چاپ کردن این صفحه

روشنگری اول از قضیه بره در مکاشفه یوحنا

برگرفته از کتاب سیزدهمین حواری: ([1])

(از طریق کتاب مکاشفه باب‌های 4 و 5 مشخص می‌شود که تخت‌نشین ازلحاظ مقام از همه حضار برتر می‌باشد و همچنین 24 شیخ که نزدیک او نشسته‌اند، نزدیک‌ترین جایگاه‌ها را به او دارند.

پس برۀ ذبح‌شده برتر از تخت‌نشین و 24 شیخ نمی‌باشد، پس بیاندیشید که آن بره چگونه استحقاق باز کردن آن مُهرها را پیدا کرد درحالی‌که 24 شیخ بیش از او استحقاق آن را داشتند تا مُهرها را بگشایند؟! چاره‌ای نیست جز آنکه قبول نماییم که بره درواقع رمزی برای یکی از آن 24 شیخ می‌باشد، اما آیا در عالم رؤیا این امکان وجود دارد؟!

 در (مکاشفه 5: 5 - 7) آمده است:

(و یکی از آن پیران به من می‌گوید: گریان مباش! اینک آن شیری که از سبط یهودا و ریشه داوود است، غالب آمده است تا کتاب و هفت مهرش را بگشاید * و دیدم در میان تخت و چهار حیوان و در وسط پیران، بره‌ای چون ذبح‌شده ‌ایستاده است و هفت شاخ و هفت چشم دارد که هفت روح خدایند که به‌تمامی جهان فرستاده می‌شوند * پس آمد و کتاب را از دست راست تخت‌نشین گرفته است).

از این آیات مشخص می‌شود که شیر همان بره می‌باشد و در اصل به یک شخصیت واحد اشاره دارند و درواقع رمزی برای یک شخص می‌باشند، اگرچه در تفکر و تصور جسمانی شیر و بره دو شخصیت مجزا می‌باشند، بنابراین حوادثی که در عالم رؤیا رخ می‌دهد ممکن است در تضاد با آن دسته از پردازش‌های ذهنی‌ای باشند که محدودشده در ابعاد عالم جسمانی است، برای مثال می‌توان به قضیه راحیل و مادران داغدار در قضیه کشتار هیرودیوس رجوع نمود.([2])

و 24 شیخ نزد رمز بره آمدند ([3]) یعنی برای عمل او زمینه‌سازی کردند و ایمان آورنده به نتیجه هستند؛ که همان برقراری حاکمیت خدا بر روی زمین است.

 


[1]- احمدالحسن، ص 132 - 130.

[2]- ارمیا 31: 15 و متی 2: 16 - 18.

[3]- مکاشفه 5: 8.

 

 
 ادله دعوت سید احمد الحسن برای مسیحیان https://goo.gl/PFPbpc
 پاسخ به شبهات مسیحیان https://goo.gl/bQ4r3r

 تهیه شده توسط کارگروه علمی ادله مسیحیت تحت اشراف موسسه وارثین ملکوت

انصار امام مهدی (ع)

امام احمدالحسن علیه السلام فرمودند :

«ای مردم، علمای گمراه و پیروان‌شان شما را فریب ندهند. بخوانید، جستجو کنید، دقت کـنید و بـیاموزید و خود حقيقت را بـيابـيد و بر كس دیگری توکل نکـنید تا برای آخرت شما تصمیم‌گیری کند زیرا که فردا پشیـمان خواهید شد و فردا پشیمانی را سودی نخواهد داشت». خطبه پنجم محرم ۱۳۸۹ هـ.ش.

وبگاه: almahdyoon.co