چاپ کردن این صفحه

مصلوب کیست؟ - قسمت اول

از دوستان مسیحی درخواست می‌نماییم که در آنچه ارائه خواهیم داد، تدبر نمایند چراکه ارائه آن‌ها مستند و طبق کتاب مقدس می‌باشد پس راهی جز پذیرش آن وجود ندارد.

در مقدمه باید بگوییم که عیسی وعده نمود هر آنچه باایمان به دعا طلب کنید، خواهید یافت؛([1]) او حتی اشاره نمود اگر به‌اندازه خردلی ایمان داشته باشید به کوه می‌گفتید منتقل شو آن منتقل می‌شد و هیچ امری محال نبود.([2])

احمدالحسن در کتاب سیزدهمین حواری با ذکر آیات انجیل نشان داد که قبل از واقعۀ مصلوب شدن، عیسای مسیح در دعا از خدا درخواست نمود که قضیۀ صلیب از وی برداشته شود؛ به روایت لوقا حتی عرق او مثل قطرات خون بر روی زمین می‌ریخت؛([3]) سؤال: دعای عیسی مستجاب گردید؟! یا خیر؟!


[1]- متی 21: 22

[2]- متی 17: 20

[3]- لوقا 22: 42 - 44

 
 ادله دعوت سید احمد الحسن برای مسیحیان https://goo.gl/PFPbpc
 پاسخ به شبهات مسیحیان https://goo.gl/bQ4r3r

 تهیه شده توسط کارگروه علمی ادله مسیحیت تحت اشراف موسسه وارثین ملکوت

انصار امام مهدی (ع)

امام احمدالحسن علیه السلام فرمودند :

«ای مردم، علمای گمراه و پیروان‌شان شما را فریب ندهند. بخوانید، جستجو کنید، دقت کـنید و بـیاموزید و خود حقيقت را بـيابـيد و بر كس دیگری توکل نکـنید تا برای آخرت شما تصمیم‌گیری کند زیرا که فردا پشیـمان خواهید شد و فردا پشیمانی را سودی نخواهد داشت». خطبه پنجم محرم ۱۳۸۹ هـ.ش.

وبگاه: almahdyoon.co