب تفسير آيه اي از سوره يونس , تفسير سوره يونس , کتاب سرگرداني , کتاب راه به سوي خدا , کتاب شرايع الاسلام , کتاب شرائع الاسلام , کتاب رجعت , کتاب رجعت سومين روز از روزهاي بزرگ خدا , رساله اي در فقه خمس , کتب سيد احمد الحسن , دانلود کتاب هاي سيد احمد الحسن , کتاب سيد احمد الحسن , علم سيد احمد الحسن , علوم سيد احمد الحسن , کتب روايي , سفر حضرت موسي به مجمع البحرين , کتاب روشنگري هايي از دعوت فرستادگان , کتاب روشنگري از دعوت فرستادگان , نامه هدايت , ادله مسيحيان , کتاب پاسخ هاي روشنگرانه , جواب المنير , نصيحتي براي طلبه هاي حوزه هاي علميه , نصيحتي براي طلاب حوزه هاي علميه , کتاب جهاد درب بهشت , جهاد , جهاد اکبر , کتاب متشابهات , دانلود کتاب متشابهات , بيان حق و سداد از طريق علم اعداد , علم اعداد , کتاب سيزدهمين حواري , کتاب حواري سيزده , حواريون , کتاب حاکميت الله نه حاکميت مردم , حاکميت الله , دموکراسي , کتاب گزيده اي از تفسير سوره فاتحه , سوره فاتحه , تفسير سوره فاتحه , پاسخ هاي فقهي , کتاب طهارت , دانلود کتب يماني , دانلود کتب سيد احمد الحسن , کتب انصار امام مهدي , دلايل عام دعوت , علم سيد احمد الحسن , دانلود کتب انصار سيد احمد الحسن , دانلود کتب انصار امام مهدي , سايت انصار امام مهدي , انصار , علاء سالم ,رسالتي در يگانگي شخصيت مهدي اول, قائم و يماني , گفتگوي داستاني درباره‌ي دعوت مبارک يماني , رسالتي آشکار , کتاب دليل ادله , شيخ ناظم عقيلي , وصي در کتاب , کتاب برهان مبين , ابن تمام , يماني کيست , ملاقات با امام مهدي , کتاب وصيت و وصي احمد الحسن عليه السلام ,پژوهشي در شخصيت يماني , کتاب يماني موعود حجت الله , شيخ حيدر زيادي , علامات زمان ظهور , يماني امام مهدي , کتاب ضرورت وجود زمينه ساز , بشار الفيصلي , سفياني به آستانه‌ي درب‌ها رسيده پس يماني کجاست؟ , شيخ عادل سعيدي , اخبار طاهرين در مورد مهدي و مهديين (ع) , روايات مهديين , دلايل اثبات ذريه‎ي امام مهدي , رسالتي در مورد روايت اصبغ بن نُباته  , چهل حديث در مورد مهديين و ذريه قائم , کتاب چهل حديث , کتاب مهديين دوازده‌گانه فرزندان امام مهدي  , کتاب در پيشگاه صيحه , زکي انصاري , خواب , ارکان رويا , کتاب کرامات و غيبيات , انصار سيد احمد الحسن , کتاب رؤيا در مفهوم اهل بيت  , استاد ضياء زيدي , رؤياي صادقه , بازگو کردن رؤيا ,کتاب شيعيان در معرض آزمايش , دکتر عبدالرزاق ديراوي , کتاب خوش آمدي اي فرزند فاطمه  , کتاب شکست منتظران , کتاب مجتمع ما بين تکبر و نفاق , کتاب بلکه هدايت شويد , شيخ ناظم عقيلي , فقهاي آخر الزمان , کتاب فرمان‌روايي امروز از آنِ کيست , کتاب همانا که تأويلش فرا رسيد , متشابهات , حق اين‌گونه شناخته مي‌شود نه با شبهات , شيخ عبد العالي منصوري , احمد الحسن , احمد موعود- پيوند دهنده‌ي رسالت‌هاي آسماني و کشتي نجات برگزيدگان , دکتر علاء سالم , کتاب احمد موعود , شبيه عيسي و مصلوب کيست؟ , شبيه عيسي , شبيه عيسي عليه السلام , روزگار رهائي (روز بزرگ و وحشتناک خدا) , کتاب روزگار رهايي , استاد عادل سعيدي , کتاب مسيح راز خداوند , شيخ صادق محمدي , کتاب يحياي عصر , کتاب مهدي ولي الله , دعوت يماني , يماني , سيد يماني , سيد احمد الحسن , مهديين , دانلود کتاب غيبت طوسي , کتاب الغيبه طوسي , کتاب غيبت نعماني , کتاب اصول کافي , کتاب ملاحم و فتن , کتاب بشارت الاسلام , کتاب کمال الدين , دانلود کتاب مقدس , عهد عتيق , کتاب مقدس , تورات , دانلود کتاب تورات , عهد جديد , انجيل , اناجيل اربعه , دانلود کتاب انجيل , سفر پيدايش , کتاب پيدايش , کتاب خروج , کتاب تثنيه , کتاب اشعيا , کتاب داوود , کتاب مزامير , کتاب ارميا , کتاب دانيال , کتاب حبقوق , انجيل متي , انجيل يوحنا , انجيل مرقس , انجيل لوقا , انجيل برنابا , انجيل يهودا , کتاب روميان , دانلود کتب مسيحيان , دانلود کتب يهوديان , رساله يهودا , يهودا , مکاشفه يوحنا , يوحنا لاهوتي , شمعون , پطرس , نظریه فرگشت , نظریه تکامل , تطور , تکامل , فرگشت ,چارلز داروین , داوکینز , خداناباوران , توهم بی خدایی , کتاب توهم بی خدایی , ادله سید احمدالحسن برای خداناباوران , خدا , دلایل وجود خدا , برهان نظم , اثرات خدا , آتئیست , ادله امام احمد الحسن , یمانی , قیام گر مشرق , مهدی اول , عصمت یمانی , یمانی از یمن , یمن , راه شناخت یمانی چیست , راه شناخت یمانی , قانون شناخت خلفای الهی , قانون معرفت حجت , دعوت به حاکمیت خدا , رویای صادقه , استخاره , سید احمد الحسن یمانی , سید یمانی , وصی سیزدهم , مهدیین , فرزندان امام مهدی , وصیت مقدس رسول الله , مهدیین , مهدیین در قرآن , نام احمد در روایات , صاحب الامر , کتاب عقائد الاسلام , یمانی کیست  , مهدی آخرالزمان , مهدی در قرآن , خلیفة الله مهدی , امام مهدی , علائم قیام , وقت ظهور امام مهدی , حجیت رویا , راههای شناخت خلیفة الله , علم مهدی , بزرگان ادیان الهی , کتاب وصیت مقدس , سیرت سید احمد الحسن , یهودیان , مسیحیان , آیات کتاب مقدس , عیسی مسیح , یحیی , یحیا , فرستادگان الهی , پسر نرینه , پسر انسان , منجی از بصره , تسلی دهنده , غلام امین , یحیی نبی , اشعیا نبی , احمد الحسن , حجت های الهی , نامه هدایت , پاسخ های روشنگرانه , سیزدهمین حواری , حواری سیزده , توهم الحاد , جایگاه معجزه در کتاب مقدس , محمد نبی , بشارت اشعیا , وصی در تورات , سیره دعوت سید احمد الحسن , وصیت شب وفات پیامبر , شجره سید احمد الحسن , نسب سید احمد الحسن , بصره , امام مهدی , صدام طاغوت , طلاب حوزه , صدام ملعون , انصار امام مهدی , یمانی , نسب امام احمد الحسن, نسب سید احمد الحسن , یمانی موعود , سید یمانی , سید احمد الحسن یمانی , وبسایت رسمی مکتب نجف اشرف , وبسایت رسمی انصار امام مهدی , وبسایت رسمی فارسی انصار امام مهدی , وبسایت موسسه وارثین ملکوت , صفحه فیس بوک مکتب نجف