wrapper

آخرین اخبار

تثلیث (اقانیم سه گانه) - قسمت سوم

تثلیث (اقانیم سه گانه) - قسمت سوم

در ادامه آنچه که در بخش پیشین در ارتباط با (اشعیا 9: 6) بیان شد، خواهیم گفت که در آیه اشاره‌شده است که اسم آن مولود (پدر سرمدی) می‌باشد.

اما در تثلیث اعتقاد بر این است که: (پدر، پسر نیست، و پسر، روح‌القدس نیست و پدر، روح‌القدس نیست) پس نهایتاً مسیحیان مجبور به پذیرش آنچه که در بخش پیشین ارائه نمودیم می‌باشند یعنی این اسامی بر طبق فرهنگ یهود تفسیر می‌شود و به حقیقت اصلی پدر، خدا اشاره دارد؛ و زندگی عیسی توانست این اوصاف خدا را برای ما به نمایش بگذارد؛ به‌عنوان‌مثال «عجیب» بودن کارهای خدا را در به دنیا آمدن عیسای مسیح می‌توان نگریست و قدیر و توانا بودن خدا را در قدرت تعلیم عیسای مسیح می‌توان مشاهده نمود([1]) تعلیمی که عیسای مسیح آن را برگرفته از پدر = خدا می‌دانست([2]) و درنهایت همه‌چیز به پدر مربوط می‌شود چنانکه عیسای مسیح هنگامی‌که مقابل یهودیان قرار گرفت اعمال خود را برگرفته از اعمال پدر، خدا معرفی نمود([3]).([4])

همچنین اگر به سراغ (هوشع 1: 3 - 9) برویم متوجه خواهیم شد که اسامی فرزندان هوشع که توسط خدا نام‌گذاری شده‌اند، به افعال خدا مربوط می‌شود؛ نه خود آن فرزندان، به‌عنوان‌مثال در (هوشع 1) آمده است:

(۶ پس بار دیگر (همسر هوشع) حامله شده، دختری زایید و او (خدا) وی (هوشع) را گفت: «او را لُوروحامَه نام بگذار، زیرا بار دیگر بر خاندان اسراییل رحمت نخواهم فرمود، بلکه‌ ایشان را از میان بالکلّ خواهم برداشت...» ۸ و چون لُوروحامَه را از شیر بازداشته بود، حامله شده، پسری زایید. ۹ و او گفت: «نام او را لُوعَمّی بخوان زیرا که شما نیستید (לא: لا) قوم من (עמי: عمی) و من (خدای) شما نیستم»).

پس مشخص شد که درواقع نام‌های یک مولود در فرهنگ یهودی به فعل خدا مربوط می‌شود و در اصل در ارتباط باشخصیت پدر = خدا، می‌باشد. اما ذکر این نکته نیز به نظر می‌رسد که ضروری باشد که یهودیان این آیه را با دلایل بسیار به حزقیا مربوط می‌دانند.([5])

 


[1]- متی 7: 28 - 29
[2]- یوحنا 7: 16
[3]- یوحنا 10: 32
[4]- همچنین مثال برای عجیب بودن خدا (پدر) به (مزامیر 40: 5) و (مزامیر 72: 18) و (مزامیر 77: 14) (یوشع 3: 5) و (ایوب 37: 14) و برای مشیر بودن او به (مزامیر 33: 11) و برای قدیر بودن او به (مزامیر 89: 8) و برای سرمدی بودن او به (پیدایش 21: 32 (نسخۀ ترجمۀ قدیم)) رجوع نمائید و در (اشعیا 45: 7) می‌توانید به این نکته پی ببرید که خدا صانع سلامتی می‌باشد.
 
 
 
 ادله دعوت سید احمد الحسن برای مسیحیان https://goo.gl/PFPbpc
 پاسخ به شبهات مسیحیان https://goo.gl/bQ4r3r

 تهیه شده توسط کارگروه علمی ادله مسیحیت تحت اشراف موسسه وارثین ملکوت

ادامه مطلب...

تثلیث (اقانیم سه گانه) - قسمت دوم

تثلیث (اقانیم سه گانه) - قسمت دوم

در بخش پیشین توضیحاتی را در ارتباط با تعریف تثلیث و نحوه شکل‌گیری و رسمیت آن بیان نمودیم و در این بخش و بخش‌های بعدی سعی خواهیم نمود تا آیاتی که مسیحیان تثلیثی در اثبات این عقیده به آن استناد می‌نمایند آورده و بررسی نماییم؛ یکی از آیات بسیار پراهمیت برای مسیحیان که در آن برای اثبات عقیده تثلیث و الوهیت مطلق عیسای مسیح استفاده می‌نمایند (اشعیا 9: 6) می‌باشد که در آن آمده است:

(زیرا که برای ما ولدی زاییده و پسری به ما بخشیده شد و سلطنت بر دوش او خواهد بود و اسم او عجیب و مشیر و خدای قدیر و پدر سرمدی و سرور سلامتی خوانده خواهد شد).

به‌عنوان‌مثال به تفسیر آیات بالا توسط یکی از اساتید مسیحیان که در جامعه مسیحیت ایرانی بسیار شناخته‌شده می‌باشد رجوع خواهیم نمود یعنی آقای آرمان رشدی؛ وی در مقاله‌اش که به جهت اثبات تثلیث نوشته است، در ارتباط با این آیه چنین می‌گوید:

(این‌یکی از عجیب‌ترین آیه‌های عهد عتیق می‌باشد. توجه کنید که در این آیه آمده که‌ این پسر، پادشاه بوده، نامش نیز «خدای قدرتمند» خوانده خواهد شد. عجیب است که یک پسر «خدا» خوانده شود. به‌علاوه او «پدر سرمدی» نیز نامیده شده است، یعنی «سرمنشأ ابدیت». تمام این صفات و القاب صفات خدا هستند که به یک موجود انسانی نسبت داده‌شده است).([1])

اما پیش از ورود به بحث اصلی مقدمه‌ای را بیان خواهیم نمود، و آن را این‌گونه آغاز خواهیم کرد که‌ این آیه مرتبط با یهود می‌باشد، و اسامی یک مولود در فرهنگ یهودی الزاماً به معنی حقیقت وجودی آن مولود نیست، به‌عنوان‌مثال اسم اشعیا به معنی (رستگاری خدا) و میکاه به معنی (چه کسی مثل خدا است) و یوحنا به معنی (فیض خدا) و الیشع به معنی (خدا نجات است) می‌باشد و همچنین بر طبق (1 پادشاهان 16: 7) «ییهو» یکی از انبیاء می‌باشد که معنی اسمش، «او یهوه است» می‌باشد؛ و در این نام‌گذاری‌ها هدف درواقع توجه و تأله به اوصاف خدا بوده است و نه مولود. اما برگردیم به خود آیه، سؤالی که حال مطرح خواهد شد این است که‌ آیا نام‌گذاری خدا بر روی این مولود اشاره به خود مولود دارد و یا خود خدا؟!

 


[1] -https://goo.gl/e5UKCC 
 ادله دعوت سید احمد الحسن برای مسیحیان https://goo.gl/PFPbpc
 پاسخ به شبهات مسیحیان https://goo.gl/bQ4r3r

 تهیه شده توسط کارگروه علمی ادله مسیحیت تحت اشراف موسسه وارثین ملکوت

ادامه مطلب...

تثلیث (اقانیم سه گانه) - قسمت اول

تثلیث (اقانیم سه گانه) - قسمت اول

در مقدمه باید بگوییم که مطالبی که ارائه می‌شود ممکن است درکش برای آن دسته از عزیزانی که با تثلیث و نحوه بنیان شدن این عقیده آشنایی ندارند دشوار باشد؛ قصد ما این است که به‌صورت خلاصه‌وار این عقیده را بیان کرده و آن را بررسی نماییم.

تثلیث در تعریف مسیحیت بدین گونه است:

(خدا واحد است و پدر، پسر، روح‌القدس هرکدام الوهیت مطلق دارند؛ این سه شخصیت یکی نیستند اما دارای یک جوهر و ذات می‌باشند؛ به‌صورت خلاصه مسیحیان می‌گویند ما یک خدا را می‌پرستیم که‌ این خدا دارای سه شخصیت و یک ذات می‌باشد).

هم‌چنین، مسیحیان مدعی هستند که عقیده تثلیث ریشه در عهد قدیم و عهد جدید دارد و مسیحیان اولیه نیز با آن بیگانه نبودند و مدعی هستند که بعدها اختلافاتی بر سر الوهیت مطلق عیسای مسیح به وجود آمد که منجر به تشکیل شورای نیقیه در سال 325 شد تا این عقیده با رأی‌گیری به تصویب نهایی برسد، آریوس که از رهبران مخالف عقیده برابر بودن «عیسی = پسر» با «خدا = پدر» بود و آن را موعظه می‌نمود، در شورایی که ریاستش را کنستانتین امپراطور روم اداره می‌نمود، عقیده‌اش متحمل شکست گردید و این شورای بشری بافکر بشری عقیده‌ای بشری را با اکثریت تصویب نمودند که تا امروز یکی از بزرگ‌ترین چالش‌های عقیدتی مسیحیت به شمار می‌آید روایتی است که بعدها آریوس این واعظ محبوب که هرگز دست از عقیده‌اش برنگرفت و خشم بیش‌ازپیش علمای بزرگ مسیحیت را برانگیخته بود، به طرز مشکوکی جان سپرد.

در بخش‌های بعدی به بررسی آیاتی خواهیم پرداخت که مسیحیان از آن‌ها در اثبات عقیده تثلیث بهره می‌برند.

 
 ادله دعوت سید احمد الحسن برای مسیحیان https://goo.gl/PFPbpc
 پاسخ به شبهات مسیحیان https://goo.gl/bQ4r3r

 تهیه شده توسط کارگروه علمی ادله مسیحیت تحت اشراف موسسه وارثین ملکوت

ادامه مطلب...

سوالاتی در رابطه با قضیه «مصلوب» قسمت پنجم

سوالاتی در رابطه با قضیه «مصلوب» قسمت پنجم

هنگامی که مسیحیان با دلایلی که به برکت علم احـــــمد الحـــــسن آنرا ارائه می نمائیم(در قضیه ی استجــابت دعای عیسی قبل از واقعه ی به صلیب کشیده شدن)، برخورد می نمایند؛ در پاسخ به ما اشاره می کنند که عیسای مسیح در طبیــعت انـــــسانی خویش دعا نمود و نه در طبیعت الـهی خویش؛ و در آخر نیز خطاب به پدر در رفع مصلـــوب شدن بیان نمود: "نه به خواهش من بلکه به اراده ی تو" ؛ و همچنین اراده ی پدر نیز مصلوب شدن او بود؛ بنابراین عیسی مصلوب شد.

اما در جواب می گوییم:

 آنچه که شما در ارتباط با طبیعت دوگانه ی عیسای مسیح بیان کردید در حقیقت چیزی نبود که بوسیله عیسای مسیح بیان شود بلکه آن در شورای کالسدون توسط عقول بشری تصویب گردید و اگر آن حقیقت داشت، توسط عیسی مسیح بیان می گردید، در حقیقت چنین چیزی درست نیست و آیا عیسی هراس داشت تا که بگوید من دارای ماهیت دوگانه می باشم تا که در نتیجه کار را تمام کند؟

اما در مورد موضوع دعای عیسی، اگر شما معتقدید یکی از دو  طبیعتش می هراسید و طبیعت دیگرش نمی هراسید! این بدین معنی ست که  عیسی در خودش تناقض داشته است و یک طبیعت ضد دیگری عمل می کرده است؛ پس به این کلام عیسی که در [لوقا 11: 17] آمده است دقت نمائید:

«پس او خیالات ایشان را درک کرده، بدیشان گفت: هر مملکتی که بر خلاف خود منقسم شود، تباه گردد و خانه‌ای که بر خانه منقسم شود، منهدم گردد

اما جالب آنجاست که در اعتقادنامه ی شورای کالسدون که شما به آن معتقدید چنین آمده است: «تمایز دو طبیعت به هیچ وجه توسط اتحادشان مخدوش نمی‌شود بلکه ویژگیهای متمایزکنندۀ هر دو طبیعت محفوظ باقی می‌ماند. هر دو طبیعت در یک شخصیت و یک اقنوم متحدند. این طبیعت‌ها به دو شخصیت منشق و تقسیم نمی‌شوند بلکه با هم وجود پسر، فرزند یگانه، خدا، کلام، خداوند عیسای مسیح را تشکیل می‌دهند.»[https://goo.gl/GzNTrj] حال ایا این تناقضی بسیار آشکار نیست؟

گذشته از این، اگر حتی بحث طبیعت دوگانه را قبول داشته باشیم و بخواهیم که در ماهیت انسانی عیسی بحث نمائیم، مگر این نیست که شما عیسی را انسانی کامل بدور از اشتباه و نا فرمانی تصور می نمائید؟! پس چطور یک انسان کامل می تواند خلاف اراده ی خدا عمل نماید و ضد آن اقدام نماید آیا این نشانگر تناقض شما نیست؟!

از طرفی شما معتقدید که عیسی در طبیعت انسانی خودش دعا می کرده است، بنابراین سوالی که از این تفسیر خارج می شود این است که آیا عیسی در انسانیت خودش ایمان داشت یا نداشت؟! به عنوان مثال یک اپسیلون! اگر بگویید ایمان نداشت، بنابراین معتقد هستید که عیسی در ماهیت انسانی خود_ که شما معتقد هستید که انسان کامل بوده است_ در حقیقت کامل نبوده است، و حتی برخی که با ایمان دعا می کردند و شفا می یافتند از عیسی بالاتر بودند، چراکه دعای آنها با ایمان همراه بود اما دعای عیسی با ایمان همراه نبود؛ به این آیات توجه کنید:

متی 9: 20-22

۲۰ و اینک زنی که مدّت دوازده سال به مرض استحاضه مبتلا می‌بود، از عقب او آمده، دامن ردای او را لمس نمود، ۲۱ زیرا با خود گفته بود: اگر محض ردایش را لمس کنم، هرآینه شفا یابم. ۲۲ عیسی برگشته، نظر بر وی انداخته، گفت: ای دختر، خاطر جمع باش زیرا که ایمانت تو را شفا داده است!» در ساعت آن زن رستگار گردید.

متی 9: 28-29

۲۸ و چون به خانه در آمد، آن دو کور نزد او آمدند. عیسی بدیشان گفت: آیا ایمان دارید که این کار را می‌توانم کرد؟ گفتندش: بلی سرور. ۲۹ در ساعت چشمان ایشان را لمس کرده، گفت: بر وفق ایمانتان به شما بشود.

متی 21: 22

عیسی برگشته، نظر بر وی انداخته، گفت: ای دختر، خاطر جمع باش زیرا که ایمانت تو را شفا داده است! در ساعت آن زن رستگار گردید.

اما نکته بعدی که آنرا پیرامون آیه [یوحنا 8: 29] بیان خواهیم نمود؛ آیه ای که از قول عیسی بیان می شود و اینگونه است:

«و او که مرا فرستاد، با من است و پدر مرا تنها نگذارده است زیرا که من همیشه کارهای پسندیده او را بجا می‌آورم».

لطفا توجه کنید، عیسی آنچنان که در آیه بالا آمده هست، تاکید دارد که من فقط کارهای پسندیده را انجام میدهم و اگر معتقدید که دعای عیسی که درخواست نمود تا مصلوب شدن از او برداشته شود، ناپسند بود، پس نتیجه این است که سخن عیسی را نقض کرده اید چراکه او کار ناپسند در نزد پدر انجام نمیدهد بلکه او می داند که دعا راهی است که پدر در اختیار او قرار داده است، و عمل دعای عیسی مورد پسند خدا بوده است و شما معتقدید که عیسی در طبیعت انسانی خود بی نقص و بی عیب بود و خلاف اراده ی خدا کاری را انجام نمی داد بنابراین عملی خلاف آنچه که ممنوع بود انجام نداد، و شما نمی توانید از آیه فوق [یوحنا ۲۹:۸] نتیجه بگیرید که منظور طبیعت الهی عیسی بوده است که همواره کارهای پسندیده خدا را انجام می دهد! اگر چنین معتقد باشید مشکلتان چند برابر می شود؛ چگونه طبیعت الهی عیسی که معتقدید خدای کامل بوده است، کارهای پدر _که نزد شما خدای کامل است_ را انجام می دهد و نیازمند به کمک اوست؟ خدای کامل نیازمند خدای کامل؟!

و همچنین معتقدید که این دو طبیعت بر ضد یکدیگر نمی باشند، پس نباید معتقد باشید که یک طبیعت کارهای پسندیده را انجام می دهد و یک طبیعت کارهای ناپسند را انجام می دهد.

بنابراین بنابر اعتقاد خودتان باید معتقد باشید که عیسی در طبیعت انسانی خود همواره کارهای پسندیده پدر را انجام میدهد و کارهای ناپسند را انجام نمی دهد و دعا نیز مورد پسند خداوند بوده است و راهی برای عیسی بجهت رفع مصلوب شدن بود.

همچنین هنگامی که اثبات شد عیسی مصلوب نشد و دعای وی مستجاب گردید، ذکر این نکته را ضروری می دانیم که آمدن شبیه یک شخص و تحقق نبوت به وسیله شبیه، مخالف اراده الهی نیست بلکه با مثال کتاب مقدسی ثابت می نمائیم که این امر پیش از این هم رخ داده بود.

 به عنوان مثال در کتاب ملاکی بشارت آمدن ایلیا پس از صعـــودش داده می شود [ملاکی4: 5] اما عیسی ایلیای موعود را به یحیـــی تفسیر نمود [متی 11: 14] و یا در حزقـیال سال ها پس از از دنیا رفتن داود، بشارت داده شده است که داود رئــیس می شود[حزقیال 34: 23-24] که این نیز بر طبق نظر مفسرین به مسیح اطلاق شده است؛ و یا همچنین در کتاب ارمــیا [ارمیا 30: 9]... بنابراین شما باید توجه داشته باشید که اگر حتی برای شخصی مقرر شده است که مصلوب می شود، اما شبیه آن شخص بیاید، و آن عمل بر او انجام شود، نبوت محقق می شود و ابدا اشکالی در آن نیست.

ادامه مطلب...

امام احمدالحسن (ع) فرمودند:

«ای مردم، علمای گمراه و پیروان‌شان شما را فریب ندهند. بخوانید، جستجو کنید، دقت کـنید و بـیاموزید و خود ، حقيقت را بـيابـيد و بر كس دیگری توکل نکـنید تا برای آخرت شما تصمیم‌گیری کند زیرا که فردا پشیـمان خواهید شد و فردا پشیمانی را سودی نخواهد داشت». خطبه پنجم محرم ۱۳۸۹ هـ.ش.سايت مهديون , سايت انصار امام مهدي , سايت رسمي فارسي انصار امام مهدي , سايت سيد احمدالحسن , سايت يماني , نقد يماني , يماني کيست , نقد احمدالحسن , ادله احمدالحسن , راه شناخت يماني , راه شناخت يماني چيست , يمن و آخرالزمان , سيد يماني , سيد احمد الحسن يماني , عکس سيد يماني , يماني ظهور کرد , نشانه هاي سيد يماني , سيد احمدالحسن,يماني , يماني موعود , مهدي اول , احمدالحسن , احمد الحسن , طالع مشرقي , خراساني , پرچم هاي خراسان , طالقان , انصار طالقان , علائم ظهور , امام احمدالحسن , احمد, خسف بيداء , خسف بيدا , شبيه عيسي , مصلوب , ملک عبدالله , سفياني , دجال اکبر , شام , يمن , انا يماني , سوريه , ايران , عراق , بصره , دجال بصره , حيدر مشتت , دجله بصره , قائم , امام زمان , مهدي , مهديون , سيد احمد الحسن يماني , سيد يماني کيست , احمد الحسن کيست , سيد يماني در عراق , يماني موعود , کشته شدن نفس زکيه چيست , خروج يماني , ظهور يماني , سايت سيد احمد الحسن يماني , عکس احمد الحسن يماني , فرقه يماني در ايران , فرقه يماني , فرقه يماني چيست , احمد الحسن يماني کيست ؟ , رائفي پور احمد الحسن , عکس احمد الحسن يماني , مسيح , دين مسيح , عيسي مسيح کيست , صليب مسيح , صليب کشيدن , صليب مسيحيت , عکس هاي صليب , صليب نشانه چيست , قوانين دين مسيحيت , احکام دين مسيحيت , مسيحيت در ايران , آشنايي با دين مسيحيت , کتاب مقدس , انجيل , تورات , حواريون , مريم , مريم مقدس , تنخ , نظريه تکامل انسان , نظريه تکامل داروين چيست , نظريه تکامل داروين pdf , رد نظريه تکامل , نظريه تکامل داروين به زبان ساده , نظريه داروين تکامل انسان , نظريه تکامل و انسان , فيلم تکامل , داوکينز , هاوکينگ , خداناباوران مشهور , دلايل خداناباوران , خداناباوران , آتئيست , منکر وجود خدا در جدول ,دانشمندان خدا باور , آتئيست و آگنوستيک , نقد آتئيست , کانال آتئيست ها در تلگرام , آتئيست تلگرام , آتئيست کيست , نماد آتئيست , ستاره شش پر , ستاره پنج پر , ستاره حضرت سليمان , ستاره داوود در اسلام , طلسم ستاره داوود , قانون معرفت حجت , راه شناخت حجت هاي الهي , راه شناخت امام , قيامت , عذاب , آخرالزمان , نشانه هاي آخر الزمان , نشانه هاي آخرالزمان در تهران , آخرالزمان+پيشگويي , اخر الزمان رائفي پور , آخرالزمان و داعش , نشانه هاي آخرالزمان در قرآن , صاحب الزمان , حجت بن الحسن , آيا امام زمان داراي زن و فرزند هستند , فرزندان امام زمان , 12 مهدي , وصيت پيامبر , وصيت پيامبر دوازده مهدي , متن وصيت پيامبر , وصيت پيامبر به امام علي , وصيت نامه پيامبر , وصيت نامه حضرت محمد , شب وفات پيامبر , حديث وصيت , حديث ثقلين , امام احمد , احمدالحسن , دلايل سيد احمد الحسن براي شيعه ,الحاد , ادله دعوت يماني , روياي صادقه , مکتب نجف اشرف , کتاب توهم الحاد , کتاب توهم بي خدايي , کتاب عقائد الاسلام , کتب سيد احمدالحسن , آيه اکمال الدين , تدريس آيه اکمال الدين , پالتاک , فيس بوک امام احمدالحسن , فيسبوک امام احمد الحسن , خطبه هاي امام احمدالحسن , ادله دعوت براي سني ها , دانلود کتب ترجمه احمدالحسن , کتب سيد احمد الحسن , دعوت سيد احمد الحسن , پيام هاي فيس بوک سيد احمد الحسن , منابع رسمي دعوت يماني , دعوت يماني , يماني کيست , نقد الحاد , محمد نبي در عهدين , هفته نامه زمان ظهور , سايت هفته نامه زمان ظهور , موسسه وارثين ملکوت , وبسايت انگليسي انصار امام مهدي , وبسايت فارسي انصار امام مهدي , تالار گفتگو انصار امام مهدي , علماي غير عامل , فقهاي آخرالزمان , گوساله سامري , اهل تسنن , انصار امام مهدي , 10313 , 313 , دوازده مهديين , احمد الحسني , احمد الحسن اليماني , احمد الحسن يماني سايت , احمد الحسن يماني کيست؟ , سيد احمد الحسن يماني ع , سيد حسن حمامي , شيخ ناظم عقيلي , دکتر علاء سالم , دعوت مبارک يماني , راه شناخت يماني , يماني از يمن , يماني از کجا خروج مي کند , انصار الله , انصار امام مهدي , انصار امام احمد اليماني , انصار امام المهدي , سيد يماني , سيد يماني ظهور کرد , سيد يماني کيست , روايات آخرالزمان , روايات خمس , روايات ظهور , روايات يماني , روايات درباره يماني , روايات خروج يماني , روايات قيام يماني , حديث وصيت , مهديون , مهديون شاهد , مهديون چه کساني هستند , حديث 12 مهدي , 12 مهدي , احمديم احمدي , عکس يماني , تصاوير يماني , عکس سيد يماني , عکس احمد الحسن يماني , صاحب پرچم هدايت , جريان مدعي يماني ,تصاوير دروغين منتسب به سيد احمد الحسن يماني ,پسر انسان در کتاب مقدس , پسر انسان در انجيل , پسر انسان کيست, صليب شکسته , يماني , احمد الحسن , کتاب توهم بي خدايي , کتاب توهم الحاد , کتاب عقائد الاسلام , کتاب گوساله , کتاب همگام با بنده صالح , کتاب همگام با عبد صالح , کتاب وصيت مقدس , کتاب وصيت مقدس نوشتار بازدارنده از گمراهي , کتاب توحيد , کتاب وصي در تورات, انجيل و قرآن , کتاب چشم اندازي هاي از قوم سومر و آکد , سومر و آکد , سومر , کتاب تفسير آيه اي از سوره يونس , تفسير سوره يونس , کتاب سرگرداني , کتاب راه به سوي خدا , کتاب شرايع الاسلام , کتاب شرائع الاسلام , کتاب رجعت , کتاب رجعت سومين روز از روزهاي بزرگ خدا , رساله اي در فقه خمس , کتب سيد احمد الحسن , دانلود کتاب هاي سيد احمد الحسن , کتاب سيد احمد الحسن , علم سيد احمد الحسن , علوم سيد احمد الحسن , کتب روايي , سفر حضرت موسي به مجمع البحرين , کتاب روشنگري هايي از دعوت فرستادگان , کتاب روشنگري از دعوت فرستادگان , نامه هدايت , ادله مسيحيان , کتاب پاسخ هاي روشنگرانه , جواب المنير , نصيحتي براي طلبه هاي حوزه هاي علميه , نصيحتي براي طلاب حوزه هاي علميه , کتاب جهاد درب بهشت , جهاد , جهاد اکبر , کتاب متشابهات , دانلود کتاب متشابهات , بيان حق و سداد از طريق علم اعداد , علم اعداد , کتاب سيزدهمين حواري , کتاب حواري سيزده , حواريون , کتاب حاکميت الله نه حاکميت مردم , حاکميت الله , دموکراسي , کتاب گزيده اي از تفسير سوره فاتحه , سوره فاتحه , تفسير سوره فاتحه , پاسخ هاي فقهي , کتاب طهارت , دانلود کتب يماني , دانلود کتب سيد احمد الحسن , کتب انصار امام مهدي , دلايل عام دعوت , علم سيد احمد الحسن , دانلود کتب انصار سيد احمد الحسن , دانلود کتب انصار امام مهدي , سايت انصار امام مهدي , انصار , علاء سالم ,رسالتي در يگانگي شخصيت مهدي اول, قائم و يماني , گفتگوي داستاني درباره‌ي دعوت مبارک يماني , رسالتي آشکار , کتاب دليل ادله , شيخ ناظم عقيلي , وصي در کتاب , کتاب برهان مبين , ابن تمام , يماني کيست , ملاقات با امام مهدي , کتاب وصيت و وصي احمد الحسن عليه السلام ,پژوهشي در شخصيت يماني , کتاب يماني موعود حجت الله , شيخ حيدر زيادي , علامات زمان ظهور , يماني امام مهدي , کتاب ضرورت وجود زمينه ساز , بشار الفيصلي , سفياني به آستانه‌ي درب‌ها رسيده پس يماني کجاست؟ , شيخ عادل سعيدي , اخبار طاهرين در مورد مهدي و مهديين (ع) , روايات مهديين , دلايل اثبات ذريه‎ي امام مهدي , رسالتي در مورد روايت اصبغ بن نُباته  , چهل حديث در مورد مهديين و ذريه قائم , کتاب چهل حديث , کتاب مهديين دوازده‌گانه فرزندان امام مهدي  , کتاب در پيشگاه صيحه , زکي انصاري , خواب , ارکان رويا , کتاب کرامات و غيبيات , انصار سيد احمد الحسن , کتاب رؤيا در مفهوم اهل بيت  , استاد ضياء زيدي , رؤياي صادقه , بازگو کردن رؤيا ,کتاب شيعيان در معرض آزمايش , دکتر عبدالرزاق ديراوي , کتاب خوش آمدي اي فرزند فاطمه  , کتاب شکست منتظران , کتاب مجتمع ما بين تکبر و نفاق , کتاب بلکه هدايت شويد , شيخ ناظم عقيلي , فقهاي آخر الزمان , کتاب فرمان‌روايي امروز از آنِ کيست , کتاب همانا که تأويلش فرا رسيد , متشابهات , حق اين‌گونه شناخته مي‌شود نه با شبهات , شيخ عبد العالي منصوري , احمد الحسن , احمد موعود- پيوند دهنده‌ي رسالت‌هاي آسماني و کشتي نجات برگزيدگان , دکتر علاء سالم , کتاب احمد موعود , شبيه عيسي و مصلوب کيست؟ , شبيه عيسي , شبيه عيسي عليه السلام , روزگار رهائي (روز بزرگ و وحشتناک خدا) , کتاب روزگار رهايي , استاد عادل سعيدي , کتاب مسيح راز خداوند , شيخ صادق محمدي , کتاب يحياي عصر , کتاب مهدي ولي الله , دعوت يماني , يماني , سيد يماني , سيد احمد الحسن , مهديين , دانلود کتاب غيبت طوسي , کتاب الغيبه طوسي , کتاب غيبت نعماني , کتاب اصول کافي , کتاب ملاحم و فتن , کتاب بشارت الاسلام , کتاب کمال الدين , دانلود کتاب مقدس , عهد عتيق , کتاب مقدس , تورات , دانلود کتاب تورات , عهد جديد , انجيل , اناجيل اربعه , دانلود کتاب انجيل , سفر پيدايش , کتاب پيدايش , کتاب خروج , کتاب تثنيه , کتاب اشعيا , کتاب داوود , کتاب مزامير , کتاب ارميا , کتاب دانيال , کتاب حبقوق , انجيل متي , انجيل يوحنا , انجيل مرقس , انجيل لوقا , انجيل برنابا , انجيل يهودا , کتاب روميان , دانلود کتب مسيحيان , دانلود کتب يهوديان , رساله يهودا , يهودا , مکاشفه يوحنا , يوحنا لاهوتي , شمعون , پطرس , نظریه فرگشت , نظریه تکامل , تطور , تکامل , فرگشت ,چارلز داروین , داوکینز , خداناباوران , توهم بی خدایی , کتاب توهم بی خدایی , ادله سید احمدالحسن برای خداناباوران , خدا , دلایل وجود خدا , برهان نظم , اثرات خدا , آتئیست , ادله امام احمد الحسن , یمانی , قیام گر مشرق , مهدی اول , عصمت یمانی , یمانی از یمن , یمن , راه شناخت یمانی چیست , راه شناخت یمانی , قانون شناخت خلفای الهی , قانون معرفت حجت , دعوت به حاکمیت خدا , رویای صادقه , استخاره , سید احمد الحسن یمانی , سید یمانی , وصی سیزدهم , مهدیین , فرزندان امام مهدی , وصیت مقدس رسول الله , مهدیین , مهدیین در قرآن , نام احمد در روایات , صاحب الامر , کتاب عقائد الاسلام , یمانی کیست  , مهدی آخرالزمان , مهدی در قرآن , خلیفة الله مهدی , امام مهدی , علائم قیام , وقت ظهور امام مهدی , حجیت رویا , راههای شناخت خلیفة الله , علم مهدی , بزرگان ادیان الهی , کتاب وصیت مقدس , سیرت سید احمد الحسن , یهودیان , مسیحیان , آیات کتاب مقدس , عیسی مسیح , یحیی , یحیا , فرستادگان الهی , پسر نرینه , پسر انسان , منجی از بصره , تسلی دهنده , غلام امین , یحیی نبی , اشعیا نبی , احمد الحسن , حجت های الهی , نامه هدایت , پاسخ های روشنگرانه , سیزدهمین حواری , حواری سیزده , توهم الحاد , جایگاه معجزه در کتاب مقدس , محمد نبی , بشارت اشعیا , وصی در تورات , سیره دعوت سید احمد الحسن , وصیت شب وفات پیامبر , شجره سید احمد الحسن , نسب سید احمد الحسن , بصره , امام مهدی , صدام طاغوت , طلاب حوزه , صدام ملعون , انصار امام مهدی , یمانی , نسب امام احمد الحسن, نسب سید احمد الحسن , یمانی موعود , سید یمانی , سید احمد الحسن یمانی , وبسایت رسمی مکتب نجف اشرف , وبسایت رسمی انصار امام مهدی , وبسایت رسمی فارسی انصار امام مهدی , وبسایت موسسه وارثین ملکوت , صفحه فیس بوک مکتب نجف