چاپ کردن این صفحه

مسیحی: قرآن به کشتار دعوت می‌کند. این آیه از قرآن را بخوانید:(چون با کافران روبه‌رو شديد، گردنشان را بزنيد. تا چون آن‌ها را سخت فروگرفتید، اسيرشان کنيد و سخت ببنديد. آنگاه يا به منّت آزاد کنيد يا به فديه، تا آنگاه که جنگ به پايان آيد. اين است حکم خدا و اگر خدا می‌خواست از آنان انتقام می‌گرفت؛ ولی خواست تا شما را با يکديگر بيازمايد و آنان که در راه خدا کشته شده‌اند اعمالشان را باطل نمی‌کند). (محمد، ۴)

یمانی: در خصوص این اشکال‌گیری، سخن احمد‌الحسن را تقدیم می‌کنم: «این آیه، برخی از حقوق سربازان مؤمن را در جنگ در میدان نبرد بیان می‌کند. از حقوق ایشان است که با کافری که با آن‌ها می‌جنگد، بجنگند و بیان می‌کند که حق ایشان، گرفتن اسیران نیز هست و می‌توانند در برخورد با اسیران، به آن‌ها آزادی دهند؛ یا بدون عوضی ایشان را آزاد کنند یا آنان را مبادله کنند یا برایشان فدیه‌ای بگیرند و ... .

اشکال این آیه در کجاست؟ گفتیم که قرآن عبارت است از قانونی الهی که فقط مربوط به عبادت نیست؛ بلکه سیاست، حکومت الهی، حقوق مؤمنان و آنچه بر ایشان واجب است و ... را بیان می‌کند.» (سیزدهمین حواری، ص56).

حتماً به کتاب مقدس خودتان مراجعه کنید تا ببینید که در آن، قوانین جنگی نیز بیان شده است. قوانینی الهی! پس با توجه به دیدگاه شما، کتاب مقدس هم باطل است!

انصار امام مهدی (ع)

امام احمدالحسن علیه السلام فرمودند :

«ای مردم، علمای گمراه و پیروان‌شان شما را فریب ندهند. بخوانید، جستجو کنید، دقت کـنید و بـیاموزید و خود حقيقت را بـيابـيد و بر كس دیگری توکل نکـنید تا برای آخرت شما تصمیم‌گیری کند زیرا که فردا پشیـمان خواهید شد و فردا پشیمانی را سودی نخواهد داشت». خطبه پنجم محرم ۱۳۸۹ هـ.ش.

وبگاه: almahdyoon.co