چاپ کردن این صفحه

تا اینجا چه آموختیم؟

در مباحثی که در بخش‌های پیشین گذشت باب دوازده مکاشفه یوحنا بررسی شد و نظر مفسرین مسیحی که حاوی چندین دیدگاه مختلف می‌باشد، در برخی بخش‌ها توسط احمدالحسن و در بخش‌های دیگر با الهام از نکاتی که بیان نمودند به‌طور علمی و دقیق رد شد و آموختیم که تفسیر (زن) در باب دوازده به «اسراییل» یا «کلیسا» و یا «مریم مقدس» اشتباه می‌باشد و منظور از (پسر نرینه) نه «عیسای مسیح» و نه «ایمان‌داران مسیحی» می‌باشند.

سپس سخن احمدالحسن در تبیین (زن) و (آفتاب) و (ماه) و (دوازده ستاره) و (پسر نرینه) را مرور نمودیم و ایشان بیان نمودند که زن دریکی از وجه‌ها به «مادر امام مهدی» اشاره دارد و آفتاب اشاره به «حضرت محمد» دارد و ماه به «حضرت علی» اشاره دارد و دوازده ستاره همان «حضرت فاطمه و یازده فرزندش» می‌باشند و آن‌ها 14 شخصیت می‌باشند و پسر نرینه اشاره به «مهدی اول» دارد که بعدازآنان می‌آید و او همان بره‌ای‌ست که هفت شاخ و هفت چشم دارد (14= 7+7) و آن‌ها به تفسیر احمدالحسن به 14 معصوم اشاره دارند و احمدالحسن در تبیین وجه دیگر فرمودند که برای زن وجه دیگری نیز می‌باشد و آن «حضرت فاطمه» می‌باشد و آفتاب و ماه و دوازده ستاره اشاره دارد به «حضرت محمد و حضرت خدیجه و دوازده امام» و پسر نرینه که محور رؤیا می‌باشد همان مهدی اول است.

و سپس بعد از تبیین احمدالحسن، به اشکالات احتمالی که ممکن است برخی مدعی آن شوند پرداختیم و ثابت نمودیم که پسر نرینه همان مهدی اول و بره می‌باشد و همچنین در پاسخ به کسانی که ممکن است مدعی شوند که چگونه احمدالحسن اشاره به دوجه می‌نماید، از طریق کتاب مقدس ثابت نمودیم که‌ آیات می‌توانند چندین وجه را حمل نمایند، با اتمام این مبحث، وارد مباحث دیگری خواهیم شد.

 
 ادله دعوت سید احمد الحسن برای مسیحیان https://goo.gl/PFPbpc
 پاسخ به شبهات مسیحیان https://goo.gl/bQ4r3r

 تهیه شده توسط کارگروه علمی ادله مسیحیت تحت اشراف موسسه وارثین ملکوت

انصار امام مهدی (ع)

امام احمدالحسن علیه السلام فرمودند :

«ای مردم، علمای گمراه و پیروان‌شان شما را فریب ندهند. بخوانید، جستجو کنید، دقت کـنید و بـیاموزید و خود حقيقت را بـيابـيد و بر كس دیگری توکل نکـنید تا برای آخرت شما تصمیم‌گیری کند زیرا که فردا پشیـمان خواهید شد و فردا پشیمانی را سودی نخواهد داشت». خطبه پنجم محرم ۱۳۸۹ هـ.ش.

وبگاه: almahdyoon.co