نشست های علمی دانشکده

نشست های علمی دانشکده
آرشیو مجموعه نشست های علمی دانشکده دروس عالی دینی و لغوی:
سمینارها و همایشهای هفتگی دانشکده دروس عالی دینی و لغوی

یکی از برنامه های  دانشکده دروس عالی دینی و لغوی در طول هفته، برگزاری سمینارها و همایشهای علمی، با موضوعات مختلف علمی است.

لذا بر آن شدیم تا ترجمه فارسی این سمینارها را برای انصار امام مهدی (ع) و محققین محترم قرار دهیم.
جهت مطالعه متن ترجمه نشست علمی و دانلود وبدئوی سمینارها و نشست ها روی گزینه های زیر کلیک نمائید.
 
- موضوع نشست: اورشلیم گمشده - دکتر شیخ صادق محمدی
- موضوع نشست: توحید حقیقی - دکتر شیخ عبدالعالی منصوری
- موضوع نشست: نفس در عالم جسمانی - شیخ علاء خالدی
- موضوع نشست: گناه نزد مسیحیان و مسلمانان (خطیئه) - محمد رضا عادل سعیدی
- موضوع نشست: واقعیت سیاسی و رهبری دینی - استاد شیخ احمدحلی
- موضوع نشست: تکذیب و انکار رویا بین نادانی و بی دینی - استاد احمد حطاب
- موضوع نشست: یمانی همان هدایتگر است - شیخ طالب صافی
- موضوع نشست: نصب و قرار دادن امام مهدی (ع) - دکتر عبدالرزاق دیراوی
- موضوع نشست: وصیت رسول الله (ص) در شب وفات نشست فرهنگی - دکتر عبدالرزاق دیراوی
- موضوع نشست: جدال بین اصالت و متغیر یا درگیری بین اصالت و معاصرت - دکتر علاء سالم
- موضوع نشست: عقل ترازو است و نه یک معیار سنجش - دکتر علاء سالم
- موضوع نشست: آیا هوش مصنوعی سرنوشت بشر را تهدید می کند؟ - دکتر علاء سالم