چاپ کردن این صفحه

عیسی در نگاه یهود

پس از آنکه در « سبک بشارت های کتاب مقدس; تاریخ را چگونه درک کرده‌ایم؟» با مطالب مهمی آشنا شدیم تصمیم داریم تا به نمونه هایی از آیات رمزی که در انجیلِ مسیحیان به عیسی و یحیی تأویل شده است نظری بیافکنیم و سپس به رد این تاویلات از طرف یهودیان بپردازیم و نظرات آنان را در ارتباط با آن آیات قرار دهیم تا عزیزان خواننده مشاهده نمایند که یهودیان به چه راحتی تأویلات انجیل را با تفاسیر خویش رد می نمایند؛ بنابراین در این فراز به برخی از آیات انجیل خواهیم پرداخت که در آن سعی شده است که حقانیت عیسی را از طریق نصوص تنخ به اثبات برساند و در فراز بعدی به نمونه هایی از تاویلات انجیل در اثبات حقانیت یحیی و تفاسیر یهود از آن آیات خواهیم پرداخت.

قسمت اول

در انجیل متی باب اول هنگامی‌که قضیه تولد عیسی مسیح بیان می‌شود این اتفاق به‌ آیه‌ای در عهد قدیم نسبت داده‌شده است یعنی (اشعیا 7: 14) که در آن آمده است:

(بنابراین خود خدا به شما آیتی خواهد داد: اینک باکره حامله شده، پسری خواهد زایید و نام او را عمّانوئیل خواهد خواند).

این استناد نمونه‌ای از استنادات مسیحیان می‌باشد که یهودیان علاوه بر ایراد بر نوع استناد گزینشی مسیحیان، به ترجمه مسیحیان نیز ایراد وارد می‌نمایند و معتقدند که همواره واژه (علمه: עלמה) به معنای زن جوان است نه باکره!

پس یهودیان ممکن است این‌گونه گمان کنند که مسیحیان با این تغییر در ترجمه سعی می‌نمایند حقایق را کتمان کرده و آیات کتاب مقدس را به نفع عیسی تأویل نمایند تا با تغییر در ترجمه نشان دهند که عیسی نیز از یک باکره متولدشده است پس او درواقع مصداق این آیه می‌باشد.

ربی رئوون لافر بیان نمود:

(در (اشعیا 7: 14)، (نسخه) عبری می‌گوید: ("hinei ha'almah harah veyoledet ben" «اینک (hineih) زن جوان (ha_the almah young woman) باردار (harah) است و به دنیا خواهد آورد (ve-and yoledet-shall give birth) یک پسر (ben)». مسیحیان این را این‌گونه ترجمه می‌کنند «اینک یک دختر باکره به دنیا خواهد آورد». آن‌ها دو اشتباه مرتکب شده‌اند (احتمالاً به‌طور عمد) در یک آیه. آن‌ها کلمۀ "ha"([1]) را به‌جای اینکه "the"([2]) ترجمه کنند، به‌طور اشتباه "a"([3]) ترجمه کرده‌اند. آن‌ها به‌طور اشتباه "almah" را «باکره» ترجمه کرده‌اند، درحالی‌که درواقع معادل عبری برای باکره "betula" است. گذشته از این واقعیت که اگر شما متن پیشگویی را بخوانید به‌طور واضح خواهید دید که آن‌یک پیشگوییِ یک واقعه‌ای است که قرار بود به‌وسیلۀ پادشاه آحاز که هفتصدسال پیش از عیسی زندگی می‌کرد دیده شود و اتفاق بیافتد).([4])

همچنین معتقد می‌باشند که‌ این آیه در کنار آیات دیگر تفسیر مسیحیان را نقض می‌نماید؛ در (اشعیا 7: 16) آمده است:

(۱۶ زیرا قبل از آنکه پسر، ترک نمودن بدی و اختیار کردن خوبی را بداند، زمینی که شما از هر دو پادشاه آن می‌ترسید، متروک خواهد شد)

و در (اشعیا 8: 1 - 4) آمده است:

(۱ و خدا مرا گفت: «لوحی بزرگ به جهت خود بگیر و بر آن با قلم انسان برای مهیر شلال حاش بز بنویس. ۲ و من شهود امین یعنی اوریای کاهن و زکریا ابن یبَرکیا را به جهت خود برای شهادت می‌گیرم». ۳ پس من به نبیه نزدیکی کردم و او حامله شده، پسری زایید. آنگاه خدا به من گفت: «او را مَهیر شَلال حاش بَز بنام»، ۴ زیرا قبل از آنکه طفل بتواند ای پدرم و ای مادرم بگوید، اموال دمشق و غنیمت سامره را پیش پادشاه آشور به یغما خواهند برد).

در باب 7 مشخص می‌شود که خدا از آحاز پادشاه می‌خواهد تا آیتی بطلبد اما آحاز نمی‌طلبد (اشعیا 7: 10 - 12) بنابراین خود خدا آیتی را نشان می‌دهد و پیامی را می‌فرستد که نشانه‌اش تولد یک پسر است (عمانوئیل)؛ و قبل از آنکه پسر ترک نمودن بدی و اختیار کردن خوبی را بداند زمین 2 پادشاه متروک می‌شود؛ در باب بعدی آن، صریح‌تر مشخص می‌شود که منظور از آن طفل همان پسر اشعیا می‌باشد که خدا با تولد این طفل و نام‌گذاری‌های رمزی بر روی طفل پیام‌هایی را به‌سوی آحاز پادشاه می‌فرستد؛ و خدا اشاره می‌نماید پیش از آنکه طفل بتواند ای پدرم و ای مادرم بگوید، اموال دمشق و غنیمت سامره به یغما خواهند رفت. و همچنین منظور از دمشق و سامره در آیه 4 از باب 8 مطابق با همان زمین دو پادشاه در آیه 16 از باب 7 می‌باشد که قبل از اینکه عمانوئیل ترک نمودن بدی و اختیار کردن خوبی را بداند زمینِ آن 2 پادشاه واژگون می‌شود. و همچنین این اتفاق در زمان آحاز پادشاه رخ داد و برای اطلاع می‌توانید (2 پادشاهان 17: 1 - 6) را مطالعه نمایید و همچنین (2 پادشاهان 16: 9) را مطالعه نمایید؛ برای اطلاع بیشتر می‌توانید به نظر ربی شراقا سیمونس رجوع نمایید([5]) و همچنین به مقاله ربی بنتزیون کروایتز رجوع نمایید.([6])

 


[1]- تلفظی که ربی آورده است، تلفظ حرف "ה" در عبری می‌باشد.
[2]- این حرف‌اضافه در زبان انگلیسی، معادل همان "ה" در عبری و معادل «ال» در عربی است، و برای یک شخص شناخته‌شده می‌آید و مسیحیان به‌اشتباه (یا به عمد) آن ‌را ترجمه نمی‌کنند و به‌جای آن، در ترجمه به زبان انگلیسی، از حرف "a" استفاده می‌نمایند.
[3]- مسیحیان حرف "ה" را به‌اشتباه (یا به عمد) به این حرف در انگلیسی ترجمه می‌نمایند درحالی‌که این حرف برای اسامی ناشناخته استفاده می‌شود و معادل عبارت "ה" نمی‌باشد.
[4] - http://goo.gl/2t6G8U
[5]- http://goo.gl/CjGpya
[6] -http://goo.gl/O8IwoF

 

 

 
ادامه مطالب این بخش :
 
سبک بشارت های کتاب مقدس
تاریخ را چگونه درک کرده‌ایم؟

عیسی در نگاه یهود
قسمت اول
قسمت دوم
قسمت سوم
قسمت چهارم
قسمت پنجم
قسمت ششم

یحیی در نگاه یهود 
قسمت اول
قسمت دوم
قسمت سوم
تا اینجا چه آموختیم؟
 
 ادله دعوت سید احمد الحسن برای مسیحیان https://goo.gl/PFPbpc
 پاسخ به شبهات مسیحیان https://goo.gl/bQ4r3r

 تهیه شده توسط لجنه علمی ادله مسیحیت تحت اشراف موسسه وارثین ملکوت

انصار امام مهدی (ع)

امام احمدالحسن علیه السلام فرمودند :

«ای مردم، علمای گمراه و پیروان‌شان شما را فریب ندهند. بخوانید، جستجو کنید، دقت کـنید و بـیاموزید و خود حقيقت را بـيابـيد و بر كس دیگری توکل نکـنید تا برای آخرت شما تصمیم‌گیری کند زیرا که فردا پشیـمان خواهید شد و فردا پشیمانی را سودی نخواهد داشت». خطبه پنجم محرم ۱۳۸۹ هـ.ش.

وبگاه: almahdyoon.co