wrapper

آخرین اخبار

آیا بین کتاب "وهم‌الالحاد سید احمدالحسن " و کتاب "وهم‌الالحاد د.عمروشریف" شباهتی وجود دارد؟؟ (2)

آیا بین کتاب "وهم‌الالحاد سید احمدالحسن " و کتاب "وهم‌الالحاد د.عمروشریف" شباهتی وجود دارد؟؟! (قسمت2)

 


http://www.almahdyoon.org/arabic/documents/live/wahmilhad


با مراجعه به صفحۀ رسمی فیسبوک سید احمدالحسن می‌بینیم که ایشان از تاریخ 2012.12.20 در طی چند روز و چند پیام، مطالبی را در صفحۀ فیسبوک خود قرار دادند. مطالبی در مورد تمدن سومر و آکاد. این بخشی از مطالب فصل 5 کتاب وهم‌الالحاد است و این نکته نشان می‌دهد که کتاب وهم‌الالحاد ایشان در همین مدت، تقریباً به پایان رسیده بود و کامل شده بود. و مدتی بعد مطالب دیگری نیز از فصل‌های مختلفی از کتاب را در صفحۀ فیسبوک خودشان قرار دادند و همۀ این مطالب نشان می‌دهد که کتاب ایشان تقریباً یک سال قبل‌تر از کتاب د.عمروشریف به پایان رسیده بود.


اما در مورد مطالب کتاب وهم‌الالحاد سید احمدالحسن ، نکته قابل توجه اینست که، کتاب ایشان از 6 فصل تشکیل شده است و به‌طور کلی در این فصل‌ها از چند موضوع سخن فرمودند.


فصل1: ایشان در فصل اول کتاب به بیان نظریان علمای ادیان سه‌گانۀ ابراهیم در مورد چرخش زمین و بحث تکامل می‌پردازد و به آن به صورت تفصیلی پاسخ می‌دهد و مشخص می‌کند که افرادی که نظریۀ تکامل را مردود شمردند، اصلاً آن را متوجه نشدند و نفهمیدند. چون با دلایل علمی که در بحث تکامل وجود دارد، هیچ فردی نمی‌تواند آن را رد کند، ولی علمای ادیان بدون مطالعه در زمینه تکامل آن را رد می کنند ودر حقیقت آنان فهم خودشان از تکامل را رد کردند و نه تکامل را.


ایشان در فصل دوم کتاب تکامل را بررسی می‌کند و بیان می‌کند که تکامل از دو قسمت تشکیل شده است: پیدایش و ارتقاء و فرضیه‌های پیدایشی را که دانشمندان بیان می‌کنند، بررسی می‌کند. در این فصل نیز به صورت تفصیلی دلایل تکامل را بیان می‌کنند و به این نتیجه می‌رسند که چاره‌ای از قبول تکامل نیست. دلایلی همچون دلایل ژنتیکی و سنگواره‌ها و اینکه دگرگونی، انتخاب طبیعی و وراثت قطعاً به تکامل می‌انجامد و علم کالبدشناسی تطبیقی و پس‌گشت یا تحلیل‌رفتن و ازدست‌دادن اندام‌ها و دلایل دیگر که آن را به صورت تفصیلی و با مثال بیان می‌کنند. و در آخر نیز اشکالات بر نظریۀ تکامل را بیان می‌کند و به آن پاسخ می‌دهد.


در فصل سوم آیات و روایاتی را که در مورد نظریۀ تکامل وجود دارد، بیان می‌کند و در مورد آن توضیحی می‌دهد. و اینکه حقیقت آفرینش آدم چگونه بود و امتحان از ایشان و عالم ذر در کجا اتفاق افتاد؟! در ادامه آیات و روایات متشابهی را که از آن برای رد نمودن نظریۀ تکامل استفاده شده است، بررسی می‌کند و آن‌ها را محکم می‌کند و منظور از آن را مشخص می‌نماید. بحث اینکه نسل آدم در آغاز چگونه منتشر شد و آیا فرزندانش با یکدیگر ازدواج کردند و به اصطلاح زنای با محارم. و نظرات علماء را می‌آورند و متوجه می‌شویم که علماء قائل هستند که نسل بشر در آن زمان با زنا منتشر شد. در ادامه مسئلۀ آفرینش حوا از دندۀ آدم را بیان می‌دارد و ثابت می‌نماید که این مسئله باطل است و در پایان نیز باردار شدن مریم را به پسر از جهت علمی بررسی می‌کند و به شبهات ملحدین پاسخ می‌دهد.


ایشان در فصل چهارم هدفمند بودن تکامل را ثابت می‌کند و مشخص می‌کند که ملحدین با مغالطۀ پاره‌پاره‌کردن موضوع و عدم نگرش کلی به تکامل، هدفمند بودن کلی تکامل را رد می‌کنند و این مسئله را بررسی می‌کند. در این فصل یکی از دلایل وجود خداوند را بررسی می‌کند؛ "صفت اثر دال بر صفت موثر است" و...


در فصل پنجم درمورد هدف تکامل که همان تولید ابزار هوشمندی است سخن می‌گوید و موضوع ژن‌های خودخواه را که داوکینز بیان داشته است، مطرح می‌کند و در مورد ایثار حقیقی و عدم تفسیرصحیح ملحدین از این نوع ایثار سخن می‌گوید و بیان می‌کند که با دید ملحدین نمی‌توان تفسیری از ایثار حقیقی داشت و ژن‌های خودخواه از تفسیر این نوع ایثار قاصر هستند. در ادامه جهش فرهنگی را که به‌صورت غیرمنتظره در دوره‌ای از زمان اتفاق افتاده است، بررسی می‌کند و ثابت می‌کند که پشت این جهش، دست غیبی وجود دارد. در پایان نیز در مورد تمدن سومر و آکاد سخن می‌گوید و در مورد داستان گیلگمش با ما سخن می‌گوید، لوح‌هایی که داستان‌های سومریان و آکادیان و... را بیان می‌کند. در پایان این فصل نیز طوفان نوح ع را بررسی می‌کند و به اشکالات ملحدین در این زمینه پاسخ می‌دهد.


در فصل ششم کتاب دلیل دوم وجود خداوند را بررسی می‌کند؛ "عدم، غیرمولد است" و در مورد نظریۀ انفجار بزرگ یا بیگ‌بنگ، سخن می‌گوید و مباحث دیگری از فیزیک کوانتوم که ملحدین به واسطۀ آن قائل هستند که تفسیر کوانتومی برای به وجود آمدن هستی از عدم کافی است و در این فصل به این اشکالات پاسخ می‌دهد. مباحثی از جمله فرضیه‌های چند جهانی و...


این مباحث کتاب وهم‌الالحاد سید احمدالحسن بود. در قسمت بعد کتاب د.عمروشریف را بررسی می‌کنیم و می‌بینیم که از چه فصولی تشکیل شده است تا به حقیقت پی ببریم.

ادامه مطلب...

هرکس ادعا کند که من فرزند امام مهدی ع هستم او را لعنت کنید...

آیا این روایت وامثال آن صحیح است؟ ("هرکس ادعا کند که من فرزند امام مهدی ع هستم او را لعنت کنید")

 
امام باقر ع :

(من یدعی انه ولدٌ للامام المهدی فالعنوه)

(هرکس ادعا کند که من فرزند امام مهدی ع هستم او را لعنت کنید) (الرد علی اهل البدعة ابوالحسن علی بن ابی سهل حاتم بن ابی حاتم قزوینی ص 431 )


سید احمد‌الحسن ع وصی وفرستادۀ امام مهدی ع است و برای اثبات خویش از همان قانون معرفت حجت‌های الهی استفاده کرده است. وصیت و معرفی از جانب خداوند، علم و دعوت به حاکمیت خدا. بر اساس روایات متواتر ومقرون به قرائن صحت، بعد از رسول الله 24 فرد به خلافت می‌رسند: 12امام+ 12مهدی. لذا امام مهدی ع فرزند دارد و یکی از فرزندان ایشان، احمد نام دارد ومهدی اول است وقبل از ظهور امام مهدی ع حضور دارد و وظیفه زمینه‌سازی برای ایشان را دارد. علاوه بر این هیچ روایتی نیست که با روایات مهدیین در تعارض باشد وآن را نفی کند.


پاسخ به این روایت:


1: با بررسی منابعی که در ذیل این روایت بیان شد و با مراجعه به منابع روایی اثری از این روایت نیافتیم و ظاهراً روایتی به این شکل وجود ندارد و به نظر می‌رسد که این روایت جعلی بوده است. شاید مشخص شود چه فردی جعل حدیث می‌کند: انصار امام مهدی ع یا ...؟!

2: با فرض وجود روایت، این روایت واحد است و بنابر مبنای رجالیون طبق منهج اجتهادی خود فقهاء نمی‌توان از آن در عقیده استفاده کرد.(باب الزام)


3: با فرض وجود این روایت، این روایت با روایات متواتر ومقرون به قرائن صحت و قطعی مهدیین در تعارض و مخالفت است، لذا طبق منهج مجتهدین این روایت قابل اخذ نمیباشد .

4: با فرض وجود روایت، این روایت غیر مسوَّره است و بنابر قاعدۀ موجود در نزد منطقی‌ها، قضیه غیرمسوَّره در صورت نبودن قرینه در حکم قضیۀ جزئی است. در نتیجه برخی از افرادی را که مدعی هستند، که فرزند امام مهدی ع هستند، مورد لعنت قرار می‌گیرند و نه همۀ آنها.(باب الزام)

۵: از آنجا که حجت خدا دارای عصمت است و هرگز ادعای باطل نمیکند فلذا ادله عصمت حجت خدا بر این روایت (برفرضی که چنین روایتی از ناحیه امام معصوم صادر شده باشد) حکومت دارد و موضوعا مهدیین از فرزندان امام مهدی ع از موضوع روایت فرضی خارجند و اصلا مفهوم حکم روایت فرضی شامل حال ایشان که حجتهای الهی هستند نخواهند شد.


۶: بر فرض نزول از باب حکومت ، این روایت با روایات ممهدیین اولاد امام مهدی و اولاد ایشان تخصیص میخورد و معنایش این میشود که هرکسی ادعا کند که فرزند امام مهدی ع هستم او را لعن کنید مگر اینکه (اثبات شود از طریق قانون معرفت حجت و یا تایید حجت ثابت شده و یا سایر موارد) از اولاد امام مهدی ع باشد.

نكته ای که در اینجا قابل تذکر است اینست که منهج صحیح و غیر قابل خدشه در فهم حقیقت اینست که با قانون معرفت حجت ، حجت زمان خود را بشناسی و روایات را بر ایشان عرضه بداری و ایشان بیان کننده تشابه و صدور و سایر مسائل آن میباشد اما آنچه که در پاسخ به این مطلب داده شد از باب الزام و طبق قواعد مستشکل میباشد.

در نتیجه با این روایت نمی‌توان علیه روایات مهدیین استفاده کرد.

ادامه مطلب...

آیا وجود برادر سید احمد‌الحسن در ارتش عراق در دولت صدام، می‌تواند دلیلی برای رد دعوت سید احمدالحسن باشد؟!

آیا وجود برادر سید احمد‌الحسن در ارتش عراق در دولت صدام، می‌تواند دلیلی برای رد دعوت سید احمدالحسن باشد؟!

 


سید احمد‌الحسن وصی و فرستادۀ امام مهدی است و با دلیلی قطعی و یقینی ادعای خودش را ثابت کرده است. عادت مخالفین دعوت مانند گذشتگان بر این است که در دعوت یمانی آل محمد شبهه وارد می‌کنند و به مسائل حاشیه‌ای می‌پردازند. سید محمد برادر سید احمد‌الحسن نیز مانند هر انسان عادی دیگری قبل از آغاز دعوت مبارک یمانی شغل خاصی داشته است ودر دانشکده خاصی فارغ التحصیل شده است. میزان و ملاکی که به واسطۀ آن افراد شناخته می‌شوند و وضعیتشان نسبت به خداوند مورد رضایت می‌شود، قبول خلیفۀ الهی است. سید محمد حفظه الله نیز زمانی‌که دعوت مبارک یمانی به ایشان رسید، دعوت سید احمد‌الحسن را قبول کردند و آن را پذیرفتند. لذا در این امتحان پیروز شدند.


لازم است سؤالاتی را از افرادی که از این شاخه به آن شاخه می‌روند، بپرسیم:


آیا اگر در زمان حضرت موسی بودیم، بهانه رد کردن دعوت ایشان را بودن موسی در کاخ فرعون می‌دانستیم؟؟!
یا مثلاً علی بن یقطین که یکی از یاران امام موسی کاظم است، در دستگاه حکومت وقت بود و امام به ایشان اجازه داده بود؛ آیا ما به این خاطر که یکی از یاران ایشان در دستگاه حکومتی است، دعوت امام را رد می‌کنیم؟!
آیا وجود امام حسن عسکری و محصور بودن ایشان در پادگان نظامی حکومت وقت، می‌تواند دلیلی برای رد دعوت امام حسن عسکری باشد؟!
آیا...آیا...

ادامه مطلب...

یمانی ، همان مهدی اول مذکور در تنها وصیت شب وفات رسول الله (ص)

یمانی ، همان مهدی اول مذکور در تنها وصیت شب وفات رسول الله (ص):

بسم الله الرحمن الرحیم
و الحمد لله رب العالمین
و صلّی الله علی محمد و آل محمد الأئمة و المهدیین و سلم تسلیما کثیرا


1. لازم به ذکر است که سید احمد الحسن الیمانی (علیه السلام) که با ادعای جدید آمده است ، مدّعی است که: یمانی ، همان مهدی اول مذکور در تنها وصیت شب وفات رسول الله (ص)، و همان مهدی موعودی است که در آخر الزمان متولد میشود، و همان فرستاده بشارت داده شده از سوی عیسی (ع) و ایلیا (ع) و همان وصی و فرستاده امام مهدی (ع) و همان اولین قائم از آل محمد (ص) است. در نتیجه یمانی یک شخص عادی مانند سایر شخصیتهای عصر ظهور نیست، بلکه حجت و خلیفه‌ای از حجتها و خلفای الهی است. در نتیجه اولا همه مردم جهان موظّف به شناخت و اطاعت از او هستند و ثانیاً راه شناخت او منحصراً همان راه شناخت همه حجتها و خلفای الهی است، نه راهی دیگر.


2. قانون معرفت حجت، یک سنت ثابت و لایتغیر الهی است که همه حجتهای خدا (از آدم تا خاتم) با همان قانون، حقانیت و ادّعای خلافت خود را اثبات کرده و میکنند. این قانون اهمّ اصول اعتقادی است و لذا با متشابهات و خبر واحد اثبات نمیشود، بلکه صرفاً با دلیل عقلی محکم و برهانی، آیات محکم و روشن قرآن و کتب آسمانی و همچنین روایات متواتر یا محفوف به قرائن قطعی اثبات میشود. دلیل عقلی، قرآنی و روایی با وصف مذکور بیانگر این است که همه حجتهای خدا سه دلیل اصلی برای اثبات حقانیت خود آورده و می‌آورند که بدون آنها شناخته نمیشوند:

- نصّ تشخیصی (معرفینامه ای که اسم وصی صراحتا در آن بعنوان جانشین ذکر شده که میتواند از جانب خدا و یا خلیفه او و به دو صورت مستقیم و بدون واسطه و یا غیر مستقیم و با واسطه انجام پذیرد مثلا در قالب وصیت خلیفه ای از خلیفه های الهی قبلی باشد) که در اصطلاح قرآن بینه و در اصطلاح احادیث، وصیت و نصّ نام دارد و به مثابه حکم نصب و تنفیذ است که بدون در دست داشتن و احتجاج به آن، ادّعای خلافت و رسالت گزاف و باطل است؛


- علم حقیقی به آنچه که بشر برای سعادت دنیوی و اُخروی ، در هر لحظه از شبانه روز بدان محتاج است ، بصورت کامل در نزد خلیفه خداست ،اعم از احکام عملی شریعت الهی و امور مربوط به جهانبینی و اعتقادات ، به گونه‌ای که همه مردم و حتی مدّعیان علم و دین در برابر علم او عاجز و جاهل باشند، چون دیگر مدّعیان در نهایت دارای ظنّ و تخمین و اجتهاد هستند و از علم یقینی واقع نما و رافع شک و ابهام تهی هستند و آشکارترین نمونه آن، علم به متشابهات قرآن و روایات است که مخصوص به اوصیاء پیامبر (ص) است. در واقع خلیفه خدا نسبت به جایگاهش در عالم ملکوت از حقیقتی که شاهد آن است در قالب الفاظ ملکی، بمیزانی که نیاز است ، توسط روح اعلایی که دارد مطلع شده و از آن بمیزان نیاز و صلاحدید پرده برداری میکند. واین خود لازمه لاینفک خلیفه الهی و ابزار حفظ حاکمیت الله است و جهت هدف و غرض خداوند برای خلقت بشر که همان رسیدن به معرفت میباشد ضروری است.


- دعوت به توحید ربوبی و حاکمیت خداوند در زمین، به این معنا که محال است مدّعی خلافت و تنصیب الهی، حاکمیت مردم (اعم از شوری و دموکراسی یا دیکتاتوری) و یا هر حاکمیتی غیر حاکمیت الله را تأييد کند ، بلکه صرفاً مردم را به اطاعت از خلیفه منصّب خدا امر میکند و لاغیر، چون دعوت به حکومت و حاکمیت غیر خدا، با اصل ادّعای خلافت و تنصیب الهی از سوی او تناقض آشکار دارد.


این سه، مفاد اصلی و پایه های قانون شناخت حجتهای خدا هستند که هیچ نبی و رسول و وصی و مَلِك و امامی از جانب خداوند بدون احتجاج به اینها ادّعای نبوت و رسالت و وصایت و امامت نکرده و نمیکند، اما سایر مؤیدات و راههای فرعی (مثل معجزه در دست خدا میباشد و آنرا به بعضی از خلفایش داده و به بعضی نداده است.در نزد برخی نوعی از آن بوده و در نزد بعض دیگر نوع قبلی نبوده و نوع دیگری از آن بوده ، پس نمیتوان آنها را راه اصلی شناخت حجت قلمداد کرد و یا خلیفه خدا را مکلف به آوردن نوع درخواستی آن دانست وگرنه شخص، از جایی که گمان نمیکند دچار تبعیت از هوای نفسش شده است.ضمن اینکه دلیل عقلی و قرآنی و روایی محکم بر اعتبار آنها به عنوان دلایل اصلی شناخت حجت وجود ندارد، و بالعکس آیات و روایات صریحی در نفی اعتبار آنها به عنوان قانون شناخت حجت نیز وجود دارد.
مثلاً قرآن کریم میفرماید که مشرکین به رسول اعتراض میکردند که چرا یک معجزه نمی‌آورد؟ خداوند پاسخ میدهد که مگر بینه و شهادت و وصیتی که در کتابهای آسمانی گذشته است به شما نرسیده و حجت بر شما تمام نشده که بی‌جهت بهانه‌گیری میکنید و طلب معجزه میکنید؟!


وَ قالُوا لَوْ لا يَأْتينا بِآيَةٍ مِنْ رَبِّهِ أَ وَ لَمْ تَأْتِهِمْ بَيِّنَةُ ما فِي الصُّحُفِ [طه۱۳۳]


و در جای دیگر خداوند ارسال معجزه را به خودش نسبت میدهد و عملکرد ظالمانه گذشتگان در مواجهه با معجزات را عامل خواست خداوند مبنی بر محروم شدن مردم از معجزات ذکر میکند:


وَمَا مَنَعَنَا أَنْ نُرْسِلَ بِالْآيَاتِ إِلَّا أَنْ كَذَّبَ بِهَا الْأَوَّلُونَ وَآتَيْنَا ثَمُودَ النَّاقَةَ مُبْصِرَةً فَظَلَمُوا بِهَا وَمَا نُرْسِلُ بِالْآيَاتِ إِلَّا تَخْوِيفًا [الاسراء ۵۹]


۳. سید احمد الحسن (ع) نخستین و تنها کسی است که پس از گذشت قرنها از عصر غیبت، امروز با همین قانون ثابت و لا یتغیر معرفت حجت بر همگان احتجاج کرده و ادّعای خلافت و وصایت میکند، یعنی نام او در تنها وصیت بجامانده از رسول الله (ص) ذکر شده وصیتی که تا قبل از استدلال ایشان به آن آشکار نبوده و عموم مردم و مدعیان علم از آن اطلاعی نداشتند، به عبارت دیگر با آنکه در ۱۲ کتاب از کتب معتبر روایی ذکر شده بود و در بین دستان ما بوده ولی خداوند چشمها را از آن مصروف داشته بود تا بعنوان حجت غیر قابل دست اندازی از دست سوء استفاده کنندگان و مدعیان دروغین در امان بوده باشد و برای صاحبش حفظ شود تا در زمان خودش به آن استدلال نموده و حقانیتش را برای اهل بصیرت بوسیله آن اثبات نماید.


همچنین ، تمام اوصاف ایشان در روایات اهل بیت (ع) به طورشگفت‌انگیزی بیان شده، ضمن اینکه در تورات و انجیل نیز شخصیت او با عناوین گوناگون بیان شده و بشارت داده شده است؛ علمی اظهار کرده که تنها از حجتهای خدا و ائمه معصومین (ع) دیده شده و هیچ نظیری در مکاتب و مدارس عادی بشری ندارد؛ در زمانی که همه (حتی مدّعیان دین) مردم را امر به شوری و حاکمیت مردم میکنند، او تنها کسی است که مردم را امر به اطاعت و بیعت با امام مهدی (ع) و نفی حاکمیت مردم میکند و این همان پرچم امام مهدی (ع) است که بر آن نوشته شده: البیعة لله (یعنی بیعت و حاکمیت مخصوص خداست).


همچنین معجزات و کرامات زیادی از ایشان رخ داده است، تا جایی که معاندین این دعوت در عراق او را متّهم به سحر و جادو کرده و میگویند که احمد الحسن دارای سحر اسود (جادوی سیاه) است و این دقیقاً همان اتهامی است که در طول تاریخ همیشه مخالفان انبیاء به پیامبرانی مانند موسی (ع) و عیسی (ع) که معجزه اظهار کردند میزدند و آنها را جادوگرانی کارکشته میخواندند. همچنین صیحه ملکوتی جبرئیل (ع) که همان پیامی است که مؤمنان در مکاشفه و رؤیای صادقه میشنوند و میبینند، به حقانیت او شهادت داده و هزاران نفر در نقاط مختلف و با عقاید مختلف این پیام را شنیده و لبّیک گفته‌اند و این شهادت ملکوتی خداوند نیز در حکم تأیید شفاهی و مستقیم همان نصّ تشخیصی و وصیت، و به عبارت دیگر به مثابه وصیت شفاهی خداوند و خلفای او نسبت به سید احمد الحسن (ع) است. همچنین خداوند به حقانیت ایشان گواهی میدهد چه از طریق کلام نورانیش یعنی قرآن و چه از راههای دیگر چرا که خداوند با خلایق خود با همه چیز صحبت میکند. برای کسانی که دلشان را از هرکسی غیر خدا پیراسته کنند و هدایت را از کلام خداوند بخواهند و به آن ملتزم باشند قطعا حقانیت ایشان آشکار خواهد شد .چرا که خداوند هدایتگر است و طالب هدایت را هدایت میکند.


و آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمین
و السلام علی من اتّبع الهدی

ادامه مطلب...

امام احمدالحسن (ع) فرمودند:

«ای مردم، علمای گمراه و پیروان‌شان شما را فریب ندهند. بخوانید، جستجو کنید، دقت کـنید و بـیاموزید و خود ، حقيقت را بـيابـيد و بر كس دیگری توکل نکـنید تا برای آخرت شما تصمیم‌گیری کند زیرا که فردا پشیـمان خواهید شد و فردا پشیمانی را سودی نخواهد داشت». خطبه پنجم محرم ۱۳۸۹ هـ.ش.سايت مهديون , سايت انصار امام مهدي , سايت رسمي فارسي انصار امام مهدي , سايت سيد احمدالحسن , سايت يماني , نقد يماني , يماني کيست , نقد احمدالحسن , ادله احمدالحسن , راه شناخت يماني , راه شناخت يماني چيست , يمن و آخرالزمان , سيد يماني , سيد احمد الحسن يماني , عکس سيد يماني , يماني ظهور کرد , نشانه هاي سيد يماني , سيد احمدالحسن,يماني , يماني موعود , مهدي اول , احمدالحسن , احمد الحسن , طالع مشرقي , خراساني , پرچم هاي خراسان , طالقان , انصار طالقان , علائم ظهور , امام احمدالحسن , احمد, خسف بيداء , خسف بيدا , شبيه عيسي , مصلوب , ملک عبدالله , سفياني , دجال اکبر , شام , يمن , انا يماني , سوريه , ايران , عراق , بصره , دجال بصره , حيدر مشتت , دجله بصره , قائم , امام زمان , مهدي , مهديون , سيد احمد الحسن يماني , سيد يماني کيست , احمد الحسن کيست , سيد يماني در عراق , يماني موعود , کشته شدن نفس زکيه چيست , خروج يماني , ظهور يماني , سايت سيد احمد الحسن يماني , عکس احمد الحسن يماني , فرقه يماني در ايران , فرقه يماني , فرقه يماني چيست , احمد الحسن يماني کيست ؟ , رائفي پور احمد الحسن , عکس احمد الحسن يماني , مسيح , دين مسيح , عيسي مسيح کيست , صليب مسيح , صليب کشيدن , صليب مسيحيت , عکس هاي صليب , صليب نشانه چيست , قوانين دين مسيحيت , احکام دين مسيحيت , مسيحيت در ايران , آشنايي با دين مسيحيت , کتاب مقدس , انجيل , تورات , حواريون , مريم , مريم مقدس , تنخ , نظريه تکامل انسان , نظريه تکامل داروين چيست , نظريه تکامل داروين pdf , رد نظريه تکامل , نظريه تکامل داروين به زبان ساده , نظريه داروين تکامل انسان , نظريه تکامل و انسان , فيلم تکامل , داوکينز , هاوکينگ , خداناباوران مشهور , دلايل خداناباوران , خداناباوران , آتئيست , منکر وجود خدا در جدول ,دانشمندان خدا باور , آتئيست و آگنوستيک , نقد آتئيست , کانال آتئيست ها در تلگرام , آتئيست تلگرام , آتئيست کيست , نماد آتئيست , ستاره شش پر , ستاره پنج پر , ستاره حضرت سليمان , ستاره داوود در اسلام , طلسم ستاره داوود , قانون معرفت حجت , راه شناخت حجت هاي الهي , راه شناخت امام , قيامت , عذاب , آخرالزمان , نشانه هاي آخر الزمان , نشانه هاي آخرالزمان در تهران , آخرالزمان+پيشگويي , اخر الزمان رائفي پور , آخرالزمان و داعش , نشانه هاي آخرالزمان در قرآن , صاحب الزمان , حجت بن الحسن , آيا امام زمان داراي زن و فرزند هستند , فرزندان امام زمان , 12 مهدي , وصيت پيامبر , وصيت پيامبر دوازده مهدي , متن وصيت پيامبر , وصيت پيامبر به امام علي , وصيت نامه پيامبر , وصيت نامه حضرت محمد , شب وفات پيامبر , حديث وصيت , حديث ثقلين , امام احمد , احمدالحسن , دلايل سيد احمد الحسن براي شيعه ,الحاد , ادله دعوت يماني , روياي صادقه , مکتب نجف اشرف , کتاب توهم الحاد , کتاب توهم بي خدايي , کتاب عقائد الاسلام , کتب سيد احمدالحسن , آيه اکمال الدين , تدريس آيه اکمال الدين , پالتاک , فيس بوک امام احمدالحسن , فيسبوک امام احمد الحسن , خطبه هاي امام احمدالحسن , ادله دعوت براي سني ها , دانلود کتب ترجمه احمدالحسن , کتب سيد احمد الحسن , دعوت سيد احمد الحسن , پيام هاي فيس بوک سيد احمد الحسن , منابع رسمي دعوت يماني , دعوت يماني , يماني کيست , نقد الحاد , محمد نبي در عهدين , هفته نامه زمان ظهور , سايت هفته نامه زمان ظهور , موسسه وارثين ملکوت , وبسايت انگليسي انصار امام مهدي , وبسايت فارسي انصار امام مهدي , تالار گفتگو انصار امام مهدي , علماي غير عامل , فقهاي آخرالزمان , گوساله سامري , اهل تسنن , انصار امام مهدي , 10313 , 313 , دوازده مهديين , احمد الحسني , احمد الحسن اليماني , احمد الحسن يماني سايت , احمد الحسن يماني کيست؟ , سيد احمد الحسن يماني ع , سيد حسن حمامي , شيخ ناظم عقيلي , دکتر علاء سالم , دعوت مبارک يماني , راه شناخت يماني , يماني از يمن , يماني از کجا خروج مي کند , انصار الله , انصار امام مهدي , انصار امام احمد اليماني , انصار امام المهدي , سيد يماني , سيد يماني ظهور کرد , سيد يماني کيست , روايات آخرالزمان , روايات خمس , روايات ظهور , روايات يماني , روايات درباره يماني , روايات خروج يماني , روايات قيام يماني , حديث وصيت , مهديون , مهديون شاهد , مهديون چه کساني هستند , حديث 12 مهدي , 12 مهدي , احمديم احمدي , عکس يماني , تصاوير يماني , عکس سيد يماني , عکس احمد الحسن يماني , صاحب پرچم هدايت , جريان مدعي يماني ,تصاوير دروغين منتسب به سيد احمد الحسن يماني ,پسر انسان در کتاب مقدس , پسر انسان در انجيل , پسر انسان کيست, صليب شکسته , يماني , احمد الحسن , کتاب توهم بي خدايي , کتاب توهم الحاد , کتاب عقائد الاسلام , کتاب گوساله , کتاب همگام با بنده صالح , کتاب همگام با عبد صالح , کتاب وصيت مقدس , کتاب وصيت مقدس نوشتار بازدارنده از گمراهي , کتاب توحيد , کتاب وصي در تورات, انجيل و قرآن , کتاب چشم اندازي هاي از قوم سومر و آکد , سومر و آکد , سومر , کتاب تفسير آيه اي از سوره يونس , تفسير سوره يونس , کتاب سرگرداني , کتاب راه به سوي خدا , کتاب شرايع الاسلام , کتاب شرائع الاسلام , کتاب رجعت , کتاب رجعت سومين روز از روزهاي بزرگ خدا , رساله اي در فقه خمس , کتب سيد احمد الحسن , دانلود کتاب هاي سيد احمد الحسن , کتاب سيد احمد الحسن , علم سيد احمد الحسن , علوم سيد احمد الحسن , کتب روايي , سفر حضرت موسي به مجمع البحرين , کتاب روشنگري هايي از دعوت فرستادگان , کتاب روشنگري از دعوت فرستادگان , نامه هدايت , ادله مسيحيان , کتاب پاسخ هاي روشنگرانه , جواب المنير , نصيحتي براي طلبه هاي حوزه هاي علميه , نصيحتي براي طلاب حوزه هاي علميه , کتاب جهاد درب بهشت , جهاد , جهاد اکبر , کتاب متشابهات , دانلود کتاب متشابهات , بيان حق و سداد از طريق علم اعداد , علم اعداد , کتاب سيزدهمين حواري , کتاب حواري سيزده , حواريون , کتاب حاکميت الله نه حاکميت مردم , حاکميت الله , دموکراسي , کتاب گزيده اي از تفسير سوره فاتحه , سوره فاتحه , تفسير سوره فاتحه , پاسخ هاي فقهي , کتاب طهارت , دانلود کتب يماني , دانلود کتب سيد احمد الحسن , کتب انصار امام مهدي , دلايل عام دعوت , علم سيد احمد الحسن , دانلود کتب انصار سيد احمد الحسن , دانلود کتب انصار امام مهدي , سايت انصار امام مهدي , انصار , علاء سالم ,رسالتي در يگانگي شخصيت مهدي اول, قائم و يماني , گفتگوي داستاني درباره‌ي دعوت مبارک يماني , رسالتي آشکار , کتاب دليل ادله , شيخ ناظم عقيلي , وصي در کتاب , کتاب برهان مبين , ابن تمام , يماني کيست , ملاقات با امام مهدي , کتاب وصيت و وصي احمد الحسن عليه السلام ,پژوهشي در شخصيت يماني , کتاب يماني موعود حجت الله , شيخ حيدر زيادي , علامات زمان ظهور , يماني امام مهدي , کتاب ضرورت وجود زمينه ساز , بشار الفيصلي , سفياني به آستانه‌ي درب‌ها رسيده پس يماني کجاست؟ , شيخ عادل سعيدي , اخبار طاهرين در مورد مهدي و مهديين (ع) , روايات مهديين , دلايل اثبات ذريه‎ي امام مهدي , رسالتي در مورد روايت اصبغ بن نُباته  , چهل حديث در مورد مهديين و ذريه قائم , کتاب چهل حديث , کتاب مهديين دوازده‌گانه فرزندان امام مهدي  , کتاب در پيشگاه صيحه , زکي انصاري , خواب , ارکان رويا , کتاب کرامات و غيبيات , انصار سيد احمد الحسن , کتاب رؤيا در مفهوم اهل بيت  , استاد ضياء زيدي , رؤياي صادقه , بازگو کردن رؤيا ,کتاب شيعيان در معرض آزمايش , دکتر عبدالرزاق ديراوي , کتاب خوش آمدي اي فرزند فاطمه  , کتاب شکست منتظران , کتاب مجتمع ما بين تکبر و نفاق , کتاب بلکه هدايت شويد , شيخ ناظم عقيلي , فقهاي آخر الزمان , کتاب فرمان‌روايي امروز از آنِ کيست , کتاب همانا که تأويلش فرا رسيد , متشابهات , حق اين‌گونه شناخته مي‌شود نه با شبهات , شيخ عبد العالي منصوري , احمد الحسن , احمد موعود- پيوند دهنده‌ي رسالت‌هاي آسماني و کشتي نجات برگزيدگان , دکتر علاء سالم , کتاب احمد موعود , شبيه عيسي و مصلوب کيست؟ , شبيه عيسي , شبيه عيسي عليه السلام , روزگار رهائي (روز بزرگ و وحشتناک خدا) , کتاب روزگار رهايي , استاد عادل سعيدي , کتاب مسيح راز خداوند , شيخ صادق محمدي , کتاب يحياي عصر , کتاب مهدي ولي الله , دعوت يماني , يماني , سيد يماني , سيد احمد الحسن , مهديين , دانلود کتاب غيبت طوسي , کتاب الغيبه طوسي , کتاب غيبت نعماني , کتاب اصول کافي , کتاب ملاحم و فتن , کتاب بشارت الاسلام , کتاب کمال الدين , دانلود کتاب مقدس , عهد عتيق , کتاب مقدس , تورات , دانلود کتاب تورات , عهد جديد , انجيل , اناجيل اربعه , دانلود کتاب انجيل , سفر پيدايش , کتاب پيدايش , کتاب خروج , کتاب تثنيه , کتاب اشعيا , کتاب داوود , کتاب مزامير , کتاب ارميا , کتاب دانيال , کتاب حبقوق , انجيل متي , انجيل يوحنا , انجيل مرقس , انجيل لوقا , انجيل برنابا , انجيل يهودا , کتاب روميان , دانلود کتب مسيحيان , دانلود کتب يهوديان , رساله يهودا , يهودا , مکاشفه يوحنا , يوحنا لاهوتي , شمعون , پطرس , نظریه فرگشت , نظریه تکامل , تطور , تکامل , فرگشت ,چارلز داروین , داوکینز , خداناباوران , توهم بی خدایی , کتاب توهم بی خدایی , ادله سید احمدالحسن برای خداناباوران , خدا , دلایل وجود خدا , برهان نظم , اثرات خدا , آتئیست , ادله امام احمد الحسن , یمانی , قیام گر مشرق , مهدی اول , عصمت یمانی , یمانی از یمن , یمن , راه شناخت یمانی چیست , راه شناخت یمانی , قانون شناخت خلفای الهی , قانون معرفت حجت , دعوت به حاکمیت خدا , رویای صادقه , استخاره , سید احمد الحسن یمانی , سید یمانی , وصی سیزدهم , مهدیین , فرزندان امام مهدی , وصیت مقدس رسول الله , مهدیین , مهدیین در قرآن , نام احمد در روایات , صاحب الامر , کتاب عقائد الاسلام , یمانی کیست  , مهدی آخرالزمان , مهدی در قرآن , خلیفة الله مهدی , امام مهدی , علائم قیام , وقت ظهور امام مهدی , حجیت رویا , راههای شناخت خلیفة الله , علم مهدی , بزرگان ادیان الهی , کتاب وصیت مقدس , سیرت سید احمد الحسن , یهودیان , مسیحیان , آیات کتاب مقدس , عیسی مسیح , یحیی , یحیا , فرستادگان الهی , پسر نرینه , پسر انسان , منجی از بصره , تسلی دهنده , غلام امین , یحیی نبی , اشعیا نبی , احمد الحسن , حجت های الهی , نامه هدایت , پاسخ های روشنگرانه , سیزدهمین حواری , حواری سیزده , توهم الحاد , جایگاه معجزه در کتاب مقدس , محمد نبی , بشارت اشعیا , وصی در تورات , سیره دعوت سید احمد الحسن , وصیت شب وفات پیامبر , شجره سید احمد الحسن , نسب سید احمد الحسن , بصره , امام مهدی , صدام طاغوت , طلاب حوزه , صدام ملعون , انصار امام مهدی , یمانی , نسب امام احمد الحسن, نسب سید احمد الحسن , یمانی موعود , سید یمانی , سید احمد الحسن یمانی , وبسایت رسمی مکتب نجف اشرف , وبسایت رسمی انصار امام مهدی , وبسایت رسمی فارسی انصار امام مهدی , وبسایت موسسه وارثین ملکوت , صفحه فیس بوک مکتب نجف