چاپ کردن این صفحه

انجیل یهودا - قسمت چهارم

ایستگاه سوم: پادشاهی یهودا در زمان‌های آخر

در دو بخش پیشین به 2 قسمت از انجیل یهودا پرداختیم که احمدالحسن به آن‌ها احتجاج نموده بود و تطابق و صحت درستی آن دو قسمت را بر طبق کتبی که مسیحیان امروزی به آن‌ها معتقدند اثبات نمودیم؛ در این بخش قسمت دیگری را بررسی خواهیم نمود و آن در ارتباط با پادشاهی یهودا می‌باشد.

بر طبق (انجیل یهودا، رؤیای سوم) عیسی به یهودا می‌گوید: «لیکن تو برای فرمانروایی بر آنان بازخواهی گشت»؛ این سخن عیسی نشان از حاکمیتی است که یهودا در آینده خواهد داشت. یهودایی که به صلیب کشیده شد و کشته شد و در حضور پیلاطس قرار گرفت و مردم به جهت جسد مادی‌اش که مانند جسد عیسی بود، گمان بردند که وی همان عیسی مسیح است و دقت نمایید که‌ این مصلوب بر طبق (یوحنا 18: 36) که انجیلی است که موردقبول مسیحیان است، چه عباراتی را خطاب به پیلاطس بیان می‌نماید: عیسی (شبیه عیسی) جواب داد که «پادشاهی من از این جهان نیست. اگر پادشاهی من از این جهان می‌بود، خدام من جنگ می‌کردند تا به یهود تسلیم نشوم. لیکن اکنون پادشاهی من از این جهان نیست».

یهودا می‌دانست که پادشاهی او مربوط به زمان‌های بعد است، چراکه او مژده پادشاهی خویش را پیش از آنکه نزد پیلاطس رود، از زبان عیسی شنیده بود پس درنهایت می‌بینیم که‌ این نص در انجیل یهودا نیز مطابق با انجیلی می‌باشد که مسیحیان به آن اعتقاددارند و آن‌همان قضیۀ پادشاهی مصلوب در زمان‌های آخر است.

 

 
 ادله دعوت سید احمد الحسن برای مسیحیان https://goo.gl/PFPbpc
 پاسخ به شبهات مسیحیان https://goo.gl/bQ4r3r

 تهیه شده توسط کارگروه علمی ادله مسیحیت تحت اشراف موسسه وارثین ملکوت

انصار امام مهدی (ع)

امام احمدالحسن علیه السلام فرمودند :

«ای مردم، علمای گمراه و پیروان‌شان شما را فریب ندهند. بخوانید، جستجو کنید، دقت کـنید و بـیاموزید و خود حقيقت را بـيابـيد و بر كس دیگری توکل نکـنید تا برای آخرت شما تصمیم‌گیری کند زیرا که فردا پشیـمان خواهید شد و فردا پشیمانی را سودی نخواهد داشت». خطبه پنجم محرم ۱۳۸۹ هـ.ش.

وبگاه: almahdyoon.co