چاپ کردن این صفحه

آیا امام مهدی (ع) رسول یا زمینه‌سازی ارسال می‌کند یا خیر؟

پاسخ : در مورد این قضیه روایات بسیاری از اهل بیت علیهم السلام تأکید داشتند که عدد آنها زیاد است و امکان ذکر همه آنها نیست و از میان آنها روایت یمانی موعود برای کسی که نور ایمان در قلبش باشد کافی و واضح است که در آن امام باقر علیه السلام فرموده‌اند:

(شما را به صاحبتان دعوت می‌کند)(و در پرچـم‌ها پرچـمى هدايت‌کننده‌تر از پرچم يمانى نيست و آن پرچم هدايت است چون كه شما را به سوی صاحبتان دعوت می‌کند، و اگر يمانى خروج کرد فروختن اسلحه حرام مى‌شود. و اگر يمانى خروج کرد؛ بپا خيز بسوی او زيرا که پرچمش پرچم هدايت است، و جايز نيست مسلمانان از آن سرپيچى كنند، و اگر كسى اين‌كار را انجام دهد از اهل جهنم مى‌باشد، زيرا که او دعوت به حق و هدايت به راه راست مى‌كند).([1])

که صاحبتان در این روایت همان امام حجت علیه السلام است. و یمانی شناخته شده و مأموریت وی تمهید برای امام و جمع و آماده‌سازی یاران امام است، همان کسانی که تعداد آنها در روایات ذکر شده و قرار است امام را در قیامش یاری کنند.

 


[1]- الغيبه نعمانی ص 264.

انصار امام مهدی (ع)

امام احمدالحسن علیه السلام فرمودند :

«ای مردم، علمای گمراه و پیروان‌شان شما را فریب ندهند. بخوانید، جستجو کنید، دقت کـنید و بـیاموزید و خود حقيقت را بـيابـيد و بر كس دیگری توکل نکـنید تا برای آخرت شما تصمیم‌گیری کند زیرا که فردا پشیـمان خواهید شد و فردا پشیمانی را سودی نخواهد داشت». خطبه پنجم محرم ۱۳۸۹ هـ.ش.

وبگاه: almahdyoon.co