wrapper

آخرین اخبار

شبهات حول حقانیت حضرت محمد ; سرزمین مورد ادعای شما بعدها به فاران نامگذاری شد.

در ادامۀ قسمت پیشین سعی خواهیم نمود تا نکاتی دیگر را در ارتباط با دو قسمت ابتدایی بیان نماییم.

یکی از شبهاتی که از سوی مسیحیان ممکن است طرح شود، بدین طریق است که بگویند: «فاران» مورد ادعای شما بعدها بعد از فارانی که در سینا قرار داشته است، نام‌گذاری شده است و اعتباری ندارد.

در جواب می‌گوییم اگر حتی این فرضیه درست باشد، مسیحیان نمی‌توانند ما را محکوم نمایند و علت را به‌اختصار شرح خواهیم داد:

به‌عنوان‌مثال در کتاب مقدس بخش عهد قدیم و در کتاب منسوب به اشعیای نبی، نام کورش (شاه فارس)، در حالی آمده بود که وی آن زمان وجود نداشت، و حدود صد و اندی سال بعد، شخصی در سرزمین کهن ایران متولدشده و کورش نام نهاده شد و رفته‌رفته نقش مهمی ایفا کرد.

پس آیا عاقلی از مسیحیان ‌هم‌اکنون وجود دارد که معتقد باشد که صدق این پیشگویی بر کورش، شاه فارس غلط است، بدین‌جهت که او آن زمان وجود نداشت و بعدها به وجود آمد و بدان نام شناخته شد؟

پس معادله همان معادله است و می‌گوییم به فرض اگر در زمان بشارت، فارانی در شبه‌جزیره عربستان وجود نداشته است، و بعدها این نام به بخشی از مناطق آن سرزمین (مکه کنونی و اطراف آن) اطلاق گردیده است، نمی‌توان اعتراضی بر آن ازلحاظ صدق آیه، وارد نمود.

برای یادآوری: اما ازلحاظ صدق آیه بر فارانی که موردنظر مسیحیان است و در صحرای سینا قرار دارد، آن منتفی است، چنانکه در قسمت‌های پیشین آن را به‌تفصیل بیان نمودیم.

 

 

 ادله دعوت سید احمد الحسن برای مسیحیان

https://goo.gl/PFPbpc

 پاسخ به شبهات مسیحیان

https://goo.gl/bQ4r3r

 تهیه شده توسط کارگروه علمی ادله مسیحیت تحت اشراف موسسه وارثین ملکوت

 

شبهات حول حقانیت حضرت محمد ; ما فاران مورد ادعای شما را قبول نداریم:

در دو قسمت پیشین سعی شد تا دو آیه از آیاتی که در کتاب مقدس در ارتباط با حضرت محمد وجود دارد، آورده شود و همچنین سعی نمودیم تا بسیاری از نکات لازم که در بحث‌ها ممکن است نیاز شود را بیان نماییم.

نبوتی که ابتدا حدود 1400 سال پیش از میلاد توسط موسای نبی بیان گردید،([1]) و حدود 800 سال بعدازآن دوباره به زبان حبقوق جاری شد ([2]) تا حجتی بر همگان باشد که ‌این آیات خبر از ظهور شخصی را می‌دهند که قرار است در آینده ظهور نماید و مربوط به اتفاقاتی که در سال‌های زندگانی موسای نبی رخ‌داده است، نمی‌باشد و مسیحیان به‌خوبی می‌دانند که بعد از حبقوق کسی از فاران موردنظر آنان (که در سینا است) ظهور نکرده است که آمدنش، آمدن خدا تلقی شود و هیچ اتفاق خاصی از فاران مدنظر آنان به وقوع نپیوست؛ بدین ترتیب آن‌ها در جواب هیچ دلیل قانع‌کننده‌ای در اختیار ندارند تا با آن به رد سخنان ما بپردازند.

همچنین آنان چاره‌ای ندارند جز آنکه به فاران دیگری معتقد باشند که در سرزمین دیگری قرار داشته است؛ به‌عنوان‌مثال: یاقوت حموی جغرافیدان و تاریخ‌نویس مشهور قرن هفتم هجری می‌گوید:

(فاران نام سه جایگاه است؛ یکی: دهكده‏‌اى است در سغد سمرقند. از منسوبان بدان: ابومنصور محمد پسر بكر پسر اسماعيل سمرقندى فارانى. دوم -به نقل از ابوعبدالله قضاعى: بلوكی از بلوك‌هاى روبروی مصر است. سوم: -به نقل از ابن ماكولا-: من شنیده‌ام كه: ابوبکر نصر پسر قاسم پسر قضاعه قضاعى فارانى اسكندرانى منسوب به همين كوه‌هاى فاران است كه كوه‌هاى حجاز است).([3])

اما مسیحیان ممکن است بگویند ما منابع اسلامی را نمی‌پذیریم و برای ما ارزشی ندارد؛ در 3 گام جواب مسیحیان را خواهیم داد:

گام اول: معنای نبوت حبقوق را به‌صورت صحیح بیان نمایند و به ما نشان دهند که بعد از حبقوق کدام قدوس از فاران آمده است؟

گام دوم: به مسیحیان باید گفت شما که منابع غیر را قبول نمی‌کنید، پس به‌ این مثال توجه نمایید:

اگر شما مسیحیان به‌ آیه‌ای در عهد قدیم یعنی (اشعیا 7: 14) احتجاج می‌نمایید تا مریم را مصداق آن باکره قلمداد نمایید، ابتدا باکره بودن مریم را از عهد قدیم اثبات نمایید چراکه اناجیل در دید یهودیان بی‌ارزش است و همچنین در تلمود بابلی متعلق به یهودیان، سخنانی البته در مورد او بیان‌شده است که مخالف عقیده شما می‌باشد پس شما نیز باید ابتدا این موارد را فقط و فقط از عهد قدیم اثبات نمایید نه از منابع مسیحی اگر نتوانید اثبات نمایید پس هیچ حقی نخواهید داشت تا بر حجیت داشتن منابع اسلامی، ایراد وارد نمایید:

(ای ریاکار، اول چوب را از چشم خود بیرون کن، آنگاه نیک‌خواهی دید تا خس را از چشم برادرت بیرون کنی!)([4])

پس تدبر نمایید که چگونه مسیحیان با هر شبهه‌ای که همچون یهودیان طرح می‌نمایند در باتلاق شبهات خویش غرق می‌شوند و اساس اعتقادی خودشان را زیر سؤال می‌برند.

(همچنین هر درخت نیکو، میوه نیکو می‌آورد و درخت بد، میوه بد می‌آورد. نمی‌تواند درخت خوب میوه بد آورد، و نه درخت بد میوه نیکو آورد).([5])

گام سوم: به‌ آیات زیر دقت نمایید:

در (یوحنا 8: 16 - 18) آمده است:

(و اگر من حکم دهم، حکم من راست است، ازآن‌رو که تنها نیستم بلکه من و پدری که مرا فرستاد. و نیز در شریعت شما مکتوب است که شهادت دو کس حق است. من بر خود شهادت می‌دهم و پدری که مرا فرستاد نیز برای من شهادت می‌دهد).

و همچنین در (متی 18: 16) آمده است:

(و اگر نشنود، یک یا دو نفر دیگر با خود بردار تا از زبان دو یا سه شاهد، هر سخنی ثابت شود).

بر مسیحیان است که‌ این قاعده کلی را بپذیرند که شهادت دو یا سه نفر برای اثبات هر ادعایی کافی است؛ و عیسای مسیح نیز از این قاعده به جهت حقانیت خویش استفاده نموده است؛ نتیجه آن است که منابع متعدد اسلامی بر طبق قاعده کتاب مقدسی به جهت اینکه از زبان چندین شاهد بیان‌شده‌اند غیرقابل رد می‌باشند.

 


[1]- تثنیه 33: 2.

[2]- حبقوق 3: 3.

[3]- الحموی، شهاب‌الدین ابی‌عبدالله یاقوت، معجم البلدان، ج‏4، ص 225.

[4]- متی 7: 5.

[5]- متی 7: 17 - 18.

 

 ادله دعوت سید احمد الحسن برای مسیحیان

https://goo.gl/PFPbpc

 پاسخ به شبهات مسیحیان

https://goo.gl/bQ4r3r

 تهیه شده توسط کارگروه علمی ادله مسیحیت تحت اشراف موسسه وارثین ملکوت

 

شنبه, 16 دی 1396 ساعت 12:52

روش بحث

نوشته شده توسط

روش بحث

اگر مایل هستید که پیجی را افتتاح نمایید و یا حتی در فضای مجازی تبلیغ نمایید، حتماً باید اصولی را در بحث در مورد مسیحیان در نظرگیرید؛ مسیحیان با توجه به آنچه که ارائه می‌نمایید به چند دسته تقسیم می‌شوند:

1) عده‌ای پیج تبلیغاتی را ترک می‌نمایند.

2) عده‌ای سکوت اختیار می‌کنند.

3) عده‌ای جواب محترمانه می‌دهند (در زیر پست یا در خصوصی).

4) عده‌ای با عصبانیت جواب می‌دهند.

5) عده‌ای هتاکی می‌نمایند.

طرف بحث ما ابتدا موارد 4 و 5 می‌باشند؛ اما در پاسخ به این دسته چگونه می‌توان عمل نمود تا از عملشان شرمنده یا به‌نوعی دیگر پشیمان شوند یا در موارد دیگر سفاهت و رسوایی خویش را برای عموم بیش‌ازپیش به نمایش بگذارند؟!

بهترین جواب، آوردن آیات از خود کتاب مقدس می‌باشد و این سه نتیجه مثبت روانی برای ما به ارمغان می‌آورد:

1) نشان از تسلط.

2) رسوایی طرف مقابل در بین جمع.

3) محکوم شدن فحاش یا متعصب توسط کتابی که خود به آن ایمان دارد.

برای شما به ترتیب مثال‌هایی را به همراه جواب خواهیم آورد:

1) اگر شخصی متعصبانه شروع به اعتراض و یا مسخره کردن بنماید می‌توان در جواب رفتار او آیه‌ای از آیات زیر را به همراه توضیح برای وی آورد:

(غضب احمق فوراً آشکار می‌شود، اما خردمند خجالت را می‌پوشاند).([1])

(دل آدمی از میوه دهانش پر می‌شود و از محصول لب‌هایش، سیر می‌گردد).([2])

یا می‌توان به او سخن عیسای مسیح را یادآور شد:

(آدم نیکو از خزینه خوب دل خود، چیز نیکو بر‌می‌آورد و شخص شریر از خزینه بد دل خویش، چیز بد بیرون می‌آورد. زیرا که از زیادتی دل زبان سخن می‌گوید).([3])

2) اما اگر شخصی بددهان باشد و دهان را به سفاهت بازکرده و میوه‌های فاسد را از ثمرۀ دل خویش بیرون بیاورد علاوه بر آیات بالا می‌توان آیات پایین را نیز به همراه یک توضیح مختصر تقدیم وی نمود:

(۲۸ دل مرد عادل در جواب دادن تفکر می‌کند، اما دهان شریران، چیزهای بد را جاری می‌سازد. ۲۹ خدا از شریران دور است، اما دعای عادلان را می‌شنود).([4])

اما چند دسته دیگر نیز می‌باشند که از طریق کتاب مقدس می‌توان به آنان جواب درخور شایسته داد:

1) اگر عده‌ای هیچ دلیل و آیه‌ای را در رد اعتقادات باطل خود نپذیرند می‌توان این آیات را تقدیم آنان نمود و مثال یهود را برای آنان آورد و اشاره نمود که شبیه شما کسانی بودند که خدا آنان را مبتلابه کوری بصیرت و گنگی نمود یعنی مدعیان دروغینِ دوستی موسای نبی و انبیاء.

(ایشان نمی‌دانند و نمی‌فهمند زیرا که چشمان ایشان را بسته است تا نبینند و دل ایشان را تا تعقّل ننمایند).([5])

درواقع یهودیان نیز هیچ تأویلی از انجیل را که در اثبات عیسای مسیح آورده شده است نمی‌پذیرند و امروز مسیحیان نیز جای در پای آنان گذاشته و قدم برمی‌دارند و حقیقتاً شباهت عجیبی در روش‌های این دو وجود دارد.

2) اما اگر مسیحیان در مقابله با دعوت به اخبار دروغ و سایت‌های کذب رجوع نمایند پس این آیه از امثال را می‌توان تقدیم آنان نمود:

(مرد جاهل هر سخن را باور می‌کند، اما مرد زیرک در رفتار خود تأمّل می‌نماید).([6])

و همچنین به تهمت‌های تلمود بابلی یهودیان به مریم و عیسای مسیح می‌توان اشاره نمود و مسیحیان را یادآور ساخت که آیا هر خبری را می‌توان تصدیق نمود؟ و آیا عقل این‌گونه عمل می‌نماید؟!

3) اگر یک مسیحی بر این عقیده اصرار ورزد که تنها مسیحیت راه نجات است و عقیده تثلیث عقیده حقیقی و صحیح می‌باشد پس به او می‌توان این آیه را تقدیم نمود:

(راهی هست که به نظر آدمی مستقیم می‌نماید، اما عاقبت آن، طُرُق موت است).([7])

و همچنین می‌توانید به مسیحیان یادآور شوید که یهودیان نیز در زمان عیسای مسیح دقیقاً تفکری شبیه به شمارا در سر می‌پروراندند و عیسای مسیح به آنان این‌گونه پاسخ داد:

(۳۸ کتب را تفتیش کنید، زیرا شما گمان می‌برید که در آن‌ها حیات جاودانی دارید؛ و آن‌ها است که به من شهادت می‌دهد. ۳۹ و نمی‌خواهید نزد من آیید تا حیات یابید. ۴۰ جلال را از مردم نمی‌پذیرم. ۴۱ ولیکن شمارا می‌شناسم که در نفس خود محبت خدا را ندارید. ۴۲ من به اسم پدر خود آمده‌ام و مرا قبول نمی‌کنید، ولی هرگاه دیگری به اسم خود آید، او را قبول خواهید کرد. ۴۳ شما چگونه می‌توانید ایمان آرید و حال‌آنکه جلال از یکدیگر می‌طلبید و جلالی را که از خدای واحد است طالب نیستید؟ ۴۴ گمان مبرید که من نزد پدر بر شما ادعا خواهم کرد. کسی هست که مدعی شما می‌باشد و آن موسی است که بر او امیدوار هستید. ۴۵ زیرا اگر موسی را تصدیق می‌کردید، مرا نیز تصدیق می‌کردید چون‌که او درباره من نوشته است. ۴۶ اما چون نوشته‌‌‌های او را تصدیق نمی‌کنید، پس چگونه سخن‌های مرا قبول خواهید کرد).([8])

و همچنین همچون شما که خود را فرزندان خدا خطاب می‌نمایید، یهود خود را فرزندان ابراهیم خطاب می‌نمودند و به آن فخر می‌نمودند پس بنگرید که چگونه عیسای مسیح([9])و یحیای نبی به آن‌ها پاسخ می‌دادند.

(«یحیی گفت» و این سخن را به خاطر خود راه مدهید که پدر ما ابراهیم است، زیرابه شما می‌گویم خدا قادر است که از این سنگ‌ها فرزندان برای ابراهیم برانگیزاند).([10])

4) اگر با یک مسیحی متکبر روبرو شدید می‌توانید این آیه را به او تقدیم نمایید:

(در دهان احمق چوب تکبّر است، اما لب‌های حکیمان ایشان را محافظت خواهد نمود).([11])

5) همچنین آن‌ها عادت دارند که اسلام را از شیطان بدانند و به حضرت محمد تهمت و افتراء وارد نمایند؛ بنابراین این آیات را به آنان تقدیم نمایید:

(پس یهودیان در جواب او (عیسی) گفتند: آیا ما خوب نگفتیم که تو سامری هستی و دیو داری؟)([12])

(لیکن فریسیان شنیده، گفتند: «این شخص (عیسی) دیوها را بیرون نمی‌کند مگر به یاری بعلزَبول، رئیس دیوها!»)([13])

(آنگاه همه در جواب (عیسی) گفتند: «تو دیو داری که اراده دارد تو را بکشد؟»)([14])

(... و دیگران می‌گفتند نی بلکه (عیسی) گمراه‌کننده قوم است).([15])

6) و برای یک مسیحی محقق و حقیقت‌خواه این آیه را می‌توانید تقدیم نمایید:

(۵ به‌تمامی دل خود بر خدا توکل نما و بر عقل خود تکیه مکن. ۶ در همه راه‌های خود او را بشناس، و او طریقهایت را راست خواهد گردانید. ۷ خویشتن را حکیم مپندار، از خدا بترس و از بدی اجتناب نما).([16])

 


[1]- امثال 12: 16.
[2]- امثال 18: 20.
[3]- لوقا 6: 45.
[4]- امثال 15: 28 - 29.
[5]- اشعیا 44: 18
[6]- امثال 14: 15
[7]- امثال 14: 12
[8]- یوحنا 5: 38 - 46.
[9]- یوحنا 8: 37 - 47
[10]- متی 3: 9.
[11]- امثال 14: 3.
[12]- یوحنا 8: 48.
[13]- متی 12: 24.
[14]- یوحنا 7: 20.
[15]- یوحنا 7: 12.
[16]- امثال 3: 5 - 7.

 

 
 ادله دعوت سید احمد الحسن برای مسیحیان https://goo.gl/PFPbpc
 پاسخ به شبهات مسیحیان https://goo.gl/bQ4r3r

 تهیه شده توسط کارگروه علمی ادله مسیحیت تحت اشراف موسسه وارثین ملکوت

 

شنبه, 16 دی 1396 ساعت 12:41

شاهدان یهوه

نوشته شده توسط

شاهدان یهوه

احمدالحسن در پالتاک در پاسخ به سؤال علاء السالم که در رابطه با اهل کتاب بیان شد، اشاره نمودند:

(درهرحال، معتقدم به‌ این فرقه باید توجه کرد و آنان را بیشتر ابلاغ نمود. از انصار خواهشمندم این کار را انجام دهند)؛([1])

در بین انصار سؤالی پیش‌آمده است که شاهدان یهوه چه کسانی هستند؟!

در جواب می‌گوییم: فرقه‌ای مسیحی که مسیحیان تثلیثی (کسانی که به تثلیث اعتقاددارند) آن‌ها را خارج از مسیحیت می‌دانند و همواره علیه آنان موضع می‌گیرند؛ آن‌ها را شاید بتوان مظلوم‌ترین فرقه و صحیح‌ترین فرقه در بین مسیحیان قلمداد نمود؛ چراکه ازنظر عقائدی کمی نزدیک به اسلام می‌باشند؛ جالب آنجاست که شاهد بوده‌ام که ایمان آورندگان به حقانیت احمدالحسن را چند بار، به شاهدان یهوه تشبیه نموده‌اند، که‌ این مقایسه در نوع خود جالب بود!

 این فرقه را می‌توان فعال‌ترین فرقه در تبلیغ و دعوت، در بین مسیحیت دانست اما تعداد آن کمتر از 9 میلیون می‌باشد؛ آن‌ها به تثلیث اعتقادی ندارند؛ و همچنین همانند پروتستان‌ها به 66 کتاب (عهد جدید و عهد قدیم) اعتقاددارند.

اما برخی اطلاعات دیگر در ارتباط با این فرقۀ مسیحی از طریق آنچه که خود سایت رسمی شاهدان یهوه ارائه نموده است، قرار خواهیم داد:

فعالیت جهانی شاهدان یَهُوَه.

تعداد سرزمین‌هایی که ما شاهدان یَهُوَه خدا را در آن پرستش می‌کنیم:‏ ۲۳۹

تعداد شاهدان یَهُوَه:‏ ۸٬۲۰۱٬۵۴۵

تعداد دوره‌های آموزشی رایگان تعالیم کتاب مقدس:‏ ۹٬۴۹۹٬۹۳۳

تعداد حضار در مراسم یادبود مرگ مسیح:‏ ۱۹٬۹۵۰٬۰۱۹

تعداد جماعت‌ها:‏ ۱۱۵٬۴۱۶

برای اطلاع بیشتر از این فرقه می‌توانید به‌ این لینک رجوع نمایید:

 (https://goo.gl/vpJynv).

 


[1] -https://goo.gl/tzejtc

 
 
 ادله دعوت سید احمد الحسن برای مسیحیان https://goo.gl/PFPbpc
 پاسخ به شبهات مسیحیان https://goo.gl/bQ4r3r

 تهیه شده توسط کارگروه علمی ادله مسیحیت تحت اشراف موسسه وارثین ملکوت

 

شنبه, 16 دی 1396 ساعت 12:38

کلیسای امروز

نوشته شده توسط

 کلیسای امروز

 تا امروز هزاران فرقه درون مسیحیت به وجود آمده است؛ هرکدام از این  فرقه‌ها مدعی تعلیم صحیح می‌باشند و  هرکدام همچون فریسیان سعی  می‌نمایند مردم بیشتری را به کلیسای خود جذب نمایند،([1]) برخی از این  کلیساها حتی شیوه‌هایی را اختراع نموده‌اند تا به‌وسیله آن گوی سبقت را  از حریفانشان بربایند و در این زمینه  سعی می‌نمایند مطابق خواست مردم  عمل نمایند تا مردم به سمت آنان جذب شوند و مردم بسیاری نیز این  تعالیم  را قبول می‌نمایند([2]) جدا از اینکه‌ این تعالیم حتی برخلاف کتاب مقدسشان می‌باشد..

 متأسفانه امروز بسیاری از مدعیان پیروی از عیسی بر کرسی عیسی نشسته‌اند و مدعی می‌باشند که راه  درست را در پیش‌گرفته‌اند([3]) آن‌ها وقتی دلایل حقانیت حضرت محمد را می‌نگرند به‌سرعت همانند فریسیان و  صدوقیان آن را رد می‌نمایند چراکه با پذیرفتن محمد دیگر خبری از ده یک (عُشر) نیست آن‌ها تنها مدعی پیروی از عیسی می‌باشند اما هرگز لحظه‌ای فکر نمی‌نمایند که فریسیان نیز با همین روش (ادعای محبت به انبیاء گذشته) علیه عیسی ایستادند.([4])

چطور مسیحیان مدعی‌اند عهد جدید و عهد قدیم الهام خدا است اما وقتی عهد جدید و عهد قدیم برای محمد و خاندانش شهادت می‌دهند آن را نمی‌پذیرند؟ آیا این رفتار مشابه همان رفتار فریسیان نیست که آنچه را که دوست داشتند می‌پذیرفتند و آنچه را که موجب به خطر افتادن موقعیت‌های نامشروع خویش بود رد می‌نمودند؟!([5])

به دوستان مسیحی خواهیم گفت که آیا به‌ اینکه پیرو عیسی مسیح می‌باشد مغرور هستید و بدان افتخار می‌نمایید؟! آیا تاریخ را به یاد می‌آورید؟! آنجا که یهودیان نیز مقابل عیسی قرارگرفته و به جهت آنکه خود را فرزندان ابراهیم می‌دانستند بدان افتخار می‌نمودند؟! عیسی به آنان چه جوابی داد؟ به‌دقت آن را مرور نمایید([6]) و همچنین سخن یحیی را([7]) در انجیلی که در دست دارید تدبر نمایید که چگونه فریسیان و کاتبان و صدوقیان علیه عیسی ایستادند و آن را با اعمالی که در مقابل محمد و آل محمد انجام می‌دهید، مقایسه نمایید و میوه‌های کلام و رفتارتان را با میوه‌های کلام و رفتارشان مقایسه نمایید تا متوجه باشید که از کدام درخت هستید.

 


[1]- متی 23: 15
[2]- 2 تیموتائوس 4: 3 - 4
[3]- متی 23: 1 - 8
[4]- متی 23: 29 - 31
[5]- یوحنا 7: 19 - 20
[6]- یوحنا 8: 37 - 47
[7]- متی 3: 9
 
 
 ادله دعوت سید احمد الحسن برای مسیحیان https://goo.gl/PFPbpc
 پاسخ به شبهات مسیحیان https://goo.gl/bQ4r3r

 تهیه شده توسط کارگروه علمی ادله مسیحیت تحت اشراف موسسه وارثین ملکوت

 

شنبه, 16 دی 1396 ساعت 12:28

مهدیین در کتاب مقدس

نوشته شده توسط

مهدیین در کتاب مقدس:

مهدیین چه کسانی هستند؟! مهدیین همچنان که پیشتر در مطالب آوردیم، ذکرشان در وصیت حضرت محمد آورده شده است و آن‌ها 12 مهدی از فرزندان امام مهدی هستند؛ ما قصد داریم که به‌طور گذرا آیاتی که در آن اشاراتی به مهدیین شده است را در این بخش ذکر نماییم؛ بنابراین در چند پله آن را بیان خواهیم نمود:

پله اول: پیشتر مشخص شد که بر طبق (پیدایش 21: 17 - 18) قرار بود که از نسل اسماعیل امت عظیم به وجود آیند و درآیات می‌خوانیم:

(ای هاجر، چه مشکلی داری؟ نترس خدا گریۀ طفل را شنیده است. برخیز، برو طفل را بردار و آرام کن. من از نسل او امتی عظیم به وجود می‌آورم) و در نزد خدا عظمت به جهت کثرت نمی‌باشد و آن به جهت شأن و مقام و منزلت می‌باشد؛ و آنان با توضیحاتی که احمدالحسن بیان فرمود، به‌طور خاص به محمد و آل محمد (12 امام و 12 مهدی «مهدیین»)،

که خلفای خداوند بر زمین هستند، اشاره دارد.

پله دوم: در بخش دیگر دانستیم که بر طبق (متی 21: 43)، عیسی خطاب به بنی‌اسراییل بیان نمود:

(ازاین‌جهت شمارا می‌گویم که ملکوت خدا از شما گرفته‌شده، به امتی که میوه‌اش را بیاورند، عطا خواهد شد)

و این سخن نیز مطابق است با آنچه که در پله اول آمده است و این امت همان محمد و آل محمد (12 امام و 12 مهدی «مهدیین» هستند، که از نسل اسماعیل می‌باشند

پله سوم: دانستیم که در (مکاشفه 4)، تخت‌نشین و 24 شیخ که در اطراف او نشسته‌اند، همان حضرت محمد و 24 تن از خلفای او می‌باشند که بعد او خواهند آمد همچنان که در وصیت حضرت محمد ذکرشان آمده است؛ که آن 24 شخص 12 امام و 12 مهدی «مهدیین» می‌باشند.

پله چهارم: در (اشعیا 53: 8 - 10) که در ارتباط با بره می‌باشد (وصی سیزدهم حضرت محمد) آمده است:

(8 با محاکمه‌ای ظالمانه برده شد؛ چه کسی از نسل او سخن تواند گفت، زیرا او از زمین زندگان منقطع شد، و به سبب نافرمانی قوم من مضروب گردید؟ 9 گرچه هیچ خشونت نورزید، و فریبی در دهانش نبود، قبرش را با شریران تعیین کردند، و پس از مرگش، با دولتمندان. 10 اما خواست خداوند این بود که او را لِه کرده، به دردها مبتلا سازد. چون جان خود را قربانی گناه ساخت، نسل را خواهد دید و عمرش دراز خواهد شد، و ارادۀ خداوند به دست وی به انجام خواهد رسید)؛

بنابراین بره که مهدی اول می‌باشد، دارای نسل است و 11 مهدی که از فرزندانش می‌باشند جزو مهدیین می‌باشند.([1])

بنابراین ما می‌توانیم اشاراتی را در کتاب مقدس در ارتباط با مهدیین بیابیم و مطمئناً این موارد برای یک جویای حقیقت کفایت می‌کند که تا به محمد و آل محمد و خصوصاً به مهدیین، ایمان بیاورد.

 


[1]- برای دریافت توضیحات بیشتر به قسمت «انجیل یهودا قسمت سوم» رجوع نمایید.

 

 
 ادله دعوت سید احمد الحسن برای مسیحیان https://goo.gl/PFPbpc
 پاسخ به شبهات مسیحیان https://goo.gl/bQ4r3r

 تهیه شده توسط کارگروه علمی ادله مسیحیت تحت اشراف موسسه وارثین ملکوت

 

جمعه, 15 دی 1396 ساعت 19:21

ایلیای آخرالزمان در بین ما

نوشته شده توسط

ایلیای آخرالزمان در بین ما:

پله اول: در قسمت پیشین با خصوصیات دعوت ویژگی‌های مردمان روزگار ایلیا آشنا شدیم که خلاصه آن بدین ترتیب است:

1) زنده کردنِ پسرِ زنِ اهلِ صرفه

2) شجاعت ایلیای نبی در محکوم کردن عمل پادشاه اسراییل (اخاب)

3) تحدی ایلیای نبی از انبیای بت بعل

4) فرار ایلیای نبی بعد از تصمیم همسر پادشاه اسراییل برای قتل او

5) ترک کردن عهد خدا توسط بنی‌اسراییل

6) از بین بردن مذبح‌های خدا توسط بنی‌اسراییل

7) کشتن انبیای خدا به‌وسیله‌ی بنی‌اسراییل

8) خبر دادن از مرگ اخاب توسط ایلیای نبی

9) به وقوع پیوستن پیشگویی ایلیای نبی در مورد مرگ اخاب

پله دوم: پیش‌تر اثبات نمودیم که اسامی یک شخص که در پیشگویی‌های کتاب مقدس می‌آید، لزوماً به خود آن شخص اشاره ندارد بلکه می‌تواند به شخص دیگری اشاره داشته باشد. که شبیه به آن شخص مذکور در پیشگویی باشد.

پله سوم: با وقوع علائم آخرالزمان باید ایلیای نبی یا درواقع شبیه ایلیای نبی در بین ما باشد، بنابراین اولین سؤالی که مطرح می‌شود این است که او با این وصف باید بین ما باشد، پس او کجاست؟([1])

پله چهارم: می‌گوییم ایلیای اصلاح‌گر زمان آمده است؛ و او همان احمدالحسن می‌باشد؛ تنها به گوشه‌ای از شباهت‌های دعوت او با دعوت و زندگی ایلیای نبی، دقت نمایید:

1) از معجزاتی که برای احمدالحسن رخ‌داده است، زنده شدن پسری است به نام علی سعدون که با توسل عمو و پدرش به احمدالحسن، پس از مرگ، زندگی خود را بازیافت (این در حالی بود که کودک در اثر برخورد سرش با لبه جوب، جمجمه‌اش شکاف برداشته‌شده و دچار خونریزی مغزی شده بود و نیز دچار خفگی در آب‌شده بود و پزشکان مرگ او را اعلام کرده بودند) همچنان که ‌ایلیای نبی پسر زن اهل صرفه را پس از مردن، زنده نمود.

2) احمدالحسن درزمانی که کسی جرئت محکوم کردن صدام حاکم عراق را نداشت (به‌جهت اینکه با خون نجسش قرآن را نوشت) این تنها احمدالحسن بود که عمل صدام را محکوم نمود، چنانکه‌ ایلیای نبی در مقابل حاکم اسراییل چنان کرد.

3) احمدالحسن از تمامی علمای یهودی و مسیحی و مسلمان تحدی و طلب هم‌آورد کرده است؛ چنانکه ‌ایلیای نبی از انبیای بت بعل تحدی کرده و آن‌ها را به مبارزه طلبید؛ احمدالحسن بیان نمود:

(برای مناظره با اصحاب همه‌ی اديان هر یک با کتابش آماده‌ام؛ و من اين بنده‌ی مسکین و جاهل در مقابل پروردگار، داناتر از همه‌ی آن‌ها به قرآن و انجیل و تورات و همچنين به مواضع تحریف هستم، با آن علمی که خداوند تبارک‌وتعالی به من عطا فرموده است، بلکه هیچ‌کدام از آن‌ها قدرت پاسخ به اين علمی که خدا از علم و آگاهی‌اش به من داده است را ندارد، و یقین دارم، کسی که حق‌طلب باشد هدايت می‌شود، و اما کسی که به خاطر طلب اين دنیای چرک آلود، حق را قبول نکند و کفر ورزد، من در همان مجلس با وی مباهله می‌کنم تا کسی که زنده می‌ماند با دلیلی آشکار زندگی کند، و کسی که می‌میرد با اتمام‌حجت و دلیلی آشکار بمیرد؛ و هر کس که به خاطر حق‌طلبی‌اش مرا قبول کند نجات‌یافته و در دنیا و آخرت سعادتمند گشته است، و کسی که مرا رد کند حق را رد کرده و دنیا و آخرت را باهم ازدست‌داده است).([2])

4) احمدالحسن هم از سوی اخاب زمانش (صدام ملعون) و هم توسط علمای زمان تحت تعقیب بود و علمای بی‌عمل، فتوا به قتل او دادند و او مجبور به فرار شد، چنانکه ‌ایزابل و بنی‌اسراییل قصد جان ایلیای نبی را کردند و او مجبور به فرار شد.

5) مردم زمان احمدالحسن نسبت به عهد خدا وصایای انبیاء الهی بی‌توجه‌اند، چنانکه در زمان ایلیای نبی، بنی‌اسراییل، عهد خدا را ترک نمودند و به آن بی‌توجه بودند.

6) مردم عراق حسینیه‌های مرتبط با احمدالحسن را ویران کردند (حسینیه مکان مقدسی ست که برگرفته از نام حسین امام سوم شیعیان است، کسی که در کربلا ذبح گردید) و این مورد شبیه ویران کردن مذبح‌های خداوند توسط بنی‌اسراییل بود، که ایلیای نبی در زمان خود آن را بیان نموده بود.

7) مردم عراق یاران احمدالحسن را به خاک و خون کشیدند، چنانکه ‌ایلیای نبی در زمان خود کشته شدن انبیای خداوند توسط بنی‌اسراییل را بیان نمود.

برگرفته از کتاب پاسخ‌های روشنگرانه، جلد 5:

(امام مهدی (ع) به عراق وصی و فرستاده‌اش را فرستاد، ولی او را تکذیب کردند و به استهزاء گرفتند، و او را طَرد کردند، و خونش را حلال شمردند، و حسینیه‌های او را مُنهدم کردند، و انصارش را کشتند، و جسدهای پاکشان را به بدترین نوع مُثله کردند، و بقیه آنان از خانواده‌شان طردشده‌اند، و یا در زندان هستند که منافقین آنان را عذاب می‌کنند، آنان که با ستم و جورشان از صدام ملعون سبقت جستند، شما الان می‌بینید که همه مردم در عراق نسبت به کاری که حکومت بغداد با انصار امام مهدی (ع) انجام دادند خشنود هستند، بلکه بعضی از آنان به خاطر کشتن انصار امام مهدی (ع) به بعضی دیگر تبریک می‌گویند. آیا این کفایت نمی‌کند تا عذاب الهی به عراق و اهل آن برسد، مردمی که نه پیامبری را یاری دادند و نه امامی را، بلکه قبرهای اولیاء در عراق افزایش پیداکرده است، چون هرزمانی امامی برایشان می‌آمد او را خوار می‌کردند و می‌کشتند...الخ).

8) احمدالحسن خبر مرگ صدام ملعون را پیش از مرگش، اعلام نمود بعدازآنکه صدام در مراسم تولد خویش قرآنی را که با خون نجسش نوشته بود، رونمایی کرد؛ احمدالحسن صراحتاً فرمودند: (اين آخرين تولد ‌صدام ملعون است و تولد ديگرى نخواهد گرفت زيرا كه او بر خدا تجاوز كرد و خداوند او را حتماً مجازات خواهد كرد) و آن‌چنان نیز ایلیای نبی خبر از مرگ اخاب داد.

9) صدام کمتر از یک سال اعدام گردید، و از عرش قدرت به فرش افتاد چنانکه احمدالحسن پیشگویی کرده بود؛ و اخاب نیز بعد از پیشگویی ایلیای نبی کشته شد و سگان از خون نجسش لیسیدند.

بنابراین به‌وضوح می‌بینید که چه تشابهات بسیاری بین دعوت و زندگی ایلیای نبی و بین دعوت و زندگی احمدالحسن وجود دارد، و او شبیه ایلیای نبی می‌باشد و منظور از آمدن ایلیای نبی، در زمان آخر، به آمدن شبیه او، یعنی احمدالحسن مربوط می‌شود.


[1]- برای اطلاعات بیشتر، به قسمت ادله دعوت برای یهودیان رجوع نمایید.

[2]- احمدالحسن، خطبۀ داستان ملاقات.

 

 

 
 ادله دعوت سید احمد الحسن برای مسیحیان https://goo.gl/PFPbpc
 پاسخ به شبهات مسیحیان https://goo.gl/bQ4r3r

 تهیه شده توسط کارگروه علمی ادله مسیحیت تحت اشراف موسسه وارثین ملکوت

 

جمعه, 15 دی 1396 ساعت 19:14

ویژگی‌های دعوت و مردمان زمان ایلیا

نوشته شده توسط

ویژگی‌های دعوت و مردمان زمان ایلیا:

اما پیش از بیان اصل مطلب که در قسمت بعدی بیان خواهد شد، به ویژگی‌های دعوت ایلیای نبی از طریق آیات عهد قدیم، خواهیم پرداخت:

در 1 پادشاهان باب 17 داستان ایلیای نبی شروع می‌شود؛ درآیات (1 پادشاهان 17: 17 - 22) با ماجرای مُردن پسر زن اهل صرفه، و سپس زنده شدن او توسط ایلیا مواجه می‌شویم که در آن آمده است:

( ۱۷ و بعدازاین امور، واقع شد که پسر آن زن که صاحب‌خانه بود، بیمار شد؛ و مرض او چنان سخت شد که نفسی در او باقی نماند. ۱۸ و به ایلیا گفت: «ای مرد خدا مرا با تو چه‌کار است؟ آیا نزد من آمدی تا گناه مرا به یادآوری و پسر مرا بکشی؟» ۱۹ اوی را گفت: «پسرت را به من بده» پس او را از آغوش وی گرفته، به بالاخانه‌ای که در آن ساکن بود، برد و او را بر بستر خود خوابانید. ۲۰ و نزد خداوند استغاثه نموده، گفت: «ای یهُوَه، خدای من، آیا به بیوه زنی نیز که من نزد او مأوا گزیده‌ام بلا رسانیدی و پسر او را کشتی؟» ۲۱ آنگاه خویشتن را سه مرتبه بر پسر دراز کرده، نزد خداوند استغاثه نموده، گفت: «ای یهُوَه، خدای من، مسألت اینکه جان این پسر به وی برگردد». ۲۲ و خداوند آواز ایلیا را اجابت نمود و جان پسر به وی برگشت که زنده شد).

در باب بعدی به ماجرای رویارویی ایلیای نبی و اخاب حاکم اسراییل و مواجه می‌شویم که ‌ایلیای نبی، حاکم اسراییل یعنی اخاب را محکوم می‌نماید؛ در (1 پادشاهان: 17 - 18) چنین می‌خوانیم:

( ۱۷ و چون اَخاب ایلیا را دید، اَخاب وی را گفت: «آیا تو هستی که اسراییل را مضطرب می‌سازی؟» ۱۸ گفت: «من اسراییل را مضطرب نمی‌سازم، بلکه تو خاندان پدرت؛ چون‌که اوامر خداوند را ترک کردید و تو پیروی بعلیم را نمودی»).

در ادامه تحدی و به مبارزه طلبیدن ایلیا را در (1 پادشاهان 18: 19 - 40) می‌توانیم مشاهده نماییم:

(۱۹ «پس الآن بفرست و تمام اسراییل را نزد من بر کوه کرمل جمع کن و انبیای بعل را نیز چهارصد و پنجاه نفر، و انبیای اشیریم را چهارصد نفر که بر سفره ایزابل می‌خورند». ۲۰ پس اَخاب نزد جمیع بنی‌اسراییل فرستاده، انبیا را بر کوه کرمل جمع کرد. ۲۱ و ایلیا به‌تمامی قوم نزدیک آمده، گفت: «تا به کی در میان دو فرقه می‌لنگید؟ اگر یهُوَه خداست، او را پیروی نمایید! و اگر بَعْل است، وی را پیروی نمایید!» اما قوم در جواب او هیچ نگفتند. ۲۲ پس ایلیا به قوم گفت: «من تنها نبی یهُوَه باقی‌مانده‌ام و انبیای بَعل چهارصد و پنجاه نفرند. ۲۳ پس به ما دو گاو بدهند و یک گاو به جهت خود انتخاب کرده، و آن را قطعه‌قطعه نموده، آن را بر هیزم بگذارند و آتش ننهند؛ و من گاو دیگر را حاضر ساخته، بر هیزم می‌گذارم و آتش نمی‌نهم. ۲۴ و شما اسم خدای خود را بخوانید و من نام یهُوَه را خواهم خواند؛ و آن خدایی که به آتش جواب دهد، او خدا باشد». و تمامی قوم در جواب گفتند: «نیکو گفتی». ۲۵ پس ایلیا به انبیای بَعْل گفت: «یک گاو برای خود انتخاب کرده، شما اول آن را حاضر سازید زیرا که بسیار هستید و به نام خدای خود بخوانید، اما آتش نگذارید». ۲۶ پس گاو را که به ایشان داده‌شده بود، گرفتند و آن را حاضر ساخته، نام بعل را از صبح تا ظهر خوانده، می‌گفتند: «ای بعل ما را جواب بده». لیکن هیچ صدا یا جوابی نبود و ایشان بر مذبحی که ساخته بودند، جست‌وخیز می‌نمودند. ۲۷ و به‌وقت ظهر، ایلیا ایشان را مسخره نموده، گفت: «به آواز بلند بخوانید زیرا که او خداست! شاید متفکر است یا به خلوت رفته، یا در سفر می‌باشد، یا شاید که در خواب است و باید او را بیدار کرد!» ۲۸ و ایشان به آواز بلند می‌خواندند و موافق عادت خود، خویشتن را به تیغ‌ها و نیزه‌ها مجروح می‌ساختند، به حدی که خون بر ایشان جاری می‌شد. ۲۹ و بعد از گذشتن ظهر تا وقت گذرانیدن هدیه عصری، ایشان نبوت می‌کردند؛ لیکن نه آوازی بود و نه کسی که جواب دهد یا توجه نماید. ۳۰ آنگاه ایلیا به‌تمامی قوم گفت: «نزد من بیایید». و تمامی قوم نزد وی آمدند و مذبح یهُوَه را که خراب‌شده بود، تعمیر نمود. ۳۱ و ایلیا موافق شماره اسباط بنی‌یعقوب که کلام خداوند بر وی نازل‌شده، گفته بود که نام تو اسراییل خواهد بود، دوازده سنگ گرفت. ۳۲ و به آن سنگ‌ها مذبحی به نام یهُوَه بنا کرد و گرداگرد مذبح خندقی که گنجایش دو پیمانه بَزر داشت، ساخت. ۳۳ و هیزم را ترتیب داد و گاو را قطعه‌قطعه نموده، آن را بر هیزم گذاشت. پس گفت: «چهار خُمْ از آب پرکرده، آن را بر قربانی سوختنی و هیزم بریزید.» ۳۴ پس گفت: «بار دیگر بکنید»؛ و گفت: «بار سوم بکنید». و بار سوم کردند. ۳۵ و آب گرداگرد مذبح جاری شد و خندق نیز از آب پر گشت. ۳۶ و در وقت گذرانیدن هدیه عصری، ایلیای نبی نزدیک آمده، گفت: «ای یهُوَه، خدای ابراهیم و اسحاق و اسراییل، امروز معلوم بشود که تو در اسراییل خدا هستی و من بنده تو هستم و تمام این کارها را به‌فرمان تو کرده‌ام. ۳۷ مرا اجابت فرما ای خداوند! مرا اجابت فرما تا این قوم بدانند که تو یهُوَه خدا هستی و اینکه دل ایشان را باز پس گردانیدی». ۳۸ آنگاه آتشِ یهُوَه افتاده، قربانی سوختنی و هیزم و سنگ‌ها و خاک را بلعید و آب را که در خندق بود، لیسید. ۳۹ و تمامی قوم چون این را دیدند، به روی خود افتاده، گفتند: «یهُوَه، او خداست! یهُوَه او خداست!» ۴۰ و ایلیا به ایشان گفت: «انبیای بَعْل را بگیرید و یکی از ایشان رهایی نیابد». پس ایشان را گرفتند و ایلیا ایشان را نزد نهر قیشون فرود آورده، ایشان را در آنجا کشت).

همچنین در ادامه این ماجرا، قضیۀ فرار ایلیای نبی را در (1 پادشاهان 19: 1 - 3) می‌توانیم مشاهده نماییم:

(۱ و اَخاب، ایزابل را ازآنچه ایلیا کرده، و چگونه جمیع انبیا را به شمشیر کشته بود، خبر داد. ۲ و ایزابل رسولی نزد ایلیا فرستاده، گفت: «خدایان به من مثل این بلکه زیاده از این عمل نمایند اگر فردا قریب به این وقت، جان تو را مثل جان ‌یکی از ایشان نسازم». ۳ و چون این را فهمید، برخاست و به جهت جان خود روانه شده، به بئرشَبَع که در یهوداست آمد و خادم خود را در آنجا واگذاشت).

باوجود معجزۀ عظیم، بنی‌اسراییل، قصد نابودی ایلیای نبی را داشتند، در آیه (1 پادشاهان 19: 10) چنین می‌خوانیم:

(او (ایلیا) در جواب گفت: به جهت یهُوَه، خدای لشکرها، غیرت عظیمی دارم زیرا که بنی‌اسراییل عهد تو را ترک نموده، مذبح‌های تو را منهدم ساخته، و انبیای تو را به شمشیر کشته‌اند، و من به‌تنهایی باقی‌مانده‌ام و قصد هلاکت جان من نیز دارند).

ایلیا بر طبق وحی‌ای که به او رسیده بود خبر نابودی اخاب حاکم اسراییل را داد؛ چنانکه درآیات (1 پادشاهان 21: 17 - 20) آمده است:

(۱۷ و کلام خداوند نزد ایلیای تِشْبی نازل‌شده، گفت: ۱۸ برخیز و برای ملاقات اَخاب، پادشاه اسراییل که در سامره است، فرود شو. اینک او در تاکستان نابوت است که به آنجا فرود شد تا آن را متصرّف شود. ۱۹ و او را خطاب کرده، بگو خداوند چنین می‌گوید: آیا هم قتل نمودی و هم متصرّف شدی؟ و باز او را خطاب کرده، بگو خداوند چنین می‌گوید: درجایی که سگان خون نابوت را لیسیدند، سگان خون تو را نیز خواهند لیسید. ۲۰ اَخاب به ایلیا گفت: ای دشمن من، آیا مرا یافتی؟ او جواب داد: بلی تو را یافتم زیرا تو خود را فروخته‌ای تا آنچه در نظر خداوند بد است، بجا آوری).

و در باب بعدی (1 پادشاهان 22: 29 - 38) می‌بینیم آن پیشگویی‌ای که به‌وسیله ایلیای نبی در مورد اخاب پادشاه اسراییل بیان شد، تحقق می‌یابد:

(۲۹ و پادشاه اسراییل و یهُوْشافاط، پادشاه یهودا به راموت جِلْعاد برآمدند. ۳۰ و پادشاه اسراییل به یهُوشافاط گفت: من خود را مُتِنَکر ساخته، به جنگ می‌روم و تو لباس خود را بپوش. پس پادشاه اسراییل خود را مُتِنَکر ساخته، به جنگ رفت. ۳۱ و پادشاه اَرام سی و دو سردار ارابه‌های خود را امر کرده، گفت: «نه با کوچک و نه با بزرگ، بلکه با پادشاه اسراییل فقط جنگ نمایید». ۳۲ و چون سرداران ارابه‌ها یهُوْشافاط را دیدند، گفتند: «یقیناً این پادشاه اسراییل است». پس برگشتند تا با او جنگ نمایند و یهُوْشافاط فریاد برآورد. ۳۳ و چون سرداران ارابه‌ها دیدند که او پادشاه اسراییل نیست، از تعاقب او برگشتند. ۳۴ اما کسی کمان خود را بدون غرض کشیده، پادشاه اسراییل را میان وصله‌های زره زد، و او به ارابه‌ران خود گفت: «دست خود را بگردان و مرا از لشکر بیرون ببر زیرا که مجروح شدم». ۳۵ و در آن روز جنگ سخت شد و پادشاه را در ارابه‌اش به مقابل اَرامیان برپا می‌داشتند؛ وقت غروب مرد و خون زخمش به میان ارابه ریخت. ۳۶ و هنگام غروب آفتاب در لشکر ندا در داده، گفتند: «هر کس به شهر خود و هر کس به ولایت خویش برگردد». ۳۷ و پادشاه مرد و او را به سامره آوردند و پادشاه را در سامره دفن کردند. ۳۸ و ارابه را در برکه سامره شستند و سگان خونش را لیسیدند و اسلحه او را شستند، برحسب کلامی که خداوند گفته بود).

بنابراین تا اینجا با بخشی از نکات مهم در ارتباط با دعوت ایلیای نبی آشنا شدیم که بسیار مهم و قابل‌توجه می‌باشند و در بخش بعدی به مبحث مهم دیگری حول این قضیه خواهیم پرداخت.

 

 

 
 ادله دعوت سید احمد الحسن برای مسیحیان https://goo.gl/PFPbpc
 پاسخ به شبهات مسیحیان https://goo.gl/bQ4r3r

 تهیه شده توسط کارگروه علمی ادله مسیحیت تحت اشراف موسسه وارثین ملکوت

 

جمعه, 15 دی 1396 ساعت 19:01

بازگشت ایلیا

نوشته شده توسط

بازگشت ایلیا:

پیشتر بیان نمودیم که بر طبق سخن عیسی، یحیی ایلیای موعود بوده است؛ همچنین، گروهی از مفسرین مسیحی در ارتباط با (ملاکی 4: 5) این عقیده را دارند که برای ایلیا دو ظهور وجود دارد؛ یکی پیش از آمدن اولیه مسیح (که منظور یحیی نبی بود) و دیگری پیش از بازگشت ثانویه مسیح؛ و به (متی 17: 11) استناد می‌نمایند؛ در (متی 17: 10 - 12) از قول عیسی، آمده است:

(۱۰ شاگردانش از او پرسیده، گفتند: پس کاتبان چرا می‌گویند که می‌باید الیاس اوّل آید؟ ۱۱ او در جواب گفت: البته الیاس می‌آید و تمام چیزها را اصلاح خواهد نمود. ۱۲ لیکن به شما می‌گویم که الحال الیاس آمده است و او را نشناختند بلکه آنچه خواستند با وی کردند؛ به همان‌طور پسر انسان نیز از ایشان زحمت خواهد دید).

به‌عنوان‌مثال در تفسیر (کتاب مقدس انتشار کمبریج برای دانشکده‌ها و کالج‌ها/ Cambridge Bible for Schools and College) آمده است:

(و همان‌طور که الیاس نوعی (مورد انتظار) قبل از ظهور مسیح آمد، و «آن‌ها او را نمی‌شناختند، اما هر آنچه که ذکر کردند را در مورد او انجام دادند»، بنابراین قبل از ظهور دوم، الیاس دیگری خواهد آمد «و همه‌چیز را (به حالت اول خود) بازخواهد گرداند» (متی 17: 13 - 10)).([1])

2 نکته: اول آنکه هرگز گفته نشده است که ایلیا پیش از مسیح خواهد آمد و بعد از او عیسی خواهد آمد، و دوم آنکه می‌گوییم: ظهور بعدی ایلیای نبی نیز شبیه به قضیه یحیی می‌باشد؛ یحیی‌ای که آمدنش درزمانی، آمدن ایلیا محسوب می‌شد؛ بنابراین ما معتقدیم که ایلیایی که پیش از یوم عظیم و مهیب خداوند خواهد آمد، شخصی شبیه به ایلیای نبی می‌باشد و نه خود ایلیای نبی.

اما او کیست؟


[1] -https://goo.gl/MD23gb

 
 ادله دعوت سید احمد الحسن برای مسیحیان https://goo.gl/PFPbpc
 پاسخ به شبهات مسیحیان https://goo.gl/bQ4r3r

 تهیه شده توسط کارگروه علمی ادله مسیحیت تحت اشراف موسسه وارثین ملکوت

 

جمعه, 15 دی 1396 ساعت 18:29

غلام امین کیست؟ (قسمت سوم)

نوشته شده توسط

غلام امین کیست؟ (قسمت سوم):

در (اشعیا 42: 1 - 9) آمده است:

(1 اینک بنده من (עבדי: عبدی) که او را دستگیری نمودم و برگزیده من که جانم از او خشنود است، من روح خود را بر او می‌نهم تا انصاف را برای امّت‌ها صادر سازد. ۲ او فریاد نخواهد زد و آواز خود را بلند نخواهد نمود و آن را در کوچه‌ها نخواهد شنوانید. ۳ نی خردشده را نخواهد شکست و فتیله ضعیف را خاموش نخواهد ساخت تا داوری را به‌راستی صادر گرداند. ۴ او ضعیف نخواهد گردید و منکسر نخواهد شد تا داوری را بر زمین قرار دهد و جزیره‌ها منتظر شریعت او باشند. ۵ خدا یهوه که آسمان‌ها را آفرید و آن‌ها را پهن کرد و زمین و نتایج آن را گسترانید و نفس را به قومی که در آن باشند و روح را بر آنانی که در آن سالکند می‌دهد، چنین می‌گوید: ۶ من که یهوه هستم تو را به عدالت خوانده‌ام و دست تو را گرفته، تو را نگاه خواهم داشت و تو را عهد قوم و نور امّت‌ها خواهم گردانید. ۷ تا چشمان کوران را بگشایی و اسیران را از زندان و نشینندگان در ظلمت را از محبس بیرون آوری. ۸ من یهوه هستم و اسم من همین است. و جلال خود را به کسی دیگر و ستایش خویش را به بت‌های تراشیده نخواهم داد. ۹ اینک وقایع نخستین واقع شد و من از چیزهای نو اعلام می‌کنم و قبل از آنکه به‌وجودآید شمارا از آن‌ها خبر می‌دهم).

در آیه 1 آمده است:

(اینک بنده من (עבדי: عبدی) که او را دستگیری نمودم)؛

این بنده چه کسی است؟ معتقدیم که او همان غلام (عبد) امین است که عیسای مسیح به آمدنش بشارت داده بود؛ در (متی 24: 45) آمده است:

(پس آن غلام (עבד: عبد) امین و دانا کیست که آقایش او را بر اهل خانه خود بگمارد تا ایشان را در وقت معین خوراک دهد).

و همچنین در آیه 1 آمده است: «من روح خود را بر او می‌نهم» و درواقع این وصف تسلی‌دهنده است که صاحب روح‌القدس است و عیسای مسیح بشارت آمدنش را داده بود و ما اثبات نمودیم که تسلی‌دهنده انسان مذکری است که صاحب روح‌القدس است و در اینجا نیز خداوند می‌گوید که: «روح خود را بر او می‌نهم» که منطبق است بر شخصیت تسلی‌دهنده (احمدالحسن) که روح‌القدس با او می‌باشد.

همچنین در ارتباط با او در آیه 3 آمده است: «تا داوری (משפט) را به‌راستی صادر گرداند» و همچنین در آیه 4 آمده است: «تا داوری (משפט) را بر زمین قرار دهد»؛ همچنین در ارتباط باشخصیت «بره» که پیشتر مشخص شد به «احمد» اشاره دارد، در (مکاشفه 19: 11) آمده است: «به عدل داوری (حکم) می‌کند و می‌جنگد».

درنتیجه آیاتی که مشاهده نمودیم در مورد شخصیت احمد یا احمدالحسن، وصی سیزدهم حضرت محمد می‌باشد که آن را با دلایل متعدد و به برکت علم احمدالحسن اثبات نمودیم.

 

 

 
 ادله دعوت سید احمد الحسن برای مسیحیان https://goo.gl/PFPbpc
 پاسخ به شبهات مسیحیان https://goo.gl/bQ4r3r

 تهیه شده توسط کارگروه علمی ادله مسیحیت تحت اشراف موسسه وارثین ملکوت

 

صفحه6 از29

امام احمدالحسن (ع) فرمودند:

«ای مردم، علمای گمراه و پیروان‌شان شما را فریب ندهند. بخوانید، جستجو کنید، دقت کـنید و بـیاموزید و خود ، حقيقت را بـيابـيد و بر كس دیگری توکل نکـنید تا برای آخرت شما تصمیم‌گیری کند زیرا که فردا پشیـمان خواهید شد و فردا پشیمانی را سودی نخواهد داشت». خطبه پنجم محرم ۱۳۸۹ هـ.ش.سايت مهديون , سايت انصار امام مهدي , سايت رسمي فارسي انصار امام مهدي , سايت سيد احمدالحسن , سايت يماني , نقد يماني , يماني کيست , نقد احمدالحسن , ادله احمدالحسن , راه شناخت يماني , راه شناخت يماني چيست , يمن و آخرالزمان , سيد يماني , سيد احمد الحسن يماني , عکس سيد يماني , يماني ظهور کرد , نشانه هاي سيد يماني , سيد احمدالحسن,يماني , يماني موعود , مهدي اول , احمدالحسن , احمد الحسن , طالع مشرقي , خراساني , پرچم هاي خراسان , طالقان , انصار طالقان , علائم ظهور , امام احمدالحسن , احمد, خسف بيداء , خسف بيدا , شبيه عيسي , مصلوب , ملک عبدالله , سفياني , دجال اکبر , شام , يمن , انا يماني , سوريه , ايران , عراق , بصره , دجال بصره , حيدر مشتت , دجله بصره , قائم , امام زمان , مهدي , مهديون , سيد احمد الحسن يماني , سيد يماني کيست , احمد الحسن کيست , سيد يماني در عراق , يماني موعود , کشته شدن نفس زکيه چيست , خروج يماني , ظهور يماني , سايت سيد احمد الحسن يماني , عکس احمد الحسن يماني , فرقه يماني در ايران , فرقه يماني , فرقه يماني چيست , احمد الحسن يماني کيست ؟ , رائفي پور احمد الحسن , عکس احمد الحسن يماني , مسيح , دين مسيح , عيسي مسيح کيست , صليب مسيح , صليب کشيدن , صليب مسيحيت , عکس هاي صليب , صليب نشانه چيست , قوانين دين مسيحيت , احکام دين مسيحيت , مسيحيت در ايران , آشنايي با دين مسيحيت , کتاب مقدس , انجيل , تورات , حواريون , مريم , مريم مقدس , تنخ , نظريه تکامل انسان , نظريه تکامل داروين چيست , نظريه تکامل داروين pdf , رد نظريه تکامل , نظريه تکامل داروين به زبان ساده , نظريه داروين تکامل انسان , نظريه تکامل و انسان , فيلم تکامل , داوکينز , هاوکينگ , خداناباوران مشهور , دلايل خداناباوران , خداناباوران , آتئيست , منکر وجود خدا در جدول ,دانشمندان خدا باور , آتئيست و آگنوستيک , نقد آتئيست , کانال آتئيست ها در تلگرام , آتئيست تلگرام , آتئيست کيست , نماد آتئيست , ستاره شش پر , ستاره پنج پر , ستاره حضرت سليمان , ستاره داوود در اسلام , طلسم ستاره داوود , قانون معرفت حجت , راه شناخت حجت هاي الهي , راه شناخت امام , قيامت , عذاب , آخرالزمان , نشانه هاي آخر الزمان , نشانه هاي آخرالزمان در تهران , آخرالزمان+پيشگويي , اخر الزمان رائفي پور , آخرالزمان و داعش , نشانه هاي آخرالزمان در قرآن , صاحب الزمان , حجت بن الحسن , آيا امام زمان داراي زن و فرزند هستند , فرزندان امام زمان , 12 مهدي , وصيت پيامبر , وصيت پيامبر دوازده مهدي , متن وصيت پيامبر , وصيت پيامبر به امام علي , وصيت نامه پيامبر , وصيت نامه حضرت محمد , شب وفات پيامبر , حديث وصيت , حديث ثقلين , امام احمد , احمدالحسن , دلايل سيد احمد الحسن براي شيعه ,الحاد , ادله دعوت يماني , روياي صادقه , مکتب نجف اشرف , کتاب توهم الحاد , کتاب توهم بي خدايي , کتاب عقائد الاسلام , کتب سيد احمدالحسن , آيه اکمال الدين , تدريس آيه اکمال الدين , پالتاک , فيس بوک امام احمدالحسن , فيسبوک امام احمد الحسن , خطبه هاي امام احمدالحسن , ادله دعوت براي سني ها , دانلود کتب ترجمه احمدالحسن , کتب سيد احمد الحسن , دعوت سيد احمد الحسن , پيام هاي فيس بوک سيد احمد الحسن , منابع رسمي دعوت يماني , دعوت يماني , يماني کيست , نقد الحاد , محمد نبي در عهدين , هفته نامه زمان ظهور , سايت هفته نامه زمان ظهور , موسسه وارثين ملکوت , وبسايت انگليسي انصار امام مهدي , وبسايت فارسي انصار امام مهدي , تالار گفتگو انصار امام مهدي , علماي غير عامل , فقهاي آخرالزمان , گوساله سامري , اهل تسنن , انصار امام مهدي , 10313 , 313 , دوازده مهديين , احمد الحسني , احمد الحسن اليماني , احمد الحسن يماني سايت , احمد الحسن يماني کيست؟ , سيد احمد الحسن يماني ع , سيد حسن حمامي , شيخ ناظم عقيلي , دکتر علاء سالم , دعوت مبارک يماني , راه شناخت يماني , يماني از يمن , يماني از کجا خروج مي کند , انصار الله , انصار امام مهدي , انصار امام احمد اليماني , انصار امام المهدي , سيد يماني , سيد يماني ظهور کرد , سيد يماني کيست , روايات آخرالزمان , روايات خمس , روايات ظهور , روايات يماني , روايات درباره يماني , روايات خروج يماني , روايات قيام يماني , حديث وصيت , مهديون , مهديون شاهد , مهديون چه کساني هستند , حديث 12 مهدي , 12 مهدي , احمديم احمدي , عکس يماني , تصاوير يماني , عکس سيد يماني , عکس احمد الحسن يماني , صاحب پرچم هدايت , جريان مدعي يماني ,تصاوير دروغين منتسب به سيد احمد الحسن يماني ,پسر انسان در کتاب مقدس , پسر انسان در انجيل , پسر انسان کيست, صليب شکسته , يماني , احمد الحسن , کتاب توهم بي خدايي , کتاب توهم الحاد , کتاب عقائد الاسلام , کتاب گوساله , کتاب همگام با بنده صالح , کتاب همگام با عبد صالح , کتاب وصيت مقدس , کتاب وصيت مقدس نوشتار بازدارنده از گمراهي , کتاب توحيد , کتاب وصي در تورات, انجيل و قرآن , کتاب چشم اندازي هاي از قوم سومر و آکد , سومر و آکد , سومر , کتاب تفسير آيه اي از سوره يونس , تفسير سوره يونس , کتاب سرگرداني , کتاب راه به سوي خدا , کتاب شرايع الاسلام , کتاب شرائع الاسلام , کتاب رجعت , کتاب رجعت سومين روز از روزهاي بزرگ خدا , رساله اي در فقه خمس , کتب سيد احمد الحسن , دانلود کتاب هاي سيد احمد الحسن , کتاب سيد احمد الحسن , علم سيد احمد الحسن , علوم سيد احمد الحسن , کتب روايي , سفر حضرت موسي به مجمع البحرين , کتاب روشنگري هايي از دعوت فرستادگان , کتاب روشنگري از دعوت فرستادگان , نامه هدايت , ادله مسيحيان , کتاب پاسخ هاي روشنگرانه , جواب المنير , نصيحتي براي طلبه هاي حوزه هاي علميه , نصيحتي براي طلاب حوزه هاي علميه , کتاب جهاد درب بهشت , جهاد , جهاد اکبر , کتاب متشابهات , دانلود کتاب متشابهات , بيان حق و سداد از طريق علم اعداد , علم اعداد , کتاب سيزدهمين حواري , کتاب حواري سيزده , حواريون , کتاب حاکميت الله نه حاکميت مردم , حاکميت الله , دموکراسي , کتاب گزيده اي از تفسير سوره فاتحه , سوره فاتحه , تفسير سوره فاتحه , پاسخ هاي فقهي , کتاب طهارت , دانلود کتب يماني , دانلود کتب سيد احمد الحسن , کتب انصار امام مهدي , دلايل عام دعوت , علم سيد احمد الحسن , دانلود کتب انصار سيد احمد الحسن , دانلود کتب انصار امام مهدي , سايت انصار امام مهدي , انصار , علاء سالم ,رسالتي در يگانگي شخصيت مهدي اول, قائم و يماني , گفتگوي داستاني درباره‌ي دعوت مبارک يماني , رسالتي آشکار , کتاب دليل ادله , شيخ ناظم عقيلي , وصي در کتاب , کتاب برهان مبين , ابن تمام , يماني کيست , ملاقات با امام مهدي , کتاب وصيت و وصي احمد الحسن عليه السلام ,پژوهشي در شخصيت يماني , کتاب يماني موعود حجت الله , شيخ حيدر زيادي , علامات زمان ظهور , يماني امام مهدي , کتاب ضرورت وجود زمينه ساز , بشار الفيصلي , سفياني به آستانه‌ي درب‌ها رسيده پس يماني کجاست؟ , شيخ عادل سعيدي , اخبار طاهرين در مورد مهدي و مهديين (ع) , روايات مهديين , دلايل اثبات ذريه‎ي امام مهدي , رسالتي در مورد روايت اصبغ بن نُباته  , چهل حديث در مورد مهديين و ذريه قائم , کتاب چهل حديث , کتاب مهديين دوازده‌گانه فرزندان امام مهدي  , کتاب در پيشگاه صيحه , زکي انصاري , خواب , ارکان رويا , کتاب کرامات و غيبيات , انصار سيد احمد الحسن , کتاب رؤيا در مفهوم اهل بيت  , استاد ضياء زيدي , رؤياي صادقه , بازگو کردن رؤيا ,کتاب شيعيان در معرض آزمايش , دکتر عبدالرزاق ديراوي , کتاب خوش آمدي اي فرزند فاطمه  , کتاب شکست منتظران , کتاب مجتمع ما بين تکبر و نفاق , کتاب بلکه هدايت شويد , شيخ ناظم عقيلي , فقهاي آخر الزمان , کتاب فرمان‌روايي امروز از آنِ کيست , کتاب همانا که تأويلش فرا رسيد , متشابهات , حق اين‌گونه شناخته مي‌شود نه با شبهات , شيخ عبد العالي منصوري , احمد الحسن , احمد موعود- پيوند دهنده‌ي رسالت‌هاي آسماني و کشتي نجات برگزيدگان , دکتر علاء سالم , کتاب احمد موعود , شبيه عيسي و مصلوب کيست؟ , شبيه عيسي , شبيه عيسي عليه السلام , روزگار رهائي (روز بزرگ و وحشتناک خدا) , کتاب روزگار رهايي , استاد عادل سعيدي , کتاب مسيح راز خداوند , شيخ صادق محمدي , کتاب يحياي عصر , کتاب مهدي ولي الله , دعوت يماني , يماني , سيد يماني , سيد احمد الحسن , مهديين , دانلود کتاب غيبت طوسي , کتاب الغيبه طوسي , کتاب غيبت نعماني , کتاب اصول کافي , کتاب ملاحم و فتن , کتاب بشارت الاسلام , کتاب کمال الدين , دانلود کتاب مقدس , عهد عتيق , کتاب مقدس , تورات , دانلود کتاب تورات , عهد جديد , انجيل , اناجيل اربعه , دانلود کتاب انجيل , سفر پيدايش , کتاب پيدايش , کتاب خروج , کتاب تثنيه , کتاب اشعيا , کتاب داوود , کتاب مزامير , کتاب ارميا , کتاب دانيال , کتاب حبقوق , انجيل متي , انجيل يوحنا , انجيل مرقس , انجيل لوقا , انجيل برنابا , انجيل يهودا , کتاب روميان , دانلود کتب مسيحيان , دانلود کتب يهوديان , رساله يهودا , يهودا , مکاشفه يوحنا , يوحنا لاهوتي , شمعون , پطرس , نظریه فرگشت , نظریه تکامل , تطور , تکامل , فرگشت ,چارلز داروین , داوکینز , خداناباوران , توهم بی خدایی , کتاب توهم بی خدایی , ادله سید احمدالحسن برای خداناباوران , خدا , دلایل وجود خدا , برهان نظم , اثرات خدا , آتئیست , ادله امام احمد الحسن , یمانی , قیام گر مشرق , مهدی اول , عصمت یمانی , یمانی از یمن , یمن , راه شناخت یمانی چیست , راه شناخت یمانی , قانون شناخت خلفای الهی , قانون معرفت حجت , دعوت به حاکمیت خدا , رویای صادقه , استخاره , سید احمد الحسن یمانی , سید یمانی , وصی سیزدهم , مهدیین , فرزندان امام مهدی , وصیت مقدس رسول الله , مهدیین , مهدیین در قرآن , نام احمد در روایات , صاحب الامر , کتاب عقائد الاسلام , یمانی کیست  , مهدی آخرالزمان , مهدی در قرآن , خلیفة الله مهدی , امام مهدی , علائم قیام , وقت ظهور امام مهدی , حجیت رویا , راههای شناخت خلیفة الله , علم مهدی , بزرگان ادیان الهی , کتاب وصیت مقدس , سیرت سید احمد الحسن , یهودیان , مسیحیان , آیات کتاب مقدس , عیسی مسیح , یحیی , یحیا , فرستادگان الهی , پسر نرینه , پسر انسان , منجی از بصره , تسلی دهنده , غلام امین , یحیی نبی , اشعیا نبی , احمد الحسن , حجت های الهی , نامه هدایت , پاسخ های روشنگرانه , سیزدهمین حواری , حواری سیزده , توهم الحاد , جایگاه معجزه در کتاب مقدس , محمد نبی , بشارت اشعیا , وصی در تورات , سیره دعوت سید احمد الحسن , وصیت شب وفات پیامبر , شجره سید احمد الحسن , نسب سید احمد الحسن , بصره , امام مهدی , صدام طاغوت , طلاب حوزه , صدام ملعون , انصار امام مهدی , یمانی , نسب امام احمد الحسن, نسب سید احمد الحسن , یمانی موعود , سید یمانی , سید احمد الحسن یمانی , وبسایت رسمی مکتب نجف اشرف , وبسایت رسمی انصار امام مهدی , وبسایت رسمی فارسی انصار امام مهدی , وبسایت موسسه وارثین ملکوت , صفحه فیس بوک مکتب نجف