چاپ کردن این صفحه

جلسه ششم نقد و بررسی الحاد با موضوع " پاسخ به اشکالات برهان نظم" با تدریس شیخ ناظم عقیلی در مکتب سید احمدالحسن علیه السلام در نجف اشرف:

برگزاری جلسه ششم نقد الحاد در مکتب نجف اشرف

برگزاری جلسه ششم نقد الحاد در مکتب نجف اشرف

برگزاری جلسه ششم نقد الحاد در مکتب نجف اشرف

برگزاری جلسه ششم نقد الحاد در مکتب نجف اشرف

برگزاری جلسه ششم نقد الحاد در مکتب نجف اشرف

برگزاری جلسه ششم نقد الحاد در مکتب نجف اشرف

انصار امام مهدی (ع)

امام احمدالحسن علیه السلام فرمودند :

«ای مردم، علمای گمراه و پیروان‌شان شما را فریب ندهند. بخوانید، جستجو کنید، دقت کـنید و بـیاموزید و خود حقيقت را بـيابـيد و بر كس دیگری توکل نکـنید تا برای آخرت شما تصمیم‌گیری کند زیرا که فردا پشیـمان خواهید شد و فردا پشیمانی را سودی نخواهد داشت». خطبه پنجم محرم ۱۳۸۹ هـ.ش.

وبگاه: almahdyoon.co