wrapper

آخرین اخبار

چگونه به حقانیت «احمد الحسن» پی ببریم؟ قسمت دوم

(علم و حکمت)؛ در بخش علم و حکمت اثبات گردید که (علم و حکمت) یکی از ویژگی‌های اصلی فرستادگان الهی می‌باشد و همچنین مشخص شد که شخصیت (غلام امین) یا (تسلی‌دهنده) که به شخصیت (بره) = (احمد) اشاره دارد با علم و حکمت و غذای روحانی می‌آید.

از احمدالحسن حدود 50 کتاب موجود است که در آن علومی را بیان نموده است که جز فرستادگان الهی کسی قادر به بیان آن نمی‌باشد، همچنین توسط وی کتبی از قبیل (نامۀ هدایت) و بخش‌هایی از (پاسخ‌های روشنگرانه، ج 1) در ارتباط با دلایل حقانیتش از کتاب مقدس نوشته‌شده است و در کتاب (سیزدهمین حواری) وی تفاسیر مفسرین مسیحی را با دلایل محکم رد نموده است و توضیحات بسیار مفیدی را در اختیار علاقه‌مندان قرار داده است.

و همچنین او کتابی علمی در پاسخ به خدا نا باوران به نام (توهم بی‌خدایی) نوشته است که می‌توانید آن را از طریق اینترنت به زبان فارسی مشاهده نمایید،([1]) که در آن موضوعاتی از قبیل آفرینش آدم، طوفان نوح و تکامل و... به روش علمی بیان‌شده است و همچنین از تناقضات و کج‌فهمی‌های بزرگان کلیسا و همچنین خدا نا باوران پرده‌برداری شده و از بزرگان الحاد نظیر (ریچارد داوکینز) و (استیون هاوکینگ) دعوت به مناظره علمی به عمل آماده است.

احمدالحسن فرمود:

(برای مناظره با اصحاب همۀ اديان هر یک با کتابش آماده‌ام؛ و من اين بندۀ مسکین و جاهل در مقابل پروردگار، داناتر از همۀ آن‌ها به قرآن و انجیل و تورات و همچنين به مواضع تحریف هستم، با آن علمی که خداوند تبارک‌وتعالی به من عطا فرموده است، بلکه هیچ‌کدام از آن‌ها قدرت پاسخ به اين علمی که خدا از علم و آگاهی‌اش به من داده است را ندارد، و یقین دارم، کسی که حق‌طلب باشد هدايت می‌شود، و اما کسی که به خاطر طلب اين دنیای چرک آلود، حق را قبول نکند و کفر ورزد، من در همان مجلس با وی مباهله می‌کنم تا کسی که زنده می‌ماند با دلیلی آشکار زندگی کند، و کسی که می‌میرد با اتمام‌حجت و دلیلی آشکار بمیرد؛ و هرکس که به خاطر حق‌طلبی‌اش مرا قبول کند نجات‌یافته و در دنیا و آخرت سعادتمند گشته است، و کسی که مرا رد کند حق را رد کرده و دنیا و آخرت را باهم ازدست‌داده است).([2])

بر یک مسیحی واجب است که در آنچه که احمدالحسن آورده است تدبر نماید، و علم او را با تمامی انبیاء عهد قدیم و عهد جدید و عیسای مسیح و یحیای نبی مقایسه نماید و از تعصب و تنگ‌نظری رهاشده و حقیقت را بپذیرد که اگر او را رد نماید درواقع تمامی انبیاء را رد نموده است چراکه دلایل حقانیت او حتی بسیار بیشتر از انبیایی‌ست که یک مسیحی آن‌ها را قبول دارد.


[1] -https://goo.gl/uZV4rs

[2]- احمدالحسن، خطبۀ داستان ملاقات.

 
 ادله دعوت سید احمد الحسن برای مسیحیان https://goo.gl/PFPbpc
 پاسخ به شبهات مسیحیان https://goo.gl/bQ4r3r

 تهیه شده توسط کارگروه علمی ادله مسیحیت تحت اشراف موسسه وارثین ملکوت

چگونه به حقانیت «احمد الحسن» پی ببریم؟ قسمت اول

(وجود نصوص متعدد)؛ در قسمت وصیت اثبات نمودیم که نص (تأکید) در کتاب مقدس یکی از راه‌های شناخت فرستادگان خدا می‌باشد، و فرستاده خدا از طریق آن بر مردم احتجاج می‌نماید؛ همان‌طور که برای عیسای مسیح و برای یحیای نبی نصوصی در اثبات حقانیتشان وجود داشت، در ارتباط با (احمدالحسن) نیز نصوص متعددی وجود دارد و او به آنان احتجاج نموده است.

نصوصی که احمدالحسن به آنان احتجاج نموده است، شامل موارد زیر است:

1) (بره)؛ (مکاشفه باب 4 و 5) (مکاشفه 14: 1) (مکاشفه 19: 11).

2) (پسر نرینه)؛ (مکاشفه 12: 5).

3) (پسر انسان)؛ (متی 24: 27)؛به توضیحات آن بخش رجوع نمایید.

4) (منجی از بصره)؛ (اشعیا 63).

5) (تسلی‌دهنده)؛ (یوحنا 16: 7 - 8).

6) (غلام امین)؛ (متی 24: 45 - 47).

7) (سنگ)؛ (مزامیر 118: 22) (متی 21: 42 - 44) (دانیال 2: 31 - 45).

8) ( شاخه)؛ (اشعیا 11).

و...

و یادآور شوید که یحیای نبی چگونه حقانیتش را از طریق یک نص رمزی اعلام نمود؛ در (یوحنا 1: 23) آمده است:

(«یحیی» گفت: من صدای ندا کننده‌ای در بیابانم که راه خدا را راست کنید، چنانکه اشعیا نبی گفت)؛

درواقع او به‌ آیه (اشعیا 40: 3) احتجاج نمود:

(صدای ندا کننده‌ای در بیابان، راه خدا را مهیاسازید و طریقی برای خدای ما در صحرا راست نمایید).

و برای (احمدالحسن) چند برابر یحیی نص و تأکید وجود دارد، پس آیا یک مسیحی عاقل می‌تواند او را رد نماید؟! و اگر رد نماید دیگر به چه چیزی معتقد است؟!

 
 ادله دعوت سید احمد الحسن برای مسیحیان https://goo.gl/PFPbpc
 پاسخ به شبهات مسیحیان https://goo.gl/bQ4r3r

 تهیه شده توسط کارگروه علمی ادله مسیحیت تحت اشراف موسسه وارثین ملکوت

 

قوانین شناخت فرستادگان الهی در کتاب مقدس/ رویای صادقه

رؤیاها و خواب‌ها شاید برای بسیاری از مردم پیش‌پاافتاده به نظر آید اما درواقع آن حامل پیام‌های مهمی می‌باشد که گاهی تبعیت از آن از بُعد انفرادی خارج‌شده و ابعاد همگانی به خود می‌گیرد.

انبیاء الهی بر طبق کتاب مقدس، پیام‌ها را از طریق رؤیا و خواب دریافت می‌نمودند؛ همانند رؤیای ابراهیم نبی([1]) و رؤیای سموئیل نبی([2]) و رؤیای ناتان نبی([3]) و رؤیای اشعیای نبی([4]) و رؤیای حزقیال نبی([5]) و رؤیای دانیال نبی.([6])

اما موضوع بسیار مهم دیگر آن است که رؤیاهای راستین توسط انسان‌های دیگری که حتی نبی نیز نبودند مکشوف می‌گردید؛ ما می‌توانیم به رؤیای هشدارآمیزی که به ابی ملک در ارتباط با ساره همسر ابراهیم نشان داده‌شده بود رجوع نماییم([7]) و همچنین می‌توانیم به رؤیایی که همسر پیلاطس در ارتباط با بی‌گناهی مصلوب دیده بود اشاره نماییم([8]) و همچنین به رؤیای پادشاه بابل اشاره نماییم.([9])

همچنین رؤیای فرعون برای یک ملت حجت شد و به اشاره یوسف، این خدا بود که فرعون را ازآنچه که می‌خواست انجام دهد،آگاه نمود.([10])

از همه‌ این‌ها نیز اگر بخواهیم بگذریم از قضیه رؤیای حواریون نمی‌توانیم بگذریم، رؤیایی که در آن خدا به حواریون اشاره می‌نماید که از عیسای مسیح تبعیت و حرف‌شنوی داشته باشند.([11])

پس می‌توان به‌اختصار بیان نمود که رؤیا کانالی است که از سوی خدا برای مردم گشوده شده است تا مردم به‌وسیله آن بتوانند پیام‌های الهی را دریافت نمایند، در امثال همچنین آمده است:

(جایی که رؤیا نیست قوم گردنکش می‌شوند) (امثال 29: 18).


[1]- پیدایش 15: 1

[2]- 1 سموئیل 3: 1 - 21

[3]- 2 سموئیل 7: 4 - 17

[4]- اشعیا 1: 1

[5]- حزقیال 1: 1

[6]- دانیال 7: 2 - 28

[7]- پیدایش 20: 1 - 7

[8]- متی 27: 16 - 19

[9]- دانیال 2: 31 - 45

[10]- پیدایش 41: 15 - 25

[11]- متی 17: 1 - 9

 
 ادله دعوت سید احمد الحسن برای مسیحیان https://goo.gl/PFPbpc
 پاسخ به شبهات مسیحیان https://goo.gl/bQ4r3r

 تهیه شده توسط کارگروه علمی ادله مسیحیت تحت اشراف موسسه وارثین ملکوت

قوانین شناخت فرستادگان الهی در کتاب مقدس/ حاکمیت خداوند

دعوت به ‌حق «حاکمیت خدا» دعوتی ا‌ست که همواره از سوی فرستادگان خدا انجام می‌گیرد تا مردم را به‌ این حق و حقیقت آگاه سازند که او (خدا) در واقع حاکم حقیقی این جهان است و حق تعیین حاکم تنها برای او می‌باشد.

در (تثنیه 17: 14 - 15)  می‌توانیم سخن موسای نبی را در ارتباط با پذیرش حاکیمت خدا، مشاهده نمائیم:

(۱4 چون به زمینی که یهُوَه، خدایت، به تو می‌دهد، داخل شوی و در آن تصرف نموده، ساکن شوی و بگویی مثل جمیع امت‌هایی که به اطراف منند پادشاهی بر خود نصب نمایم، ۱۵ البته پادشاهی را که یهُوَه خدایت برگزیند بر خود نصب نما. یکی از برادرانت را بر خود پادشاه بساز، و مرد بیگانه‌ای را که از برادرانت نباشد، نمی‌توانی بر خود مسلط نمایی).

همچنین در (1تواریخ 29: 10-11) سخنان داوود نبی را مشاهده می‌کنیم که چگونه او، پادشاهی را حق خدا می‌داند:

(۱۰ و داوود به حضور تمامی جماعت خداوند را متبارک خواند و داوود گفت: «ای یهُوَه خدای پدر ما اسراییل تو از ازل تا به ابد متبارک هستی. ۱۱ و ای خداوند عظمت و جبروت و جلال و قوت و کبریا از آن تو است زیرا هر چه در آسمان و زمین است از آنِ تو می‌باشد. و ای خداوند پادشاهی از آنِ تو است و تو بر همه سرْ و متعال هستی).

بر طبق این سخن داوود اگر پادشاهی از آن خدا است، پس آیا غیر از این است که حق انتخاب حاکم نیز برای او می‌باشد؟

بر طبق (1 تواریخ 28: 2-5) داوود تبیین نمود که خدا، پسرش سلیمان را بر کرسی سلطنت اسراییل گماشته است و او با این اقرارش، حق حاکمیت الهی را تأیید نمود:

(2 پس داوود پادشاه بر پا ایستاده، گفت: ای برادرانم و ای قوم من! مرا بشنوید! من اراده داشتم خانه‌ای که آرامگاه تابوت عهد خداوند و پای‌انداز پایه‌های خدای ما باشد بنا نمایم، و برای بنای آن تدارک دیده بودم. ۳ لیکن خدا مرا گفت: تو خانه‌ای به جهت اسم من بنا نخواهی نمود، زیرا مرد جنگی هستی و خون ریخته‌ای. ۴ لیکن یهوه خدای اسراییل مرا از تمامی خاندان پدرم برگزیده است که بر اسراییل تا به ابد پادشاه بشوم، زیرا که یهودا را برای ریاست اختیار کرد و از خاندان یهودا خاندان پدر مرا و از فرزندان پدرم مرا پسند کرد تا مرا بر تمامی اسراییل به پادشاهی نصب نماید. ۵ و از جمیع پسران من - زیرا خداوند پسران زیاد به من داده است - پسرم سلیمان را برگزیده است تا بر کرسی سلطنت خداوند بر اسراییل بنشیند).

همچنین در ارتباط با دانیال نبی، در (دانیال 2: 20-21) آمده است:

(20 و دانیال متکلّم شده، گفت: «اسم خدا تا ابدلآباد متبارک باد زیرا که حکمت و توانایی از آن وی است. ۲۱ و او وقت‌ها و زمان‌ها را تبدیل می‌کند. پادشاهان را معزول می‌نماید و پادشاهان را نصب می‌کند. حکمت را به حکیمان می‌بخشد و فطانت پیشه‌گان را تعلیم می‌دهد).

بر طبق (هوشع 8: 4)، خدا، به‌شدت اعمال اسراییلیان را مورد سرزنش قرار‌ می‌دهد. او بیان می‌نماید:

(ایشان پادشاهان نصب نمودند، اما نه از جانب من. سروران تعیین کردند، اما ایشان را نشناختم)؛

آیا این سخن جز این است که حق نَصبِ حاکم بر عهدۀ خدا بوده است؟

اما در طول تاریخ می‌توانیم مشاهده نماییم که مردم چندان علاقه‌ای به حاکمیت خدا و جانشین او بر روی زمین نداشته‌اند، به طور مثال در (یوحنا 19: 15) می‌‌بینیم که چگونه سران کاهنان اعلام نمودند که ما پادشاهی به‌ جز قیصر نداریم درحالی‌که عیسای مسیح پادشاه حقیقی یهود برای آنان مبعوث شده بود تا بر آنان حکومت نماید با این‌حال آنان وی را رد نمودند و عیسی رفع گردید و شبیه او مصلوب شد.

پس حاکمیت الهی حقیقتی است که به فراموشی سپرده‌شده است، حقیقتی که انبیاء الهی بر آنان اقرار و تأکید می‌نمودند اما علمای گمراهی و مقلدین آنان به جهت به خطر نیفتادن موقعیت‌های دینی و دنیوی با آن مخالفت می‌کردند.

 
 ادله دعوت سید احمد الحسن برای مسیحیان https://goo.gl/PFPbpc
 پاسخ به شبهات مسیحیان https://goo.gl/bQ4r3r

 تهیه شده توسط کارگروه علمی ادله مسیحیت تحت اشراف موسسه وارثین ملکوت

قوانین شناخت فرستادگان الهی در کتاب مقدس/ علم و حکمت

یکی دیگر از راه‌های شناخت فرستادگان خدا «علم و حکمت» می‌باشد.

بر طبق کتاب مقدس حکمت از سوی خدا صادر می‌شود([1]) و آن به تعبیری حتی از اسلحه جنگ بهتر است.([2])

موسی با استفاده از این نعمت فرایض و شرایع را برای مردم تبیین کرده و داوری را بر آنان اقامه می‌نمود([3]) و همچنین در وصف جانشین وی در کتاب مقدس آمده است: (یوشع بن نون از روح حکمت مملو بود) (تثنیه 34: 9).

 علاوه بر این موارد می‌توان به حکمت دانیال نبی اشاره کرد.([4])

و همچنین حکمت عیسای مسیح([5]) و همچنین در (مرقس 1: 21 - 22) آمده است:

(و چون وارد کفرناحوم شدند، (عیسی) بی‌تأمل در روز سَبَّت به کنیسه درآمده، به تعلیم دادن شروع کرد به قسمی که از تعلیم وی حیران شدند، زیرا که ‌ایشان را مقتدرانه تعلیم می‌داد نه مانند کاتبان).

بنابراین بعد از وصیت، علم و حکمت قانونی دیگر به جهت شناخت مدعی راستین می‌باشد؛ چراکه با خواندن و یا دیدن مطالبی که ارائه می‌دهد، مشخص می‌شود که علمش از سوی خدا است یا که بالعکس.

 


[1]- امثال 2: 6 و دانیال 2: 20

[2]- جامعه 9: 18

[3]- خروج 18: 15 - 16

[4]- دانیال 2: 23

[5]- متی 12: 1-5، مرقس 3: 22-26، مرقس 12: 28-34.

 
 ادله دعوت سید احمد الحسن برای مسیحیان https://goo.gl/PFPbpc
 پاسخ به شبهات مسیحیان https://goo.gl/bQ4r3r

 تهیه شده توسط کارگروه علمی ادله مسیحیت تحت اشراف موسسه وارثین ملکوت

قوانین شناخت فرستادگان الهی در کتاب مقدس/ وصیت

عیسی بارها یهودیان را به وجود اشاراتی که در تورات و کتب انبیاء در رابطه با وی آمده بود یادآور می‌ساخت.([1])

و این نکته آن‌قدر اهمیت داشت که فیلیپس، حواری عیسی هنگامی‌که قصد داشت تا بشارت عیسای مسیح را به نتنائیل بدهد به وی اشاره می‌کند:

(آن‌کسی را که موسی در تورات و انبیا مذکور داشته‌اند، یافته‌ایم) (یوحنا 1: 45)

و این نکته از اهمیت داشتنِ نصوص و تأکیدات کتاب مقدس در نزد حواریون خبر می‌دهد.

همچنین یحیی نبی برای اثبات حقانیت خویش به کتاب اشعیا احتجاج نمود([2]) و خود را همان صدای ندا کننده‌ای در بیابان معرفی نمود چنانکه اشعیا نبوت نموده بود.([3])

پس مسئله وجود نص (تأکید) و اشاره به فرستاده خدا و احتجاج آن فرستاده بر مردم، از اساسی‌‎ترین معیارهای شناخت فرستاده الهی است.

ما می‌توانیم فرمان الهی به موسی نبی برای انجام وصیت و تعیین یوشع بن نون به‌عنوان وصی را در (تثنیه 31: 14) مشاهده نماییم و همچنین فرمان الهی به ایلیای نبی برای مسح الیشع بن شافاط به‌عنوان نبی را در (1 پادشاهان 19: 16) مشاهده نماییم.

پس هم چنانکه ذکر کردیم، به‌طور واضح مشخص می‌شود علت وجود وصیت و تأکید بر فرستادگان بعدی در چیست؛ درواقع موضوع وجود نص و تأکید از سوی انبیاء پیشین یکی از ارکان شناخت فرستادگان الهی می‌باشد.


[1]- یوحنا 5: 45 و لوقا 4: 16 - 19

[2]- یوحنا 1: 23

[3]- اشعیا 40: 3

 
 ادله دعوت سید احمد الحسن برای مسیحیان https://goo.gl/PFPbpc
 پاسخ به شبهات مسیحیان https://goo.gl/bQ4r3r

 تهیه شده توسط کارگروه علمی ادله مسیحیت تحت اشراف موسسه وارثین ملکوت

 

شنبه, 25 شهریور 1396 ساعت 14:18

سنگ زاویه کیست؟ - قسمت پنجم

نوشته شده توسط

سنگ زاویه کیست؟ - قسمت پنجم

یکی از راه‌های رسیدن به رموز و معانی بر طبق اعتقاد بسیاری از یهودیان محاسبه ابجدی عبارات می‌باشد؛ حتی در تفاسیر مفسرین مسیحی نیز از این شیوه برای پی بردن به معانی استفاده می‌شود؛ به‌طور مثال در تفسیر بنسون حول (مکاشفه 13: 18) از حساب ابجدی استفاده‌شده است.([1])

و در تفسیر همان آیه از هنریخ آگوست ویلیام مایر نیز از حساب ابجدی استفاده‌شده است.([2])

اما وارد بحث اصلی خواهیم شد؛ در (مزامیر (تهیلیم)22:118-24) می‌خوانیم:

(۲۲ سنگی را که معماران رد کردند، همان سر زاویه شده است. ۲۳ این از جانب خدا شده و در نظر ما عجیب است. ۲۴ این است روزی که خدا ظاهر کرده است. در آن وجد و شادی خواهیم نمود).

در آیه 22 که متشکل از 24 حرف می‌باشد عبارت אבן به معنی سنگ می‌باشد: (אבן מאסו הבונים היתה לראש פנה׃جمع ابجدی (سنگ) برابر است با: 53؛ (אבן): 1+ 2 + 50 = 53.

و این جمع برابر است با جمع ابجدی عبارت (احمد) که جمع آن 53 می‌باشد؛ «احمد»: 1 + 8 + 40 + 4 = 53

پس می‌توانیم بگوییم که «سنگ» بر اساس محاسبه ابجدی (گماتریا) همان «احمد» می‌باشد.

و حال می‌توانیم نکات دیگری را نیز با تدبر در عبارت سنگ دریابیم:

אב در عبری به معنی «پدر» می‌باشد و בן در عبری به معنی «پسر» می‌باشد حال از اجتماع بین دو عبارت، عبارت אבן که به معنی «سنگ» می‌باشد، تشکیل می‌شود:

 אב.......................... (پدر)

 בן....................... (پسر)

_____ (اجتماع دو عبارت)

אבן........................(سنگ)

مثلث پدر و پسر و سنگ را در خانه‌ای خواهیم یافت که توسط دو پدر و پسر بنا شد و آنان ابراهیم و اسماعیل می‌باشند و در آن سنگ زاویه‌ای قرار گرفت که آن ذاتاً در رکن عراقی می‌باشد و آن به منجی اشاره دارد که از عراق خواهد آمد، چنانکه احمدالحسن آن را روشن نمود و او فرستادۀ پدرش و دست راست او می‌باشد.

 


[1] -https://goo.gl/kLp7TE

[2] -https://goo.gl/RqRZf1

 
 ادله دعوت سید احمد الحسن برای مسیحیان https://goo.gl/PFPbpc
 پاسخ به شبهات مسیحیان https://goo.gl/bQ4r3r

 تهیه شده توسط کارگروه علمی ادله مسیحیت تحت اشراف موسسه وارثین ملکوت

شنبه, 25 شهریور 1396 ساعت 14:13

سنگ زاویه کیست؟ - قسمت چهارم

نوشته شده توسط

سنگ زاویه کیست؟ - قسمت چهارم

با توجه به تبیین احمدالحسن در ارتباط با سنگی که ذکرش در کتاب مزامیر و دانیال و انجیل آمده است، مشخص شد که او از عراق خواهد آمد.

همچنین شاهد دیگری که اثبات می‌نماید که او از عراق می‌آید نکته‌ای‌ست که در (مزامیر 118: 22) از رد شدن این سنگ بیان گردیده است:

(سنگی را که معماران رد کردند، همان سر زاویه شده است).

و این نکته منطبق است با آنچه که در (اشعیا 63: 5) در ارتباط با آن منجی که از (بصره) می‌آید، بیان‌شده است:

(و نگریستم و اعانت کننده‌ای نبود و تعجّب نمودم زیرا دستگیری نبود...)

و در بخش‌های پیشین به‌صورت مفصل مشخص شد کسی که از (بصره) خواهد آمد او همان (بره) یا (احمد) است و از پیروزی‌هایش در کتاب مقدس سخن به میان آمده است چنانکه در ارتباط با پیروزی و فتح (سنگ) در (دانیال 2: 31 - 45) و (متی 21: 44) سخن به میان آمده است.

پس تمام این قطعات درنهایت بهم‌تنیده می‌شوند تا اثبات نمایند که درواقع (سنگ) به (احمد) اشاره دارد، شخصی که در زمان‌های آخر می‌آید و از امتی دیگر یعنی (از امت محمد و آل محمد) است، چنانکه در (متی 21: 42 - 44) سخنی از عیسای مسیح وجود دارد که به‌ این امر اشاره می‌نماید.([1])

همچنین برای آگاهی از ارتباط رؤیای پادشاه بابل در ارتباط با (سنگ) که در (دانیال 2: 31 - 45) آمده است با رؤیای دانیال نبی که در ارتباط با (شبیه پسر انسان) آمده است می‌توانید به (دانیال باب 7) رجوع نمایید.


[1]- برای اطلاع بیشتر در ارتباط با آن (امت) می‌توانید به بخش «حضرت محمد در عهدین قسمت سوم» رجوع نمایید.

 
 ادله دعوت سید احمد الحسن برای مسیحیان https://goo.gl/PFPbpc
 پاسخ به شبهات مسیحیان https://goo.gl/bQ4r3r

 تهیه شده توسط کارگروه علمی ادله مسیحیت تحت اشراف موسسه وارثین ملکوت

شنبه, 25 شهریور 1396 ساعت 10:49

سنگ زاویه کیست؟ - قسمت سوم

نوشته شده توسط

سنگ زاویه کیست؟ - قسمت سوم

در دو بخش پیشین دریافتیم که سنگی که معماران آن را رد کردند، در امتی خارج از امت بنی اسراییل قرار دارد. چنانکه احمدالحسن از طریق انجیل آن را اثبات نمودند و همچنین سنگ در ظاهر در بیت‌الله در مکه قرار دارد و در زاویه‌ای است که ذاتاً در رکن عراقی می‌باشد و آن به قضیه منجی که از سوی عراق می‌آید، اشاره دارد.

احمدالحسن همچنین فرمود:

(برای تأکید بیشتر بر اینکه مراد از سنگ زاویه در تورات و انجیل، همان منجی است که در آخر زمان در عراق می‌آید و او قائم به‌حق است. این رؤیا که پادشاه عراق در زمان دانیال نبی (ع) دیده و دانیال نبی (ع) آن را تفسیر کرده است، می‌آورم. این تقریباً به توضیح نیاز ندارد: و این قول دانیال نبی (ع) به پادشاه عراق می‌باشد، و او را از رؤیایش و تفسیر آن باخبر می‌کند همان‌طوری که در تورات موجود است...).([1])

رؤیای پادشاه بابل که در (دانیال باب 2) آمده است مربوط به ‌ایام آخر است چنانکه احمدالحسن به آن اشاره نمود بنابراین بخشی از آن ‌را خواهیم آورد:

(28 لیکن خدایی در آسمان هست که کاشف اسرار می‌باشد و او نَبوْکدْنَصَّر پادشاه را ازآنچه در ایام آخر واقع خواهد شد اعلام نموده است. خواب تو رؤیای سرت که در بِسترت دیده‌ای این است: ۲۹ ای پادشاه فکرهای تو بر بِسترت درباره آنچه بعدازاین واقع خواهد شد به خاطرت آمد و کاشف الاسرار، تو را ازآنچه واقع خواهد شد مخبر ساخته است. ۳۰ و امّا این راز بر من از حکمتی که من بیشتر از سایر زندگان دارم مکشوف نشده است، بلکه تا تعبیر بر پادشاه معلوم شود و فکرهای خاطر خود را بدانی. ۳۱ تو ای پادشاه می‌دیدی و اینک تمثال عظیمی بود و این تمثال بزرگ که درخشندگی آن بی‌نهایت و منظر آن هولناک بود پیش روی تو برپا شد. ۳۲ سر این تمثال از طلای خالص و سینه و بازوهایش از نقره و شکم و ران‌هایش از برنج بود. ۳۳ و ساق‌هایش از آهن و پای‌هایش قدری از آهن و قدری از گِل بود. ۳۴ و مشاهده می‌نمودی تا سنگی بدون دست‌ها جداشده، پای‌های آهنین و گلین آن تمثال را زد و آن‌ها را خرد ساخت. ۳۵ آنگاه آهن و گِل و برنج و نقره و طلا باهم خرد شد و مثل کاهِ خرمن تابستانی گردیده، باد آن‌ها را چنان برد که جایی به جهت آن‌ها یافت نشد. و آن سنگ که تمثال را زده بود کوه عظیمی گردید و تمامی جهان را پر ساخت. ۳۶ خواب همین است و تعبیرش را برای پادشاه بیان خواهیم نمود...).


[1]- احمدالحسن، سیزدهمین حواری، ص 218.

 

 
 ادله دعوت سید احمد الحسن برای مسیحیان https://goo.gl/PFPbpc
 پاسخ به شبهات مسیحیان https://goo.gl/bQ4r3r

 تهیه شده توسط کارگروه علمی ادله مسیحیت تحت اشراف موسسه وارثین ملکوت

شنبه, 25 شهریور 1396 ساعت 10:44

سنگ زاویه کیست؟ - قسمت دوم

نوشته شده توسط

سنگ زاویه کیست؟ - قسمت دوم

احمدالحسن در ادامه آنچه که در تفسیر (متی 21: 42 - 44) بیان نمود، فرمود:

(در حقیقت داوود (ع) و عیسى (ع) خواستار منجی به اسم پروردگار که در آخر زمان می‌آید بودند، و به تحقیق عیسی (ع) درجاهای دیگر در انجیل به آمدنش بشارت داده و او را تسلی‌دهنده و غلام حکیم نامید و در اینجا او را سنگ زاویه نامید.

و در اینجا سؤالی پیش می‌آید: چه کسی بدین نام شناخته شد یا ممکن است بداند که او سنگ زاویه است؟ آیا داوود یا عیسى (ع) دانستند که آن‌ها در خانۀ پروردگار سنگ زاویه‌اند؟ یا درجایی دیگر ذکرشده باشند که آن‌ها در خانۀ پروردگار سنگ زاویه‌اند؟ و آیا در آنجا سنگی در زاویۀ خانه خدا یا در نزد هیکل یهود و مسیحیان ‌که بر داوود یا عیسى (ع) دلالت کند قرار داده‌شده است؟

واقعیت آن است که چنین چیزی وجود ندارد ولی در امت‌های دیگر از فرزندان ابراهیم (ع) وجود دارد؛ و در خانه خدا، خانه‌ای که ابراهیم (ع) و فرزندش اسماعیل (ع) آن را ساختند، و در گوشه و دقیقاً در گوشه‌ای که رکن عراقی نام دارد، استقراریافته است.

و همۀ این امور اشاره به یک امر دارد و آن‌همان منجی‌ست که در آخر زمان می‌آید یا همان ‌کسی که داوود در مزامیر به آن اشاره‌کرده و او همان سنگ زاویه یا گوشه که به اسم پروردگار خواهد آمد).([1])

 


[1]- احمدالحسن، سیزدهمین حواری، صص 213 - 214.

 
 ادله دعوت سید احمد الحسن برای مسیحیان https://goo.gl/PFPbpc
 پاسخ به شبهات مسیحیان https://goo.gl/bQ4r3r

 تهیه شده توسط کارگروه علمی ادله مسیحیت تحت اشراف موسسه وارثین ملکوت

 

صفحه12 از29

امام احمدالحسن (ع) فرمودند:

«ای مردم، علمای گمراه و پیروان‌شان شما را فریب ندهند. بخوانید، جستجو کنید، دقت کـنید و بـیاموزید و خود ، حقيقت را بـيابـيد و بر كس دیگری توکل نکـنید تا برای آخرت شما تصمیم‌گیری کند زیرا که فردا پشیـمان خواهید شد و فردا پشیمانی را سودی نخواهد داشت». خطبه پنجم محرم ۱۳۸۹ هـ.ش.سايت مهديون , سايت انصار امام مهدي , سايت رسمي فارسي انصار امام مهدي , سايت سيد احمدالحسن , سايت يماني , نقد يماني , يماني کيست , نقد احمدالحسن , ادله احمدالحسن , راه شناخت يماني , راه شناخت يماني چيست , يمن و آخرالزمان , سيد يماني , سيد احمد الحسن يماني , عکس سيد يماني , يماني ظهور کرد , نشانه هاي سيد يماني , سيد احمدالحسن,يماني , يماني موعود , مهدي اول , احمدالحسن , احمد الحسن , طالع مشرقي , خراساني , پرچم هاي خراسان , طالقان , انصار طالقان , علائم ظهور , امام احمدالحسن , احمد, خسف بيداء , خسف بيدا , شبيه عيسي , مصلوب , ملک عبدالله , سفياني , دجال اکبر , شام , يمن , انا يماني , سوريه , ايران , عراق , بصره , دجال بصره , حيدر مشتت , دجله بصره , قائم , امام زمان , مهدي , مهديون , سيد احمد الحسن يماني , سيد يماني کيست , احمد الحسن کيست , سيد يماني در عراق , يماني موعود , کشته شدن نفس زکيه چيست , خروج يماني , ظهور يماني , سايت سيد احمد الحسن يماني , عکس احمد الحسن يماني , فرقه يماني در ايران , فرقه يماني , فرقه يماني چيست , احمد الحسن يماني کيست ؟ , رائفي پور احمد الحسن , عکس احمد الحسن يماني , مسيح , دين مسيح , عيسي مسيح کيست , صليب مسيح , صليب کشيدن , صليب مسيحيت , عکس هاي صليب , صليب نشانه چيست , قوانين دين مسيحيت , احکام دين مسيحيت , مسيحيت در ايران , آشنايي با دين مسيحيت , کتاب مقدس , انجيل , تورات , حواريون , مريم , مريم مقدس , تنخ , نظريه تکامل انسان , نظريه تکامل داروين چيست , نظريه تکامل داروين pdf , رد نظريه تکامل , نظريه تکامل داروين به زبان ساده , نظريه داروين تکامل انسان , نظريه تکامل و انسان , فيلم تکامل , داوکينز , هاوکينگ , خداناباوران مشهور , دلايل خداناباوران , خداناباوران , آتئيست , منکر وجود خدا در جدول ,دانشمندان خدا باور , آتئيست و آگنوستيک , نقد آتئيست , کانال آتئيست ها در تلگرام , آتئيست تلگرام , آتئيست کيست , نماد آتئيست , ستاره شش پر , ستاره پنج پر , ستاره حضرت سليمان , ستاره داوود در اسلام , طلسم ستاره داوود , قانون معرفت حجت , راه شناخت حجت هاي الهي , راه شناخت امام , قيامت , عذاب , آخرالزمان , نشانه هاي آخر الزمان , نشانه هاي آخرالزمان در تهران , آخرالزمان+پيشگويي , اخر الزمان رائفي پور , آخرالزمان و داعش , نشانه هاي آخرالزمان در قرآن , صاحب الزمان , حجت بن الحسن , آيا امام زمان داراي زن و فرزند هستند , فرزندان امام زمان , 12 مهدي , وصيت پيامبر , وصيت پيامبر دوازده مهدي , متن وصيت پيامبر , وصيت پيامبر به امام علي , وصيت نامه پيامبر , وصيت نامه حضرت محمد , شب وفات پيامبر , حديث وصيت , حديث ثقلين , امام احمد , احمدالحسن , دلايل سيد احمد الحسن براي شيعه ,الحاد , ادله دعوت يماني , روياي صادقه , مکتب نجف اشرف , کتاب توهم الحاد , کتاب توهم بي خدايي , کتاب عقائد الاسلام , کتب سيد احمدالحسن , آيه اکمال الدين , تدريس آيه اکمال الدين , پالتاک , فيس بوک امام احمدالحسن , فيسبوک امام احمد الحسن , خطبه هاي امام احمدالحسن , ادله دعوت براي سني ها , دانلود کتب ترجمه احمدالحسن , کتب سيد احمد الحسن , دعوت سيد احمد الحسن , پيام هاي فيس بوک سيد احمد الحسن , منابع رسمي دعوت يماني , دعوت يماني , يماني کيست , نقد الحاد , محمد نبي در عهدين , هفته نامه زمان ظهور , سايت هفته نامه زمان ظهور , موسسه وارثين ملکوت , وبسايت انگليسي انصار امام مهدي , وبسايت فارسي انصار امام مهدي , تالار گفتگو انصار امام مهدي , علماي غير عامل , فقهاي آخرالزمان , گوساله سامري , اهل تسنن , انصار امام مهدي , 10313 , 313 , دوازده مهديين , احمد الحسني , احمد الحسن اليماني , احمد الحسن يماني سايت , احمد الحسن يماني کيست؟ , سيد احمد الحسن يماني ع , سيد حسن حمامي , شيخ ناظم عقيلي , دکتر علاء سالم , دعوت مبارک يماني , راه شناخت يماني , يماني از يمن , يماني از کجا خروج مي کند , انصار الله , انصار امام مهدي , انصار امام احمد اليماني , انصار امام المهدي , سيد يماني , سيد يماني ظهور کرد , سيد يماني کيست , روايات آخرالزمان , روايات خمس , روايات ظهور , روايات يماني , روايات درباره يماني , روايات خروج يماني , روايات قيام يماني , حديث وصيت , مهديون , مهديون شاهد , مهديون چه کساني هستند , حديث 12 مهدي , 12 مهدي , احمديم احمدي , عکس يماني , تصاوير يماني , عکس سيد يماني , عکس احمد الحسن يماني , صاحب پرچم هدايت , جريان مدعي يماني ,تصاوير دروغين منتسب به سيد احمد الحسن يماني ,پسر انسان در کتاب مقدس , پسر انسان در انجيل , پسر انسان کيست, صليب شکسته , يماني , احمد الحسن , کتاب توهم بي خدايي , کتاب توهم الحاد , کتاب عقائد الاسلام , کتاب گوساله , کتاب همگام با بنده صالح , کتاب همگام با عبد صالح , کتاب وصيت مقدس , کتاب وصيت مقدس نوشتار بازدارنده از گمراهي , کتاب توحيد , کتاب وصي در تورات, انجيل و قرآن , کتاب چشم اندازي هاي از قوم سومر و آکد , سومر و آکد , سومر , کتاب تفسير آيه اي از سوره يونس , تفسير سوره يونس , کتاب سرگرداني , کتاب راه به سوي خدا , کتاب شرايع الاسلام , کتاب شرائع الاسلام , کتاب رجعت , کتاب رجعت سومين روز از روزهاي بزرگ خدا , رساله اي در فقه خمس , کتب سيد احمد الحسن , دانلود کتاب هاي سيد احمد الحسن , کتاب سيد احمد الحسن , علم سيد احمد الحسن , علوم سيد احمد الحسن , کتب روايي , سفر حضرت موسي به مجمع البحرين , کتاب روشنگري هايي از دعوت فرستادگان , کتاب روشنگري از دعوت فرستادگان , نامه هدايت , ادله مسيحيان , کتاب پاسخ هاي روشنگرانه , جواب المنير , نصيحتي براي طلبه هاي حوزه هاي علميه , نصيحتي براي طلاب حوزه هاي علميه , کتاب جهاد درب بهشت , جهاد , جهاد اکبر , کتاب متشابهات , دانلود کتاب متشابهات , بيان حق و سداد از طريق علم اعداد , علم اعداد , کتاب سيزدهمين حواري , کتاب حواري سيزده , حواريون , کتاب حاکميت الله نه حاکميت مردم , حاکميت الله , دموکراسي , کتاب گزيده اي از تفسير سوره فاتحه , سوره فاتحه , تفسير سوره فاتحه , پاسخ هاي فقهي , کتاب طهارت , دانلود کتب يماني , دانلود کتب سيد احمد الحسن , کتب انصار امام مهدي , دلايل عام دعوت , علم سيد احمد الحسن , دانلود کتب انصار سيد احمد الحسن , دانلود کتب انصار امام مهدي , سايت انصار امام مهدي , انصار , علاء سالم ,رسالتي در يگانگي شخصيت مهدي اول, قائم و يماني , گفتگوي داستاني درباره‌ي دعوت مبارک يماني , رسالتي آشکار , کتاب دليل ادله , شيخ ناظم عقيلي , وصي در کتاب , کتاب برهان مبين , ابن تمام , يماني کيست , ملاقات با امام مهدي , کتاب وصيت و وصي احمد الحسن عليه السلام ,پژوهشي در شخصيت يماني , کتاب يماني موعود حجت الله , شيخ حيدر زيادي , علامات زمان ظهور , يماني امام مهدي , کتاب ضرورت وجود زمينه ساز , بشار الفيصلي , سفياني به آستانه‌ي درب‌ها رسيده پس يماني کجاست؟ , شيخ عادل سعيدي , اخبار طاهرين در مورد مهدي و مهديين (ع) , روايات مهديين , دلايل اثبات ذريه‎ي امام مهدي , رسالتي در مورد روايت اصبغ بن نُباته  , چهل حديث در مورد مهديين و ذريه قائم , کتاب چهل حديث , کتاب مهديين دوازده‌گانه فرزندان امام مهدي  , کتاب در پيشگاه صيحه , زکي انصاري , خواب , ارکان رويا , کتاب کرامات و غيبيات , انصار سيد احمد الحسن , کتاب رؤيا در مفهوم اهل بيت  , استاد ضياء زيدي , رؤياي صادقه , بازگو کردن رؤيا ,کتاب شيعيان در معرض آزمايش , دکتر عبدالرزاق ديراوي , کتاب خوش آمدي اي فرزند فاطمه  , کتاب شکست منتظران , کتاب مجتمع ما بين تکبر و نفاق , کتاب بلکه هدايت شويد , شيخ ناظم عقيلي , فقهاي آخر الزمان , کتاب فرمان‌روايي امروز از آنِ کيست , کتاب همانا که تأويلش فرا رسيد , متشابهات , حق اين‌گونه شناخته مي‌شود نه با شبهات , شيخ عبد العالي منصوري , احمد الحسن , احمد موعود- پيوند دهنده‌ي رسالت‌هاي آسماني و کشتي نجات برگزيدگان , دکتر علاء سالم , کتاب احمد موعود , شبيه عيسي و مصلوب کيست؟ , شبيه عيسي , شبيه عيسي عليه السلام , روزگار رهائي (روز بزرگ و وحشتناک خدا) , کتاب روزگار رهايي , استاد عادل سعيدي , کتاب مسيح راز خداوند , شيخ صادق محمدي , کتاب يحياي عصر , کتاب مهدي ولي الله , دعوت يماني , يماني , سيد يماني , سيد احمد الحسن , مهديين , دانلود کتاب غيبت طوسي , کتاب الغيبه طوسي , کتاب غيبت نعماني , کتاب اصول کافي , کتاب ملاحم و فتن , کتاب بشارت الاسلام , کتاب کمال الدين , دانلود کتاب مقدس , عهد عتيق , کتاب مقدس , تورات , دانلود کتاب تورات , عهد جديد , انجيل , اناجيل اربعه , دانلود کتاب انجيل , سفر پيدايش , کتاب پيدايش , کتاب خروج , کتاب تثنيه , کتاب اشعيا , کتاب داوود , کتاب مزامير , کتاب ارميا , کتاب دانيال , کتاب حبقوق , انجيل متي , انجيل يوحنا , انجيل مرقس , انجيل لوقا , انجيل برنابا , انجيل يهودا , کتاب روميان , دانلود کتب مسيحيان , دانلود کتب يهوديان , رساله يهودا , يهودا , مکاشفه يوحنا , يوحنا لاهوتي , شمعون , پطرس , نظریه فرگشت , نظریه تکامل , تطور , تکامل , فرگشت ,چارلز داروین , داوکینز , خداناباوران , توهم بی خدایی , کتاب توهم بی خدایی , ادله سید احمدالحسن برای خداناباوران , خدا , دلایل وجود خدا , برهان نظم , اثرات خدا , آتئیست , ادله امام احمد الحسن , یمانی , قیام گر مشرق , مهدی اول , عصمت یمانی , یمانی از یمن , یمن , راه شناخت یمانی چیست , راه شناخت یمانی , قانون شناخت خلفای الهی , قانون معرفت حجت , دعوت به حاکمیت خدا , رویای صادقه , استخاره , سید احمد الحسن یمانی , سید یمانی , وصی سیزدهم , مهدیین , فرزندان امام مهدی , وصیت مقدس رسول الله , مهدیین , مهدیین در قرآن , نام احمد در روایات , صاحب الامر , کتاب عقائد الاسلام , یمانی کیست  , مهدی آخرالزمان , مهدی در قرآن , خلیفة الله مهدی , امام مهدی , علائم قیام , وقت ظهور امام مهدی , حجیت رویا , راههای شناخت خلیفة الله , علم مهدی , بزرگان ادیان الهی , کتاب وصیت مقدس , سیرت سید احمد الحسن , یهودیان , مسیحیان , آیات کتاب مقدس , عیسی مسیح , یحیی , یحیا , فرستادگان الهی , پسر نرینه , پسر انسان , منجی از بصره , تسلی دهنده , غلام امین , یحیی نبی , اشعیا نبی , احمد الحسن , حجت های الهی , نامه هدایت , پاسخ های روشنگرانه , سیزدهمین حواری , حواری سیزده , توهم الحاد , جایگاه معجزه در کتاب مقدس , محمد نبی , بشارت اشعیا , وصی در تورات , سیره دعوت سید احمد الحسن , وصیت شب وفات پیامبر , شجره سید احمد الحسن , نسب سید احمد الحسن , بصره , امام مهدی , صدام طاغوت , طلاب حوزه , صدام ملعون , انصار امام مهدی , یمانی , نسب امام احمد الحسن, نسب سید احمد الحسن , یمانی موعود , سید یمانی , سید احمد الحسن یمانی , وبسایت رسمی مکتب نجف اشرف , وبسایت رسمی انصار امام مهدی , وبسایت رسمی فارسی انصار امام مهدی , وبسایت موسسه وارثین ملکوت , صفحه فیس بوک مکتب نجف