wrapper

آخرین اخبار

شبهات حول حقانیت حضرت محمد ; عهد خدا با اسحاق بسته شد و نه با اسماعیل بنابراین هیچ پیامبری از بنی اسماعیل برانگیخته نخواهد شد

 عهد خدا با اسحاق بسته شد و نه با اسماعیل بنابراین هیچ پیامبری از بنی اسماعیل برانگیخته نخواهد شد

مسیحیان معتقدند که با توجه به‌ اینکه عهد خدا با اسحاق بسته شد پس هیچ نبی‌ای از نسل اسماعیل بر نخواهد خاست و برای اثبات مدعای خویش به (پیدایش 17: 21) رجوع می‌نمایند که در آن آمده است:

(لکن عهد خود را با اسحاق استوار خواهم ساخت، که ساره او را بدین وقت در سال آینده برای تو خواهد زایید)؛

همراهان عزیز اگر با این شبهه مسیحیان روبرو گشتید لطفاً به چند نکته توجه فرمایید:

نکته اول: از مسیحیان بطلبید که تنها یک آیه از تنخ (عهد قدیم نزد مسیحیان) بیاورند که در آن بیان‌شده باشد که انبیاء فقط و فقط از نسل اسحاق خواهند آمد و نه از نسل اسماعیل!

نکته دوم: ثانیاً از مسیحیان بطلبید که یک آیه بیاورند که گفته‌شده باشد که منظور از عهد همان نبوت است!

نکته سوم: باید توجه داشته باشید که آن عهد طبق کتاب مقدس بخشیدن زمین می‌باشد؛ کافی ست برای نمونه به (خروج 6: 3 - 8) رجوع نماییم که به‌صورت روشن‌تر منظور از آن عهد بیان می‌شود و در آن آمده است:

(۳ و به ابراهیم و اسحاق و یعقوب به نام خدای قادر مطلق ظاهر شدم، لیکن به نام خود، یهوه، نزد ایشان معروف نگشتم. ۴ و عهد خود را نیز با ایشان استوار کردم، که زمین کنعان را بدیشان دهم، یعنی زمین غربت ایشان را که در آن غریب بودند. ۵ و من نیز چون نالة بنی اسراییل را که مصریان ایشان را مملوک خودساخته‌اند، شنیدم، عهد خود را به یادآوردم. ۶ بنابراین بنی اسراییل را بگو، من یهوه هستم، و شمارا از زیر مشقت‌های مصریان بیرون خواهم آورد، و شمارا از بندگی ایشان رهایی دهم، و شمارا به بازوی بلند و به داوری‌های عظیم نجات دهم. ۷ و شمارا خواهم گرفت تا برای من قوم شوید، و شمارا خداخواهم بود، و خواهید دانست که من یهوه هستم، خدای شما، که شمارا از مشقت‌های مصریان بیرون آوردم. ۸ و شمارا خواهم رسانید به زمینی که دربارة آن قسم خوردم که آن را به ابراهیم و اسحاق و یعقوب بخشم. پس آن را به ارثیت شما خواهم داد. من یهوه هستم).

و همچنین در (لاویان 26: 42) آمده است:

(آنگاه عهد خود را با یعقوب به یاد خواهم آورد، و عهد خود را با اسحاق نیز و عهد خود را با ابراهیم نیز به یاد خواهم آورد، و آن زمین را به یاد خواهم آورد).

نکته چهارم: همچنین از دیگر موارد قابل‌توجه سخنی‌ست که در انجیل([1]) آمده است، که عیسی مسیح خطاب به بنی اسراییل این‌گونه بیان نمود که:

(ازاین‌جهت شمارا می‌گویم که ملکوت خدا از شما گرفته‌شده، به امتی که میوه‌اش را بیاورند، عطا خواهد شد)؛

و این امت در کلام عیسی مسیح، همان «امتی عظیم» می‌باشد که در (پیدایش 21: 17 - 18) خدا وعده داده است که از نسل اسماعیل پدید خواهند آمد؛ چنانکه احمدالحسن آن را برای ما تشریح نمودند.([2])

 


[1]- متی 21: 43.

[2]- احمدالحسن، سیزدهمین حواری، صفحه 212 - 214.

 

 ادله دعوت سید احمد الحسن برای مسیحیان

https://goo.gl/PFPbpc

 پاسخ به شبهات مسیحیان

https://goo.gl/bQ4r3r

 تهیه شده توسط کارگروه علمی ادله مسیحیت تحت اشراف موسسه وارثین ملکوت

 

ادامه مطلب...

شبهات حول حقانیت حضرت محمد ; احمدالحسن تیمن را به یمن تفسیر کرده در حالی که تیمن منطقه ای در ادوم در جنوب اردن بوده است نه یمن!

 احمدالحسن تیمن را به یمن تفسیر کرده در حالی که تیمن منطقه ای در ادوم در جنوب اردن بوده است نه یمن!

یکی از شبهات احتمالی از قسمت دوم «حضرت محمد در عهدین» ممکن است این‌گونه مطرح شود که: منظور از تیمن یا تیمان، منطقه‌ای‌ست در ادوم، و نه یمن!

ما برای این اشکال چند پله را به‌عنوان پاسخ بیان خواهیم نمود:

پله اول: اول آنکه بعد از حبقوق هیچ اتفاقی از تیمن موردنظر مسیحیان به وقوع نپیوست تا از آن بتوان آمدن خدا را برداشت نمود؛ توجه داشته باشید که حالت فعل در آیه (حبقوق 3: 3)، آینده می‌باشد و نه گذشته و آن به جهت وجود حرف «י» در ابتدای فعل می‌باشد: יבוא = י + בוא؛ و معنای صحیح آن را احمدالحسن برای ما گشود و مشخص شد که مکه از تهامه بود و تهامه از یمن و محمد و خاندان او همگی یمنی یا یمانی هستند و ریشه در آنجا دارند

(تهامه در زمان‌های دور همچون نواری بخش‌های غربی عربستان سعودی امروزی را در برمی‌گرفت و آن بخشی از یمن بود و مکه جزو آن بود).

پله دوم: به سخن احمدالحسن در این رابطه دقت نمایید:

(و اینکه تیمان ‌همان یمن است حتی در انجیل بر زبان عیسی ع ذکرشده است، وقتی‌که ملکه یمن را ملکه تیمن و یا تیمان خوانید: انجیل متی: (۴۲ ملکه تیمن در روز داوری با این نسل بر خواهد خواست و محکومشان خواهد کرد، زیرا از آن‌سوی دنیا آمد تا حکمت سلیمان را بشنود و حال‌آنکه کسی بزرگ‌تر از سلیمان اینجاست).([1]) ([2])

اما شاید شخصی بگوید: در ترجمه‌ی یونانیِ انجیل متی اصلاً عبارت تیمن وجود ندارد و اصل اناجیل به یونانی نوشته‌شده است و در آن عبارت «νοτου» نوشته‌شده است که به معنی جنوب است و نه تیمن!

در جواب خواهیم گفت اصلِ انجیل متی در رابطه با یهودیان نوشته‌شده بود، همچنان که بزرگان مسیحی می‌دانند و برخی نیز معتقدند که اصل آن عبری است، اما معتقدند که اصل آن موجود نمی‌باشد اما در نسخه‌ی عبری متی و همچنین عربی که مسیحیان آن را ارائه می‌نمایند، دقیقاً عبارت (תימן) (تیمن) و التیمن آمده است؛ می‌توانید به لینک زیر و آیه 42 رجوع نمایید.([3])

پله سوم: همچنین لازم به یادآوری است که هنگامی‌که سایت‌ها و نقشه‌های یهودیان را می‌نگریم، یمن را به‌صورت (תימן) می‌نویسند و می‌خوانند پس این نکات در کنار یکدیگر این حقیقت را می‌رساند که تیمن در عبری به سرزمین یمن نیز اطلاق شده است.([4])

پس با توجه به نکاتی که بیان شد، منطقی نبودن این اشکال اثبات می‌گردد.

 


[1]- انجیل متی باب ۱۲.

[2]- سیزدهمین حواری، صفحه ۶۶ – ۶۸.

[3]- https://goo.gl/gfSqgh

[4]- https://goo.gl/G5SvWG

 

 

 ادله دعوت سید احمد الحسن برای مسیحیان

https://goo.gl/PFPbpc

 پاسخ به شبهات مسیحیان

https://goo.gl/bQ4r3r

 تهیه شده توسط کارگروه علمی ادله مسیحیت تحت اشراف موسسه وارثین ملکوت

 

ادامه مطلب...

شبهات حول حقانیت حضرت محمد ; چگونه احمدالحسن در [حبقوق 3:3] عبارت مفرد را به جمع تفسیر کرده است؟

چگونه احمدالحسن در [حبقوق 3:3] عبارت مفرد را به جمع تفسیر کرده است؟

مقدمه: در (حبقوق 3: 3) آمده است:

(خدا از تیمن خواهد آمد و قدّوس از جبلِ فاران، سِله. جلال او آسمان‌ها را پوشانید و زمین از تسبیح او مملو گردید).

احمدالحسن در ارتباط با تفسیر (حبقوق 3: 3) بیان نمودند:

(بلکه کسی که می‌آید عبدالله (بنده الله) محمد a و خاندانش علیهم السلام بعد از او هستند، بدین طریق که آنان از مکه، و محمد و آل محمد نیز یمانی هستند...).([1])

یکی از اشکالاتی که ممکن است حول تفسیر احمدالحسن بیان شود، این است که چگونه یک عبارت مفرد در آیه بر جمع تفسیر شده است؟

در پاسخ می‌گوییم کسی که با سبک بشارات کتاب مقدس آشنا باشد، به‌ این تفسیر نمی‌تواند اشکالی بگیرد و برای آن مثالی خواهیم آورد:

در عهد قدیم و در کتاب (ارمیا 31: 15)، باآنکه سال‌ها از فوت «راحیل» گذشته بود پیشگویی‌ای آمده بود که جای تأمل داشت:

(خدا چنین می‌گوید: آوازی در رامه شنیده شد ماتم و گریه بسیار تلخ که راحیل برای فرزندان خود گریه می‌کند و برای فرزندان خود تسلی نمی‌پذیرد زیرا که نیستند).

اما در انجیل ([2]) می‌بینیم که‌ این آیه در کنار یک واقعه تأویل شده است:

(چون هیرودیس دید که مجوسیان او را سخریه نموده‌اند، بسیار غضبناک شده، فرستاد و جمیع اطفالی را که در بیت لحم و تمام نواحی آن بودند، از دوساله و کم‌تر موافق وقتی‌که از مجوسیان تحقیق نموده بود، به قتل رسانید. آنگاه کلامی که به زبان ارمیای نبی گفته‌شده بود، تمام شد: آوازی در رامه شنیده شد، گریه و زاری و ماتم عظیم که راحیل برای فرزندان خود گریه می‌کند و تسلی نمی‌پذیرد زیرا که نیستند).

در تفسیر کاربردی عهد جدید که تحت نظر سازمان مسیحی David C. Cook و به‌وسیله توماس هیل و استیو تورسون نوشته‌شده است در ارتباط با عبارت «راحیل» در آیه، در صفحه 141 آمده است:

(راحیل یک نماد برای همه مادران اسراییل است که در از دست دادن پسرانشان سوگوار بودند).

بنابراین گاهی کلمه‌ای را در کتاب مقدس می‌یابیم که ظاهری مفرد دارد، اما مفهوم آن بر یک جمعیت تطبیق پیدا می‌کند و از این لحاظ هیچ ایرادی را نمی‌توان بر تفسیر احمدالحسن بر آیه (حبقوق 3: 3) وارد نمود.

 


[1]- احمدالحسن، سیزدهمین حواری، صفحه ۶۶.

[2]- متی 2: 16 - 18.

 

 

 ادله دعوت سید احمد الحسن برای مسیحیان

https://goo.gl/PFPbpc

 پاسخ به شبهات مسیحیان

https://goo.gl/bQ4r3r

 تهیه شده توسط کارگروه علمی ادله مسیحیت تحت اشراف موسسه وارثین ملکوت

 

ادامه مطلب...

شبهات حول حقانیت حضرت محمد ; سرزمین مورد ادعای شما بعدها به فاران نامگذاری شد.

شبهات حول حقانیت حضرت محمد ; سرزمین مورد ادعای شما بعدها به فاران نامگذاری شد.

در ادامۀ قسمت پیشین سعی خواهیم نمود تا نکاتی دیگر را در ارتباط با دو قسمت ابتدایی بیان نماییم.

یکی از شبهاتی که از سوی مسیحیان ممکن است طرح شود، بدین طریق است که بگویند: «فاران» مورد ادعای شما بعدها بعد از فارانی که در سینا قرار داشته است، نام‌گذاری شده است و اعتباری ندارد.

در جواب می‌گوییم اگر حتی این فرضیه درست باشد، مسیحیان نمی‌توانند ما را محکوم نمایند و علت را به‌اختصار شرح خواهیم داد:

به‌عنوان‌مثال در کتاب مقدس بخش عهد قدیم و در کتاب منسوب به اشعیای نبی، نام کورش (شاه فارس)، در حالی آمده بود که وی آن زمان وجود نداشت، و حدود صد و اندی سال بعد، شخصی در سرزمین کهن ایران متولدشده و کورش نام نهاده شد و رفته‌رفته نقش مهمی ایفا کرد.

پس آیا عاقلی از مسیحیان ‌هم‌اکنون وجود دارد که معتقد باشد که صدق این پیشگویی بر کورش، شاه فارس غلط است، بدین‌جهت که او آن زمان وجود نداشت و بعدها به وجود آمد و بدان نام شناخته شد؟

پس معادله همان معادله است و می‌گوییم به فرض اگر در زمان بشارت، فارانی در شبه‌جزیره عربستان وجود نداشته است، و بعدها این نام به بخشی از مناطق آن سرزمین (مکه کنونی و اطراف آن) اطلاق گردیده است، نمی‌توان اعتراضی بر آن ازلحاظ صدق آیه، وارد نمود.

برای یادآوری: اما ازلحاظ صدق آیه بر فارانی که موردنظر مسیحیان است و در صحرای سینا قرار دارد، آن منتفی است، چنانکه در قسمت‌های پیشین آن را به‌تفصیل بیان نمودیم.

 

 

 ادله دعوت سید احمد الحسن برای مسیحیان

https://goo.gl/PFPbpc

 پاسخ به شبهات مسیحیان

https://goo.gl/bQ4r3r

 تهیه شده توسط کارگروه علمی ادله مسیحیت تحت اشراف موسسه وارثین ملکوت

 

ادامه مطلب...

امام احمدالحسن (ع) فرمودند:

«ای مردم، علمای گمراه و پیروان‌شان شما را فریب ندهند. بخوانید، جستجو کنید، دقت کـنید و بـیاموزید و خود ، حقيقت را بـيابـيد و بر كس دیگری توکل نکـنید تا برای آخرت شما تصمیم‌گیری کند زیرا که فردا پشیـمان خواهید شد و فردا پشیمانی را سودی نخواهد داشت». خطبه پنجم محرم ۱۳۸۹ هـ.ش.سايت مهديون , سايت انصار امام مهدي , سايت رسمي فارسي انصار امام مهدي , سايت سيد احمدالحسن , سايت يماني , نقد يماني , يماني کيست , نقد احمدالحسن , ادله احمدالحسن , راه شناخت يماني , راه شناخت يماني چيست , يمن و آخرالزمان , سيد يماني , سيد احمد الحسن يماني , عکس سيد يماني , يماني ظهور کرد , نشانه هاي سيد يماني , سيد احمدالحسن,يماني , يماني موعود , مهدي اول , احمدالحسن , احمد الحسن , طالع مشرقي , خراساني , پرچم هاي خراسان , طالقان , انصار طالقان , علائم ظهور , امام احمدالحسن , احمد, خسف بيداء , خسف بيدا , شبيه عيسي , مصلوب , ملک عبدالله , سفياني , دجال اکبر , شام , يمن , انا يماني , سوريه , ايران , عراق , بصره , دجال بصره , حيدر مشتت , دجله بصره , قائم , امام زمان , مهدي , مهديون , سيد احمد الحسن يماني , سيد يماني کيست , احمد الحسن کيست , سيد يماني در عراق , يماني موعود , کشته شدن نفس زکيه چيست , خروج يماني , ظهور يماني , سايت سيد احمد الحسن يماني , عکس احمد الحسن يماني , فرقه يماني در ايران , فرقه يماني , فرقه يماني چيست , احمد الحسن يماني کيست ؟ , رائفي پور احمد الحسن , عکس احمد الحسن يماني , مسيح , دين مسيح , عيسي مسيح کيست , صليب مسيح , صليب کشيدن , صليب مسيحيت , عکس هاي صليب , صليب نشانه چيست , قوانين دين مسيحيت , احکام دين مسيحيت , مسيحيت در ايران , آشنايي با دين مسيحيت , کتاب مقدس , انجيل , تورات , حواريون , مريم , مريم مقدس , تنخ , نظريه تکامل انسان , نظريه تکامل داروين چيست , نظريه تکامل داروين pdf , رد نظريه تکامل , نظريه تکامل داروين به زبان ساده , نظريه داروين تکامل انسان , نظريه تکامل و انسان , فيلم تکامل , داوکينز , هاوکينگ , خداناباوران مشهور , دلايل خداناباوران , خداناباوران , آتئيست , منکر وجود خدا در جدول ,دانشمندان خدا باور , آتئيست و آگنوستيک , نقد آتئيست , کانال آتئيست ها در تلگرام , آتئيست تلگرام , آتئيست کيست , نماد آتئيست , ستاره شش پر , ستاره پنج پر , ستاره حضرت سليمان , ستاره داوود در اسلام , طلسم ستاره داوود , قانون معرفت حجت , راه شناخت حجت هاي الهي , راه شناخت امام , قيامت , عذاب , آخرالزمان , نشانه هاي آخر الزمان , نشانه هاي آخرالزمان در تهران , آخرالزمان+پيشگويي , اخر الزمان رائفي پور , آخرالزمان و داعش , نشانه هاي آخرالزمان در قرآن , صاحب الزمان , حجت بن الحسن , آيا امام زمان داراي زن و فرزند هستند , فرزندان امام زمان , 12 مهدي , وصيت پيامبر , وصيت پيامبر دوازده مهدي , متن وصيت پيامبر , وصيت پيامبر به امام علي , وصيت نامه پيامبر , وصيت نامه حضرت محمد , شب وفات پيامبر , حديث وصيت , حديث ثقلين , امام احمد , احمدالحسن , دلايل سيد احمد الحسن براي شيعه ,الحاد , ادله دعوت يماني , روياي صادقه , مکتب نجف اشرف , کتاب توهم الحاد , کتاب توهم بي خدايي , کتاب عقائد الاسلام , کتب سيد احمدالحسن , آيه اکمال الدين , تدريس آيه اکمال الدين , پالتاک , فيس بوک امام احمدالحسن , فيسبوک امام احمد الحسن , خطبه هاي امام احمدالحسن , ادله دعوت براي سني ها , دانلود کتب ترجمه احمدالحسن , کتب سيد احمد الحسن , دعوت سيد احمد الحسن , پيام هاي فيس بوک سيد احمد الحسن , منابع رسمي دعوت يماني , دعوت يماني , يماني کيست , نقد الحاد , محمد نبي در عهدين , هفته نامه زمان ظهور , سايت هفته نامه زمان ظهور , موسسه وارثين ملکوت , وبسايت انگليسي انصار امام مهدي , وبسايت فارسي انصار امام مهدي , تالار گفتگو انصار امام مهدي , علماي غير عامل , فقهاي آخرالزمان , گوساله سامري , اهل تسنن , انصار امام مهدي , 10313 , 313 , دوازده مهديين , احمد الحسني , احمد الحسن اليماني , احمد الحسن يماني سايت , احمد الحسن يماني کيست؟ , سيد احمد الحسن يماني ع , سيد حسن حمامي , شيخ ناظم عقيلي , دکتر علاء سالم , دعوت مبارک يماني , راه شناخت يماني , يماني از يمن , يماني از کجا خروج مي کند , انصار الله , انصار امام مهدي , انصار امام احمد اليماني , انصار امام المهدي , سيد يماني , سيد يماني ظهور کرد , سيد يماني کيست , روايات آخرالزمان , روايات خمس , روايات ظهور , روايات يماني , روايات درباره يماني , روايات خروج يماني , روايات قيام يماني , حديث وصيت , مهديون , مهديون شاهد , مهديون چه کساني هستند , حديث 12 مهدي , 12 مهدي , احمديم احمدي , عکس يماني , تصاوير يماني , عکس سيد يماني , عکس احمد الحسن يماني , صاحب پرچم هدايت , جريان مدعي يماني ,تصاوير دروغين منتسب به سيد احمد الحسن يماني ,پسر انسان در کتاب مقدس , پسر انسان در انجيل , پسر انسان کيست, صليب شکسته , يماني , احمد الحسن , کتاب توهم بي خدايي , کتاب توهم الحاد , کتاب عقائد الاسلام , کتاب گوساله , کتاب همگام با بنده صالح , کتاب همگام با عبد صالح , کتاب وصيت مقدس , کتاب وصيت مقدس نوشتار بازدارنده از گمراهي , کتاب توحيد , کتاب وصي در تورات, انجيل و قرآن , کتاب چشم اندازي هاي از قوم سومر و آکد , سومر و آکد , سومر , کتاب تفسير آيه اي از سوره يونس , تفسير سوره يونس , کتاب سرگرداني , کتاب راه به سوي خدا , کتاب شرايع الاسلام , کتاب شرائع الاسلام , کتاب رجعت , کتاب رجعت سومين روز از روزهاي بزرگ خدا , رساله اي در فقه خمس , کتب سيد احمد الحسن , دانلود کتاب هاي سيد احمد الحسن , کتاب سيد احمد الحسن , علم سيد احمد الحسن , علوم سيد احمد الحسن , کتب روايي , سفر حضرت موسي به مجمع البحرين , کتاب روشنگري هايي از دعوت فرستادگان , کتاب روشنگري از دعوت فرستادگان , نامه هدايت , ادله مسيحيان , کتاب پاسخ هاي روشنگرانه , جواب المنير , نصيحتي براي طلبه هاي حوزه هاي علميه , نصيحتي براي طلاب حوزه هاي علميه , کتاب جهاد درب بهشت , جهاد , جهاد اکبر , کتاب متشابهات , دانلود کتاب متشابهات , بيان حق و سداد از طريق علم اعداد , علم اعداد , کتاب سيزدهمين حواري , کتاب حواري سيزده , حواريون , کتاب حاکميت الله نه حاکميت مردم , حاکميت الله , دموکراسي , کتاب گزيده اي از تفسير سوره فاتحه , سوره فاتحه , تفسير سوره فاتحه , پاسخ هاي فقهي , کتاب طهارت , دانلود کتب يماني , دانلود کتب سيد احمد الحسن , کتب انصار امام مهدي , دلايل عام دعوت , علم سيد احمد الحسن , دانلود کتب انصار سيد احمد الحسن , دانلود کتب انصار امام مهدي , سايت انصار امام مهدي , انصار , علاء سالم ,رسالتي در يگانگي شخصيت مهدي اول, قائم و يماني , گفتگوي داستاني درباره‌ي دعوت مبارک يماني , رسالتي آشکار , کتاب دليل ادله , شيخ ناظم عقيلي , وصي در کتاب , کتاب برهان مبين , ابن تمام , يماني کيست , ملاقات با امام مهدي , کتاب وصيت و وصي احمد الحسن عليه السلام ,پژوهشي در شخصيت يماني , کتاب يماني موعود حجت الله , شيخ حيدر زيادي , علامات زمان ظهور , يماني امام مهدي , کتاب ضرورت وجود زمينه ساز , بشار الفيصلي , سفياني به آستانه‌ي درب‌ها رسيده پس يماني کجاست؟ , شيخ عادل سعيدي , اخبار طاهرين در مورد مهدي و مهديين (ع) , روايات مهديين , دلايل اثبات ذريه‎ي امام مهدي , رسالتي در مورد روايت اصبغ بن نُباته  , چهل حديث در مورد مهديين و ذريه قائم , کتاب چهل حديث , کتاب مهديين دوازده‌گانه فرزندان امام مهدي  , کتاب در پيشگاه صيحه , زکي انصاري , خواب , ارکان رويا , کتاب کرامات و غيبيات , انصار سيد احمد الحسن , کتاب رؤيا در مفهوم اهل بيت  , استاد ضياء زيدي , رؤياي صادقه , بازگو کردن رؤيا ,کتاب شيعيان در معرض آزمايش , دکتر عبدالرزاق ديراوي , کتاب خوش آمدي اي فرزند فاطمه  , کتاب شکست منتظران , کتاب مجتمع ما بين تکبر و نفاق , کتاب بلکه هدايت شويد , شيخ ناظم عقيلي , فقهاي آخر الزمان , کتاب فرمان‌روايي امروز از آنِ کيست , کتاب همانا که تأويلش فرا رسيد , متشابهات , حق اين‌گونه شناخته مي‌شود نه با شبهات , شيخ عبد العالي منصوري , احمد الحسن , احمد موعود- پيوند دهنده‌ي رسالت‌هاي آسماني و کشتي نجات برگزيدگان , دکتر علاء سالم , کتاب احمد موعود , شبيه عيسي و مصلوب کيست؟ , شبيه عيسي , شبيه عيسي عليه السلام , روزگار رهائي (روز بزرگ و وحشتناک خدا) , کتاب روزگار رهايي , استاد عادل سعيدي , کتاب مسيح راز خداوند , شيخ صادق محمدي , کتاب يحياي عصر , کتاب مهدي ولي الله , دعوت يماني , يماني , سيد يماني , سيد احمد الحسن , مهديين , دانلود کتاب غيبت طوسي , کتاب الغيبه طوسي , کتاب غيبت نعماني , کتاب اصول کافي , کتاب ملاحم و فتن , کتاب بشارت الاسلام , کتاب کمال الدين , دانلود کتاب مقدس , عهد عتيق , کتاب مقدس , تورات , دانلود کتاب تورات , عهد جديد , انجيل , اناجيل اربعه , دانلود کتاب انجيل , سفر پيدايش , کتاب پيدايش , کتاب خروج , کتاب تثنيه , کتاب اشعيا , کتاب داوود , کتاب مزامير , کتاب ارميا , کتاب دانيال , کتاب حبقوق , انجيل متي , انجيل يوحنا , انجيل مرقس , انجيل لوقا , انجيل برنابا , انجيل يهودا , کتاب روميان , دانلود کتب مسيحيان , دانلود کتب يهوديان , رساله يهودا , يهودا , مکاشفه يوحنا , يوحنا لاهوتي , شمعون , پطرس , نظریه فرگشت , نظریه تکامل , تطور , تکامل , فرگشت ,چارلز داروین , داوکینز , خداناباوران , توهم بی خدایی , کتاب توهم بی خدایی , ادله سید احمدالحسن برای خداناباوران , خدا , دلایل وجود خدا , برهان نظم , اثرات خدا , آتئیست , ادله امام احمد الحسن , یمانی , قیام گر مشرق , مهدی اول , عصمت یمانی , یمانی از یمن , یمن , راه شناخت یمانی چیست , راه شناخت یمانی , قانون شناخت خلفای الهی , قانون معرفت حجت , دعوت به حاکمیت خدا , رویای صادقه , استخاره , سید احمد الحسن یمانی , سید یمانی , وصی سیزدهم , مهدیین , فرزندان امام مهدی , وصیت مقدس رسول الله , مهدیین , مهدیین در قرآن , نام احمد در روایات , صاحب الامر , کتاب عقائد الاسلام , یمانی کیست  , مهدی آخرالزمان , مهدی در قرآن , خلیفة الله مهدی , امام مهدی , علائم قیام , وقت ظهور امام مهدی , حجیت رویا , راههای شناخت خلیفة الله , علم مهدی , بزرگان ادیان الهی , کتاب وصیت مقدس , سیرت سید احمد الحسن , یهودیان , مسیحیان , آیات کتاب مقدس , عیسی مسیح , یحیی , یحیا , فرستادگان الهی , پسر نرینه , پسر انسان , منجی از بصره , تسلی دهنده , غلام امین , یحیی نبی , اشعیا نبی , احمد الحسن , حجت های الهی , نامه هدایت , پاسخ های روشنگرانه , سیزدهمین حواری , حواری سیزده , توهم الحاد , جایگاه معجزه در کتاب مقدس , محمد نبی , بشارت اشعیا , وصی در تورات , سیره دعوت سید احمد الحسن , وصیت شب وفات پیامبر , شجره سید احمد الحسن , نسب سید احمد الحسن , بصره , امام مهدی , صدام طاغوت , طلاب حوزه , صدام ملعون , انصار امام مهدی , یمانی , نسب امام احمد الحسن, نسب سید احمد الحسن , یمانی موعود , سید یمانی , سید احمد الحسن یمانی , وبسایت رسمی مکتب نجف اشرف , وبسایت رسمی انصار امام مهدی , وبسایت رسمی فارسی انصار امام مهدی , وبسایت موسسه وارثین ملکوت , صفحه فیس بوک مکتب نجف