چاپ کردن این صفحه

مصلوب کیست؟ - قسمت پنجم

در ادامه بخش‌های پیشین و اثبات آنکه عیسای مسیح هرگز مصلوب نگشته است، به بخش دیگری خواهیم پرداخت که بسیار قابل‌تأمل می‌باشد؛ ما عیسی را می‌بینیم که قبل از مصلوب شدن در دعا از پدر (خدا) می‌خواهد که‌ این جام را از وی بردارد([1]) او طاقت مصلوب شدن را نداشت و این دعا نشانه­ای بود از عدم رضایت کامل او نسبت به قضیه صلیب کشیده شدن، نکته تأمل‌برانگیزتر آن است که زمانی بعد شخصیت مصلوب باحالتی رضایت‌آمیز به پطرس اشاره می‌نماید آیا جامی را که پدر به من داده است، ننوشم؟([2])

نکته) اگر معتقد باشیم که‌ این دو شخصیت یکی هستند سؤالی که مطرح است این است که چرا از ابتدا عیسی به دعا کردن مشغول می‌شود تا قضیه صلیب از وی برداشته شود؟ آیا غیرازاین است که عیسی رضایت نداشت که‌ این جام را بنوشد؟ و اگر رضایت داشت و راضی بود به آنکه بر صلیب کشیده شود و کشته شود، چرا دعا نمود که‌ این جام را ننوشد؟ و اگر می‌دانست که قرار است این جام از او برداشته نشود چرا دعا نمود که برداشته شود؟ و اگر راضی نبود به نوشیدن جام (به صلیب کشیده شدن) چرا اندکی بعد شخصیت مصلوب (که می‌دانیم عیسی نیست و مسیحیان معتقدند او عیسی است) به پطرس اشاره نمود که‌ آیا جامی که پدر به من داده است را ننوشم؟! این نکته چند نتیجه دارد:

1) یا عیسی نمی‌دانست چه می‌گوید و مسیحیان او را ناخواسته متهم به جهل و بیهوده‌گویی کرده‌اند.

2) یا آن شخصی که از نوشیدن جام ناراضی بود با آن شخصی که از نوشیدن جام و به صلیب کشیدن رضایت داشت یکی نمی‌باشند. که هم عقل این نتیجه را تأیید می‌کند و هم انجیل، چراکه همانند آن است که شخصی به مهمانی دعوت‌شده باشد و قبل از ساعت مقرر از حضور در مهمانی راضی نباشد اما 1 ساعت بعد به یکی از اعضای خانواده‌اش بگوید «آیا به مهمانی‌ای که دعوت‌شده‌ام نروم؟» این قرینه تنها قرینه‌ای نیست که از آن در اثبات عدم مصلوب شدن عیسی مسیح استفاده می‌نماییم بلکه قراین همانند پازل به یکدیگر متصل می‌باشند تا درنهایت قضیه به صلیب کشیده شدن عیسی را نفی کنند.


[1]- لوقا 22: 42 - 44، متی 26: 39، مرقس 14: 36

[2]- یوحنا 18: 11

 

 
 ادله دعوت سید احمد الحسن برای مسیحیان https://goo.gl/PFPbpc
 پاسخ به شبهات مسیحیان https://goo.gl/bQ4r3r

 تهیه شده توسط کارگروه علمی ادله مسیحیت تحت اشراف موسسه وارثین ملکوت

انصار امام مهدی (ع)

امام احمدالحسن علیه السلام فرمودند :

«ای مردم، علمای گمراه و پیروان‌شان شما را فریب ندهند. بخوانید، جستجو کنید، دقت کـنید و بـیاموزید و خود حقيقت را بـيابـيد و بر كس دیگری توکل نکـنید تا برای آخرت شما تصمیم‌گیری کند زیرا که فردا پشیـمان خواهید شد و فردا پشیمانی را سودی نخواهد داشت». خطبه پنجم محرم ۱۳۸۹ هـ.ش.

وبگاه: almahdyoon.co