wrapper

آخرین اخبار

وجوب ایمان به مهدی (ع)

وجوب ایمان به مهدی (ع):

به‌هرحال ایمان به مهدی از اعتقادات مسلّم مسلمین می‌باشد و علمای اهل سنت در تکفیر کسی که ایمان به مهدی ندارد، تردید نمی‌کنند.

 از ابن باز یکی؛ از علمای اهل سنت پرسیده شد که شخصی منکر حقیقت مهدی می‌باشد و اینکه مسیح دجال تنها کنایه از کثرت فساد در این زمان است و شخص نیست. حکم وی چیست؟

فتوایى از ابن باز در مورد انکار مهدى (ع) از سایت رسمى‌شان که می‌گوید: انکار مهدی (ع) کفر می‌باشد.

متن سؤال از بن باز و پاسخ ایشان:

شخصی، مسیح دجال و مهدی و نزول عیسی (ع) و یأجوج و مأجوج را انکار می‌کند و به هیچ کدام اعتقادی ندارد و ادعایِ عدمِ صحتِ آنچه را که در احادیث در مورد آنان آمده، می‌کند؛ در حالی‌که او بر علم حدیث و علوم دیگر هیچ احاطه‌ای ندارد و در این امر علماء با او گفتگو کردند. اما اذعان دارد که تمام احادیث مذکور در این باب به منزله‌ی کذب و افترا بر رسول‌الله l است که در اسلام تدخل یافته‌اند. در حالی‌که او اهل نماز و روزه و مقید به فرائض می‌باشد؛ پس حکم در مورد او چیست؟

چنین شخصی -پناه می‌برم به خدا- کافر می‌باشد؛ زیرا که امر ثابتی که از سوی رسول‌الله l صادر شده را انکار کرده، پس اگر اهل علم برای او بیان و آشکار کردند. اما او همواره بر تکذیب و انکار آنها اصرار می‌ورزد. پس در چنین حالتی کافر می‌باشد؛ زیرا که هر کس رسول‌الله l را تکذیب کند، کافر است، و هر کس بر خدا دروغ بندد کافر است، و اخبار متواتر رسول‌الله l در مورد نزول مسیح بن مریم و نزول مسیح از آسمان در آخر الزمان و خروج یأجوج و مأجوج و دجال در آخرالزمان و خروج مهدی آمده و این چهار امر از ثوابت می‌باشند. خروج مهدی در آخر الزمان که زمین را پر از عدل و داد می‌کند، بعد از اینکه پر از ظلم و ستم گردد و نزول عیسی بن مریم و خروج دجال در آخر الزمان و خروج یأجوج و مأجوج، تمام این امور در احادیث صحیح و متواتر از رسول‌الله l ثابت شده‌اند. پس انکارشان کفر و گمراهی است. عافیت و سلامت را از خداوند مسئلت می‌داریم.

در مورد سؤال اول، آنچه که به این سه شخصیت دجال و مسیح بن مریم و یأجوج و مأجوج مربوط می‌شود، به دلیل تواتر اخبار از رسول‌الله l هیچ شکی در مورد آنها وجود ندارد، و اما در مورد مهدی، اخبار متواتری وارد شده است و یک خبر نیست. بلکه تواتر این روایات از رسول‌الله l می‌باشند. اما برای برخی مردم در مورد آن، اشکال و جای شک وجود دارند، و ممکن است گفته شود: کسی که فقط مهدی را منکر شود، کافر است. اما کسی که دجال یا مسیح بن مریم یا یأجوج و مأجوج را انکار کند، در کفر و وقوف او شکی نیست. بلکه توقف فقط در انکار مهدی است. پس ممکن است در این توقف، کفر و ارتداد از اسلام گفته شود؛ زیرا که شخصی بر آن اشکال وارد نمود. و ظاهر و نزدیک به آن کفر و لیکن بعضی از علماء در مورد آن وقفه‌ای (تردید) دارند، و اما در مورد یأجوج و مأجوج و دجال و عیسی ابن مریم، هر کس که منکر یکی از این سه مورد شود، کافر می‌باشد -عافیت و سلامت را از خداوند مسئلت می داریم- خداوند به وجود شما برکت دهد.

 

 

ادامه مطلب...

آیا ایمان به مهدی واجب است

آیا ایمان به مهدی واجب است:

بدون شک همه مسلمانان در جواب به این سوال با هم دچار اختلاف هستند. برخی به عدم وجوب ایمان به مهدی معتقدند؛ در حالی که دیگران از جواب صریح به عدم ایمان طفره رفته و می‌گویند: وقت آن فرا نرسیده است و دیگران وجوب ایمان را عقیده تلقی کرده که نظر برخی علمای مسلمین می‌باشد.

بهر حال آنچه بر عوام مسلمین غالب آمده، عدم اطلاع از کتب علماء و نظرات آنها‌ست و اکتفا کردن به اقوال طلبه‌های دین می‌باشد و می‌بینی که شخص سنی درست مانند فرد شیعی از یک روحانی به راحتی می‌پذیرد؛ با اینکه طرفین اگر به کتب علمای خویش مراجعه می‌کردند، تمامی مفاهیم نزد آنها تغییر پیدا می‌کرد‌؛ از جمله این مفاهیم اعتقاد به مهدی حق‌ -صرف نظر مصداق- و وجوب آن، همان‌گونه که علمای اهل سنت بیان کردند، می‌باشد.

ایمان به مهدی حق، از عقاید ثابت مسلمین است و تلاش برای انکار این عقیده، کوششی برای استحمار توده مردم توسط کسانی است که مدعیان علم با شبهات و توهمات آن را انجام می‌دهند که در ادامه به برخی از این توهمات شائع قبل از این که به برخی سخنان علمای اهل سنت در مورد ایمان به امام مهدی بپردازیم، ذکر می‌کنیم.

توهمی رایج:

آنچه باعث می‌شود که برخی قائل به عدم وجود حدیث صحیح در مورد مهدی شوند:

البانی در کتاب (سلسله الصحیحه) در رد ادعا می‌نویسد:

(....قیامت بر پا نمی‌شود تا اینکه زمین پر از ظلم وستم شود. سپس مردی از عترتم یا از اهل بیتم خروج می‌کند. آن را پر از عدل و داد می‌کند؛ همان‌گونه که پر از ظلم وستم شده بود).([1])

حاکم نیشابوری می‌گوید:

بر شرط شیخین صحیح  است و ذهبی با وی موافق است و همانگونه که گفتند و ابونعیم به صحیح آن اشاره کرده و می‌گوید: از حدیث ابی الصدیق از ابی سعید مشهور است.گفته او که مشهور است، اشاره به کثرت طرق از ابی الصدیق و نام او بکر بن عمرو می‌باشد و وی موثق و همه مشایخ و محدثین به او احتجاج می‌کنند و هرکس از متاخرین حدیث وی را تضعیف کند، راه و روش مؤمنین را ترک گفته و به همین سبب ابن خلدون نتوانسته آن را تضعیف کند با اینکه وی تلاش فراوانی در تضعیف بیشتر احادیث مهدی کرد. بلکه حاکم به تصحیح آن به این طریق و دیگر طرق اقرار کرده  و هر کس ضعیف کردن کل احادیث مهدی را به او نسبت دهد، به عمد به او افترا بسته است.([2])

همچنین بعد مناقشه‌ای طولانی، احادیث مهدی را اثبات کرده و می‌گوید: (بعد از این تفاصیل عجیب نیست که شیخ غزالی در کتاب (مشکلات) صفحه139 که می‌گوید: حدیث صریحی در مورد مهدی وارد نشده است و آنچه به ما رسیده صحیح نیست!

چه کسی این نفی را به تو یاد دادند و تو طلبه هستی؟ آیا علمای کلام نیستند که هیچ آشنایی با علم حدیث و رجال آن ندارند؟ وگرنه چگونه با شهادت علمای حدیث آنچه را نفی کرده‌اند، توافق ایجاد می‌کنند؟ آیا این امر باعث نمی‌شود، در آنچه بدان عقیده داری از همه مهم‌تر آنچه به سنت و حدیث مربوط می‌شود  و هر آنچه بر اساس آن پایه گذاری کرده‌ای، تجدید نظر کنی؟ که این عمل به مراتب بهتر از این است که مسلمین را در احادیثی که علما تصحیح کرده و به تو آموخته‌اند، تشکیک ایجاد کنی).

این گونه شبهات و امثال آنها، باعث شد که بیشتر مسلمانان به عدم صحت اعتقاد به ظهور مهدی آخر الزمان اعتقاد پیدا کنند؛ با اینکه هیچ غبار شک بر آن نیست. بلکه شکی در وجوب اعتقاد به آن وجود ندارد.

آلبانی می‌گوید:

(‌….. و ما مثل هؤلاء إلا کمثل من ينکر عقيدة نزول عيسى في آخر الزمان التي تواتر ذکرها في الأحاديث الصحيحة‌،...‌، و أکاد أقطع أن کل من أنکر عقيدة المهدي ينکرها أيضا ، و بعضهم يظهر ذلک من فلتات لسانه‌، و إن کان لا يبين‌. و ما مثل هؤلاء المنکرين جميعا عندي إلا کما لو أنکر رجل ألوهية الله عز وجل بدعوى أنه ادعاها بعض الفراعنة‌!‌" فهل من مدکر).([3])

مثل اين ها همانند کساني است که عقيده نزول عيسي‌(ع) در آخر الزمان را‌ -که احاديث صحيح در مورد آن به تواتر رسيده است‌- منکر مي‌شوند.... و مطمئناً و قطعا مي‌گويم که هر کس عقيده مهدي (ع) را منکر شود‌، آن را نيز منکر مي‌گردد و برخي از آنها نيز اين عقيده را بر ناخواسته (بر اثر لغزش) بيان کرده‌اند و مَثَل تمامي اين گروه منکر‌ -خروج مهدي‌(ع)- در نزد من، همانند کسي است که الوهيت خداوند متعال را انکار نمايد. همانند ادعاي برخي از فراعنه. پس آيا پند گيرنده‌اي هست؟

 

جهت کسب اطلاعات بیشتر مقاله  وجوب پیروی از خلیفة الله مهدی  را مطالعه نمائید.

 


[1] - احمد بن حنبل آن را آورده است:ج3ص36 - ابن حبان ص1880 وحاکم نیشابوری ج4ص557 و ابو نعیم در "الحلیه"ج3ص101

[2]- السلسله الصحیحه شماره1529ج4ص103

[3] - سلسله الاحاديث الصحيحه آلباني ج4 ص 43 مکتبه المعارف

ادامه مطلب...

با توجه به روایاتی که ائمه را حصر در دوازده نفر میکنند، چطور امامت مهدیین را بپذیریم؟

با توجه به روایاتی  که ائمه را حصر در دوازده نفر میکنند، چطور امامت مهدیین را بپذیریم؟

شبهه: امام صادق (ع) فرمود: من نقص منهم واحدا و زاد فیهم واحدا خرج من دین الله و لم یکن من ولایتنا على شئ.

با توجه به روایاتی از این دست که ائمه را حصر در دوازده نفر می‌کنند، چطور امامت مهدیین را بپذیریم؟

 این حدیث اصلا به معنای نفی امامت یا وصایت از مهدیین از فرزندان امام مهدی (ع) نیست. برای توضیح چند نکته را ذکر می‌کنیم:

اولا) باید دقت شود که ذکر امامان دوازده‌گانه علیهم السلام به‌معنای نفی اوصیایی به غیر از آنان نیست، مخصوصاً وقتی در سخنان امامان علیهم السلام به وجود آنان تصریح شده باشد، همان‌طور که گفته می‌شود: "اثبات چیزی، نفی غیر آن را نمی‌کند."

به‌عنوان مثال در بسیاری از روایات عترت به علی و فاطمه و حسن و حسین تفسیر شده‌اند، و این به این معنا نیست که امامان از فرزندان حسین (ع) از عترت نیستند یا از اهل بیت محمد رسول‌الله (ص) نیستند، افرادی که خداوند پلیدی را از آنان برده است وآنان را پاک نموده است.

ثانیا) برای این روایات دو حالت می‌توان متصور شد: 

اول این‌که این روایات ناظر به مهدیین هم باشد، یعنی بصورت کلی تعداد اوصیای رسول‌الله (ص) را بیان کرده باشند، یعنی مطلق حجج الهی بعد از نبی اکرم. در این حالت این روایت خبر واحدی است مخالف روایات متواتر در مورد مهدیین و مخصوصا وصیت شب وفات رسول‌الله (ص) که تعداد اوصیای ایشان را 24 نفر معرفی می‌کند. در نتیجه در عقیده قابل اخذ نیست زیرا حدیث وصیت شب وفات رسول‌الله (ص) بواسطه‌ی قرائن قطعی و تواتر معنوی، قطعی الصدور است.

حالت دیگری نیز می‌توان برای این روایت متصور شد و آن این‌که منظور از اضافه و کم کردن، نسبت به تعداد امام به‌معنای خاص (جایگاه ائمه اثنی عشر) باشد، که این مضمون، موافق وصیت رسول‌الله (ص) در شب وفاتشان است و کاملا صحیح است؛ زیرا در آن روایت رسول‌الله (ص) فرموده اند: دوازده امام و دوازده مهدی. مسلم است که مهدیین حجت و خلیفه هستند. اما مقامشان از ائمه پایین‌تر است و از شیعیان امیرالمومنین و ائمه هستند. بنابراین وقتی خداوند و رسول‌الله (ص) در احادیث متواتر خلفایی را بعد از دوازده امام معرفی کرده اند، نمی‌توان کسی  راکه از آنان سخن می‌گوید، خارج از دین دانست. زیرا این اضافه کردن در اصل بوسیله‌ی رسول‌الله (ص) بوده است.

به‌ عنوان مثال اگر شخصی رئیس شرکتی باشد و وسایل موجود در آن را آن‌گونه که می‌خواهد بچیند و به کارمندان بگوید: هرکس یکی از آن‌ها را کم یا زیاد کند، از شرکت اخراج می‌شود، اگر فرضا خود رئیس شرکت از آن وسایل کم و زیاد کرد؛ آیا باید اخراج شود؟ قطعا خیر چون او خودش صاحب طرح است. حال فرضا رسول‌الله (ص) دوازده مهدی را به ائمه اضافه کرده است (هرچند این‌گونه نیست) آیا ایشان خارج از دین می‌شود؟ العیاذ بالله آیا امیرالمومنین و سایر ائمه که روایات بسیاری در باب مهدیین فرموده‌اند، خارج از دین می‌شوند؟ یا این‌که معنا این است که غیر از ما آل محمد که صاحب این امر هستیم، کسی حق ندارد خودش امامی اضافه کند؟ در واقع این روایت و از قبیل آن، مانند حدیث مارقین، مربوط به کسانی‌ست که در زمان غیبت امام زمان (ع) بدون داشتن هیچ دلیلی از جمله نص و علم و دعوت به حاکمیت خداوند و شهادت خداوند در ملکوت و...) ادعای امامت می‌کنند، یعنی کسی که امام نیست و آل محمد و رسول‌الله (ص) او را به‌عنوان امام و خلیفه معرفی نکرده‌اند. اما او ادعای امامت می‌کند و شیعیان را گمراه می‌کند؛ که این همان اضافه کردن به تعداد ائمه است. اما وقتی اهل بیت فرموده‌اند که قائم با امر جدیدی می‌آید، ولایت جدیدی که می‌آورد، چیست جز امر مهدیین که در روایات ذکر شده است؟ آیا ولایت ائمه بر ما پوشیده بوده است که به‌عنوان امر جدیدی مطرح شود؟ 

قال الامام الباقر (ع): اذَا قَامَ‏ الْقَائِمُ جَاءَ بِأَمْرٍ جَدِیدٍ کَمَا دَعَا رسول‌الله فِی بُدُوِّ الْإِسْلَامِ إِلَى‏ أَمْرٍ جَدِیدٍ. 

امام باقر (ع) فرمود: به‌درستی‌که زمانی که قائم ما قیام کند، مردم را به امر جدیدی دعوت می‌کند؛ همان‌طور که رسول‌الله (ص) به امری جدید دعوت فرمود.([1])

برای مطالعه بیشتر پیرامون جایگاه مهدیین به‌عنوان اوصیا رسول‌الله و جایگاه آن‌ها در کلام اهل بیت، کتاب چهل حدیث در مورد قائم و فرزندان قائم، اثر شیخ ناظم عقیلی را مطالعه بفرمایید.

والحمدلله ..

 


[1]- الغيبة للنعمانی، ص 336.

ادامه مطلب...

علائم قیام ساعت چیست؟

علائم قیام ساعت چیست؟

علائم قیام ساعت چیست؟

بسم الله الرحمن الرحیم

 و الحمد لله رب العالمین

و صلی الله علی محمد و آل محمد الأئمة و المهدیین و سلم تسلیما

﴿قَدْ جَاءتْكُم بَيِّنَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ﴾،

(در حقيقت‏ شما را از جانب پروردگارتان برهانى روشن آمده است).([۱])

 

﴿… قَدْ جَاءتْكُم بَيِّنَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ هَذِهِ نَاقَةُ اللّهِ لَكُمْ آيَةً فَذَرُوهَا تَأْكُلْ فِي أَرْضِ اللّهِ وَلاَ تَمَسُّوهَا بِسُوَءٍ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾.
(در حقيقت براى شما از جانب پروردگارتان دليلى آشكار آمده است اين ماده ‏شتر الله براى شماست كه پديده‏‌اى شگرف است پس آن را بگذاريد تا در زمين الله بخورد و گزندى به او نرسانيد تا [مبادا] شما را عذابى دردناک فرو گيرد).([۲])

 

﴿أَوْ تَقُولُواْ لَوْ أَنَّا أُنزِلَ عَلَيْنَا الْكِتَابُ لَكُنَّا أَهْدَى مِنْهُمْ فَقَدْ جَاءكُم بَيِّنَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن كَذَّبَ بِآيَاتِ اللّهِ وَصَدَفَ عَنْهَا سَنَجْزِي الَّذِينَ يَصْدِفُونَ عَنْ آيَاتِنَا سُوءَ الْعَذَابِ بِمَا كَانُواْ يَصْدِفُونَ﴾.
(يا نگوييد اگر كتاب بر ما نازل مى‏‌شد قطعاً از آنان هدايت‏ يافته‌‏تر بوديم اينک حجتى از جانب پروردگارتان براى شما آمده و رهنمود و رحمتى است پس كيست ‏ستم‌كارتر از آن كس كه آيات الله را دروغ پندارد و از آن‌ها روى گرداند به زودى كسانى را كه از آيات ما روى مى‏‌گردانند به سبب [همين] اعراضشان به عذابى سخت مجازات خواهيم كرد).([۳])

رسول الله (ص) فرمودند:

(لتملأن الأرض جوراً وظلماً، فإذا ملئت جوراً وظلماً، بعث الله رجلاً مني، اسمه اسمي، فيملؤها قسطاً وعدلاً، کما ملئت جوراً وظلماً).
(به حق که زمين پر از ظلم و ستم خواهد شد پس هنگامی که از ظلم و ستم لبريز گشت، الله مردی از من را مبعوث می‌کند که نامش مانند نام من است و زمين را پر از عدل و داد می‌کند همان‌طور که پر از ظلم و ستم گشته است).([۴])

در نزديک شدن ساعت

بسياری از احاديث به ذکر نشانه‌هائی پرداخته که از نزديک شدن و آمدن خليفه‌ی الهی يعنی امام مهدی (ع) خبر می‌دهد و مطالعه‌ی مفيد و مختصر برخی از اين نشانه‌ها، در پیش روی شما خواننده عزیز است:

۱-فزونی فتنه‌ها
احمد در سند خود به استناد از نعمان ابن بشير روايت کرده: صبح به سر کرديم در حالی که نزد رسول الله (ص) بوديم و شنيدم که فرمودند:

(إِنَّ بَيْنَ يَدَيْ السَّاعَةِ فِتَنًا كَأَنَّهَا قِطَعُ اللَّيْلِ الْمُظْلِمِ، يُصْبِحُ الرَّجُلُ فِيهَا مُؤْمِنًا، ثُمَّ يُمْسِي كَافِرًا، وَيُمْسِي مُؤْمِنًا، ثُمَّ يُصْبِحُ كَافِرًا، يَبِيعُ أَقْوَامٌ خَلَاقَهُمْ بِعَرَضٍ مِنَ الدُّنْيَا يَسِيرٍ، أَوْ بِعَرَضِ الدُّنْيَا. قَالَ الْحَسَنُ: وَاللَّهِ لَقَدْ رَأَيْنَاهُمْ صُوَرًا وَلَا عُقُولَ، أَجْسَامًا وَلَا أَحْلَامَ، فَرَاشَ نَارٍ وَذِبَّانَ طَمَعٍ، يَغْدُونَ بِدِرْهَمَيْنِ، وَيَرُوحُونَ بِدِرْهَمَيْنِ، يَبِيعُ أَحَدُهُمْ دَيْنَهُ بِثَمَنِ الْعَنْزِ).
(در نزديکی ساعت، فتنه‌ها همانند شب تاريک هجوم می‌آورند؛ انسان، اول صبح مؤمن می‌باشد، در حالی‌كه آخر روز ايمانش را از دست می‌دهد و اول شب مؤمن است و پايان شب ايمانش از او گرفته می‌شود. اقوامی از مردم، دين خود را به چيزی اندک از متاع دنيا می‌فروشند. حسن فرمود: به الله سوگند آنان را به مردانی بی‌عقل و خرد و اجسامی بی‌صبر و بردباری ديديم آتش بيار معرکه‌اند و مگس طماع، به دو درهم اقتداء کنند و به سبب آن‌ها آسوده‌ خاطر می‌گردند، هر يک از آنان دين خود را در قِبال هر چيز پست می‌فروشد).([۵])

و ابو داوود از سند خود روايت کرده که رسول الله (ص) فرمودند:

(إن بين يدي الساعة فتناً کقطع الليل المظلم، يصبح الرجل فيها مؤمناً ويمسي کافراً ويمسي مؤمناً ويصبح کافرا القاعد فيها خير من القائم والماشي فيها خير من الساعي فکسروا قسيکم وقطعوا أوتارکم واضربوا سيوفکم بالحجارة، فإن دخل يعني علی أحد منکم فليکن کخير ابني آدم).
(قبل از وقوع قيامت فتنه‌هائی واقع شود كه مثل پاره‌ی شب تار مى‌باشند. در آن روزگار كه صبح مسلمان بوده به وقت شام كافر گردد و شام مسلمان بوده به وقت صبح كافر شود. شخص كنار گرفته از آن از شخص در آن ميل كننده و شخص در آن ميل كننده از شخص در آن شركت كننده بهتر مى‌باشد. (يعنى هر كه در آن سهم كمتر داشته باشد حالش نيکوتر است) در آن روزگار كمان‌هاى خود را بشكنيد و شمشيرها را به سنگ بزنيد (يعنى تا سبب ريختن خون نشود) اگر كسى به خانه‌ی شما درآيد پس عمل بهترين دو فرزند آدم را اختيار كنيد).([۶])

۲- برتری زير دستان بر بالا دستان:

مسلم در صحيح خود از عمر بن خطاب روايت می‌کند: (ان جبرئيل قال للنبي: فَأَخْبِرْنِي عَنْ السَّاعَةِ قَالَ مَا الْمَسْئُولُ عَنْهَا بِأَعْلَمَ مِنْ السَّائِلِ قَالَ فَأَخْبِرْنِي عَنْ أَمَارَتِهَا قَالَ أَنْ تَلِدَ الْأَمَةُ رَبَّتَهَا وَأَنْ تَرَى الْحُفَاةَ([۷]) الْعُرَاةَ الْعَالَةَ رِعَاءَ الشَّاءِ يَتَطَاوَلُونَ فِي الْبُنْيَانِ …).
(جبرائيل از رسول الله (ص) سؤال کرد: مرا از نشانه‌های قيامت با خبر ساز؟ فرمود: آن‌كه كنيز آقايش را بزايد و آن‌كه پا و تن برهنگان بينوا و چوپان گوسفندان را ببينی كه به برافراشتن كاخ (و زياده‌روی در ساختمان) بپردازند).([۸])

۳- رفع علم:

۳۸۴۴۹: (تکون بين يدی الساعة أيام يرفع فيها العلم وينزل الجهل ويکثر فيها الهرج والهرج القتل).
(از وقوع قيامت روزهائى هست، که در آن جهل انتشار يابد و علم برداشته شود و هرج و مرج و قتل و کشتار در آن فزونی يابد).([۹])

۴- فزون تلاوت قرآن و ترک عمل به آن:

۳۸۴۵۷: (سيأتي على أمّتي زمان يكثر فيه الفقراء ويقلّ الفقهاء و يقبض العلم و يكثر الهرج ثمّ يأتي من بعد ذلك زمان يقرأ القرآن رجال من أمّتي لا يجاوز تراقيهم ثمّ يأتي من بعد ذلك زمان يجادل المشرك باللَّه المؤمن في مثل ما يقول).
(بر امت من زمانى بيايد كه فقيران فراوان شوند و فقيهان كم شوند و علم بر گرفته شود و آشوب فزونى گيرد آن‌گاه از پس آن زمانى بيايد كه مردانى از امت من قرآن خوانند كه از گلويشان بالاتر نرود آن‌گاه از پس آن زمانى بيايد كه مشرک به الله با مؤمن مجادله كند و سخنانى نظير او گويد).

۳۸۴۸۱: (يکون في آخر الزمان عباد جهال وقراء فسقة).
(در آخر زمان، بندگانی نادان و قاريانی فاسق خواهند بود).([۱۰])

۵- انتشار فحشاء و قطع صله‌ی ارحام:

۳۸۴۶۸: (من أشراط الساعة الفحش والتفحش وقطيعة الرحم وتخوين الأمين وائتمان الخائن).
(از شروط قيام ساعت، گسترش فحشاء و دشنامی و قطع صله‌ی رحم و خيانت‌کار دانستن امانت‌دار و اطمينان به خائن است).([۱۱])

۶- دروغ‌گو پنداشتن راست‌گو و راست‌گو پنداشتن دروغ‌گو:

۳۸۴۵۲: رسول الله (ص) فرمودند: (سيأتي علی الناس سنوات خداعات يصدق فيها الکاذب ويکذب فيها الصادق، ويؤتمن فيها الخائن ويخون فيها الأمين وينطق فيها الروبيضة).
(به زودی بر مردم سالهائی خواهند رسيد که در آن سال‌ها دروغ‌گو صادق شمرده می‌شود و راست‌گو، تکذيب می‌شود و به خائنين اطمينان می‌شود و امانت‌داران به خيانت متهم می‌شوند و روبيضة بدين گونه سخن می‌گويد. عرض شد: روبيضة چيست؟ فرمود: مردی کثيف و فاسد که در امور عامه (مردم) سخن می‌گويد).([۱۲])

۳۸۴۷۵: (ليأتين ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺯﻣﺎﻥ ﻳﻜﺬﺏ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﺼﺎﺩﻕ ﻭ ﻳﺼﺪﻕ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﻜﺎﺫﺏ ﻭ ﻳﺨﻮﻥ ﻓﻴﻪ ﺍﻷﻣﻴﻦ ﻭ ﻳﺆﺗﻤﻦ ﺍﻟﺨﺌﻮﻥ ﻭ ﻳﺸﻬﺪ ﺍﻟﻤﺮﺀ ﻭ ﻟﻢ ﻳﺴﺘﺸﻬﺪ ﻭ ﻳﺤﻠﻒ ﻭ ﺇﻥ ﻟﻢ ﻳﺴﺘﺤﻠﻒ ﻭ ﻳﻜﻮﻥ ﺃﺳﻌﺪ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺑﺎﻟﺪﻧﻴﺎ ﻟﻜﻊ ﺑﻦ ﻟﻜﻊ ﻻ ﻳﺆﻣﻦ ﺑﺎﻟﻠﻪ ﻭ ﺭﺳﻮﻟﻪ).
(ﺯﻣﺎﻧﻰ ﺑﺮ ﻣﺮﺩﻡ ﺭﺳﺪ ﻛﻪ ﺭﺍﺳﺖﮔﻮ ﺭﺍ ﺗﻜﺬﻳﺐ ﻛﻨﻨﺪ ﻭ ﺩﺭﻭغ‌گو ﺭﺍ ﺗﺼﺪﻳﻖ ﻛﻨﻨﺪ ﻭ ﺍﻣﻴﻦ ﺭﺍ ﺧﺎﺋﻦ ﺷﻤﺮﻧﺪ ﻭ ﺧﺎﺋﻦ ﺭﺍ ﻣﺆﺗﻤﻦ ﭘﻨﺪﺍﺭﻧﺪ ﻭ ﻣﺮﺩ ﺑﻰ ﺁن‌که ﺷﻬﺎﺩﺕ ﺍﺯ ﺍﻭ ﺧﻮﺍﻫﻨﺪ ﺷﻬﺎﺩﺕ ﺩﻫﺪ ﻭ ﺑﻰ ﺁن‌که ﻗﺴﻢ ﺍﺯ ﺍﻭ ﺧﻮﺍﻫﻨﺪ ﻗﺴﻢ ﺧﻮﺭﺩ ﻭ ﺧﻮﺷﺒﺨﺖﺗﺮﻳﻦ ﻣﺮﺩﻡ، ﻓﺮﻭ ﻣﺎﻳﻪ ﭘﺴﺮ ﻓﺮﻭﻣﺎﻳﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ به خدﺍ ﻭ ﭘﻴﻐﻤﺒﺮﺵ ﺍﻳﻤﺎﻥ ﻧﺪﺍﺭﺩ).([۱۳])

۷- تفاخر مساجد بر يک‌ديگر:

۳۸۴۸۴: (لا تقوم الساعة حتی يتباهی الناس في المساجد).
(تا زمانى كه مردم به زينت دادن مسجدها (با نقش و نگار نه به عبادت در آن) تفاخر نكنند قيامت بر پا نشود).([۱۴])

۸- فزونی آرايش و پيرايش و شراب‌خواری:

۳۸۷۳۴: (سيكون في آخر الزّمان خسف و قذف و مسخ إذا ظهرت المغازف و القينات و استحلّت الخمر).
(در آخر زمان خسف و قذف و مسخى خواهد بود، هنگامى كه رامش‌گران و آرايش‌گران‏ پديد شوند و شراب حلال به شمار آيد).

۳۸۷۳۵: (يمسخ قوم من أمتي في آخر الزمان قردة وخنازير، قيل: يا رسول الله ويشهدون أن لا اله الا الله و أنک رسول الله و يصومون؟!! قال: نعم. قيل: فما بالهم يا رسول الله؟ قال: … يتخذون المعازف والقينات والدفوف و يشربون الأشربة فباتوا علی شربهم ولهوهم فأصحبوا وقد مسخوا قردة وخنازير).
(در آخر الزمان قومی از اُمت من به بوزينه و خوک مسخ می‌شوند. عرض شد: يا رسول الله مسخ می‌شوند در حالی که به وحدانيّت الله و رسالت شما شهادت می‌دهند؟! فرمودند: آری. عرض شد: آنان را چه شده يا رسول الله؟ فرمودند: آنان آلات لهو و لعب را برمی‌گيرند و شراب‌خواری می‌کنند پس بر لهو و لعب خود می‌مانند و صبح را می‌کنند در حالی که به بوزينه و خوک تبديل شده‌اند).([۱۵])

۹- ارضای مردان با يک‌ديگر:

۳۸۴۹۹: (إذا استغنی النساء بالنساء ورجال بالرجال فبشرهم بريح حمراء تخرج من قبل المشرق کانوا يعتدون).
(آن زمان که زنان به وسيله‌ی زنان ديگر، ارضاء می‌شوند و مردان با مردان ارضاء می‌شوند در آن هنگام آنان را به باد سرخ بشارت ده که از سوی مشرق خروج می‌کند پس برخی از آنان را مسخ و برخی‌ها خسف می‌گردند و آن به سبب تعدی و طغيان‌شان می‎باشد).

۳۸۵۰۰: (لاتذهب الدنيا حتی يستغنی النساء بالنساء و الرجال بالرجال والسحاق زنا النساء فيما بينهن).
(دنيا زوال نمی‌يابد تا آن هنگام که پديده‌ی همجنس‌گرائی شيوع يابد و مردان با مردان لواط، و زنان در ميان خود، مساحقه کنند).

۱۰- رسول الله (ص) برای ابن مسعود بازگو می‌کنند:

۳۸۴۹۵: (وَإِنَّ مِنْ أَعْلامِ السَّاعَةِ وَأَشْرَاطِهَا: أَنْ يَكُونَ الْوَلَدُ غَيْظًا، وَأَنْ يَكُونَ الْمَطَرُ قَيْظًا، وَأَنْ يَفِيضَ الأَشْرَارُ فَيْضًا. يَا ابْنَ مَسْعُودٍ، إِنَّ مِنْ أَعْلامِ السَّاعَةِ وَأَشْرَاطِهَا أَنْ يُؤْتَمَنَ الْخَائِنُ، وَأَنْ يُخَوَّنَ الأَمِينُ. يَا ابْنَ مَسْعُودٍ، إِنَّ مِنْ أَعْلامِ السَّاعَةِ وَأَشْرَاطِهَا أَنْ تُوَاصَلَ الأَطْبَاقُ، وَأَنْ تُقَاطَعَ الأَرْحَامُ. يَا ابْنَ مَسْعُودٍ، إِنَّ مِنْ أَعْلامِ السَّاعَةِ وَأَشْرَاطِهَا أَنْ يَسُودَ كُلَّ قَبِيلَةٍ مُنَافِقُوهَا، وَكُلَّ سُوقٍ فُجَّارُهَا. يَا ابْنَ مَسْعُودٍ، إِنَّ مِنْ أَعْلامِ السَّاعَةِ وَأَشْرَاطِهَا أَنْ تُزخَرَّفَ الْمَحَارِيبُ، وَأَنْ تُخَرَّبَ الْقُلُوبُ. يَا ابْنَ مَسْعُودٍ إِنَّ مِنْ أَعْلامِ السَّاعَةِ وَأَشْرَاطِهَا أَنْ يَكُونَ الْمُؤْمِنُ فِي الْقَبِيلَةِ أَذَلَّ مِنَ النَّقَدِ. يَا ابْنَ مَسْعُودٍ، إِنَّ مِنْ أَعْلامِ السَّاعَةِ وَأَشْرَاطِهَا أَنْ يَكْتَفِيَ الرِّجَالُ بِالرِّجَالِ، وَالنِّسَاءُ بِالنِّسَاءِ. يَا ابْنَ مَسْعُودٍ، إِنَّ مِنْ أَعْلامِ السَّاعَةِ وَأَشْرَاطِهَا مُلْكُ الصِّبْيَانِ، وَمُؤَامَرَةُ النِّسَاءِ. يَا ابْنَ مَسْعُودٍ، إِنَّ مِنْ أَعْلامِ السَّاعَةِ وَأَشْرَاطِهَا أَنْ تُكَثَّفَ الْمَسَاجِدُ، وَأَنْ تَعْلُوَ الْمَنَابِرُ، يَا ابْنَ مَسْعُودٍ، إِنَّ مِنْ أَعْلامِ السَّاعَةِ وَأَشْرَاطِهَا أَنْ يُعَمَّرَ خَرَابُ الدُّنْيَا، وَيُخَرَّبَ عُمْرَانُهَا . يَا ابْنَ مَسْعُودٍ، إِنَّ مِنْ أَعْلامِ السَّاعَةِ وَأَشْرَاطِهَا أَنْ تَظْهَرَ الْمَعَازِفُ وَالْكِبْرُ، وَشُرْبُ الْخُمُورِ، يَا ابْنَ مَسْعُودٍ، إِنَّ مِنْ أَعْلامِ السَّاعَةِ وَأَشْرَاطِهَا أَنْ يَكْثُرَ أَوْلادُ الزِّنَا).
(ای ابن مسعود آگاه باش که از نشانه‌های ساعت و شروط آن، فرزند بی‌رحم گردد و باران‌ها اندک می‌شود و شروران همه ‌چيز را به غارت می‌برند ای ابن مسعود از نشان‌های ساعت و شروط آن؛ دروغ‌گو را راست‌گو، و راست‌گو را درروغ‌گو می‌دانند، به خائن اطمينان می‌کنند و به امانت‌دار تهمت خيانت می‌زنند. ای ابن مسعود از نشانه‌های ساعت و شروط آن، هم طبقه درآمدن مردم و قطع صله‌ی ارحام است و از نشانه‌های ساعت و شروط آن، هر قبيله، منافقان خود را رهبری کرده و هر فاجر و بدکاره را بدان سوق می‌دهند، مؤمن در قبيله ذليل‌تر از نقد است. ای ابن مسعود از نشانه‌‌های ساعت و شروط آن، زينت دادن و متجمل ساختن خانه‌ها و ويرانی دل‌هاست. مردان به مردان و زنان به زنان اکتفاء کنند (اشاره به پديده‌ی همجنس‌گرائی)؛ مساجد مزّين و رنگارنگ گشته و مناره‌هايش بالا رود. ای ابن مسعود از نشانه‌های ساعت و شروط آن، آبادانی دنيا و ويرانی عمرانش است. آلات لهو و موسيقی و شراب‌خواری آشکار گردد. ای ابن مسعود! از نشانه‌های ساعت و شروط آن گسترش قمار بازی و سخن‌چنيان و عيب‌جويان و دو به هم زنان و فزونی فرزندان زناست).([۱۶])

 


[۱]. الأعراف: ۸۵.
[۲]. الأعراف: ۷۳.
[۳]. الأنعام: ۱۵۷.
[۴]. السلسلة الصحيحة للألباني: برقم ۱۵۲۹.
[۵]. مسند احمد: ج۴ ص۲۷۳.
[۶]. سنن ابی‌داود: ج۲ ص۳۰۴.
[۷]. الحفاة يعنی پا برهنگان: کسانی که نعلين به پا ندارند. و العراة: کسانی که لباس به تن ندارند. و العالة: فقر و تنگ‌دستی است. (ابن رجب در شرح اين حديث گويد: و مقصود اين حديث، برتری يافتن زير دستان بر بالا دستان و فزونی اموال‌شان می‌باشد تا جائی که آن را صرف ساختن کاخ‌ها و معماری‌های بزرگ می‌کنند). و النووی نيز اين معنا را در (شرح صحيح مسلم) در هنگام ذکر اين حديث، ياد کرده است. فتاوی اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والافتاء: ج۴ ص۳۸۴.
[۸]. صحيح مسلم: ج۱ ص۲۹.
[۹]. کنز العمال، الفصل الثالث: في اشراط الساعة الصغری: ج۱۴ ص۲۱۶.
[۱۰]. همان.
[۱۱]. همان.
[۱۲]. همان.
[۱۳]. همان.
[۱۴].همان.
[۱۵]. همان.
[۱۶]. همان.

 

ادامه مطلب...

امام احمدالحسن (ع) فرمودند:

«ای مردم، علمای گمراه و پیروان‌شان شما را فریب ندهند. بخوانید، جستجو کنید، دقت کـنید و بـیاموزید و خود ، حقيقت را بـيابـيد و بر كس دیگری توکل نکـنید تا برای آخرت شما تصمیم‌گیری کند زیرا که فردا پشیـمان خواهید شد و فردا پشیمانی را سودی نخواهد داشت». خطبه پنجم محرم ۱۳۸۹ هـ.ش.سايت مهديون , سايت انصار امام مهدي , سايت رسمي فارسي انصار امام مهدي , سايت سيد احمدالحسن , سايت يماني , نقد يماني , يماني کيست , نقد احمدالحسن , ادله احمدالحسن , راه شناخت يماني , راه شناخت يماني چيست , يمن و آخرالزمان , سيد يماني , سيد احمد الحسن يماني , عکس سيد يماني , يماني ظهور کرد , نشانه هاي سيد يماني , سيد احمدالحسن,يماني , يماني موعود , مهدي اول , احمدالحسن , احمد الحسن , طالع مشرقي , خراساني , پرچم هاي خراسان , طالقان , انصار طالقان , علائم ظهور , امام احمدالحسن , احمد, خسف بيداء , خسف بيدا , شبيه عيسي , مصلوب , ملک عبدالله , سفياني , دجال اکبر , شام , يمن , انا يماني , سوريه , ايران , عراق , بصره , دجال بصره , حيدر مشتت , دجله بصره , قائم , امام زمان , مهدي , مهديون , سيد احمد الحسن يماني , سيد يماني کيست , احمد الحسن کيست , سيد يماني در عراق , يماني موعود , کشته شدن نفس زکيه چيست , خروج يماني , ظهور يماني , سايت سيد احمد الحسن يماني , عکس احمد الحسن يماني , فرقه يماني در ايران , فرقه يماني , فرقه يماني چيست , احمد الحسن يماني کيست ؟ , رائفي پور احمد الحسن , عکس احمد الحسن يماني , مسيح , دين مسيح , عيسي مسيح کيست , صليب مسيح , صليب کشيدن , صليب مسيحيت , عکس هاي صليب , صليب نشانه چيست , قوانين دين مسيحيت , احکام دين مسيحيت , مسيحيت در ايران , آشنايي با دين مسيحيت , کتاب مقدس , انجيل , تورات , حواريون , مريم , مريم مقدس , تنخ , نظريه تکامل انسان , نظريه تکامل داروين چيست , نظريه تکامل داروين pdf , رد نظريه تکامل , نظريه تکامل داروين به زبان ساده , نظريه داروين تکامل انسان , نظريه تکامل و انسان , فيلم تکامل , داوکينز , هاوکينگ , خداناباوران مشهور , دلايل خداناباوران , خداناباوران , آتئيست , منکر وجود خدا در جدول ,دانشمندان خدا باور , آتئيست و آگنوستيک , نقد آتئيست , کانال آتئيست ها در تلگرام , آتئيست تلگرام , آتئيست کيست , نماد آتئيست , ستاره شش پر , ستاره پنج پر , ستاره حضرت سليمان , ستاره داوود در اسلام , طلسم ستاره داوود , قانون معرفت حجت , راه شناخت حجت هاي الهي , راه شناخت امام , قيامت , عذاب , آخرالزمان , نشانه هاي آخر الزمان , نشانه هاي آخرالزمان در تهران , آخرالزمان+پيشگويي , اخر الزمان رائفي پور , آخرالزمان و داعش , نشانه هاي آخرالزمان در قرآن , صاحب الزمان , حجت بن الحسن , آيا امام زمان داراي زن و فرزند هستند , فرزندان امام زمان , 12 مهدي , وصيت پيامبر , وصيت پيامبر دوازده مهدي , متن وصيت پيامبر , وصيت پيامبر به امام علي , وصيت نامه پيامبر , وصيت نامه حضرت محمد , شب وفات پيامبر , حديث وصيت , حديث ثقلين , امام احمد , احمدالحسن , دلايل سيد احمد الحسن براي شيعه ,الحاد , ادله دعوت يماني , روياي صادقه , مکتب نجف اشرف , کتاب توهم الحاد , کتاب توهم بي خدايي , کتاب عقائد الاسلام , کتب سيد احمدالحسن , آيه اکمال الدين , تدريس آيه اکمال الدين , پالتاک , فيس بوک امام احمدالحسن , فيسبوک امام احمد الحسن , خطبه هاي امام احمدالحسن , ادله دعوت براي سني ها , دانلود کتب ترجمه احمدالحسن , کتب سيد احمد الحسن , دعوت سيد احمد الحسن , پيام هاي فيس بوک سيد احمد الحسن , منابع رسمي دعوت يماني , دعوت يماني , يماني کيست , نقد الحاد , محمد نبي در عهدين , هفته نامه زمان ظهور , سايت هفته نامه زمان ظهور , موسسه وارثين ملکوت , وبسايت انگليسي انصار امام مهدي , وبسايت فارسي انصار امام مهدي , تالار گفتگو انصار امام مهدي , علماي غير عامل , فقهاي آخرالزمان , گوساله سامري , اهل تسنن , انصار امام مهدي , 10313 , 313 , دوازده مهديين , احمد الحسني , احمد الحسن اليماني , احمد الحسن يماني سايت , احمد الحسن يماني کيست؟ , سيد احمد الحسن يماني ع , سيد حسن حمامي , شيخ ناظم عقيلي , دکتر علاء سالم , دعوت مبارک يماني , راه شناخت يماني , يماني از يمن , يماني از کجا خروج مي کند , انصار الله , انصار امام مهدي , انصار امام احمد اليماني , انصار امام المهدي , سيد يماني , سيد يماني ظهور کرد , سيد يماني کيست , روايات آخرالزمان , روايات خمس , روايات ظهور , روايات يماني , روايات درباره يماني , روايات خروج يماني , روايات قيام يماني , حديث وصيت , مهديون , مهديون شاهد , مهديون چه کساني هستند , حديث 12 مهدي , 12 مهدي , احمديم احمدي , عکس يماني , تصاوير يماني , عکس سيد يماني , عکس احمد الحسن يماني , صاحب پرچم هدايت , جريان مدعي يماني ,تصاوير دروغين منتسب به سيد احمد الحسن يماني ,پسر انسان در کتاب مقدس , پسر انسان در انجيل , پسر انسان کيست, صليب شکسته , يماني , احمد الحسن , کتاب توهم بي خدايي , کتاب توهم الحاد , کتاب عقائد الاسلام , کتاب گوساله , کتاب همگام با بنده صالح , کتاب همگام با عبد صالح , کتاب وصيت مقدس , کتاب وصيت مقدس نوشتار بازدارنده از گمراهي , کتاب توحيد , کتاب وصي در تورات, انجيل و قرآن , کتاب چشم اندازي هاي از قوم سومر و آکد , سومر و آکد , سومر , کتاب تفسير آيه اي از سوره يونس , تفسير سوره يونس , کتاب سرگرداني , کتاب راه به سوي خدا , کتاب شرايع الاسلام , کتاب شرائع الاسلام , کتاب رجعت , کتاب رجعت سومين روز از روزهاي بزرگ خدا , رساله اي در فقه خمس , کتب سيد احمد الحسن , دانلود کتاب هاي سيد احمد الحسن , کتاب سيد احمد الحسن , علم سيد احمد الحسن , علوم سيد احمد الحسن , کتب روايي , سفر حضرت موسي به مجمع البحرين , کتاب روشنگري هايي از دعوت فرستادگان , کتاب روشنگري از دعوت فرستادگان , نامه هدايت , ادله مسيحيان , کتاب پاسخ هاي روشنگرانه , جواب المنير , نصيحتي براي طلبه هاي حوزه هاي علميه , نصيحتي براي طلاب حوزه هاي علميه , کتاب جهاد درب بهشت , جهاد , جهاد اکبر , کتاب متشابهات , دانلود کتاب متشابهات , بيان حق و سداد از طريق علم اعداد , علم اعداد , کتاب سيزدهمين حواري , کتاب حواري سيزده , حواريون , کتاب حاکميت الله نه حاکميت مردم , حاکميت الله , دموکراسي , کتاب گزيده اي از تفسير سوره فاتحه , سوره فاتحه , تفسير سوره فاتحه , پاسخ هاي فقهي , کتاب طهارت , دانلود کتب يماني , دانلود کتب سيد احمد الحسن , کتب انصار امام مهدي , دلايل عام دعوت , علم سيد احمد الحسن , دانلود کتب انصار سيد احمد الحسن , دانلود کتب انصار امام مهدي , سايت انصار امام مهدي , انصار , علاء سالم ,رسالتي در يگانگي شخصيت مهدي اول, قائم و يماني , گفتگوي داستاني درباره‌ي دعوت مبارک يماني , رسالتي آشکار , کتاب دليل ادله , شيخ ناظم عقيلي , وصي در کتاب , کتاب برهان مبين , ابن تمام , يماني کيست , ملاقات با امام مهدي , کتاب وصيت و وصي احمد الحسن عليه السلام ,پژوهشي در شخصيت يماني , کتاب يماني موعود حجت الله , شيخ حيدر زيادي , علامات زمان ظهور , يماني امام مهدي , کتاب ضرورت وجود زمينه ساز , بشار الفيصلي , سفياني به آستانه‌ي درب‌ها رسيده پس يماني کجاست؟ , شيخ عادل سعيدي , اخبار طاهرين در مورد مهدي و مهديين (ع) , روايات مهديين , دلايل اثبات ذريه‎ي امام مهدي , رسالتي در مورد روايت اصبغ بن نُباته  , چهل حديث در مورد مهديين و ذريه قائم , کتاب چهل حديث , کتاب مهديين دوازده‌گانه فرزندان امام مهدي  , کتاب در پيشگاه صيحه , زکي انصاري , خواب , ارکان رويا , کتاب کرامات و غيبيات , انصار سيد احمد الحسن , کتاب رؤيا در مفهوم اهل بيت  , استاد ضياء زيدي , رؤياي صادقه , بازگو کردن رؤيا ,کتاب شيعيان در معرض آزمايش , دکتر عبدالرزاق ديراوي , کتاب خوش آمدي اي فرزند فاطمه  , کتاب شکست منتظران , کتاب مجتمع ما بين تکبر و نفاق , کتاب بلکه هدايت شويد , شيخ ناظم عقيلي , فقهاي آخر الزمان , کتاب فرمان‌روايي امروز از آنِ کيست , کتاب همانا که تأويلش فرا رسيد , متشابهات , حق اين‌گونه شناخته مي‌شود نه با شبهات , شيخ عبد العالي منصوري , احمد الحسن , احمد موعود- پيوند دهنده‌ي رسالت‌هاي آسماني و کشتي نجات برگزيدگان , دکتر علاء سالم , کتاب احمد موعود , شبيه عيسي و مصلوب کيست؟ , شبيه عيسي , شبيه عيسي عليه السلام , روزگار رهائي (روز بزرگ و وحشتناک خدا) , کتاب روزگار رهايي , استاد عادل سعيدي , کتاب مسيح راز خداوند , شيخ صادق محمدي , کتاب يحياي عصر , کتاب مهدي ولي الله , دعوت يماني , يماني , سيد يماني , سيد احمد الحسن , مهديين , دانلود کتاب غيبت طوسي , کتاب الغيبه طوسي , کتاب غيبت نعماني , کتاب اصول کافي , کتاب ملاحم و فتن , کتاب بشارت الاسلام , کتاب کمال الدين , دانلود کتاب مقدس , عهد عتيق , کتاب مقدس , تورات , دانلود کتاب تورات , عهد جديد , انجيل , اناجيل اربعه , دانلود کتاب انجيل , سفر پيدايش , کتاب پيدايش , کتاب خروج , کتاب تثنيه , کتاب اشعيا , کتاب داوود , کتاب مزامير , کتاب ارميا , کتاب دانيال , کتاب حبقوق , انجيل متي , انجيل يوحنا , انجيل مرقس , انجيل لوقا , انجيل برنابا , انجيل يهودا , کتاب روميان , دانلود کتب مسيحيان , دانلود کتب يهوديان , رساله يهودا , يهودا , مکاشفه يوحنا , يوحنا لاهوتي , شمعون , پطرس , نظریه فرگشت , نظریه تکامل , تطور , تکامل , فرگشت ,چارلز داروین , داوکینز , خداناباوران , توهم بی خدایی , کتاب توهم بی خدایی , ادله سید احمدالحسن برای خداناباوران , خدا , دلایل وجود خدا , برهان نظم , اثرات خدا , آتئیست , ادله امام احمد الحسن , یمانی , قیام گر مشرق , مهدی اول , عصمت یمانی , یمانی از یمن , یمن , راه شناخت یمانی چیست , راه شناخت یمانی , قانون شناخت خلفای الهی , قانون معرفت حجت , دعوت به حاکمیت خدا , رویای صادقه , استخاره , سید احمد الحسن یمانی , سید یمانی , وصی سیزدهم , مهدیین , فرزندان امام مهدی , وصیت مقدس رسول الله , مهدیین , مهدیین در قرآن , نام احمد در روایات , صاحب الامر , کتاب عقائد الاسلام , یمانی کیست  , مهدی آخرالزمان , مهدی در قرآن , خلیفة الله مهدی , امام مهدی , علائم قیام , وقت ظهور امام مهدی , حجیت رویا , راههای شناخت خلیفة الله , علم مهدی , بزرگان ادیان الهی , کتاب وصیت مقدس , سیرت سید احمد الحسن , یهودیان , مسیحیان , آیات کتاب مقدس , عیسی مسیح , یحیی , یحیا , فرستادگان الهی , پسر نرینه , پسر انسان , منجی از بصره , تسلی دهنده , غلام امین , یحیی نبی , اشعیا نبی , احمد الحسن , حجت های الهی , نامه هدایت , پاسخ های روشنگرانه , سیزدهمین حواری , حواری سیزده , توهم الحاد , جایگاه معجزه در کتاب مقدس , محمد نبی , بشارت اشعیا , وصی در تورات , سیره دعوت سید احمد الحسن , وصیت شب وفات پیامبر , شجره سید احمد الحسن , نسب سید احمد الحسن , بصره , امام مهدی , صدام طاغوت , طلاب حوزه , صدام ملعون , انصار امام مهدی , یمانی , نسب امام احمد الحسن, نسب سید احمد الحسن , یمانی موعود , سید یمانی , سید احمد الحسن یمانی , وبسایت رسمی مکتب نجف اشرف , وبسایت رسمی انصار امام مهدی , وبسایت رسمی فارسی انصار امام مهدی , وبسایت موسسه وارثین ملکوت , صفحه فیس بوک مکتب نجف