چاپ کردن این صفحه

مقاله اثبات هدفمندی فرگشت (تکامل) با انتخاب طبیعی غیرتصادفی

تهیه شده توسط موسسه وارثین ملکوت

 

موضوعاتی که در این مقاله مورد بررسی قرار می گیرد :

-    انتخاب طبیعی چیست؟
-    آیا انتخاب طبیعی تصادفی است؟
-    آیا انتخاب طبیعی تحت سیطره قوانین نیست؟
-    آیا نظم حیات زمینی حاصل تصادفی است؟

-    آیا انتخاب طبیعی تصادفی می تواند تنوع گونه های امروزی را ایجاد کند؟

-    موثر انتخاب طبیعی غیرتصادفی کیست؟لینک دانلود فایل ورد مقاله:

https://goo.gl/j1nJuq

انصار امام مهدی (ع)

امام احمدالحسن علیه السلام فرمودند :

«ای مردم، علمای گمراه و پیروان‌شان شما را فریب ندهند. بخوانید، جستجو کنید، دقت کـنید و بـیاموزید و خود حقيقت را بـيابـيد و بر كس دیگری توکل نکـنید تا برای آخرت شما تصمیم‌گیری کند زیرا که فردا پشیـمان خواهید شد و فردا پشیمانی را سودی نخواهد داشت». خطبه پنجم محرم ۱۳۸۹ هـ.ش.

وبگاه: almahdyoon.co