چاپ کردن این صفحه

 

موسسه وارثین ملکوت کتاب بشارت به تسلی دهنده، احمد و کنکاشی در عقیدۀ مسیحیت را منتشر میکند:

نام کتاب : بشارت به تسلی دهنده، احمد و کنکاشی در عقیدۀ مسیحیت

نویسنده : دکتر عادل سعیدی

مترجم : گروه مترجمان انتشارات انصار امام مهدی (ع)

تاریخ انتشار : 1398

کد کتاب :1023/1

دانلود کتاب : 
نوع فایل : Pdf
حجم فایل : 2/6Mb
انصار امام مهدی (ع)

امام احمدالحسن علیه السلام فرمودند :

«ای مردم، علمای گمراه و پیروان‌شان شما را فریب ندهند. بخوانید، جستجو کنید، دقت کـنید و بـیاموزید و خود حقيقت را بـيابـيد و بر كس دیگری توکل نکـنید تا برای آخرت شما تصمیم‌گیری کند زیرا که فردا پشیـمان خواهید شد و فردا پشیمانی را سودی نخواهد داشت». خطبه پنجم محرم ۱۳۸۹ هـ.ش.

وبگاه: almahdyoon.co