wrapper

آخرین اخبار

ادله دعوت برای مسیحیان

ادله دعوت برای مسیحیان (154)

عیسی در نگاه یهود قسمت دوم

عیسی در نگاه یهود قسمت دوم

در انجیل (متی 4: 12 - 17) آمده است:

(و چون عیسی شنید که یحیی گرفتارشده است، به جلیل روانه شد، و ناصره را ترک کرده، آمد و به کفرناحوم، به کناره دریا در حدود زبولون و نفتالیم ساکن شد. تا تمام گردد آنچه به زبان اشعیای نبی گفته‌شده بود که «زمین زبولون و زمین نفتالیم، راه دریـا آن‌طرف اُرْدُن، جلیلِ امّت‌ها؛ قومی که در ظلمت ساکن بودند، نوری عظیم دیدند و برنشینندگان دیار موت و سایه آن نوری تابید.» از آن هنگام عیسی به موعظه شروع کرد و گفت: «توبه کنید زیـرا ملکوت آسمان نزدیک است»).

درواقع آیات بالا تفسیری ست ازآنچه که دریکی از کتب انبیا یعنی (اشعیا 9: 2) آمده است:

(قومی که در تاریکی سالک می‌بودند، نور عظیمی خواهند دید و بر ساکنان زمین سایه موت نور ساطع خواهد شد).

ربی راشی مفسر بزرگ یهود اشاره می‌نماید:

(قومی که در تاریکی سالک می‌بودند: ساکنان اورشلیمی که در تاریکی بودند به‌وسیله نگرانی‌هایشان از لشکر سنخاریب، با چیزی که حزقیا گفت: امروز یک روز غم و جدل و توهین به مقدسات است. نور عظیمی خواهند دید: با سقوط سنخاریب).([1])

بله آن‌ها در مقابل هر تفسیر و تأویل در انجیلی که مسیحیان به آن ایمان‌دارند، تفسیرات و نظرات دیگری دارند.

 

 


 

 

 
ادامه مطالب این بخش :
 
 
 ادله دعوت سید احمد الحسن برای مسیحیان https://goo.gl/PFPbpc
 پاسخ به شبهات مسیحیان https://goo.gl/bQ4r3r

 تهیه شده توسط لجنه علمی ادله مسیحیت تحت اشراف موسسه وارثین ملکوت

ادامه مطلب...

عیسی در نگاه یهود قسمت اول

عیسی در نگاه یهود

پس از آنکه در « سبک بشارت های کتاب مقدس; تاریخ را چگونه درک کرده‌ایم؟» با مطالب مهمی آشنا شدیم تصمیم داریم تا به نمونه هایی از آیات رمزی که در انجیلِ مسیحیان به عیسی و یحیی تأویل شده است نظری بیافکنیم و سپس به رد این تاویلات از طرف یهودیان بپردازیم و نظرات آنان را در ارتباط با آن آیات قرار دهیم تا عزیزان خواننده مشاهده نمایند که یهودیان به چه راحتی تأویلات انجیل را با تفاسیر خویش رد می نمایند؛ بنابراین در این فراز به برخی از آیات انجیل خواهیم پرداخت که در آن سعی شده است که حقانیت عیسی را از طریق نصوص تنخ به اثبات برساند و در فراز بعدی به نمونه هایی از تاویلات انجیل در اثبات حقانیت یحیی و تفاسیر یهود از آن آیات خواهیم پرداخت.

قسمت اول

در انجیل متی باب اول هنگامی‌که قضیه تولد عیسی مسیح بیان می‌شود این اتفاق به‌ آیه‌ای در عهد قدیم نسبت داده‌شده است یعنی (اشعیا 7: 14) که در آن آمده است:

(بنابراین خود خدا به شما آیتی خواهد داد: اینک باکره حامله شده، پسری خواهد زایید و نام او را عمّانوئیل خواهد خواند).

این استناد نمونه‌ای از استنادات مسیحیان می‌باشد که یهودیان علاوه بر ایراد بر نوع استناد گزینشی مسیحیان، به ترجمه مسیحیان نیز ایراد وارد می‌نمایند و معتقدند که همواره واژه (علمه: עלמה) به معنای زن جوان است نه باکره!

پس یهودیان ممکن است این‌گونه گمان کنند که مسیحیان با این تغییر در ترجمه سعی می‌نمایند حقایق را کتمان کرده و آیات کتاب مقدس را به نفع عیسی تأویل نمایند تا با تغییر در ترجمه نشان دهند که عیسی نیز از یک باکره متولدشده است پس او درواقع مصداق این آیه می‌باشد.

ربی رئوون لافر بیان نمود:

(در (اشعیا 7: 14)، (نسخه) عبری می‌گوید: ("hinei ha'almah harah veyoledet ben" «اینک (hineih) زن جوان (ha_the almah young woman) باردار (harah) است و به دنیا خواهد آورد (ve-and yoledet-shall give birth) یک پسر (ben)». مسیحیان این را این‌گونه ترجمه می‌کنند «اینک یک دختر باکره به دنیا خواهد آورد». آن‌ها دو اشتباه مرتکب شده‌اند (احتمالاً به‌طور عمد) در یک آیه. آن‌ها کلمۀ "ha"([1]) را به‌جای اینکه "the"([2]) ترجمه کنند، به‌طور اشتباه "a"([3]) ترجمه کرده‌اند. آن‌ها به‌طور اشتباه "almah" را «باکره» ترجمه کرده‌اند، درحالی‌که درواقع معادل عبری برای باکره "betula" است. گذشته از این واقعیت که اگر شما متن پیشگویی را بخوانید به‌طور واضح خواهید دید که آن‌یک پیشگوییِ یک واقعه‌ای است که قرار بود به‌وسیلۀ پادشاه آحاز که هفتصدسال پیش از عیسی زندگی می‌کرد دیده شود و اتفاق بیافتد).([4])

همچنین معتقد می‌باشند که‌ این آیه در کنار آیات دیگر تفسیر مسیحیان را نقض می‌نماید؛ در (اشعیا 7: 16) آمده است:

(۱۶ زیرا قبل از آنکه پسر، ترک نمودن بدی و اختیار کردن خوبی را بداند، زمینی که شما از هر دو پادشاه آن می‌ترسید، متروک خواهد شد)

و در (اشعیا 8: 1 - 4) آمده است:

(۱ و خدا مرا گفت: «لوحی بزرگ به جهت خود بگیر و بر آن با قلم انسان برای مهیر شلال حاش بز بنویس. ۲ و من شهود امین یعنی اوریای کاهن و زکریا ابن یبَرکیا را به جهت خود برای شهادت می‌گیرم». ۳ پس من به نبیه نزدیکی کردم و او حامله شده، پسری زایید. آنگاه خدا به من گفت: «او را مَهیر شَلال حاش بَز بنام»، ۴ زیرا قبل از آنکه طفل بتواند ای پدرم و ای مادرم بگوید، اموال دمشق و غنیمت سامره را پیش پادشاه آشور به یغما خواهند برد).

در باب 7 مشخص می‌شود که خدا از آحاز پادشاه می‌خواهد تا آیتی بطلبد اما آحاز نمی‌طلبد (اشعیا 7: 10 - 12) بنابراین خود خدا آیتی را نشان می‌دهد و پیامی را می‌فرستد که نشانه‌اش تولد یک پسر است (عمانوئیل)؛ و قبل از آنکه پسر ترک نمودن بدی و اختیار کردن خوبی را بداند زمین 2 پادشاه متروک می‌شود؛ در باب بعدی آن، صریح‌تر مشخص می‌شود که منظور از آن طفل همان پسر اشعیا می‌باشد که خدا با تولد این طفل و نام‌گذاری‌های رمزی بر روی طفل پیام‌هایی را به‌سوی آحاز پادشاه می‌فرستد؛ و خدا اشاره می‌نماید پیش از آنکه طفل بتواند ای پدرم و ای مادرم بگوید، اموال دمشق و غنیمت سامره به یغما خواهند رفت. و همچنین منظور از دمشق و سامره در آیه 4 از باب 8 مطابق با همان زمین دو پادشاه در آیه 16 از باب 7 می‌باشد که قبل از اینکه عمانوئیل ترک نمودن بدی و اختیار کردن خوبی را بداند زمینِ آن 2 پادشاه واژگون می‌شود. و همچنین این اتفاق در زمان آحاز پادشاه رخ داد و برای اطلاع می‌توانید (2 پادشاهان 17: 1 - 6) را مطالعه نمایید و همچنین (2 پادشاهان 16: 9) را مطالعه نمایید؛ برای اطلاع بیشتر می‌توانید به نظر ربی شراقا سیمونس رجوع نمایید([5]) و همچنین به مقاله ربی بنتزیون کروایتز رجوع نمایید.([6])

 


[1]- تلفظی که ربی آورده است، تلفظ حرف "ה" در عبری می‌باشد.
[2]- این حرف‌اضافه در زبان انگلیسی، معادل همان "ה" در عبری و معادل «ال» در عربی است، و برای یک شخص شناخته‌شده می‌آید و مسیحیان به‌اشتباه (یا به عمد) آن ‌را ترجمه نمی‌کنند و به‌جای آن، در ترجمه به زبان انگلیسی، از حرف "a" استفاده می‌نمایند.
[3]- مسیحیان حرف "ה" را به‌اشتباه (یا به عمد) به این حرف در انگلیسی ترجمه می‌نمایند درحالی‌که این حرف برای اسامی ناشناخته استفاده می‌شود و معادل عبارت "ה" نمی‌باشد.

 

 

 
ادامه مطالب این بخش :
 
 
 ادله دعوت سید احمد الحسن برای مسیحیان https://goo.gl/PFPbpc
 پاسخ به شبهات مسیحیان https://goo.gl/bQ4r3r

 تهیه شده توسط لجنه علمی ادله مسیحیت تحت اشراف موسسه وارثین ملکوت

ادامه مطلب...

اطلاعات مهم؛ تاریخ را چگونه درک کرده‌ایم؟

تاریخ را چگونه درک کرده‌ایم؟

احمدالحسن فرمود:

(و این دو زندانی که با یوسف بودند یکی ایمان آورد و نجات یافت و از پیروز شدگان در دنیا و آخرت گردید. و دومی کافر شد و به صلیب کشیده شد و پرندگان از سر او خوردند.([1]) و همان‌گونه با شبیه عیسی ع (مصلوب شده) داستان آن دو زندانی تکرار شد یکی از آن‌ها به او ایمان آورد و از شراب بهشتی سیراب گشت بعد از به صلیب کشیدن و کشته شدنش و دیگری کافر و پرندگان از سر او خوردند ([2]) و این‌گونه این داستان در این زمین تکرار می‌شود و همان مقدمات و همان نتیجه داده‌شده تکرار می‌شود و اما (ای حسرتی بر بندگان هیچ رسولی نیامد جز آنکه او را به استهزاء گرفتند)([3])).([4])

لازم است به مسیحیان یادآور شویم که اگر یک مسیحی هستید و به انجیل ایمان آورده‌اید آیا می‌دانید که در انجیل شما تفسیری از آیاتی از عهد قدیم موجود است که یهودیان تفسیر دیگری نسبت به آن آیات ارائه نموده‌اند و تفاسیر انجیل را به دیوار کوبیده‌اند؟

بنابراین ما نمونه‌ای از تفاسیر موجود از انجیل و تفاسیر مفسرین برجسته یهود را مقابل یکدیگر قرار خواهیم داد تا مسیحیان با دیدن آن بیاموزند که یهود با چه نگرشی به‌ آیات می‌نگرد و مواظب آن باشند که دقیقاً جای در پای بزرگان یهود قرار ندهند تا که به جهت تعصب و زر و زیور دنیوی فرستادگان خدا را پشت سر هم انکار نمایند.

حقیقتاً دنیا و لذت‌های آن و جایگاه‌های دنیوی در نفس انسان زیباست و این همان حربه ابلیس برای فرزندان آدم است تا به‌وسیلۀ آن سلاح‌های بنی‌آدم را مقابل فرستادگان خدا قرار دهد اما همواره افرادی بوده‌اند که به دنیا و زیور‌های آن پشت کرده و بینی ابلیس را به خاک بمالند.

 


[1]- در (پیدایش 40: 1 - 23) در قضیه 2 زندانی که در زمان یوسف زندگی می‌کردند،آمده است: (۱ و بعدازاین امور، واقع شد که ساقی و خَبّاز پادشاه مصر، به آقای خویش، پادشاه مصر خطا کردند. ۲ و فرعون به دو خواجة خود، یعنی سردار ساقیان و سردار خَبّازان غضب نمود. ۳ و ایشان را در زندان رئیس افواج خاصه، یعنی زندانی که یوسف در آنجا محبوس بود، انداخت. ۴ و سردار افواج خاصه، یوسف را بر ایشان گماشت، و ایشان را خدمت می‌کرد، و مدتی در زندان ماندند. ۵ و هر دو در یک شب خوابی دیدند، هرکدام خواب خود را، هرکدام موافق تعبیر خواب خود، یعنی ساقی و خباز پادشاه مصر که در زندان محبوس بودند. ۶ بامدادان چون یوسف نزد ایشان آمد، دید که اینک ملول هستند. ۷ پس، از خواجه‌های فرعون که با وی در زندان آقای او بودند، پرسیده، گفت: «امروز چرا روی شما غمگین است؟» ۸ به وی گفتند: «خوابی دیده‌ایم و کسی نیست که آن را تعبیر کند». یوسف بدیشان گفت: «آیا تعبیرها از آن خدا نیست؟ آن را به من بازگویید». ۹ آنگاه رئیس ساقیان، خواب خود را به یوسف بیان کرده، گفت: «در خواب من، اینک تاکی پیش روی من بود. ۱۰ و در تاک سه‌شاخه بود و آن بشکفت، و گل آورد و خوشه‌هایش انگور رسیده داد. ۱۱ و جام فرعون در دست من بود. و انگورها را چیده، در جام فرعون فشردم، و جام را به دست فرعون دادم». ۱۲ یوسف به وی گفت: «تعبیرش این‌ است، سه‌شاخه سه روز است. ۱۳ بعد از سه روز، فرعون سر تو را برافرازد و به منصبت بازگمارد، و جام فرعون را به دست وی دهی به‌رسم سابق که ساقی او بودی. ۱۴ و هنگامی‌که برای تو نیکو شود، مرا یاد کن و به من احسان نموده، احوال مرا نزد فرعون مذکور ساز، و مرا از این خانه بیرون آور، ۱۵ زیرا که فی‌الواقع از زمین عبرانیان دزدیده‌شده‌ام، و اینجا نیز کاری نکرده‌ام که مرا در سیاه‌چال افکنند». ۱۶ اما چون رئیس خبّازان دید که تعبیر، نیکو بود، به یوسف گفت: «من نیز خوابی دیده‌ام، که اینک سه سبد نان سفید بر سر من است، ۱۷ و در سبد زبرین هر قسم طعام برای فرعون از پیشة خباز می‌باشد و مرغان، آن را از سبدی که بر سر من است، می‌خورند». ۱۸ یوسف در جواب گفت: «تعبیرش این است، سه سبد سه روز می‌باشد. ۱۹ و بعد از سه روز فرعون سر تو را از تو بردارد و تو را بر دار بیاویزد، و مرغان، گوشتت را از تو بخورند». ۲۰ پس در روز سوم که یوم میلاد فرعون بود، ضیافتی برای همة خدام خود ساخت، و سر رئیس ساقیان و سر رئیس خبّازان را در میان نوکران خود برافراشت. ۲۱ اما رئیس ساقیان را به ساقی گریش بازآورد، و جام را به دست فرعون داد. ۲۲ و اما رئیس خبازان را به دار کشید، چنانکه یوسف برای ایشان تعبیر کرده بود. ۲۳ لیکن رئیس ساقیان، یوسف را به یاد نیاورد، بلکه او را فراموش کرد).

[2]- در (لـوقـا 23: 32 - 43) آمده است: (۳۲ و دو نفر دیگر را که خطاکار بودند نیز آوردند تا ایشان را با او بکشند. ۳۳ و چون به موضعی که آن را کاسه سر می‌گویند رسیدند، او را در آنجا با آن دو خطاکار، یکی برطرف راست و دیگری بر چپ او مصلوب کردند. ۳۴ عیسی گفت: ای پدر این‌ها را بیامرز، زیرا که نمی‌دانند چه می‌کنند. پس جامه‌‌‌های او را تقسیم کردند و قرعه افکندند. ۳۵ و گروهی به تماشا ایستاده بودند. و بزرگان نیز تمسخرکنان با ایشان می‌گفتند: دیگران را نجات داد. پس اگر او مسیح و برگزیده خدا می‌باشد خود را برهاند. ۳۶ و سپاهیان نیز او را استهزا می‌کردند و آمده، او را سرکه می‌دادند، ۳۷ و می‌گفتند: اگر تو پادشاه یهود هستی خود را نجات ده. ۳۸ و بر سر او تقصیر نامه‌ای نوشتند به خط یونانی و رومی و عبرانی که «این است پادشاه یهود». ۳۹ و یکی از آن دو خطاکار مصلوب بر وی کفر گفت که «اگر تو مسیح هستی خود را و ما را برهان». ۴۰ اما آن دیگری جواب داده، او را نهیب کرد و گفت: «مگر تو از خدا نمی‌ترسی؟ چون‌که تو نیز زیر همین حکمی». ۴۱ و اما ما به انصاف، چون‌که جزای اعمال خود را یافته‌ایم، لیکن این شخص هیچ‌ کار بی‌جا نکرده است. ۴۲ پس به عیسی گفت: ای خداوند، مرا به یادآور هنگامی‌که به ملکوت خود آیی. ۴۳ عیسی به وی گفت: هرآینه به تو می‌گویم امروز با من در فردوس خواهی بود).

[3]- یس: 30

[4]- احمدالحسن، روشنگری‌هایی از دعوت فرستادگان، جلد 3، ق 1، صص 58 – 59.

 
 
 
 
 
ادامه مطالب این بخش :
 
 
 ادله دعوت سید احمد الحسن برای مسیحیان https://goo.gl/PFPbpc
 پاسخ به شبهات مسیحیان https://goo.gl/bQ4r3r

 تهیه شده توسط لجنه علمی ادله مسیحیت تحت اشراف موسسه وارثین ملکوت

ادامه مطلب...

کتب مقدس مسیحیان

کتب مقدس مسیحیان:

ابتدا سعی خواهیم نمود تا اطلاعاتی را به‌صورت مختصر ارائه نماییم؛ تمام فرقه‌های بزرگ مسیحی کتاب‌های زیر را قبول داشته و آن را الهامی می‌دانند که به آن در اصطلاح «عهد جدید» می‌گویند که شامل کتب زیر می‌باشد:

انجیل مَتّی (مَتّا)/ انجیل مَرقُس/ انجیل لوقا/ انجیل یوحَنّا/ اعمالِ رَسولان/ رومیان (رُمیان)/ قُرِنتیان1و2/ غَلّاطیان/ اَفَسُسیان/ فیلیپیان/ کُولُسیان (کُلُسیان)/ تِسالونیکیان (تِسالُنیکیان) 1و2/ تیموتائوس 1و2/ تیتوس (تیتُس)/ فیلیمون (فِلیمُن)/ عِبرانیان/ یَعقوب/ پِطرُس 1و2/ یوحَنّا 1و2و3/ یَهودا/ مُکاشِفه یوحَنّا؛ پس کتب عهد جدید 27 کتاب می‌باشد.

همچنین همه آن‌ها به مجموعه کتب «عهد قدیم»، ایمان‌دارند که شامل کتب زیر می‌باشد:

پیدایش/ خروج/ لاویان/ اعداد/ تَثنیِه/ یوشَع/ داوران/ سَموئیل 1و2/ پادشاهان 1و2/ اِشعَیا/ اِرمیا/ حِزقیال/ هوشَع/ یوئیل/ عاموس/ عوبدیا (عُبَدیا)/ یونس/ میکاه/ ناحوم/ حَبَقوق/ صَفَنیا/ حجی (حَجَّ ای)/ زَکریا/ مَلاکی/ مزامیر/ اَمثال/ جامِعِه/ غزل غزل‌ها/ ایوب/ روت/ مَراثی یرمیا/ اِستر/ دانیال/ عَزرا/ نَحَمیا/ تَواریخ 1و2؛ پس کتب عهد قدیم 39 کتاب می‌باشد.

اما برای نمونه دو فرقه بزرگ مسیحی یعنی کاتولیک‌ها و پروتستان‌ها در قبول یا عدم قبول 7 کتاب دیگر به‌عنوان کتب الهامی، با یکدیگر اختلاف دارند؛ پروتستان‌ها که از دیگر شاخه‌های بزرگ مسیحی می‌باشند این کتب را به‌هیچ‌وجه قبول ندارند؛ این 7 کتاب عبارت‌اند از: جودیت/ طوبیت/ مکابیان 1و2/ باروخ/ حکمت یشوع بن سیراخ/ حکمت سلیمان می‌باشند؛ بنابراین کاتولیک‌ها 73 کتاب و پروتستان‌ها 66 کتاب را قبول دارند و همچنین ارتدوکس شرقی که فرقه‌ای دیگر می‌باشند، به نسبت کاتولیک‌ها 5 کتاب دیگر را نیز جزو کتاب مقدس برمی‌شمارند و بنابراین به نسبت پروتستان‌ها، 12 کتاب دیگر را جزو کتاب مقدس خود برمی‌شمارند؛ بنابراین کتاب مقدس آنان دارای اشتراک و اختلافاتی می‌باشد؛ اما همه‌ی آنان به 66 کتابی که در بالا اسامی‌شان ذکر گردید ایمان‌دارند؛ بنابراین پروتستان‌ها 66 کتاب و کاتولیک‌ها 73 کتاب و ارتدوکس شرقی 78 کتاب را جزو کتاب مقدس می‌دانند.

 

 

ادامه مطالب این بخش :

 

کتب مقدس مسیحیان

نحوه نوشتن و خواندن آیات
 
 ادله دعوت سید احمد الحسن برای مسیحیان https://goo.gl/PFPbpc
 پاسخ به شبهات مسیحیان https://goo.gl/bQ4r3r

 تهیه شده توسط لجنه علمی ادله مسیحیت تحت اشراف موسسه وارثین ملکوت

ادامه مطلب...

تخت نشین و 24 پیر در مکاشفه یوحنا چه کسانی هستند؟

تخت نشین و 24 پیر در مکاشفه یوحنا چه کسانی هستند؟

هنگامی که کتاب مکاشفه‌ی یوحنا را می‌خوانیم، در باب چهارم با شخصیت‌های خاصّ تخت نشین و بیست و چهار پیر مواجه می‌گردیم؛ به عنوان مثال در آیه‌ی مکاشفه 4:4 آمده است:

[و گرداگرد تخت، بیست و چهار تخت است؛ و بر آن تخت‌ها بیست و چهار پیر که جامه‌ای سفید در بر دارند نشسته دیدم و بر سر ایشان تاجهای زرین].

مفسرین مسیحی برای شخصیت 24 پیر تفاسیر مختلفی بیان نموده اند. ویلیام مک دونالد، رئیس کالج کتاب مقدس [Emmaus]، مدرس و نویسنده‌ای که بیش از 84 کتاب توسط وی منتشر شده بود، در کتابش که با عنوان «تفسیر کتاب مقدس برای ایمانداران» می‌باشد، در قسمت تفسیر کتاب مکاشفه و در ارتباط با 24 پیر در مکاشفه یوحنا می‌گوید:

[ما با اطمینان نمی‌توانیم بگوئیم که بیست و چهار پیر چه کسانی هستند، آن‌ها را گاهی فرشتگان و گاهی مردم آمرزیده اعم از مردمان عهد عتیق و عهد جدید و گاهی هم تنها مقدسین عهد جدید انگاشته‌اند. بر اساس این واقعیت که آن‌ها تاج بر سر دارند و بر تخت نشسته‌اند، حدس زده می‌شود که مقدسین هستند که داوری شده و پاداش گرفته‌اند.][1]

این یکی از بزرگترین اعترافات این مفسر برجسته‌ی مسیحی است که بیان می‌دارد:

[ما با اطمینان نمی‌توانیم بگوئیم که بیست و چهار پیر چه کسانی هستند].

در واقع این آیه و آیات دیگری که در سایر باب‌های کتاب مکاشفه‌ی یوحنا وجود دارد، متشابه و رمزی می‌باشند و بجهت همین نکته، مفسرین مسیحی را می‌نگریم که در فهم متشابهات به این سو و آن سو می‌روند تا تفسیری درست از آن ارائه نمایند، و اگر آیه محکم بود در فهم آن دچار اختلاف نبودند.

در ارتباط با معنای 24 پیر در مکاشفه‌ی یوحنا برخی دیگر از مفسرین مسیحی بر این عقیده می‌باشند که این 24 پیر در واقع به 12 رسول عیسی مسیح و 12 سبط بنی اسرائیل اشاره دارد!!. تفسیری که در نگاه سطحی بینانه‌ی بسیاری شاید صحیح‌ترین تفسیر بنظر آید، اما دلایل محکمی وجود دارد که اساس این تفسیر را از پایه رد می‌کند.

اولین نکته: تعداد رسولان عیسی مسیح 12 نفر نمی‌باشد، چرا که بعد از خیانت و مرگ یهودای اسخریوطی، متیاس به قید قرعه جایگزین وی گردید و تعداد آنان به 12 عدد رسید [اعمال رسولان1: 26] و همچنین بر طبق عهد جدید، پولس نیز رسول عیسی مسیح به شمار می‌رفت [غلاطیان1:1] [1تیموتائوس1:1] و همچنین برنابا نیز رسول خوانده شد [اعمال رسولان 14:14]؛ پس با این حساب تعداد رسولان عیسی حداقل 14 نفر می‌باشند و نه 12 نفر و با این حساب، محاسبات مفسرین مسیحی بر هم می‌ریزد و با توجه به تفسیر آنان باید تعداد آن پیران 26 عدد می‌شد و نه 24!

دومین نکته: بر طبق اعتقاد مسیحیان تمامی مردم اعم از اسباط بنی اسرائیل و  حتی رسولان عیسی مسیح نیاز به شسته شدن گناهان بوسیله خون ریخته شده‌ی مصلوب دارند اما آن 24 پیر این‌گونه سرود می‌سرایند: «مستحق گرفتن کتاب و گشودن مهرهایش هستی زیرا که ذبح شدی و مردمان را برای خدا به خون خود از هر قبیله و زبان و قوم و امّت خریدی» [مکاشفه  5 : 9]؛ نمونه‌هایی از نسخه‌های یونانی که با این ترجمه‌ی مسیحی [ترجمه قدیم] مطابق می‌باشند:

[Nestle GNT 1904] و [Westcott and Hort 1881 ] و [Westcott and Hort / [NA27 variants] ]

در سرود اشاره می‌شود:

[زیرا که ذبح شدی و مردمان را برای خدا به خون خود از هر قبیله و زبان و قوم و امّت خریدی].

واضح است که آن پیران به «بره» نمی‌گویند که تو ما را با خون  آزاد کردی، و نیازی به بخشش گناهان ندارند و اِلا آنان می‌گفتند که تو ما را با خون خود آزاد نمودی، و معنی این سخن را یک مسیحی می‌تواند درک کند چراکه بر طبق اعتقاد خودش همه‌ی مردم نیاز به فدیه و نجات دارند، پس آنان نه اسباط بنی اسرائیل هستند و نه 12 شاگرد عیسی مسیح و این پیران هرگز احتیاجی به فدیه و نجات ندارند چراکه آنان پاک می‌باشند، همچنانکه از سپیدی لباسشان پیداست [مکاشفه 4:4].

پس از رد تفسیر مفسرین مسیحی، این سوال را مطرح می‌کنیم که پس منظور از آن تخت نشین و 24 پیر در مکاشفه‌ی یوحنا چه کسانی می‌باشند؟!

احمد الحسن در تبیین شخصیت تخت نشین و 24 پیر می‌فرماید:

"کسی که بر روی تخت نشسته است محمد رسول خدا (ص) است و 24 شیخ که به دور او نشسته‌اند، همان خلفای خداوند بر روی زمین (ائمه و مهدیین) هستند که رسول خدا در وصیت مقدسش ذکر نموده است". [سیزدهمین حواری]

و اکنون بخشی از وصیت محمد  نبی:

[...یا علی! بعد از من دوازده امام و بعد از آنان دوازده مهدی می‌باشد... ] [الغیبه طوسی (عربی) ، ص 150] .

احمد الحسن تیر آخر را بر هر تفسیری به غیر از این تفسیر می‌زند تا نشان دهد که کسی جز مؤیدین خداوند قادر به تشریح و حل کردن آیات مبهم و مرموز و پیام‌هایی که در رؤیا بیان می‌شود، نمی‌باشند؛ چنان‌که دانیال نبی رؤیای پادشاه را تفسیر نمود [دانیال باب 2].

پس آیا نزد مسیحیان کسی وجود داشت و یا دارد که بتواند ایمانداران مسیحی را در ارتباط با این آیات، از سرگردانی نجات دهد و تفسیری صحیح از آن شخصیت‌ها ارائه نماید؟! در واقع باید بگوییم که ما جز تفاسیر مشوش و عجز مفسرین مسیحی، چیز دیگری ندیده ایم.

 

پی نوشت ها :

[1] https://goo.gl/DmK1el

ادامه مطلب...

مردمانِ روزگار زمانِ آخر

مردمان روزگار زمان آخر

مردمانِ روزگار زمانِ آخر

بعد از آوردن آیاتی در باب روشن شدن روزگار زمانِ آخر در قسمت‌های قبل، آیاتی دیگر را در رابطه با مردمانِ زمانِ آخر، در این قسمت خواهیم آورد و این آیات نیاز به شرح ندارد چراکه حقیقت قابل ملموس امروز ما می‌باشد!

در (2 تیموتائوس 3: 1 - 9) آمده است:

(۱ اما این را بدان ‌که در ایام آخر زمان‌های سخت پدید خواهد آمد، ۲ زیرا که مردمان، خودپرست خواهند بود و طماع و لاف‌زن و متکبر و بدگو نا مطیع والدین و ناسپاس و ناپاک ۳ و بی‌الفت و کینه دل و غیبت گو نا پرهیز و بی‌مروت و متنفر از نیکویی ۴ و خیانت‌کار و تندمزاج و مغرور که عشرت را بیشتر از خدا دوست می‌دارند؛ ۵ که صورت دین‌داری دارند، لیکن قوت آن را انکار می‌کنند. از ایشان اعراض نما. ۶ زیرا که از این‌ها هستند آنانی که به حیله داخل خانه‌‌‌ها گشته، زنان کم‌عقل را اسیر می‌کنند که بار گناهان را می‌کشند و به انواع شهوات ربوده می‌شوند. ۷ و دائماً تعلیم می‌گیرند، لکن هرگز به معرفت راستی نمی‌توانند رسید. ۸ و همچنان که ینیس و یمبریس با موسی مقاومت کردند، ایشان نیز با راستی مقاومت می‌کنند که مردم فاسدالعقل و مردود از ایمانند. ۹ لیکن بیشتر ترقی نخواهند کرد زیرا که حماقت ایشان بر جمیع مردم واضح خواهد شد، چنانکه حماقت آن‌ها نیز شد).

 
 
 ادله دعوت سید احمد الحسن برای مسیحیان https://goo.gl/PFPbpc
 پاسخ به شبهات مسیحیان https://goo.gl/bQ4r3r

 تهیه شده توسط کارگروه علمی ادله مسیحیت تحت اشراف موسسه وارثین ملکوت

 

ادامه مطلب...

«علامت‌های عجیب در آسمان» در زمانِ آخر

«علامت‌های عجیب در آسمان» در زمانِ آخر

در قسمت‌های گذشته، آیات مختلفی در مورد علائم زمانِ آخر را ارائه نمودیم و اینک به یکی دیگر از بشارت‌های کتاب مقدس در مورد زمانِ آخر، اشاره می‌کنیم و آن، علامت‌های آسمانی است .

در لوقا 11:21 آمده است:

«... همچنین علاوه بر این از آسمان علامت‌های بزرگ خواهد بود».

و همچنین در آیه‌ی دیگری از همان باب یعنی لوقا 25:21 آمده است:

«و در آفتاب و ماه و ستارگان علامات خواهد بود...».

به عنوان نمونه، در سال‌های اخیر می‌توان به دیده شدن و ثبت تصاویر عجیب همانند دست انسان و چشم انسان که در سایت ناسا موجود است، اشاره نمود.

تصویری که توسط ناسا ثبت گردیده است و به آن لقب «چشم خدا» داده‌اند:

http://www.universetoday.com/46685/the-eye-of-god

و همچنین لینک زیر، تصویر دیگری ست که در سایت ناسا وجود داشته و به آن لقب «دست خدا» داده اند:

http://www.nasa.gov/images/content/324602main_b1509_665.jpg

 

و نیز تصاویر عجیب دیگری از آسمان و ماه و خورشید و ستارگان به ثبت رسیده است که با جست و جو می‌توان به آن‌ها دست یافت.

ادامه مطلب...

آیا در آخرالزمان هستیم؟!

روزگار زمان آخر

آیا در آخرالزمان هستیم؟!

در انجیل، روزگار آخرالزمان به روزگار نوح و لوط نبی تشبیه شده است.

قبل از ارائه‌ی نکاتی در مورد روزگار مردمان آن زمان به آیات لوقا 17: 26-34 توجه کنید:

«۲۶ و چنان‌که در ایام نوح واقع شد، همان‌طور در زمان پسر انسان نیز خواهد بود، ۲۷ که می‌خوردند و می‌نوشیدند و زن و شوهر می‌گرفتند تا روزی که چون نوح داخل کشتی شد، طوفان آمده، همه را هلاک ساخت. ۲۸ و همچنان که در ایام لوط شد که به خوردن و آشامیدن و خرید و فروش و زراعت و عمارت مشغول می‌بودند، ۲۹ تا روزی که چون لوط از سدوم بیرون آمد، آتش و گوگرد از آسمان بارید و همه را هلاک ساخت. ۳۰ بر همین منوال خواهد بود در روزی که پسر انسان ظاهر شود. ۳۱ در آن روز هر که بر پشت بام باشد و اسباب او در خانه، نزول نکند تا آنها را بردارد؛ و کسی که در صحرا باشد همچنین برنگردد. ۳۲ زن لوط را بیاد آورید. ۳۳ هر که خواهد جان خود را برهاند، آن را هلاک خواهد کرد و هر که آن را هلاک کند آن را زنده نگاه خواهد داشت. ۳۴ به شما می‌گویم در آن شب دو نفر بر یک تخت خواهند بود، یکی برداشته و دیگری واگذارده خواهد شد».

از مهمترین صفات مردمان زمان نوح نبی می‌توان به دنیا طلبی و دنیا دوستی، تمسخر نوح نبی در طی سال‌های متمادی و همچنین اندک بودن یاران واقعی وی اشاره کرد.

در آیات بالا هنگامی که به مردم زمانه‌ی نوح اشاره می‌شود، از خوردن و آشامیدن و ازدواج آنان سخن به میان می‌آید؛ یعنی زندگی‌شان امور دنیایی و صرف وقت برای آن بود، همچنان‌که امروز نیز این‌گونه است.

در آیات پیدایش 6: 9-13 می‌توان فهمید که فساد و ظلم، دو عامل اصلی وقوع عذاب در زمان نوح نبی بود و امروز نیز ظلم  و فساد در سرتاسر زمین گسترده شده است:

«۹ این است پیدایش نوح. نوح مردی عادل بود، و در عصر خود کامل. و نوح با خدا راه می‌رفت. ۱۰ و نوح سه پسر آورد: سام و حام و یافث. ۱۱ و زمین نیز بنظر خدا فاسد گردیده و زمین از ظلم پُر شده بود. ۱۲ و خدا زمین را دید که اینک فاسد شده است، زیرا که تمامی بشر راه خود را بر زمین فاسد کرده بودند. ۱۳ و خدا به نوح گفت: «انتهای تمامی بشر به حضورم رسیده است، زیرا که زمین بسبب ایشان پر از ظلم شده است. و اینک من ایشان را با زمین هلاک خواهم ساخت».

و آیه‌ی 1پطرس 3: 20 که بسیار مهم می‌باشند، از اندک بودن نجات یافته‌گان زمان نوح سخن به میان آورده است:

«...هنگامی که حلم خدا در ایام نوح انتظار می‌کشید، وقتی که کشتی بنا می‌شد که در آن جماعتی قلیل یعنی هشت نفر به آب نجات یافتند».

از طرفی آیات بالا اوضاع و روزگار مردمان آخرالزمان را به زمانه‌ی لوط نبی تشبیه کرده است. حال باید بدانیم که زمانه‌ی لوط نبی چگونه بوده است:

در 2پطرس 2: 7- 8 آمده است:

«۷ و لوط عادل را که از رفتار فاجرانه بی دینان رنجیده بود رهانید. ۸ زیرا که آن مرد عادل در میانشان ساکن بوده، از آنچه می‌دید و می‌شنید، دل صالح خود را به کارهای قبیح ایشان هر روزه رنجیده می‌داشت».

و مسئله‌ی جالب توجه این است که از یک طرف روزگارِ آمدنِ پسر انسان به روزگار این دو نبی اشاره دارد و مسئله‌ی مهمتر آنکه تنها اندکی از افراد که نوح و لوط نبی بر آن‌ها فرستاده شده بودند، نجات پیدا کردند.

و این حقیقت ما را یاد این آیه از متی 14:22 می‌اندازد:

«زیرا طلبیدگان [دعوت شدگان] بسیارند و برگزیدگان کم».

ادامه مطلب...

عیسی مسیح و جهاد

عیسی مسیح و جهاد

بارها مسیحیان را دیده‌ایم که در مقابل مسلمانان از موضوع «عدم جهاد عیسی مسیح و عدم پیکار وی» سخن به میان میاورند تا در به ‌زعم خود اثبات نمایند که عیسای مسیح مخالف جهاد؛ و منادی صلح و آرامش بوده است و اسلام این چنین نمی‌باشد. به یاری خداوند و به برکت علم احمد الحسن به این ادعا نیز پاسخ می‌هیم:

 سید احمد الحسن فرمود:

آیا (عیسی علیه السلام) نگفت هرکس می‌خواهد دنباله‌رو من باشد، صلیبش را با خودش حمل کند؟! به اعتقاد شما او از این سخن چه قصدی داشت؟ آیا می‌توانی این‌گونه تصور کنی که منظور او این بوده که هر که می‌خواهد از او، و از حقی که از سوی خداوند سبحان آورده است، پیروی کند؛ حق را تسلیم کافران کند تا او را بکشند و به صلیب بکِشند؟!! یا منظور او از این سخن که (هرکس می‌خواهد از من پیروی کند، باید صلیبش را با خودش حمل کند) قیام علیه کفر و ظلم و عصیان‌گری می‌باشد؟!

غیر از پیشوایان کفر و گمراهی و سرکشی، کسی دیگر با عیسی (علیه السلام) به نبرد برنخاست؛ چه پیشوایان علمای بی‌عمل یا رومیان. جنگ و نبرد به عِده و عُده نیاز دارد، در حالی‌که به همراه عیسی (علیه السلام) هیچ عِده و عُده‌ای نبود و آن کسانی هم که به او ایمان آورده بودند، چه کسانی بودند و چقدر آماده بودند که زندگی خودشان را فدای او نمایند؟! پاسخ این سوال را پیدا کن، در این صورت خواهی دید که عیسی (علیه السلام) چاره ای جز پناه بردن به خداوند سبحان نداشت تا او را به سوی خودش بالا ببرد. آیا عیسی علیه السلام از کسانی که ادعای ایمان آوردن به او را داشتند، نخواست که از پرداخت مالیات (سکه‌ها) به قیصر خودداری کنند؟! آیا آن‌ها خودداری نمودند؟!! آنان او را در چعهد قدیم پادشاه یهود بود (زکریا 9:9) و (متی 7:21-1)

و نکته قابل توجه آیات (لوقا 38:22-36) می‌باشد که در آن دستوری از عیسی مسیح خطاب به شاگردان صادر می‌گردد:

«۳۶ پس [عیسی] به ایشان گفت: «لیکن الآن هر که کیسه دارد، آن را بردارد و همچنین توشه‌دان را و کسی که شمشیر ندارد جامه خود را فروخته، آن را بخرد. ۳۷ زیرا به شما می‌گویم که این نوشته در من می‌باید به انجام رسید، یعنی با گناهکاران محسوب شد؛ زیرا هر چه در خصوص من است، انقضا دارد.» ۳۸ گفتند: سرور، اینک دو شمشیر.» به ایشان گفت: «کافی است.».

و برای کسانی که از روی ناآگاهی، شمشیر در آیه بالا را به کلام خدا تفسیر می‌کنند، آیه‌ی متی 51:26 کفایت می‌کند که می‌خوانیم در آخرین ساعات وجود عیسی مسیح بر روی زمین، پطروس با شمشیر گوش یکی از غلامان رئیس معبد را از تن جدا نمود و این آیه نشان می‌دهد که یاران عیسی مجهز به شمشیر بودند:

«و ناگاه یکی از همراهان عیسی دست آورده، شمشیر خود را از غلاف کشیده، بر غلام رئیس کهنه زد و گوشش را از تن جدا کرد».

عیسی اگر می‌توانست علیه دشمنان خداوند جهاد می‌کرد، اما افسوس که بسیاری از یارانش او را رها کردند (یوحنا 69:6-56)

و تنها حواریون ماندند و حتی در آخرین ساعات مکالمه‌ای میان پطروس و عیسی مسیح شکل می‌گیرد که بدین گونه است:

«۳۳ پطرس در جواب وی گفت: هر گاه همه درباره تو لغزش خورند، من هرگز نخورم. ۳۴ عیسی به وی گفت: هرآینه به تو می‌گویم که در همین شب قبل از بانگ زدن خروس، سه مرتبه مرا انکار خواهی کرد!» (متی 34:26-33)

و مجددا به‌قصد تاکید، سخن احمد الحسن را یادآور می‌شویم: به همراه عیسی (علیه السلام) هیچ عِده و عُده‌ای نبود و آن کسانی هم که به او ایمان آورده بودند، چه کسانی بودند و چقدر آماده بودند که زندگی خودشان را فدای او نمایند؟! پاسخ این سوال را پیدا کن، در این صورت خواهی دید که عیسی (علیه السلام) چاره‌ای جز پناه بردن به خداوند سبحان نداشت تا او را به سوی خودش بالا ببرد. (پاسخ‌های روشنگرانه، ج 2)

 
ادامه مطلب...

جهاد در قرآن و کتاب مقدس

بررسی آیات جهاد در قرآن

 یکی از اشکالات مسیحیان بر قرآن، آیاتی است که در مورد جهاد بیان شده‌ است. برای پاسخ به این ایرادها، توضیحات احمد الحسن در ارتباط با آیات جهاد در قرآن را رائه می‌نماییم:

﴿ با کسانی از اهل کتاب که نه به خدا، و نه به روز جزا ایمان دارند، و نه آن‌چه را خدا و رسولش تحریم کرده حرام می‌شمرند، و نه آیین حق را می‌پذیرند، پیکار کنید تا زمانی که با خضوع و تسلیم، جزیه را به دست خود بپردازند.﴾ (التوبة، 29)

معنى: قرآن یکپارچه‌ی کامل است و آن‌چه که وهابیون انجام می‌دهند برای تصویب باورهای نادرست خود و فتوا به کشتن مردم است، و آن‌چه که مسیحیان و دیگران درچالش قرآن در این روزها انجام می‌دهند، ازجمله بریدن آیاتی از کتاب درحالی که آن یک واحد یکپارچه است و نمی‌توان بخشی به طور جداگانه از کل و یا بقیه قطعات در نظر گرفته شود، خدا در قرآن بیان کرده که آن واحد یکپارچه است و تکه تکه کردن آن درست نیست، و کسی که آن‌ها را مجزا می‌کند یک آدم مغرض است؛ یا این‌که او می‌خواهد به طور تصادفی پوچ به قرآن طعنه بزند. شبیه به گفتن آن که گفت:  "هیچ خدایی نیست، جز الله" شما کافر و وجود خدا را انکار کردید، چون که شما گفتید: "هیچ خدایی نیست"، و یا آن‌که او شخصی است که می‌خواهد یک عقیده یا فتوای باطلی را تصویب کند که برای رسیدن به هدفی که در نفس خود دارد همان طوری که وهابیون انجام دادند (یا آن‌هایی که به نام سلفی می‌نامند).

و این آیاتی از قرآن که از این راه و منش منحرف مغرضانه در تجزیه قرآن نهی می‌کند:

﴿... آيا شما به پاره‌اى از كتاب ايمان مى‌آوريد، و به پاره‌اى كفر مى‌ورزيد؟ پس جزاى هر كس از شما كه چنين كند، جز خوارى در زندگى دنيا چيزى نخواهد بود، و روز رستاخيز ايشان را به سخت‌ترين عذابها باز برند، و خداوند از آنچه مى‌كنيد غافل نيست..﴾ (بقرة، 85)

﴿همانان كه قرآن را جزء جزء كردند، .پس سوگند به پروردگارت كه از همه آنان خواهيم پرسيد، از آنچه انجام مى‌دادند.﴾ (الحجر، 93-91)

اما در مورد آیه‌ی 29 از سوره‌ی توبه، نیاز به این داریم که آیات بعد از آن را بخوانیم تا ببینیم که چرا خداوند دراین جا از مومنان خواسته که مبارزه کنند و آن‌ها را به مبارزه کردن تحریک کرده است؟

 ﴿ با کسانی از اهل کتاب که نه به خدا، و نه به روز جزا ایمان دارند، و نه آن‌چه را خدا و رسولش تحریم کرده حرام می‌شمرند، و نه آیین حق را می‌پذیرند، پیکار کنید تا زمانی که با خضوع و تسلیم، جزیه را به دست خود بپردازند. یهود گفتند: «عزیر پسر خداست» و نصاری گفتند: «مسیح پسر خداست» این سخنی است که با زبان خود می‌گویند، که همانند گفتار کافران پیشین است؛ خدا آنان را بکشد، چگونه از حق انحراف می‌یابند؟! دانشمندان و راهبان خویش را معبودهایی در برابر خدا قرار دادند، و مسیح فرزند مریم را؛ در حالی‌که دستور نداشتند جز خداوند یکتائی را که معبودی جز او نیست، بپرستند. او پاک و منزه است از آن چه همتایش قرار می‌دهند. آن‌ها می‌خواهند نور خدا را با دهان خود خاموش کنند؛ ولی خدا جز این نمی‌خواهد که نور خود را کامل کند، هر چند کافران ناخشنود باشند. او کسی است که رسولش را با هدایت و آیین حق فرستاد تا آن را بر همه‌ی آیین‌ها غالب گرداند، هر چند مشرکان کراهت داشته باشند﴾ (توبه 29 – 33).

حال، خداوند می‌خواهد با آن‌ها مبارزه کنیم زیرا آن‌ها جنگ را آغاز کردند.

﴿آن‌ها می‌خواهند نور خدا را با دهان خود خاموش کنند؛ ولی خدا جز این نمی‌خواهد که نور خود را کامل کند، هر چند کافران ناخشنود باشند.﴾

و من اعتقاد ندارم که به کشتن دیگران تحریک کند، یا به آماده شدن برای کشتن دیگران، یا به آماده سازی افراد برای مبارزه، جنگ محسوب نمی‌شود، و من اعتقاد دارم که خواسته‌ی آن‌ها برای خاموش کردن نور خدا با دهان خود، تحمل این چیزها و بیشتر از آن را دارد.

اگر چه آیات پیش مضمونی بر دادن و گرفتن‌اند و آن‌ها متشابه هستند، در آن جا یک آیه روشن ومحکم وجود دارد که بیان می‌کند خداوند برای مبارزه با کسانی که با آن‌ها مبارزه می‌کنند تحریک می‌کند، و مؤمنان را از تجاوز به دیگران نهی می‌کند و متشابه به محکم باز می‌گردد، خداوند می‌فرماید:

﴿و در راه خدا، با کسانی که با شما می‌جنگند، نبرد کنید و از حد تجاوز نکنید، که خدا تعدی‌کنندگان را دوست نمی‌دارد.﴾ (بقره،190)

از طرفی عمل پیامبر حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم  روشن است، و یهودیان -با این که آن‌ها اهل کتاب‌اند- در شهر مدینه با امنیت با او زندگی می‌کردند و هیچ بدی در حق آن‌ها نکرد تا وقتی که آن‌ها شروع به جنگ با او صلی الله علیه و آله و سلم کردند و به دشمنان او  صلی الله علیه و آله و سلم کمک نمودند.

به این نکته توجه داشته باشید که اسلام و دین الهی، دین را از سیاست جدا نمی‌داند بلکه حکومت و سیاست را بخشی از دین می‌شمارد، و در آخر بسیاری از آیات در قرآن یک سری قوانین نظامی که حقوق یک سرباز را در نبرد نشان می‌دهد را روشن کرده و نیز اعمالی که اجازه دارد در قبال کسی که با او می‌جنگد، انجام دهد. و انسان مؤمن کسی را نمی‌کشد -حتی کسی که با او مبارزه می‌کند- مگر به امر خداوند تا پاداش گیرد، وبدین سبب خداوند متعال قانونی برای مومنان در میدان جنگ برای مبارزه کردن با کسانی که با آن‌ها مبارزه می‌کنند قرار داده است، و این امر را در آیات قرآنی روشن کرده است؛ همان طوری که کشورها -درحال حاضر و قبل از آن- قوانینی برای ارتش خود تصویب می‌کردند و حقوق سربازان خود را در میدان جنگ، آن‌چه که اجازه دارند و آن چه که اجازه ندارند را تبین می‌کنند...الی آخر.

سوم:

﴿ بزودی جمعیت دیگری را می‌یابید که می‌خواهند هم از ناحیه شما در امان باشند، و هم از ناحیه قوم خودشان هر زمان آنان را به سوی فتنه بازگردانند، با سر در آن فرو می‌روند. اگر از درگیری با شما کنار نرفتند و پیشنهاد صلح نکردند و دست از شما نکشیدند، آن‌ها را هر جا یافتید اسیر کنید و به قتل برسانید. آن‌ها کسانی هستند که ما برای شما، تسلط آشکاری نسبت به آنان قرار داده‌ایم.﴾ (نساء، 91)

در این آیه اشکال کجاست؟

این آیه بر مبارزه علیه کافری که از اذیّت کردن مومنان دست بر نمی‌دارد تحریک می‌کند. علاوه بر آن، آیه‌ی قبل از آن، از همان سوره بیانی بر آتش بس با کسی که خواستار صلح بوده و با مومنان جنگی نداشته و خواهان اذیت آن‌ها نبوده تجویز کرده است:

﴿ مگر كسانى كه با گروهى كه ميان شما و ميان آنان پيمانى است، پيوند داشته باشند؛ يا نزد شما بيايند در حالى كه سينه آنان از جنگيدن با شما يا جنگيدن با قوم خود، به تنگ آمده باشد. و اگر خدا مى‌خواست، قطعاً آنان را بر شما چيره مى‌كرد و حتماً با شما مى‌جنگيدند. پس اگر از شما كناره‌گيرى كردند و با شما نجنگيدند و با شما طرح صلح افكندند، خدا براى شما راهى بر آنان قرار نداده است.﴾ (نساء، 90)

چهارم:

﴿وهنگامی که با کافران در میدان جنگ روبه‌رو شدید گردن‌هایشان را بزنید، تا به اندازه کافی دشمن را در هم بکوبید؛ در این هنگام اسیران را محکم ببندید؛ سپس یا بر آنان منت گذارید یا در برابر آزادی از آنان فدیه بگیرید؛ تا جنگ بار سنگین خود را بر زمین نهد، برنامه این است و اگر خدا می‌خواست خودش آن‌ها را مجازات می‌کرد، اما می‌خواهد بعضی از شما را با بعضی دیگر بیازماید؛ و کسانی که در راه خدا کشته شدند، خداوند هرگز اعمالشان را از بین نمی‌برد.﴾ (محمد، 4)

معنى: این آیه بعضی از حقوق سربازان مؤمن -در لشکر اسلامی- در هنگام جنگ و در میدان جنگ روشن می‌کند، و این حق را دارند با کافری که با آن‌ها نبرد می‌کند بجنگند. ونیز این آیه روشن می‌کند که آن‌ها حق دارند اسیر کنند و در برخورد با اسیران، آزادی به آن‌ها می‌دهد؛ که اسیران را بدون مقابل هیچی آزاد کنند، یا اسیران خود مبادله کنند، یا مقابلشان غرامت بگیرند...الی آخر.

در این آیه اشکال کجاست و به تحقیق گفتیم که قرآن عبارت است از قانون الهی و فقط برای عبادت نیست، بلکه سیاست و حکومت الهی و حقوق مؤمنان و آن چه بر آن‌ها واجب است را روشن می‌کند.

(احمد الحسن، سیزدهمین حواری)

 

جهاد در کتاب مقدس

پس از ارائه توضیحات احمد الحسن در ارتباط با جهاد در قرآن، سخن ایشان را درباره‌ی جهاد انبیاء الهی که در کتاب دیگر ایشان نگشاته شده است، ارائه می‌نماییم. ایشان فرمودند:

تاريخ انبياء و فرستادگان علیهم السلام پیش روی شما است. تورات، انجیل و قرآن را ورق بزن تا دریابي که موسی علیه السلام شمشیر بر می‌دارد و مُهیای ورود به سرزمین مقدس می‌شود. یوشع بن نون علیه السلام شمشیر بر می‌گیرد و به سرزمین مقدس وارد می‌شود...؛ (جهاد درب بهشت است، صفحه 23)

همچنین فرمود:

متون دالّ بر جهاد و پیکار در راه خدا در تورات فعلي وجود دارند؛ متوني که یهودیان و مسیحیان به آن معترف مي‌باشند به قدری زیاد است که در این مختصر نمي‌گنجد؛ اما مانعي ندارد اگر متني از این جمله را برای بهره‌مند شدن از آن بیان کنیم؛ و چه بسا بهتر باشد به اولین کسی که پس از پیامبر خدا موسي پسر عمران علیه السلام که تورات را آورد، برای اعتلای کلمه‌ی الله سبحان و تعالی در راه خدا جهاد و پیکار کرد سری بزنیم یعنی یوشع بن نون علیه السلام وصی موسی علیه السلام. (جهاد درب بهشت است، صفحه 25)

وی در کتاب «جهاد درب بهشت است» به آیاتی از عهد قدیم اشاره می‌کند که در آن از جهاد پیامبر خدا، یوشع بن نون سخن به میان آمده است، و در آن آیات صراحتا بیان شده است که وی مطابق با فرمان خدا عمل می‌نمود.

برای نمونه، یک مجموعه از آیاتی که احمد الحسن در کتاب خود آورده است، آیات یوشع 10: 34-43 می‌باشد:

« ۳۴ و یوشع با تمامی اسرائیل از لاخیش به عَجْلون گذشتند و به مقابلش اردو زده، با آن جنگ کردند. ۳۵ و در همان روز آن را گرفته، به دم شمشیر زدند و همه کسانی را که در آن بودند، در آن روز هلاک کرد چنان‌که به لاخیش کرده بود. ۳۶ و یوشع با تمامی اسرائیل از عَجْلون به حَبْرُون برآمده، با آن جنگ کردند. ۳۷ و آن را گرفته، آن را با ملکش و همه شهرهایش و همه کسانی که در آن بودند به دم شمشیر زدند، و موافق هر آنچه که به عَجْلون کرده بود کسی را باقی نگذاشت، بلکه آن را با همه کسانی که در آن بودند، هلاک ساخت. ۳۸ و یوشع با تمامی اسرائیل به دَبیرْ برگشت و با آن جنگ کرد. ۳۹ و آن را با ملکش و همه شهرهایش گرفت و ایشان را به دم شمشیر زدند، و همه کسانی را که در آن بودند، هلاک ساختند و او کسی را باقی نگذاشت؛ و به طوری که به حبرون رفتار نموده بود به دَبیرْ و ملکش نیز رفتار کرد، چنان‌که به لِبْنَه و ملکش نیز رفتار نموده بود. ۴۰ پس یوشع تمامی آن زمین یعنی کوهستان و جنوب و هامون و وادیها و جمیع ملوک آن‌ها را زده، کسی را باقی نگذاشت و هر ذی نفس را هلاک کرده، چنانکه یهُوَه، خدای اسرائیل، امر فرموده بود. ۴۱ و یوشع ایشان را از قادش بَرْنیع تا غَزّه و تمامی زمین جوشَن را تا جَبَعُون زد. ۴۲ و یوشع جمیع این ملوک و زمین ایشان را در یک وقت گرفت، زیرا که یهُوَه، خدای اسرائیل، برای اسرائیل جنگ می‌کرد. ۴۳ و یوشع با تمامی اسرائیل به اردو در جِلْجال مراجعت کردند».

نمونه‌ای دیگر که احمد الحسن آن‌را در کتاب خویش ذکر کرده است، آیات یوشع 11: 1-23 می‌باشد که در آن از جهاد و پیکار‌های یوشع بن نون، سخن به میان آمده است.

حال آیا این از دو رویی نیست که با وجود آیات بسیار جهاد در کتاب مقدس، از آن چشم پوشی نمائیم و به قرآن طعنه وارد کنیم؛ آن‌هم تنها به این جهت که دستور جهاد در قرآن علیه کسانی است که با دین خدا به جنگ برخاسته‌اند؟!

 

نکات مهم :

در ادامه مطالب مربوط به «جهاد در کتاب مقدس» به این نکته اشاره می‌کنیم که ممکن است عده‌ای از مسیحیان بگویند آن آیات، مربوط به عهد قدیم می‌باشد و در عهد جدید چنین مواردی وجود ندارد!

در جواب می‌گوییم:

نکته اول) بر طبق عقیده‌ی مسیحیت، «عهد قدیم» کلام خدا است و همچنین دستورات فراوان جهاد در آن، از سوی خداوند صادر گردیده است. مسیحیان معتقدند که خدای عهد قدیم همان خدای عهد جدید می‌باشد؛ پس آنان  به هر صورت نمی‌توانند از این موضوع فرار نمایند و به اصل جهاد در قرآن ایرادی وارد نمایند.

نکته دوم) مسئله‌ی جهاد با دشمنان خدا حتی در عهد جدید نیز وجود دارد؛ به طور مثال در کتاب مکاشفه، باب 19 از «اسب سوار» [که نزد آنان عیسی مسیح است] و کشتار او سخن به میان می‌آید. بنابراین عیسی نیز بر طبق عقیده مسیحیان جهاد می‌کند.

در واقع هر ایراد یا اشکال مسیحیان، در اصل به خودشان بر می‌گردد و ابتدا خودشان را با آن اشکال محکوم می‌نمایند.

ادامه مطلب...

امام احمدالحسن (ع) فرمودند:

«ای مردم، علمای گمراه و پیروان‌شان شما را فریب ندهند. بخوانید، جستجو کنید، دقت کـنید و بـیاموزید و خود ، حقيقت را بـيابـيد و بر كس دیگری توکل نکـنید تا برای آخرت شما تصمیم‌گیری کند زیرا که فردا پشیـمان خواهید شد و فردا پشیمانی را سودی نخواهد داشت». خطبه پنجم محرم ۱۳۸۹ هـ.ش.سايت مهديون , سايت انصار امام مهدي , سايت رسمي فارسي انصار امام مهدي , سايت سيد احمدالحسن , سايت يماني , نقد يماني , يماني کيست , نقد احمدالحسن , ادله احمدالحسن , راه شناخت يماني , راه شناخت يماني چيست , يمن و آخرالزمان , سيد يماني , سيد احمد الحسن يماني , عکس سيد يماني , يماني ظهور کرد , نشانه هاي سيد يماني , سيد احمدالحسن,يماني , يماني موعود , مهدي اول , احمدالحسن , احمد الحسن , طالع مشرقي , خراساني , پرچم هاي خراسان , طالقان , انصار طالقان , علائم ظهور , امام احمدالحسن , احمد, خسف بيداء , خسف بيدا , شبيه عيسي , مصلوب , ملک عبدالله , سفياني , دجال اکبر , شام , يمن , انا يماني , سوريه , ايران , عراق , بصره , دجال بصره , حيدر مشتت , دجله بصره , قائم , امام زمان , مهدي , مهديون , سيد احمد الحسن يماني , سيد يماني کيست , احمد الحسن کيست , سيد يماني در عراق , يماني موعود , کشته شدن نفس زکيه چيست , خروج يماني , ظهور يماني , سايت سيد احمد الحسن يماني , عکس احمد الحسن يماني , فرقه يماني در ايران , فرقه يماني , فرقه يماني چيست , احمد الحسن يماني کيست ؟ , رائفي پور احمد الحسن , عکس احمد الحسن يماني , مسيح , دين مسيح , عيسي مسيح کيست , صليب مسيح , صليب کشيدن , صليب مسيحيت , عکس هاي صليب , صليب نشانه چيست , قوانين دين مسيحيت , احکام دين مسيحيت , مسيحيت در ايران , آشنايي با دين مسيحيت , کتاب مقدس , انجيل , تورات , حواريون , مريم , مريم مقدس , تنخ , نظريه تکامل انسان , نظريه تکامل داروين چيست , نظريه تکامل داروين pdf , رد نظريه تکامل , نظريه تکامل داروين به زبان ساده , نظريه داروين تکامل انسان , نظريه تکامل و انسان , فيلم تکامل , داوکينز , هاوکينگ , خداناباوران مشهور , دلايل خداناباوران , خداناباوران , آتئيست , منکر وجود خدا در جدول ,دانشمندان خدا باور , آتئيست و آگنوستيک , نقد آتئيست , کانال آتئيست ها در تلگرام , آتئيست تلگرام , آتئيست کيست , نماد آتئيست , ستاره شش پر , ستاره پنج پر , ستاره حضرت سليمان , ستاره داوود در اسلام , طلسم ستاره داوود , قانون معرفت حجت , راه شناخت حجت هاي الهي , راه شناخت امام , قيامت , عذاب , آخرالزمان , نشانه هاي آخر الزمان , نشانه هاي آخرالزمان در تهران , آخرالزمان+پيشگويي , اخر الزمان رائفي پور , آخرالزمان و داعش , نشانه هاي آخرالزمان در قرآن , صاحب الزمان , حجت بن الحسن , آيا امام زمان داراي زن و فرزند هستند , فرزندان امام زمان , 12 مهدي , وصيت پيامبر , وصيت پيامبر دوازده مهدي , متن وصيت پيامبر , وصيت پيامبر به امام علي , وصيت نامه پيامبر , وصيت نامه حضرت محمد , شب وفات پيامبر , حديث وصيت , حديث ثقلين , امام احمد , احمدالحسن , دلايل سيد احمد الحسن براي شيعه ,الحاد , ادله دعوت يماني , روياي صادقه , مکتب نجف اشرف , کتاب توهم الحاد , کتاب توهم بي خدايي , کتاب عقائد الاسلام , کتب سيد احمدالحسن , آيه اکمال الدين , تدريس آيه اکمال الدين , پالتاک , فيس بوک امام احمدالحسن , فيسبوک امام احمد الحسن , خطبه هاي امام احمدالحسن , ادله دعوت براي سني ها , دانلود کتب ترجمه احمدالحسن , کتب سيد احمد الحسن , دعوت سيد احمد الحسن , پيام هاي فيس بوک سيد احمد الحسن , منابع رسمي دعوت يماني , دعوت يماني , يماني کيست , نقد الحاد , محمد نبي در عهدين , هفته نامه زمان ظهور , سايت هفته نامه زمان ظهور , موسسه وارثين ملکوت , وبسايت انگليسي انصار امام مهدي , وبسايت فارسي انصار امام مهدي , تالار گفتگو انصار امام مهدي , علماي غير عامل , فقهاي آخرالزمان , گوساله سامري , اهل تسنن , انصار امام مهدي , 10313 , 313 , دوازده مهديين , احمد الحسني , احمد الحسن اليماني , احمد الحسن يماني سايت , احمد الحسن يماني کيست؟ , سيد احمد الحسن يماني ع , سيد حسن حمامي , شيخ ناظم عقيلي , دکتر علاء سالم , دعوت مبارک يماني , راه شناخت يماني , يماني از يمن , يماني از کجا خروج مي کند , انصار الله , انصار امام مهدي , انصار امام احمد اليماني , انصار امام المهدي , سيد يماني , سيد يماني ظهور کرد , سيد يماني کيست , روايات آخرالزمان , روايات خمس , روايات ظهور , روايات يماني , روايات درباره يماني , روايات خروج يماني , روايات قيام يماني , حديث وصيت , مهديون , مهديون شاهد , مهديون چه کساني هستند , حديث 12 مهدي , 12 مهدي , احمديم احمدي , عکس يماني , تصاوير يماني , عکس سيد يماني , عکس احمد الحسن يماني , صاحب پرچم هدايت , جريان مدعي يماني ,تصاوير دروغين منتسب به سيد احمد الحسن يماني ,پسر انسان در کتاب مقدس , پسر انسان در انجيل , پسر انسان کيست, صليب شکسته , يماني , احمد الحسن , کتاب توهم بي خدايي , کتاب توهم الحاد , کتاب عقائد الاسلام , کتاب گوساله , کتاب همگام با بنده صالح , کتاب همگام با عبد صالح , کتاب وصيت مقدس , کتاب وصيت مقدس نوشتار بازدارنده از گمراهي , کتاب توحيد , کتاب وصي در تورات, انجيل و قرآن , کتاب چشم اندازي هاي از قوم سومر و آکد , سومر و آکد , سومر , کتاب تفسير آيه اي از سوره يونس , تفسير سوره يونس , کتاب سرگرداني , کتاب راه به سوي خدا , کتاب شرايع الاسلام , کتاب شرائع الاسلام , کتاب رجعت , کتاب رجعت سومين روز از روزهاي بزرگ خدا , رساله اي در فقه خمس , کتب سيد احمد الحسن , دانلود کتاب هاي سيد احمد الحسن , کتاب سيد احمد الحسن , علم سيد احمد الحسن , علوم سيد احمد الحسن , کتب روايي , سفر حضرت موسي به مجمع البحرين , کتاب روشنگري هايي از دعوت فرستادگان , کتاب روشنگري از دعوت فرستادگان , نامه هدايت , ادله مسيحيان , کتاب پاسخ هاي روشنگرانه , جواب المنير , نصيحتي براي طلبه هاي حوزه هاي علميه , نصيحتي براي طلاب حوزه هاي علميه , کتاب جهاد درب بهشت , جهاد , جهاد اکبر , کتاب متشابهات , دانلود کتاب متشابهات , بيان حق و سداد از طريق علم اعداد , علم اعداد , کتاب سيزدهمين حواري , کتاب حواري سيزده , حواريون , کتاب حاکميت الله نه حاکميت مردم , حاکميت الله , دموکراسي , کتاب گزيده اي از تفسير سوره فاتحه , سوره فاتحه , تفسير سوره فاتحه , پاسخ هاي فقهي , کتاب طهارت , دانلود کتب يماني , دانلود کتب سيد احمد الحسن , کتب انصار امام مهدي , دلايل عام دعوت , علم سيد احمد الحسن , دانلود کتب انصار سيد احمد الحسن , دانلود کتب انصار امام مهدي , سايت انصار امام مهدي , انصار , علاء سالم ,رسالتي در يگانگي شخصيت مهدي اول, قائم و يماني , گفتگوي داستاني درباره‌ي دعوت مبارک يماني , رسالتي آشکار , کتاب دليل ادله , شيخ ناظم عقيلي , وصي در کتاب , کتاب برهان مبين , ابن تمام , يماني کيست , ملاقات با امام مهدي , کتاب وصيت و وصي احمد الحسن عليه السلام ,پژوهشي در شخصيت يماني , کتاب يماني موعود حجت الله , شيخ حيدر زيادي , علامات زمان ظهور , يماني امام مهدي , کتاب ضرورت وجود زمينه ساز , بشار الفيصلي , سفياني به آستانه‌ي درب‌ها رسيده پس يماني کجاست؟ , شيخ عادل سعيدي , اخبار طاهرين در مورد مهدي و مهديين (ع) , روايات مهديين , دلايل اثبات ذريه‎ي امام مهدي , رسالتي در مورد روايت اصبغ بن نُباته  , چهل حديث در مورد مهديين و ذريه قائم , کتاب چهل حديث , کتاب مهديين دوازده‌گانه فرزندان امام مهدي  , کتاب در پيشگاه صيحه , زکي انصاري , خواب , ارکان رويا , کتاب کرامات و غيبيات , انصار سيد احمد الحسن , کتاب رؤيا در مفهوم اهل بيت  , استاد ضياء زيدي , رؤياي صادقه , بازگو کردن رؤيا ,کتاب شيعيان در معرض آزمايش , دکتر عبدالرزاق ديراوي , کتاب خوش آمدي اي فرزند فاطمه  , کتاب شکست منتظران , کتاب مجتمع ما بين تکبر و نفاق , کتاب بلکه هدايت شويد , شيخ ناظم عقيلي , فقهاي آخر الزمان , کتاب فرمان‌روايي امروز از آنِ کيست , کتاب همانا که تأويلش فرا رسيد , متشابهات , حق اين‌گونه شناخته مي‌شود نه با شبهات , شيخ عبد العالي منصوري , احمد الحسن , احمد موعود- پيوند دهنده‌ي رسالت‌هاي آسماني و کشتي نجات برگزيدگان , دکتر علاء سالم , کتاب احمد موعود , شبيه عيسي و مصلوب کيست؟ , شبيه عيسي , شبيه عيسي عليه السلام , روزگار رهائي (روز بزرگ و وحشتناک خدا) , کتاب روزگار رهايي , استاد عادل سعيدي , کتاب مسيح راز خداوند , شيخ صادق محمدي , کتاب يحياي عصر , کتاب مهدي ولي الله , دعوت يماني , يماني , سيد يماني , سيد احمد الحسن , مهديين , دانلود کتاب غيبت طوسي , کتاب الغيبه طوسي , کتاب غيبت نعماني , کتاب اصول کافي , کتاب ملاحم و فتن , کتاب بشارت الاسلام , کتاب کمال الدين , دانلود کتاب مقدس , عهد عتيق , کتاب مقدس , تورات , دانلود کتاب تورات , عهد جديد , انجيل , اناجيل اربعه , دانلود کتاب انجيل , سفر پيدايش , کتاب پيدايش , کتاب خروج , کتاب تثنيه , کتاب اشعيا , کتاب داوود , کتاب مزامير , کتاب ارميا , کتاب دانيال , کتاب حبقوق , انجيل متي , انجيل يوحنا , انجيل مرقس , انجيل لوقا , انجيل برنابا , انجيل يهودا , کتاب روميان , دانلود کتب مسيحيان , دانلود کتب يهوديان , رساله يهودا , يهودا , مکاشفه يوحنا , يوحنا لاهوتي , شمعون , پطرس , نظریه فرگشت , نظریه تکامل , تطور , تکامل , فرگشت ,چارلز داروین , داوکینز , خداناباوران , توهم بی خدایی , کتاب توهم بی خدایی , ادله سید احمدالحسن برای خداناباوران , خدا , دلایل وجود خدا , برهان نظم , اثرات خدا , آتئیست , ادله امام احمد الحسن , یمانی , قیام گر مشرق , مهدی اول , عصمت یمانی , یمانی از یمن , یمن , راه شناخت یمانی چیست , راه شناخت یمانی , قانون شناخت خلفای الهی , قانون معرفت حجت , دعوت به حاکمیت خدا , رویای صادقه , استخاره , سید احمد الحسن یمانی , سید یمانی , وصی سیزدهم , مهدیین , فرزندان امام مهدی , وصیت مقدس رسول الله , مهدیین , مهدیین در قرآن , نام احمد در روایات , صاحب الامر , کتاب عقائد الاسلام , یمانی کیست  , مهدی آخرالزمان , مهدی در قرآن , خلیفة الله مهدی , امام مهدی , علائم قیام , وقت ظهور امام مهدی , حجیت رویا , راههای شناخت خلیفة الله , علم مهدی , بزرگان ادیان الهی , کتاب وصیت مقدس , سیرت سید احمد الحسن , یهودیان , مسیحیان , آیات کتاب مقدس , عیسی مسیح , یحیی , یحیا , فرستادگان الهی , پسر نرینه , پسر انسان , منجی از بصره , تسلی دهنده , غلام امین , یحیی نبی , اشعیا نبی , احمد الحسن , حجت های الهی , نامه هدایت , پاسخ های روشنگرانه , سیزدهمین حواری , حواری سیزده , توهم الحاد , جایگاه معجزه در کتاب مقدس , محمد نبی , بشارت اشعیا , وصی در تورات , سیره دعوت سید احمد الحسن , وصیت شب وفات پیامبر , شجره سید احمد الحسن , نسب سید احمد الحسن , بصره , امام مهدی , صدام طاغوت , طلاب حوزه , صدام ملعون , انصار امام مهدی , یمانی , نسب امام احمد الحسن, نسب سید احمد الحسن , یمانی موعود , سید یمانی , سید احمد الحسن یمانی , وبسایت رسمی مکتب نجف اشرف , وبسایت رسمی انصار امام مهدی , وبسایت رسمی فارسی انصار امام مهدی , وبسایت موسسه وارثین ملکوت , صفحه فیس بوک مکتب نجف