چاپ کردن این صفحه

سوالاتی در رابطه با قضیه «مصلوب» قسمت اول

نحوه قرارگیری روح در جسمی که شبیه به عیسی (ع) بوده است چگونه می باشد؟ بخش کوتاهی از سخن احمد الحسن را ارائه می نمائیم:

[اکنون به وسیله‌ی قرآن و روایات روشن شد که ارواح محمد و آل محمد صلی الله علیه و آله و سلم در زمان بعثت عیسی بوده، بلکه قبل از این که عیسی متولد شود. آیا مانعی وجود دارد که برای یکی از آن‌ها بدن جسمی آفریده شود؟ یا در حقیقت او در عالم جسمانی به صورت شبیه عیسی علیه السلام ظاهر شود و حداقل این امر به اراده و قدرت خداوند متعال خواهد بود، همان طوری که در روایت آمده جبرائیل -در حالی که او روح است- به صورت دحیه الکلبی در این عالم جسمانی بر محمد صلی الله علیه و آله و سلم ظهور کرد، می گویم: آیا الان مانع عقلی وجود دارد بعد از اینکه نقل و عقل بر این امر دلالت می کنند؟ ](1).

در اثبات این عقیده که ارواح قبل از ورود به این دنیا وجود داشته اند مثال های کتاب مقدسی وجود دارد، به عنوان مثال در [ارمیا1: 5] آمده است:

«قبل از آنکه تو را در شکم صورت بندم، تو را شناختم و قبل از بیرون آمدنت از رحم تو را تقدیس نمودم و تو را نبی امّت‌ها قرار دادم».

در این آیه خداوند به ارمیا سخنی را بیان نموده است که پرده از راز های مهمی بر می دارد، چنانکه خداوند ارمیا را پیش از بدنیا آمدنش برگزیده بود و نهایتا در این دنیای جسمانی، روحش لباس جسم پوشیده و به میان مردم آمد؛ همچنین در [یوحنا8: 57-59] از قول عیسای مسیح آمده است:

«۵۷ یهودیان بدو گفتند: «هنوز پنجاه سال نداری و ابراهیم را دیده‌ای؟» ۵۸ عیسی بدیشان گفت: «آمین آمین به شما می‌گویم که پیش از آنکه ابراهیم پیدا شود من هستم.» ۵۹ آنگاه سنگها برداشتند تا او را سنگسار کنند. اما عیسی خود را مخفی ساخت و از میان گذشته، از هیکل بیرون شد و همچنین برفت».

آیه بالا بوضوح مشخص می کند که قبل از تولد جسمانی ابراهیم (ع)، عیسی (ع) وجود داشته است؛ همچنانکه ارمیا وجود داشت و همچنانکه بسیاری از انبیاء و انسان ها وجود داشته اند، در [افسسیان1: 3-4] به وضوح این عقیده به اثبات می رسد:

«۳ متبارک باد خدا و پدر خداوند ما عیسی مسیح که ما را مبارک ساخت به هر برکت روحانی در جایهای آسمانی در مسیح. ۴ چنانکه ما را پیش از بنیاد عالم در او برگزید تا در حضور او در محبت مقدس و بی عیب باشیم».

نتیجه تمام آیاتی که با یکدیگر مرور کرده ایم، در کنار قضیه یهودا و به صلیب کشیدنش این است که روح قبل از ورود به این عالم جسمانی وجود داشته است و در این عالم جسدی برای سیزدهمین روح مهیا شد که در این دنیا آن را پوشانید و بجای عیسی  به صلیب کشیده شد و اگر شخصی بخواهد بر این عقیده اشکال بگیرد از وی خواهیم پرسید که آیا خداوند قادر نبود که دعای عیسی را قبول کرده و برای یکی از آن ارواح جسمی آماده کرده تا بجای عیسی فدا شود؛ همچنانکه در [دانیال9: 19-21] مشخص می شود که برای جبرئیل که از فرشتگان می باشد جسمی مردانه تهیه نمود تا مأموریتش را به انجام برساند؛ پس ایجاد یک جسم برای روحی که قرار است در یک مأموریت قرار گیرد، ابدا خلاف عادت خداوند نیست.

 

پی نوشت:

(1):سیزدهمین حواری/ احمد الحسن/ صفحه 175-176

 

 
 ادله دعوت سید احمد الحسن برای مسیحیان https://goo.gl/PFPbpc
 پاسخ به شبهات مسیحیان https://goo.gl/bQ4r3r

 تهیه شده توسط کارگروه علمی ادله مسیحیت تحت اشراف موسسه وارثین ملکوت

انصار امام مهدی (ع)

امام احمدالحسن علیه السلام فرمودند :

«ای مردم، علمای گمراه و پیروان‌شان شما را فریب ندهند. بخوانید، جستجو کنید، دقت کـنید و بـیاموزید و خود حقيقت را بـيابـيد و بر كس دیگری توکل نکـنید تا برای آخرت شما تصمیم‌گیری کند زیرا که فردا پشیـمان خواهید شد و فردا پشیمانی را سودی نخواهد داشت». خطبه پنجم محرم ۱۳۸۹ هـ.ش.

وبگاه: almahdyoon.co