چاپ کردن این صفحه

ایمان در روزگارِ زمان های آخر

در (1 تیموتائوس 4: 1) آمده است:

(ولیکن‌ روح‌ صریحاً می‌گوید که‌ در زمان آخر بعضی‌ از ایمان‌ برگشته‌، به‌ ارواح‌ مضل و تعالیم‌ شیاطین‌ اصغا خواهند نمود).

و در (2 تیموتائوس 4: 3 - 4) آمده است:

(۳ زیرا ایامی می‌آید که تعلیم صحیح را متحمل نخواهند شد، بلکه برحسب شهوات خود خارش گوش‌ها داشته، معلمان را بر خود فراهم خواهند آورد، ۴ و گوش‌های خود را از راستی برگردانیده، به‌سوی افسانه‌‌‌ها خواهند گرایید).

در این روزگار کسی که اندکی در میان مردم باشد به‌ این موضوع باورمند خواهد شد که بسیاری با سوءاستفاده از نام خدا، مسیر بدعت و گناه را می‌پیمایند، امروز مراسم ازدواج همجنس‌بازان مرد با مرد و زن با زن برخلاف ارادۀ خدا در کلیساهای مختلف و توسط کشیشان انجام می‌شود و عده‌ای بر طبق امیال و شهوات خویش برای پرشور شدن کلیسای خود دست به هر عملی می‌زنند و به تفاسیر بسیار دور از کتاب مقدسشان روی آورده‌اند.

گویا کلام عیسی مسیح را با تمام قلبشان نپذیرفته و آن را درک نکرده‌اند و نمی‌خواهند درک کنند که ارادۀ خدا است که مهم است و نه ارادۀ مردم! و این‌گونه رضایت شهوت‌رانان را به‌راحتی بر رضایت خدا ترجیح می‌دهند، چنانکه در (متی 7: 21) آمده است:

(نه هر که مرا ’سرورم، سرورم‘ خطاب کند به پادشاهی آسمان راه یابد، بلکه تنها آن که ارادۀ پدر مرا که در آسمان است، به جا آوَرَد.).

 

و چه زیبا در عهد قدیم، در (امثال 24: 9) آمده است :

(فکر احمقان گناه است ...)

و عیسی مسیح طبق آنچه که در متی فصل هفت آمده است این‌گونه اشاره می‌کند که فقط با عبور از در تنگ می‌توان به حضور خدا رسید یعنی راه صحیح و عمل به‌فرمان خدا بسیار سخت است و جاده‌ای که به‌طرف جهنم می‌رود خیلی پهن است و دروازه‌اش نیز بسیار بزرگ، و عدۀ زیادی به آن راه می‌روند، و به‌راحتی می‌توانند داخل شوند اما دری که به زندگی جاودان باز می‌شود، کوچک است و راهش نیز باریک، و تنها عدۀ کمی می‌توانند به آن راه یابند.

انصار امام مهدی (ع)

امام احمدالحسن علیه السلام فرمودند :

«ای مردم، علمای گمراه و پیروان‌شان شما را فریب ندهند. بخوانید، جستجو کنید، دقت کـنید و بـیاموزید و خود حقيقت را بـيابـيد و بر كس دیگری توکل نکـنید تا برای آخرت شما تصمیم‌گیری کند زیرا که فردا پشیـمان خواهید شد و فردا پشیمانی را سودی نخواهد داشت». خطبه پنجم محرم ۱۳۸۹ هـ.ش.

وبگاه: almahdyoon.co