چاپ کردن این صفحه

تخت نشین و بیست و چهار شیخ؛ قسمت اول

هنگامی‌که کتاب مکاشفۀ یوحنا را می‌خوانیم در باب 4 اندک‌اندک باشخصیت‌های خاص تخت‌نشین و بیست‌وچهار شیخ آشنا می‌شویم؛ به‌عنوان‌مثال:

(۲ فی‌الفور در روح شدم و دیدم که تختی در آسمان قائم است و بر آن تخت‌نشیننده‌ای. ۳ و آن نشیننده، در صورت، مانند سنگ یشم و عقیق است و قوس قزحی در گرد تخت که به منظر شباهت به زمرد دارد. ۴ و گرداگرد تخت، بیست‌و‌چهار تخت است؛ و بر آن تخت‌ها بیست‌وچهار شیخ که جامه‌ای سفید در بردارند نشسته دیدم و بر سر ایشان تاج‌های زرین).([1])

مفسرین مسیحی برای شخصیت 24 شیخ تفاسیر مختلفی بیان نموده‌اند؛ ویلیام مک‌دونالد، رئیس کالج کتاب مقدس (Emmaus)، مدرس و نویسنده‌ای که بیش از 84 کتاب به‌وسیلۀ وی منتشرشده بود، در کتاب خود با عنوان (تفسیر کتاب مقدس برای ایمان‌داران) در قسمت تفسیر کتاب مکاشفه و در ارتباط با 24 شیخ در مکاشفه یوحنا می‌نویسد:

(ما با اطمینان نمی‌توانیم بگوییم که بیست‌وچهار شیخ چه کسانی هستند، آن‌ها را گاهی فرشتگان و گاهی مردم آمرزیده اعم از مردمان عهد عتیق و عهد جدید و گاهی هم تنها مقدسین عهد جدید، انگاشته‌اند. بر اساس این واقعیت که آن‌ها تاج بر سردارند و بر تخت نشسته‌اند، حدس زده می‌شود که مقدسین هستند که داوری شده و پاداش گرفته‌اند).([2])

این‌یکی از بزرگ‌ترین اعترافات این مفسر برجستۀ مسیحی ست که بیان می‌دارد:

(ما با اطمینان نمی‌توانیم بگوییم که بیست‌وچهار شیخ چه کسانی هستند).

درواقع این آیه و آیات دیگری که در سایر باب‌های کتاب مکاشفۀ یوحنا وجود دارد، متشابه و رمزی می‌باشند و به جهت همین نکته، مفسرین مسیحی را می‌نگریم که در فهم متشابهات به‌ این‌سوی و آن‌سوی می‌روند تا تفسیری درست از آن ارائه نمایند، و اگر آیه محکم بود در فهم آن دچار اختلاف نبودند؛ اما در قسمت‌های بعدی به بررسی‌های بیشتری حول آیات 4 و 5 خواهیم پرداخت.

 


[1]- مکاشفه 4: 2 - 4.
[2] -https://goo.gl/DmK1el.

 

 

 
 ادله دعوت سید احمد الحسن برای مسیحیان https://goo.gl/PFPbpc
 پاسخ به شبهات مسیحیان https://goo.gl/bQ4r3r

 تهیه شده توسط کارگروه علمی ادله مسیحیت تحت اشراف موسسه وارثین ملکوت

انصار امام مهدی (ع)

امام احمدالحسن علیه السلام فرمودند :

«ای مردم، علمای گمراه و پیروان‌شان شما را فریب ندهند. بخوانید، جستجو کنید، دقت کـنید و بـیاموزید و خود حقيقت را بـيابـيد و بر كس دیگری توکل نکـنید تا برای آخرت شما تصمیم‌گیری کند زیرا که فردا پشیـمان خواهید شد و فردا پشیمانی را سودی نخواهد داشت». خطبه پنجم محرم ۱۳۸۹ هـ.ش.

وبگاه: almahdyoon.co