چاپ کردن این صفحه

تا اینجا چه آموختیم؟

در اولین گام به سبک بشارت‌های کتاب مقدس پرداختیم و توضیحی مختصر را در ارتباط با نوع بشارت‌های کتاب مقدس در مورد عیسی مسیح و یحیای نبی ارائه نمودیم؛ و تصریح نمودیم که بشارات به‌صورت رمزی می‌باشند.

در گام بعدی 6 نمونه از نصوص عهد قدیم را که اناجیل، در اثبات عیسی به کار می‌برند را ارائه کرده و سپس به دلایل و تفاسیر یهود در مقابل تأویل‌های اناجیل پرداختیم.

اما گام بعدی را به نصوصی که اناجیل در اثبات یحیای نبی به‌کاربرده‌اند اختصاص دادیم و تفاسیر یهود از آیات مورد استناد اناجیل را ارائه نمودیم.

درسی که از این سلسله مطالب می‌آموزیم این است که دلایلی که اناجیل به جهت اثبات حقانیت عیسی مسیح و یحیای نبی ارائه داده‌اند، از دید یهود، گزینشی و بی‌اعتبار و بی‌ارزش است و از دید یهود هیچ ادله حقانیتی برای عیسی مسیح و یحیای نبی وجود ندارد.

و امروز این موضع یهود را در شیوه برخورد مسیحیان می‌بینیم که چگونه با همان شیوه‌های بهانه‌گیرانۀ یهود، علیه حضرت محمد و اوصیاء او، که کتاب مقدس به حقانیت آنان شهادت داده است، ایستاده‌اند.

در بخش بعدی دلایل حقانیت حضرت محمد در کتاب مقدس را به‌صورت خلاصه آورده و آن را بررسی می‌نماییم.

 

 

 

 
ادامه مطالب این بخش :
 
سبک بشارت های کتاب مقدس

تاریخ را چگونه درک کرده‌ایم؟

عیسی در نگاه یهود

قسمت اول

قسمت دوم

قسمت سوم

قسمت چهارم

قسمت پنجم

قسمت ششم

یحیی در نگاه یهود 

قسمت اول

قسمت دوم

قسمت سوم

تا اینجا چه آموختیم؟
 
 ادله دعوت سید احمد الحسن برای مسیحیان https://goo.gl/PFPbpc
 پاسخ به شبهات مسیحیان https://goo.gl/bQ4r3r

 تهیه شده توسط لجنه علمی ادله مسیحیت تحت اشراف موسسه وارثین ملکوت

 

انصار امام مهدی (ع)

امام احمدالحسن علیه السلام فرمودند :

«ای مردم، علمای گمراه و پیروان‌شان شما را فریب ندهند. بخوانید، جستجو کنید، دقت کـنید و بـیاموزید و خود حقيقت را بـيابـيد و بر كس دیگری توکل نکـنید تا برای آخرت شما تصمیم‌گیری کند زیرا که فردا پشیـمان خواهید شد و فردا پشیمانی را سودی نخواهد داشت». خطبه پنجم محرم ۱۳۸۹ هـ.ش.

وبگاه: almahdyoon.co