چاپ کردن این صفحه

بازگشت ایلیا:

پیشتر بیان نمودیم که بر طبق سخن عیسی، یحیی ایلیای موعود بوده است؛ همچنین، گروهی از مفسرین مسیحی در ارتباط با (ملاکی 4: 5) این عقیده را دارند که برای ایلیا دو ظهور وجود دارد؛ یکی پیش از آمدن اولیه مسیح (که منظور یحیی نبی بود) و دیگری پیش از بازگشت ثانویه مسیح؛ و به (متی 17: 11) استناد می‌نمایند؛ در (متی 17: 10 - 12) از قول عیسی، آمده است:

(۱۰ شاگردانش از او پرسیده، گفتند: پس کاتبان چرا می‌گویند که می‌باید الیاس اوّل آید؟ ۱۱ او در جواب گفت: البته الیاس می‌آید و تمام چیزها را اصلاح خواهد نمود. ۱۲ لیکن به شما می‌گویم که الحال الیاس آمده است و او را نشناختند بلکه آنچه خواستند با وی کردند؛ به همان‌طور پسر انسان نیز از ایشان زحمت خواهد دید).

به‌عنوان‌مثال در تفسیر (کتاب مقدس انتشار کمبریج برای دانشکده‌ها و کالج‌ها/ Cambridge Bible for Schools and College) آمده است:

(و همان‌طور که الیاس نوعی (مورد انتظار) قبل از ظهور مسیح آمد، و «آن‌ها او را نمی‌شناختند، اما هر آنچه که ذکر کردند را در مورد او انجام دادند»، بنابراین قبل از ظهور دوم، الیاس دیگری خواهد آمد «و همه‌چیز را (به حالت اول خود) بازخواهد گرداند» (متی 17: 13 - 10)).([1])

2 نکته: اول آنکه هرگز گفته نشده است که ایلیا پیش از مسیح خواهد آمد و بعد از او عیسی خواهد آمد، و دوم آنکه می‌گوییم: ظهور بعدی ایلیای نبی نیز شبیه به قضیه یحیی می‌باشد؛ یحیی‌ای که آمدنش درزمانی، آمدن ایلیا محسوب می‌شد؛ بنابراین ما معتقدیم که ایلیایی که پیش از یوم عظیم و مهیب خداوند خواهد آمد، شخصی شبیه به ایلیای نبی می‌باشد و نه خود ایلیای نبی.

اما او کیست؟


[1] -https://goo.gl/MD23gb

 
 ادله دعوت سید احمد الحسن برای مسیحیان https://goo.gl/PFPbpc
 پاسخ به شبهات مسیحیان https://goo.gl/bQ4r3r

 تهیه شده توسط کارگروه علمی ادله مسیحیت تحت اشراف موسسه وارثین ملکوت

 

انصار امام مهدی (ع)

امام احمدالحسن علیه السلام فرمودند :

«ای مردم، علمای گمراه و پیروان‌شان شما را فریب ندهند. بخوانید، جستجو کنید، دقت کـنید و بـیاموزید و خود حقيقت را بـيابـيد و بر كس دیگری توکل نکـنید تا برای آخرت شما تصمیم‌گیری کند زیرا که فردا پشیـمان خواهید شد و فردا پشیمانی را سودی نخواهد داشت». خطبه پنجم محرم ۱۳۸۹ هـ.ش.

وبگاه: almahdyoon.co