چاپ کردن این صفحه

قوانین شناخت فرستادگان الهی در کتاب مقدس/ حاکمیت خداوند

دعوت به ‌حق «حاکمیت خدا» دعوتی ا‌ست که همواره از سوی فرستادگان خدا انجام می‌گیرد تا مردم را به‌ این حق و حقیقت آگاه سازند که او (خدا) در واقع حاکم حقیقی این جهان است و حق تعیین حاکم تنها برای او می‌باشد.

در (تثنیه 17: 14 - 15)  می‌توانیم سخن موسای نبی را در ارتباط با پذیرش حاکیمت خدا، مشاهده نمائیم:

(۱4 چون به زمینی که یهُوَه، خدایت، به تو می‌دهد، داخل شوی و در آن تصرف نموده، ساکن شوی و بگویی مثل جمیع امت‌هایی که به اطراف منند پادشاهی بر خود نصب نمایم، ۱۵ البته پادشاهی را که یهُوَه خدایت برگزیند بر خود نصب نما. یکی از برادرانت را بر خود پادشاه بساز، و مرد بیگانه‌ای را که از برادرانت نباشد، نمی‌توانی بر خود مسلط نمایی).

همچنین در (1تواریخ 29: 10-11) سخنان داوود نبی را مشاهده می‌کنیم که چگونه او، پادشاهی را حق خدا می‌داند:

(۱۰ و داوود به حضور تمامی جماعت خداوند را متبارک خواند و داوود گفت: «ای یهُوَه خدای پدر ما اسراییل تو از ازل تا به ابد متبارک هستی. ۱۱ و ای خداوند عظمت و جبروت و جلال و قوت و کبریا از آن تو است زیرا هر چه در آسمان و زمین است از آنِ تو می‌باشد. و ای خداوند پادشاهی از آنِ تو است و تو بر همه سرْ و متعال هستی).

بر طبق این سخن داوود اگر پادشاهی از آن خدا است، پس آیا غیر از این است که حق انتخاب حاکم نیز برای او می‌باشد؟

بر طبق (1 تواریخ 28: 2-5) داوود تبیین نمود که خدا، پسرش سلیمان را بر کرسی سلطنت اسراییل گماشته است و او با این اقرارش، حق حاکمیت الهی را تأیید نمود:

(2 پس داوود پادشاه بر پا ایستاده، گفت: ای برادرانم و ای قوم من! مرا بشنوید! من اراده داشتم خانه‌ای که آرامگاه تابوت عهد خداوند و پای‌انداز پایه‌های خدای ما باشد بنا نمایم، و برای بنای آن تدارک دیده بودم. ۳ لیکن خدا مرا گفت: تو خانه‌ای به جهت اسم من بنا نخواهی نمود، زیرا مرد جنگی هستی و خون ریخته‌ای. ۴ لیکن یهوه خدای اسراییل مرا از تمامی خاندان پدرم برگزیده است که بر اسراییل تا به ابد پادشاه بشوم، زیرا که یهودا را برای ریاست اختیار کرد و از خاندان یهودا خاندان پدر مرا و از فرزندان پدرم مرا پسند کرد تا مرا بر تمامی اسراییل به پادشاهی نصب نماید. ۵ و از جمیع پسران من - زیرا خداوند پسران زیاد به من داده است - پسرم سلیمان را برگزیده است تا بر کرسی سلطنت خداوند بر اسراییل بنشیند).

همچنین در ارتباط با دانیال نبی، در (دانیال 2: 20-21) آمده است:

(20 و دانیال متکلّم شده، گفت: «اسم خدا تا ابدلآباد متبارک باد زیرا که حکمت و توانایی از آن وی است. ۲۱ و او وقت‌ها و زمان‌ها را تبدیل می‌کند. پادشاهان را معزول می‌نماید و پادشاهان را نصب می‌کند. حکمت را به حکیمان می‌بخشد و فطانت پیشه‌گان را تعلیم می‌دهد).

بر طبق (هوشع 8: 4)، خدا، به‌شدت اعمال اسراییلیان را مورد سرزنش قرار‌ می‌دهد. او بیان می‌نماید:

(ایشان پادشاهان نصب نمودند، اما نه از جانب من. سروران تعیین کردند، اما ایشان را نشناختم)؛

آیا این سخن جز این است که حق نَصبِ حاکم بر عهدۀ خدا بوده است؟

اما در طول تاریخ می‌توانیم مشاهده نماییم که مردم چندان علاقه‌ای به حاکمیت خدا و جانشین او بر روی زمین نداشته‌اند، به طور مثال در (یوحنا 19: 15) می‌‌بینیم که چگونه سران کاهنان اعلام نمودند که ما پادشاهی به‌ جز قیصر نداریم درحالی‌که عیسای مسیح پادشاه حقیقی یهود برای آنان مبعوث شده بود تا بر آنان حکومت نماید با این‌حال آنان وی را رد نمودند و عیسی رفع گردید و شبیه او مصلوب شد.

پس حاکمیت الهی حقیقتی است که به فراموشی سپرده‌شده است، حقیقتی که انبیاء الهی بر آنان اقرار و تأکید می‌نمودند اما علمای گمراهی و مقلدین آنان به جهت به خطر نیفتادن موقعیت‌های دینی و دنیوی با آن مخالفت می‌کردند.

 
 ادله دعوت سید احمد الحسن برای مسیحیان https://goo.gl/PFPbpc
 پاسخ به شبهات مسیحیان https://goo.gl/bQ4r3r

 تهیه شده توسط کارگروه علمی ادله مسیحیت تحت اشراف موسسه وارثین ملکوت

انصار امام مهدی (ع)

امام احمدالحسن علیه السلام فرمودند :

«ای مردم، علمای گمراه و پیروان‌شان شما را فریب ندهند. بخوانید، جستجو کنید، دقت کـنید و بـیاموزید و خود حقيقت را بـيابـيد و بر كس دیگری توکل نکـنید تا برای آخرت شما تصمیم‌گیری کند زیرا که فردا پشیـمان خواهید شد و فردا پشیمانی را سودی نخواهد داشت». خطبه پنجم محرم ۱۳۸۹ هـ.ش.

وبگاه: almahdyoon.co