wrapper

آخرین اخبار

مصلوب کیست؟ - قسمت هشتم

مصلوب کیست؟ - قسمت هشتم:

هم چنانکه در بخش پیشین بیان نمودیم، در این بخش و بخش‌های بعدی به بررسی آیاتی از انجیل یهودا و توضیح احمدالحسن خواهیم پرداخت؛ در انجیل یهودا، رؤیای سوم آمده است:

(و یهودا گفت ای سرورم آیا ممکن است که نسل من تحت سلطه حکام قرار گیرد؟ عیسی پاسخ داد و به او گفت: بیا این من هستم (دو خط گمشده) لیکن تو هنگامی‌که ملکوت و فرزندانش را ببینی غم‌انگیز خواهی شد، و هنگامی‌که آن را شنید یهودا به او گفت: من چه خیری را حاصل کردم؟ زیرا که تو مرا از آن نسل دور ساختی. عیسی جواب داد و گفت: تو سیزدهمین خواهی بود و در آینده از نسل‌های دیگر ملعون خواهی بود، لیکن تو برای فرمانروایی بر آنان بازخواهی گشت و در آخرین روزها صعود تو را لعنت خواهند کرد تا نسل مقدس).

و در قسمتی دیگر از این بخش آمده است:

(لیکن تو برتر از همه آن‌ها خواهی بود زیرا تو آن انسانی که مرا پوشیده است را قربانی خواهی کرد، و شاخ تو بلند خواهد شد و خشم تو شعله‌ور خواهد گشت، و ستاره‌ات درخشان ظاهر خواهد شد و قلب تو).

احمدالحسن در تفسیر آیاتی که ذکر گردید، نکات بسیار مهمی را آشکار کردند و فرمودند:

(علاوه بر این متن به‌روشنی بیان می‌کند که شخص به صلیب کشیده شده عیسی نیست، «لیکن تو برتر از همه آن‌ها خواهی بود زیرا تو آن انسانی که مرا پوشیده است را قربانی خواهی کرد»، پس در اینجا اسم شخص به صلیب کشیده شده مطرح می‌شود که او یهودا باشد. به‌طور مؤکد منظور از یهودا در این متن، یهودا اسخریوطی خائنی که نزد علمای یهودی رفته و با سربازان دینی برای دستگیری شخص به صلیب کشیده شده، آمده بود نیست. همان‌طوری که در متن انجیل یهودا آمده، یهودایی که به‌جای عیسی به صلیب کشیده می‌شود، او انسانی صالح است و خود را قربانی عیسی می‌کند. بلکه عیسی در انجیل یهودا او را به صفتی وصف می‌کند که نمی‌توان آن را به یهودا اسخریوطی نسبت داد و آن صفت این است که او سیزدهمین خواهد بود. ازآنجایی‌که همه متفق‌اند حواریون فقط دوازده‌تا هستند و بعد از خیانت یهودا اسخریوطی، به‌جای آن شخص دیگری آوردند تا عدد دوازده کامل شود و هیچ‌وقت سیزده‌تا نبودند، و حتماً این باعث می‌شود یهودایی که در اینجا مورد خطاب قرار می‌گیرد غیر از یهودا اسخریوطی باشد.

این علاوه بر عباراتی است که در انجیل یهودا آمده است و این عبارت چنین است: «لیکن تو برای پادشاهی بر آنان بازخواهی گشت»؛ و این عبارت امر را در آن منجی که در آخر زمان می آید تا زمین را پر از عدل کند منحصر می کند، پس یهودای اسخریوطی در آخر زمان نمی آید؛ چرا که به اختصار او شخصی ناصالح است که در آن زمان به دنیا آمد و فوت کرد.).([1])


[1]- احمدالحسن، سیزدهمین حواری، ص 153

 

 
 ادله دعوت سید احمد الحسن برای مسیحیان https://goo.gl/PFPbpc
 پاسخ به شبهات مسیحیان https://goo.gl/bQ4r3r

 تهیه شده توسط کارگروه علمی ادله مسیحیت تحت اشراف موسسه وارثین ملکوت

ادامه مطلب...

مصلوب کیست؟ - قسمت هفتم

مصلوب کیست؟ - قسمت هفتم

در بخش‌های پیشین با توضیحاتی که احمدالحسن از کتاب مقدس بیان نمود، به قطع و یقین دانستیم که شخصیت مصلوب شده، عیسای مسیح نمی‌باشد، بلکه آن باید شخص دیگری باشد و یک مسیحی چاره‌ای ندارد جز به آنچه که احمدالحسن بیان نموده است، ایمان آورد.

اما پس‌ازآن، این سؤال برای ما ایجاد خواهد شد که آن شخص چه کسی است؟! پاسخ این سؤال در کتابی است که در قرون ابتدایی میلادی در بین مسیحیان وجود داشته و حتی در بین برخی از آنان مورداستفاده قرار می‌گرفت یعنی (انجیل یهودا)؛ همچنین آیاتی در این انجیل وجود دارد که مطابق است با آنچه که در بخش‌های پیشین آورده شد.

اما ازآنجاکه قرار است آیاتی از انجیل یهودا در بخش‌های بعدی ارائه گردد، باید بیان نماییم که مسیحیان کنونی به‌ این انجیل اعتقادی ندارند و حتی برخی از آنان امروز به کتبی معتقدند که دیگر فرقه‌ها به آن معتقد نیستند؛ به‌عنوان‌مثال کاتولیک‌ها و ارتدوکس‌ها ۷ کتاب بیشتر از پروتستان‌ها دارند، و در نظر پروتستان‌ها که یکی از سه بخش بزرگ جامعه مسیحیت امروز می‌باشند، این ۷ کتاب بی‌ارزش می‌باشند و در حقیقت علمای مسیحی نیز گاهاً رأی‌های گوناگونی در ارتباط با برخی کتبی که امروزه با عنوان عهد جدید وجود دارند، داشتند.

شاید بتوان گفت که یکی از دلایلی که مسیحیان بر اساس کانن کتاب مقدس، این انجیل را نادیده گرفتند، بحث (یهودا) باشد چراکه ما در انجیل یهودا، با دو چهره از یهودا مواجه می‌شویم، درجایی یهودا دارای نسل بوده و برای پادشاهی بازخواهد گشت و به‌جای عیسای مسیح قربانی می‌شود و درجایی دیگر شخصیت یهودا، شخصیتی خائن می‌باشد؛ در بخش‌های بعدی تفسیر احمدالحسن را از بخشی از آیات این انجیل خواهیم آورد و در کنار آن دلایل سندیت و درست بودن آن را بر طبق کتبی که مسیحیان امروز آن را الهامی می‌پندارند، به برکت وجود احمدالحسن تقدیم خواهیم نمود.

 

 
 ادله دعوت سید احمد الحسن برای مسیحیان https://goo.gl/PFPbpc
 پاسخ به شبهات مسیحیان https://goo.gl/bQ4r3r

 تهیه شده توسط کارگروه علمی ادله مسیحیت تحت اشراف موسسه وارثین ملکوت

ادامه مطلب...

مصلوب کیست؟ - قسمت ششم

مصلوب کیست؟ - قسمت ششم

در ادامه بخش‌های پیشین در رد مصلوب شدن عیسای مسیح به بخش دیگری خواهیم پرداخت؛ زمانی رسید که عیسی از قضیه‌ای که قرار بود برایش در جریان رنج دیدن و کشته شدن اتفاق بیافتد نزد شاگردان سخن به میان آورد،([1]) لحظاتی بعد عیسی به شاگردان اشاره می‌نماید هر که جانش را به خاطر من هلاک نماید آن را دریابد،([2]) این نکته بسیار مهم می‌باشد که عیسی به دنبال یک فدایی برای قضیه مصلوب شدنش می‌گشت، یک فدایی که به‌جای او مصلوب شده و رنج‌ها را به دوش کشد، و الا چرا عیسی اشاره می‌نماید هر که جانش را به خاطر من هلاک نماید آن را دریابد؟ و شواهد آن را در انجیل می‌یابیم تا آنجا که به روایت‌های مختلف نویسندگان اناجیل، عیسی در دعا از خدا طلب می‌نماید که آن‌ جام (قضیه صلیب و مصلوب شدن) را از او بردارد،([3]) در انجیل به روایت یوحنا اشاره می‌شود که پطرس آمادگی گذشتن از جان خویش را به عیسی اعلام می‌دارد([4]) اما عیسی می‌دانست که پطرس نمی‌توانست گزینه خوبی برای فدا شدن باشد.([5])

احمدالحسن بیان نمود:

(این متن از انجیل یوحنا به‌روشنی بیان می‌کند که عیسی (ع) از پطرس درخواست می‌کند که به‌جای او فدا شود یا به پطرس چنین پاسخ می‌گوید «آیا جان خود را درراه من می‌نهی؟»، و می‌بینیم که عیسی این پرسش را این‌گونه پاسخ می‌دهد که پطرس توانایی چنین چیزی را ندارد: «به‌یقین به تو می‌گویم تا سهم رتبه مرا انکار نکرده باشی، خروس بانگ نخواهد زد». این گفت‌وگو بی‌هیچ مقدمه‌ای نیامده است؛ اگر عیسی (ع) چنین موضوع مهمی را برای ایشان مطرح نمی‌کرد، چه چیزی باعث شد تا پطرس چنین درخواستی را بیان کند؟!

همچنین این سخن پطرس «جان خود را درراه تو خواهم نهاد»، را به چه صورتی غیر از مسئلۀ شبیه شدن می‌توان درک کرد؛ در غیر این صورت چگونه پطرس خودش را به‌جای عیسی (ع) برای به صلیب کشیده شدن قرار می‌دهد، اگر پیش از آن به او شبیه نشده باشد؛ تا یهود او را بگیرند و به‌عنوان اینکه او عیسی (ع) است، به صلیب کشیده شود. این‌ها دنبال عیسی (ع) بودند، نه پطرس و تا زمانی که پطرس شبیه او نشده باشد، او را نمی‌گیرند. همچنین پاسخ عیسی (ع) این‌گونه نبود که ای پطرس، صحیح نیست تو به‌جای من فدا شوی، یا ناگزیر من باید به صلیب کشیده شوم، یا هر پاسخ دیگر؛ جز اینکه تو توانایی این مهم را نداری. این مسئله ما را به این پرسش می‌کِشاند که اگر پطرس و حواریون این توانایی را ندارند تا جان خود را به خاطر عیسی (ع) بدهند و به صلیب کشیده شدن را تحمل کنند، آیا خداوند هیچ‌کس دیگری ندارد که این وظیفۀ مهم را انجام دهد آن‌هم پس از این‌که همان‌طور که گفته شد، عیسی (ع) به‌روشنی درخواست می‌کند که به صلیب کشیدن از او بر‌داشته شود؟!).([6])


[1]- متی 16: 21

[2]- متی 16: 25

[3]- لوقا 22: 42 - 44

[4]- یوحنا 13: 37

[5]- یوحنا 13: 38

[6]- احمدالحسن، سیزدهمین حواری، ص 151.

 

 
 ادله دعوت سید احمد الحسن برای مسیحیان https://goo.gl/PFPbpc
 پاسخ به شبهات مسیحیان https://goo.gl/bQ4r3r

 تهیه شده توسط کارگروه علمی ادله مسیحیت تحت اشراف موسسه وارثین ملکوت

ادامه مطلب...

مصلوب کیست؟ - قسمت پنجم

مصلوب کیست؟ - قسمت پنجم

در ادامه بخش‌های پیشین و اثبات آنکه عیسای مسیح هرگز مصلوب نگشته است، به بخش دیگری خواهیم پرداخت که بسیار قابل‌تأمل می‌باشد؛ ما عیسی را می‌بینیم که قبل از مصلوب شدن در دعا از پدر (خدا) می‌خواهد که‌ این جام را از وی بردارد([1]) او طاقت مصلوب شدن را نداشت و این دعا نشانه­ای بود از عدم رضایت کامل او نسبت به قضیه صلیب کشیده شدن، نکته تأمل‌برانگیزتر آن است که زمانی بعد شخصیت مصلوب باحالتی رضایت‌آمیز به پطرس اشاره می‌نماید آیا جامی را که پدر به من داده است، ننوشم؟([2])

نکته) اگر معتقد باشیم که‌ این دو شخصیت یکی هستند سؤالی که مطرح است این است که چرا از ابتدا عیسی به دعا کردن مشغول می‌شود تا قضیه صلیب از وی برداشته شود؟ آیا غیرازاین است که عیسی رضایت نداشت که‌ این جام را بنوشد؟ و اگر رضایت داشت و راضی بود به آنکه بر صلیب کشیده شود و کشته شود، چرا دعا نمود که‌ این جام را ننوشد؟ و اگر می‌دانست که قرار است این جام از او برداشته نشود چرا دعا نمود که برداشته شود؟ و اگر راضی نبود به نوشیدن جام (به صلیب کشیده شدن) چرا اندکی بعد شخصیت مصلوب (که می‌دانیم عیسی نیست و مسیحیان معتقدند او عیسی است) به پطرس اشاره نمود که‌ آیا جامی که پدر به من داده است را ننوشم؟! این نکته چند نتیجه دارد:

1) یا عیسی نمی‌دانست چه می‌گوید و مسیحیان او را ناخواسته متهم به جهل و بیهوده‌گویی کرده‌اند.

2) یا آن شخصی که از نوشیدن جام ناراضی بود با آن شخصی که از نوشیدن جام و به صلیب کشیدن رضایت داشت یکی نمی‌باشند. که هم عقل این نتیجه را تأیید می‌کند و هم انجیل، چراکه همانند آن است که شخصی به مهمانی دعوت‌شده باشد و قبل از ساعت مقرر از حضور در مهمانی راضی نباشد اما 1 ساعت بعد به یکی از اعضای خانواده‌اش بگوید «آیا به مهمانی‌ای که دعوت‌شده‌ام نروم؟» این قرینه تنها قرینه‌ای نیست که از آن در اثبات عدم مصلوب شدن عیسی مسیح استفاده می‌نماییم بلکه قراین همانند پازل به یکدیگر متصل می‌باشند تا درنهایت قضیه به صلیب کشیده شدن عیسی را نفی کنند.


[1]- لوقا 22: 42 - 44، متی 26: 39، مرقس 14: 36

[2]- یوحنا 18: 11

 

 
 ادله دعوت سید احمد الحسن برای مسیحیان https://goo.gl/PFPbpc
 پاسخ به شبهات مسیحیان https://goo.gl/bQ4r3r

 تهیه شده توسط کارگروه علمی ادله مسیحیت تحت اشراف موسسه وارثین ملکوت

ادامه مطلب...

امام احمدالحسن (ع) فرمودند:

«ای مردم، علمای گمراه و پیروان‌شان شما را فریب ندهند. بخوانید، جستجو کنید، دقت کـنید و بـیاموزید و خود ، حقيقت را بـيابـيد و بر كس دیگری توکل نکـنید تا برای آخرت شما تصمیم‌گیری کند زیرا که فردا پشیـمان خواهید شد و فردا پشیمانی را سودی نخواهد داشت». خطبه پنجم محرم ۱۳۸۹ هـ.ش.سايت مهديون , سايت انصار امام مهدي , سايت رسمي فارسي انصار امام مهدي , سايت سيد احمدالحسن , سايت يماني , نقد يماني , يماني کيست , نقد احمدالحسن , ادله احمدالحسن , راه شناخت يماني , راه شناخت يماني چيست , يمن و آخرالزمان , سيد يماني , سيد احمد الحسن يماني , عکس سيد يماني , يماني ظهور کرد , نشانه هاي سيد يماني , سيد احمدالحسن,يماني , يماني موعود , مهدي اول , احمدالحسن , احمد الحسن , طالع مشرقي , خراساني , پرچم هاي خراسان , طالقان , انصار طالقان , علائم ظهور , امام احمدالحسن , احمد, خسف بيداء , خسف بيدا , شبيه عيسي , مصلوب , ملک عبدالله , سفياني , دجال اکبر , شام , يمن , انا يماني , سوريه , ايران , عراق , بصره , دجال بصره , حيدر مشتت , دجله بصره , قائم , امام زمان , مهدي , مهديون , سيد احمد الحسن يماني , سيد يماني کيست , احمد الحسن کيست , سيد يماني در عراق , يماني موعود , کشته شدن نفس زکيه چيست , خروج يماني , ظهور يماني , سايت سيد احمد الحسن يماني , عکس احمد الحسن يماني , فرقه يماني در ايران , فرقه يماني , فرقه يماني چيست , احمد الحسن يماني کيست ؟ , رائفي پور احمد الحسن , عکس احمد الحسن يماني , مسيح , دين مسيح , عيسي مسيح کيست , صليب مسيح , صليب کشيدن , صليب مسيحيت , عکس هاي صليب , صليب نشانه چيست , قوانين دين مسيحيت , احکام دين مسيحيت , مسيحيت در ايران , آشنايي با دين مسيحيت , کتاب مقدس , انجيل , تورات , حواريون , مريم , مريم مقدس , تنخ , نظريه تکامل انسان , نظريه تکامل داروين چيست , نظريه تکامل داروين pdf , رد نظريه تکامل , نظريه تکامل داروين به زبان ساده , نظريه داروين تکامل انسان , نظريه تکامل و انسان , فيلم تکامل , داوکينز , هاوکينگ , خداناباوران مشهور , دلايل خداناباوران , خداناباوران , آتئيست , منکر وجود خدا در جدول ,دانشمندان خدا باور , آتئيست و آگنوستيک , نقد آتئيست , کانال آتئيست ها در تلگرام , آتئيست تلگرام , آتئيست کيست , نماد آتئيست , ستاره شش پر , ستاره پنج پر , ستاره حضرت سليمان , ستاره داوود در اسلام , طلسم ستاره داوود , قانون معرفت حجت , راه شناخت حجت هاي الهي , راه شناخت امام , قيامت , عذاب , آخرالزمان , نشانه هاي آخر الزمان , نشانه هاي آخرالزمان در تهران , آخرالزمان+پيشگويي , اخر الزمان رائفي پور , آخرالزمان و داعش , نشانه هاي آخرالزمان در قرآن , صاحب الزمان , حجت بن الحسن , آيا امام زمان داراي زن و فرزند هستند , فرزندان امام زمان , 12 مهدي , وصيت پيامبر , وصيت پيامبر دوازده مهدي , متن وصيت پيامبر , وصيت پيامبر به امام علي , وصيت نامه پيامبر , وصيت نامه حضرت محمد , شب وفات پيامبر , حديث وصيت , حديث ثقلين , امام احمد , احمدالحسن , دلايل سيد احمد الحسن براي شيعه ,الحاد , ادله دعوت يماني , روياي صادقه , مکتب نجف اشرف , کتاب توهم الحاد , کتاب توهم بي خدايي , کتاب عقائد الاسلام , کتب سيد احمدالحسن , آيه اکمال الدين , تدريس آيه اکمال الدين , پالتاک , فيس بوک امام احمدالحسن , فيسبوک امام احمد الحسن , خطبه هاي امام احمدالحسن , ادله دعوت براي سني ها , دانلود کتب ترجمه احمدالحسن , کتب سيد احمد الحسن , دعوت سيد احمد الحسن , پيام هاي فيس بوک سيد احمد الحسن , منابع رسمي دعوت يماني , دعوت يماني , يماني کيست , نقد الحاد , محمد نبي در عهدين , هفته نامه زمان ظهور , سايت هفته نامه زمان ظهور , موسسه وارثين ملکوت , وبسايت انگليسي انصار امام مهدي , وبسايت فارسي انصار امام مهدي , تالار گفتگو انصار امام مهدي , علماي غير عامل , فقهاي آخرالزمان , گوساله سامري , اهل تسنن , انصار امام مهدي , 10313 , 313 , دوازده مهديين , احمد الحسني , احمد الحسن اليماني , احمد الحسن يماني سايت , احمد الحسن يماني کيست؟ , سيد احمد الحسن يماني ع , سيد حسن حمامي , شيخ ناظم عقيلي , دکتر علاء سالم , دعوت مبارک يماني , راه شناخت يماني , يماني از يمن , يماني از کجا خروج مي کند , انصار الله , انصار امام مهدي , انصار امام احمد اليماني , انصار امام المهدي , سيد يماني , سيد يماني ظهور کرد , سيد يماني کيست , روايات آخرالزمان , روايات خمس , روايات ظهور , روايات يماني , روايات درباره يماني , روايات خروج يماني , روايات قيام يماني , حديث وصيت , مهديون , مهديون شاهد , مهديون چه کساني هستند , حديث 12 مهدي , 12 مهدي , احمديم احمدي , عکس يماني , تصاوير يماني , عکس سيد يماني , عکس احمد الحسن يماني , صاحب پرچم هدايت , جريان مدعي يماني ,تصاوير دروغين منتسب به سيد احمد الحسن يماني ,پسر انسان در کتاب مقدس , پسر انسان در انجيل , پسر انسان کيست, صليب شکسته , يماني , احمد الحسن , کتاب توهم بي خدايي , کتاب توهم الحاد , کتاب عقائد الاسلام , کتاب گوساله , کتاب همگام با بنده صالح , کتاب همگام با عبد صالح , کتاب وصيت مقدس , کتاب وصيت مقدس نوشتار بازدارنده از گمراهي , کتاب توحيد , کتاب وصي در تورات, انجيل و قرآن , کتاب چشم اندازي هاي از قوم سومر و آکد , سومر و آکد , سومر , کتاب تفسير آيه اي از سوره يونس , تفسير سوره يونس , کتاب سرگرداني , کتاب راه به سوي خدا , کتاب شرايع الاسلام , کتاب شرائع الاسلام , کتاب رجعت , کتاب رجعت سومين روز از روزهاي بزرگ خدا , رساله اي در فقه خمس , کتب سيد احمد الحسن , دانلود کتاب هاي سيد احمد الحسن , کتاب سيد احمد الحسن , علم سيد احمد الحسن , علوم سيد احمد الحسن , کتب روايي , سفر حضرت موسي به مجمع البحرين , کتاب روشنگري هايي از دعوت فرستادگان , کتاب روشنگري از دعوت فرستادگان , نامه هدايت , ادله مسيحيان , کتاب پاسخ هاي روشنگرانه , جواب المنير , نصيحتي براي طلبه هاي حوزه هاي علميه , نصيحتي براي طلاب حوزه هاي علميه , کتاب جهاد درب بهشت , جهاد , جهاد اکبر , کتاب متشابهات , دانلود کتاب متشابهات , بيان حق و سداد از طريق علم اعداد , علم اعداد , کتاب سيزدهمين حواري , کتاب حواري سيزده , حواريون , کتاب حاکميت الله نه حاکميت مردم , حاکميت الله , دموکراسي , کتاب گزيده اي از تفسير سوره فاتحه , سوره فاتحه , تفسير سوره فاتحه , پاسخ هاي فقهي , کتاب طهارت , دانلود کتب يماني , دانلود کتب سيد احمد الحسن , کتب انصار امام مهدي , دلايل عام دعوت , علم سيد احمد الحسن , دانلود کتب انصار سيد احمد الحسن , دانلود کتب انصار امام مهدي , سايت انصار امام مهدي , انصار , علاء سالم ,رسالتي در يگانگي شخصيت مهدي اول, قائم و يماني , گفتگوي داستاني درباره‌ي دعوت مبارک يماني , رسالتي آشکار , کتاب دليل ادله , شيخ ناظم عقيلي , وصي در کتاب , کتاب برهان مبين , ابن تمام , يماني کيست , ملاقات با امام مهدي , کتاب وصيت و وصي احمد الحسن عليه السلام ,پژوهشي در شخصيت يماني , کتاب يماني موعود حجت الله , شيخ حيدر زيادي , علامات زمان ظهور , يماني امام مهدي , کتاب ضرورت وجود زمينه ساز , بشار الفيصلي , سفياني به آستانه‌ي درب‌ها رسيده پس يماني کجاست؟ , شيخ عادل سعيدي , اخبار طاهرين در مورد مهدي و مهديين (ع) , روايات مهديين , دلايل اثبات ذريه‎ي امام مهدي , رسالتي در مورد روايت اصبغ بن نُباته  , چهل حديث در مورد مهديين و ذريه قائم , کتاب چهل حديث , کتاب مهديين دوازده‌گانه فرزندان امام مهدي  , کتاب در پيشگاه صيحه , زکي انصاري , خواب , ارکان رويا , کتاب کرامات و غيبيات , انصار سيد احمد الحسن , کتاب رؤيا در مفهوم اهل بيت  , استاد ضياء زيدي , رؤياي صادقه , بازگو کردن رؤيا ,کتاب شيعيان در معرض آزمايش , دکتر عبدالرزاق ديراوي , کتاب خوش آمدي اي فرزند فاطمه  , کتاب شکست منتظران , کتاب مجتمع ما بين تکبر و نفاق , کتاب بلکه هدايت شويد , شيخ ناظم عقيلي , فقهاي آخر الزمان , کتاب فرمان‌روايي امروز از آنِ کيست , کتاب همانا که تأويلش فرا رسيد , متشابهات , حق اين‌گونه شناخته مي‌شود نه با شبهات , شيخ عبد العالي منصوري , احمد الحسن , احمد موعود- پيوند دهنده‌ي رسالت‌هاي آسماني و کشتي نجات برگزيدگان , دکتر علاء سالم , کتاب احمد موعود , شبيه عيسي و مصلوب کيست؟ , شبيه عيسي , شبيه عيسي عليه السلام , روزگار رهائي (روز بزرگ و وحشتناک خدا) , کتاب روزگار رهايي , استاد عادل سعيدي , کتاب مسيح راز خداوند , شيخ صادق محمدي , کتاب يحياي عصر , کتاب مهدي ولي الله , دعوت يماني , يماني , سيد يماني , سيد احمد الحسن , مهديين , دانلود کتاب غيبت طوسي , کتاب الغيبه طوسي , کتاب غيبت نعماني , کتاب اصول کافي , کتاب ملاحم و فتن , کتاب بشارت الاسلام , کتاب کمال الدين , دانلود کتاب مقدس , عهد عتيق , کتاب مقدس , تورات , دانلود کتاب تورات , عهد جديد , انجيل , اناجيل اربعه , دانلود کتاب انجيل , سفر پيدايش , کتاب پيدايش , کتاب خروج , کتاب تثنيه , کتاب اشعيا , کتاب داوود , کتاب مزامير , کتاب ارميا , کتاب دانيال , کتاب حبقوق , انجيل متي , انجيل يوحنا , انجيل مرقس , انجيل لوقا , انجيل برنابا , انجيل يهودا , کتاب روميان , دانلود کتب مسيحيان , دانلود کتب يهوديان , رساله يهودا , يهودا , مکاشفه يوحنا , يوحنا لاهوتي , شمعون , پطرس , نظریه فرگشت , نظریه تکامل , تطور , تکامل , فرگشت ,چارلز داروین , داوکینز , خداناباوران , توهم بی خدایی , کتاب توهم بی خدایی , ادله سید احمدالحسن برای خداناباوران , خدا , دلایل وجود خدا , برهان نظم , اثرات خدا , آتئیست , ادله امام احمد الحسن , یمانی , قیام گر مشرق , مهدی اول , عصمت یمانی , یمانی از یمن , یمن , راه شناخت یمانی چیست , راه شناخت یمانی , قانون شناخت خلفای الهی , قانون معرفت حجت , دعوت به حاکمیت خدا , رویای صادقه , استخاره , سید احمد الحسن یمانی , سید یمانی , وصی سیزدهم , مهدیین , فرزندان امام مهدی , وصیت مقدس رسول الله , مهدیین , مهدیین در قرآن , نام احمد در روایات , صاحب الامر , کتاب عقائد الاسلام , یمانی کیست  , مهدی آخرالزمان , مهدی در قرآن , خلیفة الله مهدی , امام مهدی , علائم قیام , وقت ظهور امام مهدی , حجیت رویا , راههای شناخت خلیفة الله , علم مهدی , بزرگان ادیان الهی , کتاب وصیت مقدس , سیرت سید احمد الحسن , یهودیان , مسیحیان , آیات کتاب مقدس , عیسی مسیح , یحیی , یحیا , فرستادگان الهی , پسر نرینه , پسر انسان , منجی از بصره , تسلی دهنده , غلام امین , یحیی نبی , اشعیا نبی , احمد الحسن , حجت های الهی , نامه هدایت , پاسخ های روشنگرانه , سیزدهمین حواری , حواری سیزده , توهم الحاد , جایگاه معجزه در کتاب مقدس , محمد نبی , بشارت اشعیا , وصی در تورات , سیره دعوت سید احمد الحسن , وصیت شب وفات پیامبر , شجره سید احمد الحسن , نسب سید احمد الحسن , بصره , امام مهدی , صدام طاغوت , طلاب حوزه , صدام ملعون , انصار امام مهدی , یمانی , نسب امام احمد الحسن, نسب سید احمد الحسن , یمانی موعود , سید یمانی , سید احمد الحسن یمانی , وبسایت رسمی مکتب نجف اشرف , وبسایت رسمی انصار امام مهدی , وبسایت رسمی فارسی انصار امام مهدی , وبسایت موسسه وارثین ملکوت , صفحه فیس بوک مکتب نجف