چاپ کردن این صفحه

تسلی دهنده کیست؟ - قسمت اول

یکی از بخش‌هایی که در کتاب مقدس (انجیل یوحنا) از تسلی‌دهنده سخن به میان آمده است، (یوحنا 16: 5 - 8) می‌باشد:

(5 اما الان نزد فرستنده خود می‌روم و کسی از شما از من نمی‌پرسد به کجا می‌روی. ۶ ولیکن چون این را به شما گفتم، دل شما از غم پرشده است. ۷ و من به شماراسـت می‌گویم که رفتن من برای شما مفید است، زیرا اگر نـروم تسلی‌دهنده نزد شما نخواهد آمد. اما اگر بروم او را نزد شما می‌فرستم. ۸ و چون او آید، جهان را بر گناه و عدالت و داوری محکوم خواهد نمود).

در (یوحنا 16: 8) در مورد شخصیت تسلی‌دهنده بیان می‌شود:

(و چون او آید، جهان را بر گناه و عدالت و داوری محکوم خواهد نمود).

در بخش (روشنگری چهارم از قضیه برهمشخص شد که (تسلی‌دهنده) همان (بره) می‌باشد و همچنین در بخش (منجی از بصره قسمت دوم) مشخص شد که (بره) همان شخصیتی ست که از (بصره) خواهد آمد و همچنین در بخش (روشنگری دوم از قضیه بره) مشخص شد که بره (احمد)، وصی سیزدهم حضرت محمد می‌باشد، پس بنابراین (تسلی‌دهنده) همان احمد است یعنی کسی که از (بصره) خواهد آمد.

 
 ادله دعوت سید احمد الحسن برای مسیحیان https://goo.gl/PFPbpc
 پاسخ به شبهات مسیحیان https://goo.gl/bQ4r3r

 تهیه شده توسط کارگروه علمی ادله مسیحیت تحت اشراف موسسه وارثین ملکوت

انصار امام مهدی (ع)

امام احمدالحسن علیه السلام فرمودند :

«ای مردم، علمای گمراه و پیروان‌شان شما را فریب ندهند. بخوانید، جستجو کنید، دقت کـنید و بـیاموزید و خود حقيقت را بـيابـيد و بر كس دیگری توکل نکـنید تا برای آخرت شما تصمیم‌گیری کند زیرا که فردا پشیـمان خواهید شد و فردا پشیمانی را سودی نخواهد داشت». خطبه پنجم محرم ۱۳۸۹ هـ.ش.

وبگاه: almahdyoon.co