wrapper

آخرین اخبار

عیسی در نگاه یهود قسمت سوم

عیسی در نگاه یهود قسمت سوم

در انجیل (متی 27: 3 - 10)، آمده است:

(۳ در آن هنگام، چون یهودا تسلیم‌کننده او دید که بر او فتوا دادند، پشیمان شده، سی پاره نقره را به رؤسای کهنه و مشایخ رد کرده، ۴ گفت: «گناه کردم کـه خون بی‌گناهی را تسلیم نمودم.» گفتند: «ما را چه، خود دانی!» ۵ پس آن نقره را در هیکل انداختـه، روانه شد و رفته خود را خفه نمـود. ۶ اما رؤسـای کهنه نقـره را برداشته، گفتنـد: «انداختــن ایـــن در بیت‌المال جایز نیست زیـرا خون‌بهـا است.» ۷ پس شـورا نمـوده، به آن مبلغ، مزرعــه کــوزه‌گـر را به جهت مقبره غُرباء خریدند. ۸ ازآن‌جهت، آن مزرعه تا امـروز بحَقْـلالدم مشهور است. ۹ آنگاه سخنی که به زبـان ارمیـای نبی گفته‌شده بـود تمـام گشت کـه سـی پاره نقـره را برداشـــتنـد، بهـای آن قیمـت کـرده شـده‌ای که بعضـی از بنـی اسراییل بـر او قیمت گذاردند ۱۰ و آن‌ها را به جهت مزرعه کوزه‌گر دادنـد، چنانکـه خدا بـه مــن گفت).

آنچه درآیات 9 الی 10 به ارمیا منسوب شده، در کتاب ارمیا بیان‌نشده است و مفسرین مسیحی معتقدند که آن در زکریا باب 11 آمده است، و این‌گونه اشاره می‌نمایند ازآنجاکه اسم ارمیا در صدر لیست کتب پیامبران قرار داشت به همین جهت متی آن را این‌گونه نقل کرده است.

اما اگر به زکریا خصوصاً آیات مورد استناد مسیحیان یعنی آیات 12 و 13 از باب 11 نیز رجوع کنیم خواهیم یافت که ماجرای زکریا مربوط به عمل و مزد خود اوست و اصلاً چیزی به نام پیشگویی وجود ندارد؛ به‌عنوان‌مثال به تفسیر کاربردی عهد جدید که توسط مفسرین مسیحی، یعنی تام هیل و استیو تورسون بیان‌شده است، توجه نمایید؛ در آنجا نوشته‌شده است که:

بر طبق زکریا ۱۱: ۱۲-۱۳، (مردم اسراییل سی پاره نقره به زکریا به خاطر خدمتش به‌عنوان یک نبی دادند. اما خدا به او گفت که پول را به کوزه‌گر بازگرداند. لذا زکریا سی پاره نقره را در خانۀ خدا نزد کوزه‌گر انداخت. (زکریا ۱۱: ۱۳). به همان طریق نیز یهودا سی پاره نقره را در هیکل انداخت (آیۀ ۵). سپس آن پول برای خرید مزرعۀ کوزه‌گر به کار رفت). (سایت مسیحی راز گاه ([1]) کلیک بر روی تفسیر کاربردی عهد جدید، انتخاب انجیل متی، فصل 27، آیات 9-10). همچنین در این رابطه می‌توانید مطلب سایت یهودی را نیز مشاهده نمایید.([2])

همچنین آنچه در متی آمده است دقیقاً منطبق بر آن چیزی نیست که در زکریا آمده است؛ به‌عنوان‌مثال عباراتی مثل «بنی اسراییل» و «مزرعه» در (زکریا 11: 12 - 13) نیامده است؛ با دقت تدبر نمایید که درواقع دلایل انجیل مسیحیان ازنظر یهودیان بقول معروف «بر روی هواست» و هیچ ارزش و اعتباری ندارد و جالب آنجاست که در بحث‌های پیش رو که در آینده نه‌چندان دور ارائه خواهیم داد ثابت خواهیم نمود که دلایل حقانیت حضرت محمد و همچنین اوصیاء او بسیار محکم‌تر از دلایل حقانیت عیسی و یحیی می‌باشد.

 


[1]-https://goo.gl/j5JDx3

[2]- https://goo.gl/uTFndY

 

 

 

 
ادامه مطالب این بخش :
 

 

 ادله دعوت سید احمد الحسن برای مسیحیان

https://goo.gl/PFPbpc

 پاسخ به شبهات مسیحیان

https://goo.gl/bQ4r3r

 تهیه شده توسط لجنه علمی ادله مسیحیت تحت اشراف موسسه وارثین ملکوت

ادامه مطلب...

اهمیت رویا و خواب در «تنخ»

در «تنخ» شاهد رویاهای مختلفی می‌باشیم. رویا آن‌قدر اهمیت دارد که خد-اوند از آن به‌جهت ارسال پیام‌های مهم استفاده می‌کند. برای نمونه به رویاهایی که در کتاب مقدس بیان شده است، اشاره می‌کنیم:
از رویای ابرام (ابراهیم) که در پیدایش 1:15 آمده است: « بعد از این وقایع، کلام خداوند در رؤیا، به ابرام رسیده، گفت: ای ابرام مترس، من سپر تو هستم، و اجر بسیار عظیم تو».
و رویای یعقوب که در پیدایش 11:31 آمده است: «آن‌گاه فرشته‌ی خدا در خواب به من گفت: ”یعقوب“، گفتم: ”لبیک!“».
و رویای  شلومو (سلیمان) که در 1پادشاهان 5:3 آمده است: «شب‌هنگام در جِبعون خداوند در خواب بر سلیمان ظاهر شد و گفت: آن‌چه را که می‌خواهی به تو بدهم درخواست کن».
و رویای اشعیا که در اشعیا 1:1 به آن اشاره شده است: «رؤیای اِشعیا پسر آموص، که آن را در زمان عُزّیا، یوتام، آحاز و حِزِقیا، پادشاهان یهودا، درباره‌ی یهودا و اورشلیم دید».
و رویای حزقیال که در حزقیال 1:1 آمده است: «در روز پنجمِ ماه چهارم از سال سی‌ام، آن‌گاه که در میان تبعیدیان بر کناره‌ی رود کِبار بودم، آسمان گشوده شد و رؤیاهای خدا را دیدم».
و همچنین می‌توان به حجت شدن رویای فرعون برای یک قوم اشاره نمود، در حالی‌که فرعون نبی‌ای جانب خد-اوند نبود (پیدایش 25:41-15) و همچنین رویای مهم پادشاه بابل در دانیال 2 که در ارتباط با زمان‌های آخر است.
و نیز می توانیم به آیات پیدایش 7:20-1 بنگریم که خد-اوند چگونه پیام‌های مهم را از طریق رویا منتقل می‌نماید: «1 باری، ابراهیم از آن‌جا به سوی منطقه‌ی نِگِب کوچ کرد و میان قادِش و شور ساکن شد و مدتی در جِرار غربت پذیرفت. 2 او درباره‌ی همسرش سارا گفت که «او خواهر من است»، و اَبیمِلِک پادشاه جِرار فرستاده، سارا را گرفت. 3 اما شبی خدا در خواب به اَبیمِلِک ظاهر گشت و به او گفت: «اینک به سبب زنی که گرفته‌ای می‌میری، چراکه او زنی شوهردار است.» 4و اَبیمِلِک هنوز به سارا نزدیک نشده بود؛ پس گفت: «خداوندگارا، آیا قومی بی‌گناه را هلاک خواهی کرد؟ 5 مگر ابراهیم به من نگفت: ”او خواهر من است“؟ و مگر سارا نیز نگفت: ”او برادر من است“؟ من این کار را با راست‌دلی و پاک‌دستی کردم.» 6 آن‌گاه خدا در خواب به او گفت: آری، می‌دانم که این کار را با راست‌دلی کردی، و من بودم که تو را بازداشتم تا به من گناه نورزی. از همین روست که نگذاشتم او را لمس کنی. 7 پس اکنون همسر آن مرد را به او بازگردان، زیرا او نبی است و برایت دعا خواهد کرد و زنده خواهی ماند. اما اگر همسرش را بازنگردانی، بدان که تو و هر که از آنِ تو باشد، به‌یقین خواهید مرد».
بنابراین رویای صادقه آن‌قدر اهمیت دارد که هرگز نمی‌توان از آن چشم‌پوشی کرد، تا آن‌جا که طبق آن‌چه که خد-اوند بیان می‌کند پیش از یوم عظیم خد-اوند، دختران و پسران رویاهایی خواهند دید؛ چنان‌که در یوئیل 4:3-1 می‌خوانیم: «1 و بعد از آن روح خود را بر همه بشر خواهم ریخت و پسران و دختران شما نبوّت خواهند نمود و پیران شما و جوانان شما رؤیاها خواهند دید. 2 و در آن ایام روح خود را بر غلامان و کنیزان نیز خواهم ریخت. 3 و آیات را از خون و آتش و ستون‌های دود در آسمان و زمین ظاهر خواهم ساخت. 4 آفتاب به تاریکی و ماه به خون مبدّل خواهند شد، پیش از ظهور یوم عظیم و مهیب خد-اوند».
بنابراین چگونه می‌توان رویا را نادیده گرفت!؟
ادامه مطلب...

قانون شناخت فرستادگان الهی در تنخ (عهد عتیق)

قانون شناخت فرستادگان خد-ا شامل مواردی است که از طریق آن‌ها می‌توان فرستاده‌ی الهی را شناخت و وی ‌را از مدعیان دروغین تمییز داد. این قانون در هر فرستاده‌‌ی خد-اوند وجود دارد و عبارت است از:
اول: وجود نص و تأکید بر آن فرستاده از سوی خداوند (مستقیم یا غیرمستقیم)
دوم: داشتن علم و حکمت، به‌گونه‌ای که سایر مردم از ارایه‌ی چنین حکمتی عاجز باشند.
سوم: دعوت به حاکمیت خد-اوند و اقرار به آن.
این سه، قوانینی هستند که مسیر شناخت فرستاده خد-اوند را هموار می‌نمایند. در ادامه در هر بخش، هر یک از این قوانین را با ذکر مثالی از کتاب مقدس اثبات خواهیم کرد.
 
1 - نص یا وصیت
یکی از این قوانین ثابت «نص [تأکید] یا وصیت» است، بدین طریق که خد-اوند فرستاده‌ی خویش را از طریق وحی معرفی می‌نماید.
فرمان به مُشِه رَبِنو (موسی) به‌جهت وصیت به يِهُوشوعَ (یوشع):
تثنیه 14:31
و خد-اوند به‌ موسی‌ گفت‌: «اینك‌ ایام‌ مردن‌ تو نزدیك‌ است‌؛ یوشع‌ را طلب‌ نما و در خیمه‌ اجتماع‌ حاضر شوید تا او را وصیت نمایم‌.» پس‌ موسی‌ و یوشع‌ رفته‌، در خیمه‌ اجتماع‌ حاضر شدند.
 فرمان الهی به الیاهو هناوی (ایلیا) به‌جهت نص بر الیشع  بن شافاط:
 1 پادشاهان 16:19
و ییهُو ابن نِمْشی را به پادشاهی اسرائیل مسح نما، و اَلِیشَع بن شافاط را که از آبَل مَحُولَه است، مسح کن تا به جای تو نبی بشود.
 برای درک اهمیت نص و تاکیدات در نزد اسرائیلیان، می‌توان به آیات زیر اشاره کرد:
 اول تواریخ 11: 1-3
و تمامی اسرائیل نزد داود در حَبْرُون جمع شده، گفتند: اینک ما استخوان‌ها و گوشت تو می‌باشیم و قبل از این نیز هنگامی‌که شاؤل پادشاه می‌بود، تو اسرائیل را بیرون می‌بردی و درون می‌آوردی؛ و یهُوَه خد-ایت تو را گفت که: تو قوم من اسرائیل را شبانی خواهی نمود و تو بر قوم من اسرائیل پیشوا خواهی شد و جمیع مشایخ اسرائیل نزد پادشاه به حَبْرُون آمدند و داود با ایشان به حضور خد-اوند در حَبْرُون عهد بست، و داود را برحسب کلامی که خد-اوند به واسطه سموئیل گفته بود به پادشاهی اسرائیل مسح نمودند.
به ‌راستی اگر وصیت نباشد، چگونه فرستادگان خد-اوند را بشناسیم!؟
 
2 - علم و حکمت
یکی دیگر از نشانه‌های انبیای خد-اوند بر طبق تَنَخ «برخورداری از علم و حکمت» است. نعمت علم و حکمت به همه‌ی فرستادگان خد-ا داده شده است و در واقع فرستادگان خد-اوند حکیم‌ترین مردمان هستند. پس آن، راهی است به جهت شناخت فرستادگان تایید شده خد-اوند.
اما قبل از بیان هر چیز، باید بدانیم که بخشنده حکمت چه کسی است!؟ در واقع بر طبق کتاب ميشلِه (امثال)، حکمت از سوی خد-اوند صادر می‌شود:
امثال 2: 6
خداوند بخشنده‌ی حکمت است و عقل و دانایی از جانب اوست.
 درکتاب قُوهِلِت (جامعه)  می‌خوانیم:  جامعه 9: 18
حکمت از اسلحه‌ی جنگ بهتر است...
 اما در ارتباط با علم و حکمت انبیای خد-اوند به آیات زیر دقت کنید:
 انتقال علم و تعلیم دادن فرایض و شرایع توسط مشه ربنو (موسی):
 خروج (شِمُوت) 18: 15-16
موسی به پدر زن خود گفت که «قوم نزد من می‌آیند تا از خدا مسألت نمایند. هرگاه ایشان را دعوی شود، نزد من می‌آیند، و میان هر کس و همسایه‌اش داوری می‌کنم، و فرایض و شرایع خدا را بدیشان تعلیم می‌دهم»
 علم و حکمت يِهُوشوعَ (یوشع):
 تثنيه (دِواريم) 34: 9
و یوشع بن نون از روح حکمت مملو بود، چون‌که موسی دست‌های خود را بر او نهاده بود و بنی اسرائیل او را اطاعت نمودند، و برحسب آن‌چه خد-اوند به موسی امر فرموده بود، عمل کردند.
 علم و حکمت شلومو (سلیمان):
 1 پادشاهان 4: 29-31
۲۹ و خد-ا به سلیمان حکمت و فطانت از حد زیاده و وسعت دل مثل ریگ کناره دریا عطا فرمود. 30 و حکمت سلیمان از حکمت تمامی بنی مشرق و از حکمت جمیع مصریان زیاده بود. ۳۱ و از جمیع آدمیان از اِیتانِ ازراحی و از پسران ماحُول، یعنی حِیمان و کلْکول و دَرْدَع حکیم‌تر بود و اسم او در میان تمامی امّت‌هایی که به اطرافش بودند، شهرت یافت.
و همچنین می توانیم به این آیات که گفتگوی يرميا (ارمیا) و خد-اوند را نشان می‌دهد، اشاره کنیم که ما را به یاد آیه جامعه (قُوهِلِت) 9: 18 می‌اندازد:
 ارمیا (یرمیا) 1: 6-10
۶ پس گفتم: «آه ای خد-اوند یهو-ه اینک من تکلّم کردن را نمی‌دانم چونکه طفل هستم.» ۷ اما خد-اوند مرا گفت: «مگو من طفل هستم، زیرا هر جایی که تو را بفرستم خواهی رفت و به هر چه تو را امر فرمایم تکلّم خواهی نمود. ۸ از ایشان مترس زیرا خد-اوند می‌گوید: من با تو هستم و تو را رهایی خواهم داد.» 9 آن‌گاه خد-اوند دست خود را دراز کرده، دهان مرا لمس کرد و خد-اوند به من گفت: «اینک کلام خود را در دهان تو نهادم. ۱۰ بدان که تو را امروز بر امّت‌ها و ممالک مبعوث کردم تا از ریشه برکنی و منهدم سازی و هلاک کنی و خراب نمایی و بنا نمایی و غرس کنی.»
 
3 - دعوت به حاکمیت خد-ا
یکی از نشانه‌های فرستادگان  خد-اوند اقرار به حاکمیت خد-ا و دعوت به سوی آن است، چراکه سلطنت از آنِ خد-اوند  می‌باشد. (مزامیر 28:22) ، (مزامیر 6:45) ، (مزامیر 2:47) .
و در 1تواریخ 29: 10-11 داود نبی به حاکمیت خداوند اقرار می‌نماید:
«10 آن‌گاه داوود در حضور تمامی جماعت خداوند را متبارک خوانده، گفت: «ای یهوه، خدای پدر ما اسرائیل، تو از ازل تا به ابد متبارک هستی. 11 ای خداوند، عظمت و قدرت و جلال و پیروزی و شوکت از آنِ توست، زیرا هر آن‌چه در آسمان و زمین است متعلق به توست. ای خداوند، پادشاهی از آنِ توست، و تو بر همگان چون سَر متعال هستی».
و همچنین این اقرار به تفویض حاکمیت خد-ا را در کلام شلومو (سلیمان) می‌خوانیم که در 1پادشاهان 2: 23-24 از قول او چنین آمده است:
«23 آن‌گاه سلیمان پادشاه به خداوند سوگند یاد کرده، گفت: خدا مرا سخت مجازات کند، اگر اَدونیا تاوان این سخن را به بهای جان خود نپردازد. 24 اکنون به حیات خداوند که مرا استوار ساخته و بر تخت پدرم داوود نشانیده و مطابق وعده‌اش، خاندانی برایم به پا داشته است سوگند، که همین امروز اَدونیا کشته خواهد شد».
شلومو به نکته‌ای مهم اقرار و به آن اشاره می‌نماید و آن این است که خدا-وند است که پادشاه را تعیین و نصب می‌نماید.
به عنوان مثال در ارتباط با داوید در 1تواریخ 3:11 آمده است:
«و جمیع مشایخ اسرائیل نزد پادشاه به حَبْرُون آمدند و داود با ایشان به حضور خداوند در حَبْرُون عهد بست، و داود را برحسب کلامی که خداوند به واسطه‌ی سموئیل گفته بود به پادشاهی اسرائیل مسح نمودند».
و همچنین در 1تواریخ 4:28 از قول داوید آمده است:
«لیکن یهو-ه خد-ای اسرائیل مرا از تمامی خاندان پدرم برگزیده است که بر اسرائیل تا به ابد پادشاه بشوم، زیرا که یهودا را برای ریاست اختیار کرد و از خاندان یهودا خاندان پدر مرا و از فرزندان پدرم مرا پسند کرد تا مرا بر تمامی اسرائیل به پادشاهی نصب نماید».
و همچنین می‌توان به 1تواریخ 5:28 رجوع نمود تا از انتخاب خدا-وند به‌جهت پادشاهی شلومو (سلیمان) آگاهی یابیم، آن‌جا که داوید در مورد شلومو بیان نمود: «و از جمیع پسران من، (زیرا) خد-اوند پسران زیاد به من داده است، پسرم سلیمان را برگزیده است تا بر کرسی سلطنت خداوند بر اسرائیل بنشیند».
اما تاریخ و کتاب مقدس نشان می‌دهد که مردم چندان علاقه ای به حکومت خد-اوند نداشته اند (1سموئیل 13:12-11)، همچنین در هوشع 4:8-2 این‌گونه می‌خوانیم:
«۲ اسرائیل نزد من فریاد می‌نمایند که ای خدای ما تو را می‌شناسیم. ۳ اسرائیل نیکویی را ترک کرده است. پس دشمنْ او را تعاقب خواهد نمود. ۴ ایشان پادشاهان نصب نمودند، اما نه از جانب من. سروران تعیین کردند، اما ایشان را نشناختم. از نقره و طلای خویش بت‌ها برای خود ساختند تا منقطع بشوند».
ادامه مطلب...

امام احمدالحسن (ع) فرمودند:

«ای مردم، علمای گمراه و پیروان‌شان شما را فریب ندهند. بخوانید، جستجو کنید، دقت کـنید و بـیاموزید و خود ، حقيقت را بـيابـيد و بر كس دیگری توکل نکـنید تا برای آخرت شما تصمیم‌گیری کند زیرا که فردا پشیـمان خواهید شد و فردا پشیمانی را سودی نخواهد داشت». خطبه پنجم محرم ۱۳۸۹ هـ.ش.سايت مهديون , سايت انصار امام مهدي , سايت رسمي فارسي انصار امام مهدي , سايت سيد احمدالحسن , سايت يماني , نقد يماني , يماني کيست , نقد احمدالحسن , ادله احمدالحسن , راه شناخت يماني , راه شناخت يماني چيست , يمن و آخرالزمان , سيد يماني , سيد احمد الحسن يماني , عکس سيد يماني , يماني ظهور کرد , نشانه هاي سيد يماني , سيد احمدالحسن,يماني , يماني موعود , مهدي اول , احمدالحسن , احمد الحسن , طالع مشرقي , خراساني , پرچم هاي خراسان , طالقان , انصار طالقان , علائم ظهور , امام احمدالحسن , احمد, خسف بيداء , خسف بيدا , شبيه عيسي , مصلوب , ملک عبدالله , سفياني , دجال اکبر , شام , يمن , انا يماني , سوريه , ايران , عراق , بصره , دجال بصره , حيدر مشتت , دجله بصره , قائم , امام زمان , مهدي , مهديون , سيد احمد الحسن يماني , سيد يماني کيست , احمد الحسن کيست , سيد يماني در عراق , يماني موعود , کشته شدن نفس زکيه چيست , خروج يماني , ظهور يماني , سايت سيد احمد الحسن يماني , عکس احمد الحسن يماني , فرقه يماني در ايران , فرقه يماني , فرقه يماني چيست , احمد الحسن يماني کيست ؟ , رائفي پور احمد الحسن , عکس احمد الحسن يماني , مسيح , دين مسيح , عيسي مسيح کيست , صليب مسيح , صليب کشيدن , صليب مسيحيت , عکس هاي صليب , صليب نشانه چيست , قوانين دين مسيحيت , احکام دين مسيحيت , مسيحيت در ايران , آشنايي با دين مسيحيت , کتاب مقدس , انجيل , تورات , حواريون , مريم , مريم مقدس , تنخ , نظريه تکامل انسان , نظريه تکامل داروين چيست , نظريه تکامل داروين pdf , رد نظريه تکامل , نظريه تکامل داروين به زبان ساده , نظريه داروين تکامل انسان , نظريه تکامل و انسان , فيلم تکامل , داوکينز , هاوکينگ , خداناباوران مشهور , دلايل خداناباوران , خداناباوران , آتئيست , منکر وجود خدا در جدول ,دانشمندان خدا باور , آتئيست و آگنوستيک , نقد آتئيست , کانال آتئيست ها در تلگرام , آتئيست تلگرام , آتئيست کيست , نماد آتئيست , ستاره شش پر , ستاره پنج پر , ستاره حضرت سليمان , ستاره داوود در اسلام , طلسم ستاره داوود , قانون معرفت حجت , راه شناخت حجت هاي الهي , راه شناخت امام , قيامت , عذاب , آخرالزمان , نشانه هاي آخر الزمان , نشانه هاي آخرالزمان در تهران , آخرالزمان+پيشگويي , اخر الزمان رائفي پور , آخرالزمان و داعش , نشانه هاي آخرالزمان در قرآن , صاحب الزمان , حجت بن الحسن , آيا امام زمان داراي زن و فرزند هستند , فرزندان امام زمان , 12 مهدي , وصيت پيامبر , وصيت پيامبر دوازده مهدي , متن وصيت پيامبر , وصيت پيامبر به امام علي , وصيت نامه پيامبر , وصيت نامه حضرت محمد , شب وفات پيامبر , حديث وصيت , حديث ثقلين , امام احمد , احمدالحسن , دلايل سيد احمد الحسن براي شيعه ,الحاد , ادله دعوت يماني , روياي صادقه , مکتب نجف اشرف , کتاب توهم الحاد , کتاب توهم بي خدايي , کتاب عقائد الاسلام , کتب سيد احمدالحسن , آيه اکمال الدين , تدريس آيه اکمال الدين , پالتاک , فيس بوک امام احمدالحسن , فيسبوک امام احمد الحسن , خطبه هاي امام احمدالحسن , ادله دعوت براي سني ها , دانلود کتب ترجمه احمدالحسن , کتب سيد احمد الحسن , دعوت سيد احمد الحسن , پيام هاي فيس بوک سيد احمد الحسن , منابع رسمي دعوت يماني , دعوت يماني , يماني کيست , نقد الحاد , محمد نبي در عهدين , هفته نامه زمان ظهور , سايت هفته نامه زمان ظهور , موسسه وارثين ملکوت , وبسايت انگليسي انصار امام مهدي , وبسايت فارسي انصار امام مهدي , تالار گفتگو انصار امام مهدي , علماي غير عامل , فقهاي آخرالزمان , گوساله سامري , اهل تسنن , انصار امام مهدي , 10313 , 313 , دوازده مهديين , احمد الحسني , احمد الحسن اليماني , احمد الحسن يماني سايت , احمد الحسن يماني کيست؟ , سيد احمد الحسن يماني ع , سيد حسن حمامي , شيخ ناظم عقيلي , دکتر علاء سالم , دعوت مبارک يماني , راه شناخت يماني , يماني از يمن , يماني از کجا خروج مي کند , انصار الله , انصار امام مهدي , انصار امام احمد اليماني , انصار امام المهدي , سيد يماني , سيد يماني ظهور کرد , سيد يماني کيست , روايات آخرالزمان , روايات خمس , روايات ظهور , روايات يماني , روايات درباره يماني , روايات خروج يماني , روايات قيام يماني , حديث وصيت , مهديون , مهديون شاهد , مهديون چه کساني هستند , حديث 12 مهدي , 12 مهدي , احمديم احمدي , عکس يماني , تصاوير يماني , عکس سيد يماني , عکس احمد الحسن يماني , صاحب پرچم هدايت , جريان مدعي يماني ,تصاوير دروغين منتسب به سيد احمد الحسن يماني ,پسر انسان در کتاب مقدس , پسر انسان در انجيل , پسر انسان کيست, صليب شکسته , يماني , احمد الحسن , کتاب توهم بي خدايي , کتاب توهم الحاد , کتاب عقائد الاسلام , کتاب گوساله , کتاب همگام با بنده صالح , کتاب همگام با عبد صالح , کتاب وصيت مقدس , کتاب وصيت مقدس نوشتار بازدارنده از گمراهي , کتاب توحيد , کتاب وصي در تورات, انجيل و قرآن , کتاب چشم اندازي هاي از قوم سومر و آکد , سومر و آکد , سومر , کتاب تفسير آيه اي از سوره يونس , تفسير سوره يونس , کتاب سرگرداني , کتاب راه به سوي خدا , کتاب شرايع الاسلام , کتاب شرائع الاسلام , کتاب رجعت , کتاب رجعت سومين روز از روزهاي بزرگ خدا , رساله اي در فقه خمس , کتب سيد احمد الحسن , دانلود کتاب هاي سيد احمد الحسن , کتاب سيد احمد الحسن , علم سيد احمد الحسن , علوم سيد احمد الحسن , کتب روايي , سفر حضرت موسي به مجمع البحرين , کتاب روشنگري هايي از دعوت فرستادگان , کتاب روشنگري از دعوت فرستادگان , نامه هدايت , ادله مسيحيان , کتاب پاسخ هاي روشنگرانه , جواب المنير , نصيحتي براي طلبه هاي حوزه هاي علميه , نصيحتي براي طلاب حوزه هاي علميه , کتاب جهاد درب بهشت , جهاد , جهاد اکبر , کتاب متشابهات , دانلود کتاب متشابهات , بيان حق و سداد از طريق علم اعداد , علم اعداد , کتاب سيزدهمين حواري , کتاب حواري سيزده , حواريون , کتاب حاکميت الله نه حاکميت مردم , حاکميت الله , دموکراسي , کتاب گزيده اي از تفسير سوره فاتحه , سوره فاتحه , تفسير سوره فاتحه , پاسخ هاي فقهي , کتاب طهارت , دانلود کتب يماني , دانلود کتب سيد احمد الحسن , کتب انصار امام مهدي , دلايل عام دعوت , علم سيد احمد الحسن , دانلود کتب انصار سيد احمد الحسن , دانلود کتب انصار امام مهدي , سايت انصار امام مهدي , انصار , علاء سالم ,رسالتي در يگانگي شخصيت مهدي اول, قائم و يماني , گفتگوي داستاني درباره‌ي دعوت مبارک يماني , رسالتي آشکار , کتاب دليل ادله , شيخ ناظم عقيلي , وصي در کتاب , کتاب برهان مبين , ابن تمام , يماني کيست , ملاقات با امام مهدي , کتاب وصيت و وصي احمد الحسن عليه السلام ,پژوهشي در شخصيت يماني , کتاب يماني موعود حجت الله , شيخ حيدر زيادي , علامات زمان ظهور , يماني امام مهدي , کتاب ضرورت وجود زمينه ساز , بشار الفيصلي , سفياني به آستانه‌ي درب‌ها رسيده پس يماني کجاست؟ , شيخ عادل سعيدي , اخبار طاهرين در مورد مهدي و مهديين (ع) , روايات مهديين , دلايل اثبات ذريه‎ي امام مهدي , رسالتي در مورد روايت اصبغ بن نُباته  , چهل حديث در مورد مهديين و ذريه قائم , کتاب چهل حديث , کتاب مهديين دوازده‌گانه فرزندان امام مهدي  , کتاب در پيشگاه صيحه , زکي انصاري , خواب , ارکان رويا , کتاب کرامات و غيبيات , انصار سيد احمد الحسن , کتاب رؤيا در مفهوم اهل بيت  , استاد ضياء زيدي , رؤياي صادقه , بازگو کردن رؤيا ,کتاب شيعيان در معرض آزمايش , دکتر عبدالرزاق ديراوي , کتاب خوش آمدي اي فرزند فاطمه  , کتاب شکست منتظران , کتاب مجتمع ما بين تکبر و نفاق , کتاب بلکه هدايت شويد , شيخ ناظم عقيلي , فقهاي آخر الزمان , کتاب فرمان‌روايي امروز از آنِ کيست , کتاب همانا که تأويلش فرا رسيد , متشابهات , حق اين‌گونه شناخته مي‌شود نه با شبهات , شيخ عبد العالي منصوري , احمد الحسن , احمد موعود- پيوند دهنده‌ي رسالت‌هاي آسماني و کشتي نجات برگزيدگان , دکتر علاء سالم , کتاب احمد موعود , شبيه عيسي و مصلوب کيست؟ , شبيه عيسي , شبيه عيسي عليه السلام , روزگار رهائي (روز بزرگ و وحشتناک خدا) , کتاب روزگار رهايي , استاد عادل سعيدي , کتاب مسيح راز خداوند , شيخ صادق محمدي , کتاب يحياي عصر , کتاب مهدي ولي الله , دعوت يماني , يماني , سيد يماني , سيد احمد الحسن , مهديين , دانلود کتاب غيبت طوسي , کتاب الغيبه طوسي , کتاب غيبت نعماني , کتاب اصول کافي , کتاب ملاحم و فتن , کتاب بشارت الاسلام , کتاب کمال الدين , دانلود کتاب مقدس , عهد عتيق , کتاب مقدس , تورات , دانلود کتاب تورات , عهد جديد , انجيل , اناجيل اربعه , دانلود کتاب انجيل , سفر پيدايش , کتاب پيدايش , کتاب خروج , کتاب تثنيه , کتاب اشعيا , کتاب داوود , کتاب مزامير , کتاب ارميا , کتاب دانيال , کتاب حبقوق , انجيل متي , انجيل يوحنا , انجيل مرقس , انجيل لوقا , انجيل برنابا , انجيل يهودا , کتاب روميان , دانلود کتب مسيحيان , دانلود کتب يهوديان , رساله يهودا , يهودا , مکاشفه يوحنا , يوحنا لاهوتي , شمعون , پطرس , نظریه فرگشت , نظریه تکامل , تطور , تکامل , فرگشت ,چارلز داروین , داوکینز , خداناباوران , توهم بی خدایی , کتاب توهم بی خدایی , ادله سید احمدالحسن برای خداناباوران , خدا , دلایل وجود خدا , برهان نظم , اثرات خدا , آتئیست , ادله امام احمد الحسن , یمانی , قیام گر مشرق , مهدی اول , عصمت یمانی , یمانی از یمن , یمن , راه شناخت یمانی چیست , راه شناخت یمانی , قانون شناخت خلفای الهی , قانون معرفت حجت , دعوت به حاکمیت خدا , رویای صادقه , استخاره , سید احمد الحسن یمانی , سید یمانی , وصی سیزدهم , مهدیین , فرزندان امام مهدی , وصیت مقدس رسول الله , مهدیین , مهدیین در قرآن , نام احمد در روایات , صاحب الامر , کتاب عقائد الاسلام , یمانی کیست  , مهدی آخرالزمان , مهدی در قرآن , خلیفة الله مهدی , امام مهدی , علائم قیام , وقت ظهور امام مهدی , حجیت رویا , راههای شناخت خلیفة الله , علم مهدی , بزرگان ادیان الهی , کتاب وصیت مقدس , سیرت سید احمد الحسن , یهودیان , مسیحیان , آیات کتاب مقدس , عیسی مسیح , یحیی , یحیا , فرستادگان الهی , پسر نرینه , پسر انسان , منجی از بصره , تسلی دهنده , غلام امین , یحیی نبی , اشعیا نبی , احمد الحسن , حجت های الهی , نامه هدایت , پاسخ های روشنگرانه , سیزدهمین حواری , حواری سیزده , توهم الحاد , جایگاه معجزه در کتاب مقدس , محمد نبی , بشارت اشعیا , وصی در تورات , سیره دعوت سید احمد الحسن , وصیت شب وفات پیامبر , شجره سید احمد الحسن , نسب سید احمد الحسن , بصره , امام مهدی , صدام طاغوت , طلاب حوزه , صدام ملعون , انصار امام مهدی , یمانی , نسب امام احمد الحسن, نسب سید احمد الحسن , یمانی موعود , سید یمانی , سید احمد الحسن یمانی , وبسایت رسمی مکتب نجف اشرف , وبسایت رسمی انصار امام مهدی , وبسایت رسمی فارسی انصار امام مهدی , وبسایت موسسه وارثین ملکوت , صفحه فیس بوک مکتب نجف