چاپ کردن این صفحه

روشنگری دوم از قضیه بره در مکاشفه یوحنا

از سخنان احمدالحسن مشخص می‌شود که رمز برۀ ذبح‌شده در رؤیا متعلق به یکی از آقایانی‌ست که در کنار تخت‌نشین می‌باشند؛ اما سؤال اصلی آن است که بره کدام‌یکی از آن 24 شیخ می‌باشد؟ برای پاسخ به‌ این سؤال باید شخصیت بره را در کتاب مقدس بررسی نماییم:

با نگاهی به کتاب مقدس مشخص می‌شود که بره از نسل داوود نبی است ([1]) و ارتباط نزدیکی بین بره و پدرش وجود دارد ([2]) و همچنین بره هفت شاخ و هفت چشم دارد ([3]) پس با این داده‌ها به‌صورت پله‌پله سعی خواهیم نمود تا شخصیت بره را کشف نماییم:

پله اول: مشخص شد که 24 شیخ در مکاشفه یوحنا، 24 خلیفۀ خدا در وصیت حضرت محمد هستند و اگر صفات بره را موردبررسی قرار دهیم مشخص می‌شود که او از نسل داوود است و تنها مهدی و مهدیینی که در وصیت اشاره‌شده‌اند، از نسل داوود می‌باشند پس بره یا باید مهدی باشد و یا یکی از مهدیین.

پله دوم: یاران بره اسم بره و اسم پدر او را بر پیشانی خود مرقوم می‌دارند و این حکایت از ارتباط ویژه بین بره و پدرش دارد، احمدالحسن می‌گوید:

(پس چه کسی است او که جمع می‌کند یاران پدرش را، غیرِ اول مؤمنین از نسل امام مهدی (ع)؟!!).([4])

و اگر به وصیت رجوع نماییم مشخص می‌شود که مهدی اول (احمد)، اولین ایمان‌دار و نزدیکان به پدرش یعنی امام دوازدهم است.

پله سوم: بره هفت شاخ و هفت چشم دارد، احمدالحسن بیان نمود:

(...و او هفت شاخ و هفت چشم دارد که آن‌ها چهارده معصوم هستند،محمد و علی و فاطمه و حسن و حسین و امامان علیهم السلام).([5])

و با این حساب تنها شخصیت مهدی اول است که بعد از چهارده معصوم می‌آید و به‌حق آنان دعوت می‌نماید.

نتیجه آن است که بره درواقع، رمزی برای مهدی اول (احمد) است.

 


[1]- مکاشفه 5: 5.

[2]- مکاشفه 14: 1.

[3]- مکاشفه 5: 6.

[4]- احمدالحسن، نامۀ هدایت، صفحه 14.

[5]- احمدالحسن، نامۀ هدایت، صفحه 14.

 
 ادله دعوت سید احمد الحسن برای مسیحیان https://goo.gl/PFPbpc
 پاسخ به شبهات مسیحیان https://goo.gl/bQ4r3r

 تهیه شده توسط کارگروه علمی ادله مسیحیت تحت اشراف موسسه وارثین ملکوت

انصار امام مهدی (ع)

امام احمدالحسن علیه السلام فرمودند :

«ای مردم، علمای گمراه و پیروان‌شان شما را فریب ندهند. بخوانید، جستجو کنید، دقت کـنید و بـیاموزید و خود حقيقت را بـيابـيد و بر كس دیگری توکل نکـنید تا برای آخرت شما تصمیم‌گیری کند زیرا که فردا پشیـمان خواهید شد و فردا پشیمانی را سودی نخواهد داشت». خطبه پنجم محرم ۱۳۸۹ هـ.ش.

وبگاه: almahdyoon.co