چاپ کردن این صفحه

روشنگری ششم از قضیه بره در مکاشفه یوحنا

تا اینجا دریافتیم که بره‌ای که غالب می‌آید رمزی است برای یکی از آن 24 شیخ و همچنین او یاران پدرش را جمع خواهد کرد.

همچنین در (مکاشفه 21: 5 - 7) آمده است:

(۵ و آن تخت‌نشین گفت: «الحال همه‌ چیز را نو می‌سازم». و گفت: «بنویس، زیرا که‌ این کلام امین و راست است». ۶ باز مرا گفت: «تمام شد! من الف و یا و ابتدا و انتها هستم. من به هر که تشنه باشد، از چشمه آب حیات، مفت خواهم داد». ۷ و هر که غالب آید، وارث همه‌ چیز خواهد شد، و او را خداخواهم بود و او مرا پسر خواهد بود).

برای درک شخصیت تخت‌نشین در این آیه ما به سراغ سایر آیات کتاب مقدس خواهیم رفت؛ در (مکاشفه 4: 2 - 4) آمده است:

(۲ فی‌الفور در روح شدم و دیدم که تختی در آسمان قائم است و بر آن تخت‌نشیننده‌ای. ۳ و آن نشیننده، در صورت، مانند سنگ یشم و عقیق است و قوس قزحی در گرد تخت که به منظر شباهت به زمرد دارد ۴ و گرداگرد تخت، بیست‌وچهار تخت است؛ و بر آن تخت‌ها بیست‌وچهار شیخ که جامه‌ای سفید در بر دارند نشسته دیدم و بر سر ایشان تاج‌های زرین).

بنابراین تمامی آن 25 شخصیت بر روی تخت نشسته بودند؛ احمدالحسن در تفسیر آیات بالا فرمودند:

(امام مهدی (ع) الف و یاء و آغاز و نهایت است، اما کسی که غالب می‌شود او خودش شیری است که غالب می‌شود در اول رؤیا، و او مهدی اول و یمانی است)([1])

و همچنین شخصیت شیر همان شخصیت بره می‌باشد چنانکه با رجوع به (مکاشفه 5: 5 - 7) به آن اشاره‌شده است.

نکته دیگری که در ارتباط با (مکاشفه 21) می‌توان بیان نمود این است که آن با وقایعی که دانیال نبی آن را در رؤیا دیده است، پیوستگی بسیار زیادی دارد؛ برای نمونه هنگامی‌که به (دانیال 7) رجوع می‌نماییم، باشخصیت (تخت‌نشین) و شخصیت (شبیه پسر انسان) روبرو می‌شویم؛ تخت‌نشین در آنجا با وصف «قدیم‌الایام» ذکر می‌شود که دارای لباسی سپید است (دانیال 7: 9) و ما با رجوع به (مکاشفه 4: 4) متوجه می‌شویم که 24 شیخ همگی دارای «لباسی سفید» هستند؛ و این اوصاف بی‌دلیل در کتاب مقدس ذکر نشده است؛ و همچنین وصفِ «قدیم‌الایام» برای آن تخت‌نشین که امام مهدی است، بی‌دلیل نیامده است؛ احمدالحسن دلیل آن را توضیح داده است و بیان نمود: (و نام‌گذاری می‌شود در آن به «قدیم‌الایام» برای طول عمرش([2]) و تنها امام دوازدهم در وصیت حضرت محمد است، که دارای عمری طولانی است.

بنابراین تخت‌نشینی که در (دانیال 7) وجود دارد همان تخت‌نشین (مکاشفه 21) می‌باشد؛ و همچنین هم چنانکه در (مکاشفه 21: 7) به وارث شدن شخصی که غالب آید، اشاره می‌شود، در (دانیال 7: 13 - 14) نیز همان وصف در ارتباط با وارث شدن (شبیه پسر انسان) بیان می‌شود که‌ این‌چنین بیان‌شده است:

(۱۳ و در رؤیای شب نگریستم و اینک شبیه پسر انسان با ابرهای آسمان آمد و نزد قدیم‌الایام رسید و او را به حضور وی آوردند. ۱۴ و سلطنت و جلال و ملکوت به او داده شد تا جمیع قوم‌ها و امّت‌ها و زبان‌ها او را خدمت نمایند. سلطنت او سلطنت جاودانی و بی‌زوال است و ملکوت او زایل نخواهد شد).

درنتیجه: تخت‌نشین در مکاشفه باب 21 همان شخصیت قدیم‌الایام است که در دانیال باب 7 روی تخت نشسته است، و همان‌کسی که در وصیت حضرت محمد ذکرش آمده است؛ و فرزندش وارث او می‌باشد، یعنی بره یا همان (شبیهِ پسرِ انسان: شبیه «عیسی») که در مباحث بعدی، بیشتر حول آن خواهیم پرداخت.

 


[1]- احمدالحسن، نامۀ هدایت، صفحه 18.

[2]- احمدالحسن، سرگردانی یا راه به‌سوی خدا، ص ۶۷.

 

 
 ادله دعوت سید احمد الحسن برای مسیحیان https://goo.gl/PFPbpc
 پاسخ به شبهات مسیحیان https://goo.gl/bQ4r3r

 تهیه شده توسط کارگروه علمی ادله مسیحیت تحت اشراف موسسه وارثین ملکوت

انصار امام مهدی (ع)

امام احمدالحسن علیه السلام فرمودند :

«ای مردم، علمای گمراه و پیروان‌شان شما را فریب ندهند. بخوانید، جستجو کنید، دقت کـنید و بـیاموزید و خود حقيقت را بـيابـيد و بر كس دیگری توکل نکـنید تا برای آخرت شما تصمیم‌گیری کند زیرا که فردا پشیـمان خواهید شد و فردا پشیمانی را سودی نخواهد داشت». خطبه پنجم محرم ۱۳۸۹ هـ.ش.

وبگاه: almahdyoon.co