چاپ کردن این صفحه

سوالاتی در رابطه با قضیه «مصلوب» قسمت دوم

آیا قضیه ی یهودا [احمد] و به صلیب کشیده شدن، و تولد وی با عقیده ی تناسخ ارتباطی دارد؟ ابتدا باید مشخص کرد که عقیده تناسخ چه می گوید. بسیاری از مکاتب فکری وجود دارند که تعریفی از تناسخ ارائه می دهند که شاید مهمترین و بارزترین و مشهودترین تعریف ها این است که بازگشت تکامل گونه ارواح است به دنیا به صورت پی در پی برای دریافت نتایج آنچه که از قبل در دنیا دریافت نمودند.

در عقیده تناسخ حداقل با دو تولد مواجه هستیم، یعنی یک تولد در زندگی ابتدائی که شخص در آن متولد شده و نتایجی را کسب می کند؛ و سپس تولدی دیگر که روح به شکل های گوناگون به دنیا بر می گردد؛ اگر شخصی حتی با این تعریف ابتدائی آشنا باشد، متوجه خواهد شد که در قضیه ی یهودا ما با دو تولد مواجه نیستیم.

یهودا برای انجام مأموریت خویش، روندی همچون عقیده تناسخ طی نمیکند؛ بلکه صرفا برای انجام مأموریتی از سوی خداوند آمده و امر خداوند را متحقق می سازد و برداشته می شود، و در آینده باز می گردد تا همانند همه انسان های دیگر متولد شده و زندگی کرده و امتحان گردد؛ بنابراین با توجه به این توضیحات جدایی این قضیه و عقیده تناسخ را در می یابیم.

 

 
 ادله دعوت سید احمد الحسن برای مسیحیان https://goo.gl/PFPbpc
 پاسخ به شبهات مسیحیان https://goo.gl/bQ4r3r

 تهیه شده توسط کارگروه علمی ادله مسیحیت تحت اشراف موسسه وارثین ملکوت

انصار امام مهدی (ع)

امام احمدالحسن علیه السلام فرمودند :

«ای مردم، علمای گمراه و پیروان‌شان شما را فریب ندهند. بخوانید، جستجو کنید، دقت کـنید و بـیاموزید و خود حقيقت را بـيابـيد و بر كس دیگری توکل نکـنید تا برای آخرت شما تصمیم‌گیری کند زیرا که فردا پشیـمان خواهید شد و فردا پشیمانی را سودی نخواهد داشت». خطبه پنجم محرم ۱۳۸۹ هـ.ش.

وبگاه: almahdyoon.co