چاپ کردن این صفحه

مصلوب کیست؟ - قسمت نهم

در ادامۀ بررسی آیات انجیل یهودا و تفسیر احمدالحسن به‌ این بخش می‌رسیم:

(«و یهودا گفت ای سرورم آیا ممکن است که نسل من تحت سلطه حکام قرار گیرد؟ عیسی پاسخ داد و به او گفت: بیا این من هستم (دو خط مفقود شدند) لیکن تو هنگامی‌که ملکوت و فرزندانش را ببینی غم‌انگیز خواهی شد، و هنگامی‌که آن را شنید یهودا به او گفت: من چه خیری را حاصل کردم؟ زیرا که تو مرا از آن نسل دور ساختی» «آیا ممکن است که نسل من تحت سلطه حکام قرار گیرد؟»؛ حکام بر همه حکومت می‌کنند. آیا در آنجا معنا و حکمتی هست تا شخصی دربارۀ نسلش سؤالی کند وقتی‌که آن‌ها تحت سلطۀ حکام بوده باشند؟

این سخن معنایی ندارد مگر در یک حالت، و آن این است که نسلی که دربارۀ آن‌ها سؤال می‌کند، آن‌ها جانشینان خدا در زمینش هستند و در آخر سؤال می‌کند که‌ آیا آن‌ها تحت سلطۀ حکام طاغوت‌اند، یا مردم آن‌ها را بر حکم تمکین می‌کنند. اکنون انتظار این را نداریم که (یهودا) به‌تنهایی پادشاهی کند، بلکه نسل او نیز خلفای خدا در زمینش هستند و او از خلفای خدا در زمین‌اش از نسلش سؤال می‌کند، آیا ممکن است که آن‌ها به‌رغم انتصاب الهی زیر سلطۀ حکام طاغوتی مانند حال بسیاری از خلفای الهی پیشین ازجمله ابراهیم (ع)، موسی و عیسی باشند، یا این‌که‌ آیا مردم آن‌ها را برای اجرای حاکمیت الهی بر زمین تمکین می‌کنند؟ در این سؤال و جواب عیسی امور بسیاری وارد می‌شود و حتمی می‌کند که منظور از یهودا در اینجا همان اسخریوطی نیست و اصلاً یهودا اسخریوطی از خلفای خدا در زمین نیست. پس اگر سؤال‌کننده یهودا اسخریوطی باشد برای سؤالش معنی وجود ندارد. یهودا اسخریوطی نسلی ندارد بلکه بعد از حادثۀ به دار آویختن فوت کرد، پس اگر او بود سؤال معنی ندارد.

«لیکن تو هنگامی‌که ملکوت و فرزندانش را ببینی غم‌انگیز خواهی شد»؛ چگونه یهودا اسخریوطی ناصالح می‌تواند ملکوت را ببیند؟ بله، اگر یهودا در اینجا شخص الهی باشد و از ملکوت آمده باشد می‌تواند ملکوت را ببیند و او بعد از اتمام مأموریت خود یعنی به‌جای عیسی (ع) به صلیب کشیده شدن؛ به ملکوت بازخواهد گشت، پس او یهودا اسخریوطی نیست.

«و هنگامی‌که آن را شنید یهودا به او گفت: من چه خیری را حاصل کردم؟ زیرا که تو مرا از آن نسل دور ساختی»؛ آنچه نسلی است که یهودا اسخریوطی را از آن دور کردند؟!!! در حقیقت این سخن در یک حالت می‌تواند درست باشد، و آن این است که یهودا در اینجا یهودا اسخریوطی نیست بلکه او شخصی الهی ملکوتی که در زمان و نسل عیسی آمد و زمان و نسلش هنوز نیامده است، بلکه برای ادای مأموریت آمد و از راهی که آمده بازخواهد گشت. هم‌چنین: به علت دعای عیسی (ع) آمد تا به صلیب کشیده شدن را از او بردارد، و بدین سبب گفته او به عیسی (ع) درست است «زیرا که تو مرا از آن نسل دور ساختی»).([1])


[1]- احمدالحسن، سیزدهمین حواری، صص 154 - 155.

 

 
 ادله دعوت سید احمد الحسن برای مسیحیان https://goo.gl/PFPbpc
 پاسخ به شبهات مسیحیان https://goo.gl/bQ4r3r

 تهیه شده توسط کارگروه علمی ادله مسیحیت تحت اشراف موسسه وارثین ملکوت

انصار امام مهدی (ع)

امام احمدالحسن علیه السلام فرمودند :

«ای مردم، علمای گمراه و پیروان‌شان شما را فریب ندهند. بخوانید، جستجو کنید، دقت کـنید و بـیاموزید و خود حقيقت را بـيابـيد و بر كس دیگری توکل نکـنید تا برای آخرت شما تصمیم‌گیری کند زیرا که فردا پشیـمان خواهید شد و فردا پشیمانی را سودی نخواهد داشت». خطبه پنجم محرم ۱۳۸۹ هـ.ش.

وبگاه: almahdyoon.co