چاپ کردن این صفحه

انجیل یهودا - قسمت پنجم

ایستگاه چهارم: تسلیم کردن عیسی توسط یهودای اسخریوطی

در قسمت‌های پیشین از پیوستگی‌های متونی از انجیل یهودا و کتبی گفتیم که مسیحیان امروز به آن‌ها معتقدند، و اثبات نمودیم که تک‌تک آن بخش‌ها سندیت داشته و بر طبق عهدین پذیرفتنی می‌باشند؛ اما در ارتباط با این بخش هم چنانکه از عنوانش پیداست، قصد داریم تا نمونه‌ای دیگر از قرائن تطابق انجیل یهودا با نصوص عهدین را ذکر نماییم.

در انجیل یهودا آمده است:

«و آن‌ها به یهودا نزدیک شدند و به او گفتند: اینجا چه‌کار می‌کنی؟ شما شاگرد عیسی مسیح هستی، و همان‌طوری که از او خواستند به آن‌ها جواب داد و مقداری پول دریافت کرد و او را به آن‌ها تسلیم کرد».

که‌ این قسمت از انجیل یهودا نیز شبیه به روایتی است که منسوب به متی می‌باشد؛ در (متی 26: 14 - 15) آمده است:

(۱۴ آنگاه یکی از آن دوازده که به یهودای اسخریوطی مسمی بود، نزد رؤسای کهنه رفته، ۱۵ گفت: «مرا چند خواهید داد تا او را به شما تسلیم کنم؟» ایشان سی پاره نقره با وی قراردادند).

نتیجه آن است که بخش‌هایی که احمدالحسن از انجیل یهودا، به آن‌ها احتجاج کرده است نه‌تنها متعارض با تورات و اناجیلی که مسیحیان به آن‌ها معتقدند، نیست بلکه مطابق با آن نیز می‌باشد.

 

 
 ادله دعوت سید احمد الحسن برای مسیحیان https://goo.gl/PFPbpc
 پاسخ به شبهات مسیحیان https://goo.gl/bQ4r3r

 تهیه شده توسط کارگروه علمی ادله مسیحیت تحت اشراف موسسه وارثین ملکوت

انصار امام مهدی (ع)

امام احمدالحسن علیه السلام فرمودند :

«ای مردم، علمای گمراه و پیروان‌شان شما را فریب ندهند. بخوانید، جستجو کنید، دقت کـنید و بـیاموزید و خود حقيقت را بـيابـيد و بر كس دیگری توکل نکـنید تا برای آخرت شما تصمیم‌گیری کند زیرا که فردا پشیـمان خواهید شد و فردا پشیمانی را سودی نخواهد داشت». خطبه پنجم محرم ۱۳۸۹ هـ.ش.

وبگاه: almahdyoon.co