چاپ کردن این صفحه

انجیل یهودا - قسمت دوم

ایستگاه اول: قربانی شدن یهودا به‌جای عیسی

در این بخش قصد داریم تا به سراغ قضیۀ قربانی شدن شخص یهودا به‌جای عیسای مسیح رویم که در انجیل یهودا به آن اشاره‌شده است؛ در انجیل یهودا از قول عیسی به یهودا (نه آن اسخریوطی) آمده است:

«لیکن تو برتر از همه آن‌ها خواهی بود زیرا تو قربانی خواهی کرد آن انسانی که مرا پوشیده».

در سخن عیسی که خطاب به یهودا بیان گردیده است: انسانی که عیسی را پوشیده است، اشاره به جسدی دارد که شبیه عیسی بوده است و روح یهودا در آن قرارگرفته است. یعنی همان سیزدهمین روح که عیسی او را به‌ این وصف خطاب می‌کند و قربانی کردن آن جسد توسط یهودا اشاره دارد به قضیۀ مصلوب شدن، که در جریان آن جسدی که شبیه به عیسی بوده است و روح یهودا در آن قرارگرفته است قربانی می‌شود.

مفهوم کلی این بخش: یهودا که سیزدهمین روح می‌باشد جسدی را به قربانگاه می‌برد که ازنظر شباهت جسمانی شبیه به عیسی می‌باشد و آن جسد درواقع حامل روح یهودا می‌باشد.

اثبات آنکه‌ این بخش از انجیل یهودا مطابق است با اناجیلی که مسیحیان امروز به آن معتقدند: پیشتر مشخص گردید که عیسی در دعا طلب می‌نماید تا قضیه مصلوب شدن از وی برداشته شود. پس دعای عیسی بدون هیچ تردیدی مستجاب گردید و این بخش در انجیل یهودا موافق آن بخشی‌ست که پیشتر در آن از طریق اناجیل اثبات نمودیم که دعای عیسی مستجاب گردیده بود. پس نه‌تنها هیچ تعارضی بین این بخش با آن بخش‌های اناجیلی که مسیحیان به آن معتقدند، وجود ندارد بلکه تأییدکننده و منطبق بر آن اناجیل نیز می‌باشد در حقیقت مشخص شد که عیسی نیاز به‌ این داشت که شخصی شبیه به وی و باهمان صورت و شکل وجود داشته باشد تا آن‌ها به‌جای عیسای مسیح او را به صلیب کشیده و قربانی نمایند و یهودا به امر خدا برای تحقق دعای عیسای مسیح آمد.

نکته دیگر آن است که در انجیل یهودا، یهودا خطاب به عیسی گفت:

«من چه خیری را حاصل کردم؟ زیرا که تو مرا از آن نسل دور ساختی» و عیسی در جواب به او گفت: «تو سیزدهمین خواهی بود و در آینده از نسل‌های دیگر ملعون خواهی بود، لیکن تو برای فرمانروایی بر آنان باز‌خواهی گشت» و این حیات و زندگی دوباره وی بر روی زمین در سخن عیسای مسیح، ما را یاد آن قسمت از سخنش دریکی از اناجیلی می‌اندازد که مسیحیان امروزی به آن معتقد می‌باشند؛ در (متی 16: 25) آمده است: «زیرا هر کس بخواهد جان خود را برهاند، آن را هلاک سازد؛ اما هر که جان خود را به خاطر من هلاک کند، آن را دریابد».

 
 
 ادله دعوت سید احمد الحسن برای مسیحیان https://goo.gl/PFPbpc
 پاسخ به شبهات مسیحیان https://goo.gl/bQ4r3r

 تهیه شده توسط کارگروه علمی ادله مسیحیت تحت اشراف موسسه وارثین ملکوت

انصار امام مهدی (ع)

امام احمدالحسن علیه السلام فرمودند :

«ای مردم، علمای گمراه و پیروان‌شان شما را فریب ندهند. بخوانید، جستجو کنید، دقت کـنید و بـیاموزید و خود حقيقت را بـيابـيد و بر كس دیگری توکل نکـنید تا برای آخرت شما تصمیم‌گیری کند زیرا که فردا پشیـمان خواهید شد و فردا پشیمانی را سودی نخواهد داشت». خطبه پنجم محرم ۱۳۸۹ هـ.ش.

وبگاه: almahdyoon.co