چاپ کردن این صفحه

آیا آیۀ 91 سورۀ نساء به کشتار تحریک می‌کند؟

مسیحی: قرآن به کشتار دعوت می‌کند. این آیه از قرآن را بخوانید: (گروه ديگری را خواهيد يافت که می‌خواهند از شما و قوم خود در امان باشند. اينان هرگاه به کفر دعوت شوند به آن بازگردند؛ پس اگر خود را به کناری نکشند و صلح نکنند و از اعمال خويش بازنَايستند، آنان را هرجا که يافتيد، بگيريد و بکشيد که خدا شما را بر آنان تسلطی آشکار داده است). (نساء، ۹۱)

یمانی: در رابطه با این اشکال‌گیری، سخن احمدالحسن را تقدیم می‌کنم:

«اشکال این آیه در کجاست؟ آیه به جنگ با کافر محاربی که دست از آزار مؤمنین باز‌نمی‌دارد، تشویق می‌کند؛ به‌علاوه اینکه در آیۀ پیش از آن، بیانی است برای جایز‌بودن صلح با کسی که درخواست صلح می‌کند و با مؤمنان نمی‌جنگد و نمی‌خواهد آن‌ها را آزار دهد.

(مگر كسانى كه با گروهى كه ميان شما و ميان آنان پيمانى است، پيوند داشته باشند، يا نزد شما بيايند در‌حالى‌كه سينۀ آنان از جنگيدن با شما يا جنگيدن با قوم خود، به تنگ آمده باشد؛ و اگر خدا مى‌خواست، قطعاً آنان را بر شما چيره مى‌كرد و حتماً با شما مى‌جنگيدند. پس اگر از شما كناره‌گيرى كردند و با شما نجنگيدند و با شما طرح صلح افكندند، [ديگر] خدا براى شما راهى [براى تجاوز] بر آنان قرار نداده است). (نساء، ۹۰).» (سیزدهمین حواری، ص55)

لطفاً کتاب سیزدهمین حواری را مطالعه کنید؛ چراکه در این کتاب به شبهات مغرضانه‌ای که مطرح می‌کنند جواب داده شده است.

 

انصار امام مهدی (ع)

امام احمدالحسن علیه السلام فرمودند :

«ای مردم، علمای گمراه و پیروان‌شان شما را فریب ندهند. بخوانید، جستجو کنید، دقت کـنید و بـیاموزید و خود حقيقت را بـيابـيد و بر كس دیگری توکل نکـنید تا برای آخرت شما تصمیم‌گیری کند زیرا که فردا پشیـمان خواهید شد و فردا پشیمانی را سودی نخواهد داشت». خطبه پنجم محرم ۱۳۸۹ هـ.ش.

وبگاه: almahdyoon.co