چاپ کردن این صفحه

موسسه وارثین ملکوت کتاب بشارت به تسلی دهنده، احمد و کنکاشی در عقیدۀ مسیحیت را منتشر میکند:

نام کتاب : مناظره ای در موضوع پایان یافتن سفارت

نویسنده : شیخ ناظم عقیلی

مترجم : گروه مترجمان انتشارات انصار امام مهدی (ع)

تاریخ انتشار : 1398

کد کتاب :1036/1

دانلود کتاب : 
نوع فایل : Pdf
حجم فایل : 1022/9kb
 
 
انصار امام مهدی (ع)

امام احمدالحسن علیه السلام فرمودند :

«ای مردم، علمای گمراه و پیروان‌شان شما را فریب ندهند. بخوانید، جستجو کنید، دقت کـنید و بـیاموزید و خود حقيقت را بـيابـيد و بر كس دیگری توکل نکـنید تا برای آخرت شما تصمیم‌گیری کند زیرا که فردا پشیـمان خواهید شد و فردا پشیمانی را سودی نخواهد داشت». خطبه پنجم محرم ۱۳۸۹ هـ.ش.

وبگاه: almahdyoon.co