wrapper

آخرین اخبار

چهارشنبه, 29 شهریور 1396 ساعت 07:43

سوالاتی در رابطه با قضیه «مصلوب» قسمت اول

نوشته شده توسط

سوالاتی در رابطه با قضیه «مصلوب» قسمت اول

نحوه قرارگیری روح در جسمی که شبیه به عیسی (ع) بوده است چگونه می باشد؟ بخش کوتاهی از سخن احمد الحسن را ارائه می نمائیم:

[اکنون به وسیله‌ی قرآن و روایات روشن شد که ارواح محمد و آل محمد صلی الله علیه و آله و سلم در زمان بعثت عیسی بوده، بلکه قبل از این که عیسی متولد شود. آیا مانعی وجود دارد که برای یکی از آن‌ها بدن جسمی آفریده شود؟ یا در حقیقت او در عالم جسمانی به صورت شبیه عیسی علیه السلام ظاهر شود و حداقل این امر به اراده و قدرت خداوند متعال خواهد بود، همان طوری که در روایت آمده جبرائیل -در حالی که او روح است- به صورت دحیه الکلبی در این عالم جسمانی بر محمد صلی الله علیه و آله و سلم ظهور کرد، می گویم: آیا الان مانع عقلی وجود دارد بعد از اینکه نقل و عقل بر این امر دلالت می کنند؟ ](1).

در اثبات این عقیده که ارواح قبل از ورود به این دنیا وجود داشته اند مثال های کتاب مقدسی وجود دارد، به عنوان مثال در [ارمیا1: 5] آمده است:

«قبل از آنکه تو را در شکم صورت بندم، تو را شناختم و قبل از بیرون آمدنت از رحم تو را تقدیس نمودم و تو را نبی امّت‌ها قرار دادم».

در این آیه خداوند به ارمیا سخنی را بیان نموده است که پرده از راز های مهمی بر می دارد، چنانکه خداوند ارمیا را پیش از بدنیا آمدنش برگزیده بود و نهایتا در این دنیای جسمانی، روحش لباس جسم پوشیده و به میان مردم آمد؛ همچنین در [یوحنا8: 57-59] از قول عیسای مسیح آمده است:

«۵۷ یهودیان بدو گفتند: «هنوز پنجاه سال نداری و ابراهیم را دیده‌ای؟» ۵۸ عیسی بدیشان گفت: «آمین آمین به شما می‌گویم که پیش از آنکه ابراهیم پیدا شود من هستم.» ۵۹ آنگاه سنگها برداشتند تا او را سنگسار کنند. اما عیسی خود را مخفی ساخت و از میان گذشته، از هیکل بیرون شد و همچنین برفت».

آیه بالا بوضوح مشخص می کند که قبل از تولد جسمانی ابراهیم (ع)، عیسی (ع) وجود داشته است؛ همچنانکه ارمیا وجود داشت و همچنانکه بسیاری از انبیاء و انسان ها وجود داشته اند، در [افسسیان1: 3-4] به وضوح این عقیده به اثبات می رسد:

«۳ متبارک باد خدا و پدر خداوند ما عیسی مسیح که ما را مبارک ساخت به هر برکت روحانی در جایهای آسمانی در مسیح. ۴ چنانکه ما را پیش از بنیاد عالم در او برگزید تا در حضور او در محبت مقدس و بی عیب باشیم».

نتیجه تمام آیاتی که با یکدیگر مرور کرده ایم، در کنار قضیه یهودا و به صلیب کشیدنش این است که روح قبل از ورود به این عالم جسمانی وجود داشته است و در این عالم جسدی برای سیزدهمین روح مهیا شد که در این دنیا آن را پوشانید و بجای عیسی  به صلیب کشیده شد و اگر شخصی بخواهد بر این عقیده اشکال بگیرد از وی خواهیم پرسید که آیا خداوند قادر نبود که دعای عیسی را قبول کرده و برای یکی از آن ارواح جسمی آماده کرده تا بجای عیسی فدا شود؛ همچنانکه در [دانیال9: 19-21] مشخص می شود که برای جبرئیل که از فرشتگان می باشد جسمی مردانه تهیه نمود تا مأموریتش را به انجام برساند؛ پس ایجاد یک جسم برای روحی که قرار است در یک مأموریت قرار گیرد، ابدا خلاف عادت خداوند نیست.

 

پی نوشت:

(1):سیزدهمین حواری/ احمد الحسن/ صفحه 175-176

 

 
 ادله دعوت سید احمد الحسن برای مسیحیان https://goo.gl/PFPbpc
 پاسخ به شبهات مسیحیان https://goo.gl/bQ4r3r

 تهیه شده توسط کارگروه علمی ادله مسیحیت تحت اشراف موسسه وارثین ملکوت

چهارشنبه, 29 شهریور 1396 ساعت 07:42

انجیل یهودا - قسمت پنجم

نوشته شده توسط

انجیل یهودا - قسمت پنجم

ایستگاه چهارم: تسلیم کردن عیسی توسط یهودای اسخریوطی

در قسمت‌های پیشین از پیوستگی‌های متونی از انجیل یهودا و کتبی گفتیم که مسیحیان امروز به آن‌ها معتقدند، و اثبات نمودیم که تک‌تک آن بخش‌ها سندیت داشته و بر طبق عهدین پذیرفتنی می‌باشند؛ اما در ارتباط با این بخش هم چنانکه از عنوانش پیداست، قصد داریم تا نمونه‌ای دیگر از قرائن تطابق انجیل یهودا با نصوص عهدین را ذکر نماییم.

در انجیل یهودا آمده است:

«و آن‌ها به یهودا نزدیک شدند و به او گفتند: اینجا چه‌کار می‌کنی؟ شما شاگرد عیسی مسیح هستی، و همان‌طوری که از او خواستند به آن‌ها جواب داد و مقداری پول دریافت کرد و او را به آن‌ها تسلیم کرد».

که‌ این قسمت از انجیل یهودا نیز شبیه به روایتی است که منسوب به متی می‌باشد؛ در (متی 26: 14 - 15) آمده است:

(۱۴ آنگاه یکی از آن دوازده که به یهودای اسخریوطی مسمی بود، نزد رؤسای کهنه رفته، ۱۵ گفت: «مرا چند خواهید داد تا او را به شما تسلیم کنم؟» ایشان سی پاره نقره با وی قراردادند).

نتیجه آن است که بخش‌هایی که احمدالحسن از انجیل یهودا، به آن‌ها احتجاج کرده است نه‌تنها متعارض با تورات و اناجیلی که مسیحیان به آن‌ها معتقدند، نیست بلکه مطابق با آن نیز می‌باشد.

 

 
 ادله دعوت سید احمد الحسن برای مسیحیان https://goo.gl/PFPbpc
 پاسخ به شبهات مسیحیان https://goo.gl/bQ4r3r

 تهیه شده توسط کارگروه علمی ادله مسیحیت تحت اشراف موسسه وارثین ملکوت

چهارشنبه, 29 شهریور 1396 ساعت 07:40

انجیل یهودا - قسمت چهارم

نوشته شده توسط

انجیل یهودا - قسمت چهارم

ایستگاه سوم: پادشاهی یهودا در زمان‌های آخر

در دو بخش پیشین به 2 قسمت از انجیل یهودا پرداختیم که احمدالحسن به آن‌ها احتجاج نموده بود و تطابق و صحت درستی آن دو قسمت را بر طبق کتبی که مسیحیان امروزی به آن‌ها معتقدند اثبات نمودیم؛ در این بخش قسمت دیگری را بررسی خواهیم نمود و آن در ارتباط با پادشاهی یهودا می‌باشد.

بر طبق (انجیل یهودا، رؤیای سوم) عیسی به یهودا می‌گوید: «لیکن تو برای فرمانروایی بر آنان بازخواهی گشت»؛ این سخن عیسی نشان از حاکمیتی است که یهودا در آینده خواهد داشت. یهودایی که به صلیب کشیده شد و کشته شد و در حضور پیلاطس قرار گرفت و مردم به جهت جسد مادی‌اش که مانند جسد عیسی بود، گمان بردند که وی همان عیسی مسیح است و دقت نمایید که‌ این مصلوب بر طبق (یوحنا 18: 36) که انجیلی است که موردقبول مسیحیان است، چه عباراتی را خطاب به پیلاطس بیان می‌نماید: عیسی (شبیه عیسی) جواب داد که «پادشاهی من از این جهان نیست. اگر پادشاهی من از این جهان می‌بود، خدام من جنگ می‌کردند تا به یهود تسلیم نشوم. لیکن اکنون پادشاهی من از این جهان نیست».

یهودا می‌دانست که پادشاهی او مربوط به زمان‌های بعد است، چراکه او مژده پادشاهی خویش را پیش از آنکه نزد پیلاطس رود، از زبان عیسی شنیده بود پس درنهایت می‌بینیم که‌ این نص در انجیل یهودا نیز مطابق با انجیلی می‌باشد که مسیحیان به آن اعتقاددارند و آن‌همان قضیۀ پادشاهی مصلوب در زمان‌های آخر است.

 

 
 ادله دعوت سید احمد الحسن برای مسیحیان https://goo.gl/PFPbpc
 پاسخ به شبهات مسیحیان https://goo.gl/bQ4r3r

 تهیه شده توسط کارگروه علمی ادله مسیحیت تحت اشراف موسسه وارثین ملکوت

سه شنبه, 28 شهریور 1396 ساعت 14:31

انجیل یهودا - قسمت سوم

نوشته شده توسط

انجیل یهودا - قسمت سوم

ایستگاه دوم: ذریه داشتن یهودا

در دومین قسمت از قسمت‌هایی که برای شما تهیه‌شده است، قصد داریم تا سندیت بخش دیگری ازآنچه که احمدالحسن از انجیل یهودا احتجاج کرده است را اثبات نماییم.

در انجیل یهودا سیزدهمین روح که خدا به‌واسطه دعای عیسی لباسی جسمانی به او پوشانید ، در مکالمه با عیسی از نسلش سخن به میان آورد: «و یهودا گفت: ای سرورم آیا ممکن است که نسل من تحت سلطه حکام قرار گیرد؟» پس بر طبق این مکالمه او دارای نسل می‌باشد.

ما می‌توانیم سندیت این بخش را همچون قسمت پیشین اثبات نماییم اما این بار بر طبق عهد قدیم آن را اثبات خواهیم نمود. اگر به (اشعیا 53: 8 - 10) رجوع نماییم، درخواهیم‌یافت که مصلوب دارای ذریه می‌باشد:

(8 با محاکمه‌ای ظالمانه برده شد؛ چه کسی از نسل او سخن تواند گفت، زیرا او از زمین زندگان منقطع شد، و به سبب نافرمانی قوم من مضروب گردید؟ 9 گرچه هیچ خشونت نورزید، و فریبی در دهانش نبود، قبرش را با شریران تعیین کردند، و پس از مرگش، با دولتمندان. 10 اما خواست خدا این بود که او را لِه کرده، به دردها مبتلا سازد. چون جان خود را قربانی گناه ساخت، نسل خود را خواهد دید و عمرش دراز خواهد شد، و ارادۀ خدا به دست وی به انجام خواهد رسید).

(در متن بالا در ترجمه (اشعیا 53: 8 - 10) از ترجمه معروف «هزاره نو» که مورد تأیید جامعه مسیحیت می‌باشد، استفاده‌شده است و به‌طور استنثنا دلیل به‌کارگیری این ترجمه در این آیات روان بودن آن نسبت به «ترجمه قدیم» در آیه 8 می‌باشد، اما همچون ترجمه قدیم دارای یک اشکال می‌باشد و اشکال آن برمی‌گردد به‌ آیه 10 که در آن باید به‌جای جمله (نسل خود را خواهد دید)، جمله (نسل را خواهد دید) بیاید و در حقیقت ضمیر (او) به‌صورت اضافی آمده است چنانکه با رجوع به متن عبری مشخص خواهد شد: (יראה זרע). هرچند در آیه 8 مشخص‌شده است که منظور نسل وی می‌باشد؛ اما به‌هرحال رعایت امانت بسیار مهم می‌باشد و مترجمین می‌توانستند آن را در پرانتز قرار دهند).

بنابراین ذکر این مورد در انجیل یهودا و همچنین انطباق آن بر آیات کتاب اشعیا که مسیحیان به آن معتقدند، تأییدکننده سندیت این بخش از انجیل یهودا می‌باشد که احمدالحسن به آن احتجاج نموده است.

همچنین در بخش‌های (روشنگری از قضیه بره) اثبات شد که (بره) سیزدهمین شخصیت از آن 24 شیخ در مکاشفه یوحنا (باب‌های 4 و 5) می‌باشد که آن‌ها مجموعاً خلفای الهی در وصیت حضرت محمد می‌باشند و بنابراین 11 شخصیت دیگر از فرزندان او وجود خواهند داشت هم چنانکه در وصیت حضرت محمد به آن اشاره‌شده است.

 بنابراین ما با آیات و حقایقی روبرو هستیم که همچون تاروپود به یکدیگر گره‌خورده‌اند تا درنهایت مفهومی بی‌نقص را ارائه می‌نمایند که تا پیش از بازنمودن معانی آن توسط احمدالحسن در فهمش سرگردان بودیم.

 

 
 ادله دعوت سید احمد الحسن برای مسیحیان https://goo.gl/PFPbpc
 پاسخ به شبهات مسیحیان https://goo.gl/bQ4r3r

 تهیه شده توسط کارگروه علمی ادله مسیحیت تحت اشراف موسسه وارثین ملکوت

سه شنبه, 28 شهریور 1396 ساعت 14:18

انجیل یهودا - قسمت دوم

نوشته شده توسط

انجیل یهودا - قسمت دوم

ایستگاه اول: قربانی شدن یهودا به‌جای عیسی

در این بخش قصد داریم تا به سراغ قضیۀ قربانی شدن شخص یهودا به‌جای عیسای مسیح رویم که در انجیل یهودا به آن اشاره‌شده است؛ در انجیل یهودا از قول عیسی به یهودا (نه آن اسخریوطی) آمده است:

«لیکن تو برتر از همه آن‌ها خواهی بود زیرا تو قربانی خواهی کرد آن انسانی که مرا پوشیده».

در سخن عیسی که خطاب به یهودا بیان گردیده است: انسانی که عیسی را پوشیده است، اشاره به جسدی دارد که شبیه عیسی بوده است و روح یهودا در آن قرارگرفته است. یعنی همان سیزدهمین روح که عیسی او را به‌ این وصف خطاب می‌کند و قربانی کردن آن جسد توسط یهودا اشاره دارد به قضیۀ مصلوب شدن، که در جریان آن جسدی که شبیه به عیسی بوده است و روح یهودا در آن قرارگرفته است قربانی می‌شود.

مفهوم کلی این بخش: یهودا که سیزدهمین روح می‌باشد جسدی را به قربانگاه می‌برد که ازنظر شباهت جسمانی شبیه به عیسی می‌باشد و آن جسد درواقع حامل روح یهودا می‌باشد.

اثبات آنکه‌ این بخش از انجیل یهودا مطابق است با اناجیلی که مسیحیان امروز به آن معتقدند: پیشتر مشخص گردید که عیسی در دعا طلب می‌نماید تا قضیه مصلوب شدن از وی برداشته شود. پس دعای عیسی بدون هیچ تردیدی مستجاب گردید و این بخش در انجیل یهودا موافق آن بخشی‌ست که پیشتر در آن از طریق اناجیل اثبات نمودیم که دعای عیسی مستجاب گردیده بود. پس نه‌تنها هیچ تعارضی بین این بخش با آن بخش‌های اناجیلی که مسیحیان به آن معتقدند، وجود ندارد بلکه تأییدکننده و منطبق بر آن اناجیل نیز می‌باشد در حقیقت مشخص شد که عیسی نیاز به‌ این داشت که شخصی شبیه به وی و باهمان صورت و شکل وجود داشته باشد تا آن‌ها به‌جای عیسای مسیح او را به صلیب کشیده و قربانی نمایند و یهودا به امر خدا برای تحقق دعای عیسای مسیح آمد.

نکته دیگر آن است که در انجیل یهودا، یهودا خطاب به عیسی گفت:

«من چه خیری را حاصل کردم؟ زیرا که تو مرا از آن نسل دور ساختی» و عیسی در جواب به او گفت: «تو سیزدهمین خواهی بود و در آینده از نسل‌های دیگر ملعون خواهی بود، لیکن تو برای فرمانروایی بر آنان باز‌خواهی گشت» و این حیات و زندگی دوباره وی بر روی زمین در سخن عیسای مسیح، ما را یاد آن قسمت از سخنش دریکی از اناجیلی می‌اندازد که مسیحیان امروزی به آن معتقد می‌باشند؛ در (متی 16: 25) آمده است: «زیرا هر کس بخواهد جان خود را برهاند، آن را هلاک سازد؛ اما هر که جان خود را به خاطر من هلاک کند، آن را دریابد».

 
 
 ادله دعوت سید احمد الحسن برای مسیحیان https://goo.gl/PFPbpc
 پاسخ به شبهات مسیحیان https://goo.gl/bQ4r3r

 تهیه شده توسط کارگروه علمی ادله مسیحیت تحت اشراف موسسه وارثین ملکوت

سه شنبه, 28 شهریور 1396 ساعت 13:58

انجیل یهودا - قسمت اول

نوشته شده توسط

انجیل یهودا - قسمت اول

در سلسله مباحث مصلوب که در بخش‌های پیشین تقدیم شما شد دلایل محکم و مطالب بسیاری از کتاب مقدس و همچنین انجیل یهودا با توضیحات احمدالحسن در ارتباط با شناخت شخصیت کسی که به صلیب کشیده شد، ارائه گردید؛ اما سؤالی که ممکن است یک مسیحی بپرسد این است که چطور می‌توان به بخش‌هایی که احمدالحسن از انجیل یهودا استناد کرده است، ایمان آوریم؟!

در مقدمه خواهیم گفت که ما می‌توانیم درستی آیاتی که احمدالحسن از انجیل یهودا آورده و به آن استناد کرده است را در طی چند مرحله اثبات نماییم اما بخش‌های مهم و کلیدی انجیل یهودا که احمدالحسن به آن احتجاج کرده است را می‌توان به چهار ایستگاه تقسیم نمود:

ایستگاه اول: قربانی شدن یهودا (نه آن اسخریوطی) به‌جای عیسی

ایستگاه دوم: ذریه داشتن یهودا

ایستگاه سوم: پادشاهی یهودا در آخرالزمان

ایستگاه چهارم: تسلیم کردن عیسی توسط یهودای اسخریوطی

در بخش‌های بعدی، به اثبات سندیت آیاتی که احمدالحسن از انجیل یهودا بدان احتجاج نموده است، خواهیم پرداخت.

 

 
 ادله دعوت سید احمد الحسن برای مسیحیان https://goo.gl/PFPbpc
 پاسخ به شبهات مسیحیان https://goo.gl/bQ4r3r

 تهیه شده توسط کارگروه علمی ادله مسیحیت تحت اشراف موسسه وارثین ملکوت

سه شنبه, 28 شهریور 1396 ساعت 13:57

مصلوب کیست؟ - قسمت دهم

نوشته شده توسط

مصلوب کیست؟ - قسمت دهم

در ادامه بخش‌های پیشین به بخشی دیگر از سخن احمدالحسن خواهیم پرداخت، او در ادامه بیان نمود:

(اکنون یهودا ذکرشده در بعضی از متون انجیل یهودا مانند متن گذشته، یهودا اسخریوطی که به عیسی خیانت کرده و او را به علمای یهودی تسلیم کرده نیست، همان‌طوری که در آخر انجیل یهودا آمده: «و آن‌ها به یهودا نزدیک شدند و به او گفتند: اینجا چه‌کار می‌کنی؟ شما شاگرد عیسی مسیح هستی، و همان‌طوری که از او خواستند به آن‌ها جواب داد و مقداری پول دریافت کرد و او را به آن‌ها تسلیم کرد»([1]) بلکه‌ این یهودایی که در انجیل یهودا وصف شد یک انسان صالح و از خلفای خدا در زمین است، بلکه بعضی از نسل او می‌توانند خلفای خدا در زمین باشند. همچنین او از نسل و زمان عیسی نمی‌باشد، یعنی او در زمان عیسی از ملکوت نازل شد. و علاوه بر همۀ این‌ها، متن می‌گوید: یهودا همان ‌کسی است که زمین را پر از عدل می‌کند و در آخر زمان پادشاهی می‌کند. اکنون همۀ آن صفات یهودا که به‌جای عیسی به صلیب کشیده، بر منجی که در آخر زمان می‌آید منطبق شده است. پس اگر اکنون در مورد معنی کلمۀ یهودا از ما سؤال شود به‌ این نگاه می‌کنیم که‌ این شخص چه کسی است؟ درمی‌یابیم که کلمۀ یهودا در عربی به معنی الحمد یا احمد است، و این معنی در کتاب تورات مورد تأکید قرارگرفته است، ازآنجایی‌که در تورات آمده: «۳۵ و بار دیگر حامله‌ شده‌، پسری‌ زایید و گفت‌: این‌ مرتبه‌ خدا را حمد می‌گویم‌ پس‌ او را یهودا نامید. آن‌گاه‌ از زاییدن‌ بازایستاد».([2])

اکنون یهودا به معنی احمد و آن اسم مهدی یا منجی یا معزی موعود در آخر زمان است که در تورات، انجیل، قرآن وصیت رسول خدا حضرت محمد a ذکرشده است).([3])


[1]- انجیل یهودا – رؤیای سوم.

[2]- سفر پیدایش - اصحاح بیست‌ونه

[3]- احمدالحسن، سیزدهمین حواری،  ص 155.

 

 
 ادله دعوت سید احمد الحسن برای مسیحیان https://goo.gl/PFPbpc
 پاسخ به شبهات مسیحیان https://goo.gl/bQ4r3r

 تهیه شده توسط کارگروه علمی ادله مسیحیت تحت اشراف موسسه وارثین ملکوت

 

سه شنبه, 28 شهریور 1396 ساعت 13:38

مصلوب کیست؟ - قسمت نهم

نوشته شده توسط

مصلوب کیست؟ - قسمت نهم

در ادامۀ بررسی آیات انجیل یهودا و تفسیر احمدالحسن به‌ این بخش می‌رسیم:

(«و یهودا گفت ای سرورم آیا ممکن است که نسل من تحت سلطه حکام قرار گیرد؟ عیسی پاسخ داد و به او گفت: بیا این من هستم (دو خط مفقود شدند) لیکن تو هنگامی‌که ملکوت و فرزندانش را ببینی غم‌انگیز خواهی شد، و هنگامی‌که آن را شنید یهودا به او گفت: من چه خیری را حاصل کردم؟ زیرا که تو مرا از آن نسل دور ساختی» «آیا ممکن است که نسل من تحت سلطه حکام قرار گیرد؟»؛ حکام بر همه حکومت می‌کنند. آیا در آنجا معنا و حکمتی هست تا شخصی دربارۀ نسلش سؤالی کند وقتی‌که آن‌ها تحت سلطۀ حکام بوده باشند؟

این سخن معنایی ندارد مگر در یک حالت، و آن این است که نسلی که دربارۀ آن‌ها سؤال می‌کند، آن‌ها جانشینان خدا در زمینش هستند و در آخر سؤال می‌کند که‌ آیا آن‌ها تحت سلطۀ حکام طاغوت‌اند، یا مردم آن‌ها را بر حکم تمکین می‌کنند. اکنون انتظار این را نداریم که (یهودا) به‌تنهایی پادشاهی کند، بلکه نسل او نیز خلفای خدا در زمینش هستند و او از خلفای خدا در زمین‌اش از نسلش سؤال می‌کند، آیا ممکن است که آن‌ها به‌رغم انتصاب الهی زیر سلطۀ حکام طاغوتی مانند حال بسیاری از خلفای الهی پیشین ازجمله ابراهیم (ع)، موسی و عیسی باشند، یا این‌که‌ آیا مردم آن‌ها را برای اجرای حاکمیت الهی بر زمین تمکین می‌کنند؟ در این سؤال و جواب عیسی امور بسیاری وارد می‌شود و حتمی می‌کند که منظور از یهودا در اینجا همان اسخریوطی نیست و اصلاً یهودا اسخریوطی از خلفای خدا در زمین نیست. پس اگر سؤال‌کننده یهودا اسخریوطی باشد برای سؤالش معنی وجود ندارد. یهودا اسخریوطی نسلی ندارد بلکه بعد از حادثۀ به دار آویختن فوت کرد، پس اگر او بود سؤال معنی ندارد.

«لیکن تو هنگامی‌که ملکوت و فرزندانش را ببینی غم‌انگیز خواهی شد»؛ چگونه یهودا اسخریوطی ناصالح می‌تواند ملکوت را ببیند؟ بله، اگر یهودا در اینجا شخص الهی باشد و از ملکوت آمده باشد می‌تواند ملکوت را ببیند و او بعد از اتمام مأموریت خود یعنی به‌جای عیسی (ع) به صلیب کشیده شدن؛ به ملکوت بازخواهد گشت، پس او یهودا اسخریوطی نیست.

«و هنگامی‌که آن را شنید یهودا به او گفت: من چه خیری را حاصل کردم؟ زیرا که تو مرا از آن نسل دور ساختی»؛ آنچه نسلی است که یهودا اسخریوطی را از آن دور کردند؟!!! در حقیقت این سخن در یک حالت می‌تواند درست باشد، و آن این است که یهودا در اینجا یهودا اسخریوطی نیست بلکه او شخصی الهی ملکوتی که در زمان و نسل عیسی آمد و زمان و نسلش هنوز نیامده است، بلکه برای ادای مأموریت آمد و از راهی که آمده بازخواهد گشت. هم‌چنین: به علت دعای عیسی (ع) آمد تا به صلیب کشیده شدن را از او بردارد، و بدین سبب گفته او به عیسی (ع) درست است «زیرا که تو مرا از آن نسل دور ساختی»).([1])


[1]- احمدالحسن، سیزدهمین حواری، صص 154 - 155.

 

 
 ادله دعوت سید احمد الحسن برای مسیحیان https://goo.gl/PFPbpc
 پاسخ به شبهات مسیحیان https://goo.gl/bQ4r3r

 تهیه شده توسط کارگروه علمی ادله مسیحیت تحت اشراف موسسه وارثین ملکوت

سه شنبه, 28 شهریور 1396 ساعت 13:28

مصلوب کیست؟ - قسمت هشتم

نوشته شده توسط

مصلوب کیست؟ - قسمت هشتم:

هم چنانکه در بخش پیشین بیان نمودیم، در این بخش و بخش‌های بعدی به بررسی آیاتی از انجیل یهودا و توضیح احمدالحسن خواهیم پرداخت؛ در انجیل یهودا، رؤیای سوم آمده است:

(و یهودا گفت ای سرورم آیا ممکن است که نسل من تحت سلطه حکام قرار گیرد؟ عیسی پاسخ داد و به او گفت: بیا این من هستم (دو خط گمشده) لیکن تو هنگامی‌که ملکوت و فرزندانش را ببینی غم‌انگیز خواهی شد، و هنگامی‌که آن را شنید یهودا به او گفت: من چه خیری را حاصل کردم؟ زیرا که تو مرا از آن نسل دور ساختی. عیسی جواب داد و گفت: تو سیزدهمین خواهی بود و در آینده از نسل‌های دیگر ملعون خواهی بود، لیکن تو برای فرمانروایی بر آنان بازخواهی گشت و در آخرین روزها صعود تو را لعنت خواهند کرد تا نسل مقدس).

و در قسمتی دیگر از این بخش آمده است:

(لیکن تو برتر از همه آن‌ها خواهی بود زیرا تو آن انسانی که مرا پوشیده است را قربانی خواهی کرد، و شاخ تو بلند خواهد شد و خشم تو شعله‌ور خواهد گشت، و ستاره‌ات درخشان ظاهر خواهد شد و قلب تو).

احمدالحسن در تفسیر آیاتی که ذکر گردید، نکات بسیار مهمی را آشکار کردند و فرمودند:

(علاوه بر این متن به‌روشنی بیان می‌کند که شخص به صلیب کشیده شده عیسی نیست، «لیکن تو برتر از همه آن‌ها خواهی بود زیرا تو آن انسانی که مرا پوشیده است را قربانی خواهی کرد»، پس در اینجا اسم شخص به صلیب کشیده شده مطرح می‌شود که او یهودا باشد. به‌طور مؤکد منظور از یهودا در این متن، یهودا اسخریوطی خائنی که نزد علمای یهودی رفته و با سربازان دینی برای دستگیری شخص به صلیب کشیده شده، آمده بود نیست. همان‌طوری که در متن انجیل یهودا آمده، یهودایی که به‌جای عیسی به صلیب کشیده می‌شود، او انسانی صالح است و خود را قربانی عیسی می‌کند. بلکه عیسی در انجیل یهودا او را به صفتی وصف می‌کند که نمی‌توان آن را به یهودا اسخریوطی نسبت داد و آن صفت این است که او سیزدهمین خواهد بود. ازآنجایی‌که همه متفق‌اند حواریون فقط دوازده‌تا هستند و بعد از خیانت یهودا اسخریوطی، به‌جای آن شخص دیگری آوردند تا عدد دوازده کامل شود و هیچ‌وقت سیزده‌تا نبودند، و حتماً این باعث می‌شود یهودایی که در اینجا مورد خطاب قرار می‌گیرد غیر از یهودا اسخریوطی باشد.

این علاوه بر عباراتی است که در انجیل یهودا آمده است و این عبارت چنین است: «لیکن تو برای پادشاهی بر آنان بازخواهی گشت»؛ و این عبارت امر را در آن منجی که در آخر زمان می آید تا زمین را پر از عدل کند منحصر می کند، پس یهودای اسخریوطی در آخر زمان نمی آید؛ چرا که به اختصار او شخصی ناصالح است که در آن زمان به دنیا آمد و فوت کرد.).([1])


[1]- احمدالحسن، سیزدهمین حواری، ص 153

 

 
 ادله دعوت سید احمد الحسن برای مسیحیان https://goo.gl/PFPbpc
 پاسخ به شبهات مسیحیان https://goo.gl/bQ4r3r

 تهیه شده توسط کارگروه علمی ادله مسیحیت تحت اشراف موسسه وارثین ملکوت

سه شنبه, 28 شهریور 1396 ساعت 13:21

مصلوب کیست؟ - قسمت هفتم

نوشته شده توسط

مصلوب کیست؟ - قسمت هفتم

در بخش‌های پیشین با توضیحاتی که احمدالحسن از کتاب مقدس بیان نمود، به قطع و یقین دانستیم که شخصیت مصلوب شده، عیسای مسیح نمی‌باشد، بلکه آن باید شخص دیگری باشد و یک مسیحی چاره‌ای ندارد جز به آنچه که احمدالحسن بیان نموده است، ایمان آورد.

اما پس‌ازآن، این سؤال برای ما ایجاد خواهد شد که آن شخص چه کسی است؟! پاسخ این سؤال در کتابی است که در قرون ابتدایی میلادی در بین مسیحیان وجود داشته و حتی در بین برخی از آنان مورداستفاده قرار می‌گرفت یعنی (انجیل یهودا)؛ همچنین آیاتی در این انجیل وجود دارد که مطابق است با آنچه که در بخش‌های پیشین آورده شد.

اما ازآنجاکه قرار است آیاتی از انجیل یهودا در بخش‌های بعدی ارائه گردد، باید بیان نماییم که مسیحیان کنونی به‌ این انجیل اعتقادی ندارند و حتی برخی از آنان امروز به کتبی معتقدند که دیگر فرقه‌ها به آن معتقد نیستند؛ به‌عنوان‌مثال کاتولیک‌ها و ارتدوکس‌ها ۷ کتاب بیشتر از پروتستان‌ها دارند، و در نظر پروتستان‌ها که یکی از سه بخش بزرگ جامعه مسیحیت امروز می‌باشند، این ۷ کتاب بی‌ارزش می‌باشند و در حقیقت علمای مسیحی نیز گاهاً رأی‌های گوناگونی در ارتباط با برخی کتبی که امروزه با عنوان عهد جدید وجود دارند، داشتند.

شاید بتوان گفت که یکی از دلایلی که مسیحیان بر اساس کانن کتاب مقدس، این انجیل را نادیده گرفتند، بحث (یهودا) باشد چراکه ما در انجیل یهودا، با دو چهره از یهودا مواجه می‌شویم، درجایی یهودا دارای نسل بوده و برای پادشاهی بازخواهد گشت و به‌جای عیسای مسیح قربانی می‌شود و درجایی دیگر شخصیت یهودا، شخصیتی خائن می‌باشد؛ در بخش‌های بعدی تفسیر احمدالحسن را از بخشی از آیات این انجیل خواهیم آورد و در کنار آن دلایل سندیت و درست بودن آن را بر طبق کتبی که مسیحیان امروز آن را الهامی می‌پندارند، به برکت وجود احمدالحسن تقدیم خواهیم نمود.

 

 
 ادله دعوت سید احمد الحسن برای مسیحیان https://goo.gl/PFPbpc
 پاسخ به شبهات مسیحیان https://goo.gl/bQ4r3r

 تهیه شده توسط کارگروه علمی ادله مسیحیت تحت اشراف موسسه وارثین ملکوت

صفحه10 از29

امام احمدالحسن (ع) فرمودند:

«ای مردم، علمای گمراه و پیروان‌شان شما را فریب ندهند. بخوانید، جستجو کنید، دقت کـنید و بـیاموزید و خود ، حقيقت را بـيابـيد و بر كس دیگری توکل نکـنید تا برای آخرت شما تصمیم‌گیری کند زیرا که فردا پشیـمان خواهید شد و فردا پشیمانی را سودی نخواهد داشت». خطبه پنجم محرم ۱۳۸۹ هـ.ش.سايت مهديون , سايت انصار امام مهدي , سايت رسمي فارسي انصار امام مهدي , سايت سيد احمدالحسن , سايت يماني , نقد يماني , يماني کيست , نقد احمدالحسن , ادله احمدالحسن , راه شناخت يماني , راه شناخت يماني چيست , يمن و آخرالزمان , سيد يماني , سيد احمد الحسن يماني , عکس سيد يماني , يماني ظهور کرد , نشانه هاي سيد يماني , سيد احمدالحسن,يماني , يماني موعود , مهدي اول , احمدالحسن , احمد الحسن , طالع مشرقي , خراساني , پرچم هاي خراسان , طالقان , انصار طالقان , علائم ظهور , امام احمدالحسن , احمد, خسف بيداء , خسف بيدا , شبيه عيسي , مصلوب , ملک عبدالله , سفياني , دجال اکبر , شام , يمن , انا يماني , سوريه , ايران , عراق , بصره , دجال بصره , حيدر مشتت , دجله بصره , قائم , امام زمان , مهدي , مهديون , سيد احمد الحسن يماني , سيد يماني کيست , احمد الحسن کيست , سيد يماني در عراق , يماني موعود , کشته شدن نفس زکيه چيست , خروج يماني , ظهور يماني , سايت سيد احمد الحسن يماني , عکس احمد الحسن يماني , فرقه يماني در ايران , فرقه يماني , فرقه يماني چيست , احمد الحسن يماني کيست ؟ , رائفي پور احمد الحسن , عکس احمد الحسن يماني , مسيح , دين مسيح , عيسي مسيح کيست , صليب مسيح , صليب کشيدن , صليب مسيحيت , عکس هاي صليب , صليب نشانه چيست , قوانين دين مسيحيت , احکام دين مسيحيت , مسيحيت در ايران , آشنايي با دين مسيحيت , کتاب مقدس , انجيل , تورات , حواريون , مريم , مريم مقدس , تنخ , نظريه تکامل انسان , نظريه تکامل داروين چيست , نظريه تکامل داروين pdf , رد نظريه تکامل , نظريه تکامل داروين به زبان ساده , نظريه داروين تکامل انسان , نظريه تکامل و انسان , فيلم تکامل , داوکينز , هاوکينگ , خداناباوران مشهور , دلايل خداناباوران , خداناباوران , آتئيست , منکر وجود خدا در جدول ,دانشمندان خدا باور , آتئيست و آگنوستيک , نقد آتئيست , کانال آتئيست ها در تلگرام , آتئيست تلگرام , آتئيست کيست , نماد آتئيست , ستاره شش پر , ستاره پنج پر , ستاره حضرت سليمان , ستاره داوود در اسلام , طلسم ستاره داوود , قانون معرفت حجت , راه شناخت حجت هاي الهي , راه شناخت امام , قيامت , عذاب , آخرالزمان , نشانه هاي آخر الزمان , نشانه هاي آخرالزمان در تهران , آخرالزمان+پيشگويي , اخر الزمان رائفي پور , آخرالزمان و داعش , نشانه هاي آخرالزمان در قرآن , صاحب الزمان , حجت بن الحسن , آيا امام زمان داراي زن و فرزند هستند , فرزندان امام زمان , 12 مهدي , وصيت پيامبر , وصيت پيامبر دوازده مهدي , متن وصيت پيامبر , وصيت پيامبر به امام علي , وصيت نامه پيامبر , وصيت نامه حضرت محمد , شب وفات پيامبر , حديث وصيت , حديث ثقلين , امام احمد , احمدالحسن , دلايل سيد احمد الحسن براي شيعه ,الحاد , ادله دعوت يماني , روياي صادقه , مکتب نجف اشرف , کتاب توهم الحاد , کتاب توهم بي خدايي , کتاب عقائد الاسلام , کتب سيد احمدالحسن , آيه اکمال الدين , تدريس آيه اکمال الدين , پالتاک , فيس بوک امام احمدالحسن , فيسبوک امام احمد الحسن , خطبه هاي امام احمدالحسن , ادله دعوت براي سني ها , دانلود کتب ترجمه احمدالحسن , کتب سيد احمد الحسن , دعوت سيد احمد الحسن , پيام هاي فيس بوک سيد احمد الحسن , منابع رسمي دعوت يماني , دعوت يماني , يماني کيست , نقد الحاد , محمد نبي در عهدين , هفته نامه زمان ظهور , سايت هفته نامه زمان ظهور , موسسه وارثين ملکوت , وبسايت انگليسي انصار امام مهدي , وبسايت فارسي انصار امام مهدي , تالار گفتگو انصار امام مهدي , علماي غير عامل , فقهاي آخرالزمان , گوساله سامري , اهل تسنن , انصار امام مهدي , 10313 , 313 , دوازده مهديين , احمد الحسني , احمد الحسن اليماني , احمد الحسن يماني سايت , احمد الحسن يماني کيست؟ , سيد احمد الحسن يماني ع , سيد حسن حمامي , شيخ ناظم عقيلي , دکتر علاء سالم , دعوت مبارک يماني , راه شناخت يماني , يماني از يمن , يماني از کجا خروج مي کند , انصار الله , انصار امام مهدي , انصار امام احمد اليماني , انصار امام المهدي , سيد يماني , سيد يماني ظهور کرد , سيد يماني کيست , روايات آخرالزمان , روايات خمس , روايات ظهور , روايات يماني , روايات درباره يماني , روايات خروج يماني , روايات قيام يماني , حديث وصيت , مهديون , مهديون شاهد , مهديون چه کساني هستند , حديث 12 مهدي , 12 مهدي , احمديم احمدي , عکس يماني , تصاوير يماني , عکس سيد يماني , عکس احمد الحسن يماني , صاحب پرچم هدايت , جريان مدعي يماني ,تصاوير دروغين منتسب به سيد احمد الحسن يماني ,پسر انسان در کتاب مقدس , پسر انسان در انجيل , پسر انسان کيست, صليب شکسته , يماني , احمد الحسن , کتاب توهم بي خدايي , کتاب توهم الحاد , کتاب عقائد الاسلام , کتاب گوساله , کتاب همگام با بنده صالح , کتاب همگام با عبد صالح , کتاب وصيت مقدس , کتاب وصيت مقدس نوشتار بازدارنده از گمراهي , کتاب توحيد , کتاب وصي در تورات, انجيل و قرآن , کتاب چشم اندازي هاي از قوم سومر و آکد , سومر و آکد , سومر , کتاب تفسير آيه اي از سوره يونس , تفسير سوره يونس , کتاب سرگرداني , کتاب راه به سوي خدا , کتاب شرايع الاسلام , کتاب شرائع الاسلام , کتاب رجعت , کتاب رجعت سومين روز از روزهاي بزرگ خدا , رساله اي در فقه خمس , کتب سيد احمد الحسن , دانلود کتاب هاي سيد احمد الحسن , کتاب سيد احمد الحسن , علم سيد احمد الحسن , علوم سيد احمد الحسن , کتب روايي , سفر حضرت موسي به مجمع البحرين , کتاب روشنگري هايي از دعوت فرستادگان , کتاب روشنگري از دعوت فرستادگان , نامه هدايت , ادله مسيحيان , کتاب پاسخ هاي روشنگرانه , جواب المنير , نصيحتي براي طلبه هاي حوزه هاي علميه , نصيحتي براي طلاب حوزه هاي علميه , کتاب جهاد درب بهشت , جهاد , جهاد اکبر , کتاب متشابهات , دانلود کتاب متشابهات , بيان حق و سداد از طريق علم اعداد , علم اعداد , کتاب سيزدهمين حواري , کتاب حواري سيزده , حواريون , کتاب حاکميت الله نه حاکميت مردم , حاکميت الله , دموکراسي , کتاب گزيده اي از تفسير سوره فاتحه , سوره فاتحه , تفسير سوره فاتحه , پاسخ هاي فقهي , کتاب طهارت , دانلود کتب يماني , دانلود کتب سيد احمد الحسن , کتب انصار امام مهدي , دلايل عام دعوت , علم سيد احمد الحسن , دانلود کتب انصار سيد احمد الحسن , دانلود کتب انصار امام مهدي , سايت انصار امام مهدي , انصار , علاء سالم ,رسالتي در يگانگي شخصيت مهدي اول, قائم و يماني , گفتگوي داستاني درباره‌ي دعوت مبارک يماني , رسالتي آشکار , کتاب دليل ادله , شيخ ناظم عقيلي , وصي در کتاب , کتاب برهان مبين , ابن تمام , يماني کيست , ملاقات با امام مهدي , کتاب وصيت و وصي احمد الحسن عليه السلام ,پژوهشي در شخصيت يماني , کتاب يماني موعود حجت الله , شيخ حيدر زيادي , علامات زمان ظهور , يماني امام مهدي , کتاب ضرورت وجود زمينه ساز , بشار الفيصلي , سفياني به آستانه‌ي درب‌ها رسيده پس يماني کجاست؟ , شيخ عادل سعيدي , اخبار طاهرين در مورد مهدي و مهديين (ع) , روايات مهديين , دلايل اثبات ذريه‎ي امام مهدي , رسالتي در مورد روايت اصبغ بن نُباته  , چهل حديث در مورد مهديين و ذريه قائم , کتاب چهل حديث , کتاب مهديين دوازده‌گانه فرزندان امام مهدي  , کتاب در پيشگاه صيحه , زکي انصاري , خواب , ارکان رويا , کتاب کرامات و غيبيات , انصار سيد احمد الحسن , کتاب رؤيا در مفهوم اهل بيت  , استاد ضياء زيدي , رؤياي صادقه , بازگو کردن رؤيا ,کتاب شيعيان در معرض آزمايش , دکتر عبدالرزاق ديراوي , کتاب خوش آمدي اي فرزند فاطمه  , کتاب شکست منتظران , کتاب مجتمع ما بين تکبر و نفاق , کتاب بلکه هدايت شويد , شيخ ناظم عقيلي , فقهاي آخر الزمان , کتاب فرمان‌روايي امروز از آنِ کيست , کتاب همانا که تأويلش فرا رسيد , متشابهات , حق اين‌گونه شناخته مي‌شود نه با شبهات , شيخ عبد العالي منصوري , احمد الحسن , احمد موعود- پيوند دهنده‌ي رسالت‌هاي آسماني و کشتي نجات برگزيدگان , دکتر علاء سالم , کتاب احمد موعود , شبيه عيسي و مصلوب کيست؟ , شبيه عيسي , شبيه عيسي عليه السلام , روزگار رهائي (روز بزرگ و وحشتناک خدا) , کتاب روزگار رهايي , استاد عادل سعيدي , کتاب مسيح راز خداوند , شيخ صادق محمدي , کتاب يحياي عصر , کتاب مهدي ولي الله , دعوت يماني , يماني , سيد يماني , سيد احمد الحسن , مهديين , دانلود کتاب غيبت طوسي , کتاب الغيبه طوسي , کتاب غيبت نعماني , کتاب اصول کافي , کتاب ملاحم و فتن , کتاب بشارت الاسلام , کتاب کمال الدين , دانلود کتاب مقدس , عهد عتيق , کتاب مقدس , تورات , دانلود کتاب تورات , عهد جديد , انجيل , اناجيل اربعه , دانلود کتاب انجيل , سفر پيدايش , کتاب پيدايش , کتاب خروج , کتاب تثنيه , کتاب اشعيا , کتاب داوود , کتاب مزامير , کتاب ارميا , کتاب دانيال , کتاب حبقوق , انجيل متي , انجيل يوحنا , انجيل مرقس , انجيل لوقا , انجيل برنابا , انجيل يهودا , کتاب روميان , دانلود کتب مسيحيان , دانلود کتب يهوديان , رساله يهودا , يهودا , مکاشفه يوحنا , يوحنا لاهوتي , شمعون , پطرس , نظریه فرگشت , نظریه تکامل , تطور , تکامل , فرگشت ,چارلز داروین , داوکینز , خداناباوران , توهم بی خدایی , کتاب توهم بی خدایی , ادله سید احمدالحسن برای خداناباوران , خدا , دلایل وجود خدا , برهان نظم , اثرات خدا , آتئیست , ادله امام احمد الحسن , یمانی , قیام گر مشرق , مهدی اول , عصمت یمانی , یمانی از یمن , یمن , راه شناخت یمانی چیست , راه شناخت یمانی , قانون شناخت خلفای الهی , قانون معرفت حجت , دعوت به حاکمیت خدا , رویای صادقه , استخاره , سید احمد الحسن یمانی , سید یمانی , وصی سیزدهم , مهدیین , فرزندان امام مهدی , وصیت مقدس رسول الله , مهدیین , مهدیین در قرآن , نام احمد در روایات , صاحب الامر , کتاب عقائد الاسلام , یمانی کیست  , مهدی آخرالزمان , مهدی در قرآن , خلیفة الله مهدی , امام مهدی , علائم قیام , وقت ظهور امام مهدی , حجیت رویا , راههای شناخت خلیفة الله , علم مهدی , بزرگان ادیان الهی , کتاب وصیت مقدس , سیرت سید احمد الحسن , یهودیان , مسیحیان , آیات کتاب مقدس , عیسی مسیح , یحیی , یحیا , فرستادگان الهی , پسر نرینه , پسر انسان , منجی از بصره , تسلی دهنده , غلام امین , یحیی نبی , اشعیا نبی , احمد الحسن , حجت های الهی , نامه هدایت , پاسخ های روشنگرانه , سیزدهمین حواری , حواری سیزده , توهم الحاد , جایگاه معجزه در کتاب مقدس , محمد نبی , بشارت اشعیا , وصی در تورات , سیره دعوت سید احمد الحسن , وصیت شب وفات پیامبر , شجره سید احمد الحسن , نسب سید احمد الحسن , بصره , امام مهدی , صدام طاغوت , طلاب حوزه , صدام ملعون , انصار امام مهدی , یمانی , نسب امام احمد الحسن, نسب سید احمد الحسن , یمانی موعود , سید یمانی , سید احمد الحسن یمانی , وبسایت رسمی مکتب نجف اشرف , وبسایت رسمی انصار امام مهدی , وبسایت رسمی فارسی انصار امام مهدی , وبسایت موسسه وارثین ملکوت , صفحه فیس بوک مکتب نجف