چاپ کردن این صفحه

مصلوب کیست؟ - قسمت سوم:

در ادامه بخش‌های پیشین در رد مصلوب شدن عیسای مسیح، سخن احمدالحسن را خواهیم آورد:

(پس چگونه خدا خواهش و دعا و توسل او را که به صلیب کشیده نشود و به صلیب کشیده شدن را از او دفع کند، رد کند؟ آیا عیسی استحقاق این را ندارد که دعای او استجابت شود، یا به‌طور مثال نزد خدا بدلی که به‌جای عیسی به صلیب کشیده شود وجود ندارد؟!

علاوه بر این مسیحیان اعتقاددارند که عیسی (ع) همان لاهوت مطلق است و درنتیجه آن‌ها در مورد درخواست عیسی که درگذشته تقدیم کردیم نیاز به توضیح‌دارند، توضیحی که باعث تضاد در انکار لاهوت مطلق که آن‌ها به آن اعتقاددارند نشود و این دست‌نیافتنی است.

اگر آن‌ها بگویند که: درخواست او در دفع صلیب از او به علت جهلش در حتمی بودن حادثه است، در این حالت لاهوت مطلق او را نقض کردند زیرا آن‌ها او را به جهل توصیف کردند و آن‌همان تاریکی است. پس روشن می‌شود که او نور و تاریکی است و او نوری که تاریکی ندارد نیست و درنتیجه لاهوت مطلق (بودنِ) او نقض می شود.

حال اگر بگویند که: درخواست او در دفع صلب به علت علم او در حتمی بودن رویداد است، او را به نادانی متهم کردند و الا درخواست او چه معنایی خواهد داشت وقتی‌که او به حتمی بودن رویداد علم داشته باشد؟! و این سخنان لاهوت مطلق او را نفی می‌کند بلکه چیزهای دیگری هم از او نفی می‌شود و آن‌همان حکمت انبیاء علیهم السلام است).([1])


[1]- احمدالحسن، سیزدهمین حواری، صص 146 - 147

 
 ادله دعوت سید احمد الحسن برای مسیحیان https://goo.gl/PFPbpc
 پاسخ به شبهات مسیحیان https://goo.gl/bQ4r3r

 تهیه شده توسط کارگروه علمی ادله مسیحیت تحت اشراف موسسه وارثین ملکوت

انصار امام مهدی (ع)

امام احمدالحسن علیه السلام فرمودند :

«ای مردم، علمای گمراه و پیروان‌شان شما را فریب ندهند. بخوانید، جستجو کنید، دقت کـنید و بـیاموزید و خود حقيقت را بـيابـيد و بر كس دیگری توکل نکـنید تا برای آخرت شما تصمیم‌گیری کند زیرا که فردا پشیـمان خواهید شد و فردا پشیمانی را سودی نخواهد داشت». خطبه پنجم محرم ۱۳۸۹ هـ.ش.

وبگاه: almahdyoon.co